Η Ν. Κεραμέως επισπεύδει την αυτονομία του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

"Πιστεύουμε στην αυτονομία αυτών των ιδρυμάτων και θα το εξετάσουμε πολύ προσεκτικά για να οδεύσουμε προς την αυτονομία του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου"

03/10/2022

Άκουσε το άρθρο

Την επίσπευση, προς ψήφιση , στη Βουλή  της νομοσχεδίου  για την αυτονομία  του  Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου , καθώς και την έγκριση 251 θέσεων διοικητικού και τεχνικού προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ, ανακοίνωσε η υπουργός Παιδείας Ν. Κεραμέως, διαδικτυακά,  σε εκδήλωση του ιδρύματος.

"Πρέπει να σας πω ότι πιστεύουμε στην αυτονομία αυτών των ιδρυμάτων και θα το εξετάσουμε πολύ προσεκτικά για να οδεύσουμε  προς την αυτονομία του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου" , είπε χαρακτηριστικά η Ν. Κεραμέως.

Υπενθυμίζεται ότι η  Διοικούσα του ΕΑΠ με πρόεδρο το σημερινό Γενικό Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης Οδ. Ζώρα, με ομόφωνη απόφαση ζήτησε  από τη Ν. Κεραμέως να καταθέσει , προς ψήφιση, στη Βουλή , σχετική ρύθμιση .

Η Διοικούσα του ΕΑΠ τονίζει :

1. Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο είναι ένα από τα 24 ΑΕΙ της Χώρας και το 19ο ΑΕΙ, με βάση τη χρονολογική σειρά ίδρυσης και λειτουργίας τους. Ιδρύθηκε το έτος 1992 (άρθρο 27 του Ν. 2083/92), και άρχισε τη λειτουργία του με την παροχή των πρώτων προγραμμάτων σπουδών 1998.

2. Αν και οι προϋποθέσεις αυτοδυναμίας που έθεταν οι διατάξεις του ν. 2552/1997 (ύπαρξη δύο (2) τουλάχιστον ανεξάρτητων Σχολών, τρεις (3) Καθηγητές πρώτης βαθμίδας και διορισμός Γραμματέα του Ιδρύματος) πληρώθηκαν από το 2002, εν τούτοις μία σειρά από νομοθετικές διατάξεις με τη μορφή τροπολογιών νόμων άλλαζαν συνεχώς και επί το δυσμενέστερο τις προϋποθέσεις αυτοδυναμίας, με αποτέλεσμα το Ε.Α.Π. σήμερα, τριάντα (30) έτη από την ίδρυσή του και είκοσι πέντε (25) έτη από την ουσιαστική έναρξη λειτουργίας του, να παραμένει ακόμα υπό καθεστώς Διοικούσας Επιτροπής.

3. Αποστολή του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστήμιου (Ε.Α.Π.), είναι η εξ αποστάσεως παροχή πτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, με την ανάπτυξη και αξιοποίηση κατάλληλου, εκπαιδευτικού υλικού και μεθόδων διδασκαλίας. Στους σκοπούς του Ε.Α.Π. εντάσσονται η προαγωγή της επιστημονικής έρευνας καθώς και η ανάπτυξη τεχνολογίας και μεθοδολογίας, στο πεδίο της μετάδοσης της γνώσης από απόσταση.

4. Στο πλαίσιο της αποστολής του και των σκοπών του, το Ε.Α.Π. προσφέρει σήμερα εξήντα (60) και πλέον Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, σε εξειδικευμένα αντικείμενα, τόσο στην Ελληνική όσο και σε άλλες γλώσσες, φιλοξενεί πλέον των πενήντα χιλιάδων (50.000) φοιτητών, οι οποίοι εντάσσονται και στους τρεις (3) κύκλους σπουδών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Επιπλέον, διαθέτει πλήρες και ολοκληρωμένο ακαδημαϊκό περιβάλλον, με τις πλέον σύγχρονες δυνατότητες τηλεκπαίδευσης, ειδικά αναπτυγμένο διδακτικό υλικό για την Εξ Αποστάσεως μάθηση, διεθνείς συνεργασίες, εργαστήρια, Εξ αποστάσεως βιβλιοθήκη, αναγνωστήρια και σύγχρονες εγκαταστάσεις, ενώ έχει εφαρμόσει από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του, την ετήσια αξιολόγηση όλων των διδασκόντων και του εκπαιδευτικού έργου.

