ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ

Δημοτικά Σχολεία: Τα χρόνια υπηρεσίας δεν μπορεί να αποτελούν κριτήριο για την κατανομή των τμημάτων και των τάξεων

Σε περίπτωση που υπάρχουν ανάμεσα στα μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων της σχολικής μονάδας σημαντικές διαφορές απόψεων και προκύπτουν δυσκολίες στην κατανομή των τάξεων/ τμημάτων, την απόφαση λαμβάνει ο/η Διευθυντής/τρια -ο/η Προϊστάμεν
Δημοσίευση: 07/08/2022
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Η υπηρεσιακή κατάσταση των εκπαιδευτικών, όπως: χρόνια υπηρεσίας, οργανικά τοποθετημένος, αναπληρωτής, αποσπασμένος, δεν μπορεί να αποτελεί κριτήριο για την κατανομή των τμημάτων και των τάξεων ανάμεσα στα μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων της σχολικής μονάδας.

Αυτό ξεκαθαρίζει το υπουργείο Παιδείας σε εγκύκλιό του προς τα Δημοτικά Σχολεία σχετικά με την κατανομή των τάξεων/τμημάτων .

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εγκύκλιο λαμβάνονται υπόψη τα εξής:

α) Ο χρόνος ανάληψης τμήματος από εκπαιδευτικό να μην υπερβαίνει τη συνεχόμενη διετία. Η ανάληψη του ίδιου τμήματος από εκπαιδευτικό για τρίτη συνεχόμενη χρονιά γίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, παιδαγωγικά τεκμηριωμένη, μετά από σύμφωνη γνώμη του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου (και μετά την τοποθέτηση τους, των Συμβούλων Εκπαίδευσης). Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η ανάληψη τμήματος από τον ίδιο εκπαιδευτικό πέραν της τριετίας, συνεχόμενης ή μη.

β) Συνιστάται να αποφεύγεται η κατ’ εξακολούθηση ανάληψη των ίδιων τάξεων ή κύκλου τάξεων (π.χ. Α’ – Β’ Δημοτικού) από τον ίδιο εκπαιδευτικό.

γ) Συνιστάται, επίσης, στους εκπαιδευτικούς για παιδαγωγικούς και λόγους δεοντολογίας να μην αναλαμβάνουν τμήματα στα οποία φοιτούν τα τέκνα τους.

δ) Ο Σύλλογος Διδασκόντων, με σχετική απόφασή του, καθορίζει τα κριτήρια για την κατανομή τμημάτων και τάξεων, λαμβάνοντας υπόψη τις επιμέρους ιδιαιτερότητες της σχολικής μονάδας. Η υπηρεσιακή κατάσταση των εκπαιδευτικών, όπως: χρόνια υπηρεσίας, οργανικά τοποθετημένος, αναπληρωτής, αποσπασμένος, δεν μπορεί να αποτελεί κριτήριο για την κατανομή των τμημάτων και των τάξεων ανάμεσα στα μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων της σχολικής μονάδας.

Σε περίπτωση που υπάρχουν ανάμεσα στα μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων της σχολικής μονάδας σημαντικές διαφορές απόψεων και προκύπτουν δυσκολίες στην κατανομή των τάξεων/ τμημάτων, την απόφαση λαμβάνει ο/η Διευθυντής/τρια -ο/η Προϊστάμενος/η της σχολικής μονάδας σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4823/2021 (Α ́136), το οποίο ορίζει τα εξής:

1. Στην αρχή του διδακτικού έτους και το αργότερο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την έναρξή του, οι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν στον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας τις προτιμήσεις τους ως προς τις αναθέσεις διδασκαλίας των μαθημάτων στις τάξεις και στα τμήματα.

2. Ο Σύλλογος Διδασκόντων, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή ή του Προϊστάμενου της σχολικής μονάδας, αποφασίζει την ανάθεση στο διδακτικό προσωπικό της διδασκαλίας των μαθημάτων στις τάξεις και στα τμήματα. Στην περίπτωση μη λήψης της απόφασης του πρώτου εδαφίου από τον Σύλλογο Διδασκόντων, κατά την πρώτη συνεδρίασή του στην αρχή του διδακτικού έτους, την απόφαση λαμβάνει ο Διευθυντής ή Προϊστάμενος της σχολικής μονάδας, χωρίς να δεσμεύεται από τις δηλώσεις προτίμησης των εκπαιδευτικών. Στα ιδιωτικά σχολεία και στα ξένα σχολεία του ν. 4862/1931 (Α’ 2) η απόφαση του πρώτου εδαφίου λαμβάνεται από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας.

3. Ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος της σχολικής μονάδας δύναται να αναθέτει σε εκπαιδευτικό που έχει τοποθετηθεί στη σχολική του μονάδα υπερωριακή διδασκαλία, υποχρεωτική ή προαιρετική, έως πέντε (5) ώρες την εβδομάδα, για την κάλυψη διδακτικών αναγκών.

Η ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας, κατά το προηγούμενο εδάφιο, επιτρέπεται μόνο εφόσον, οι εκπαιδευτικοί της ίδιας ειδικότητας που υπηρετούν στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα καλύπτουν πλήρως το υποχρεωτικό τους διδακτικό ωράριο και δεν υπάρχουν πλεονάσματα ωρών της ίδια ειδικότητας σε σχολικές μονάδες της ίδιας ή όμορης ομάδας σχολείων.

Σχόλια (20)

 
Μαρία Κλώντζα
07 Σεπ 2022 17:26

Απορία

Η εγκύκλιος είναι ισχυρότερη του νόμου που λέει ότι προηγείται ο παλαιότερος οργανικά τοποθετημένος;
Ποιος νόμος το αναφέρει αυτό;

 
Ματίνα Τσ.
07 Σεπ 2022 10:14

Μέχρι τώρα υπήρχε αυτό ,δεν είναι κάτι νέο,οποίος γνώριζε τη νομοθεσία δεν άφηνε τους παλιότερους να βάζουν τα συγκεκριμένα κριτήρια που ήταν παράνομα.
Άλλαξε από ότι βλέπω η συμβολή του συμβούλου στη διανομή τάξεων- όταν υπήρχε αδιέξοδο- και ανατέθηκε στον διευθυντή,οπότε του δίνει το δικαίωμα να ευνοήσει "προνομιούχους"

 
@σναμ
09 Αυγ 2022 12:42

Το 1993 πήρα την Ε' τάξη με 36 μαθητές γιατί ήμουν ο νέος. Την επόμενη χρονιά η τάξη χωρίστηκε και βέβαια τα 2 τμήματα που προέκυψαν τα πήραν 2 παλιοί για να μην στενοχωρηθούν λέει τα παιδιά του τμήματος που δεν θα έπαιρνα. Πάλι το πολυπληθέστερο τμήμα του σχολείου ο νέος. Σήμερα με 37 χρόνια υπηρεσίας βλέπω το ίδιο έργο από την ανάποδη όμως.....

 
Δάσκαλος
09 Αυγ 2022 09:57

Μου κάνει μεγάλη εντύπωση που πάρα πολύ επικαλούνται κάποιο νόμο.
Ας θυμηθούμε λοιπόν ακριβώς τι λέει ο νόμος.

*20. Κατανομή τμημάτων*
δ) ο Σύλλογος Διδασκόντων, με σχετική απόφασή του, καθορίζει τα κριτήρια για την κατανομή τμημάτων και τάξεων, λαμβάνοντας υπόψη τις επιμέρους ιδιαιτερότητες της σχολικής μονάδας. *Η υπηρεσιακή κατάσταση των εκπαιδευτικών (όπως χρόνια υπηρεσίας, οργανικά τοποθετημένος/η,
αναπληρωτής/τρια, αποσπασμένος/η) δεν μπορεί να αποτελεί κριτήριο για την κατανομή των τμημάτων και των τάξεων ανάμεσα στα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού* (παρ. 10, κεφ. Α, άρθρο 11, ΠΔ 79/2017, (Α΄109) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 23, ν. 4559/2018 (Α142)

 
Βαγγέλης
09 Αυγ 2022 02:34

χρόνια υπηρεσίας, οργανικά τοποθετημένος, αναπληρωτής, αποσπασμένος, δεν μπορεί να αποτελούν κριτήριο για την κατανομή των τμημάτων ! Μπορεί να μας διαφωτίσει το ΥΠΕΘ ποια είναι τα κριτήρια?

