ΒΟΥΛΗ

Ψηφίστηκε η τροπολογία για να επισπευσθούν οι επιλογές Διευθυντών Σχολείων

Αλλάζει η σειρά επιλογής στελεχών εκπαίδευσης
Δημοσίευση: 29/07/2022
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Ψηφίστηκε , στην Ολομέλεια της Βουλής, λίγο μετά τα μεσάνυχτα η τροπολογία η οποία θα "λύσει" τα χέρια στο υπουργείο Παιδείας, προκειμένου να προχωρήσει στην προκήρυξη επιλογή των Διευθυντών Σχολείων,την οποία  κατέθεσε χθες  , η υπουργός Παιδείας Ν. Κεραμέως, σε νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος.

Με την τροπολογία,αλλάζει η σύνθεση των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής των Διευθυντών Σχολείων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το υπουργείο Παιδείας για να προχωρήσει στην προκήρυξη επιλογής Διευθυντών Σχολείων θα πρέπει να  κατασκευάσει ηλεκτρονική πλατφόρμα. Η μοναδική που υπάρχει εξυπηρετεί τις κρίσεις Συμβούλων Εκπαίδευσης.

Με την τροπολογία καταργείται  η συμμετοχή των Εποπτών    Ποιότητας και Συμβούλων  Εκπαίδευσης  και κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου, το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής  αποτελείται από τα εξής μέλη:

α) Τον Διευθυντή Εκπαίδευσης, με τον νόμιμο αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο,

β) έναν Συντονιστή Εκπαιδευτικού ‘Εργου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, ο οποίος υπάγεται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή του οποίου η αρμοδιότητα εκτείνεται και σε αυτή, με τον νόμιμο αναπληρωτή του, ως Αντιπρόεδρο,

γ) τρεις (3) εκπαιδευτικούς, οι οποίοι: γα) υπηρετούν με οργανική Θέση στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και γβ) έχουν:

1) ο Πρώτος τουλάχιστον εικοσαετή και οι υπόλοιποι τουλάχιστον δεκαπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία στην οικεία βαθμίδα Εκπαίδευσης, καθώς και υπηρεσία σε Θέση στελέχους της εκπαίδευσης
 των περ. α) έως γ) και στ) έως κ) της παρ. 2 του άρθρου 30 ή ΙΙ) τουλάχιστον εικοσαετή και δεκαπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία αντίστοιχα, αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι που Πληρούν την προϋπόθεση της υπηρεσίας σε Θέση στελέχους της εκπαίδευσης του στοιχείου 1).

Το μέλος της περ. β) επιλέγεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με βάση τα ακαδημαϊκά του προσόντα.

Αν δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από υποψηφίους του προηγούμενου εδαφίου, ως μέλος της περ. β), με τον αναπληρωτή του, ορίζεται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εκπαιδευτικός που υπηρετεί με οργανική θέση στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης που υπάγονται στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και έχει τουλάχιστον εικοσιπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης, καθώς και υπηρεσία σε Θέση στελέχους της εκπαίδευσης των περ. α) έως γ) και στ) έως κ) της παρ. 2 του άρθρου 30, με κριτήρια επιλογής την ιεραρχική Θέση και τα χρόνια της υπηρεσίας σε θέση στελέχους εκπαίδευσης κατά τα παραπάνω.

Εάν δεν υπάρχουν υποψήφιοι που πληρούν την προϋπόθεση της υπηρεσίας σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης του προηγούμενου εδαψίου, ως μέλος επιλέγεται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εκπαιδευτικός με τουλάχιστον τριακονταετή εκπαιδευτική υπηρεσία και διοικητική εμπειρία, και αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με διοικητική εμπειρία, ο υποψήφιος με τη μεγαλύτερη εκπαιδευτική υπηρεσία.

