Σχολική βία: "Έρχεται" πλαίσιο κανόνων λειτουργίας των σχολείων

Το νέο νομικό πλαίσιο θα περιέχει "αυστηρούς" και συγκεκριμένους κανόνες λειτουργίας των σχολείων , οι οποίοι θα έχουν τρεις αποδέκτες: εκπαιδευτικούς μαθητές και γονείς.

18/09/2022

Άκουσε το άρθρο

Από "ακτινογραφία" των κανόνων λειτουργίας των σχολείων της Ευρώπης, περνά η νομική ομάδα της υπουργού Παιδείας Ν. Κεραμέως, προκειμένου να διαμορφώσει το νέο νομικό πλαίσιο λειτουργίας των ελληνικών Σχολείων.

Το νέο νομικό πλαίσιο θα   περιέχει "αυστηρούς" και συγκεκριμένους κανόνες λειτουργίας των σχολείων , οι οποίοι θα έχουν τρεις αποδέκτες:

  • εκπαιδευτικούς
  • μαθητές
  • γονείς.

Η κατεύθυνση στην οποία κινείται η νομική ομάδα της υπουργού είναι να ξεκαθαριστούν με συγκεκριμένες και σαφείς διατυπώσεις, οι υποχρεώσεις των μαθητών και εκπαιδευτικών.

Στο σχέδιο που ετοιμάζεται, το "ποινολόγιο" των μαθητών  "βαφτίζεται" ως "παιδαγωγικά μέτρα" , τα οποία κατηγοριοποιούνται, ανάλογα με τις παραβάσεις των μαθητών.

Απορρίφθηκε το Σχέδιο του Αλ. Κόπτση

Το Σχέδιο  για την αντιμετώπιση της σχολικής βίας και εκφοβισμού, του Γενικού Γραμματέα του υπουργείου Παιδείας Αλ. Κόπτση , δεν υιοθετήθηκε από τη Ν. Κεραμέως, γι αυτό δεν υπογράφηκε  μέχρι σήμερα.

Σχέδιο για εκπαιδευτικούς να κάνουν ανώνυμες καταγγελίες για περιστατικά σχολικής βίας, ανακοίνωσε η υπ. Παιδείας

Την ενεργοποίηση του "εργαλείου" της ανώνυμης καταγγελίας από τους εκπαιδευτικούς και αλλαγές στο ¨ποινολόγιο των μαθητών προανήγγειλε η υπουργός Παιδείας Ν. Κεραμέως , απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις του esos,στη πρόσφαστη Συνέντευξη Τύπου.

Για τη σχολική βία  η Ν. Κεραμέως είπε ότι δρομολογείται οριζόντια κυβερνητική παρέμβαση και  σε ερώτηση πως προστατεύσετε εκπαιδευτικούς  που "φοβούνται" να καταγγείλουν, ανακοίνωσε:

"Επιμένουνε στην ασφάλεια της εκπαιδευτικής κοινότητας να κάνουν   καταγγελίες  περιστατικών ανώνυμα. Αυτό είναι κάτι που το εξετάζουμε , προκειμένου  να δώσουμε περισσότερα εργαλεία στο  στην εκπαιδευτική κοινότητα για να παρακινηθεί να μιλήσει".

esos: Που  θα κάνει ο εκπαιδευτικός αυτή την ανώνυμη  καταγγελία;

Ν. Κεραμέως: Προτρέχετε . Γι αυτό μίλησα για μια οριζόντια κυβερνητική πρωτοβουλία

Σε άλλη ερώτηση του esos εάν στις προθέσεις της Κυβέρνησης είναι να γίνει πιο αυστηρό το ¨ποινολόγιο" των μαθητών η υπουργός Παιδείας δήλωσε: "Εχουμε δεχθεί εισήγηση για  μια μεγαλύτερη "βεντάλια"  παιδαγωγικών μέτρων, η οποία  είναι υπό εξέταση"

"Ποινολόγιο" μαθητών: Τι ισχύει σήμερα;

Το "ποινολόγιο"  (παιδαγωγικά μέτρα χαρακτηρίζονται από το υπ. Παιδείας), το οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι Διευθυντές και οι εκπαιδευτικοί των σχολείων  για την αντιμετώπιση κάθε παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς μαθητών, προβλέπει:

  •             προφορική παρατήρηση,
  •             επίπληξη,
  •             αποβολή από τα μαθήματα μίας (1) ημέρας,
  •             αποβολή από τα μαθήματα δύο (2) ημερών,
  •             αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.

