ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Σε ΦΕΚ η ΚΥΑ για την αντιστοίχιση πενταετών τμημάτων Μηχανικών με τμήματα των Πολυτεχνικών Σχολών

Τα Τμήματα Σχολών Μηχανικών Πανεπιστημίου και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται θα θεωρούνται αντίστοιχα με τα Τμήματα Πολυτεχνικής Σχολής
Δημοσίευση: 05/08/2022
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Δημοσιεύθηκε στην   Εφημερίδα της Κυβέρνησης η απόφαση με την    οποία καθορίζονται τα κριτήρια   και οι προϋποθέσεις  που πρέπει να πληρούνται για την αντιστοιχία Τμημάτων Σχολών Μηχανικών Πανεπιστημίου με Τμήματα Πολυτεχνικής Σχολής Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και τρόπος πιστοποίησης της τήρησης των προϋποθέσεων αυτών.

Ειδικότερα, η απόφαση ορίζει τα εξής:

Άρθρο Μόνο

1.Τα Τμήματα Σχολών Μηχανικών Πανεπιστημίου, προκειμένου να θεωρούνται αντίστοιχα με Τμήματα Πολυτεχνικής Σχολής και να απονέμουν διπλώματα μηχανικών, θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α. Το πρόγραμμα του πρώτου κύκλου σπουδών, που καταρτίζεται από τη Συνέλευση του οικείου Τμήματος, να διαρκεί δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

β. Το περιεχόμενο σπουδών και επομένως και ο τίτλος του διπλώματος που απονέμεται να αντιστοιχεί σε βασική ειδικότητα μηχανικού, όπως οι ειδικότητες ορίζονται στην υποπαράγραφο ΙΓ12 του ν. 4254/2014 (Α΄85).

γ. Στο πρόγραμμα σπουδών να περιλαμβάνονται μαθήματα ώστε να διασφαλίζεται:

αα) η θεμελίωση στις βασικές επιστήμες,

ββ) η ανάπτυξη των μαθημάτων κορμού της ειδικότητας σε όλο το εύρος του σχετικού γνωστικού αντικειμένου,

γγ) η εμβάθυνση και η εμπέδωση σε υψηλό επίπεδο των γνώσεων στο εύρος του γνωστικού αντικειμένου της ειδικότητας,

δδ) η απόκτηση γνώσεων ως προς τη μεθοδολογία λύσεων προβλημάτων και τη μεθοδολογία ανάλυσης, σύνθεσης και σχεδιασμού συστημάτων και εφαρμογών,

εε) η ανάπτυξη ερευνητικών ικανοτήτων

Τα ανωτέρω στοιχεία του Προγράμματος Σπουδών πιστοποιούνται από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης «ΕΘ.Α.Α.Ε».

δ. Στο πρόγραμμα σπουδών να προβλέπεται η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας διάρκειας ενός (1) ακαδημαϊκού εξαμήνου κατ’ ελάχιστον σε αντικείμενο συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος.

ε. Τουλάχιστον το 80% των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος να έχει γνωστικό αντικείμενο σε αντικείμενα μηχανικού.

στ. Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος να είναι συναφές σε ποσοστό τουλάχιστον 70% με το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Πολυτεχνικής Σχολής

ζ. Τα υπό στοιχεία ε΄και στ΄ στοιχεία βεβαιώνονται από την ΕΘ.Α.Α.Ε.

η.Το Τμήμα να ολοκληρώσει έναν πλήρη κύκλο σπουδών. Στην απόφαση αντιστοιχίας ορίζεται το χρονικό σημείο στο οποίο ανατρέχει η ισχύς της ώστε να περιλαμβάνεται το σύνολο των αποφοίτων που έχουν παρακολουθήσει το Πρόγραμμα Σπουδών επί του οποίου η Επιτροπή κρίνει την αντιστοιχία.

