ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Τα ονόματα 31.846 εκπαιδευτικών οι οποίοι προσλαμβλάνονται ως αναπληρωτές

Ημερομηνίες-δκαιολογητικά, Οδηγίες ανάληψης υπηρεσίας
Δημοσίευση: 26/08/2022
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Ανακοινώθηκαν σήμερα από το υπουργείο Παιδείας τα ονόματα 31.846 εκπαιδευτικών οι οποίοι προσλαμβλάνονται ως αναπληρωτές.

Πατήστε, αντίστοιχα παρακάτω για να ανοίξετε τους πίνακες:

Ειδικότερα  για το διδακτικό έτος 2022-2023 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές:

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

α) 8.688 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων ΕΑΕ και κλάδων γενικής εκπαίδευσης στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση (ΕΑΕ) και

β) 9.575 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στη γενική εκπαίδευση.

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

α) 2.200 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων ΕΑΕ και κλάδων γενικής εκπαίδευσης στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση (ΕΑΕ),

β) 5.981 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στη γενική εκπαίδευση, και

γ) 254 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ79.01 και ΤΕ16 σε Μουσικά Σχολεία για τη διδασκαλία μουσικών ειδικεύσεων

Μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ):

α) 1.475 στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ)

β) 2.180 στην Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη (παράλληλη)

γ) 720 στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ)

δ) 741 στα Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) στα ΚΕΔΑΣΥ

Επίσης, διατίθεται για πρόσληψη 1 αναπληρωτής στην εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη σε Εκκλησιαστικό Σχολείο.

Επιπλέον, διατέθηκαν για πρόσληψη στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, με απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου, 32 αναπληρωτές κλάδων/ειδικοτήτων Β/θμιας Εκπ/σης.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από τη Δευτέρα 5 έως και την Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2022.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο του υπουργείου Παιδείας (Δείτε εδώ) :

Ημερομηνίες τρέχουσας φάσης πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ):

 • Αίτηση-Δήλωση προτιμήσεων στο ΟΠΣΥΔ για τοποθέτηση σε σχολικές μονάδες από τους υποψηφίους την Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2022.
 • Προθεσμία ανάληψης υπηρεσίας στις σχολικές μονάδες/ΚΕΔΑΣΥ από τη Δευτέρα 5 έως και την Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2022.

Οι αναπληρωτές θα πληροφορηθούν μέσω γραπτού μηνύματος SMS τη σχολική μονάδα τοποθέτησής τους.

Σημειώνεται ότι οι αναπληρωτές που έχουν προσληφθεί σε ΣΔΕΥ-ΚΕΔΑΣΥ, Καλλιτεχνικά και Μουσικά Σχολεία, στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων (ΣΔΣΤΕ) και στα Ειδικά Καταστήματα Κράτησης Νέων (ΕΚΚΝ) δεν υποβάλλουν την  ανωτέρω Αίτηση-Δήλωση Προτίμησης Τοποθέτησης.

Ειδικά για τα μέλη ΕΕΠ που προσλαμβάνονται στα ΣΔΕΥ των ΚΕΔΑΣΥ  θα πρέπει να επισκεφθούν τις ιστοσελίδες των οικείων Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης (ΠΔΕ) προκειμένου να ενημερωθούν για τη διαδικασία δήλωσης σχολικών μονάδων και ανάληψης υπηρεσίας, η οποία μπορεί να είναι είτε στην έδρα του ΣΔΕΥ που τοποθετούνται, είτε στο ΚΕΔΑΣΥ, σύμφωνα με τις οδηγίες της ΠΔΕ.

Eκπτώσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια των αναπληρωτών

Γενικές οδηγίες για κάθε κατηγορία πρόσληψης αναπληρωτών

Η ανάληψη υπηρεσίας θα πρέπει να ολοκληρώνεται μέχρι τις 14.30 της εκάστοτε ημέρας που έχει οριστεί για ανάληψη υπηρεσίας, προκειμένου στη συνέχεια να διενεργούνται οι απαραίτητες επεξεργασίες ενημέρωσης στα πληροφοριακά συστήματα ΕΡΓΑΝΗ και Διαύγεια.