Αν δεν εκδηλωθεί ενδιφέρον από υποψηφ[ους, ως μέλος της περ. β) ορίζεται εκπαιδευτικός με τουλάχιστον εικοσιπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία που υπηρετεί με οργανική θέση σε Διεύθυνση Εκπαίδευσης της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Τα μέλη της περ. γ) επιλέγονται με τους αναπληρωτές τους από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Για την εφαρμογή του στοιχείου 1) της υποπερ. γβ) της περ. γ) κριτήρια επιλογής συνιστούν η ιεραρχική θέση και τα χρόνια της υπηρεσίας σε θέση στελέχους εκπαίδευσης των περ. α) έως γ) και οτ) έως κ) της παρ. 2 του άρθρου 30. Για την εφαρμογή του στοιχείου ΙΙ) της ίδιας υποπερίπτωσης προτιμώνται όσοι έχουν διοικητική εμπειρία ή, αν δεν υπάρχουν υποψήψιοι με διοικητική εμπειρία, προτιμώνται υποψήφιοι με τη μεγαλύτερη εκπαιδευτική υπηρεσία.

Αν δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από υποψηφψίους, τα μέλη της περ. γ) ορίζονται από τους εκπαιδευτικούς με τουλάχιστον εικοσαετή και δεκαπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία αντίστοιχα που υπηρετούν με οργανική Θέση στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η παρ. 9 του άρθρου 37.».

Αλλάζει η σειρά επιλογής στελεχών εκπαίδευσης

Με την ίδια τροπολογία  ορίζεται ότι προηγείται η προκήρυξη των θέσεων των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Συμβούλων Εκπαίδευσης, των διευθυντών, προϊσταμένων και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) και των υπευθύνων τομέων των Ε.Κ., ενώ έπονται η προκήρυξη των θέσεων των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης και του Προϊσταμένου του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και η προκήρυξη των θέσεων των Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης και των Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης.

Συγγραφικό έργο

Επιπλέον στο άρθρο 232 του ν. 4823/2021, περί των μεταβατικών διατάξεων του Κεψαλαίου Β, προστίθεται παρ. 13 ως εξής:

«13. Το συγγραψικό και ερευνητικό έργο των υποψηψίων διευθυντών, προϊσταμένων και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), των υπευθύνων τομέων των Ε.Κ. αποτιμάται με τις αξιολογικές μονάδες, που αντιστοιχούν στο κριτήριο της περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 33 από το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής της παρ. 12 του παρόντος.».

Σχόλια (76)

 
Της πλατφόρμας το σημείωμα
31 Ιουλ 2022 11:40

Από μάντη Κάλχα. Κάποιοι "σκάλωσαν" με τις πλατφόρμες. Η αίσθησή μου είναι, ότι οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά για τους ΔΣΜ, θα γίνει μέσω ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ....
Ν.4823, άρθ. 39, παρ.3 "Οι υποψήφιοι για τις προκηρυσσόμενες θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης υποβάλλουν αίτηση, η οποία συνοδεύεται από τα απαραίτητα για την απόδειξη των τυπικών τους προσόντων δικαιολογητικά, σε πληροφοριακό σύστημα ή στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου έχουν οργανική θέση"....

 
Σωτήρης
31 Ιουλ 2022 10:14

Για 116 ΔΠΕ/ΔΔΕ χρειάστηκαν 7 μήνες και άλλους τόσους θα κάνουν για τους συμβούλους,πραγματικά κάποιοι πιστεύετε ότι θα έχουμε νέους ΔΣΜ(που είναι 15.000 )τέλος Σεπτεμβρίου;η τροπολογία αυτή και το" τσακ μπαμ "φεκ.είναι το τυράκι που ρίχνουν για να ηρεμήσουν λίγο τα γαλάζια παιδιά που έχουν θυμωσει

 
Τα πάνω, κάτω
30 Ιουλ 2022 21:08

@glgiannis 30 Ιουλ 2022 10:20
"Κα΄ποιος απο το συμβούλιο που έχει 20 χρόνια διευθυντής σχολείου".... θα έπρεπε κανονικά να τον είχαμε βγάλει τιμητικά στη σύνταξη και να του είχαμε στήσει και αδριάντα.
Το "κατώτερος να με κρίνει" νομίζω ότι σημαίνει, να μην είναι κάποιος που ΔΕΝ ΑΞΙΖΕΙ να βρίσκεται σε τέτοια θέση! Εσείς πχ δεν γνωρίσατε ποτέ τέτοιους (με ή χωρίς διδακτορικά)?
Θεωρητικά και ιδανικά πάντως, τα μέλη των συμβουλίων νομίζω ότι ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ να έχουν διδακτορικό, ως επιπλέον συνθήκη-προσόν ποιότητας όταν κρίνουν υποψήφιους που έχουν διδακτορικά.

