ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Διευθυντές Εκπαίδευσης: Από το μεσημέρι έχουν πάρει αριθμό πρωτοκόλλου οι τελικοί πίνακες των υποψηφίων αλλά, περιέργως, δεν ανακοινώνονται

Η ανάληψη υπηρεσίας των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πραγματοποιείται το αργότερο εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης τοποθέτησής τους
Δημοσίευση: 04/07/2022
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Από το μεσημέρι έχουν λάβει αριθμό πρωτοκόλλου οι τελικοί πίνακες των υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης,  και φυσιολογικά θα έπρεπε να  ανακοινωθούν.

Η αποστολή των πινάκων των υποψηφίων Διευθυντών από τα Συμβούλια Εκπαίδευσης προς το υπουργείο παιδείας, ολοκληρώθηκε σήμερα το πρωί και μέχρι το μεσημέρι έλαβαν αριθμό πρωτοκόλλου, έτοιμη δηλαδή προς δημοσιοποίηση.

Δυστυχώς μέχρι στις 11 το βράδυ οι πίνακες δεν δημοσιοποιήθηκαν ,παρατείνοντας έτσι την αγωνία των υποψηφίων.

Η  ανάληψη υπηρεσίας των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πραγματοποιείται το αργότερο εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης τοποθέτησής τους.

Οι πίνακες ισχύουν από την κύρωσή τους έως την 31η Ιουλίου του τέταρτου έτους που ακολουθεί την κύρωσή τους.

Δήλωση προτίμησης

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά την κύρωση των τελικών αξιολογικών πινάκων καλεί τους εγγεγραμμένους στους πίνακες να υποβάλουν δήλωση με τη σειρά προτίμησης για την τοποθέτησή τους σε θέσεις Διευθυντών Εκπαίδευσης, στο πληροφοριακό σύστημα, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) εργασίμων ημερών από την ανάρτηση των πινάκων στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Υποψήφιοι που δεν υποβάλουν δήλωση προτίμησης διαγράφονται από τον πίνακα.

Τοποθέτηση

Οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες επιλογής Διευθυντών Εκπαίδευσης, τοποθετούνται σε κενές και κενούμενες θέσεις με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση των Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4823/2021. Το συμβούλιο διαμορφώνει την πρότασή του με βάση τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες σε συνδυασμό με τη σειρά προτίμησής τους η οποία δηλώνεται .

Πλήρωση κενών και κενούμενων θέσεων

1. Σε περίπτωση που, ύστερα από την εξάντληση των εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες, με τη διαδικασία του προηγούμενου άρθρου, δεν συμπληρωθούν οι κενές ή κενούμενες θέσεις Διευθυντών Εκπαίδευσης, καλούνται, με σχετική πρόσκληση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ- παίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι εγγεγραμμένοι στους τελικούς πίνακες επιλογής της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης που δεν έχουν τοποθετηθεί, να υποβάλουν νέα δήλωση προτίμησης για τις θέσεις που απομένουν κενές. Η τοποθέτηση γίνεται με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του αρμοδίου Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής. Η πρόταση διαμορφώνεται με βάση τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες σε συνδυασμό με τη νέα δήλωση προτίμησης.

2. Αν ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας της προηγούμενης παραγράφου δεν συμπληρωθούν οι κενές και κενούμενες θέσεις, τότε εφαρμόζεται η παρ. 9 του άρθρου 40 του ν. 4823/2021.

3. Αν και με τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου δεν συμπληρωθούν οι κενές και κενούμενες θέσεις, καλούνται, με σχετική πρόσκληση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι εγγεγραμμένοι στους τελικούς πίνακες επιλογής των λοιπών Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης που δεν έχουν τοποθετηθεί, να υποβάλουν νέα δήλωση προτίμησης για τις θέσεις που απομένουν κενές.

Η τοποθέτηση γίνεται με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση των Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής τα οποία αξιολόγησαν τους υποψηφίους. Η εισήγηση διαμορφώνεται με βάση τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες και τη νέα δήλωση προτίμησης. Η απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων διαμορφώνεται ομοίως με βάση τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες και τη νέα δήλωση προτίμησης.

4. Αν και ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας της προηγούμενης παραγράφου δεν συμπληρωθούν οι κενές και κενούμενες θέσεις, τότε η επιλογή γίνεται με την επαναπροκήρυξη των θέσεων.