Οι προσλαμβανόμενοι αναπληρωτές που δύνανται να συνάψουν ψηφιακή σύμβαση μέσω του anaplirotes.gov.gr θα πρέπει να έχουν αποδεχτεί τη σύμβασή τους μέχρι τις 14:59 της ίδια μέρας που παρουσιάζονται στα σχολεία.

Σε διαφορετική περίπτωση, δεν διασφαλίζεται η ανάληψη υπηρεσίας του αναπληρωτή τη συγκεκριμένη ημέρα.

 Σημείωση:

Οι εκπαιδευτικοί μειωμένου ωραρίου (ΑΜΩ) που επαναπροσλαμβάνονται ως πλήρους ωραρίου (ΑΠΩ) θα πρέπει να ακολουθήσουν εκ νέου τη διαδικασία ανάληψης υπηρεσίας στο σχολείο και σύναψης ψηφιακής σύμβασης.

A. Οδηγίες ανάληψης υπηρεσίας

Με την ανακοίνωση των προσλήψεων των αναπληρωτών, οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη ΕΕΠ -ΕΒΠ καλούνται να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα για την ανάληψη υπηρεσίας τους, ανάλογα με την περίπτωση στην οποία ανήκουν:

1. Αναπληρωτές που προσλαμβάνονται σε περιοχή πρόσληψης

Βήμα 1- Δήλωση κενών

Οι Αναπληρωτές που προσλαμβάνονται σε περιοχή πρόσληψης καλούνται να δηλώσουν ψηφιακά μέσω του ΟΠΣΥΔ, σειρά προτίμησης για όλες τις διαθέσιμες σχολικές μονάδες.

Οι αναπληρωτές που δεν θα εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τις σχολικές μονάδες θα τοποθετηθούν στις εναπομείνασες αυτόματα, από το σύστημα.

Βήμα 2- Ενημέρωση για τη σχολική μονάδα ανάληψης υπηρεσίας

Στη συνέχεια, θα ενημερωθούν μέσω νέου γραπτού μηνύματος SMS, για το σχολείο στο οποίο θα πρέπει να μεταβούν για να αναλάβουν υπηρεσία.

Βήμα 3- Ανάληψη υπηρεσίας

Οι αναπληρωτές θα πρέπει να μεταβούν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, στη σχολική μονάδα, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Βήμα 4- Σύναψη ψηφιακής σύμβασης

Με την κατάθεση των δικαιολογητικών από τον αναπληρωτή και την ψηφιακή σήμανση ανάληψης υπηρεσίας στο MySchool από τον Διευθυντή/Προϊστάμενος, ενεργοποιείται η δυνατότητα σύναψης ψηφιακής σύμβασης. Οι αναπληρωτές θα πρέπει να εισέλθουν στο anaplirotes.gov.gr της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του κράτους και με τη χρήση των ατομικών τους κωδικών στο taxisnet να συνάψουν ψηφιακή σύμβαση. Απαιτείται πρόσβαση στο Διαδίκτυο από φορητή ή σταθερή συσκευή.

Βήμα 5- Παραλαβή σύμβασης

Με τη σύναψη της ψηφιακής σύμβασης, οι αναπληρωτές θα ενημερωθούν με μήνυμα sms εντός 48 ωρών, για τη λήψη έγκυρου ψηφιακού αντιγράφου της σύμβασής τους το οποίο θα είναι διαθέσιμο στην εφαρμογή anaplirotes.gov.gr και θα περιέχει ενσωματωμένη την προηγμένη ψηφιακή σφραγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2. Αναπληρωτές που προσλαμβάνονται στο πλαίσιο Ειδικής Πρόσκλησης του άρθρου 86 του ν. 4547/2018 (102 Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Βήμα 1- Ενημέρωση για την πρόσληψη και τη σχολική μονάδα ανάληψης υπηρεσίαςΟι αναπληρωτές ενημερώνονται μέσω γραπτού μηνύματος SMS για την πρόσληψή τους σε συγκεκριμένη σχολική μονάδα ή σε ομάδα σχολείων. Σε αυτήν τη σχολική μονάδα ή σε μια εξ αυτών (της ομάδας) θα πρέπει να μεταβούν για να αναλάβουν υπηρεσία εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