5. Η οργάνωση του Ιδρύματος σε ό,τι αφορά το εκπαιδευτικό υλικό, τον προγραμματισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας κλπ. έχει ανέλθει σε πολύ υψηλό επίπεδο και είναι αξιοζήλευτη από πολλά ΑΕΙ της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού.

6. Παράλληλα το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο βελτιώνει συνεχώς τη θέση του στις διεθνείς κατατάξεις των Πανεπιστημίων, ενώ πλέον συμπεριλαμβάνεται σταθερά μεταξύ των πέντε (5) καλύτερων Εξ Αποστάσεως Πανεπιστημίων του κόσμου. Πρόσφατα δε, τιμήθηκε με την ευθύνη της διοργάνωσης του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Ανοικτών Πανεπιστημίων του 2022.

7. Ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του Ε.Α.Π. και ο προσανατολισμός του στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, η εμπιστοσύνη με την οποία περιβάλλει το ίδρυμα η ελληνική κοινωνία και η ακαδημαϊκή κοινότητα, το μέγεθός του αλλά και η μηδαμινή οικονομική επιβάρυνση της πολιτείας, συνηγορούν θετικά στην άμεση δρομολόγηση της διαδικασίας αυτοδυναμίας του, καθώς κινδυνεύει να μείνει το μοναδικό ελληνικό ΑΕΙ που δεν θα είναι αυτοδύναμο, αν και πληροί τα κριτήρια που προβλέπει η γενικότερη ακαδημαϊκή πρακτική αλλά και το ίδιο το υπό συζήτηση νομοσχέδιο. Επισημαίνουμε, ότι το δημοσιευθέν νομοσχέδιο προβλέπει (στο άρθρο 336) την κατάργηση της (τελευταίας - πλην εκείνης του Ε.Α.Π.) Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, ενώ παράλληλα (στο άρθρο 5) προβλέπεται «Εάν Ε 184.4/2.1η ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 2 δύο (2) τουλάχιστον ακαδημαϊκές μονάδες επιπέδου Σχολής γίνουν αυτοδύναμες, το Α.Ε.Ι. γίνεται αυτοδικαίως αυτοδύναμο και εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων». Κι όμως, το Ε.Α.Π. με τρεις (3) αυτοδύναμες Σχολές εδώ και 25 χρόνια (από το 2006) και μια ακόμη που σύντομα θα πληροί τα κριτήρια αυτοδυναμίας, δεν είναι ακόμη αυτοδύναμο!

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:

Σχόλια (13)

@Αυτοδυναμία ΔΙΠΑΕ
|

Το ΕΑΠ με τους "μόλις 47 ΔΕΠ" που αναφέρατε, απασχολεί και εκατοντάδες ΔΕΠ άλλων ΑΕΙ σαν ΣΕΠ (έτσι ονομάζονται), έχοντας την καλύτερη αναλογία φοιτητών ανά καθηγητή. Όσο για τους φοιτητές του, φτάνουν αισίως τις 45.000 κάνοντας το ένα από τα πολυπληθέστερα ΑΕΙ της χώρας. Σημειώνω επίσης ότι το ΕΑΠ είναι πανεπιστήμιο από την ίδρυσή του, δεν προέκυψε από συνένωση 3 ΤΕΙ με ενός μικρού ΑΕΙ που χορηγούσε ξενόγλωσσους μεταπτυχιακούς τίτλους.

@ Αυτοδυναμία ΔΙΠΑΕ
|

Γιατί το ΔΙΠΑΕ δεν είναι αυτοδύναμο με 420 μέλη ΔΕΠ και έχει ακόμη Διοικούσα Επιτροπή (ΔΕ);

Η απάντηση είναι απλή:

Για να το ελέγχει το Υπουργείο το οποίο διορίζει τη ΔΕ.....

