ΒΟΥΛΗ

Τροπολογία με πέντε αλλαγές στο νόμο "Κεραμέως" για τα ΑΕΙ

Δημοσίευση: 29/09/2022
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Τροπολογία με πέντε αλλαγές στο νόμο για τα ΑΕΙ, οποίος ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή, προβλέπει τροπολογία , η οποία κατατέθηκε από την υπουργό Παιδείας Ν. Κεραμέως σήμερα, προς ψήφιση,  στη Βουλή.

Ειδικότερα η τροπολογία έχει ως εξής:

1. Στην περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), περί των Οργάνων της Σχολής, προστίθεται τρίτο εδάψιο και η περ. δ) διαμορφώνεται ως εξής:

«5) Κοσμητεία, η οποία συγκροτείται κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 31 και ασκεί κατ’ ανάλογη εφαρμογή τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου του ίδιου άρθρου, εψόσον στη Σχολή υπάρχουν τομείς. Εάν στη Σχολή δεν υπάρχουν Τομείς, η Κοσμητεία αποτελείται από τον Κοσμήτορα, τον Αναπληρωτή Κοσμήτορα, Τρία (3) μέλη ΔΕΠ. της Σχολής, που αναδεικνύονται από τη Συνέλευση της Σχολής και έναν (1) από τους Τρείς (3) εκλεγμένους εκπροσώπους των κατηγοριών των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού ή Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού στη Συνέλευση της Σχολής. Στην Κοσμητεία συμμετέχει ένας (1) εκπρόσωπος φοιτητή ανά κύκλο σπουδών της Σχολής, εφόσον η Σχολή οργανώνει προγράμματα σπουδών και για τους τρεις κύκλους.».

2. Στο άρθρο 448 του ν. 4957/2022, περί των τελικών μεταβατικών διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του Μέρους ϊ του νόμου αυτού, προστίθεται παρ. 14 ως εξής:
«14. Η παρ. 10 εφαρμόζεται αναλογικά και στην περίπτωση παραίτησης Αντιπρύτανη, ανεξάρτητα από τον χρόνο υποβολής της, ακόμα και εάν είναι προγενέστερη της έναρξης ισχύος του παρόντος, εφόσον η Θέση δεν έχει πληρωθεί. Αν παραιτηθεί Αντιπρύτανης που έχει ορισθεί κατά τη διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου ή της παρ. 10 ή αν για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η εφαρμογή του πρώτου εδαφίου, το Πρυτανικό Συμβούλιο λειτουργεί και εκδίδει αποφάσεις νομίμως, εφόσον τα υπολειπόμενα μέλη δεν είναι λιγότερα από τρία. Οι τομείς ευθύνης των Αντιπρυτάνεων που ελλείπουν μπορούν να ασκούνται, κατόπιν απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου, από τον Πρύτανη ή άλλο Αντιπρύτανη.».

3. Το άρθρο 453 του ν. 4957/2022, περί μεταβατικών διατάξεων του Κεφαλαίου Ζ’ του Μέρους Ζ’, αντικαθίσταται ως εξής:
«Αρθρο 453

Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Ζ’

Το άρθρο 69 και σι αποφάσεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 416 εφαρμόζονται από το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 και εξής. Συμβάσεις πρακτικής άσκησης φοιτητών που συνάπτονται κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, καθ’ όλη τη διάρκειά τους, ακόμη και εάν αυτή εκτείνεται στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος, διέπονται από τις διατάξεις που ίσχυαν πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, του Κανονισμού πρακτικής άσκησης του Τμήματος ή του προγράμματος σπουδών.».

4. Στο πρώτο εδάψιο της παρ. 8 του άρθρου 473 του ν. 4957/2022 αντικαθίστανται οι τρεις τελευταίες λέξεις και το εν λόγω εδάφιο διαμορφώνεται ως εξής:

«Οι διατάξεις του Κεφαλαίου ΚΖ’, πλην του άρθρου 257, εφαρμόζονται στους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των ερευνητικών κέντρων ινστιτούτων και των τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258), καθώς και στους ερευνητικούς και τεχνολογικούςφορείς του ως άνω άρθρου που έχουν τη μορφή Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) ως προς τη διαχείριση των κάθε είδους έργων και προγραμμάτων τους.».

5. Η παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 4957/2022 καταργείται.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