Επισήμανση: οι προσληφθέντες σε ΣΔΕΥ-ΚΕΔΑΣΥ ενημερώνονται μέσω του γραπτού μηνύματος SMS για τις σχολικές μονάδες απασχόλησής τους και για τη σχολική μονάδα ανάληψης υπηρεσίας.Οι προσληφθέντες στα ΣΔΕΥ-ΚΕΔΑΣΥ και στα ΚΕΔΑΣΥ δεν υπογράφουν ψηφιακή σύμβαση.

Βήμα 2- Ανάληψη υπηρεσίας Οι αναπληρωτές θα πρέπει να μεταβούν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας στη σχολική μονάδα πρόσληψης σύμφωνα με τα ανωτέρω, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Βήμα 3- Σύναψη ψηφιακής σύμβασης

Με την κατάθεση των δικαιολογητικών από τον αναπληρωτή και την ψηφιακή σήμανση ανάληψης υπηρεσίας στο MySchool από τον Διευθυντή/Προϊστάμενο, ενεργοποιείται η δυνατότητα σύναψης ψηφιακής σύμβασης. Οι αναπληρωτές θα πρέπει να εισέλθουν στο anaplirotes.gov.gr της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του κράτους και με τη χρήση των ατομικών τους κωδικών στο taxisnet να συνάψουν ψηφιακή σύμβαση. Απαιτείται πρόσβαση στο Διαδίκτυο από φορητή ή σταθερή συσκευή.

Βήμα 4- Παραλαβή σύμβασης

Με τη σύναψη της ψηφιακής σύμβασης, οι αναπληρωτές θα ενημερωθούν με μήνυμα sms εντός 48 ωρών, για τη λήψη έγκυρου ψηφιακού αντιγράφου της σύμβασής τους το οποίο θα είναι διαθέσιμο στην εφαρμογή anaplirotes.gov.gr και θα περιέχει ενσωματωμένη την προηγμένη ψηφιακή σφραγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

3. Αναπληρωτές που προσλαμβάνονται απευθείας στις παρακάτω δομές ή σχολικές μονάδες

Οι Αναπληρωτές αυτοί γνωρίζουν με την ανακοίνωση της πρόσληψής τους τη δομή ή τη σχολική μονάδα στην οποία πρέπει να παρουσιαστούν για ανάληψη υπηρεσίας εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

 • Στην κατηγορία αυτή ανήκουν αναπληρωτές που προσλαμβάνονται σε:
 • Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) για απασχόληση στο ΚΕΔΑΣΥ
 • Καλλιτεχνικά Σχολεία
 • Μουσικά Σχολεία
 • Τη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων (ΣΔΣΤΕ)
 • Ειδικά Καταστήματα Κράτησης Νέων (ΕΚΚΝ)

Βήμα 1- Ανάληψη υπηρεσίας

Οι αναπληρωτές θα πρέπει να μεταβούν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας στη δομή ή σχολική μονάδα προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Βήμα 2- Σύναψη σύμβασης

Με την κατάθεση των δικαιολογητικών οι αναπληρωτές υπογράφουν έντυπη σύμβαση κατόπιν συνεννόησης με την οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση ή Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή το Διοικητικό Συμβούλιο (ΣΔΣΤΕ).

Στη συγκεκριμένη φάση του έργου, οι αναπληρωτές της κατηγορίας αυτής, δεν θα έχουν πρόσβαση στην εφαρμογή σύναψης ψηφιακής σύμβασης.

4. Αναπληρωτές ΕΕΠ κλάδου ΠΕ23 (Ψυχολόγοι) και ΠΕ30 (Κοινωνικοί Λειτουργοί) που προσλαμβάνονται σε Σχολικό Δίκτυο Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) των ΚΕΔΑΣΥ

Οι αναπληρωτές αυτοί θα πρέπει να επισκεφθούν τις ιστοσελίδες των οικείων Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης (ΠΔΕ) προκειμένου να λάβουν περισσότερες οδηγίες και να ενημερωθούν για τη διαδικασία δήλωσης σχολικών μονάδων και τη διαδικασία ανάληψης υπηρεσίας.

