Πανελλαδικές: Οριστικά καταργείται το δεύτερο Μηχανογραφικό

Με νόμο στη Βουλή

29/09/2022

Ενημερώθηκε: 30/09/2022, 08:43

Άκουσε το άρθρο

Καταργείται οριστικά το δεύτερο Μηχανογραφικό  για τους υποψηφίους για τα ΑΕΙ , το οποίο θεσμοθετήθηκε πριν δυο χρόνια αλλά δεν εφαρμόστηκε.

Ειδικότερα, με τροπολογία που κατατέθηκε από την υπουργό Παιδείας Ν. Κεραμέως, προς ψήφιση στη Βουλή, καταργείται οριστικά η διάταξη του νόμου 4777/2021, η οποία ορίζει:

"Μετά την ανακοίνωση των επιτυχόντων, οι υποψήφιοι που δεν έχουν εισαχθεί σε καμία από τις δηλωθείσες επιλογές τους,  μπορούν να συμπληρώσουν εκ νέου μηχανογραφικό δελτίο υποψηφίου (μηχανογραφικό δελτίο δεύτερης φάσης), επιλέγοντας, χωρίς περιορισμό επιλογών, όσες σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις επιθυμούν από το επιστημονικό πεδίο στο οποίο έχουν πρόσβαση με βάση την Ε.Β.Ε. ή τις Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών της οικείας σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, αν συντρέχει τέτοια περίπτωση, την Ε.Β.Ε. ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση και τη βαθμολογική τους επίδοση. Στη διαδικασία αυτή οι υποψήφιοι διεκδικούν τις θέσεις των οικείων σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, οι οποίες δεν πληρώθηκαν κατά τη διαδικασία της παρ. 1 (σ.σ. πρώτου Μηχανογραφικού). Στη διαδικασία υποβολής μηχανογραφικού δελτίου δεύτερης φάσης, σύμφωνα με την παρούσα, δύνανται να συμμετέχουν και οι υποψήφιοι, οι οποίοι υπέβαλαν παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4Δ (σ.σ. για ΙΕΚ). Απαγορεύεται η εγγραφή του υποψηφίου ταυτόχρονα σε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση Α.Ε.Ι. και σε δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)".

Διαδικασία συμπλήρωσης του  Μηχανογραφικού

Επίσης με την ίδια τροπολογία της Ν. Κεραμμέως επέρχονται οι ακόλουθες αλλαγές ως προς τη διαδικασία συμπλήρωσης του  ενός και μοναδικού, πλεόν, Μηχανογραφικού από τους υποψηφίους:

"Οι υποψήφισι ημερήσιων και εσπερινών ΓΕ.Λ. που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, μετά από την ολοκλήρωση των εξετάσεων και τη γνωστοποίηση των βαθμών της τελικής τους επίδοσης στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, τα ειδικά μαθήματα και τις Πρακτικές δοκιμασίες, καθώς και τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων των ικανοτήτων συμπληρώνουν μηχανογραφικό δελτίο. Σε αυτό επιλέγουν όσες σχολές, Τμήματα εισαγωγικές κατευθύνσεις επιθυμούν από το επιστημονικό πεδίο στο οποίο έχουν πρόσβαση, σύμφωνα με το άρθρο 4Α. Οι υποψήφιοι δύνανται να επιλέγουν σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις με βάση την Ε.Β.Ε. ή τις Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών της σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, αν συντρέχει τέτοια περίπτωση, την Ε.Β.Ε. ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση και τη βαθμολογική τους επίδοση".

Τι ίσχυε

Οι υποψήφιοι ημερήσιων και εσπερινών Γ.Ε.Λ. που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, μετά από την ολοκλήρωση των εξετάσεων και τη γνωστοποίηση των βαθμών της τελικής τους επίδοσης στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, τα ειδικά μαθήματα και τις πρακτικές δοκιμασίες, καθώς και τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων των ικανοτήτων συμπληρώνουν μηχανογραφικό δελτίο (μηχανογραφικό δελτίο πρώτης φάσης). Σε αυτό επιλέγουν καθορισμένο αριθμό σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων από το επιστημονικό πεδίο, στο οποίο έχουν πρόσβαση, σύμφωνα με το άρθρο 4Α. Ο αριθμός των επιλογών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του συνόλου των σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων του οικείου επιστημονικού πεδίου. Οι υποψήφιοι δύνανται να επιλέγουν σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις με βάση την Ε.Β.Ε. ή τις Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών της σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, αν συντρέχει τέτοια περίπτωση, την Ε.Β.Ε. ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση και τη βαθμολογική τους επίδοση.

Πως αιτιολογεί το υπουργείο Παιδείας την κατάργηση του δεύτερου Μηχανογραφικού

Το υπουργείο Παιδείας αιτιολογεί την κατάργηση του δεύτερου Μηχανογραφικού, ως εξής:

"Προβλέπεται ότι οι υποψήφιοι στις πανελλαδικές εξετάσεις ημερήσιων και εσπερινών ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, μετά από την ολοκλήρωση των εξετάσεων και τη γνωστοποίηση των βαθμών της τελικής τους επίδοσης στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, τα ειδικά μαθήματα και τις πρακτικές δοκιμασίες, καθώς και τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων των ικανοτήτων, συμπληρώνουν μηχανογραφικό δελτίο σε μία φάση, δεδομένου ότι, μετά και τη δεύτερη χρονιά εφαρμογής της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής προκύπτει ότι αυτή έχει οδηγήσει στην εισαγωγή της συντριπτικής πλειονότητας των υποψηφίων (90%) στις πρώτες προτιμήσεις τους".

