Διευθυντές Εκπαίδευσης: Στις αρχές της εβδομάδας η ανακοίνωση των τελικών πινάκων των υποψηφίων

Η ανάληψη υπηρεσίας των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πραγματοποιείται το αργότερο εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης τοποθέτησής τους

02/07/2022

Άκουσε το άρθρο

Στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας, εκτός απροόπτου, θα ανακοινωθούν από το υπουργείο Παιδείας οι Τελικοί Αξιολογικοί Πίνακες των υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης.

Οι τελικοί  πίνακες, ύστερα από την κύρωσή τους θα δημοσιοποιηθούν  για ενημέρωση των υποψηφίων.

Η  ανάληψη υπηρεσίας των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πραγματοποιείται το αργότερο εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης τοποθέτησής τους.

Οι πίνακες ισχύουν από την κύρωσή τους έως την 31η Ιουλίου του τέταρτου έτους που ακολουθεί την κύρωσή τους.

Δήλωση προτίμησης

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά την κύρωση των τελικών αξιολογικών πινάκων καλεί τους εγγεγραμμένους στους πίνακες να υποβάλουν δήλωση με τη σειρά προτίμησης για την τοποθέτησή τους σε θέσεις Διευθυντών Εκπαίδευσης, στο πληροφοριακό σύστημα, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) εργασίμων ημερών από την ανάρτηση των πινάκων στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Υποψήφιοι που δεν υποβάλουν δήλωση προτίμησης διαγράφονται από τον πίνακα.

Τοποθέτηση

Οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες επιλογής Διευθυντών Εκπαίδευσης, τοποθετούνται σε κενές και κενούμενες θέσεις με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση των Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4823/2021. Το συμβούλιο διαμορφώνει την πρότασή του με βάση τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες σε συνδυασμό με τη σειρά προτίμησής τους η οποία δηλώνεται .

Πλήρωση κενών και κενούμενων θέσεων

1. Σε περίπτωση που, ύστερα από την εξάντληση των εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες, με τη διαδικασία του προηγούμενου άρθρου, δεν συμπληρωθούν οι κενές ή κενούμενες θέσεις Διευθυντών Εκπαίδευσης, καλούνται, με σχετική πρόσκληση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ- παίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι εγγεγραμμένοι στους τελικούς πίνακες επιλογής της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης που δεν έχουν τοποθετηθεί, να υποβάλουν νέα δήλωση προτίμησης για τις θέσεις που απομένουν κενές. Η τοποθέτηση γίνεται με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του αρμοδίου Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής. Η πρόταση διαμορφώνεται με βάση τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες σε συνδυασμό με τη νέα δήλωση προτίμησης.

2. Αν ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας της προηγούμενης παραγράφου δεν συμπληρωθούν οι κενές και κενούμενες θέσεις, τότε εφαρμόζεται η παρ. 9 του άρθρου 40 του ν. 4823/2021.

3. Αν και με τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου δεν συμπληρωθούν οι κενές και κενούμενες θέσεις, καλούνται, με σχετική πρόσκληση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι εγγεγραμμένοι στους τελικούς πίνακες επιλογής των λοιπών Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης που δεν έχουν τοποθετηθεί, να υποβάλουν νέα δήλωση προτίμησης για τις θέσεις που απομένουν κενές.

Η τοποθέτηση γίνεται με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση των Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής τα οποία αξιολόγησαν τους υποψηφίους. Η εισήγηση διαμορφώνεται με βάση τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες και τη νέα δήλωση προτίμησης. Η απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων διαμορφώνεται ομοίως με βάση τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες και τη νέα δήλωση προτίμησης.

4. Αν και ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας της προηγούμενης παραγράφου δεν συμπληρωθούν οι κενές και κενούμενες θέσεις, τότε η επιλογή γίνεται με την επαναπροκήρυξη των θέσεων.

Θητεία

Η επιλογή και τοποθέτηση των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης γίνεται για τετραετή θητεία, η οποία ξεκινά με την τοποθέτησή τους και λήγει την 31η Ιουλίου του τέταρτου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους.

Η επιλογή και τοποθέτηση στις κενούμενες θέσεις γίνεται για το υπόλοιπο της θητείας αυτής. Οι τοποθετούμενοι σε κενές ή κενούμενες θέσεις, εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά από τη λήξη της θητείας τους μέχρι την ανάληψη υπηρεσίας των νέων στελεχών.

Σχόλια (52)

Αρχιμηνια
|

Αρχιμηνία κι αρχιχρονια... Να ξαναγράψω τα καλαντα;

@Ελευθερία
|

Θα έπρεπε να σε νοιάζει γιατί από αυτό εξαρτάται το αν θα αξιολογηθείς δίκαια ή όχι.

Τιποτα
|

Απολύτως δεν θα ανακοινωθεί.Τα μόρια ακόμα δεν έχουν οριστικοποιηθεί.Γνωστος μου μίλησε για πολύ παρασκήνιο και ονόματα εκπλήξεις.Ολα είναι ανοιχτά ακομα

Τάσος
|

@ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ κανε ονειρα...... χρειάζονται ξέρεις και σχολικοι σύμβουλοι για να γίνουν οι κρίσεις διευθυντων σχολειων......

ΑΠΟΘΕΩΣΗ
|

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΝΟΜΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΘΑ ΔΙΚΑΙΩΘΕΙ.ΑΝ...