 
souvlaki 3 euro
30 Ιουλ 2022 20:13

το timing
που βγαίνει η (ν)τροπολογία
δείχνει ότι θα ξεκινήσει άμεσα το πανηγύρι.
οι σύμβουλοι θα βγουν λιγο πριν τα Χριστούγεννα (και αν)

οπότε θα έχουμε διευθυντές σχολείων Οκτώβριο

και καλό 2023 , καλή ατομική αξιολόγηση για τους εκπαιδευτικούς.
και προεκλογικές ομιλίες ότι υλοποίησε ολόκληρο το πρόγραμμα της ΝΔ για την παιδεία

με τις υγείες μας

 
Δημήτρης
30 Ιουλ 2022 18:41

Η τροπολογία πηρε ήδη ΦΕΚ σήμερα κιόλας..
Αντε να δουμε απο Δευτέρα ποσο γρήγορα θα τρέξουν τα πραγματα..

 
Πλατάρος Γιάννης
30 Ιουλ 2022 18:01

Τρίτο σημειωμα για την πλατφόρμα:
Στα μεταδεδομένα της εφαρμογής για κάθε αρχείο, κάθε είσοδο χρήστη, οποιαδήποτε δραστηριότητα, καταγράφεται η Ταυτότητα του υπολογιστή, το δίκτυο, ΙΡ, μακ-αντρές, που πήγες, ποση ώρα καθησες, τι περιήγηση έκανες, αν ανέβασες αρχείο, αν κατέβασες, ΌΛΑ.
Τα παραπανω ήταν αντικείμενο προστριβής των ομοσπονδιων, με την πλατφόρμα Webex. Το θυμάστε όλοι, καλά. Αυτά τα μεταντατα, είναι καταγραφή για όλα τα μαντάτα της πλατφόρμας.
Εγω που γράφω αυτό το σημείωμα, δίνω πληροφορίες στο ESOS, από ποιο δίκτυο μπαίνω, την διεύθυνση του υπολογιστή που χρησιμοποιώ, αν μπαίνω με κινητό ή όχι, δυνητικά τα ξέρει. Αν βάλω καλύπτρα το VPN, λογισμικό, μπορεί να φαινεται ότι μπαίνω από τα νησιά Καμόε, τους μπερδεύω. Αν θέλουν βλέπουν τα παρωνύμια εισόδου σε αντίστοιχη ση με τις συσκευές. Βγαίνουν τα "αναλυτικς" άμα θέλουν τα επεξεργαζονται, βγάζουν συμπέρασμα για τις συνήθειες των χρηστών, ποιες αναρτήσεις βλέπουν, πόση ώρα μένουν σε κάθε μία, βγάζουν πολυτιμα συμπεράσματα για την απήχηση της πλατφόρμας, ποσα κλικ έχουν ημερεσιως, βγάζουν σωστό συμπέρασμα οι διαφημιζομενοι , όλοι οφελουνται... Από που μπήκε κάποιος, δηλ. Από το πορτάλ, από την γκουγκλ, από άλλου; Όλα φαίνονται σε απολύτως νόμιμες καταγραφές, μέσω κουκις κοκ.
Συμπερασμα:
Στις πλατφόρμες των εκπαιδευτικών, που η είσοδος γίνεται με προσωποιημενους κωδικούς πρόσβασης αν χρήστη, ξέρουμε και το ποιος έκανε τι...
Καμία σχέση με το δυνητικό μπάχαλο με τα χαρτιά με τους φακέλους βουνό σε καμαρακια διευθύνσεων.
Απολύτως καμία σχέση, παρ ότι όλες οι ασφάλειες, έχουν όρια.
Εν κατακλείδι :
Η πλατφόρμα και ο νέος νόμος επιλογής, είναι μια συνεκτική οργανικη οντότητα.

