Σύμβουλοι Εκπαίδευσης: Ανακοινώθηκαν οι πίνακες μοριοδότησης

Ενστάσεις από την Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022 έως την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 23:59.

30/09/2022

Άκουσε το άρθρο

Ανακοινώθηκαν σήμερα από το υπουργείο Παιδεία  οι προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες μοριοδότησης υποψηφίων Συμβούλων Εκπαίδευσης, όπως αυτοί έχουν καταρτιστεί με αξιολογική σειρά, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής των περ. α) και β) της παρ. 1 του άρθρου 32, του ν.4823/2021 (Α΄136), καθώς και οι πίνακες των υποψηφίων που έχουν υποχρέωση εξέτασης ξένης γλώσσας κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της παρ. 6 του άρθρου 33, και την παρ. 4 του άρθρου 40 του ίδιου νόμου.

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά των ανωτέρω πινάκων αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής υποβολής των αιτήσεων (https://teachersapp.it.minedu.gov.gr/), εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, σύμφωνα με την προαναφερόμενη διάταξη, ήτοι από την Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022 έως την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 23:59.

Σχόλια (127)

Ian
|

@ Β2:
Προσπαθούμε και εμείς να 'αποκρυπτογραφήσουμε' τον Νόμο. Το ότι το πρώτο/ένα Β2 δεν μοριοδοτείται προκύπτει, λογικά, από τα εξής:
Στο Άρθρο 34 "Αποτίμηση κριτηρίων επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης" αναφέρεται:
"Δεν μοριοδοτείται προσόν, που αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή υποψηφιότητας σύμφωνα με το άρθρο 31".
Στο Άρθρο 31 "Προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής", παρ. 3 αναφέρεται:
"Ως Σύμβουλοι Εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί των οικείων κλάδων με, τουλάχιστον, δεκαπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία, οι οποίοι διαθέτουν γνώση ξένης γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2 (καλή γνώση)".
Εφόσον λοιπόν το πρώτο/ένα Β2 αποτελεί προϋπόθεση υποβολής υποψηφιότητας/συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής, αυτό δεν μοριοδοτείται, δηλ. παίρνει 0.
Εάν υποψήφιος διαθέτει και άλλο/α Β2 σε άλλη/ες ξένη/ες γλώσσα/ες, τότε μοριοδοτείται ανάλογα σύμφωνα με το Άρθρο 33, παρ. 2, περιπτ. γ), δηλ. παίρνει 1 ή 1,5.
Αυτά καταλαβαίνω μελετώντας το Νόμο, αν και δεν είμαι νομικός (παραλίγο!).

Πηνελόπη Δ.
|

Δυστυχώς, απέχουμε μακράν από μια δίκαιη μοριοδότηση, όσο κι αν τα κριτήρια είναι "σαφή" και μετρήσιμα..... Κάποια παραδείγματα πε΄ραν των όσων έχουν αναφερθεί με μορφή ερωτημα΄των... έτσι, για προβληματισμό:

- έχουν όλοι οι διδακτορικοί και μεταπτυχιακοί τίτλοι συνάφεια με το αντικείμενο απασχόλησης; (υπάρχουν ιδιαίτερα προκλητικές περιπτώσεις, να είστε σίγουροι)
- μοριοδοτείται ως επιπλέον προσόν ενός υποψηφίου ένας δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος που είναι ίδιος -με ελάχιστες και επιφανειακές διαφοροποιήσεις - από τον πρώτο τίτλο που έχει καταθέσει; (ναι, έχει εντοπιστεί τέτοια περιπτωση)
- είναι όλες οι δημοσιεύσεις ενός υποψηφίου πρωτότυπες ή μια εργασία μεταπτυχιακή/διδακτορική "σπάει" και αναπαράγεται σε πολλά επιμέρους άρθρα και εισηγήσεις; (προφανώς δεν υπαρχει η δυνατότητα λόγω χρόνου κυρίως να ελεγχθεί αυτό΄)
- γιατί συνάδελφοι που συμμετείχαν παλιότερα στην ενιαία επιμόρφωση στις ΤΠΕ (με πολλές παρακολουθήσεις δια ζώσης και χιλιόμετα μακριά από την περιοχή τους και μάλλον περισσότερες ώρες επιμορφωσης και περισοτερες εργασίες) παίρνουν μόνο 1 μόριο, ενώ οι νεότεροι που επιμορφώνονται κατά επίπεδα (Β1-Β2) λαμβάνουν επιπλεον 0,5 μόριο; (δηλαδή μοριοδοτείται με 1 μόριο ΄όποιος έχει παρακολουθήσει μόνο το Β1 και το ίδιο κα΄ποιος που έχει παρακολουθήσει Β1 και Β2 μαζί....!!!)

