ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Η απάντηση του Δ.Σ. του ΙΤΥΕ-ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ στις καταγγελίες του Σωματείου Εργαζομένων

"Η διοίκηση του ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ είναι σε άμεση και συνεχή επικοινωνία με το Σύλλογο των Εργαζομένων, για τη συνεργατική αντιμετώπιση ζητημάτων που προκύπτουν "
Δημοσίευση: 29/09/2022
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Γραπτή απάντηση στις καταγγελίες του Σωματείου εργαζομένων (Δείτε εδώ τις καταγγελίες) εξέδωσε το Δ.Σ. του ΙΤΥΕ-ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, η οποία έχει ως εξής:

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ ανακοινώνει τη θέση του σχετικά με τα θέματα που αναφέρονται στο πρόσφατο έγγραφο του Συλλόγου των Εργαζομένων του, το οποίο δημοσιοποιήθηκε στις 27/9/2022.

Είναι σαφές σε όλες και όλους μας, καθώς και στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ότι το ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ έχει επιτελέσει επιτυχώς και στο ακέραιο τα καθήκοντά του στον ψηφιακό μετασχηματισμό της Εκπαίδευσης μέχρι σήμερα. Ιδιαίτερα στην περίοδο της πανδημίας, αποτέλεσε τον βασικό πυλώνα της τηλεκπαίδευσης και της ψηφιοποίησης υπηρεσιών προς όφελος της κοινότητας της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως συνεχίζει να αποτελεί και σήμερα. Εκτός των θεμάτων των ψηφιακών υπηρεσιών, αξιοσημείωτη είναι και η επιτυχής, έγκαιρη ετήσια παραγωγή των διδακτικών βιβλίων σε μια περίοδο με ιδιαίτερες προκλήσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα (αύξηση τιμής χάρτου, μειωμένη διαθεσιμότητα, αύξηση κόστους μεταφορών κλπ) λόγω και της πανδημίας και του πρόσφατου πολέμου στην Ουκρανία. Αναμφισβήτητα, τα παραπάνω έχουν επιτευχθεί με κύριο πρωταγωνιστή τους εργαζομένους του, που με υψηλό αίσθημα καθήκοντος και υπερβάλλοντα ζήλο πέτυχαν σημαντικά αποτελέσματα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, γεγονός που αναγνωρίζεται σαφώς και από την ηγεσία του Υπουργείου.

Σχετικά με το θέμα των αρμοδιοτήτων του ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, σημειώνουμε ότι αυτές καθορίζονται στον Ν. 3966/2011, ο οποίος ισχύει και εφαρμόζεται μέχρι σήμερα, ενώ δεν υπάρχει πρόθεση να τροποποιηθεί. Επομένως, δεν υφίσταται θέμα τροποποίησης (και επομένως περιορισμού) των αρμοδιοτήτων του ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ.

Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι, πάντα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, το ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ συνεργάζεται με το ΥΠΑΙΘ και άλλους φορείς του, όπως άλλωστε οφείλει, για την επιτυχή επίτευξη των κοινών στόχων. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε τη διαχείριση του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και του συστήματος myschool, τα οποία ανήκουν στο ΥΠΑΙΘ, καθώς και τις πρόσφατες, στρατηγικής σημασίας δράσεις του ΥΠΑΙΘ, όπως το πολλαπλό βιβλίο, η συνεργασία eTwinning με τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων, και η νέα δράση Φιλία, σε διαρκή συνεργασία με το ΥΠΑΙΘ και το ΙΕΠ. Ιδιαίτερα, σε θέματα που περιλαμβάνουν παιδαγωγικές παραμέτρους και διαστάσεις, το ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ οφείλει να συνεργάζεται με τους αρμόδιους παιδαγωγικούς φορείς. Αντίστοιχες συνεργασίες αναπτύσσει και με άλλους αρμόδιους φορείς και Πανεπιστήμια της χώρας. Επίσης, σε πολλές δράσεις, όπως η παραγωγή βιβλίων και η τηλεκπαίδευση, το ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ συνεργάζεται επιτυχώς και με τον ιδιωτικό τομέα για την επίτευξη των στόχων του.