2. Η τήρηση των προϋποθέσεων της παρ. 1 πιστοποιείται βάσει του εγκεκριμένου από την οικεία Σύγκλητο προγράμματος σπουδών και βεβαίωση της Συγκλήτου για την ύπαρξη των αναγκαίων υποδομών για τη λειτουργία των εργαστηρίων.

3. Η επιτροπή της παρ. 3 του άρθρου 66 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70), προκειμένου να υποβάλει την πρότασή της προς τους αρμόδιους Υπουργούς, μπορεί να ζητά και κάθε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο για την πιστοποίηση των ως άνω προϋποθέσεων, αν κρίνει ότι το πρόγραμμα σπουδών και η βεβαίωση Συγκλήτου δεν επαρκούν.

Σχόλια (43)

 
ΦΟΙΤΗΤΗΣ
12 Νοε 2022 12:05

Λίγο πριν τις εκλογές θα τα αντιστοιχίσουν τα τμήματα..

 
Δημήτρης ΠΑΔΑ
11 Νοε 2022 10:10

Για να δούμε γτ έχει περάσει 1 μήνας σχεδόν από τη παράδοση των φακέλων στην επταμελές επιτροπή.

 
@ΠΑΔΑ_ΠΑΠΕΛ
10 Νοε 2022 19:16

Ακόμα στους υπομηχανικούς έχεις μείνει; Μιλάμε για νέα 5ετή τμήματα με νέα προγράμματα Σπουδών. Αν ίσχυε η λογική η δική σου σαν πολυτεχνείο θα αναγνωριζόταν μόνο το Μετσόβειο και όχι όσα έγιναν μετέπειτα.

 
ΦΟΙΤΗΤΗΣ
10 Νοε 2022 18:58

@Δημήτρης ΠΑΔΑ θα ανακοινωθεί στην σελίδα της εθααε η πιστοποίηση των νέων τμημάτων..Εκεί δείχνει τα τμήματα των Πανεπιστημίων τα οποία έχουν πιστοποιηθεί..Σε μας μας είπαν ότι πρώτα θα πιστοποιηθεί το τμήμα μας από την εθααε και μετά θα τρέξουν τις διαδικασίες για αντιστοίχηση του τμήματος μας..

 
@ΠΑΔΑ_ΠΑΠΕΛ
10 Νοε 2022 18:48

Ακόμα στους υπομηχανικούς έχεις μείνει; Μιλάμε για νέα 5ετή τμήματα με νέα προγράμματα Σπουδών. Αν ίσχυε η λογική η δική σου σαν πολυτεχνείο θα αναγνωριζόταν μόνο το Μετσόβειι και όχι όσα έγιναν μετέπειτα.

 
ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΤΕ
10 Νοε 2022 18:45

Δεν έχω ακούσει να γίνεται κάποια σοβαρή κινητοποίηση από τους φοιτητές των τμημάτων που τους έχουν στο περιθώριο.
Το ίδιο ισχίει και για τα νέα 5ετή γεωπονικά τμήματα.
Κάποιος θα περίμενε να είναι στην κορυφή των φοιτητικών κινητοποιήσεων.

 
Δημήτρης ΠΑΔΑ
10 Νοε 2022 09:36

@ΦΟΙΤΗΤΗΣ κινούνται ταυτόχρονα οι διαδικασίες αυτές. Επομένως μπορεί να μην χρειαστεί να ανακοινωθεί η πιστοποίηση από την Εθααε

 
ΦΟΙΤΗΤΗΣ
09 Νοε 2022 19:27

Θα πιστοποιηθεί πρώτα το κάθε τμήμα χωριστά από την εθααε όπως το πρόγραμμα σπουδών και τα εργαστήρια και μετά θα ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης από την επταμελή επιτροπή..Αν αντιστοιχηθούν τα τμήματα του ΠΑΔΑ με πολυτεχνικά τμήματα τότε αναγκαστικά θα αντιστοιχηθούν και άλλα πανεπιστήμια όπως ΠΑΠΕΛ ΕΛΜΕΠΑ..

