ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Διευθυντές Εκπαίδευσης: Από το μεσημέρι έχουν πάρει αριθμό πρωτοκόλλου οι τελικοί πίνακες των υποψηφίων αλλά, περιέργως, δεν ανακοινώνονται

Η ανάληψη υπηρεσίας των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πραγματοποιείται το αργότερο εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης τοποθέτησής τους
Δημοσίευση: 04/07/2022
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Από το μεσημέρι έχουν λάβει αριθμό πρωτοκόλλου οι τελικοί πίνακες των υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης,  και φυσιολογικά θα έπρεπε να  ανακοινωθούν.

Η αποστολή των πινάκων των υποψηφίων Διευθυντών από τα Συμβούλια Εκπαίδευσης προς το υπουργείο παιδείας, ολοκληρώθηκε σήμερα το πρωί και μέχρι το μεσημέρι έλαβαν αριθμό πρωτοκόλλου, έτοιμη δηλαδή προς δημοσιοποίηση.

Δυστυχώς μέχρι στις 11 το βράδυ οι πίνακες δεν δημοσιοποιήθηκαν ,παρατείνοντας έτσι την αγωνία των υποψηφίων.

Η  ανάληψη υπηρεσίας των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πραγματοποιείται το αργότερο εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης τοποθέτησής τους.

Οι πίνακες ισχύουν από την κύρωσή τους έως την 31η Ιουλίου του τέταρτου έτους που ακολουθεί την κύρωσή τους.

Δήλωση προτίμησης

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά την κύρωση των τελικών αξιολογικών πινάκων καλεί τους εγγεγραμμένους στους πίνακες να υποβάλουν δήλωση με τη σειρά προτίμησης για την τοποθέτησή τους σε θέσεις Διευθυντών Εκπαίδευσης, στο πληροφοριακό σύστημα, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) εργασίμων ημερών από την ανάρτηση των πινάκων στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Υποψήφιοι που δεν υποβάλουν δήλωση προτίμησης διαγράφονται από τον πίνακα.

Τοποθέτηση

Οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες επιλογής Διευθυντών Εκπαίδευσης, τοποθετούνται σε κενές και κενούμενες θέσεις με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση των Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4823/2021. Το συμβούλιο διαμορφώνει την πρότασή του με βάση τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες σε συνδυασμό με τη σειρά προτίμησής τους η οποία δηλώνεται .

Πλήρωση κενών και κενούμενων θέσεων

1. Σε περίπτωση που, ύστερα από την εξάντληση των εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες, με τη διαδικασία του προηγούμενου άρθρου, δεν συμπληρωθούν οι κενές ή κενούμενες θέσεις Διευθυντών Εκπαίδευσης, καλούνται, με σχετική πρόσκληση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ- παίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι εγγεγραμμένοι στους τελικούς πίνακες επιλογής της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης που δεν έχουν τοποθετηθεί, να υποβάλουν νέα δήλωση προτίμησης για τις θέσεις που απομένουν κενές. Η τοποθέτηση γίνεται με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του αρμοδίου Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής. Η πρόταση διαμορφώνεται με βάση τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες σε συνδυασμό με τη νέα δήλωση προτίμησης.

2. Αν ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας της προηγούμενης παραγράφου δεν συμπληρωθούν οι κενές και κενούμενες θέσεις, τότε εφαρμόζεται η παρ. 9 του άρθρου 40 του ν. 4823/2021.

3. Αν και με τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου δεν συμπληρωθούν οι κενές και κενούμενες θέσεις, καλούνται, με σχετική πρόσκληση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι εγγεγραμμένοι στους τελικούς πίνακες επιλογής των λοιπών Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης που δεν έχουν τοποθετηθεί, να υποβάλουν νέα δήλωση προτίμησης για τις θέσεις που απομένουν κενές.

Η τοποθέτηση γίνεται με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση των Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής τα οποία αξιολόγησαν τους υποψηφίους. Η εισήγηση διαμορφώνεται με βάση τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες και τη νέα δήλωση προτίμησης. Η απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων διαμορφώνεται ομοίως με βάση τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες και τη νέα δήλωση προτίμησης.