Στις αναφερόμενες στην ανακοίνωση του Συλλόγου προκηρύξεις έργων, οι οποίες θα υλοποιηθούν με ανοικτές διαγωνιστικές διαδικασίες, δεν προκύπτει κατάργηση των συστημάτων ιδιοκτησίας ή διαχείρισης του ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, αλλά διαλειτουργικότητα με αυτά. Τη διαφαινόμενη εκτίμηση ότι αυτή η προσέγγιση ανάπτυξης νέων συστημάτων και υπηρεσιών θα οδηγήσει αργότερα σε κατάργηση ή αντικατάσταση συστημάτων και υπηρεσιών του ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ δεν την ενστερνιζόμαστε, όντας βέβαιοι για την υψηλή ποιότητα και αποτελεσματικότητα, λειτουργικά και οικονομικά, των παρεχόμενων από το ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ συστημάτων και υπηρεσιών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ συμμετέχει ήδη σε δύο έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας: (1) Σχολική επαγγελματική καθοδήγηση με τη χρήση μηχανικής μάθησης και (2) Ανάπτυξη Κέντρων Καινοτομίας σε 13 Περιφερειακές Διευθύνσεις. Τα έργα αυτά θα υλοποιηθούν σε συνεργασία με φορείς που θα αναδειχθούν μέσα από ανοιχτή διαγωνιστική διαδικασία, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα τους και το περιορισμένο χρονικό πλαίσιο υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (έως τέλος 2025). Αυτό είναι χαρακτηριστικό μεγάλου αριθμού αντίστοιχων έργων, όπως τα έργα που αναφέρονται στην ανακοίνωση του Συλλόγου των Εργαζομένων, τα οποία προσφεύγουν σε ανοιχτές διαγωνιστικές διαδικασίες.

Σχετικά με τα θέματα εξοπλισμού συστημάτων που διαχειρίζεται το ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και myschool), βρισκόμαστε σε διαρκή συνεργασία με το ΥΠΑΙΘ, προκειμένου να υλοποιηθεί η συντήρηση και η αναβάθμισή τους, με την αξιοποίηση εθνικών και κοινοτικών πόρων.

Για το σημαντικό θέμα του οργανογράμματος, το οποίο εκκρεμεί πάνω από 11 χρόνια, από την ψήφιση του Ν. 3966/2011, το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε σε νέα πρόταση, λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνείς εξελίξεις σε θέματα διοίκησης τεχνολογικών οργανισμών, το συνολικό πλαίσιο της δημόσιας διοίκησης όπως έχει εξελιχθεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών και, φυσικά, τις ανάγκες του Οργανισμού. Η τελική πρόταση, η οποία προήλθε και μετά από διαβούλευση με τους εργαζόμενους του Οργανισμού, κατατέθηκε στο ΥΠΑΙΘ την 30/6/2022, βρίσκεται υπό επεξεργασία στο ΥΠΑΙΘ και αναμένουμε την σύντομη τακτοποίηση του θέματος.

Τέλος, επισημαίνουμε ότι η διοίκηση του ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ είναι σε άμεση και συνεχή επικοινωνία με το Σύλλογο των Εργαζομένων, για τη συνεργατική αντιμετώπιση ζητημάτων που προκύπτουν και ενημερώνοντας για τις σχετικές ενέργειες του και εξελίξεις. Μέριμνα όλων μας είναι η εξασφάλιση και η ενίσχυση των θέσεων εργασίας στον Οργανισμό καθώς και η αποτελεσματικότητα και η ανταγωνιστικότητα του ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ στο εξελισσόμενο, απαιτητικό και ψηφιακό, πλέον, εργασιακό περιβάλλον.

Ετικέτες: 
ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ

Σχόλια (4)

 
Πιτσιφλής
29 Σεπ 2022 21:25

Πολλά πρέπει να γίνουν ακόμη εκεί, ο Φ. Κώστας έχει δίκιο. Ακόμη και σήμερα μπορώ να μπω με τους κωδικούς μου, παρόλο που έχω παραιτηθεί εδώ και μήνες, πολλούς μήνες...

 
Γιώργος Δάσκαλος
29 Σεπ 2022 19:18

".....το ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ έχει επιτελέσει επιτυχώς και στο ακέραιο τα καθήκοντά του στον ψηφιακό μετασχηματισμό της Εκπαίδευσης μέχρι σήμερα" λέει το δελτίο τύπου κι εγώ όπως και χιλιάδες εκπαιδευτικοί σημειώνουν....
Ιδιαίτερα στην έκδοση αποτελεσμάτων για την " Πιστοποίησης Β' ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε που έχει λιμνάσει για τουλάχιστον 7 μήνες.....κάτι που δεν υπάρχει σε κανένα διαγωνισμό σε δημόσιο ή ιδιωτικό επίπεδο.

 
Μαρία Κ.
29 Σεπ 2022 17:09

Ουδέν μεμπτόν λοιπόν σύμφωνα με το ΔΣ του ίδιου του ΙΤΥΕ, το οποίο συναινεί στην αντιγραφή των έργων του ( e-me, Φωτοδεντρα, myschool) μιλώντας για διαλειτουργικότητα, μεταξύ τίνων άραγε; Δηλαδή το Υπουργείο θα σπαταλήσει και άλλα χρήματα για να συντηρεί πλατφόρμες που υποτίθεται θα αντικατασταθούν από αυτές που προκηύσσει;; Προσπάθεια να δικαιολογηθούν τα αδικαιολόγητα.

 
Φ. Κώστας
29 Σεπ 2022 16:47

Το πρόβλημα σου διοφαντε είναι ότι τόσο το ΠΣΔ όσο και το myschool είναι άκρως απαρχαιωμένα και επισφαλή.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