ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ

Αλ. Κόπτσης: Ετοιμάζουμε σχέδιο για την αντιμετώπιση της σχολικής βίας

Ν. Κεραμέως: Σχέδιο για εκπαιδευτικούς να κάνουν ανώνυμες καταγγελίες για περιστατικά σχολικής βίας, ανακοίνωσε η υπ. Παιδείας
Δημοσίευση: 30/06/2022
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

“Ετοιμάζουμε ένα σχέδιο το οποίο θα διαπερνά όλη τη σχολική κοινότητα, από τη σχολική μονάδα μέχρι την Περιφέρεια με σκοπό την πρόληψη και την αντιμετώπιση της σχολικής βίας, σε συνεργασία και με άλλα Υπουργεία. Είναι ένα σχέδιο το οποίο μελετάμε εδώ και πολλούς μήνες και θέλουμε να είναι κάτι εμπεριστατωμένο, κάτι το οποίο θα έχει βάσεις στέρεες και το οποίο θα μείνει, γιατί η βία είναι διαχρονικό θέμα και δεν πρέπει να το αντιμετωπίζουμε αποσπασματικά”.

Τη δήλωση αυτή έκανε ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Παιδείας Αλ. Κόπτσης στο κανάλι “Ελλάδα 24”.

Σχέδιο για εκπαιδευτικούς να κάνουν ανώνυμες καταγγελίες για περιστατικά σχολικής βίας, ανακοίνωσε η υπ. Παιδείας

Την ενεργοποίηση του "εργαλείου" της ανώνυμης καταγγελίας από τους εκπαιδευτικούς και αλλαγές στο ¨ποινολόγιο των μαθητών προανήγγειλε η υπουργός Παιδείας Ν. Κεραμέως , απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις του esos,στη πρόσφαστη Συνέντευξη Τύπου.

Για τη σχολική βία  η Ν. Κεραμέως είπε ότι δρομολογείται οριζόντια κυβερνητική παρέμβαση και  σε ερώτηση πως προστατεύσετε εκπαιδευτικούς  που "φοβούνται" να καταγγείλουν, ανακοίνωσε:

"Επιμένουνε στην ασφάλεια της εκπαιδευτικής κοινότητας να κάνουν   καταγγελίες  περιστατικών ανώνυμα. Αυτό είναι κάτι που το εξετάζουμε , προκειμένου  να δώσουμε περισσότερα εργαλεία στο  στην εκπαιδευτική κοινότητα για να παρακινηθεί να μιλήσει".

esos: Που  θα κάνει ο εκπαιδευτικός αυτή την ανώνυμη  καταγγελία;

Ν. Κεραμέως: Προτρέχετε . Γι αυτό μίλησα για μια οριζόντια κυβερνητική πρωτοβουλία

Σε άλλη ερώτηση του esos εάν στις προθέσεις της Κυβέρνησης είναι να γίνει πιο αυστηρό το ¨ποινολόγιο" των μαθητών η υπουργός Παιδείας δήλωσε: "Εχουμε δεχθεί εισήγηση για  μια μεγαλύτερη "βεντάλια"  παιδαγωγικών μέτρων, η οποία  είναι υπό εξέταση"

"Ποινολόγιο" μαθητών: Τι ισχύει σήμερα;

Το "ποινολόγιο"  (παιδαγωγικά μέτρα χαρακτηρίζονται από το υπ. Παιδείας), το οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι Διευθυντές και οι εκπαιδευτικοί των σχολείων  για την αντιμετώπιση κάθε παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς μαθητών, προβλέπει:

  •         προφορική παρατήρηση,
  •         επίπληξη,
  •         αποβολή από τα μαθήματα μίας (1) ημέρας,
  •         αποβολή από τα μαθήματα δύο (2) ημερών,
  •         αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.