Πότε επιβάλλεται το παραπάνω "ποινολόγιο"

Η αποβολή μιας ή δύο ημερών  επιβάλλεται εφόσον κρίνεται ότι τα παιδαγωγικά μέτρα (  προφορική παρατήρηση και επίπληξη),που έχουν προηγουμένως ήδη εφαρμοστεί δεν έχουν φέρει αλλαγή της στάσης του/της μαθητή/τριας ή αν πρόκειται για σοβαρή παρέκκλιση, έστω και μεμονωμένη.

Η "ποινή" της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος επιβάλλεται μόνο αν, επιπλέον των ανωτέρω, κρίνεται ότι δεν είναι δυνατή η επανόρθωση της παρέκκλισης εντός του ίδιου σχολικού περιβάλλοντος.

Οι ¨ποινές" (παιδαγωγικά μέτρα)  αξιοποιούνται από τη σχολική μονάδα ως εξής:

Α.  Κάθε διδάσκων/ουσα καθηγητής/τρια μπορεί να αξιοποιήσει τα παιδαγωγικά μέτρα:

α) προφορική παρατήρηση,

β) επίπληξη.

Β.  Ο/Η Διευθυντής/ντρια του σχολείου μπορεί να  δώσει στον μαθητή μόνο μια ημέρα αποβολή ή  να κάνει

α) προφορική παρατήρηση,και

β) επίπληξη,

Γ.  Ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών μπορεί να  δώσει στον μαθητή από μία έως  δύο ημέρες αποβολή ή εναλλακτικά να προβεί σε προφορική παρατήρηση και επίπληξη.

Αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος

Την αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος μπορεί να την επιβάλει μόνο ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών με απόφαση στην οποία πρέπει να αιτιολογείται ειδικά ο λόγος για τον οποίο κρίνεται ότι δεν είναι δυνατή η επανόρθωση της παρέκκλισης εντός του ίδιου σχολικού περιβάλλοντος ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Κ.Ε.Σ.Υ. εφόσον ο/η μαθητής/τρια έχει αξιολογηθεί ή, σε διαφορετική περίπτωση, του υπεύθυνου παιδαγωγικής ευθύνης Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας.

Μόνο για το τρέχον έτος η αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος-Μετά μπορεί να επιστρέψει ο μαθητής: Το παιδαγωγικό μέτρο της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος ισχύει για το σχολικό έτος εντός του οποίου λήφθηκε, και από το επόμενο σχολικό έτος, ο/η μαθητής/ τρια έχει δικαίωμα να επανέλθει στο σχολείο με τη διαδικασία της μετεγγραφής.

Η διαδικασία  αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος: Η διαδικασία που ακολουθείται για τη λήψη απόφασης αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος είναι η εξής:

Τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη λήψη της απόφασης, ενημερώνεται εγγράφως ο/η κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας, ή ο/η ίδιος/α αν είναι ενήλικος/η, και καλούνται σε ακρόαση ενώπιον του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών.

Στην έγγραφη ενημέρωση αναφέρεται ο τόπος, η ημέρα, η ώρα της ακρόασης και προσδιορίζεται το αντικείμενο του μέτρου και οι λόγοι που αιτιολογούν την επιβολή του.

Ο/η μαθητής αν είναι ενήλικος/η ή ο/η κηδεμόνας του, έχουν δικαίωμα να λάβουν πλήρη γνώση καθώς και αντίγραφο της αξιολόγησης του Κ.Ε.Σ.Υ. ή της γνώμης του υπεύθυνου παιδαγωγικής ευθύνης Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας.

Δικαίωμα να παρίστανται στη συνεδρίαση των διδασκόντων: Στη συνεδρίαση έχουν δικαίωμα να παρίστανται ο κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας ή ο/η ίδιος/α αν είναι ενήλικος/η, καθώς και το προεδρείο της Μαθητικής Κοινότητας του τμήματος του/της και το προεδρείο του Μαθητικού Συμβουλίου του σχολείου, οι οποίοι αποχωρούν στο σύνολο τους την ώρα της ψηφοφορίας.

