ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Η ΚΥΑ για την αντιστοίχιση πενταετών τμημάτων Μηχανικών με τμήματα των Πολυτεχνικών Σχολών

Τα Τμήματα Σχολών Μηχανικών Πανεπιστημίου και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται θα θεωρούνται αντίστοιχα με τα Τμήματα Πολυτεχνικής Σχολής
Δημοσίευση: 29/07/2022
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Το esos δημοσιεύει κατ΄αποκλειστικότητα  την Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία ορίζει τα  κριτήρια και τις  προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για την αντιστοιχία Τμημάτων Σχολών Μηχανικών Πανεπιστημίου με Τμήματα Πολυτεχνικής Σχολής Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Ειδικότερα, η απόφαση ορίζει τα εξής:

Άρθρο Μόνο

1.Τα Τμήματα Σχολών Μηχανικών Πανεπιστημίου, προκειμένου να θεωρούνται αντίστοιχα με Τμήματα Πολυτεχνικής Σχολής και να απονέμουν διπλώματα μηχανικών, θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α. Το πρόγραμμα του πρώτου κύκλου σπουδών, που καταρτίζεται από τη Συνέλευση του οικείου Τμήματος, να διαρκεί δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

β. Το περιεχόμενο σπουδών και επομένως και ο τίτλος του διπλώματος που απονέμεται να αντιστοιχεί σε βασική ειδικότητα μηχανικού, όπως οι ειδικότητες ορίζονται στην υποπαράγραφο ΙΓ12 του ν. 4254/2014 (Α΄85).

γ. Στο πρόγραμμα σπουδών να περιλαμβάνονται μαθήματα ώστε να διασφαλίζεται:

αα) η θεμελίωση στις βασικές επιστήμες,

ββ) η ανάπτυξη των μαθημάτων κορμού της ειδικότητας σε όλο το εύρος του σχετικού γνωστικού αντικειμένου,

γγ) η εμβάθυνση και η εμπέδωση σε υψηλό επίπεδο των γνώσεων στο εύρος του γνωστικού αντικειμένου της ειδικότητας,

δδ) η απόκτηση γνώσεων ως προς τη μεθοδολογία λύσεων προβλημάτων και τη μεθοδολογία ανάλυσης, σύνθεσης και σχεδιασμού συστημάτων και εφαρμογών,

εε) η ανάπτυξη ερευνητικών ικανοτήτων

Τα ανωτέρω στοιχεία του Προγράμματος Σπουδών πιστοποιούνται από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης «ΕΘ.Α.Α.Ε».

δ. Στο πρόγραμμα σπουδών να προβλέπεται η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας διάρκειας ενός (1) ακαδημαϊκού εξαμήνου κατ’ ελάχιστον σε αντικείμενο συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος.

ε. Τουλάχιστον το 80% των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος να έχει γνωστικό αντικείμενο σε αντικείμενα μηχανικού.

στ. Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος να είναι συναφές σε ποσοστό τουλάχιστον 70% με το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Πολυτεχνικής Σχολής

ζ. Τα υπό στοιχεία ε΄και στ΄ στοιχεία βεβαιώνονται από την ΕΘ.Α.Α.Ε.

η.Το Τμήμα να ολοκληρώσει έναν πλήρη κύκλο σπουδών. Στην απόφαση αντιστοιχίας ορίζεται το χρονικό σημείο στο οποίο ανατρέχει η ισχύς της ώστε να περιλαμβάνεται το σύνολο των αποφοίτων που έχουν παρακολουθήσει το Πρόγραμμα Σπουδών επί του οποίου η Επιτροπή κρίνει την αντιστοιχία.

2. Η τήρηση των προϋποθέσεων της παρ. 1 πιστοποιείται βάσει του εγκεκριμένου από την οικεία Σύγκλητο προγράμματος σπουδών και βεβαίωση της Συγκλήτου για την ύπαρξη των αναγκαίων υποδομών για τη λειτουργία των εργαστηρίων.