 
Βρας
09 Αυγ 2022 00:41

Μου κάνει εντύπωση με πόση ευκολία, έτσι «ελαφρά τη καρδία», παρακάμπτεται μια σαφής και ξεκάθαρη διάταξη και προκρίνεται μια πρακτική προερχόμενη από το εθιμικό και καλά... δίκαιο. Η λογική του «ο παλιός είναι αλλιώς» ταιριάζει με απόψεις και εποχές του «το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο»!

Αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες, κατανοούμε τα προβλήματα των μελών του Σ.Δ., είτε είναι νέοι είτε παλιοί, και παίρνουμε αποφάσεις. Μακριά από «καραβανάδικες» αντιλήψεις!

 
Την έχω πάθει 2
08 Αυγ 2022 18:04

Αυτό που λέω είναι ότι είναι αντισυναδελφικό και λυπηρό οι νέοι συνάδελφοι που έρχονται κάθε χρόνο στο σχολείο να βρίσκονται μπροστά στην κατάσταση "έχουν περισσέψει αυτές οι τάξεις". Οι οδηγίες όταν υπάρχουν παλιοί δεν τηρούνται και αυτό είναι λυπηρό για έναν νέο συνάδελφο. Προσωπικά δεν θεωρώ κακό να μοιράζονται οι τάξεις τον Ιούνιο, ίσα ίσα, αρκεί να είναι όλοι οι συνάδελφοι στις θέσεις τους. Όμως τα δικαιώματα του ενός δεν πρέπει να μπαίνουν εμπόδιο στα δικαιώματα του άλλου.

 
@ Την έχω πάθει
08 Αυγ 2022 16:59

Προσπαθώ να βρω πού είναι το κακό της κατανομής των τμημάτων από τον Ιούνιο. Στο σχολείο μας (10θέσιο δημοτικό) και οι 10 δάσκαλοι είναι μόνιμοι και οι περισσότεροι εξ αυτών παραμένουν σε αυτό κάθε χρόνο. Ακολουθώντας λοιπόν την εναλλαγή σε κύκλους τάξεων (Α-Β, Γ-Δ, Ε-ΣΤ) γνωρίζουμε με πολύ μεγάλη βεβαιότητα ποιος θα αναλάβει τι από το τέλος της σχολικής χρονιάς, όταν οι 8 από τους 10 θα είναι και την επόμενη. Επομένως η κατανομή γίνεται ώστε να έχουν και οι δασκάλες τον χρόνο να προετοιμαστούν για τη νέα τάξη που θα αναλάβουν. Ευνόητο είναι πως όποιος έρθει τον Σεπτέμβριο θα αναλάβει κάτι από τα 1-2 τμήματα που έχουν απομείνει. Θα θεωρούσες σωστό να περιμένουμε κάθε φορά να μαζευτούν όλοι τον Σεπτέμβριο; Αφού τα κριτήρια είναι γνωστά εδώ και 12 χρόνια και πάντα η κύλιση στις τάξεις γίνεται προγραμματισμένα ώστε όλοι να αναλαμβάνουν τα πάντα.

 
Έτσι είναι αν έτσι νομίζετε
08 Αυγ 2022 16:02

Τελικά μάλλον πρόκειται για σύσταση, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Θέλει να προλάβει περιπτώσεις ακραίας αδικίας. Ο νόμος λέει ότι προηγείται ο παλαιότερος στην οργανική, ούτε καν ο παλαιότερος σε χρόνια προϋπηρεσίας.

 
Σωστό αλλά …
08 Αυγ 2022 14:55

Μπορεί να μην αποτελούν κριτήριο αλλά και ο σεβασμός σε αυτόν που δουλεύει Χρονια και η παραχώρηση προτεραιότητας δε βλάπτει. Ας έπονται οι νέοι, έχουν Χρονια μπροστά τους. Κάτι ξέρει ο παλιός ας μαθαίνει ο νέος.

 
Θύμιος
08 Αυγ 2022 13:25

β) Συνιστάται να αποφεύγεται η κατ’ εξακολούθηση ανάληψη των ίδιων τάξεων ή κύκλου τάξεων (π.χ. Α’ – Β’ Δημοτικού) από τον ίδιο εκπαιδευτικό.

Γιατί; Δεν είναι καλύτερο να διδάσκει κάποιος αυτά στα οποία έχει μεγαλύτερη πείρα;

 
@ΑΤΥΧΟΣ ΝΕΟΣ
08 Αυγ 2022 12:53

"Νομός είναι το δίκιο του παλιού".
Τι δεν καταλαβαίνεις...