4. Αν και ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας της προηγούμενης παραγράφου δεν συμπληρωθούν οι κενές και κενούμενες θέσεις, τότε η επιλογή γίνεται με την επαναπροκήρυξη των θέσεων.

Θητεία

Η επιλογή και τοποθέτηση των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης γίνεται για τετραετή θητεία, η οποία ξεκινά με την τοποθέτησή τους και λήγει την 31η Ιουλίου του τέταρτου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους.

Η επιλογή και τοποθέτηση στις κενούμενες θέσεις γίνεται για το υπόλοιπο της θητείας αυτής. Οι τοποθετούμενοι σε κενές ή κενούμενες θέσεις, εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά από τη λήξη της θητείας τους μέχρι την ανάληψη υπηρεσίας των νέων στελεχών.

Σχόλια (117)

 
Επίπεδο Χόλυγουντ
07 Ιουλ 2022 10:07

Στις 04 Ιουλ 2022 23:05 έγραψα, "Εντάξει... το τερματίσανε... ούτε ο Φώσκολος τέτοιο σενάριο..."
Μετά τη δημοσίευση της τελικής μοριοδότησης των υποψήφιων ΔΙΔΕ αλλά και μετά από όσα είδαν το φως της δημοσιότητας (εδώ στο esos) σχετικά και με τις κρίσεις των Σ.Ε.... ΑΝΑΚΑΛΩ ΠΛΗΡΩΣ... και δηλώνω, ότι τέτοια σενάρια "παίζουν" μόνο σε αμερικανικές σειρές επιστημονικής φαντασίας τύπου "Η Ζώνη του Λυκόφωτος". Να με συμπαθεί ο αγαπητός κύριος Φώσκολος αλλά εδώ πρόκειται για υπερπαραγωγή Χόλυγουντ.
Και για να μην ξεχνάμε.... ΜΕ ΤΟΝ καλυτερότερο νόμο "από κτίσεως Ρώμης", που είπε και ο γνωστός "ΓΙΓΑΣ"!

1. https://www.esos.gr/arthra/78938/dieythyntes-ekpaideysis-anakoinothikan-...
2. https://www.esos.gr/arthra/78954/dieythyntes-ekpaideysis-paradothikan-pi...
3. https://www.esos.gr/arthra/78975/dieythyntes-ekpaideysis-ypopsifia-den-e...
4. https://www.esos.gr/arthra/78970/apisteytosymvoyloi-ekpaideysis-apo-tis-...

 
Πιτσιφλής
05 Ιουλ 2022 19:15

Αφήστε τα πειράγματα. Τα σημαντικά να προβάλλετε.
Είναι μεγαλόψυχη, έκανε το σασμό, έδωσε το φιλί της ζωής... και τώρα όλοι μαζί θα πάμε μπροστά!
Θα της στείλω ένα κρητικό μαχαίρι!

 
Καλή δύναμη
05 Ιουλ 2022 18:10

Καλή επιτυχία κ καλή δύναμη στους επιτυχόντες. Καλοί λάκκοι δεν έχει σημασία τώρα πια. Ας συνεργαστούν όλοι για το καλύτερο κ προς όφελος των παιδιών κ ας αφήσουμε έξω τα κομματικά κ κάθε είδους εμμονή

 
@Πλαταρο Γιαννη
05 Ιουλ 2022 17:50

Αναλυτικότερα δεν τα θέλουμε. Ουσιαστικότερα και δικαιοτερα ναι. Αλλά με το νομοσχέδιο αυτό δεν πρόκειται. Επομένως, ματαιες ελπίδες ας μην καταδεχτουμε

 
@Πλαταρο Γιαννη
05 Ιουλ 2022 17:47

Μιλάς με γρίφους γέροντα...