Σχόλια (8)

Κατάργηση τμημάτων από το μηχανογραφικό δελτίο
|

Υπάρχουν τμήματα που είναι περιττά και δυστυχώς απορροφούν πόρους -χρήματα και θέσεις προσωπικού- σε όλα τα ΑΕΙ.

Συνεπώς, το πρόβλημα δεν είναι η δήλωση σχολών στο μηχανογραφικό αλλά ο τρόπος με τον οποίο αναπτύχθηκαν οι σχολές στον ακαδημαϊκό χάρτη: Διάσπαρτα τμήματα, επικαλύψεις ή πολυδιάσπαση γνωστικών αντικειμένων, πολλαπλά τμήματα σε Αττική και Θεσσαλονίκη προκειμένου να μετακινούνται μέλη ΔΕΠ σε αυτά ενώ κάθε εξάμηνο εκατοντάδες κάτοχοι διδακτορικών διορίζονται με συμβάσεις και ούτω καθεξής.

Η ευθύνη δεν ανήκει στους αποφοίτους Λυκείου και τις οικογένειές τους, άρα είναι απαράδεκτο να περιμένουμε τις δηλώσεις προτίμησης κάθε καλοκαίρι για να επισημάνουμε το προφανές: Αδιανόητο σε μια χώρα σαν την Ελλάδα να λειτουργούν 450 τμήματα ΑΕΙ σε πόλεις, χωριά και νησιά.

Σωστη αποφαση
|

Δεν είχε νόημα το 2ο μηχανογραφικό. Φτιάχτηκε για να γεμίζει τμηματα χωρίς ζήτηση. Ελπίζω να είναι η αρχή για την αναδιάρθρωση του ακαδημαϊκού χάρτη

{ if (x > 0) then break; }
|

Εκλογές έρχονται κύριοι, ψηφίστε προσεκτικά εκείνους που καταργούν όσα επίμονα υποστήριξαν με ψεύτικες αιτιολογίες.

Προφανώς η ΕΒΕ δεν αφήνει έναν μαθητή π.χ. του 12 να δηλώσει ΕΜΠ, αλλά μόνο περιφερειακά πολυτεχνεία με ΕΒΕ < 12 για αυτό και περνάει στις πρώτες του επιλογές τώρα. Δεν το γνώριζαν αυτό οι εγκέφαλοι που την ευφήραν;

Τεχνητό καθαρά μέτρο... και κόφτης ταυτόχρονα των ονείρων όσων ανήκουν σε λαϊκά στρώματα, εργάζονται και δεν θα σπουδάσουν ποτέ σε Πανεπιστήμια

Βέβαια εδώ και 2 χρόνια έχουν αδειάσει όλες οι στρατιωτικές σχολές αξιωματικών λόγω ΕΒΕ αλλά για αυτό ούτε λόγος... μάλλον η επόμενη αγορά rafale θα είναι λίγο πιο ακριβή και θα έχει και AI ώστε να πετάνε μόνα τους...

Δεν πιστεύω δεν πιστεύω
|

Δεν πιστεύω να νομίζετε ότι δεν ήταν καλός και μελετημένος ο προηγούμενος νόμος.
Όχι δα, απλώς δεν ήταν έτοιμη ακόμα η κοινωνία για τέτοιες πρωτοποριακές ρυθμίσεις.

Πανεπιστημιακές σχολές α' κατηγορίας
|

Κανένα νόημα δεν έχει η προσφορά περισσότερων θέσεων σε ΑΕΙ που δεν είναι βιώσιμα - το δεύτερο μηχανογραφικό ουσιαστικά επιβεβαιώνει ότι οι πανεπιστημιακές σχολές χωρίζονται σε κατηγορίες ποιότητας, με τις πλέον περιζήτητες θέσεις να καταλαμβάνονται από αριστούχους που έχουν γράψει πάνω από 18 σε όλα τα μαθήματα, ενώ οι υπόλοιπες θέσεις συμπληρώνονται από την πλειονότητα των αποφοίτων Λυκείου (βαθμολογίες 15-18 έως 12-15), που είναι και ο πανελλαδικός μέσος όρος στις εισιτήριες εξετάσεις (11,5 για το 2022).

Όταν όμως υπάρχουν δεκάδες τμήματα με βάση εισαγωγής το 8 ή το 9, προφανώς οι θέσεις θα μείνουν κενές, ενώ και χιλιάδες πρωτοετείς δεν πρόκειται να φοιτήσουν κανονικά παρακολουθώντας μαθήματα.

Αριστεία, όχι αστεία
|

-Ημείς παράγωμεν έργον.
-Άριστοι.

όλες οι ιδεοληψίες
|

θα καταργηθούν (από τον επόμενο). διάλυση και βλακείες παντού.
να καταργηθεί και το μηχανογραφικό για ΔΙΕΚ : όλοι μπορούν να γραφτούν μετά με κριτήρια. αυτή η ψευδο-αναβάθμιση των ΔΙΕΚ είναι ΓΙΑ ΓΕΛΙΑ και ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΙΠΟΤΑ.

ΠΕ19
|

Τα όμορφα χωριά όμορφα καίγονται !!!!

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