Οι αναπληρωτές μπορούν να παρουσιαστούν είτε στην έδρα του ΣΔΕΥ που θα έχουν τοποθετηθεί, είτε στο ΚΕΔΑΣΥ, ανάλογα με τις οδηγίες της ΠΔΕ.

Επί του παρόντος, οι αναπληρωτές της κατηγορίας αυτής, δεν θα έχουν πρόσβαση στην εφαρμογή σύναψης ψηφιακής σύμβασης.

Β. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται

Οι προσλαμβανόμενοι αναπληρωτές κατά την παρουσία τους στη σχολική μονάδα/δομή για την ανάληψη υπηρεσίας θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά.

 •     Πιστοποιητικά Ταυτοποίησης
 •     Αντίγραφα των δικαιολογητικών των τυπικών προσόντων ένταξης στον κλάδο
 •     Γνωμάτευση παθολόγου ή γενικού ιατρού, είτε του δημοσίου είτε ιδιώτη, η οποία να πιστοποιεί την υγεία του εκπαιδευτικού και την ικανότητα να ασκήσει διδακτικά καθήκοντα ή του μέλους Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. να ασκήσει υποστηρικτικά καθήκοντα αντίστοιχα
 •     Γνωμάτευση ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιώτη, η οποία να πιστοποιεί την υγεία του εκπαιδευτικού και την ικανότητα να ασκήσει διδακτικά καθήκοντα ή του μέλους Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. να ασκήσει υποστηρικτικά καθήκοντα αντίστοιχα
 •     Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το υπόδειγμα
 •     Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate EUDCC) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 και του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α' 95) με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου-κατόχου του όσον αφορά στον εμβολιασμό ή στη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19,
 •     ή βεβαίωση εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α' 256),
 •     ή βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου (βεβαίωση νόσησης) της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ' αρ. 2650/10.4.2020 (Β' 1298) κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Επικρατείας, όπως εκάστοτε ισχύει,
 •     ή ισοδύναμο πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας,
 •     ή βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (rapid test ή PCR test), έως 72 ώρες πριν την παρουσίαση τους, η οποία εκδίδεται είτε μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), είτε από τον ιδιωτικό φορέα που επιλέγεται.
 • Επισημάνσεις
 •     Η ανάληψη υπηρεσίας θα πρέπει να ολοκληρώνεται μέχρι τις 14.30 καθημερινά κατά τις ημέρες που έχουν οριστεί για ανάληψη υπηρεσίας στη δομή ή τη σχολική μονάδα τοποθέτησης, προκειμένου στη συνέχεια να διενεργούνται οι απαραίτητες επεξεργασίες για τη μαζική ενημέρωση του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Μέχρι τη συγκεκριμένη ώρα θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η ψηφιακή σήμανση ανάληψης υπηρεσίας στο Myschool από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας, και η αποδοχή ψηφιακής σύμβασης από τους αναπληρωτές, μέσω της εφαρμογής anaplirotes.gov.gr της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης. Σε διαφορετική περίπτωση, δεν διασφαλίζεται η ανάληψη υπηρεσίας του τη συγκεκριμένη ημέρα.
 •     Εκπαιδευτικοί που έχουν τοποθετηθεί σε εσπερινό σχολείο θα παρουσιαστούν για τη διαδικασία της ανάληψης υπηρεσίας σε πρωινό σχολείο που θα τους υποδείξει η Διεύθυνση Εκπαίδευσης κατόπιν σχετικής επικοινωνίας ή , εναλλακτικά, στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
 •     Η προσκόμιση πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης ή βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (rapid test ή PCR test) είναι υποχρεωτική για την ανάληψη υπηρεσίας (βλ. σχετικά στοιχείο 6 των απαιτούμενων δικαιολογητικών, στη διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes).
 •     Για την είσοδο στην εφαρμογή gov.gr και τη σύναψη της ψηφιακής σύμβασης, οι αναπληρωτές θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους τους ατομικούς κωδικούς taxisnet.
 •     Συστήνεται στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς να επισκέπτονται τις ηλεκτρονικές σελίδες των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης (ή των ΠΔΕ) στις οποίες έχουν προσληφθεί, προκειμένου να ενημερωθούν για τυχόν λεπτομέρειες που αφορούν στην προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών ή άλλων οδηγιών.

