ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Διευθυντές Εκπαίδευσης: Από το μεσημέρι έχουν πάρει αριθμό πρωτοκόλλου οι τελικοί πίνακες των υποψηφίων αλλά, περιέργως, δεν ανακοινώνονται

Η ανάληψη υπηρεσίας των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πραγματοποιείται το αργότερο εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης τοποθέτησής τους
Δημοσίευση: 04/07/2022
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Από το μεσημέρι έχουν λάβει αριθμό πρωτοκόλλου οι τελικοί πίνακες των υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης,  και φυσιολογικά θα έπρεπε να  ανακοινωθούν.

Η αποστολή των πινάκων των υποψηφίων Διευθυντών από τα Συμβούλια Εκπαίδευσης προς το υπουργείο παιδείας, ολοκληρώθηκε σήμερα το πρωί και μέχρι το μεσημέρι έλαβαν αριθμό πρωτοκόλλου, έτοιμη δηλαδή προς δημοσιοποίηση.

Δυστυχώς μέχρι στις 11 το βράδυ οι πίνακες δεν δημοσιοποιήθηκαν ,παρατείνοντας έτσι την αγωνία των υποψηφίων.

Η  ανάληψη υπηρεσίας των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πραγματοποιείται το αργότερο εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης τοποθέτησής τους.

Οι πίνακες ισχύουν από την κύρωσή τους έως την 31η Ιουλίου του τέταρτου έτους που ακολουθεί την κύρωσή τους.

Δήλωση προτίμησης

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά την κύρωση των τελικών αξιολογικών πινάκων καλεί τους εγγεγραμμένους στους πίνακες να υποβάλουν δήλωση με τη σειρά προτίμησης για την τοποθέτησή τους σε θέσεις Διευθυντών Εκπαίδευσης, στο πληροφοριακό σύστημα, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) εργασίμων ημερών από την ανάρτηση των πινάκων στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Υποψήφιοι που δεν υποβάλουν δήλωση προτίμησης διαγράφονται από τον πίνακα.

Τοποθέτηση

Οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες επιλογής Διευθυντών Εκπαίδευσης, τοποθετούνται σε κενές και κενούμενες θέσεις με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση των Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4823/2021. Το συμβούλιο διαμορφώνει την πρότασή του με βάση τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες σε συνδυασμό με τη σειρά προτίμησής τους η οποία δηλώνεται .

Πλήρωση κενών και κενούμενων θέσεων

1. Σε περίπτωση που, ύστερα από την εξάντληση των εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες, με τη διαδικασία του προηγούμενου άρθρου, δεν συμπληρωθούν οι κενές ή κενούμενες θέσεις Διευθυντών Εκπαίδευσης, καλούνται, με σχετική πρόσκληση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ- παίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι εγγεγραμμένοι στους τελικούς πίνακες επιλογής της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης που δεν έχουν τοποθετηθεί, να υποβάλουν νέα δήλωση προτίμησης για τις θέσεις που απομένουν κενές. Η τοποθέτηση γίνεται με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του αρμοδίου Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής. Η πρόταση διαμορφώνεται με βάση τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες σε συνδυασμό με τη νέα δήλωση προτίμησης.

2. Αν ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας της προηγούμενης παραγράφου δεν συμπληρωθούν οι κενές και κενούμενες θέσεις, τότε εφαρμόζεται η παρ. 9 του άρθρου 40 του ν. 4823/2021.

3. Αν και με τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου δεν συμπληρωθούν οι κενές και κενούμενες θέσεις, καλούνται, με σχετική πρόσκληση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι εγγεγραμμένοι στους τελικούς πίνακες επιλογής των λοιπών Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης που δεν έχουν τοποθετηθεί, να υποβάλουν νέα δήλωση προτίμησης για τις θέσεις που απομένουν κενές.

Η τοποθέτηση γίνεται με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση των Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής τα οποία αξιολόγησαν τους υποψηφίους. Η εισήγηση διαμορφώνεται με βάση τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες και τη νέα δήλωση προτίμησης. Η απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων διαμορφώνεται ομοίως με βάση τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες και τη νέα δήλωση προτίμησης.