 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΔΑ
07 Νοε 2022 17:33

@ΠΑΔΑ Οχι ακομα δεν εχουν περασει απο τους πολιτικους αλλα θα εχουν περασει μεχρι το τελος του 2022.

 
ΠΑΔΑ
07 Νοε 2022 13:44

Ξερουμε για την επιτροπη της ΕΘΑΕΕ αν περασε απο τους πολιτικους στο ΠΑΔΑ?

 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΔΑ
06 Νοε 2022 11:26

Η επιτροπή που ήρθε ειναι της ΕΘΑΑΕ δεν ειναι της επταμελης επιτροπης που θα κρινει το τμημα για αντιστοιχιση με πολυτεχνικο τμήμα.

 
ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΠΑΠΕΛ
05 Νοε 2022 08:36

@παδα γνωρίζεις ποια επιτροπή ήταν και πότε ήρθε; Μήπως ήταν επιτροπή από την εθααε;

 
Παδας
05 Νοε 2022 01:08

Ισχύει ότι τα τμήματα πολιτικών μηχανικών δεν θα τα αντιστοιχηθουν λόγω ότι αντιδρούν οι πολυτεχνικες; Στους ηλεκτρολόγους πάντως ήρθε η επιτροπή και ακούσαμε λέγαν καλά λόγια

 
ΦΟΙΤΗΤΗΣ
04 Νοε 2022 11:47

Στη σχολή μηχανικών του ΠΑΔΑ δεν γνωρίζουν τίποτα.

 
παδα
03 Νοε 2022 19:30

τελος του χρονου θα δεις τα πρωτα αποτελεσματα και αν οχι τοτε τελος του ακαδημαικου ετους (καλοκαιρι του 2023)

 
ΦΟΙΤΗΤΗΣ
03 Νοε 2022 19:01

@ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΔΑ εσύ που είσαι απ' το ΠΑΔΑ πες μας κανένα νέο διότι τα τμήματα του ΠΑΔΑ θα αντιστοιχίσουν πρώτα.

 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΔΑ
02 Νοε 2022 21:29

Έχουμε παιδια κάποιο νέο; Γιατι ακόμα δε βλεπώ τίποτα.

 
ΦΟΙΤΗΤΗΣ
25 Οκτ 2022 14:48

@παδα αργά η γρήγορα θα γίνουν αντιστοιχήσεις σε όποια τμήματα των σχολών μηχανικών (ΠΑΔΑ ΠΑΠΕΛ ΕΛΜΕΠΑ) πληρούν τις προδιαγραφές απλά στην Ελλάδα τα πάντα αργούν.

 
παδα
24 Οκτ 2022 22:00

@ΦΟΙΤΗΤΗΣ δεν γινεται πιο αργα αν ο φακελος ειναι οκευ η επιτροπη εχει προθεσμια μεχρι 2 μηνες απο τοτε που συγκροτηθηκε να ελεγξει τους φακελους και η θα ιδρυσει πολυτεχνικη σχολη η θα ζητησει αλλαγες αλλα το μονο σιγουρο ειναι οτι θα γινει γιατι δεν τους επιτρεπει ο νομος . Αργα η γρηγορα θα τελειωσει το θεμα αυτο. Αλλα να ξερεις σε δυο μηνες θα εχει τελειωσει για το παδα (δεν ειμαι 100% σιγουρος)

 
ΦΟΙΤΗΤΗΣ
24 Οκτ 2022 17:18

@παδα εννοείς ότι μέχρι το τέλος του 2022 θα έχουν υπάρξει αντιστοιχήσεις με πολυτεχνικές σχολές στα τμήματα του παδα; Μακάρι αλλά το κόβω λίγο δύσκολο στην Ελλάδα τα πάντα αργούν..