Θητεία

Η επιλογή και τοποθέτηση των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης γίνεται για τετραετή θητεία, η οποία ξεκινά με την τοποθέτησή τους και λήγει την 31η Ιουλίου του τέταρτου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους.

Η επιλογή και τοποθέτηση στις κενούμενες θέσεις γίνεται για το υπόλοιπο της θητείας αυτής. Οι τοποθετούμενοι σε κενές ή κενούμενες θέσεις, εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά από τη λήξη της θητείας τους μέχρι την ανάληψη υπηρεσίας των νέων στελεχών.

Σχόλια (117)

 
Alex
04 Ιουλ 2022 21:53

Καρδιά μου από Δευτέρα σε Δευτέρα / μήνες τώρα ..... που λέει και σε ένα τραγούδι η Δέσποινα Βανδή.....

 
ΟΧΙ νύχτα!!!
04 Ιουλ 2022 21:51

ΟΧΙ τη νύχτα !!!
είναι γρουσουζιά!
πώς θα γίνω μεταμεσονύχτιος δντης εκπαίδευσης!

 
Αθήνα Δήμητρα
04 Ιουλ 2022 21:50

Μέτρα εσύ παρατάσεις
να μετρώ τις εντάσεις
που δεν θα έχουν τελειωμό ο ο ο ο ο

 
Σήμερα
04 Ιουλ 2022 21:40

Εδώ κλαίμε ή γελάμε ?

 
σούπα το μενου
04 Ιουλ 2022 21:25

Το υπουργείο πάντως καλομαγειρευει

 
alastor
04 Ιουλ 2022 21:18

Αυτό το "εκτός απροόπτου", είναι όλα τα λεφτά.... Κουμπώνει παντού, δικαιολογεί τα πάντα....
Ας έγραφαν τουλάχιστον "εκτός περιπτώσεως ανωτέρας βίας", για να είναι συνεπείς και με τη γνωστή εγκύκλιο....

 
Esos
04 Ιουλ 2022 21:18

Οκ για σήμερα το ξεχνάμε...
Είμαστε βέβαιοι για αυριο τουλάχιστον ότι θα βγουν οι πινακες;;;
Αυτή η αναμονή σκοτώνει...

 
23:55
04 Ιουλ 2022 21:07

Γιατί αγχώνεστε άλλες τρεις ωρίτσες και θα γίνει νέα δήλωση . Επιτελικό υπουργείο είπαμε

 
Απρόοπτο
04 Ιουλ 2022 21:03

Τι μπορεί να είναι το σημερινό απρόοπτο ; Γιατί των προηγούμενων έξι μηνών ήταν πολλά !

 
Καμία νέα δηλωση
04 Ιουλ 2022 21:02

Ο κυρ Αλέκος δεν κάνει δηλώσεις και ανησυχούμε

 
Πρωταπριλιά
04 Ιουλ 2022 21:01

Συνεχόμενη και με αμείωτο ενδιαφέρον : τάξη και προγραμματισμός για κλάματα

 
Μόνο για γέλια
04 Ιουλ 2022 20:58

Τα κλάματα τον Σεπτέμβριο

 
ΑΤΥΧΗΣ ΚΑΙ ΖΑΛΙΣΜΕΝΟΣ
04 Ιουλ 2022 20:35

Ο κύριος Πλατάρος, πού είναι; ανησυχώ, πήγε διακοπές;
Ο καλύτερος νόμος όλων των εποχών μας έχει αφήσει κάγκελο!!
Μα τόσο ελληνικά π(χ)ια;!!!

 
ΠΥΘΙΑ
04 Ιουλ 2022 20:28

Ήξεις, αφήξεις ου, εν πολέμω θνήξεις»

Πρόκειται για μια πολύ γνωστή έκφραση και προέρχεται από χρησμό της Πυθίας στο μαντείο των Δελφών.

Όλος ο χρησμός της Πυθίας ήταν ο εξής:
Ήξεις, αφήξεις ου, εν πολέμω θνήξεις».
Ο χρησμός ήταν μια έξυπνη απάτη, γιατί με την πρώτη μορφή, με το κόμμα πριν το «ου», σήμαινε: «Θα πας, θα γυρίσεις, δεν θα σκοτωθείς στον πόλεμο».
Αντίθετα, στη δεύτερη μορφή, με το κόμμα μετά το «ου», σήμαινε: «Θα πας, δεν θα γυρίσεις, θα σκοτωθείς στον πόλεμο».