 
Στράτος
30 Ιουλ 2022 17:54

Το νομοσχέδιο από τη Βουλή έχει πάρει την τελική του μορφή (Ψηφισθέν Νομοσχέδιο)*, έχει επομένως σταλεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αναμένεται να λάβει αριθμό ΦΕΚ. Σε νομοθετικό επίπεδο έχει ολοκληρωθεί η τροπολογία.
Στα χέρια του Υπουργείου βρίσκεται η εντολή εκκίνησης των διαδικασιών επιλογής Διευθυντών Σχολείων. Οι απαιτούμενες προς τούτο εγκύκλιοι εάν είναι έτοιμες (άλλωστε υπάρχει ήδη η προηγηθείσα διαδικασία για Διευθυντές Εκπαίδευσης και Συμβούλους Εκπαίδευσης) μπορούν άμεσα να υπογραφούν, οι περισσότερες από την Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού ΥΠΑΙΘ, χωρίς καν την υπογραφή της Υπουργού.
Αποφεύγω να κάνω εκτιμήσεις χρόνου καθώς όλα βρίσκονται στην πολιτική βούληση του Υπουργείου. Πάντως η κατάθεση της τροπολογίας τελευταία στιγμή πριν κλείσει η Βουλή, δείχνει ότι το Υπουργείο επιδιώκει άμεσα να προχωρήσει η διαδικασία. Μένει να επαληθευτεί αυτή η βούλησή του από τις κινήσεις των επομένων ημερών.
Κάτι τελευταίο. Συμφωνώ απόλυτα ότι θα πρέπει να δοθούν προς τα Τοπικά Συμβούλια σαφείς οδηγίες για τη διαδικασία προσμέτρησης της μοριοδότησης των υποψηφίων (ποια δικαιολογητικά μοριοδοτούνται, ποια απορρίπτονται, πως μοριοδοτείται το συγγραφικό έργο, βιβλία, άρθρα κλπ). Οι ίδιες οδηγίες μπορούν και πρέπει να δοθούν στους υποψηφίους (να δημοσιευτούν) ώστε να αποφευχθούν οι πολλές ενστάσεις και οι εξ αυτών καθυστερήσεις.

 
Αμερόληπτος
30 Ιουλ 2022 17:51

Έχω μια απορία. Πανηγυρίζουν ορισμένοι σχολιαστές για την τροπολογία κωλοτούμπα της υπουργού που θα αναστατώσει σχολεία και εκπαιδευτικούς επί ένα τρίμηνο. Γιατί αρνούνται οι εκάστοτε κυβερνώντες στους εκπαιδευτικούς να υποβάλουν οποιαδήποτε χρονική στιγμή αίτηση συνταξιοδότησης, δικαίωμα το οποίο έχουν όλοι/ες οι υπόλοιποι/ες δημόσιοι υπάλληλοι; ΥΠΟΚΡΙΤΕΣ!!!

 
Δύναμη αισιοδοξίας
30 Ιουλ 2022 16:17

Τώρα θα πρέπει άμεσα να προχωρήσουν οι διαδικασίες χωρίς χρονοτριβή, ώστε σύντομα να επιλεγούν οι νέοι Διευθυντές σχολείων. Καλό είναι μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτώβρη να έχουν τοποθετηθεί στα σχολεία. Δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα, το αντίθετο μάλιστα. Το δίκαιο της απόφασης αυτής υπερισχύει έναντι όλων. Η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών το αναγνωρίζει. Επιτέλους δύναμη αισιοδοξίας στην εκπαίδευση.

 
Αριστεία, όχι αστεία
30 Ιουλ 2022 16:13

Τι πλατφορμες και κουραφεξαλα.
Στην Τ.Ο ΝΔ να γινουν οι κρισεις.
Αυτο θελουν οι δεξιοι, αυτο ειναι αριστεια.