 
παδα
23 Οκτ 2022 16:58

Το τελος ερχεται με αυτο το θεμα μεχρι το τελος του χρονου θα υπαρχουν αντιστοιχιες ηδη εχει συγκροτηθει η επιτροπη και τα τμηματα του παδα απο οσο ξερω εχουν δωσει τους φακελους που ικανοποιουν ολα τα κριτηρια

 
ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΠΑΠΕΛ
16 Οκτ 2022 14:23

Απ' την στιγμή που βγήκαν τα κριτήρια κάποια στιγμή θα αντιστοιχηθούν τα τμήματα απλά σύμφωνα με τα κριτήρια νομίζω πως το κάθε τμήμα πρέπει να έχει ολοκληρώσει ένα πλήρη κύκλο σπουδών από τότε που δημιουργήθηκε..

 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΔΑ
15 Οκτ 2022 13:14

Πρέπει να ανακοινώσουν οι σχολές μηχανικών οτι κάτι κινείται....

 
ΠΑΔΑ-ΠΑΠΕΛ
15 Οκτ 2022 10:51

Όλες οι σχολές υπομηχανικών θα έχουν για πάντα τα ίδια δικαιώματα, ανεξαρτήτως πόσα ονόματα θα αλλάξουν.

 
ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΠΑΠΕΛ
14 Οκτ 2022 17:15

Εσείς έχετε κανένα νέο από τα δικά σας Πανεπιστήμια; Διότι σε μας επικρατεί πλήρη μεσάνυχτα..Η άποψη μου είναι ότι θα πρέπει να ξεσηκωθούν οι φοιτητές διότι είναι ένα σοβαρό ζήτημα το οποίο θα πρέπει επιτέλους να λυθεί διότι δεν γίνεται να υπάρχουν σχολές μηχανικών χωρίς επαγγελματικά δικαιώματα..

 
ΖΩΗ
14 Οκτ 2022 11:24

Τελικά τι γίνεται με αυτή την ιστορία; Δεν έπρεπε να έχουν πάρει ήδη θέση τα συγκεκριμένα Πανεπιστήμια στις ανακοινώσεις τους να ενημερ΄ωνουν τους φοιτητές τους;

 
Δημήτρης ΠΑΔΑ
13 Οκτ 2022 18:06

Ακόμα περιμένουμε. Έχει κάποιος νεα;

 
ΦΟΙΤΗΤΗΣ
02 Οκτ 2022 11:46

Επίσης να προσθέσω ότι βρισκόμαστε στην Ελλάδα που τα πάντα αργούν..Πέρασαν 3 χρόνια ώστε η τωρινή κυβέρνηση να βγάλει σε νόμο τα κριτήρια που αν τα είχε βγάλει νωρίτερα τώρα θα είχαν προχωρήσει σε αντιστοιχήσεις τα τμήματα..Φάνηκε τελικά ότι δεν θέλανε τον νόμο 4610 για Πανεπιστημιοποίηση τμημάτων ΤΕΙ..

 
ΦΟΙΤΗΤΗΣ
02 Οκτ 2022 10:51

Απ' όσο γνωρίζω ως φοιτητής σχολής μηχανικών τα πανεπιστήμια ΠΑΠΕΛ,ΕΛΜΕΠΑ και ΠΑΔΑ πληρούν τις προδιαγραφές απλά πρέπει να πιστοποιηθεί και το πρόγραμμα σπουδών στα τμήματα της σχολής μηχανικών από την ΕΘΑΑΕ..Αν δεν κάνω λάθος αναφέρεται και στο νομό που βγήκε με τα κριτήρια για αντιστοίχηση τμήματος της σχολής μηχανικών με πολυτεχνική σχολή..Ωστόσο είναι θετικό ότι κάποια τμήματα έχουν πάρει το integrated master..

 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΔΑ
01 Οκτ 2022 13:47

@ΦΟΙΤΗΤΗΣ
Γιατι θέλουν πολυ δουλεια; Σύμφωνα με τη ΚΥΑ το ΠΑΔΑ πληρεί όλες τις προϋποθέσεις εκτός απο τον πλήρη κύκλο σπουδών που δεν έχει ξεκαθαριστεί απο ποτε ξεκινά να μετρά η επιτροπή.

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