ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Το ΝΣΚ γα συμβάσεις των ΑΕΙ: Μόνο η υπ. Παιδείας μπορεί να κάνει ερώτημα

Μετά από ερώτημα ου Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πειραιώς
Δημοσίευση: 17/08/2022
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Το ερώτημα για την αναπροσαρμογή του συμβατικού τιμήματος της Σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτηρίων του Πανεπιστημίου, κατά το άρθρο 132 του ν.4412/2016, λόγω αύξησης του κατώτατου μισθού και ημερομισθίου, με τη με αριθμό 38866/21-04-2022 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, εγείρει ζήτημα με γενικότερη σημασία, δυνάμενο να επιφέρει και ευρύτερες δημοσιονομικές επιπτώσεις και, ως εκ τούτου, μπορεί να υποβληθεί προς το Ν.Σ.Κ. μόνο από τον αρμόδιο Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων (ομόφωνα).

Τη Γνωμοδότηση αυτή εξέδωσε  ομόφωνα, το Τμήμα Α2 Διακοπών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτος, ύστερα από το   ακόλουθο ερώτημα του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πειραιώς     Άγγελου Κότιου:

"Αν είναι δυνατή η αναπροσαρμογή του συμβατικού τιμήματος της από 29-12-2021 Σύμβασης μεταξύ του Πανεπιστημίου Πειραιώς και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «M. G. S. A.E.», με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτηρίων του Πανεπιστημίου, κατά το άρθρο 132 του ν.4412/2016 (Α ́ 147), λόγω αύξησης του κατώτατου μισθού και ημερομισθίου, με την Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, με αριθμό 38866/21-04-2022 (Β ́ 2030").

Η Γνωμοδότηση έγινε αποδεκτή από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Το ιστορικό.

1. Με τη Διακήρυξη του Πανεπιστήμιου Πειραιώς, με αριθμό πρωτ. 20216698/05-10-2021, προκηρύχθηκε ηλεκτρονικός, δημόσιος, διεθνής διαγωνισμός με ανοικτές διαδικασίες και κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, με αντικείμενο τη φύλαξη των κτηρίων του Πανεπιστημίου, για το χρονικό διάστημα από 01- 01-2022 έως 31-12-2024, και συνολικό προϋπολογισμό δαπάνης ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες ευρώ (1.200.000) (καθαρό ποσό 967.741,94 ευρώ και Φ.Π.Α. 232.258,65 ευρώ). Κατά τον διενεργηθέντα στις 18-11-2021 διαγωνισμό προσήλθε μόνο η εταιρία με την επωνυμία «M. G. S. A.E.», η οποία υπέβαλε την από 12-11-2021 οικονομική προσφορά, με συνολικό τίμημα το ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατόν ενενήντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (1.199.700,00€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (καθαρό ποσό 967.500,00€ και Φ.Π.Α. 24% 232.200,00) στην οποία και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, με την από 08-12-2021 απόφαση της Συγκλήτου (εφεξής Ανάδοχος ή η εταιρεία).

Κατόπιν αυτών, με τη με αριθμό 46/29-12-2021 Σύμβαση μεταξύ του Πανεπιστημίου Πειραιώς και της Αναδόχου ανατέθηκε στη δεύτερη η παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτηρίων του πρώτου.

2. Με την απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με αριθμό 38866/21-04-2022 «Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας» (Β ́ 2030), από 01-05-2022, αυξήθηκε ο κατώτατος μισθός των υπαλλήλων στο ποσό των 713,00 ευρώ και των εργατοτεχνιτών στο ποσό των 31,85 ευρώ.

3. Μετά την έναρξη ισχύος της προαναφερόμενης απόφασης η Ανάδοχος, επικαλούμενη την υποχρεωτική και, την, κατά τη γνώμη της, απρόβλεπτη αναπροσαρμογή των μισθών των υπαλλήλων που επήλθε με αυτή, καθώς και τη συμμόρφωσή της με την εν λόγω απόφαση, ζήτησε με την από 03-06- 2022 αίτησή της προς τον Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου, προς αποκατάσταση της ζημίας που, κατά τους ισχυρισμούς της, προκλήθηκε από την εκ του ως άνω λόγου ανατροπή της ισορροπίας της Σύμβασης, την τροποποίησή της, σύμφωνα με το άρθρο 132 ν. 4412/2016, ενημερώνοντας το Πανεπιστήμιο, ως Αναθέτουσα Αρχή ότι « προβαίνει στην αναπροσαρμογή του τιμήματος των παρεχόμενων υπηρεσιών..», η οποία το δεσμεύει.

Η αύξηση του συμβατικού τιμήματος, κατά τα αναφερόμενα στο έγγραφο του ερωτήματος, ανέρχεται στο ποσό των 103.319,72 ευρώ με ΦΠΑ, αντιστοιχεί δε στη διαφορά του εργατικού κόστους, για το χρονικό διάστημα από 01-05- 2022 έως 31-12-2024.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