ΔΕΠ
|

δεκαετίες το εξετάζουν, ας το εξετάσουν ακόμα 5-10 χρόνια... Το ΕΑΠ είναι ένα μεγάλο ΑΕΙ, με χιλιάδες φοιτητές, τμήματα, προγράμματα, και ακόμα το "τρέχουν" με Διοικούσα Επιτροπή, διορισμένη κατά περίπτωση όταν θέλουμε, όποτε θέλουμε. Το ξέρουμε και το ξέρουν, αλλά συνεχίζεται αυτό το πράγμα. Δεν περιμένω τίποτα από την τρέχουσα Υπουργό, όπως δεν έκαναν τίποτα και όλοι οι προηγούμενοι. Μακάρι να μας διαψεύσει.

Εξαιρετικά σημαντικό
|

Χρειάζεται να οριστεί νομοθετικά ένας μίνιμουμ αριθμός μελών ΔΕΠ για κάθε προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών.

Π.Α.
|

Αμήν! Χρειάζεται όμως εκτός από θέσεις διοικητικού και τεχνικού προσωπικού να
προκηρυχθούν και θέσεις μόνιμου διδακτικού προσωπικού.

@ @ Αυτοδυναμία ΔΙΠΑΕ
|

Επίσης σημειώστε, ότι δόθηκε ένας χρόνος παράταση στη θητεία της διορισμένης Διοικούσας του ΔΙΠΑΕ...

Πρόταση
|

Γιατί να μην μετεξελιχθούν τα προπτυχιακά "προγράμματα" σε προπτυχιακά "τμήματα"?

@ Αυτοδυναμία ΔΙΠΑΕ
|

Έχετε δίκαιο, το ΔΙΠΑΕ σύμφωνα με το νόμο είναι αυτοδύναμο και μάλιστα πολύ μεγσλύτερο από πολλά άλλα πανεπιστήμια!
Οπότε, γιατί έχει διορισμένη Διοικούσα Επιτροπή με εξωτερικά μέλη από άλλα πανεπιστήμια;

Αυτοδυναμία ΔΙΠΑΕ
|

Το ΕΑΠ με μόλις 47 μέλη ΔΕΠ πάει για αυτοδυναμία (παρόλο που ο νόμος λέει άλλα), ενώ το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος με 421 μέλη ΔΕΠ έχει ακόμα διορισμένη Διοικούσα Επιτροπή με εξωτερικά μέλη να το διοικούν (παρόλο που βάσει του νόμου έπρεπε να είναι αυτοδύναμο)!!!
Γιατί τέτοια διάκριση;

Γιάννης
|

Το σωστό και δίκαιο. Και σε αλλα εν μέρει αυτονομία .

Επέκταση Ανοικτού Πανεπιστημίου
|

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο πρέπει να έχει παραρτήματα και στην υπόλοιπη Ελλάδα (Θράκη, Θεσσαλία, Κρήτη, Μακεδονία, Ήπειρος) και όχι μόνο στην Πάτρα.

Επίσης, οι Σχολές στο ΕΑΠ θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον 10 μόνιμους Καθηγητές και να γίνει ανανέωση στους συμβασιούχους διδάσκοντες ώστε να δίνονται ευκαιρίες στους νέους διδάκτορες και να μην παραμένουν οι ίδιοι για πάνω από δεκαετία, μερικοί έχοντας μάλιστα και δεύτερη θέση (ΕΔΙΠ ή μέλους ΔΕΠ) σε άλλο ΑΕΙ.

Ave Imperator, morituri te salutant
|

Έχουμε πίστη στην αυτονομία των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, αρκεί ο απόλυτος έλεγχος να βρίσκεται στα χέρια της κυβερνήσεως μας και οι πρυτανικές αρχές να είναι φίλα προσκείμενες προς την Υπουργό μας κυρία Κεραμέως!!!

Γιώργος
|

Επιτέλους, μετά από 25 χρόνια λειτουργίας!

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