ΑΘΛΟΣ
|

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ, ΘΑ ΣΠΑΣΕΙ ΤΟ ΡΟΔΙ!

Από κάθε Παρασκευή θα ανακοινωθούν
|

Πήγαμε στο κάθε Δευτέρα Τρίτη θα τα πουν.Να μια καλή αρχή στην παράταση που έγινε μόνιμο παραμύθι . Και εις ανώτερα επιτελικό μου κράτος

Βασίλης
|

Δεν μπορεί να γίνει προκήρυξη των διευθυντών σχολείων αφού δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες επιλογής και τοποθε΄τησης των Συμβούλων. Η συντριπτική πλειοψηφία των υποψήφιων Συμβούλων θα είναι και υποψήφιοι διευθυντές σχολείων με πάρα πολύ μεγάλες πιθανότητες να γίνουν. Επομένως δεν μπορεί να τρέξει η διαδικασία των διευθυντών σχολείων πριν τους Συμβούλους αφού έτσι θα δημιουργηθούν αδικίες (αυξημένων προσόντων εκπαιδευτικοί δεν θα είναι σε θέση να διεκδικήσουν θέση διευθυντή σχολείου ή θα πάρουν τις θέσεις που έχουν απομείνει). Μην μιλήσουμε και για τυχόν έγερση νομικών ζητημάτων. Και φυσικά έχουμε και εκλογές. Επίσης η διαδικασία προκήρυξης, επιλογής και τοποθέτησης διευθυντών σχολείων διαρκεί περίπου 2 μήνες υπό φυσιολογικές συνθήκες. Πότε θα αναλάβουν οι νέοι διευθυντές σχολείων; Τον Νοέμβριο; Τον Δεκέμβριο; Δηλαδή να έχουν κάνει οι προηγούμενοι όλες τις διαδικασίες έναρξης του σχολικού έτους οι οποίες είναι οι πλέον ζόρικες και να έρθουν οι καινούριοι να καθίσουν πάνω στον αφρό...

Αλέξανδρος
|

Σαν το γιοφύρι της Άρτας.........

Θυμιος
|

Όλες οι η κρισεις στελεχών να τελειώσουν μέχρι τέλος Αυγούστου!

Γκικας
|

Σίριαλ χωρίς θεατές κατάντησαν οι κρίσεις...για διευθυντές σχολείων;;;;;;; Ούτε λόγος να υποθέσω... Προκηρυξτε τις θέσεις των διευθυντών παρακαλώ, που από πέρυσι βγαίνουν τόσοι στη σύνταξη.
Δεν πάει άλλο. Δε γίνεται να αναλαμβάνουν οι παλαιότεροι.

Λιλα
|

Τι είχα Γιάννη τι είχες πάντα...

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!
|

Αν η ανάληψη γίνει έως 15 Ιουλη, μια χαρά εντός Αυγουστου γίνεται η προκηρυξη κ για διευθυντές σχολικών μοναδων!
Μακάρι!

Οκ
|

Και τι θα αλλάξει για να βιαζόμαστε ; Μόνο τα ονοματεπώνυμα .

Ζήσε μαύρε γάιδαρε για να μην φας τριφύλλι!!!!
|

Στις αρχές της εβδομάδας η ανακοίνωση των τελικών πινάκων των υποψηφίων….. ποια εβδομάδα όμως μπορούμε να μάθουμε για να κλείσουμε τα εισιτήρια επιστροφής από τις όμορφες Κυκλάδες; Ας μπει και μία ημερομηνία τέλος πάντων ……

''σιωπή'', ''ουδέν σχόλιον…
|

Και μετά ήρθαν οι εκλογές....

@Υπουργείο
|

Δεν μπορειτε να μας κρατατε άλλο στην αναμονη...
Παρακαλώ Γ.Γ. δώστε εντολή να ανακοινωθούν πλέον τα αποτελέσματα. Μπήκαμε στον Ιουλιο. Δεν πάει άλλο!!!!

Ελευθερία
|

Όταν είσαι σταθερά στην τάξη, δεν σε επηρεάζει και δεν σε νοιάζει ούτε ποιος θα είναι ο Διευθυντής Εκπαίδευσης, ούτε ο Σχολικός Σύμβουλος, έτσι όπως λειτουργεί ο θεσμός...

Steve
|

Πιέζονται από την αντιπολίτευση με ερωτήσεις στη Βουλή, οπότε θα ανακοινώσουν έστω τους διευθυντές εκπαίδευσης για να έχουν να πουν ότι ολοκλήρωσαν μια διαδικασία επιλογής στελεχών στην τετραετία.

ΠΕ19
|

Αν βγουν τα αποτελέσματα Δευτέρα +2 μέρες Τετάρτη να βγουν αποτελέσματα Δευτέρα 11/7 αντί 22/4 3 μήνες καθυστέρηση από τον αρχικό προγαμματισμό (4 μηνών) δεν το λες και τρελή επιτυχία !!!!!!!!!

Απορίας συνέχεια...
|

Εκτός απροόπτου (sic).....7μηνες απρόοπτα είχαμε.

Τριτοδεύτερες ή Δευτεροτρίτες?
|

Από τη γνωστή "διαρροή" του Υπουργείου είναι η πληροφορία? Μπα... δεν νομίζω. Από τις Παρασκευές, πήγαμε στις Δευτεροτρίτες είναι το νεότερο μάλλον....

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