Για τη συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ ουσών συντάσσεται πρακτικό από τον γραμματέα που επικυρώνεται από τον/την Πρόεδρο του Συλλόγου και στο οποίο πρέπει να μνημονεύονται, ιδίως, τα ονόματα και η ιδιότητα των παριστάμενων μελών καθώς και ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης.

Καταχωρίζονται στα πρακτικά οι γνώμες: Οι αποφάσεις λαμβάνονται με την πλειοψηφία των παρόντων μελών αλλά στο πρακτικό καταχωρίζονται και οι γνώμες και τα ονόματα των μελών που μειοψήφησαν.

Αναλυτική αναφορά στις παιδαγωγικές μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν: Δεν επιτρέπεται η λευκή ψήφος, η δήλωση «παρών» ή η αδικαιολόγητη αποχή. Επίσης, πρέπει να γίνεται αναλυτική αναφορά στις παιδαγωγικές μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν σε προηγούμενες περιπτώσεις για τον/τη συγκεκριμένο/η μαθητή/τρια και στα παιδαγωγικά μέτρα που λήφθηκαν πριν την υιοθέτηση του τελευταίου κατά σειρά παιδαγωγικού μέτρου.

Η αλλαγή    σχολικού περιβάλλοντος δεν ανακοινώνεται δημόσια: Η απόφαση της αλλαγής του σχολικού περιβάλλοντος δεν ανακοινώνεται δημόσια, ώστε να μην περιορίζεται η παιδαγωγική αξία του ληφθέντος παιδαγωγικού μέτρου και να αποφεύγεται η διαπόμπευση του/ της μαθητή/τριας.

Ποιος επιλέγει το σχολείο: Ο/Η Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης επιλέγει τη σχολική μονάδα στην οποία θα γίνει η μετεγγραφή μετά την αλλαγή του σχολικού περιβάλλοντος.

Πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπόψη αν λειτουργεί άλλη αντίστοιχη σχολική μονάδα στην περιοχή.

Οι μαθητές που αποβάλλονται παραμένουν στο σχολείο και απασχολούνται

Οι μαθητές/τριες που αποβάλλονται παραμένουν τις ημέρες της αποβολής στο σχολείο, οι ώρες απουσίας τους από την τάξη καταχωρίζονται και απασχολούνται με ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου.

Η μορφή της απασχόλησης εντός του σχολείου καθορίζεται από το όργανο που αποφάσισε το συγκεκριμένο παιδαγωγικό μέτρο.

Τι γίνεται εάν ο μαθητής παρακωλύει τη διεξαγωγή μαθήματος

Εάν μαθητής/τρια παρακωλύει τη διεξαγωγή μαθήματος, είναι δυνατόν να του/της επιβληθεί προφορική παρατήρηση και να απομακρυνθεί από την αίθουσα διδασκαλίας, οπότε απασχολείται με την ευθύνη του/της  Διευθυντή/ντριας του σχολείου, λαμβάνοντας απουσία.

Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων ωριαίων απομακρύνσεων και πάντως μετά από τρεις απομακρύνσεις από τον/την ίδιο/α διδάσκοντα/ουσα ή πέντε συνολικά, το Συμβούλιο του Τμήματος εξετάζει τους ενδεδειγμένους χειρισμούς.

Σχόλια (38)

Σχολικές Βιβλιοθήκες
|

Στο εξωτερικό υπάρχουν σχολικές βιβλιοθήκες και εκεί στέλνουν τους μαθητές που έχουν δεχθεί «τιμωρία», ώστε να ηρεμήσουν κάνοντας ασκήσεις (detention λέγεται, ψάξτε να βρειτε πληροφορίες αν δε γνωρίζετε).

Τι πάει να πει «πέρασε έξω»; Να κάνει τι ακριβώς, να σπαταλάει τον χρόνο του; Στο 2022 ζούμε, όλα τα σχολεία θα έπρεπε να έχουν μια Βιβλιοθήκη και να υπάρχει επιτήρηση από καθηγητές!