Πότε επιβάλλεται το παραπάνω "ποινολόγιο"

Η αποβολή μιας ή δύο ημερών  επιβάλλεται εφόσον κρίνεται ότι τα παιδαγωγικά μέτρα (  προφορική παρατήρηση και επίπληξη),που έχουν προηγουμένως ήδη εφαρμοστεί δεν έχουν φέρει αλλαγή της στάσης του/της μαθητή/τριας ή αν πρόκειται για σοβαρή παρέκκλιση, έστω και μεμονωμένη.

Η "ποινή" της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος επιβάλλεται μόνο αν, επιπλέον των ανωτέρω, κρίνεται ότι δεν είναι δυνατή η επανόρθωση της παρέκκλισης εντός του ίδιου σχολικού περιβάλλοντος.

Οι ¨ποινές" (παιδαγωγικά μέτρα)  αξιοποιούνται από τη σχολική μονάδα ως εξής:

Α.  Κάθε διδάσκων/ουσα καθηγητής/τρια μπορεί να αξιοποιήσει τα παιδαγωγικά μέτρα:

α) προφορική παρατήρηση,

β) επίπληξη.

Β.  Ο/Η Διευθυντής/ντρια του σχολείου μπορεί να  δώσει στον μαθητή μόνο μια ημέρα αποβολή ή  να κάνει

α) προφορική παρατήρηση,και

β) επίπληξη,

Γ.  Ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών μπορεί να  δώσει στον μαθητή από μία έως  δύο ημέρες αποβολή ή εναλλακτικά να προβεί σε προφορική παρατήρηση και επίπληξη.

Αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος

Την αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος μπορεί να την επιβάλει μόνο ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών με απόφαση στην οποία πρέπει να αιτιολογείται ειδικά ο λόγος για τον οποίο κρίνεται ότι δεν είναι δυνατή η επανόρθωση της παρέκκλισης εντός του ίδιου σχολικού περιβάλλοντος ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Κ.Ε.Σ.Υ. εφόσον ο/η μαθητής/τρια έχει αξιολογηθεί ή, σε διαφορετική περίπτωση, του υπεύθυνου παιδαγωγικής ευθύνης Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας.

Μόνο για το τρέχον έτος η αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος-Μετά μπορεί να επιστρέψει ο μαθητής: Το παιδαγωγικό μέτρο της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος ισχύει για το σχολικό έτος εντός του οποίου λήφθηκε, και από το επόμενο σχολικό έτος, ο/η μαθητής/ τρια έχει δικαίωμα να επανέλθει στο σχολείο με τη διαδικασία της μετεγγραφής.

Η διαδικασία  αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος: Η διαδικασία που ακολουθείται για τη λήψη απόφασης αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος είναι η εξής:

Τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη λήψη της απόφασης, ενημερώνεται εγγράφως ο/η κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας, ή ο/η ίδιος/α αν είναι ενήλικος/η, και καλούνται σε ακρόαση ενώπιον του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών.

Στην έγγραφη ενημέρωση αναφέρεται ο τόπος, η ημέρα, η ώρα της ακρόασης και προσδιορίζεται το αντικείμενο του μέτρου και οι λόγοι που αιτιολογούν την επιβολή του.

Ο/η μαθητής αν είναι ενήλικος/η ή ο/η κηδεμόνας του, έχουν δικαίωμα να λάβουν πλήρη γνώση καθώς και αντίγραφο της αξιολόγησης του Κ.Ε.Σ.Υ. ή της γνώμης του υπεύθυνου παιδαγωγικής ευθύνης Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας.

Δικαίωμα να παρίστανται στη συνεδρίαση των διδασκόντων: Στη συνεδρίαση έχουν δικαίωμα να παρίστανται ο κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας ή ο/η ίδιος/α αν είναι ενήλικος/η, καθώς και το προεδρείο της Μαθητικής Κοινότητας του τμήματος του/της και το προεδρείο του Μαθητικού Συμβουλίου του σχολείου, οι οποίοι αποχωρούν στο σύνολο τους την ώρα της ψηφοφορίας.