3. Η επιτροπή της παρ. 3 του άρθρου 66 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70), προκειμένου να υποβάλει την πρότασή της προς τους αρμόδιους Υπουργούς, μπορεί να ζητά και κάθε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο για την πιστοποίηση των ως άνω προϋποθέσεων, αν κρίνει ότι το πρόγραμμα σπουδών και η βεβαίωση Συγκλήτου δεν επαρκούν.

Σχόλια (13)

 
@Στατιστικά προτιμήσεων και βάσεις εισαγωγής
04 Αυγ 2022 22:48

Για να μην ψάχνεσαι πολύ, δες τις βαθμολογίες των πρώτων σε όλες τις σχολές τις πολυτεχνικές, θα καταλάβεις ότι δεν διαφέρουν πολύ, και μειώνονται όσο μικρότερη είναι η πόλη που είναι η σχολή.

 
Melos Dep Pada
04 Αυγ 2022 18:33

Το γνωστικό αντικείμενο σε αντικείμενα Μηχανικού πως καθορίζεται;

 
@ατυπα rankings
04 Αυγ 2022 13:44

Λογικο δεν είναι οι υποψήφιοι να προτιμάνε Αθήνα; Επίσης αυτό δεν σημαίνει πως τα υπόλοιπα πανεπιστήμια δεν είναι καλά. Τυχαίνει το ΕΜΠ και το ΕΚΠΑ να είναι τα καλύτερα στην Ελλάδα. Στην Ευρώπη είναι απλα καλά πανεπιστήμια. Το ΕΚΠΑ Δεν θα γίνει ποτέ Harvard και το ΕΜΠ δεν θα γίνει ποτέ MIT.

 
Στατιστικά προτιμήσεων και βάσεις εισαγωγής
03 Αυγ 2022 20:46

Οι βάσεις εισαγωγής δείχνουν πως τα πανεπιστημιακά τμήματα στις μεγάλες πόλεις συγκεντρώνουν τους αριστούχους σε κάθε πεδίο, όπως είναι το λογικό. Γιατί κάποιος να σπουδάσει στα τμήματα των πρώην ΤΕΙ όταν μπορεί να εισαχθεί σε κανονικά τμήματα Πανεπιστημίων;

Η λύση είναι η ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ και η ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ σχολών και τμημάτων, όχι να συντηρούν οι φορολογούμενοι πολίτες 2, 3 ή 4 ομοειδή τμήματα στην ίδια πόλη!

 
Άτυπα rankings
03 Αυγ 2022 20:43

Και στην Ελλα΄δα παίζει ρόλο το κύρος της Σχολής, για παράδειγμα η Ιατρική ΕΚΠΑ πάντοτε θα συγκεντρώνει τις περισσότερες προτιμήσεις στο πεδίο των Επιστημών Ζωής παρόλο που μπορεί να μην είναι η καλύτερη σε όλους τους τομείς.

Αντίστοιχα, το Πολυτεχνείο Αθηνών (ΕΜΠ) πάντα θα είναι υψηλά στις προτιμήσεις διότι έχει καλή φήμη και υψηλό επίπεδο εισακτέων, καθώς και μεγάλο εύρος σπουδών.

Ακόμη και στην Ευρώπη ή την Αγγλία, τα παραδοσιακά Πανεπιστήμια υπερέχουν σε έρευνα και διδασκαλία -και φυσικά σε προτιμήσεις υποψηφίων- σε σχέση με όσα ιδρύματα «ανωτατοποιήθηκαν» τα τελευταία 30 χρόνια. Άρα οι πειραματισμοί δεν αφορούν τη μεγαλύτερη μερίδα των εισακτέων αλλά μόνο όσους δεν κατάφεραν να περάσουν στις πρώτες επιλογές τους.