4. Αν και ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας της προηγούμενης παραγράφου δεν συμπληρωθούν οι κενές και κενούμενες θέσεις, τότε η επιλογή γίνεται με την επαναπροκήρυξη των θέσεων.

Θητεία

Η επιλογή και τοποθέτηση των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης γίνεται για τετραετή θητεία, η οποία ξεκινά με την τοποθέτησή τους και λήγει την 31η Ιουλίου του τέταρτου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους.

Η επιλογή και τοποθέτηση στις κενούμενες θέσεις γίνεται για το υπόλοιπο της θητείας αυτής. Οι τοποθετούμενοι σε κενές ή κενούμενες θέσεις, εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά από τη λήξη της θητείας τους μέχρι την ανάληψη υπηρεσίας των νέων στελεχών.

Σχόλια (117)

 
ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ
04 Ιουλ 2022 18:56

ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!

 
"εκτός απροόπτου" ή "πρώτα ο Θεός";
04 Ιουλ 2022 18:55

Σήμερα Δευτέρα, πρώτα ο Θεός, θα ανακοινωθούν από το υπουργείο Παιδείας οι Τελικοί Αξιολογικοί Πίνακες των υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης.

 
ΑΡΗΣ
04 Ιουλ 2022 18:55

ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΤΑΠΡΙΛΙΑ;

 
ΠΕ10
04 Ιουλ 2022 18:43

Σήμερα Δηλαδή πότε ????
Σήμερα αύριο κάποια στιγμή !!!!!

 
ΑΝΑΜΟΝΗ!!!!
04 Ιουλ 2022 18:09

Ευτυχώς, η ανάρτηση ανέφερε το
εκτός απροόπτου, γιατί δε βλέπουμε να ανακοινώνονται ούτε σήμερα…. Στο συγκεκριμένο Υπουργείο μόνο απρόοπτα συμβαίνουν και αυτά μάλλον έχουν σχέση με τις εκλογές ή …. ό , τι άλλο μπορεί ο καθένας να σκεφτεί ….

 
ΓΙΏΡΓΟΣ
04 Ιουλ 2022 17:58

Κανένα κερί ανάψατε; Ειδάλλως δεν το βλέπω!!

 
Φρου Φρου
04 Ιουλ 2022 17:35

Ποια Δευτέρα;;; Καθαρά;;; Μεγάλη;;;; Αγ. Πνεύματος;;;;;

 
Κ
04 Ιουλ 2022 17:34

Α θα σας μαλώσει ο κύριος Κοπτσης για την διαρροή

 
Σήμερα Δευτέρα, εκτός απροόπτου........................
04 Ιουλ 2022 17:10

Σήμερα, η ζωή μου όλη σήμερα
χτες αλλιώτικα σκεφτόμουνα
τ’ αύριο ονειρευόμουνα
Σήμερα, η ζωή μου όλη σήμερα
Ήρθες πλάι μου και στάθηκες
έφυγες αλλά δε χάθηκες

Η ζωή μου περνά και χάνεται
η ζωή περνά και χάνεται, χάνεται
η στιγμή που ποτέ δεν πιάνεται
η στιγμή ποτέ δεν πιάνεται μάτια μου
Μια στιγμή και μ’ αφήνεις μόνο μου
μια στιγμή και είμαι μόνος μου, μόνος μου

Να σε δω και ας τελειώσει ο χρόνος μου
και ας τελειώσει τώρα ο χρόνος μου μάτια μου

 
Το ανέκδοτο με τον Τοτό
04 Ιουλ 2022 16:59

Το ξέρετε ?

 
Αύριο
04 Ιουλ 2022 16:41

Γιατί σήμερα ? Μην τους πιέζετε τους ανθρώπους

 
Τι ώρα;
04 Ιουλ 2022 16:26

Τι ώρα εκτός απροόπτου θα ανακοινωθούν.;

 
Νικόλαος
04 Ιουλ 2022 16:11

Δεν αντέχουμε άλλο. Βγάλτε τα επιτέλους.