 
@Πλαταρος Γιαννης
05 Ιουλ 2022 17:04

Άσε τους υπολογισμούς και τις αποκλίσεις... Στο δια ταύτα. Ακόμη πιστεύεις ότι είναι αξιοκρατικος και δίκαιος νόμος όλων των εποχών;;;;

 
Δώρα
05 Ιουλ 2022 10:27

Καλημέρα σε όλους! Αγαπητό esos, αγαπητοί συνάδελφοι, εξηγήστε μου σας παρακαλώ γιατί κάποιοι τα ξέρουν ήδη; Δεν είπαν να μη διαρρεύσει τίποτα; Τι πράγματα είναι αυτά; Δηλαδή να τα μαζέψουμε και να φύγουμε από αυτό το κράτος; Εσείς που διαρέετε και ειρωνεύεστε μάλιστα είστε χαρούμενοι γι’ αυτή την κατάσταση; Η κυβέρνηση και τα άλλα κόματα, οι συνδικαλιστές μας είναι ήρεμοι και χαρούμενοι για όλα αυτά; Στην οικογένειά μου για παράδειγμα αν τρελαθώ εγώ Ωπ δεν πρέπει να με επαναφέρουν στην τάξη; Θα με αφήσουν έτσι; Εκθέτουν και εσένα esos, λέγοντάς σου συνεχώς , μάλλον σήμερα, μάλλον αύριο, κτλ... καλά έκανες και έδωσες την πληροφορία χθες αργά το βράδυ, ότι οι πίνακες έχουν πάρει ήδη αριθμό πρωτοκόλλου.. Μα είναι δυνατόν να τα ξέρουν κάποιοι από αυτούς και να μην τα ανακοινώνουν στον κόσμο;

 
Εμπιστοσύνη
05 Ιουλ 2022 09:50

Μετά από όλα αυτά τα τραγελαφικά που συνεχίζονται ακόμη και αυτή την ώρα (...ράβε ξήλωνε δουλειά να μη σου λείπει...) ποιος μπορεί να είναι ο βαθμός εμπιστοσύνης των εκπαιδευτικών προς την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ;;;
Ρητορικό το ερώτημα
και αυτονόητη η απάντηση...

 
Κακόγουστο αστείο και κατάντια
05 Ιουλ 2022 09:49

Το συμπέρασμα είναι πως τα Σχολεία αντιμετωπίζουν τέτοιας φύσης και κλίμακας προβλήματα (υποστελέχωση, ελλιπείς και προβληματικές υποδομές, γήρανση προσωπικού, πεπαλαιωμένα σχολικά εγχειρίδια κ.α.) που ακούγεται σαν αστείο να περιμένουμε ότι ένας ΣΣ ή ένας Διευθυντής ως δια μαγείας θα αλλάξει την πορεία και να μας γλιτώσει όλους -και πρώτα τους μαθητές μας- από τη μιζέρια.

Για εμένα η ρίζα του προβλήματος είναι το χάσμα γενεών: Είναι τεράστια πλέον η «απόσταση» που έχουν οι νέοι έφηβοι-σε σκέψη και συνήθειες- που γεννήθηκαν μετά το 2010 από τους παλαιότερους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι σπούδασαν υπό άλλες συνθήκες τις προηγούμενες δεκαετίες (1980-2000).

Αυτό δεν αλλάζει με κανέναν νόμο και καμία κυβέρνηση.

Ώρα να παραδώσουμε τα «κλειδιά» των τάξεων σε νεότερους, κύριοι και κυρίες συνάδελφοι, και να αποχωρήσουμε με αξιοπρέπεια πριν τα κάνουμε όλα ακόμη χειρότερα.

 
Νωρίς είναι ακόμα
05 Ιουλ 2022 09:46

Εντάξει βρε παιδιά, μη βιάζεστε.
Δεν υπα΄ρχει λόγος. Γραμμένους μας έχετε και το ξέρουμε.

 
Λίγο ακόμα
05 Ιουλ 2022 09:42

και η νύχτα βγάζει επίσκοπο και η αυγή μητροπολίτη

 
Υπάλληλος ΥΠΑΙΘ
05 Ιουλ 2022 09:25

μαδάει μαργαρίτα...να τα βγάλω να μην τα βγάλω,,,,,
φαίνεται ότι του έχουν πάει ένα χωράφι μαργαρίτες