Πολύ Γέλιο!
|

Οι ¨ποινές" (παιδαγωγικά μέτρα) αξιοποιούνται από τη σχολική μονάδα ως εξής: Α. Κάθε διδάσκων/ουσα καθηγητής/τρια μπορεί να αξιοποιήσει τα παιδαγωγικά μέτρα: α) προφορική παρατήρηση, β) επίπληξη.

Δηλαδή χάσιμο χρόνου μαθήματος και μηδενική επίπτωση στο μαθητή που το ξανακάνει επιδεικτικά για να προκαλέσει τον καθηγητή!!!

"..επιβληθεί προφορική παρατήρηση και να απομακρυνθεί από την αίθουσα διδασκαλίας, οπότε απασχολείται με την ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου, λαμβάνοντας απουσία."

Πρώτον ο μαθητής που του λες βγες έξω δεν βγαίνει από την ΄τάξη και δεύτερον ο Δ/ντης (αν είναι στο σχολείο εκείνη την ώρα) σου λεέι "..έχω δουλειές τι μου τον στέλνεις...τι να τον κάνω..βρές ένα τρόπο να τον κρατάς στην τάξη" (που και ο μαθητής κάνει κοπάνα αν βγεί από την τάξη δεν μένει στο σχολείο..σου λέι αφού πη΄ρα απουσία να την ευχαριστηθώ!!!

Πώς φαίνεται ότι αυτοί που βγάζουν τις αποφάσεις δεν έχουν πατήσει σε σχολική τάξη..

Πέστα Γιώτα
|

πέστα χρυσόστομη..τόσα ΕΣΠΑ υποστηρικτικά, ειδικότητες, ψυχολόγοι, σύμβουλοι, ΠΕΚΕΣ, επόπτες, συντονιστές, διευθυντές σχολείου-εκπαίδευσης, περιφέρειας και το μόνο που κάνουν είναι να στέλνουν χαρτιά για τα διάφορα θέματα και οι ίδιοι να σε παροτρύνουν να δικαιώσεις το μαθητή και να μην εφαρμόζεις τους κανόνες που οι ίδιοι στέλνουν!!!!
Σου πετάνε το πρόβλημα και γκυλκομιλάνε για λειτούργημα, υποχρέωση να βοηθήσουμε τα παιδιά, γίνονται οι καλοί και σου πετάνε να λύσεις εσύ το πρόβλημα παρατηρώντας εξ αποστάσεως! και φυσικά είναι πάντα με το μέρος του μαθητή και του γονιού!
Και ένα υπερκινητικό και προκλητικό πρός τους άλλους παιδί δεν έχει δομή να πάει και δεν μπορείς να το τιμωρήσεις και οι γονείς του σε βρίζουν αν του κάνεις παρατήρηση!!!
Εμείς κα Κεραμέως δεν έχουμε προσωπική φρουρά να μας προστατέψει, ουτε γραφείο Νομικών Συμβούλων.

Αντιθέτως
|

πέρισυ στη σχολική μονάδα έγινε διαπληκτισμός μεταξύ ενός καθηγητή και μαθητή που δεν συμμορφωνόταν και του μιλούσε και στον ενικό και με κοσμητικά επίθετα διάφορα.
Το θέμα έφτασε στο Δ/ντη που κα΄λεσε τους γονείς και αυτοί είπαν ότι ο καθηγητής συνέχεια στοχοποιεί το παιδί τους και αυτό αντιδρά!!!!!!

Το αποτέλεσμα: ο μαθητής συνέχισε το ε΄ργο του με όλους τους καθηγητές και ο καθηγητής που δέχτηκε τις βρισιές από το μαθητή άλλαξε σχολείο!!!!

Ωραία είναι να είσαι μαθητής σήμερα. Σπας πλάκα με τον καθηγητή και αυτός τρέμει εσένα κα ιτους γονείς σου μη φάει μήνυση και μπεί σε διαθεσιμότητα!!!

Θύμιος
|

Πέστα Γιώτα. Και βρίσκουν και τον μπελά τους οι δασκάλες γιατί τιμωρούν τους μαθητές.