Καθώς ο χρησμός δεν ήταν γραπτός, (όπως οι δηλώσεις της κ. υπουργού στο ραδιόφωνο σήμερα, με τα πολλά "θα δούμε") το νόημα που έβγαινε ήταν υποκειμενικό και μπορούσε να ερμηνευτεί και με τους δύο τρόπους. Από αυτό μας έμεινε η παροιμιακή έκφραση που συνδέεται με την ασάφεια.
Όταν κάποιος δεν μας μιλά ευθέως, αλλά αντίθετα δίνει διφορούμενες απαντήσεις του ζητάμε να αφήσει τα «ήξεις, αφήξεις».
ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!!!

 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
04 Ιουλ 2022 20:28

@esos. Τόσο πολύ σας αρέσει η Πρωταπριλιά;;;;;;;;

 
ΑΝΥΠΟΜΟΝΟΣ
04 Ιουλ 2022 20:25

ΣΑΝ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

 
ΟΥΦΟ
04 Ιουλ 2022 20:05

ΕΞΩΓΗΙΝΟΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΕΛΙΚΑ,ΚΥΡΙΕ ΠΛΑΤΑΡΟ ΚΙ ΕΧΟΥΜΕ ΜΕΙΝΕΙ ΟΛΟΙ ΕΝΕΟΙ.

 
Figaro
04 Ιουλ 2022 20:04

ΤΙ ΣΗΜΕΡΑ, ΤΙ ΑΥΡΙΟ, ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ!!! ΚΡΙΜΑ, ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΞΙΩΣΗ - ΕΜΠΑΙΓΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ! ΚΑΝΕΝΑΣ ΣΕΒΑΣΜΟΣ, ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ!!! ΑΚΟΜΑ ΚΙ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΣΑΝ ΤΟΥΣ ΕΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΘΑ ΕΜΕΝΑΝ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΑΞΗ!!!

 
ΦΩΤΗΣ-ΓΙΑΝΝΗΣ
04 Ιουλ 2022 20:02

Α, ρε Καρρά... "δεν έχω να σου πω, δεν έχω να σου πω, δεν έχω κάτι να προσθέσω...εγώ αδιαφορώ και δεν σου απαντώ στο επίπεδό σου δε θα πέσω" πόσο μπροστά ήσουν 25 χρόνια πριν...
ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ!!!! Αν δείτε ονόματα... γράψτε το μας.

 
xa
04 Ιουλ 2022 20:01

Τέτοια τάξη, τέτοια αλφαδιααά...

 
ΑΠΙΣΤΟΣ ΘΩΜΑΣ
04 Ιουλ 2022 19:50

ΕΓΩ ΦΤΑΙΩ ΠΟΥ ΠΛΕΟΝ ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΩ ΤΙΠΟΤΑ;

 
Υπουργείο
04 Ιουλ 2022 19:37

Παρακαλώ μη μας αγχώνετε.
Ακο΄μα δεν πέρασε το σήμερα!!!

 
Εκλογές
04 Ιουλ 2022 19:36

Δεν προλαβαίνουν τίποτα πια. Και όταν προλάβαιναν πάλι τίποτα δεν έκαναν.

 
Και ρωταω
04 Ιουλ 2022 19:21

Τι ώρα περιμένουν για να τα βγάλουν;Τα μεσάνυχτα;Έλεος πια τόσους μήνες!!!Γελάνε και οι πέτρες!!!

 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ
04 Ιουλ 2022 19:14

ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΤΑΙ ΟΚΥΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΡΟΣ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΘΕΣΗ.

 
απρόοοοοπτο;;;;;;;;; ουουου;
04 Ιουλ 2022 19:10

ναι.... παρακαλώ....
φάτε . για βράδυ...

 
ΒΑΓΓΕΛΗΣ
04 Ιουλ 2022 19:08

ΑΝΤΕ ΒΡΕ ΠΑΙΔΙΑ, ΝΥΧΤΙΑΤΙΚΑ ΘΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΤΕ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΟΣΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ;

 
Μάλλον δεν...
04 Ιουλ 2022 19:05

Ανακοινώνονται σήμερα...

 
ΑΡΙΣΤΕΙΑ
04 Ιουλ 2022 19:01

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΝΟΜΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΤΩΡΑ ΔΙΚΑΙΩΝΕΤΑΙ...

 
ΔΑΚΙΤΗΣ
04 Ιουλ 2022 18:59

ΧΑΡΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΟΤΑΝ ΔΟΥΝΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ!!!

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.