 
Καλημέρα από τον Ναούμ Κάκαλο
05 Ιουλ 2022 09:18

Καλή σας μέρα αγαπητοί και αγαπητές μετά από πολλά πραγματικά χρόνια !
Για τη συζήτηση που εξελίσσεται για το πότε και αν ένας Νόμος είναι καλός ή όχι να προσθέσω πως "δυστυχώς" αυτό δεν εξαρτάται από τον ίδιο το Νόμο αλλά από τους ανθρώπους που τον διαχειρίζονται. Επίσης δυστυχώς χωρίς εισαγωγικά αυτή τη φορά αν είμαστε ικανοί να κάνουμε "κακό" τον καλύτερο Νόμο τότε είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Και για τον αν είμαστε ικανοί ας κάνει ο καθένας και η καθεμία την αυτοκριτική του/της.
Υπάρχει σε εξέλιξη άλλη μια συζήτηση περί διδακτορικών και αν οι διευθυντές που έχουν διδακτορικό μπορούν να διαχειριστούν κάτι καλύτερα από άλλους που δεν έχουν ή μήπως το αντίθετο κλπ. Λοιπόν δεν είναι εκεί το θέμα! Άλλωστε μια τέτοια συζήτηση μπορεί να οδηγήσει σε μια προσωπική και ατομικιστική υποστήριξη των κεκτημένων καθενός. Το ζήτημα λοιπόν με αυτή τη συζήτηση είναι το κατά πόσο μια πολιτεία σέβεται ή δε σέβεται τους πολίτες της. Αν για παράδειγμα πει θέλω τα τυπικά προσόντα και στην πράξη η ίδια διαβάλει αυτό που θεσμοθέτησε δε τους σέβεται. Αν πει δε θέλω και πράξει ανάλογα τους σέβεται. Αν πει τοποθετώ σε κάποιες θέσεις αυτούς γιατί αξιολογήθηκαν και είναι οι καλύτεροι και η αξιολόγηση αυτή δεν έχει συμβεί, δε τους σέβεται ακόμη και αν αποδειχθεί πως τελικά αυτοί είναι οι καλύτεροι. Αν μάλιστα αποδειχθεί πως τελικά δεν ήταν οι πιο κατάλληλοι λόγω προβλημάτων που δημιούργησαν καταλαβαίνει κανείς πως το μέγεθος της έλλειψης σεβασμού μεγαλώνει.
Και τελικά νομίζω πως ο απλός μα τόσο σημαντικός εκπαιδευτικός της τάξης αυτό ζητάει ως ανταμοιβή ...να τον σέβονται! Ε και νομίζω πως τελικά το δικαιούται από μία πολιτεία η οποία άλλωστε του έχει εμπιστευτεί την τύχη των παιδιών της...

Καλημέρα λοιπόν με αγάπη ....και εκεί στο ΥΠΑΙΘ κάντε το κλικ στην αποστολή του mail των αποτελεσμάτων για το καλό όλων
Καλημέρα !

 
Αντώνης
05 Ιουλ 2022 09:14

Φουλ καρέ μόρια και ακόμα να δούμε αποτελέσματα...
άιντε με ένα πόνο,,

 
ΜΗΝΑΣ
05 Ιουλ 2022 08:54

ΣΙΓΟΥΡΑ Ο ΠΙΟ ΤΡΕΛΟΣ ΝΟΜΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ

 
@Πλατάρος Γιάννης-απαντήσεις
05 Ιουλ 2022 08:40

Σας ευχαριστώ συνάδελφε για την απάντησή σας.
Απλά, επιτρέψτε μου να πω ότι διαφορές πλέον των 6 μορίων απλά ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ μεταξύ του 1ου κ 2ου υποψηφίου (για την ίδια πάντα Διεύθυνση), ή ΑΝ υπάρχουν τέτοιες διαφορές μετριούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού.
Γι' αυτό κ ανέφερα μια "λογική" διαφορά της τάξης των 3 μορίων (στα μετρήσιμα μόρια) η οποία οκ μπορεί να φτάνει ΕΩΣ 4 -5 μόρια (σε καμία όμως περίπτωση μεγαλύτερη)
Θεωρώ ότι η λογική επιτάσσει στη συνέντευξη να ΜΗΝ υπερβαίνει η διαφορά βαθμολογίας της τις 2-3 άντε 4 μονάδες (εκτός κ αν κάποιος κυριολεκτικά δεν απάντησε σωστά ούτε πώς τον λένε)...
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΜΟΝΗ ΣΑΣ !!!