Γιώτα δασκάλα
|

Δυστυχώς η κατάσταση στα σχολεία είναι αφόρητη. Στο Δημοτικό ένας μαθητής μπορεί να κάνει τα πάντα και όχι απλώς να παραμένει ατιμώρητος, αλλά να φοβούνται όλοι τους γονείς του και τις αντιδράσεις τους, σε περίπτωση έστω και στοιχειώδους τιμωρίας του. Συμφωνώ με τον συνάδελφο που προτείνει δραστικά μέτρα: άμεση και οριστική απομάκρυνση του μαθητή από το σχολείο με συνοπτικές διαδικασίες. Ή θα στρώσει, ή θα τα παρατήσει. Πρέπει κάποτε να λαμβάνονται υπόψη και εκείνοι που δεν φταίνε και πρέπει επιτέλους να υπάρχει τιμωρία για εκείνους που φταίνε. Διαφορετικά, γινόμαστε όλοι ενισχυτές συμπεριφοράς και το κακό συνεχίζεται...

Πω πω μελέτη...
|

μου αρέσει που το ΥΠΑΙΘ περνάει από κόσκινο τι γίνεται στην Ευρώπη εκτός από τις υποδομές, τους γραμματείς και τους σχολικούς φύλακες, τους μισθου΄ς, τις επιμορφώσεις καθηγητών, τις μαθητικές καταλήψεις...

κατά τα άλλα Ευρώπη είμαστε!!

@ Στράτος
|

γκρίνια; που με προδερμ και παιδεία θα λυθούν σοβαρά κοινωνικά θέματα ; δε μιλάμε σοβαρά! η αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος και το αυστηρό θεσμικό πλαίσιο είναι απαραίτητο για να έχει ένα υγιές κλίμα ένα σχολείο και όχι το χάλι που υπάρχει σήμερα. από την άλλη δεν είναι μαύρα πρόβατα οι παραβατικοί μαθητές αλλά πρέπει να υπάρχει σοβαρή πρόνοια για τη στήριξή τους σε άλλο πλαίσιο. ψυχολόγοι; και τι κάνουν ; (λένε στα επαλ είναι αργά σε αυτή την ηλικία ! ) ομίλους το απόγευμα; 12ωρο ; τσάμπα; τι λες , καλέ ! ζωή και οικογένεια δεν έχουν οι εκπαιδευτικοί ; είναι ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ το θέμα και γεμίζουν οι φυλακές από αφρόντιστες περιπτώσεις (τραγικές). συνέλθετε !

και άσχετη είναι και τίποτα σοβαρό δεν έχει κα΄νει ΤΡΙΑ χρόνια. ΠΕΣ ΕΝΑ , ΕΔΩ !

@Στρατος
|

Μόνο ως τρολαρισμα εκλαμβάνω το σχόλιο σου. Σίγουρα δεν είσαι στην Ανατ. Αττική δάσκαλος. Γιατί αν ησουν θα έβλεπες πως λειτουργούν μόνο 5 από τα 30 διευρυμένα /όμιλοι γιατί δεν υπάρχουν δάσκαλοι και πως ψυχολόγοι μηδενικοι και για παράλληλες... Ας γελάσω. Μια παράλληλη για 2 μαθητές.

dikaios
|

α) Δεν είναι δυνατόν μαθητής να αποβάλλεται και να παραμένει εντός της σχολικής μονάδας τις ημέρες της αποβολής. Τότε τι σόι αποβολή είναι;
β) Οι μαθητές της Γ Γυμνασίου και της Γ Λυκείου που απορρίπτονται να μην επαναλαμβάνουν την τάξη, αλλά να δίνουν μόνο τα μαθήματα που έχουν απορριφθεί. Να επαναλαμβάνουν την τάξη μόνο αν έχουν απορριφθεί λόγω απουσιών.
γ) Μαθητής που δεν συμμορφώνεται κατόπιν πολλαπλών συστάσεων να αλλάζει σχολικό περιβάλλον. Οι μαθητές που θέλουν να μάθουν δεν φταίνε σε τίποτα.
δ) Το Γυμνάσιο και το Λύκειο δυστυχώς δεν είναι για όλους. Μακάρι να ήταν.

@Δημήτρης
|

Φυσικά και οι κρίσεις μας καίνε. Όλα τ άλλα... Απλές οδοντόκρεμες.