Σχόλια (18)

 
nikos
28 Αυγ 2022 19:38

Μπράβο στην κυβέρνηση!

 
@Νίκη
28 Αυγ 2022 01:38

δεν είπε κανείς ότι η δουλειά του Διευθυντή είναι εύκολη ή απαιτεί λίγο χρόνο, Αλλά πρέπει να είναι υπεύθυνη.
Διευθυντής από Διευθυντή υπάρχει και διαφορά.
Αλλά δεν θα πάθει κάτι και ένας Δ/ντής εσπερινού να κάνει μια ημέρα 5 ώρες εργασίας πρωί για να διευκολύνει τους συναδέλφους αναπληρωτές που θα υπηρετήσουν στο σχολείου του. Ο εκπαιδευτικός πόσες ώρες κάθε ημέρα προετοιμάζει το μάθημά του το απόγευμα και χωρίς επίδομα.

 
Νικη
27 Αυγ 2022 15:29

@Λαμπρος
Κάποια στιγμή θα πρέπει όλοι να αντιληφθούμε, ότι το επίδομα του διευθυντή, είναι ψίχουλα μπροστα στις τεράστιες ευθύνες του και τις άπειρες ώρες που διαθέτει στο σχολείο. Μη μου πείτε, επιλογή του να γίνει διευθυντής!!!! Επιλογή όλων είναι και το να είσαι εκπαιδευτικός ή υπάλληλος γραφείου.
Να μη κράζουμε, αν δεν γνωρίζουμε τη δουλειά του άλλου και να μη συγκρίνουμε ανόμοια πράγματα.
Ο Διευθυντής να δεις τι λάθη και αστοχίες άλλων καλείται να διορθώσει.

 
Αναπληρωτής 15 χρόνια (ακόμα νηστικός)
27 Αυγ 2022 11:42

@Θανάσης
1. Οι "γνωστοί" ΔΕΝ χρειάζεται να πουν τίποτα, γιατί απλά σε μια εβδομάδα, η πραγματικότητα στα σχολεία θα είναι ΜΙΑ. Γιατί μαθητές και γονείς θα "ανακαλύψουν" ιδίοις όμμασι, πόσα θα είναι τα κενά. Συνεπώς, ό,τι κι αν λέτε-λέμε σήμερα εσείς-εμείς ή οι "γνωστοί".... ΜΟΝΟ ως "προπαγάνδα" ακούγεται στα αυτιά τους.
2. Καλά τα νούμερα που παραθέσατε αλλά πείτε μου σας παρακαλώ, ένα άλλο εκπαιδευτικό σύστημα σε ευρωπαϊκή χώρα ή ένα άλλο τομέα του δημοσίου στην Ελλάδα (πχ δικαιοσύνη, υγεία, ένοπλες δυνάμεις, εφορία κλπ.) που εδώ και ολόκληρες δεκαετίες, να στηρίζει τη λειτουργεία του κατά το 1/4 σε αναπληρωτές? Νόμιμες άδειες, αποσπάσεις κλπ. ΔΕΝ έχουμε μόνο στην Ελλάδα και μόνο στην εκπαίδευση νομίζω ε?

@Πιτσιφλής
Θέλω να ελπίζω ότι με το "μαζί τα φάγαμε", κανείς δεν εννοούσε ή κατάλαβε τους διορισμούς στην εκπαίδευση.
Ο δε "πράσινος εμπνευστής" του σλόγκαν (όσο υψηλό IQ κι αν διαθέτει... υπερπροσοντούχος και αυτός βλέπετε) με αυτή του τη φράση, έθεσε ο ίδιος τον εαυτό του στο χρονοντούλαπο της Ιστορίας. Γιατί άλλο έξυπνος.... κι άλλο εξυπνάκιας.
Κατά τα λοιπά και επί της ουσίας, ισχύει το 2ο ερώτημα-προβληματισμός που έθεσα και στον αγαπητό @Θανάση παραπάνω.
ΥΓ. Κάντε κάτι με το @Βρας επιτέλους.... Φήμες λένε ότι είναι και νεότερος.... και μπορεί στο φίνις να κόψει πρώτος το νήμα....