 
ΠΕ19
30 Ιουλ 2022 15:35

@Πλατάρος Γιάννης
Δάσκαλε (συγνώμη σας πρόσβαλα) κ. Δ/ντα
Κάνουμε ΠΑΛΙ πλάκα με την πλατφόρμα ??? Με τη δικαιολογία της Πλατφόρμας η επιλογή των Δ/ντων εκπαίδευσης καθυστέρησε 3 μήνες, 3 μήνες που ίσως σε κάποιους δώσανε την θέση του ΔΔΕ-ΔΠΕ (+0.44 μόρια μόνο από τη θητεία ΔΔΕ-ΔΠΕ και γύρευε πόσα μεταπτυχιακά βγήκαν σε αυτό το τρίμηνο, ελπίζω όχι 12 τα μεσάνυχτα).
Ξαναλέω η πλατφόρμα είναι καλή και άξια αλλά ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ καθυστέρηση στην εφαρμογή του νόμου είναι περισσότερο επιζήμια.
Τα αρχεία που ανεβαίνουν στην πλατφόρμα είναι τις τάξης των 25 ΜΒ (έγγραφα υποψηφίου ΔΔΕ-ΔΠΕ σε εκλόγιμη θέση) αν έχουμε 20000 (x50 MB το διπλασίασα) =1ΤΒ Δουλευόμαστε ??? αστεία απαίτηση, να γίνονται ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ 2000 αιτήσεις επίσης αστεία απαίτηση (πάντα μιλάμε για ένα σύγχρονο υπουργείο). Απλά θα βρεθεί κόσμος Αύγουστο μήνα να το υποστηρίξει ? Δύσκολο και επίπονο για το υπουργείο.
ΟΜΩΣ με τον παραδοσιακό Χάρτινο τρόπο το μπαλάκι πάει σε αυτόν που θα κάνει τη δουλειά δηλαδή στις διευθύνσεις.
Τώρα για περιστατικά που περιγράφετε, αν υπάρχουν, θα πρέπει να επέμβει εισαγγελέας. Ειδικά αν έχει πέσει στην αντίληψή σας κάτι τέτοιο σίγουρα θα πρέπει να το καταγγείλετε αλλιώς είστε συνένοχος.
Με ΚΑΘΕ τρόπο πρέπει να βγει η πρόσκληση Δ/ντων σχολείων μέχρι την άλλη εβδομάδα αλλιώς άδικα βγήκε η τροπολογία.

 
ert
30 Ιουλ 2022 15:29

Λογικά (σπάνιο στο ΥΠΑΙΘ της Παρατασέως) μόλις πάρει ΦΕΚ ο νόμος, αμέσως θα πρέπει να τρέξουν οι προκηρύξεις. Λογικά, από την άλλη Τετάρτη;

 
Για να μην γελιόμαστε
30 Ιουλ 2022 15:06

Είναι σχεδόν σίγουρο ότι πολλοί από τους τωρινούς διευθυντές θα ξαναγίνουν και έτσι είναι το σωστό και το δίκαιο. Όμως δεν μπορεί να είναι επ' αόριστον χωρίς κρίσεις στη θέση τους, δημιουργούνται αντιλήψεις που δεν συνάδουν με την ταυτότητα του εκπαιδευτικού. Πρέπει να δοθούν ευκαιρίες και σε άλλους εκπαιδευτικούς, αν το θέλουν, να διεκδικήσουν θέσεις κι ας μην γίνουν αν δεν έχουν τα προσόντα. Κατά τη γνώμη μου έπρεπε να πανηγυρίζουμε όλοι οι εκπαιδευτικοί για την κατάθεση της συγκεκριμένης τροπολογίας. Οι συνδικαλιστικοί φορείς που έχουν βγάλει ανακοινώσεις για την τροπολογία το κάνουν εκ του πονηρού και, για εμένα, είναι τελείως αποκομμένοι από τη μεγάλη πλειοψηφία των εκπαιδευτικών. Μακάρι να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία κρίσεων κι ας αλλάξουν οι Διευθυντές στη διάρκεια της χρονιάς (σε όσα σχολεία αλλάξουν). Μπορεί να είναι αναστάτωση για μερικούς αλλά για άλλους θα είναι ανακούφιση.