Ας σταματήσω εδώ... όχι επειδή μου τελείωσαν τα ερωτήματα....

Β2
|

Νόμος 4823 λέει ότι
γγ) πιστοποιημένη γνώση πρώτης ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου B2: μία (1) μονάδα.
Από που βγαίνει το συμπέρασμα ΄ ότι το Β2 παίρνει 0, επειδή είναι προαπαιτούμενο αγαπητοί συνάδελφοι; Που είναι γραμμένο αυτό;
Ευχαριστώ πού όποιον απαντήσει!

Σέρλοκ
|

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Προσέξτε τους αριθμούς πρωτοκόλλου των υποψηφίων στους πίνακες δεκτών και μη δεκτών (προσωρινοί και αναμορφωμένοι) και στους προσωρινούς πίνακες μοριοδότησης που αρχίζουν από 4600 (σύστημα αυτόματης απόδοσης πρωτοκόλλου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα) και πάνω. Θα διαπιστώσετε ότι αυτοί οι αριθμοί πρωτοκόλλου (8 αριθμοί πρωτοκόλλου/8 υποψήφιοι στους πίνακες όλων των συμβουλίων) δεν εμφανίζονται ούτε στους πίνακες των δεκτών ούτε στους πίνακες των μη δεκτών, ούτε στους πίνακες των μη δεκτών λόγω ξένης γλώσσας της 14-06-2022 .
Πρώτο δεδομένο: Οι αριθμοί πρωτοκόλλου από 4600 και πάνω εμφανίζονται από το πουθενά στους αναμορφωμένους τελικούς πίνακες των δεκτών μετά από ένσταση στις 05-07-2022 και στους προσωρινούς πίνακες μοριοδότησης της 30-09-2022.
Δεύτερο δεδομένο: Σε όλους τους πίνακες των δεκτών υποψηφίων της 14-06-2022 ο τελευταίος αριθμός πρωτοκόλλου που εμφανίζεται είναι ο αριθμός 4486.
Ποια είναι τα συμπεράσματά σας από αυτό το παράδοξο;

Καλυτερότερος ever.... ή never?
|

@Ian
Είτε είναι πράγματι αυτό το γράμμα του Νόμου, είτε συμφωνεί κανείς (ή όχι) με τη δική σας ερμηνεία, το μέγα ερώτημα και η εύλογη απορία είναι, ΓΙΑΤΙ να χρειάζεται συνταγματολόγος για να υπολογίσει τα μόρια???
Πότε ξαναέγινε σε επιλογές στελεχών, να ΜΗΝ μπορούν-ξέρουν οι υποψήφιοι, πόσα μόρια θα πάρουν για κάτι τόσο απλό και ξεκάθαρο, όπως οι ξένες γλώσσες?