 
Παιχνιδάκια με τις λέξεις
27 Αυγ 2022 11:16

Ένας συμβασιούχος δεν διορίζεται, μόνο προσλαμβάνεται!

 
ΚΥΠέρνικος
27 Αυγ 2022 11:10

Αχ, μοσχομύρισαν εκλογές!!!

 
Θανάσης
27 Αυγ 2022 10:22

Όπου να ναι θα βγουν οι γνωστοί και αφού παραβλέψουν ότι για πρώτη φορά καλύπτονται τόσα πολλά κενά αρχές Σεπτέμβρη θα ισχυριστούν ότι οι 31000 είναι η απόδειξη ότι οι διορισμοί ΄ήταν ψίχουλα. Ότι έπρεπε να διορίσουν άλλους 50000 κτλ. κτλ. Δεν γνωρίζουν βέβαια ότι τα λειτουργικά κενά οφείλονται πλέον σε τεράστιο ποσοστό στις άδειες ανατροφής και άλλων ειδών άδειες, στις χιλιάδες παράλληλες στηρίξεις σε αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε γραφεία κτλ. και δεν μπορούν να καλυφθούν με μόνιμους διορισμούς. Ακόμα και αν το κράτος καλύψει με μόνιμους διορισμούς και το τελευταίο οργανικό κενό, οι αναπληρωτές θα παραμείνουν δεκάδες χιλιάδες.

 
Πιτσιφλής
27 Αυγ 2022 09:52

@ Αναπληρωτής 15 χρόνια
Διατύπωσε τον αναστεναγμό με σαφήνεια, γιατί τα έχουμε ακόμη χαμένα. Κανείς δεν μπορεί μέχρι τώρα να μας εξηγήσει το νόημα της Αλλαγής. Μετά το "μαζί τα φάγαμε", επικρατεί μεγάλη σύγχυση...
Καλή ευκολία! (εδώ, στο esos, το έμαθα)

 
Λάμπρος
27 Αυγ 2022 09:34

ερώτηση: Γιατί όποιος παρουσιάζεται σε εσπερινό πρέπει να πάει σε άλλο σχολείο ή στη διεύθυνση;
Ο Δ/ντης του εσπερινού δεν είναι στέλεχος με επίδομα; δεν μπορεί εκείνη την ημέρα να προσέλθει και το πρωϊ στην Υπηρεσία του να διευκολύνει την πρόσληψη;
Οι υπάλληλοι των δ/νσεων γιατί κάθονται το απόγευμα να κάνουν την ΕΡΓΑΝΗ χωρίς υπερωρία και να αντιμετωπίσουν τα λάθη όλων των υπόλοιπων; (κακοί χειρισμοί, μη αποδοχή σύμβασης, ορθογραφικά λάθη, τεχνικά προβλήματα..κλπ;)

 
Συνταξιουχος εκπαιδευτικος
27 Αυγ 2022 09:20

@ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
Συμφωνω απολυτα με τα γραφομενα σου.Ενας προβληματισμος βγαλμενος προφανως απο την διδακτικη και διοικητικη εμπειρια σου.Γραφεις για το οραμα που χρειαζεται η παιδεια μας.Ενα μερος αυτου του οραματος μπορουν να το μεταδωσουν οι ιδιοι οι εκπαιδευτικοι πρωτιστως στους μαθητες και στους νεους συναδελφους(εξαλλου οι περισσοτεροι εχουν πολλα χρονια στην ταξη και παραστασεις απο περισσοτερα σχολεια).Μηπως και μεις οι παλαιοτεροι δεν στηρικτηκαμε στην εμπειρια των παλαιων συναδελφων;Μια ταπεινη διαπιστωση.Η εκπαιδευση στην πατριδα μας στηριζεται στον εκπαιδευτικο πατριωτισμο των δασκαλων και καθηγητων.