Έρχεται ή φεύγει;
|

Θέλετε και σχόλιο;

Στράτος
|

Αν αρχίσουμε να λέμε δε γίνεται τίποτε δε ξέρει τίποτε και αλλα, δε βρίσκουμε άκρη. Προτάσεις και ενδιαφέρον για τους μαθητές. Ας ασχοληθούμε μαζί τους ας κάνουμε συζητήσεις , ομίλους το απόγευμα. Ψυχολόγοι υπάρχουν και στα σχολεία και παράλληλες στηρίξεις πολλές. Ας πάμε ένα βήμα παρακάτω εκτός από γκρίνια .

Pt
|

Ποινές στο δημοτικό....στο Γυμνάσιο άμεση αποβολή απ' τα σχολεία του Δήμου....

Λαθος
|

@Μανωλης
Κάνετε λάθος και δίνετε λάθος πληροφορίες. Όταν είναι καταγεγραμμένες όλες οι πράξεις του μαθητή στο ημερολόγιο και υπάρχουν κλιμακωτά παρατήρηση, επίπληξη, ωριαίες κ.λ.π, επίσης επικοινωνία με τους γονείς, μπορεί το σχολείο να προβεί σε αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος και μπορεί επίσης να το τεκμηριωσει

@Μανώλης
|

"μόνο για το καλό του"; Δηλαδή ένας μαθητής που επιδίδεται σε μπούλινγκ και κάνει τη ζωή άλλων κόλαση δε θα πρέπει να αποβληθεί ή να αλλάξει σχολείο κατά τη γνώμη σας; Έχετε καταλάβει ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα σε πάρα πολλά σχολεία; Το καλό ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ υπάρχει κάπου στην εξίσωση; Ή θέλετε εισαγγελέα για τα πάντα και παντού;
Ας πάει σε άλλο σχολείο και αν θεωρούν οι γονείς ότι αδικήθηκε ας πάνε ΑΥΤΟΙ στον εισαγγελέα.

Πλατάρος Γιάννης
|

@Μανωλης
Δινετε απαντήσεις τελειωτικες, όμως τα πράγματα είναι πολύ πιο πολύπλοκα.
Με τις καταλήψεις τι γίνεται; Εισαγγελέας;
Με βανδαλισμούς ένεκα καταλήψεων τι γίνεται; Πάλι εισαγγελέας;
Με το ότι το ποινικό συνεπάγεται το πειθαρχικό τι γίνεται;
Μπορεί να πάει όλη η Ελλάδα φυλακή;
Μπορούν τα σχολεια να ανταλλάσσουν μαθητές;
Μπορείς να δίνεις μονοήμερη που ο Κωστάκης έβρισε σκαιοτατα τον Γιωργάκη και να τυφλωνεσαι όταν πυρπολειται το σχολείο;
Λέτε να μην συνδέονται όλα αυτά με νομοτέλειες;

Δημήτρης
|

Μη λες τρία χρόνια καθυστέρηση γιατί τα δύο οφείλονταν στον ιό. Να τα λέμε όλα στραβά και ίσα, αν και τα στραβά είναι σαφώς περισσότερα.