Πλατάρος Γιάννης
|

οι επιστημονικές αναλύσεις του χρήστη Ian:
Ενδελεχείς, λεπτομερείς, προσεκτικές, διεισδυτικές...
Αποδεικνύουν την μέγιστη ανάγκη ερμηνευτικής εγκυκλίου.
Καταδεικνύουν την ασύγγνωστη αμέλεια του υπουργείου που ΔΕΝ έβγαλε ούτε σελίδα προς αυτή την κατεύθυνση.
Δεν μπορούμε να κάνουμε τους Νομικούς ή τους δικαστές...
Απασχολούνται οι Υπηρεσίες με χαζές ενστάσεις ενώ πρέπει να απασχολούνται με τις ουσιώδεις, βάσιμες και εύλογες.
Ήδη έχουμε αντιφατικές μοριοδοτήσεις των ιδίων προσόντων με τον ίδιο νόμο.
Ας πώ τώρα κάτι που υπεννόησα παλιά αλλά δεν το έγραψα ξεκάθαρα:
Αν βγει τώρα ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ, θα την πάρουν οι θιγόμενοι από συγκεκριμένες διαφορετικές ερμηνείες συγκεκριμένων και θα την χρησιμοποιήσουν και δικαστικώς με συνήγορο το ίδιο του Υπουργείο . Αυτό όντως είναι πολύ ευαίσθητο θέμα. Είναι και εκ των υστέρων. Για 108+800=908 θέσεις. Είναι εκ των προτέρων όμως για 15.000 θέσεις....
Δεν μπορεί να λυθεί το θέμα με ερωτήσεις τηλεφωνικές στο ΥΠΑΙΘ. Πρέπει όλα να είναι γραπτώς και στους αιτούντες να αποφευχθεί η τζάμπα γκρίνια και να υπάρχει μόνο η βάσιμη.
Εν τω μεταξύ η τζάμπα γκρίνια και οι βάσιμη, πολιτικά, για το μεγάλο κοινό, αθροίζονται πολιτικά.
Κάποιοι, ας αναλάβουν και το πολλαπλάσιο «τζάμπα πολιτικό κόστος»

Ian
|

Για το Β2 και τη Ξένη Γλώσσα (Ξ.Γ.):
Σύμφωνα με το γράμμα του Νόμου και τη προσωπική μου ερμηνεία (!) ισχύει ότι:
α) υποψήφιος με ένα Β2 δεν μοριοδοτείται (προϋπόθεση).
β) υποψήφιος με δύο Β2 (σε δύο διαφορετικές γλώσσες) παίρνει 1 (για τη 1η Ξ.Γ.).
γ) υποψήφιος με τρία Β2 (σε τρεις διαφορετικές γλώσσες) παίρνει 1,5 (για την 1η και τη 2η Ξ.Γ.).
Αν έχει επιπλέον πιστοποιητικά Γ1 και Γ2 μοριοδοτείται κανονικά για το καθένα από αυτά σύμφωνα με το Νόμο, πχ. με ένα Γ2 στα Γερμανικά (1η Ξ.Γ.) και ένα Γ1 στα Ιταλικά (2η Ξ.Γ.) παίρνει αντίστοιχα 3 + 1 = 4 μόρια.
Πάμε τώρα στους ξενόγλωσσους:
Υποψήφιος ξενόγλωσσος δεν μοριοδοτείται καθόλου για πιστοποιητικά της γλώσσας την οποία υπηρετεί. Ο νόμος λέει:
1. "Η γνώση ξένης γλώσσας τεκμαίρεται για τους εκπαιδευτικούς των κλάδων, για τους οποίους η γνώση ξένης γλώσσας αποτελεί προσόν διορισμού" (Άρθρο 31, παρ. 3).
2. "Η γνώση της ξένης γλώσσας που αποτέλεσε προσόν διορισμού για τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ34 και ΠΕ40 δεν λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή της παρούσας και δεν μοριοδοτείται" (Άρθρο 33, παρ. 2, περιπτ. γ).
Παράδειγμα:
Έστω υποψήφιος Σ.Ε. κλάδου ΠΕ06 (Αγγλικά). Η προϋπόθεση για το Β2 έχει ήδη καλυφθεί από το πτυχίο του. Πιστοποιητικά για τα Αγγλικά δεν λαμβάνονται υπόψη και δεν μοριοδοτούνται, π.χ. αν ο συγκεκριμένος έχει ένα Β2 στα Αγγλικά δεν υπολογίζεται και για αυτό δεν μοριοδοτείται (όχι λόγω προϋπόθεσης). Αν έχει και ένα Β2 στα Γαλλικά παίρνει 1 (για τη 1η Ξ.Γ.). Αν έχει και ΄ένα Β2 στα Ιταλικά παίρνει 1,5 (για την 1η και τη 2η Ξ.Γ.).
Άλλα παραδείγματα (με μοριοδότηση):
α) έχει Γ2 στα Αγγλικά (Ø) και Β2 στα Γαλλικά (1). Σύνολο: 1
β) έχει Γ2 στα Αγγλικά (Ø), Γ1 στα Γαλλικά (2) και Β2 στα Ιταλικά (0,5). Σύνολο: 2,5
γ) έχει Γ2 στα Γαλλικά (3), Γ1 στα Γερμανικά (1) και Β2 στα Ιταλικά (Ø). Σύνολο: 4 (3η Ξ.Γ. δεν μοριοδοτείεται)
δ) έχει Γ2 στα Γαλλικά (3) και Γ2 στα Γερμανικά (2). Σύνολο: 4 (ανώτατο όριο οι 4 μονάδες).

