ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

ΣΕΒ: Μεγάλη μερίδα μαθητών δεν έχει πρόσβαση σε σχολικές δραστηριότητες επαγγελματικού προσανατολισμού

Ατυχής χρονική συγκυρία η εφαρμογή των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων
Δημοσίευση: 21/09/2022
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Μεγάλη μερίδα των μαθητών δεν έχει πρόσβαση σε σχολικές δραστηριότητες επαγγελματικού προσανατολισμού, υποστηρίζει σε έκθεση του ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων,και σημειώνει:

Το 52% των μαθητών χωρίς π΄ροσβαση στον Ε.Π.: Οπως προκύπτει από μελέτη του ΟΟΣΑ με βάση το Πρόγραμμα PISA 2018, η Ελλάδα εμφανίζει το υψηλότερο ποσοστό μαθητών χωρίς πρόσβαση σε δραστηριότητες Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (52%), μαζί με την Ιταλία (31%), την Κροατία (29%), το Αζερμπαϊτζάν και τη Βραζιλία (28%).

Εργαστήρια Δεξιοτήτων: Η ατυχής χρονική συγκυρία υλοποίησης της πιλοτικής φάσης των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, εν μέσω επιβολής μέτρων για τον περιορισμό της πανδημίας COVID-19, δε βοήθησε τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς να αξιοποιήσουν όλο το εύρος των παιδαγωγικών δυνατοτήτων που προσφέρουν τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων, ειδικά στο πεδίο του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, όπου η αλληλεπίδραση με εξωσχολικούς παράγοντες αποτελεί κρίσιμη συνιστώσα.

Περιορισμένος χρόνος προετοιμασίας και εξοικείωσης των εκπαιδευτικών: Ταυτόχρονα, ο περιορισμένος χρόνος προετοιμασίας και εξοικείωσης των εκπαιδευτικών με τις παιδαγωγικές καινοτομίες που εισάγει ο θεσμός των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, αλλά και σχεδιαστικές αστοχίες, όπως π.χ. η υποχρέωση υλοποίησης και των 4 θεματικών κύκλων στη διάρκεια της χρονιάς, περιόρισαν τη δυνατότητα αποτελεσματικής εφαρμογής της δράσης στα πιλοτικά σχολεία και, κατά συνέπεια, την ανατροφοδοτική ικανότητα της πιλοτικής φάσης.

Η γενικευμένη εφαρμογή των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, σε συνδυασμό με τη σταδιακή άρση των υγειονομικών περιορισμών, θα βοηθήσει στην εξαγωγή ασφαλέστερων συμπερασμάτων για την καλύτερη αξιοποίηση των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, όχι μόνο στο πεδίο του επαγγελματικού προσανατολισμού αλλά και στην ανάπτυξη των κρίσιμων δεξιοτήτων ζωής γενικότερα.

Δεν βρήκε ιδιαίτερη απήχηση στα πιλοτικά σχολεία: Σύμφωνα με τα στοιχεία της ενδιάμεσης έκθεσης παρακολούθησης της πιλοτικής υλοποίησης των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, φαίνεται ότι ο θεματικός κύκλος «Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική σκέψη και καινοτομία», στον οποίο εντάσσεται ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός, δεν βρήκε ιδιαίτερη απήχηση στα πιλοτικά σχολεία, αφού από τους 4 θεματικούς κύκλους είναι εκείνος που εμφανίζει τον μικρότερο αριθμό εκπαιδευτικών δράσεων, σε όλες τις βαθμίδες.

Οι συντάκτες της έκθεσης συστήνουν πιο προσεκτική μελέτη του περιεχομένου του θεματικού κύκλου «Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική σκέψη και καινοτομία» και πιο στοχευμένη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στο συγκεκριμένο πεδίο. Τέλος, συστήνεται ο «ανασχεδιασμός του τέταρτου θεματικού κύκλου «Καινοτομώ –δημιουργώ» ως προς την εστίασή του αμιγώς στην επαγγελματική και επιχειρηματική ικανότητα και τον χρηματοοικονομικό γραμματισμό», χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται με ποιο τρόπο θα καλυφθεί η θεματική ενότητα της Αγωγής Σταδιοδρομίας.

Ο ΣΕΒ στην έκθεσή του επικαλείται δημοσίευμα του esos

Ο ΣΕΒ στη σελίδα 11 της έκθεσής του  επικαλείται  δημοσίευμα του esos και σημειώνει: "Το γεγονός ότι ο Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός αποκτά αυτόνομη θέση στην Γ ́ γυμνασίου αδιαμφισβήτητα αποτελεί ένα θετικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Εξίσου θετικά αξιολογείται η πρόσφατη εξαγγελία της Υπουργού Παιδείας αναφορικά με τη δημιουργία μηχανισμού ιχνηλάτησης των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών προτιμήσεων και επιλογών των νέων, μέσω του οποίου επιδιώκεται η διαρκής ανατροφοδότηση της Πολιτείας με απώτερο στόχο τη βελτίωση της διασύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας"

Τα 10 επαγγέλαματα τα οποία προτιμούν οι 15χρονοι

Τα δεδομένα από το Πρόγραμμα Διεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών PISA 2018 του ΟΟΣΑ , αναφέρει η έκθεση του ΣΕΒ, δείχνουν ότι οι περισσότεροι 15χρονοι έχουν διαμορφώσει μία πρώτη άποψη για το επάγγελμα που θέλουν να ακολουθήσουν μέσα από ένα πολύ περιορισμένο φάσμα επιλογών, με τις προτιμήσεις τους να συγκεντρώνονται μόλις σε 10 επαγγέλματα  .