Πλατάρος Γιάννης
|

Έχω γράψει μια μερική πρόταση από τον Μάρτιο, στο σχέδιο Κοπση... Υπάρχει στον σύνδεσμο....
Διαβάζοντας κι αυτά που γράφετε εδώ θυμήθηκα την Αλλοδαπή....
Εδώ η αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος είναι η ύψιστη γραφειοκρατικη διαδικασία μην τυχόν και εκπεσει δικαστικώς, διότι δεν τηρήθηκαν οι όροι...
Νομίζω ότι έξω δεν έχουν άλλες ποινές, πλην της ενημέρωσης των γονέων ότι " το έχει παρακάνει, κι αν το ξανακανει, να το πάτε σε όποιο άλλο σχολείο σας δεχθει..."
Το παραπάνω, δεν είναι συμβατό με την ελληνική πραγματικότητα της ανοχής στην παρανομία, που είναι στην κουλτούρα μας, παρ ότι αποτελεσματικό.
Σκεφθείτε τους ενηλίκους εκπαιδευτικούς, που προτρεπονται να μην εφαρμόζουν τους νόμους, να υποβάλουν φασόν, να παίρνουν και δεκάρια για τα φασον (έτσι κατάλαβα από το ποσοστό 99,7% που ανακοινώθηκε, αν δεν κάνω λάθος, που "συμμορφωθηκαν")
Κάνεις δεν τιμωρήθηκε, πλην όσων πίεσαν το ίδιο το υπουργείο με υπεύθυνη δήλωση να τιμωρηθούν.
Όταν αυτά τα παρατράγουδα γίνονται δεκαετίες, από ενηλίκους δημόσιους λειτουργούς, τι να απαιτήσεις από τα παιδιά.;
Παραδειγμα:
Η πενθήμερη αποβολή που καταργήθηκε, δεν θυμάμαι 30 χρόνια να την συζητήσαμε καν σε σχολείο ως σκέψη... Είχε καταργηθεί από μόνη της, αλλά υπήρχε ως φόβος...
Ξέρει καποιος τι ποινή πήραν αυτοί που έκοψαν φέτες το αυτοκίνητο του αναπληρωτή που χαστούκισε μαθήτρια, σύμφωνα με το μονταρισμενο βίντεο που είδαμε όλοι;
Είδατε να κάνει ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΗ ΠΡΌΤΑΣΗ μια Ομοσπονδία; Ακούσατε ποτέ κάτι ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΟ στην εκπαιδευτική σας υπηρεσία;
Είπε ποτέ κάποιος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΌΣ, να επανέλθουν οι πειθαρχικες ποινές στα πιο παλιά προ Γαβρογλου;
Υπαρχουν έσωθεν πιέσεις για χαλάρωση κι άλλη...
Αν γράψει κάποιος κάτι για αυστηροποίηση του πλαισίου ΕΔΏ, δέχεται επιθέσεις ...
Φαίνεται να φταίει το υπουργείο, αλλά αν το ψάξετε ορθολογιστικα, σε τελική ανάλυση , μόνο εμείς φταίμε...

Μανώλης
|

Δεν έχετε καταλάβει κάτι βασικότατο. Δεν υπάρχει ποινολογιο, δεν υπάρχουν πειθαρχικά μέτρα, υπάρχει μόνο παιδαγωγική αντιμετώπιση σύμφωνα με το νόμο. Για να φύγει ο μαθητής από το σχολείο, πρέπει να αποδειχτεί εγγράφως και αναλυτικά ότι αυτό γίνεται για το καλό του μαθητή και ότι δεν μπορεί να διορθωθεί στο σχολείο που ήδη βρίσκεται. Απαγορεύεται να διωχτεί μαθητής επειδή αυτό εξυπηρετεί τους καθηγητές και το σχολείο. Ο σύλλογος και ο σύμβουλος θα πρέπει να το δικαιολογησουν αυτό εγγράφως και αν δεν το κάνουν, ο μαθητής και οι γονείς του μπορούν να τους σέρνουν στα δικαστήρια. Όσο για αυτούς που έχουν στο μυαλό τους παραβατικές συμπεριφορές μαθητών, βία, κλοπές κλπ η πρόβλεψη του νόμου είναι απλούστατη. Εισαγγελέας. Αυτή είναι η απάντηση στους παραβατικους, όχι η αλλαγή σχολείου.

Μας κλέψανε τη Μόνα Λίζα
|

Από πλαίσια (από κορνίζες δηλαδή) μπορείτε να φέρετε όσα θέλετε. Η πραγματικότητα όμως στα σχολεία (που προφανώς και αγνοείτε πλήρως) είναι ότι δυστυχώς χάθηκε ολόκληρος ο πίνακας. Και την καλύτερη κορνίζα να φέρετε λοιπόν, μάλλον κενή θα κρεμαστεί στον τοίχο.

Ας γίνει κάτι και με τα δημοτικά
|

Εκεί δεν υπάρχει κανένα δραστικό μέσο καταστολής της ανυπακοής. Ούτε αποβολή με απουσία. Ούτε απομάκρυνση από την τάξη. Ζητούνται θηριοδαμαστες!

μα ειναι απιστευτο
|

φερνει 50 νομοσχέδια τον μήνα και στην πράξη ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΙΠΟΤΑ. Μιλάμε για ΕΠΙΣΤΗΜΗ. Μονο με κεραμέως!