Πιτσιφλής
|

Νομίζω πως έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου να μπούνε ποιητικοί κόφτες στις στήλες του esos!
Eεε!
Εεε!...

Α
|

Δηλαδή οι ξενόγλωσσοι ΣΕ πρέπει να πάρουν 1 μόριο στην ξένη γλώσσα; Παρακαλώ πολύ ας μας πει κάποιος , που γνωρίζει το ζήτημα , αν είναι να κάνουμε ένσταση

απάντηση για ξένη γλώσσα
|

γ) Γνώση ξένων γλωσσών: τέσσερις (4) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

γα) πιστοποιημένη γνώση πρώτης ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Γ2: τρεις (3) μονάδες,

γβ) πιστοποιημένη γνώση πρώτης ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Γ1: δύο (2) μονάδες,

γγ) πιστοποιημένη γνώση πρώτης ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου B2: μία (1) μονάδα,

γδ) πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Γ2: δύο (2) μονάδες,

γε) πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Γ1: μία (1) μονάδα και

γστ) πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου B2: 0,50 μονάδε

Πλατάρος Γιάννης
|

@ Για το Β2 στην ξένη Γλώσσα
Εγώ έχω 0, καλώς, διότι είναι προαπαιτούμενο....
Κοιτάω έναν πίνακα και βλέπω 4 υποψηφίους με 1 στο Β2 και 0 σε ΄όλα τα άλλα της γλωσσομάθειας. (1η και 2η Γλώσσα)
Η μόνη εξήγηση:
Έχω δύο πιστοποιητικά Β2 σε δύο διαφορετικές Γλώσσες.
Το πρώτο Β2 είναι στα προαπαιτούμενα και το άλλο λογίζεται για 1η ξένη Γλώσσα... (Ενώ είναι 2η)
Μήπως δύο διαφορετικά πιστοποιητικά στο Β2 αλλά στην ίδια Γλώσσα; (απίθανο!)
Δεν μπορώ να το εξηγήσω πειστικά σύμφωνα με αυτά που γράφει ο νόμος.
Μήπως το σύστημα το δέχεται όπως όλα τα υπέρ του κάθε κόφτη, αλλά στο τέλος δεν τα προσθέτει;
Δεν μπορώ να σκεφθώ κάτι άλλο...
Μπορεί να είναι το αυγό του Κολόμβου και δεν μπορώ να το σκεφθώ...

Α
|

Δηλαδή οι ξενόγλωσσοι ΣΕ πρέπει να πάρουν 1 μόριο στην ξένη γλώσσα; Παρακαλώ πολύ ας μας πει κάποιος , που γνωρίζει το ζήτημα , αν είναι να κάνουμε ένσταση

1+1=? με τον καλυτερότερο?
|

"Ένα κι ένα κάνουν δύο
Λένε μες το καφενείο
Μα εγώ, εγώ με σένα
Ένα κι ένα κάνουν ένα

Ένα κι ένα κάνουν δύο
Λένε στο μηχανουργείο
Μα εγώ, εγώ με σένα
Θεέ μου γίνομαι κανένα

