Iσοτιμία και αντιστοίχιση πτυχίων σχολών προπονητών εξωτερικού με τα πτυχία σχολών προπονητών της Γ.Γ.Α. ή της Εθνικής Σχολής Προπονητών

Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται

22/09/2022

Άκουσε το άρθρο

Τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη από την αρμόδια Επιτροπή Ισοτιμιών  του υπουργείου  Αθλητισμού για την ισοτιμία και αντιστοίχιση πτυχίων ή διπλωμάτων αναγνωρισμένων σχολών προπονητών του εξωτερικού με τα πτυχία σχολών προπονητών της Γ.Γ.Α. ή της Εθνικής Σχολής Προπονητών,  είναι τα ακόλουθα και ανάλογα με την ημερομηνία απόκτησης του τίτλου σπουδών:

(Α). Για διπλώματα ή πτυχία που αποκτήθηκαν πριν από τις 1-1-1990

1) Στο δίπλωμα ή στο πτυχίο να αναγράφεται ότι είναι Προπονητής (trainer - coach),

2) Οι ώρες εκπαίδευσης να είναι κατ’ ελάχιστο 50 ώρες συνολικά.

Τα ανωτέρω κριτήρια πρέπει να πληρούνται ταυτόχρονα στο σύνολό τους για τη διατύπωση θετικής γνώμης.

(Β). Για διπλώματα ή πτυχία που αποκτήθηκαν από 1-1-1990 έως και 31-12-1999

1) Στο δίπλωμα ή στο πτυχίο να αναγράφεται ότι είναι Προπονητής (trainer - coach),

2) Οι ώρες εκπαίδευσης να είναι κατ’ ελάχιστο 70 ώρες συνολικά.

Τα ανωτέρω κριτήρια πρέπει να πληρούνται ταυτόχρονα στο σύνολό τους για τη διατύπωση θετικής γνώμης.

(Γ). Για διπλώματα ή πτυχία που αποκτήθηκαν από 1-1-2000 έως 31-12-2011

1) Στο δίπλωμα ή στο πτυχίο να αναγράφεται ότι είναι Προπονητής (trainer - coach), όπως θα απορρέει επίσης και από το πρόγραμμα σπουδών που παρακολούθησε.

2) Το πρόγραμμα σπουδών να περιλαμβάνει υποχρεωτικά: α) μαθήματα Ειδίκευσης Κύκλου/Τομέα 3 (όπως ενδεικτικά αναφέρονται στον Πίνακα 1 και β) κατ’ ελάχιστο 3 μαθήματα από το σύνολο των Γενικών Μαθημάτων Κύκλου/Τομέα 1 και 2 του Πίνακα 1,

3) Οι ώρες εκπαίδευσης να είναι κατ’ ελάχιστο 100 ώρες συνολικά.

Τα ανωτέρω κριτήρια πρέπει να πληρούνται ταυτόχρονα στο σύνολό τους για τη διατύπωση θετικής γνώμης.

(Δ). Για διπλώματα ή πτυχία που αποκτήθηκαν από 1-1-2012 έως 31-5-2017

1) Στο δίπλωμα ή στο πτυχίο να αναγράφεται ότι είναι Προπονητής (trainer - coach), όπως θα απορρέει επίσης και από το πρόγραμμα σπουδών που παρακολούθησε.

2) Το πρόγραμμα σπουδών να περιλαμβάνει υποχρεωτικά α) μαθήματα Ειδίκευσης Κύκλου/Τομέα 3 (όπως ενδεικτικά αναφέρονται στον Πίνακα 1 και β) κατ’ ελάχιστο 4 μαθήματα από το σύνολο των Γενικών Μαθημάτων Κύκλου/Τομέα 1 και 2 του Πίνακα 1,

3) Οι ώρες εκπαίδευσης να είναι κατ’ ελάχιστο 130 ώρες συνολικά.

Τα ανωτέρω κριτήρια πρέπει να πληρούνται ταυτόχρονα στο σύνολό τους για τη διατύπωση θετικής γνώμης.

(Ε). Για διπλώματα ή πτυχία που αποκτήθηκαν από 1-6-2017 και μετά

1) Ο φορέας που απονέμει το πτυχίο ή το δίπλωμα να είναι Κρατική Αρχή ή να έχει την άδεια από Κρατική Αρχή Διοργάνωσης Σχολών προπονητών και έκδοσης διπλωμάτων που οδηγούν σε άδεια άσκησης επαγγέλματος προπονητή στη χώρα του φορέα.