 
@Πρώην ΤΕΙ και Πανεπιστήμια
29 Ιουλ 2022 20:11

Εεμμ όχι;!
Δυστυχώς για κάποιους μια εμπεριστατωμένη προσέγγιση της πραγματικότητας γίνεται αναλύοντας ΟΛΕΣ τις συνιστώσες..
Αν δεν δεις το θέμα απ' όλα τα πρίσματα, θα καταλήγεις πάντα σαν τους πολιτικούς απλά και μόνο για να περάσεις το point σου, αυτό που λένε, correlation does not mean causation.
Αρχικά, είναι πολύ λογικό να διαλέξει κάποιος ένα ίδρυμα το οποίο έχει περισσότερες εγκαταστάσεις, συνεπώς ήδη γέρνει κάπως η ζυγαριά.
Εν δευτέροις, πας να τραβήξεις γραμμές σε ανόμοιες καταστάσεις η ΜΒ δεν έχει καμία μα καμία σχέση με την Ελλάδα στην παιδεία, προσωπικές εμπειρίες γνωστών μου πήγαν με πτυχία ΤΕΙ (μηχανικού κιόλας αρκετοί) και πλέον δουλεύουν σε μεγάλες επιχειρίσεις, ένας σε FAANG και ο άλλος πάλι σε FAANG αλλά με διδακτορικό και μεταπτυχιακό που έκανε δωρεάν εκεί (και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε).
Τέλος, το πιο σημαντικό το οποίο πηγάζει αρκετά από το δεύτερο point μου είναι πως: Αν αλλάξει η νομοθεσία όσον αφορά τους μηχανικούς, δεν είναι και πιο εύκολο να πέσουν χρήματα στα "παρακατιανά" τμήματα και οι απόφοιτοί τους να μείνουν στην Ελλάδα;
Θες να μειώσεις το brain drain; Απελευθέρωσε τα επαγγέλματα. Γιατί αυτό το πράγμα δεν γίνεται μόνο στους μηχανικούς πρώην ΤΕΙ ή τους τότε ΤΕ ή τους απόφοιτους ΤΕΙ γενικά.. Έχει κι άλλες κατηγορίες, απλά αυτές δεν ακούγονται...

 
απορία..
29 Ιουλ 2022 18:07

Τι εννοεί ο νομοθέτης με αυτό; ''Τα Τμήματα Σχολών Μηχανικών Πανεπιστημίου, προκειμένου να θεωρούνται αντίστοιχα με Τμήματα Πολυτεχνικής Σχολής και να απονέμουν διπλώματα μηχανικών, θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:''

Εγώ ορκίστηκα τον Ιούνιο στο ΠΔΑ και πήρα δίπλωμα Μηχανικού στο οποίο αναγράφει ''ότι αποτελεί ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που το συνοδεύουν και στο οποίο ανταποκρίθηκα επιτυχώς στις απαιτήσεις του''

Τι εννοεί με το ''....και να απονέμουν διπλώματα μηχανικών...''
Μυστήριο το λεκτικό της ΚΥΑ.

 
EDIP
29 Ιουλ 2022 18:07

->Τουλάχιστον το 80% των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος να έχει γνωστικό αντικείμενο σε αντικείμενα μηχανικού.
Τι θέλει να πει ο ποιητής ? να έχει πτυχίο μηχανικού ή Διδακτορικό σε ανάλογο γνωστικό αντικείμενο ?
Απόφοιτος του Τμ Επ. Υπολογιστών με διδακτορικό στα δίκτυα έχει γνωστικό αντικείμενο μηχανικού ή όχι ?

 
@Πανεπιστημια και πρώην ΤΕΙ
29 Ιουλ 2022 18:02

Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε το σύστημα 2 διαφορετικών χωρών. Στο ΗΒ οι φοιτητες επιλέγουν τις σπουδές τους με βάση την κατάταξη του πανεπιστημίου τους ενώ στην Ελλάδα επιλέγουν τις σπουδές τους με βάση την αποκατάσταση που προσφέρει η σχολή και όχι τόσο με βάση τα rankings. Λίγους υποψήφιους εχω συναντήσει που να ήθελαν να περάσουν πχ στο ΕΜΠ λόγω κύρους. Απλά θέλανε να περάσουν στην σχολή που τους είχε <<κολλήσει>>. Όποτε ας μην συγκρίνουμε την νοοτροπία φοιτητών 2 τελείως διαφορετικών χωρών. Επίσης εχω δει τα polytechnics στο ΗΒ να βρίσκονται σε παρόμοια θέση στις κατατάξεις με μερικά πρωτοκλασάτα ελληνικά ΑΕΙ όπως παν Πατρών .