Ένα κι ένα κάνουν δύο
Λένε μέσα στο κουρείο
Μα μετά τον Ησαΐα
Ένα κι ένα κάνουν τρία"

Υποψήφιος ΣΕ
|

1. Δηλ να κάνουμε ένσταση για τη μη μοριοδότηση του Β2;
2. Προσωπικά ενώ έχω ταβάνι μορίων στις περισσότερες ενότητες βάσει ΦΕΚ , υπολείπομαι κατά πολύ στα διοικητικά εφόσον δε με ενδιέφερε να γίνω διευθυντής αλλά ούτε και να αποσπαστώ στην κεντρική ή στις περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου , αλλά προτίμησα τη σχολική τάξη . Απορώ πώς μπορεί κάποιος να είναι σύμβουλος εκπαίδευσης και να αξιολογεί όταν έχει να μπεί σε σχολική τάξη 10 χρόνια ;

πτυχίο εξομοίωσης
|

Φαίνεται ότι κάποιοι συνάδελφοι πρωτοβάθμιας έχουν ευνοηθεί βάζοντας το πτυχίο της εξομοίωσης, ενώ δεν "κολούσε" κάπου και τους αναγνωρίστηκε ως δεύτερο πτυχίο! Αυτή η αδικία μπορεί να διορθωθεί με ένσταση; και προς ποιά κατεύθυνση;

Τι παίρνει το Β2;
|

Αν όπως λέτε, αξιότιμε συνάδελφε Πλατάρο ή όποιος άλλος γνωρίζει, το Β2 παίρνει 1 μόριο, θα έπρεπε να βλέπουμε σε όσους το έχουν το 1 μόριο στην ξένη γλώσσα. Όταν βλέπουμε 0 στην ξένη γλώσσα τι ακριβώς σημαίνει;

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
|

Οταν στην ξένη γλώσσα βλέπουμε 0 μόρια σημαίνει ότι έχει Β2 ή ότι δεν έχει τίποτε;

ξένη γλώσσα
|

Οταν βλέπουμε στον πίνακα υποψηφίων 0 στην ξένη γλώσσα τι σημαίνει; ότι έχει το Β2 ή ότι δεν το έχει;
Παρακαλώ ας μας πουν οι συνάδελφοι που τα ξέρουν καλύτερα!
Ευχαριστώ

Ερώτημα
|

Τελικά, υπάρχει περίπτωση να εκλεγεί κάποιος σχολικός σύμβουλος αν δεν έχει Β2, αλλά ξεπερνάει τους άλλους στα μόρια;

Κ.Κ.
|

Τελικά το διδασκαλείο στους συμβούλους πόσο πιάνει; 2ή 3 και γιατί;