Για τη συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ ουσών συντάσσεται πρακτικό από τον γραμματέα που επικυρώνεται από τον/την Πρόεδρο του Συλλόγου και στο οποίο πρέπει να μνημονεύονται, ιδίως, τα ονόματα και η ιδιότητα των παριστάμενων μελών καθώς και ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης.

Καταχωρίζονται στα πρακτικά οι γνώμες: Οι αποφάσεις λαμβάνονται με την πλειοψηφία των παρόντων μελών αλλά στο πρακτικό καταχωρίζονται και οι γνώμες και τα ονόματα των μελών που μειοψήφησαν.

Αναλυτική αναφορά στις παιδαγωγικές μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν: Δεν επιτρέπεται η λευκή ψήφος, η δήλωση «παρών» ή η αδικαιολόγητη αποχή. Επίσης, πρέπει να γίνεται αναλυτική αναφορά στις παιδαγωγικές μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν σε προηγούμενες περιπτώσεις για τον/τη συγκεκριμένο/η μαθητή/τρια και στα παιδαγωγικά μέτρα που λήφθηκαν πριν την υιοθέτηση του τελευταίου κατά σειρά παιδαγωγικού μέτρου.

Η αλλαγή    σχολικού περιβάλλοντος δεν ανακοινώνεται δημόσια: Η απόφαση της αλλαγής του σχολικού περιβάλλοντος δεν ανακοινώνεται δημόσια, ώστε να μην περιορίζεται η παιδαγωγική αξία του ληφθέντος παιδαγωγικού μέτρου και να αποφεύγεται η διαπόμπευση του/ της μαθητή/τριας.

Ποιος επιλέγει το σχολείο: Ο/Η Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης επιλέγει τη σχολική μονάδα στην οποία θα γίνει η μετεγγραφή μετά την αλλαγή του σχολικού περιβάλλοντος.

Πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπόψη αν λειτουργεί άλλη αντίστοιχη σχολική μονάδα στην περιοχή.

Οι μαθητές που αποβάλλονται παραμένουν στο σχολείο και απασχολούνται

Οι μαθητές/τριες που αποβάλλονται παραμένουν τις ημέρες της αποβολής στο σχολείο, οι ώρες απουσίας τους από την τάξη καταχωρίζονται και απασχολούνται με ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου.

Η μορφή της απασχόλησης εντός του σχολείου καθορίζεται από το όργανο που αποφάσισε το συγκεκριμένο παιδαγωγικό μέτρο.

Τι γίνεται εάν ο μαθητής παρακωλύει τη διεξαγωγή μαθήματος

Εάν μαθητής/τρια παρακωλύει τη διεξαγωγή μαθήματος, είναι δυνατόν να του/της επιβληθεί προφορική παρατήρηση και να απομακρυνθεί από την αίθουσα διδασκαλίας, οπότε απασχολείται με την ευθύνη του/της  Διευθυντή/ντριας του σχολείου, λαμβάνοντας απουσία.

Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων ωριαίων απομακρύνσεων και πάντως μετά από τρεις απομακρύνσεις από τον/την ίδιο/α διδάσκοντα/ουσα ή πέντε συνολικά, το Συμβούλιο του Τμήματος εξετάζει τους ενδεδειγμένους χειρισμούς.

Σχόλια (16)

 
Πιτσιφλής
03 Ιουλ 2022 16:39

Ο σχολικός και ο εξωσχολικός εκφοβισμός θα αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά μόνο με ευρεία πολιτική βούληση. Τα μαύρα γυαλιά, οι μαύρες καμπαρντίνες και τα μαστίγια... θα φορεθούν πολύ στις επιθεωρήσεις του καλοκαιριού... Να γελάσουμε λίγο, το γέλιο κάνει καλό. Ρίχνει και την πίεση.

 
xa
03 Ιουλ 2022 06:50

Το bullying ξεκινάει από την εκάστοτε κυβέρνηση προς τους εκπαιδευτικούς, βλέπε τρομακτική μείωση μισθού σε σχέση με πριν από 15 χρόνια, συνεχείς απειλές για κακή αξιολόγηση στους μη αρεστούς, στέρηση μετάθεσης αν δεν έχεις 3-4 παιδιά, κλπ.