 
Τι σημαίνει πλήρης κύκλος σπουδών
29 Ιουλ 2022 17:25

Οι προηγούμενοι σχολιαστές σωστά επισημαίνουν ότι το πιο σημαντικό σημείο είναι αυτό που γράφει για ολοκλήρωση ενός πλήρους κύκλου σπουδών. Μήπως όμως ο πλήρης κύκλος σπουδών σημαίνει να έχουν βγει απόφοιτοι και όχι να έχουν περάσει 5 χρόνια από την έναρξη του προγράμματος σπουδών για το οποίο κρίνεται το τμήμα που ζητάει να αντιστοιχιστεί;

Στην πρώτη περίπτωση από τα 5ετή του ΠΑΔΑ έχουν ήδη προκύψει απόφοιτοι οπότε πληρείται η προδιαγραφή, στην δεύτερη θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι το 2024 γιατί τα 5αετή δεν ξεκίνησαν από το 2018 αλλά από το 2019.

Η λογική λέει ότι από τη στιγμή που υπάρχουν απόφοιτοι, έχει ολοκληρωθεί κύκλος σπουδών πα΄ντως. Διαφορετικά η ΚΥΑ χάνει το νόημά της, θα συγκροτηθούν επιτροπές τώρα για να κρίνουν τα τμήματα σε 2.5 χρόνια;

 
Πρώην ΤΕΙ και Πανεπιστήμια
29 Ιουλ 2022 16:10

Οι υποψήφιοι επιλέγουν τα τμήματα Μηχανικών των πρώην ΤΕΙ μόνο λόγω τοποθεσίας και πάντα σε χαμηλότερη θέση σε σχέση με τα ομοειδή πανεπιστημιακά τμήματα στην ίδια πόλη.

Με νομοθετήματα δεν αλλάζει η πραγματικότητα, οι φοιτητές προτιμούν τις Πολυτεχνικές Σχολές των Πανεπιστημίων λόγω κύρους και ιστορίας.

Το ίδιο έγινε και στη Μ.Βρεταννία όταν τα πρώην Polytechnics αναβαθμίστηκαν σε Πανεπιστήμια το 1992: Τέσσερις δεκαετίες πέρασαν από τότε και δεν άλλαξε το τοπίο της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

 
Δημήτρης ΠΑΔΑ
29 Ιουλ 2022 14:44

Το Τμήμα να ολοκληρώσει έναν πλήρη κύκλο σπουδών. Στην απόφαση αντιστοιχίας ορίζεται το χρονικό σημείο στο οποίο ανατρέχει η ισχύς της ώστε να περιλαμβάνεται το σύνολο των αποφοίτων που έχουν παρακολουθήσει το Πρόγραμμα Σπουδών επί του οποίου η Επιτροπή κρίνει την αντιστοιχία.
Όσοι μπηκαν το 2018-19, το έτος 2022-23 θα ολοκληρώσουν το 5ο έτος σπουδών του 5ετους προγράμματος. Άρα μιλάμε για έναν πλήρη κύκλο σπουδών από το 2018-19 σωστα; Ή εννοούν ότι αν το αλλάξουν τωρα θα πρέπει να περιμένουμε 5 χρόνια για να δούμε πρώτα και μετά να δημιουργηθεί μια πολυτεχνική σχολη......
Μεγάλες ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν.

 
padaciv
29 Ιουλ 2022 12:52

Επιτέλους... Η σημαντικότερη παράγραφος για τον χρονικό ορίζοντα είναι η παρακάτω: η.Το Τμήμα να ολοκληρώσει έναν πλήρη κύκλο σπουδών. Στην απόφαση αντιστοιχίας ορίζεται το χρονικό σημείο στο οποίο ανατρέχει η ισχύς της ώστε να περιλαμβάνεται το σύνολο των αποφοίτων που έχουν παρακολουθήσει το Πρόγραμμα Σπουδών επί του οποίου η Επιτροπή κρίνει την αντιστοιχία.
Το θέμα εδώ όπως το καταλαβαίνω είναι να ολοκληρωθεί ένα ολόκληρο 5ετες οπότε στην καλύτερη μιλάμε για ακόμα 2 χρονια.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