Ian
|

Σχετικά με το Β2 και τη ξένη γλώσσα γενικότερα:
1. Όσον αφορά το Β2:
Όντως αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή υποψηφιότητας και κανονικά δεν μοριοδοτείται (Άρθρο 34). Όμως, στο άρθρο 31, παρ. 3, αναφέρεται:
"Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι που πληρούν την προϋπόθεση της γνώσης ξένης γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2, για τις θέσεις Συμβούλων Εκπαίδευσης υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί που δεν πληρούν την ανωτέρω προϋπόθεση".
Άρα ο Νόμος δίνει τη δυνατότητα υποβολής αίτησης σε όσους δεν κατέχουν Β2. Σε συνδυασμό με την υποχρεωτική εξέταση στην ξένη γλώσσα για όλους τους υποψηφίους κατόχους τίτλων σπουδών αλλοδαπής, θεωρώ ότι εφόσον "περάσουν" την εξέταση αυτή θα είναι ΟΚ, δηλ. "καλύπτεται" η προϋπόθεση της γνώσης Ξ.Γ. σε Β2 (αλλιώς τι νόημα έχει η εξέταση;). Το ερώτημα είναι τι μόρια θα πα΄ρουν (και αν πάρουν!) στη ξένη γλώσσα, εφόσον "περάσουν", δηλ. "καλύψουν" το Β2.
2. Όσον αφορά τη μοριοδότηση της ξένης γλώσσας γενικότερα:
Ο Νόμος είναι σαφής:
Σύμφωνα με το Άρθρο 33, παρ. 2, περιπτ. γ) ισχύει ότι (για την 1η Ξ.Γ.):
γα) όποιος κατέχει Γ2 παίρνει 3 μόρια, τελεία και παύλα!
γβ) όποιος κατέχει Γ1 παίρνει 2 μόρια, τελεία και παύλα!
γγ) όποιος κατέχει Β2 παίρνει 1 μόριο, τελεία και παύλα!
Η μόνη ασάφεια, κατά τη γνώμη μου, είναι εάν παίρνουν το 1 μόριο όσοι έχουν ήδη Β2 (προϋπόθεση) εφόσον μπορούσαν να υποβάλουν αίτηση όσοι δεν κατείχαν Β2 και δίνεται η δυνατότητα εξέτασης στη Ξ.Γ. ΄΄για όσους έχουν τίτλους από το εξωτερικό (άρα "πιστοποιείται" η γνώση της αντίστοιχης γλώσσας εφόσον "περάσουν" την εξέταση).
Τώρα, για όσους κα΄νουν "μπακαλίστικους" υπολογισμούς του στυλ: 3 μόρια το Γ2, μείον 1 μόριο το Β2 (προϋπόθεση), ίσον 2 μόρια το Γ2, θα μου επιτρέψετε να πω ότι στην καλύτερη περίπτωση είναι λογικά άλματα, ευσεβείς πόθοι, αυθαίρετες ερμηνείες, κλπ. και στη χειρότερη,...
Σημ. Δεν είναι το ι΄διο με τη διδακτική εμπειρία (άλλη προϋπόθεση υποβολής αίτησης)! Εκεί, ναι, έχει νόημα να "αφαιρεθούν" τα 8 έτη διδακτικής υπηρεσίας (Άρθρο 31, παρ. 1) και να αρχίσει η καταμέτρηση από το 9ο, εφόσον όλα τα έτη "μετράνε" το ίδιο, ανήκουν στο ίδιο κριτήριο μοριοδότησης, έχουν την ίδια βαρύτητα και ανήκουν στην ίδια υποκατηγορία μοριοδότησης!
Στη Ξ.Γ. έχουμε να κάνουμε με διαφορετικά πιστοποιητικά γλωσσομάθειας, άρα διαφορετικά κριτήρια μοριοδότησης, έχουν διαφορετική βαρύτητα και ανήκουν σε διαφορετική υποκατηγορία μοριοδότησης. Είναι δηλ. ανεξάρτητα το ένα από το άλλο, ή τα έχεις ή δεν τα έχεις!
Εξάλλου, στο Άρθρο 33, παρ. 2, περίπτ. γ) αναφέρεται:
"Αν ο υποψήφιος κατέχει αποδεικτικά γνώσης της ίδιας ξένης γλώσσας διαφορετικού επιπέδου, μοριοδοτείται μόνο για το ανώτερο".
Και φυσικά παίρνει τα αντίστοιχα μόρια που προβλέπονται.