 
@ Φωτης
30 Ιουλ 2022 12:40

Εδώ είμαι. Είναι ο καλύτερος νομος που είχαμε. Δεν βολεύει τους κομματικούς όλων των χρωμάτων, περιοριζει την αυθαιρεσία της διοίκησης, αποβάλλει τους αιρετούς από τα συμβούλια επιλογής, περιοριζει τη διαφθορά και άλλα πολλά. Μπράβο Νίκη.

Φιλελεύθερος, μη Δακειτης, προσφάτως καρατομηθεις από το συμβούλιο επιλογής Διευθυντών Εκπαίδευσης, δεν φταίει ο νόμος φταίνε οι άνθρωποι που τον εφαρμοζουν

 
Αριστείδης ο Δίκαιος
30 Ιουλ 2022 12:34

Κάποιoι ασκούν κριτική για την τροπολογία της υπουργού για τις επιλογές Διευθυντών σχολείων. Αλήθεια οι συνεχείς παρατάσεις με την κατάληψη θέσης ευθύνης από τύχη και η μοριοδότηση παράλληλα που λαμβάνουν οδηγεί στις ίσες ευκαιρίες που πρέπει να έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί; Η μεγάλη σιωπηλή πλειοψηφία των εκπαιδευτικών θέλουν ίσες ευκαιρίες. Το περί Δικαίου αίσθημα και η απαίτηση της εκπαιδευτικής κοινότητας ήταν αυτά που οδήγησαν στην κατάθεση της τροπολογίας. Ας πάψουμε να υποκρινόμαστε και να αναλάβουν οι Διευθυντές που θα προέλθουν μέσα από επιλογή και όχι μέσα από παράταση.

 
Πατάτες.... για πολύ τραγανά τσιπς
30 Ιουλ 2022 12:26

@Πλατάρος Γιάννης
Άλλος κάνει (και πάλι) λάθος. Καμία πλατφόρμα δεν είναι ΑΠΟ ΜΟΝΗ ΤΗΣ εγγύηση διαφάνειας-αντικειμενικότητας-ελέγχου. Είναι σαν το "κόκκινο κουμπί". Αν πέσει σε λάθος χέρια, πάει περίπατο η εγγύηση. Πλατφόρμα έχουμε επίσης και στο χωριό, για να ζυγίζουμε τις πατάτες. Αν ο πονηρός φορτώσει και πέτρες και χώμα μαζί με τις πατάτες, η πλατφόρμα (από μόνη της) ΔΕΝ μπορεί να το ξεχωρίσει...

 
alastor
30 Ιουλ 2022 12:04

@Spiros
Ειδικά τώρα με τα πενταμελή που τα συγκροτεί μόνος του ο ΔΔΕ, θα χορτάσετε δημοκρατία...