Αυτό , σύμφωνα με τον ΣΕΒ, σημαίνει ότι οι επαγγελματικές φιλοδοξίες των νέων δε συνδέονται με την πραγματική ζήτηση στην αγορά εργασίας, ούτε βασίζονται στο πραγματικό δυναμικό των ίδιων, αλλά, αντίθετα, εκπορεύονται συχνά από στερεότυπα και αντιλήψεις που διακινούνται στο στενό τους περιβάλλον, με αρνητικές συνέπειες κατά τη μετάβαση στην απασχόληση, ειδικά για τους λιγότερο προνομιούχους.

Δεν είναι τυχαίο , τονίζεται στην έκθση, ότι το 28% των μη προνομιούχων μαθητών (βλ. χαμηλό οικογενειακό εισόδημα, χαμηλό μορφωτικό επίπεδο γονέων, περιορισμένη πρόσβαση σε πολιτιστικά αγαθά) που πέτυχαν υψηλές επιδόσεις στο διαγωνισμό PISA του 2018 δεν προσδοκούν να ολοκληρώσουν την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Οι προτάσεις του ΣΕΒ

Οι προτάσεις του ΣΕΒ για την ενίσχυση της συνεισφοράς επιχειρήσεων στον Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό και τη συμβουλευτική σταδιοδρομίας, έχουν ως εξής:

  1. Δημιουργία προϋποθέσεων για την καλλιέργεια κουλτούρας συνεργασίας μεταξύ της εκπαιδευτικής και επιχειρηματικής κοινότητας, με στόχο την πρώιμη εξοικείωση των μαθητών με τον κόσμο της εργασίας. Εκτός από την ενίσχυση της δυνατότητας του σχολείου για αυτόνομη δράση, η Πολιτεία οφείλει να παρέχει ένα οργανωμένο υποστηρικτικό πλαίσιο για την ανάπτυξη συνεργασιών σχολείων – επιχειρήσεων στα πεδία του επαγγελματικού προσανατολισμού και της διασύνδεσης εκπαίδευσης – απασχόλησης.
  2. Ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών ενίσχυσης της εταιρικής σχέσης μεταξύ σχολείων και επιχειρήσεων σε όλο το φάσμα της εκπαίδευσης. Οι σχετικές πρωτοβουλίες μπορούν να είναι μικρότερης κλίμακας ή μεγαλύτερης γεωγραφικής και θεματικής εμβέλειας. Ενδεικτικές πρωτοβουλίες μπορούν να είναι εκστρατείες ευαισθητοποίησης, επικοινωνιακές δράσεις ανάδειξης της προστιθέμενης αξίας της συνεργασίας σχολείων-επιχειρήσεων, εθνικές πρωτοβουλίες συνεργασίας κατά το παράδειγμα της «Εβδομάδας της Βιομηχανίας» της Γαλλίας ή δίκτυα συνεργασίας σχολείων-επιχειρήσεων κατά το πρότυπο της δράσης SCHULE WIRTSCHAFT της Συνομοσπονδίας Γερμανικών Εργοδοτικών Ενώσεων BDA και του Ινστιτούτου Γερμανικής Οικονομίας IW Köln.
  3. Αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας για τη διασφάλιση της άμεσης πρόσβασης σχολείων και μαθητών από ολόκληρη την επικράτεια σε ευκαιρίες βιωματικής επαφής με τον κόσμο της εργασίας. Ο εμπλουτισμός της διαδικτυακής πύλης του ΕΟΠΠΕΠ με ενημερωτικό και υποστηρικτικό υλικό για την ανάπτυξη συνεργασίας σχολείων-επιχειρήσεων στο πλαίσιο του επαγγελματικού προσανατολισμού (π.χ. παραδεαίγματα, μαρτυρίες, πρακτικοί οδηγοί, χρήσιμοι σύνδεσμοι, ανακοινώσεις κλπ.) θα ενίσχυε σημαντικά την αποτελεσματικότητα του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού.
  4. Αξιοποίηση και ανάδειξη καλών πρακτικών κινητοποίησης της επιχειρηματικής κοινότητας στο πεδίο του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Σε αυτή την κατεύθυνση μπορεί να βοηθήσει η ανάπτυξη διακρατικών/διατοπικών συνεργασιών μεταφοράς τεχνογνωσίας και εμπειρίας, καθώς και η αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων δικτύωσης (π.χ. δημιουργία πλατφόρμας διασύνδεσης της σχολικής κοινότητας με φορείς της αγοράς εργασίας).
  5. Συστηματική παρακολούθηση και αποτίμηση της συνεργασίας σχολείων και επιχειρήσεων στο πεδίο του επαγγελματικού προσανατολισμού και της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας. Η παροχή στοιχείων τεκμηρίωσης της θετικής επίδρασης της συνεργασίας στην επαγγελματική εξέλιξη των μαθητών θα ενθαρρύνει εκπαιδευτικούς και επιχειρήσεις να αναπτύξουν περισσότερες και πιο συστηματικές μορφές συνεργασίας. Ενόψει της δημιουργίας μηχανισμού παρακολούθησης της πορείας των μαθητών, είναι σκόπιμο ο μηχανισμός να συμπεριλάβει δείκτες παρακολούθησης της συμμετοχής μαθητών σε δραστηριότητες επαγγελματικού προσανατολισμού στις οποίες εμπλέκονται οι επιχειρήσεις.
  6. Ενθάρρυνση των επιχειρήσεων για ενίσχυση της συνεισφοράς τους στο πεδίο του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Ειδικότερα, δεδομένου ότι πολλές επιχειρήσεις, κυρίως οι μικρότερες, αγνοούν την έννοια και τα πλεονεκτήματα της καθοδήγησης (mentorship), τόσο για τους μαθητές όσο και για τις ίδιες τις επιχειρήσεις, είναι σκόπιμο να ενισχυθεί ο θεσμός του εθελοντή μέντορα, μέσω επικοινωνιακών δράσεων ανάδειξης της σημασίας του, αλλά και μέσω της οργάνωσης προγραμμάτων καθοδήγησης (mentoring) μεγαλύτερης εμβέλειας, με πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας.

ΠΑΤΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ

Ετικέτες: 
ΣΕΒ

Σχόλια (6)

 
Πολίτης
21 Σεπ 2022 10:50

Είναι δυνατόν στη σύγχρονη Ζωή να μη υπάρχει αυτόνομη ομάδα μαθημάτων που να αναφέρεται στην οικονομική ζωή , στην καινοτομία και στην επιχειρηματικότητα;
Από τι 6 τάξεις στις ηλικίες 12-18 να υπάρχει μόνο ένα μάθημα στη Γ' Λυκείου σχετικό με την οικονομία και αυτό για ένα μέρος των μαθητών.
Θα τελειώσει τη βασική εκπαίδευση ένα παιδί ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΕΙ ΔΙΔΑΧΘΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ;
ΕΧΕΙ ΛΟΓΙΚΗ ΑΥΤΟ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΖΩΗ;

 
Μίνα
21 Σεπ 2022 10:03

Ο θεσμός του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, καλό είναι να επανέλθει στις σχολικές μονάδες, κυρίως στην Γ γυμνασίου και Α λυκείου. Δεν στοχεύει να προσανατολίσει τον μαθητή/τρια σε συγκεκριμένο επάγγελμα, εφόσον οι συνθήκες εργασίας, η μορφή των επαγγελμάτων και η κοινωνία στην οποία ζούμε συνεχώς αλλάζουν. Πρέπει να βοηθήσουμε τους μαθητές μας να αποκτήσουν όσο δυνατόν περισσότερα εφ'οδια ώστε να κάνουν τις επιλογές που τους ταιριάζουν. Το ΥΠΑΙΘ λοιπόν καλά θα κάνει να επαναφέρει την εφαρμογή του θεσμού του ΣΕΠ στα σχολεία που κακώς κατήργησε.

 
dimitris
21 Σεπ 2022 09:57

Συμβουλευτική και σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός θα πρέπει να θεσμοθετηθούν στο Γυμνάσιο καθώς και στην Α Λυκείου ώστε οι μαθητές/τριες να αποκτούν γνώσεις και μέσα από αυτές να κατανοούν και να αισθάνονται ποιο επάγγελμα τους ταιριάζει.

 
Ναι παιδιά
21 Σεπ 2022 09:16

Ο ΣΕΒ που το 2010 συμφώνησε σε 35% μειώσεις μισθών των γονιών σας!

 
Πρόταση
21 Σεπ 2022 09:14

Το θέμα είναι πιο σύνθετο και δεν ολοκληρώνουν τις σπουδές ένα μεγάλο μέρος των φοιτητών. Εισάγονται σε σχολές τελευταίας προτίμησης με χαμηλό ενδιαφέρον, οι πολλές προτιμήσεις σε καθιστούν επιτυχόντα αλλά χωρίς ουσία απκα καλύπτεις θέση στα ΑΕΙ πια και το σημαντικότερο οικονομικοί λόγοι. Καλό είναι ο ΣΕΒ να δώσει και αρκετές υποτροφίες ώστε να δείξει και έμπρακτα το ενδιαφέρον.

 
Εκπαιδευτικός
21 Σεπ 2022 09:10

Έχουμε τα εργαστηρια δεξιοτήτων και είμαστε οκ. Δε θελουμε άλλες αλλαγές. Οι καθηγητές φροντίζουν και τη συνεργατική μάθηση μέσω projects και το σχολικό προσανατολισμό.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