(Για να μην ξεχνάμε και τη στρατιωτική θητεία μας...)

 
Πιτσιφλής
08 Αυγ 2022 12:19

Από την τελευταία κατανομή:
Διευθύντρια: Τι θα πάρεις φέτος Πιτσιφλή;
Αναπλ/τρια: Γιατί ξεκινάει έτσι, έχει κάτι; είπε χαμηλόφωνα στη διπλανή της.
Διπλανή: Αυτός είναι κάτι... σαν το Άγιο Όρος. Αυτοδιοίκητος. Είναι ο πυροσβέστης του σχολείου. Του έχουμε παραχωρήσει προνόμια!
Αναπλ/τρια: Αυτό δεν είναι δίκαιο. Δεν...
Διευθύντρια: Τι λέτε εσείς εκεί;
Διπλανή: Της εξηγώ την.. εγκύκλιο.
Διευθύντρια: Λοιπόν, Πιτσιφλή;
Πιτσιφλής: Φέτος θέλω την Τρίτη τάξη. Θέλω να διδάξω μυθολογία.
Διευθύντρια: Νομίζω, έκλεισε η Τρίτη. Ξεκινάμε. Ποιος θα πάρει Πρώτη;
...
Διευθύντρια: Κανείς;

 
Χαρούλα Παπανικολάου
08 Αυγ 2022 12:19

Και οι παλιοί, όταν ήταν νέοι , έπαιρναν οποία τάξη τους έδιναν οι παλαιότεροι και δεν έλεγαν κουβέντα.

 
Βρας
08 Αυγ 2022 12:18

@Απορία
Ποιος το νόμος το λέει αυτό;

 
Την έχω πάθει
08 Αυγ 2022 10:59

Έχω τύχει σε περίπτωση όπου οι τάξεις έχουν μοιραστεί σε εκπαιδευτικούς από τον Ιούνη και όταν πάει ο καινούργιος εκπαιδευτικός τον Σεπτέμβρη του λένε: "έχουν μείνει αυτές οι τάξεις, διάλεξε..." Ο, τι πιο αντισυναδελφικό και λυπηρό. Ειδικά σε περιπτώσεις επαρχιακών σχολείων όπου όλοι γνωρίζονται μεταξύ τους...

 
Αι.Πόλος
08 Αυγ 2022 09:07

Η αρχαιότητα μπορεί κατά περίπτωση να είναι ένα κριτήριο και μάλιστα "αντικειμενικό". Άλλες προτάσεις υπάρχουν από το ΥΠΑΙΘ/ΙΕΠ; Μήπως είναι έτοιμοι να ορίσουν κάποιο σύστημα μορίων με μετρούμενα κάθε είδους τίτλους και "χαρτιά";
Τα "καλά" τμήματα είναι περιζήτητα και πιθανόν καλώς τα επιζητούν οι παλαιότεροι. Θα μπορούσε όμως για παράδειγμα εκ περιτροπής να αναλαμβάνουν και τα δύσκολα, υποστηρίζοντας το σχολείο και κυρίως τα παιδιά και να μην μένουν αδιάθετα στο τέλος ως συναδελφική προσφορά στον όποιο ή την όποια ανυποψίαστη.

 
ΑΤΥΧΟΣ ΝΕΟΣ
08 Αυγ 2022 07:34

ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΕΝΤΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΗΣΑ ΠΗΡΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΗΘΕΛΑΝ ΟΙ ΠΑΛΙΟΤΕΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΦΥΣΙΚΑ ΝΑ ΠΩ ΤΙ ΕΠΙΘΥΜΩ.

 
Απορία
07 Αυγ 2022 23:58

Η εγκύκλιος είναι ισχυρότερη του νόμου που λέει ότι προηγείται ο παλαιότερος οργανικά τοποθετημένος;

 
Δυστυχώς είναι
07 Αυγ 2022 22:30

Άγραφος νόμος. Στην πλειονότητα των Σχολείων ο παλιός είναι αλλιώς. Όμως κακά τα ψέματα και η κεντρική γραμμή αυτό δείχνει, παρά τις όποιες οδηγίες. Και το καλύτερο παράδειγμα είναι η εγκύκλιος για τις αναπληρώσεις των κενών θέσεων Διευθυντών....

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