 
Ανήσυχος εκπαιδευτικός
01 Ιουλ 2022 23:50

@Πλατάρος Γιάννης.
Αχ, καλέ μου Πλατάρο, γιατί συνεχίζετε να φλυαρείτε ακατάσχετα και μάλιστα με αυτόν τον απίθανο οίστρο, λες και κομίζετε καινοφανείς ιδέες, ενώ απλώς ονειρεύεστε την ολική επιστροφή στο παρελθόν; Αδυνατώ βέβαια να παρακολουθήσω τις ενθουσιώδεις λεκτικές σας ακροβασίες στην περίπτωση της αναφοράς σας στον Πιερρακάκη!!! Δεν ξέρω πραγματικά πόθεν τόσος ενθουσιασμός και τόση αποθέωση. Άβυσσος τελικά η ψυχή του ανθρώπου. Τουλάχιστον να προσέχετε λίγο την ελληνική γλώσσα. Αυτές τις "κοινοτυπίες" πού τις ανακαλύψατε; Μόνο "κοινοτοπίες" υπάρχουν στα ελληνικά λεξικά...

 
Το διαπλανητικό σχέδιο
01 Ιουλ 2022 23:17

Ετοιμάζεται σαν τις κρίσεις ΔΔΕ , σχολικών συμβούλων και διευθυντών σχολείων ! Υποκλινόμαστε στην Σοφία σας

 
Σχέδιο
01 Ιουλ 2022 20:09

Θα στέλνουν ΜΑΤ και ΔΙΑΣ. Απλό.

 
Πλατάρος Γιάννης
01 Ιουλ 2022 13:33

Ξέχασα να σχολιάσω το σοβαρότερο:
***Καθιερωση αυστηροτέρου ποινολόγιου χωρίς αύξηση ορίου απουσιών, δεν νοείται!
*** Αδιανόητο επίσης είναι να μην υπάρχει ΚΛΙΜΆΚΩΣΗ συνεπειών φοίτησης.
*** Αν δεν το καταλάβατε, το σύνθημα είναι του Ποποτα: "εμπρός, πίσω!"
*** Η σύμφωνη γνώμη του ΣΕΕ για αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος, είναι κάτι παραπάνω από προσβλητική, ας είναι άσχετοι οι Σ. Δ., από κάθε επίπεδο επαρκειας στοιχειωδους δεοντολογίας. Οι Σ. Δ. συμπαριφερονται συχνακις εκτός νομιμότητας. Τον ΣΕΕ τον χρειάζονται για νομικό σύμβουλο. Την δουλειά αυτή πρέπει να την κάνει ο Διευθυντής του σχολείου, αλλά κατά τεκμήριο δεν έχει την επάρκεια του Σχολικού Συμβούλου. Απλές διαπιστώσεις κάνω κοινότυπες. Δεν πιστεύω να στενοχωρήσω κανέναν απ όσους ξέρουν "τι παίζει" επί δεκαετίες.
*** η θετική σύνδεση του μέγιστου των απουσιών για επάρκεια φοίτησης με την τελική επίδοση (το 15 που ίσχυε) είναι απολύτως απαραίτητο να επανέλθει.
*** Ο Πιερακακης, ο οποίος τυχη αγαθή δεν έχει απαχθεί βιαιως από ξένες κυβερνήσεις, ώστε να παράσχει της υπηρεσίες καταπολέμησης της γραφειοκρατίας, πρέπει να επιστρατεύθει, να του σταλεί φύλλο επιστράτευσης, να ανασταλεί το Σύνταγμα ειδικά γι αυτόν και να υποχρεωθεί ως σκλάβος να παράσχει υπηρεσίες καταπολέμησης της γραφειοκρατίας του υπουργείου σε όλα τα επίπεδα. Εδώ, η δικαιολογήση των απουσιών των μαθητών από γονείς και από ιατρό, να μπορεί να γίνεται χωρίς προσέλευση του γονέα στο σχολείο. Αντιθέτως, ο γονεας, θα προσέρχεται υποχρεωτικά, επί ποινή προστιμου, οποτε τον καλεί εξακολουθητικα το σχολείο και δεν πηγαίνει.
Μεχρι στιγμής, η εισαγωγή της πληροφορικής στην διοίκηση της εκπαίδευσης συνιστά την μεγαλύτερη δυσφήμιση της πληροφορικής ως επιστήμης.
Τελευταίο παράδειγμα, από τα πολυάριθμα, τα εκατοντάδες, ήταν η ηλεκτρονική κυκλοφορία των βαθμολογιών, με τρεις στήλες: Α τετράμηνο, Β τετράμηνο, Γραπτά. ΤΊΠΟΤΕ ΆΛΛΟ!
Σας πληροφορώ, ότι κάποιοι μαθητές έφαγαν γονεϊκο ξύλο, όταν ο πατέρας εξέλαβε την τελική στήλη ως συνολική βαθμολογία ανά μάθημα....
Να ξεκινησει λοιπόν ο Πιερακακης από το Πληροφορικό σύστημα και να τιμωρήσει όσους εμποδίζουν συνειδητά την εξέλιξη του. Αν μπορεί, διότι δεν φταίνε μόνο οι υπάλληλοι, αφού πολλοί της πληροφορικής είναι υπερ-επαρκεστατοι...
Ας σταματήσω εδώ, διότι τα σημεία βελτίωσης είναι εκατοντάδες και μόνον ο περιεργως μη απαχθείς, εξωγήϊνος, πανάξιος ΚΥΡΙΟΣ Κυριάκος Πιερρακακης, μπορεί να λύσει...