ΣΣ
|

To "Ποινολόγιο" μαθητών που γράφει το άρθρο ότι ισχύει σήμερα, ισχύει μόνο για τη Δευτεροβάθμια. Στο Δημοτικό, αν ένα εκτάκι π.χ. βρίσει ή χτυπήσει τη δασκάλα του, ελάχιστα προβλέπονται ως "ποινή"...

@Δημήτρης
|

Το γεγονός ότι η υπουργάρα δεν κάνει τίποτα σοβαρό - πέρα από χατιράκια και ιδεοληψίες- τρία χρόνια , όλα άχρηστα και με κοροϊδία παντού έχει άμεση σχέση και με αυτό το δημοσίευμα και την εξαγγελία της νέας κενοτομίας της. Ευτυχώς που ανακάλυψε ότι υπάρχει θέμα... Τώρα πώς θα λυθεί με ημερίδα σε στελέχη και ομάδες κρούσης... Αν δεν καταλαβες , δεν υπάρχει κάψα με τους ΔΣΜ αλλά με το ΣΑΝΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ που νομίζει ότι καταπίνεται αμάσητος

Καθηγητής β/βαθμιας
|

Οι πολλές συζητήσεις, διάλογος, σύλλογοι, καταγραφή συμβάντος, ενημερώσεις γονέων, παρεμβάσεις κλπ κλπ κλπ όλα αυτά ωραία και καλά λλα δεν έχουν αποτελέσματα. Ένα είναι το μέτρο : αποβολή από το σχολείο. Μόλις αλλάξει 2 σχολεία... Θα στρώσει ή θα το εγκαταλείψει παντελώς. Αντε, γιατί παράγινε το κακό.

Αλήθεια
|

Ένα είναι το μέτρο, που ισχύει και στο εξωτερικό για, άμεση καταστολή της κατάστασης :αλλαγή σχολικής μονάδας απευθείας, με τη μία. Χωρίς χρονοτριβες. Να δείτε τι καλά που συμμορφωνονται τα ανήλικα... Όταν οι γονείς ξέρουν ότι θα αποβληθουν τα παιδιά τους...

Δημήτρης
|

Το γεγονός ότι κάποιοι γυρίζουν τη συζήτηση στην επιλογή ΔΣΜ, ενώ το θέμα του ρεπορτάζ είναι εντελώς άσχετο, μου θυμίζει ένα παλιό ανέκδοτο: κάποτε ένας μαθητής ήξερε μόνο ένα μάθημα για τον σκώλικα. Ό,τι και να ρωτούσε ο δάσκαλος, ο μαθητής το γύριζε εκεί. Π.χ. αν ρωτούσε για τη μουριά, ο μαθητής έλεγε ότι η μουριά έχει φύλλα που τα τρώει ο σκώλικας, ο οποίος σκώλικας κλπ,κλπ. Σκέφτηκε λοιπόν κάποτε ο δάσκαλος να τον ρωτήσει κάτι που δε θα μπορούσε να το συνδυάσει με τον σκώλικα. Και ο μαθητής απτόητος: το θέμα για το οποίο με ρωτήσατε δεν έχει καμία σχέση με τον σκώλικα, ο οποίος σκώλικας κλπ, κλπ. Τι να κάνουμε, έχουμε κι εμείς οι υποψήφιοι δ/ντές όρια στην υπομονή μας.

Τιτα Ν. 2000
|

Τα πάντα έρχονται με εσάς... Εκτός από προκήρυξη για τις κρίσεις διευθυντών. Αυτή δεν έρχεται με τπτ...
Όσα θέλετε, τα περνάτε μπαμ μπαμ με συνοπτικές διαδικασίες. Εδώ που θα πρέπει να χαν γίνει από το 2020... Ούτε λόγος... "Περιμένετε το ουισκυ να ωριμάσει ". Μαζί μ αυτό όμως ωριμασαμε και εμεις και το ίδιο λάθος δε θα ξανά κάνουμε στις επερχόμενες εκλογές. Το χρωστάμε στους εαυτούς μας πρωτίστως και έπειτα στον κλάδο.

Φ. Φ. Φ.
|

Αναμένουμε την προκήρυξη διευθυντων. Όλα τα ασχετα εχουμε δει εκτός από αυτό, το βασικό.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