 
Πλατάρος Γιάννης
30 Ιουλ 2022 11:42

Λίγα συμπληρωματικά για την πλατφόρμα:
1) Μπορεί η νέα για διευθυντές, να κρεμαστεί στους δδε, που κρεμάστηκαν και οι σύμβουλοι εκπαίδευσης.
2) Η απαιτούμενη χωρητικότητα δίσκου δια 20.000 υποψήφιους είναι : (υπερτίμηση κάνω)
(20.000 υποψήφιοι) Χ (100Mb /υποψήφιο) =2.000.000Mb=2 Terrabyte.
Θέλει και 2-3 μέρη για ασφάλεια, θέλει και αναβάθμιση για το ότι θα το χρησιμοποιουν πολλοί περισσότεροι. Έχουμε ήδη παρατηρήσει, ότι το σύστημα έχει έναν χρονοκόφτη και αν καθυστερείς τις αναρτήσεις σε πετάει έξω ώστε να μπουν κι άλλοι να χρησιμοποιήσουν το φορτίο που αντέχει το σύστημα και να αναρτήσουν.
Μπορούν να δώσουν περισσότερες μέρες για ανάρτηση. Αλλά ας αρχίσουν συντομότερα...
3) Να εξηγήσω για την διαφανεια:
Το scripta manent, παίρνει μια ποσοτική διάσταση. Τα χαρτιά των 20.000 υποψηφίων μένουν θεωρητικά για πάντα, επ άπειρον, στο διηνεκές. Αν υπάρχουν εξωγηϊνοι προηγμένοι, έχουν κι αυτοί πρόσβαση στα χαρτιά του Ταδοπουλου. Σίγουρα το υπουργείο, για κάθε μελλοντική χρήση. Όποιος υποβάλλει πλαστό χαρτί, αυτό μένει για πάντα. Υποβάλλει και υπεύθυνη δήλωση για την γνησιότητα όλων των εγγράφων. Ελέγχεται νυν και αεί και τουλάχιστον αχρι τελευτής του βίου του που η σύνταξη είναι περικοπτεα και επιστρεπτεα επί εξαπατήσεως του Δημοσίου. Για απάτη χρηματικού τύπου στο δημόσιο, πρακτικά, δεν υπάρχει παραγραφή...
Σκηνές του αλήστου μνήμης παρελθόντος του τύπου ".... Έλα ρε Νωντα να πάρεις το χαρτί πίσω,... Ναι αυτό που κατέθεσες... Εχουμε καταγγελία ότι ουδέποτε πήρες διδακτορικό φιλοσοφίας από την Αίγυπτο... Ναι, ναι, ελέγχεται... Ούτε Αραβικά ξέρεις, ούτε έχεις πάει ποτέ εκεί.... Έλα ρε παρτο πίσω μην έχουμε τραβήγματα...."
Ή
... Το ξέχασες;;; Το Β2;;... Φερτο τώρα!.... Κάνε και ένσταση και θα το βρούμε στον φάκελλο σου που εκ παραδρομής δεν βρήκαμε.... Ναι ρε! Δεν πρωτοκολλούμε τα δικαιολογητικά!... Μόνο τις αιτήσεις!.... Δεν πειράζει που δεν υπάρχει στον κατάλογο συνημμένων.... Κανείς δεν υποβάλλει τέτοιο κατάλογο... Ναι....
Ή
Φερτο κι αυτό το άρθρο.... Τι;;... Δεν έχει επιτροπή κριτών το ΕΣΟΣ;; Δεν πειράζει ρε!... Άρθρο εκπαιδευτικό είναι!... Ποιος θα το δει;... Εμείς μόνο έχουμε τους φακέλλους.... Ναι... Καταστρεφονται.... Ποιος θα το δει, γιατί και πότε;... Εξ άλλου φεύγεις με σύνταξη σε 3 χρόνια....

Τα παραπανω για χρήση των νέων στελεχών, ως οιονει επιμορφωτικό σεμινάριο...

 
Αισιόδοξος
30 Ιουλ 2022 11:30

Εγώ ψάχνω "τεντά" (για να αλλάξω δυο τέντες) και δεν βρίσκω.....

 
glgiannis
30 Ιουλ 2022 10:20

Πως κρίνουν κάποιοι το "κατώτερο εμού"';
Δηλαδή αν εγώ ως υποψήφιος έχω διδακτορικό στη διδακτική της φυσικής σημαίνει ότι κα΄ποιος απο το συμβούλιο που έχει 20 χρόνια διευθυντής σχολείου απλά, είναι κατώτερος να με κρίνει ως διευθυντή ΣΜ;

 
η πλατφόρμα υπάρχει..
30 Ιουλ 2022 08:55

Είναι αυτή που χρησιμοποιείται. Η δουλειά θα γίνει από τα τοπικά συμβούλια επιλογής. Οι Διευθυντές εκπαίδευσης γνωρίζουν τη διαδικασία. Σε δύο μήνες το αργότερο. Θα έλεγα τον Οκτώβριο αν η διαδικασία ξεκινήσει πριν το δεκαπενταύγουστο. Αν ξεκινήσει το Σεπτέμβριο οι νέοι διευθυντές θα τοποθετηθούν το Νοέμβριο. Έχει ξαναγίνει.