 
Καραμήτρος Β.
04 Ιουλ 2022 16:04

θέλω να δω αξιολόγηση στις συνεντεύξεις!!!!!!!!!

 
απορία...
04 Ιουλ 2022 15:59

Οι πίνακες θα βγούνε ζεστοί-ζεστοί ή θα προλάβουν να τους αφήσουν να κρυώσουν και λίγο...;;;;

 
Ηλέκτρα
04 Ιουλ 2022 15:54

Πςςςςςςςς!!!!!!!!!
Μας έβαλε τα γυαλιά το υπουργείο...
Τέτοια οργάνωση και προγραμματισμός δεν έχουμε ξαναματαδει. Όλα μπαμ μπαμ γινανε. Μπράβο, μπράβο!

 
Ασπασια
04 Ιουλ 2022 15:52

Αυτά κι αν είναι νέα!!!! Μπράβο!!! Εύγε!!! ΑΝΤΕ, μέχρι να γίνουν εκλογές κανονίστε να κάνετε και τις κρίσεις διευθυντών σχολειων γιατί αγανακτησαμε και μπα'ι' λντισαμε. Αν θέλετε δηλ να δείτε και καμιά ψήφο... Αλλιώς Χ.

 
Ηρακλής
04 Ιουλ 2022 15:51

...Άντε, για να δούμε... θα τελειώσει επιτέλους το θέμα;

 
σωωωωωωωωπααααααααααα
04 Ιουλ 2022 15:36

απρόοπτο.... πού είσαι ; έλα, μην τυχόν πάθουμε συμφόρηση από τα ασανσέρ ! εμφανίσου, απρόοπτο !

 
Εκπαιδευτικός β
04 Ιουλ 2022 15:36

Ούτε σήμερα....

 
Γουάλας
04 Ιουλ 2022 15:29

Κοντευαμε να κλείσουμε έναν χρόνο παραμονής...
ΑΝΤΕ, να δούμε με τους διευθυντές σχολικών μονάδων τι θα γίνει. Μήπως να γίνει η διαδικασία μόνο με κατάθεση προσόντων /πτυχίων;;;; Για να επισπευστει η διαδικασία το λέω. Και να είναι στις θέσεις τους 1η Σεπτεμβρίου όλοι...
Εξάλλου, αν έχει κανείς τα πτυχία /προσόντα γίνεται διευθυντής σχολείου ακόμη κι αν δεν έχει πει τπτ στη συνέντευξη. Και το αντίθετο :αν δεν έχει τα τυπικά προσόντα... και άριστα να τα χει πει στη συνέντευξη δε θα γίνει διευθυντής.

 
Ψαρινι
04 Ιουλ 2022 15:26

Αφού δεν χρονισε το θέμα αυτό... Πάλι καλά.

 
Τα λόγια ειναι περιττά
04 Ιουλ 2022 15:16

Ένα 6μηνο για να τοποθετηθούν 100 άνθρωποι. Φανταστείτε πόσο καιρο για να τοποθετηθούν οι σχ. σύμβουλοι και οι δ/ντες σχολικών μονάδων!!! Εύγε στην κυβέρνηση...

 
Λα λα λα
04 Ιουλ 2022 15:15

Αντε να δούμε...
Το "εκτός απροόπτου" σημαίνει ότι μπορεί και να μην ανακοινωθούν ;;;;;!!!!!!!!!! Ε, όχι...

 
Φ. Φ. Φ.
04 Ιουλ 2022 15:14

Ουαου!!!!!! Επιτέλους!!!!! ΑΝΤΕ, μέσα στην επόμενη 3ετια... Να ανακοινωθούν και των διευθυντών σχολειων!

 
καθηγητής ΓΕΛ
04 Ιουλ 2022 14:24

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΞΥΠΝΗΣΑΝ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ

 
Σήμερα
04 Ιουλ 2022 14:19

Δλδ αύριο και μετά την Παρασκευή και μετά τα ίδια από την αρχή...Επτά μήνες τώρα το ίδιο βιολί

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.