 
@Πλατάρος
05 Ιουλ 2022 08:25

Απλά σκέφτεσαι με βάση την πολιτική λογική του σφαγείου στη συνέντευξη και μόνο!!!
Η εσωτερική αξιοκρατική και δίκαιη συνοχή στη μοριοδότηση προφανώς σου διαφεύγει για κάποιο περίεργο λόγο!!!
Και εκεί ο νόμος απλά ΔΕΝ βλέπεται!!!

 
Τους κρύβουνε
05 Ιουλ 2022 08:18

Τέτοιες δικαιολογίες θα λέμε κι εμείς όταν έρθουν οι δικοί σας στις τάξεις να μας αξιολογήσουν, αλλά η διαφορά είναι ότι σε μας δε θα είναι δικαιολογίες, θα είναι πραγματικά εμπόδια.

 
Χεχεχε
05 Ιουλ 2022 08:15

Πέφτει απίστευτο δούλεμα!

 
ΒΥΡΩΝ
05 Ιουλ 2022 08:14

Σήμερα πρέπει να τελειώνει.
Όμως η καθυστέρηση είναι απαράδεκτη.

 
22 Απριλίου
05 Ιουλ 2022 07:51

Θα είχε τελειώσει η διαδικασία χαχαχα

 
Απροοπτο
05 Ιουλ 2022 07:32

Τελικά μας την έκανε πάλι το απρόοπτο! Το ερώτημα είναι , ισχύει για μια μέρα ή για όλη την εβδομάδα ;

 
alastor
05 Ιουλ 2022 01:36

@Πλατάρος & υποστηρικτές αυτού
Για να είναι ένας νόμος 'καλός', πόσο μάλλον 'ο καλύτερος', πρέπει:
1. Να είναι αξιοκρατικός και δίκαιος (ας το δεχθούμε ότι είναι).
2. Να ελαχιστοποιεί τα περιθώρια αμφισβήτησης, δηλ. να μην οδηγεί σε ενστάσεις (...άσε, ξέρουμε: 70% επί των αιτήσεων).
3. Η έναρξη και η χρονική διάρκεια υλοποίησής του να μπορούν να προσδιοριστούν με ένα ακριβές, αξιόπιστο χρονοδιάγραμμα.
Ακόμα λοιπόν κι αν ισχύει το κριτήριο 1, εδώ βλέπουμε προφανή και πρωτοφανή αδυναμία σχεδιασμού ενός χρονοδιαγράμματος εφαρμογής σε οποιαδήποτε χρονική κλίμακα: μικρή (ημερήσια), μεσαία (ενός μηνός) αλλά και μεγάλη (6 - 12 μήνες).
Συμπέρασμα: άνθρακες ο θησαυρός, τι να τον κάνεις τον καλύτερο νόμο, όταν δεν έχεις τρόπο να τον εφαρμόσεις;

 
@Πλατάρος Γιάννης
05 Ιουλ 2022 00:56

Αγαπητέ κ. Πλατάρε, κάποτε σε είχα για σοβαρό... Ποια τυπική απόκλιση και μέσο όρο και παραμύθια, μας αναφέρεις; Έτσι κρίνεις εσύ την ικανότητα ενός Δ/ντή Εκπ/σης; Για να μας αποδείξεις τι; Ότι οι φετινοί υποψήφιοι έχουν υψηλά τυπικά προσόντα; Ε, και; Με τα διδακτορικά, μεταπτυχιακά κλπ. προσόντα θα διοικήσουν; Όταν δεν μπορούν να ξεχωρίσουν 2 γαϊδάρων άχυρα; Όταν δεν μπορούν να διαχειριστούν στην πράξη (κι όχι στη θεωρία) τα διάφορα προβλήματα; Εκπαιδευτικούς που έχουν ψυχολογικά, οικογενειακά κ.ά. θέματα, γονείς με παιδιά που έχουν διάφορες δυσκολίες (μαθησιακές ή μη), ελλείψεις προσωπικού που δεν αναπληρώνονται, θέματα καταργήσεων, συγχωνεύσεων σχολικών μονάδων κλπ. κλπ., θα μου πεις ότι ο μέσος όρος και ο άκρος όρος είναι υψηλότερος του προηγούμενου; Τέτοιοι θεωρητικοί ρήμαξαν την εκπαίδευση, που ζούνε σε ένα παράλληλο σύμπαν και νομίζουν ότι τον σοβά που πέφτει από το ταβάνι της τάξης και το απλήρωτο ρεύμα ή πετρέλαιο του σχολείου, θα τα διορθώσει το διδακτορικό του κ. διευθυντή εκπαίδευσης.