φιλελεύθερος

 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
30 Ιουλ 2022 08:54

@ΠΑΛΙΟΣ
Μάλλον έτσι θα θέλατε να γίνουν........ αλλά υπάρχει και άλλος δρόμος.

 
Θανάσης
30 Ιουλ 2022 06:36

Θα θυμίσω το 2007 οι νέοι διευθυντές τοποθετήθηκαν Νοέμβριο.Το 2011 οι διευθυντές σχολείων προηγήθηκαν των συμβούλων.Αν η προκήρυξη για τους διευθυντές βγει μετά τις 20 Αυγούστου οι νέοι Διευθυντές θα τοποθετηθούν Χριστούγεννα.

 
Δημήτρης
30 Ιουλ 2022 00:53

ΕΛΕΟΣ!! Μη με κρίνουν ως υποψήφιο δ/ντή άνθρωποι άσχετοι και προπαντός κατώτεροι εμού. Το τελευταίο ειδικά δεν το αντέχω με τίποτα.

 
ΠΕ19
30 Ιουλ 2022 00:29

@Πλατάρο Γιάννη
Αν η πλατφόρμα είναι έτοιμη ναι 10000 φορές αλλά είναι ? ή θα περιμένουμε 3 μήνες να ετοιμαστεί ? Χρονοδιάγραμμα που η έναρξη της διαδικασίας είναι πέρα από τις 10/8 είναι δώρο-άδωρον.
@Παλιός
Αν βγήκε όποτε βγήκε η τροπολογία αυτή φίλε μου είναι (είτε το θέλετε είτε όχι) για να αρχίσει μέσα στη χρονιά η αξιολόγηση με (αρκετούς) Δ/ντες από το πανέρι δεν γίνεται.
(τεχνικά είναι δυνατή η τροποποίηση της υπάρχουσας πλατφόρμας για ΔΔΕ-ΔΠΕ και ΣΣΕ έτσι ώστε να επεκταθεί για Δ/ντες σχολείων ΑΝ όμως θέλουμε).

 
ΠΕ83
29 Ιουλ 2022 23:58

Ντροπη..... Παιζουν με τα νευρα μας τρια χρονια. Παραταση στην παραταση και ξαφνικα... κρισεις διευθυντων μεσα στο κατακαλοκαιρο.

 
Πλατάρος Γιάννης
29 Ιουλ 2022 20:11

@ΚΣ περί αναγκαιότητας πλατφόρμας.
Η πλατφόρμα είναι μια πανελλήνια θεσμική εγγύηση διαφάνειας. Διαφάνειας και ελέγχου στο διηνεκές!
Κάνετε λάθος κ. Κ. Σ.
Πλατφορμα= διαφάνεια
Πλατφορμα= αντικειμενικοτητα.
Πλατφόρμα = αποκοπή από συνήθεις κομπίνες του αμαρτωλού παρελθόντος. Ακύρωση χαρτιών εκ των υστέρων. Είτε προσκομησεων είτε αποσυρσεως υποβληθεντων πλαστών.
Κάποιοι επαγγελματίες μάγειροι μένουν άνεργοι.
Τα Προσόντα κατά χωρίζονται στο διηνεκές, όλη την θητεία, όλη την σύνταξη. Όποιος θέλει και τολμάει, ας υποβάλλει πλαστό δικαιολογητικό....

 
Γιάννης Κ.
29 Ιουλ 2022 20:04

@ ΠΑΛΙΟΣ
Θέλω να μας εξηγήσεις γιατί αν δεν περνούσε την τροπολογία η Κεραμέως, υπήρχε ο κίνδυνος να εκλέξει σχολικούς συμβούλους κατά το .... Πάσχα.

 
Spiros
29 Ιουλ 2022 19:54

Πρέπει να γίνου οι κρίσεις το συντομότερο δυνατόν. Σε ορισμένα σχολεία περιμένουμε να επανέλθει η δημοκρατία.............

 
Korita
29 Ιουλ 2022 19:40

@αποριας αξιών εχεις απόλυτο δικιο.τους/ τις γράφουμε και συνεχίζουμε τις διακοπές μας. Αυτό είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε με αυτούς που μπλέξαμε…,

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.