 
Χρήστος Α.
01 Ιουλ 2022 12:46

Να 'χαμε να λέγαμε όπως όλα τα άλλα παραμύθια τους!

 
Βρας
01 Ιουλ 2022 12:00

«Ετοιμάζουμε σχέδιο...»

Τι μου ήρθε τώρα:
Ετοιμάζω ταξίδι
μοναχά για πάρτη σου
στα μεγάλα νησιά
του μυαλού και του χάρτη σου

 
Λαυρέντης δάσκαλος
01 Ιουλ 2022 11:43

Σας έχουμε μάθει πια εμείς οι εκπ/κοι. Το θέμα είναι να σας πάρει πρεφα και η κοινωνια γενικότερα." Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγαλα". Χορτάσαμε από δαύτα.

 
Φ. Φ. Φ.
01 Ιουλ 2022 11:42

Αν είναι σαν τις κρίσεις στελεχών... Σαν τα εργαστήρια δεξιοτήτων και σαν την αξιολόγηση... Σωθήκαμε. 0 εις το πηλίκον

 
Πλεμπαίος
01 Ιουλ 2022 11:01

΄Έχετε πλέον σταματήσει να προκαλείται γέλιο!! Πλέον προκαλείται τον θυμό, την οργή και την αγανάκτηση των εκπαιδευτικών και των πολιτών!! Έχετε πάρει χαμπάρι ότι ο κόσμος περιμένει πως και πως τις εκλογές για να σας ανταμείψει για ότι έχετε κάνει εως και σήμερα στην παιδεία, στην υγεία και στην κοινωνία γενικότερα!! Την ημερομηνία θα μας την πείτε επιτέλους!!!