 
Μiss, 39
05 Ιουλ 2022 00:46

Αναπάντητες κλήσεις παντού... Μες στο βράδυ... Στο σκοτάδι...

 
@@ΑΤΥΧΗΣ ΚΑΙ ΖΑΛΙΣΜΕΝΟΣ
05 Ιουλ 2022 00:33

ΩΣ ΑΤΥΧΗΣ ΚΑΙ ΖΑΛΙΣΜΕΝΟΣ...ΜΠΑΡΝΤΟΝ ΚΥΡΑ ΚΟΛΩΝΑ!!!

 
Πλατάρος Γιάννης
05 Ιουλ 2022 00:32

@ απαντήσεις
Προφανώς διαφορά 3 μονάδων δυναται να καλυφθεί στην συνέντευξη, βάζοντας σε σας 16,9 και στον ανθυποψηφιοι σας 20.
Μπορει να γίνει... Δεν μπορείτε να αποδείξετε σε δικαστήριο ότι σας αδίκησαν. Αυτό εννοώ....
Αντιθετως:
Διαφορά 12 μονάδων, καλύπτεται με ένα 20 και ένα 7,9 αλλά αν σας έχουν κάνει χειρουργειο, αυτό εκπιπτει σε δικαστήριο, μπορεί να μετατραπεί σε ποινικό, άρα επειδή ο φόβος φυλάει τα έρμα, ΔΕΝ ΘΑ ΓΊΝΕΙ ΤΈΤΟΙΟ ΣΦΑΓΕΊΟ.
Τα παραπανω προκύπτουν από την ιστορία των κρίσεων.
Η Ιστορία των κρίσεων στην εκπαίδευση, ξεπερνάει τον Μάρκο Σεφερλη παρασάγγας.
Το 2: 1, εκφράζει ότι η συνέντευξη διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα με μικρότερη βαρύτητα, απ' ότι τα σταθερά.
Για παράδειγμα σε προηγούμενες κρίσεις ο ίδιος λόγος ήταν 13:20. Αυτό σε απλά Ελληνικά σημαίνει ότι τα συμβούλια Επιλογής έκαναν όποιον ήθελαν, χωρίς την παραμικρή λογοδοσία σε δικαστήριο. Λόγω μάλιστα μικρής τυπικής απόκλισης, όλοι ήταν μαζεμένοι στον μέσο όρο συν πλην 1-2 μονάδες.
Αυτά τα ξεφτιλικια, με τον καλύτερο νόμο όλων των εποχών, τελειώνουν.
Με την υπόθεση να παραμείνει ο νόμος, με την διακομματική πλειονότητα, να τον πολεμάει ανοικτά.
Και εδώ!....

 
Ανήσυχος εκπαιδευτικός
05 Ιουλ 2022 00:30

@Πλατάρος
"Παιδιά, είτε το θέλετε είτε όχι, είναι ο καλύτερος, αξιοκρατικος νόμος όλων των εποχών..."
Η παραπάνω αφόρητα φαιδρή κοινοτοπία, μυριάκις ήδη γραμμένη από τον αξιότιμο συνάδελφο, προφανώς αντλεί τις ρίζες της από την πασίγνωστη εμμονική ρήση του Ρωμαίου ευπατρίδη Κάτωνα: "et praeterea censeo Carthaginem delendam esse".

 
Ροδακας
05 Ιουλ 2022 00:26

Όχι τπτ άλλο αλλά στιγμιαία πήγα να σας πιστέψω και είπα :"βρε λες να ανακοινωθουν"????

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.