Ανήσυχος εκπαιδευτικός
|

Διαβάζω καθημερινά όλα τα σχόλια που αναρτώνται στο esos, ώστε να έχω αδιάλειπτη την επαφή μου με τον εκπαιδευτικό χώρο, παρόλο που ήδη έχω αποσυρθεί. Ιδιαιτέρως προσεκτικά διαβάζω τα καταιγιστικά σχόλια που αφορούν στον περίφημο πια "καλυτερότερο" νόμο Κεραμέως για την επιλογή στελεχών.
Η διαπίστωσή μου παραμένει (και πιο ενισχυμένη πλέον) ότι πρόκειται για ένα νομοθετικό τερατούργημα, έναν πρωτοφανή κυκεώνα απίθανων και κυρίως ανούσιων προς το αντικείμενο λεπτομερειών, ώστε κανείς να μην είναι σε θέση να ισχυριστεί ότι τον έχει κατανοήσει πλήρως και να μη χρειάζεται εκ των υστέρων να ζητάει συγνώμη για τα ερμηνευτικά του λάθη!
Αντιλαμβάνεστε λοιπόν γιατί η υπουργός χρονοτριβεί τόσο για την εφαρμογή του στην επιλογή διευθυντών σχολικών μονάδων; Ξέρει καλά ότι αν το πράξει εντός της θητείας της, θα υποστεί την κατακλυσμιαία καταιγίδα των χιλιάδων ενστάσεων και δε θα ξέρει πού να κρυφτεί! Εκ του πονηρού λοιπόν παρελκύει συνεχώς τη διαδικασία, για να φορτωθούν άλλοι τις συνέπειες!

Έφη
|

@ Πλατάρος Γιάννης
Ο επικουρικός πίνακας αφορά όσους δεν κλήθηκαν στη συνέντευξη απλά γιατί η σειρά τους στον αξιολογικό πίνακα ήταν πέραν του τριπλάσιου αριθμού από τις υπάρχουσες θέσεις.

Πλατάρος Γιάννης
|

@Απορια
Εκανα λάθος στην προηγούμενη απάντηση.
Το Β2 γλώσσας είναι προαπαιτουμενο για όλους.
Μπέρδεψα το τι ισχύει, με τις συζητήσεις για το τι θα έπρεπε να ισχύει.
Ο επικουρικός πίνακας είναι για όσους δεν καλούνται σε συνέντευξη, που συμπεριλαμβάνει όσους κοπούν στα Προφορικά της γλώσσας...
Συγγνωμη!

Ινώ
|

Πολύ ασχολείσθε με τυπικά μόρια , ενώ σας διαφεύγει η ουσία. Οι συριζαίοι υποψήφιοι έχουν συνταχθεί με τη θέση του κόμματος τους κατά της αξιολόγησης. Τώρα θα τους βάλουμε αξιολογητές; Επίσης όλα τα διδακτορικά είναι τύποις σοβαρά προσόντα, αλλά αν έχεις πάρει διδακτορικό πώς να διδάξεις Φυσική σε προνήπια (από τμήμα προσχολικής αγωγής) , είσαι ικανός να γίνεις σύμβουλος σε Λύκειο; μήπως κάποτε πρέπει να δούμε και την ουσία και όχι να επιβραβεύουμε όσους συλλέγουν προσόντα από όπου βρουν και υψώνουν σημαίες πολιτικής ευκαιρίας;

μαρια
|

μοριοδοτείται το πτυχίο εξομοίωσης 28 μαθημάτων, 4 εξαμήνων? Δε το κατέθεσα

Πλατάρος Γιάννης
|

@Απορία
Ο νόμος δίνει το δικαίωμα υποβολής αίτησης για Σύμβουλος εκπαίδευσης και χωρίς το Β2 . Αυτοί οι υποψήφιοι, πάνε σε άλλο πίνακα που ενεργοποιείται μόνον όταν εξαντληθεί ο πίνακας ο «κανονικός»
Συμπέρασμα :
Καμία τύχη, πλην του να υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα που αγνοώ...

ΝΟ
|

@αποριας άξιον
Υποβολιμαιο!!!!! Η καχυποψία στα καλύτερά της.

ΝΟ
|

@απορια
Τα προαπαιτούμενα δεν μοριοδοτουνται

Απορία
|

Όποιος συνάδελφος γνωρίζει να μου πει:
Γνωρίζω συναδέλφους που δεν υπέβαλαν αίτηση, διότι δεν είχαν Β2 στην ξένη γλώσσα. Τώρα βλέπω ότι υπάρχουν στους πίνακες δεκτές αιτήσεις χωρίς κανένα μόριο στην ξένη γλώσσα που σημαίνει ότι δεν είχαν το προαπαιτούμενο Β2.
Αυτοί αποκλείονται αυτόματα ή συνεχίζουν στην διαδικασία κρίσεων;

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