2) Στο δίπλωμα ή στο πτυχίο να αναγράφεται ότι είναι Προπονητής (trainer - coach), όπως θα απορρέει επίσης και από το πρόγραμμα σπουδών που παρακολούθησε.

3) Το πρόγραμμα σπουδών να περιλαμβάνει υποχρεωτικά:

α) μαθήματα Ειδίκευσης Κύκλου/Τομέα 3 (όπως ενδεικτικά αναφέρονται στον Πίνακα 1 και

β) κατ’ ελάχιστο 7 μαθήματα από το σύνολο των Γενικών Μαθημάτων Κύκλου/Τομέα 1 και 2 του Πίνακα 1.

Οι ώρες, θα πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστο 7 ώρες ανά μάθημα Κύκλου/Τομέα 1 και 2 του Πίνακα 1.

4) Οι ώρες εκπαίδευσης να είναι κατ’ ελάχιστο 300 ώρες συνολικά.

Οι ώρες εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 40% του συνόλου των ωρών (εκτός περιόδων σπουδών που ίσχυαν ή θα ισχύσουν περιοριστικά μέτρα λόγω covid-19 που μπορούν να ανέλθουν έως το 60% του συνόλου των ωρών).

Οι αποδεκτές ώρες που αντιστοιχούν στα μαθήματα του Κύκλου/Τομέα 1 και 2 του Πίνακα 1, είναι από 120 έως 180 και αντίστοιχα των μαθημάτων Κύκλου/Τομέα 3
Ειδίκευσης από 120 έως 180.

Στις ώρες των μαθημάτων ειδίκευσης κατ’ ελάχιστο το 30% αυτών πρέπει να αφορά στο πρακτικό μέρος αυτών (δια ζώσης εκπαίδευση με τη συμμετοχή του εκπαιδευομένου σε μάθημα που διεξάγεται σε αθλητική εγκατάσταση του αθλήματος).

5) Θα πρέπει να βεβαιώνεται ότι ο εκπαιδευόμενος παρακολούθησε τουλάχιστον το 95% των ωρών εκπαίδευσης και συμμετείχε επιτυχώς σε εξετάσεις ως προϋποθέσεις για τη χορήγηση του διπλώματος.

6) Τα προσόντα του εκπαιδευτικού προσωπικού θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να είναι:

  • Για τα μαθήματα του Κύκλου/Τομέα 1 και 2: Διδακτικό προσωπικό ΑΕΙ ή κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στο γνωστικό ή σε συναφές αντικείμενο με το αντίστοιχο μάθημα.
  • Για τα μαθήματα του Κύκλου/Τομέα 3 Ειδίκευσης: Διδακτικό προσωπικό ΑΕΙ ή προπονητής αθλήματος ή ειδικός επιστήμονας για ειδικά θέματα ή διαιτητής για θέματα κανονισμών.

Τα ανωτέρω κριτήρια πρέπει να πληρούνται ταυτόχρονα στο σύνολό τους για τη διατύπωση θετικής γνώμης.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλονται από τους υποψηφίους, είναι αντίγραφα:

α) του διπλώματος της αναγνωρισμένης σχολής προπονητών της αλλοδαπής και επίσημης μετάφρασης αυτού και

β) του ξενόγλωσσου αναλυτικού προγράμματος σπουδών όπου θα πρέπει να περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες/βεβαιώσεις που αναφέρονται στο Ε.3, Ε.4, Ε.5 και Ε.6, συνοδευόμενα από την επίσημη μετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα.

Σε περίπτωση που στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών δεν περιέχονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες, αυτές μπορούν να βεβαιώνονται με αντίστοιχα έγγραφα ξενόγλωσσα και επίσημα μεταφρασμένα.

Η Επιτροπή Ισοτιμιών επανεξετάζει ενστάσεις ή υποθέσεις που έχουν κριθεί από προηγούμενη σύνθεση της Επιτροπής, εφόσον προκύψουν νέα στοιχεία, οι οποίες διαβιβάζονται αρμοδίως από την υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού προς επανεξέταση.

Εκκρεμείς υποθέσεις και αιτήσεις οι οποίες έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας πριν την δημοσίευση της παρούσης απόφασης, εξετάζονται σύμφωνα με τα ανωτέρω προαναφερόμενα κριτήρια που καθορίζονται στην παρούσα απόφαση.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