 
Πλατάρος Γιάννης
01 Ιουλ 2022 10:39

Το "δικαίωμα" του ανώνυμου καρφώματος υφίσταται αντικειμενικά.
Το αν ο αποδέκτης της ρουφιανιάς το λάβει σοβαρά ή μη είναι διοικητικώς λελυμενο. Αν είναι σοβαρή η καταγγελία λαμβάνεται υπ' όψιν και ενεργουνται τα δεοντα: προκαταρκτικη εξέταση σε πρώτη φάση και αν υπάρχει βάση αλήθειας σε αυτά που διαπίστωσε η προκαταρκτικη, πάμε σε ΕΔΕ.
ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΘΕΛΩΝΑ ΠΩ:
*Είτε αλήθεια είτε ψέματα πει κάποιος, με οποιονδήποτε τρόπο, δηλ. επωνυμως είτε ανωνυμως, ΕΞΕΤΆΖΕΤΑΙ!
*Σημειολογικά η "θεσμοθέτηση" ανώνυμης καταγγελίας από υπεύθυνο κρατικό λειτουργό, αποτελεί δυσφήμιση του επαγγέλματος του.
* Το επικρατούν έθος της ανωνυμης καταγγελίας στην Ελλάδα, συνηγορεί υπέρ της θεσμοθέτησής του, χωρίς εισαγωγικά αυτή την φορά. Υπεύθυνους πολίτες έτσι κι αλλιώς, δεν έχουμε σε επάρκεια. Λαϊκιστες, δημαγωγούς, συκοφαντες, ψεκασμενους, βαρεμενους, έχουμε ως περίσσεια για εξαγωγή και σε διπλανά κράτη ώστε να τα διαλύσουμε....
Πάντως το γενικό συμπέρασμα είναι ότι ΉΔΗ, εδώ και πολλά χρόνια το υπουργείο έχει ειδική φόρμα επικοινωνίας με το κοινο όπου ο καταγγελων, δυναται να χρησιμοποιήσει ένα ψευδώνυμο, ένα αληθοφανές μεηλ και να καταγγείλει ό, τι θέλει.
Δεν βλέπω κάτι το καινοτόμο επ αυτού, πλην της διαφημιστικής καμπάνιας που μπορεί να γίνει.
Οι υπηρεσίες του υπουργείου, πάντα μπορούν να δουν από ποιο γεωγραφικό μέρος συμπληρώθηκε η φόρμα και από ποιον υπολογιστή. Δεν ξέρω αν είναι ανιχνεύσιμα ευκολως αυτά και μετά από χρήση VPN, αν και τα "ούγκανα" που συνήθως χρησιμοποιούν την συκοφαντια, δεν έχουν συνήθως φιλικές σχέσεις με την τεχνολογία. Δεν είναι δύσκολο όμως να απευθυνθούν σε "ειδικο" που θα ξέρει να πληκτρολογεί υπό VPN, με ΙΡ, από Ζανζιβαρη, Τουμπουκτου, Ακτή Ελεφαντοστούν,Σιέρα Λεόνε, βελγικό Κογκό, Σιάμ, νησοι φερόε ή Ζουαζιλανδη, όπως αλλιώς έχουν μετονομαστεί...

 
Mavros
01 Ιουλ 2022 08:03

Αποβολή μαθητή και παραμονή του εντός του σχολικού περιβάλλοντος (ακόμα και εντός της αιθούσης) δεν νοείται !!!! Η αποβολή είναι αποβολή!!!!

 
Γιώργος
01 Ιουλ 2022 07:45

Να υποθέσω ότι θα είναι όπως όλα τα άλλα νομοσχέδια. Σε δουλειά να βρισκόμαστε....

 
ΕΔΕ
01 Ιουλ 2022 02:01

Θέλεις ΕΔΕ στο σχολείο σου;
Κάνε ανώνυμη καταγγελία για bullying.

 
Σχέδιο αποφυγής πραγματικότητας.
01 Ιουλ 2022 02:00

Το πρόβλημα του bulling
για αυτούς είναι απλά ένα σχέδιο
που θα εκπονήσουν σε μια καφετέρια.
Οι προηγούμενοι είχαν πιο πολύ χιούμορ
γιατί το σχεδίαζαν σε ταβέρνα.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.