 
Βασίλης
27 Αυγ 2022 00:03

"Επί του παρόντος, οι αναπληρωτές της κατηγορίας αυτής, δεν θα έχουν πρόσβαση στην εφαρμογή σύναψης ψηφιακής σύμβασης."

τί εννοεί; που θα αναλάβουν υπηρεσία και πώς θα κάνουν σύμβαση;

 
Γιάννης
26 Αυγ 2022 23:56

δεν κατάλαβα κάτι...δεν κάνουν όλοι ψηφιακή σύμβαση; Δεν ισχύει για όλους το ίδιο;

 
Μόνιμοι καθηγητές στα σχολεία
26 Αυγ 2022 23:47

Απαράδεκτο να λειτουργούν τόσα χρόνια τα Δημόσια Σχολεία με χιλιάδες αναπληρωτές.

Χρειαζόμαστε νέους εκπαιδευτικούς, ηλικίας 25-45 ετών, ώστε να στελεχωθεί η υποχρεωτική εκπαίδευση με μόνιμο προσωπικό.

 
Αναπληρωτής 15 χρόνια
26 Αυγ 2022 23:01

"Ο αγώνας τώρα... δικαιώνεταί..." Αχ ΠΑΣΟΚ, ωραία χρόνια...

 
ekpaideytikos
26 Αυγ 2022 22:57

Δεν έχει προηγούμενο
πρωτοφανής αριθμός απο τον Αύγουστο!!!!!
Ξεκίνημα χωρίς κενά για πρώτη φορά
Άφωνοι ΔΟΕ και ΟΛΜΕ........

 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
26 Αυγ 2022 22:32

Σίγουρα το να ανακοινώνονται οι διορισμοί αναπληρωτών τόσο νωρίς είναι καλό, αλλά ο αριθμός τους είναι μεγάλος και αν υπολογίσουμε ότι θα ακολουθήσουν και άλλοι, λογικά θα φτάσουμε τις 50000 μαζί με ωρομίσθιους.
Προσοχή μη παρεξηγηθώ δεν εννοώ ότι δεν χρειάζονται. Φυσικά και χρειάζονται αλλά εκείνο που με προβλημάτισε και ΄ψάχνοντας για στοιχεία βρήκα ότι θα αποτελούν το 30% του εκπαιδευτικού προσωπικού.
Από την άλλη πλευρά ανακοινώνονται μέντορες- συντονιστές-αξιολόγηση κ.λ.π.
Ποιος θα τα κάνει αυτά?
Δεν χρειάζεται να έχεις σπουδε΄ς στο marketing για να καταλάβεις ότι δεν λειτουργεί κανένας οργανισμός με 30% του προσωπικού να αλλάζει κάθε χρόνο.
Δεν αναφέρομαι στον ανθρώπινο παράγοντα για την ταλαιπωρία των ανθρώπων κάθε χρόνο, γιατί από τη μια πλευρά είναι αυτονόητος και από την πολιτεία αδιάφορος..
Η παιδεία και η εκπαίδευση στη χώρα μας θέλει δουλειά -όραμα -επενδύσεις.
Ας αρχίσουμε από τα βασικά...να προσλάβουμε μόνιμο προσωπικό, εμείς θα βάλλουμε τη δουλειά, το όραμα δεν ξέρω ποιος θα το βάλλει, γιατί μέχρι τώρα ακόμα και 40 χρόνια από τον θάνατό του τον Παπανούτσο μνημονεύουμε.
Κάποιες σκέψεις αναφέρω και να ευχηθώ στους ανθρώπους που διορίστηκαν σήμερα καλή ευκολία...αυτή ήταν η ευχή που δίνανε στο μικρό νησί που είχα διοριστεί πριν 25 χρόνια...
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
Δ/ΝΤΗΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΓΡΙΑΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑ

 
Αναπληρωτής
26 Αυγ 2022 21:54

Ο μεγαλύτερος αριθμος ever. Διοριστήκαμε όλοι.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