ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΑΠΟΨΗ

Με αφορμή μία παραίτηση ...

Δημοσίευση: 30/10/2022
Σχολεία
Alt Text: 
Σχολεία
Title Text: 
Σχολεία
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Λέων Κωνσταντίνος
Πρώην Διευθυντής του 2ου ΕΠΑΛ Χαλκίδας, Συνταξιούχος Εκπαιδευτικός

Αφορμή για να γράψω το παρακάτω κείμενο είναι το γεγονός της παραίτησης ενός αναπληρωτή εκπαιδευτικού από ένα σχολείο στη Δυτική Ελλάδα και μάλιστα ΕΠΑΛ. Επειδή διετέλεσα διευθυντής ΕΠΑΛ για πάνω από 14 χρόνια νομίζω ότι μπορώ να καταθέσω κάποιες σκέψεις σχετικά με την λειτουργία των ΕΠΑΛ και την παραπάνω επιστολή παραίτησης.

Όταν ανέλαβα αρχικά ως διευθυντής του ΣΕΚ Χαλκίδας το 2007 και αργότερα από το 2011 ως διευθυντής του 2ου ΕΠΑΛ Χαλκίδας μέχρι την συνταξιοδότηση μου το 2021 στο συγκεκριμένο σχολείο υπήρχαν ανάλογης φύσης προβλήματα. Από κάπου έπρεπε να ξεκινήσω ώστε να αμβλύνω, μειώσω και να εξαλείψω όσα από αυτά τα προβλήματα μπορούσα. Το πρώτο που σκέφτηκα ήταν να κερδίσω την εμπιστοσύνη των εκπαιδευτικών μαθητών και γονέων του σχολείου. Πώς όμως θα το πετύχαινα αυτό; Ξεκίνησα λοιπόν από το σύλλογο των εκπαιδευτικών αναπτύσσοντας τη φιλοσοφία και το όραμα μου για το συγκεκριμένο σχολείο. Ταυτόχρονα ανάλογες κινήσεις έκανα και με τους μαθητές συναντώντας τους μέσα στην τάξη, κατά τη διάρκεια των μαθημάτων αλλά και τον καθένα ξεχωριστά ή σε ομάδες στην αυλή του σχολείου στα διαλείμματα. Συνέχισα με πρόσκληση ατομική στον κάθε γονέα των μαθητών για συνάντηση και ενημέρωση για το σχολείο και τα προβλήματά του. Αρχικά ανταποκρίθηκε μικρός αριθμός σε σχέση με τον αριθμό των μαθητών. Αυτό όμως δεν με απογοήτευσε, αλλά το θεώρησα ως ένα καλό αρχικό πυρήνα για να συνεχίσω. Εδώ θα πρέπει να τονίσω ότι δεν υπήρχε Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων και επίσης το 15μελες συμβούλιο μαθητών εκλέγονταν με αδιαφανείς διαδικασίες. Προσπάθησα να αξιοποιήσω τις δυνατότητες και τα πλεονεκτήματα των εκπαιδευτικών εντάσσοντας τους σε κατάλληλες ομάδες δράσης με τέτοιο τρόπο ώστε να συμπληρώνει ο ένας τον άλλον. Φρόντισα η κατανομή των εξωσχολικών δραστηριοτήτων και ομάδων εκπαιδευτικών να γίνει με διαφανή διαδικασία και δημοκρατικά. Εφάρμοσα διαφάνεια ισονομία και δικαιοσύνη στη λήψη αποφάσεων και στις διάφορες δράσεις του σχολείου. Πιστεύω ότι με αυτό τον τρόπο κατόρθωσα να κερδίσω την εμπιστοσύνη και την εκτίμηση των εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων. Φυσικά όλα αυτά τα λίγα που αναφέρω δεν έγιναν από τη μία μέρα στην άλλη. Χρειάστηκε χρόνος, υπομονή, επιμονή, συνεχή εργασία, αξιολόγηση και ανατροφοδότηση για ό,τι κάναμε. Είχαμε επιτυχίες και αποτυχίες σε πολλά ζητήματα. Αυτό όμως δεν μας απογοήτευε αντίθετα μας ενδυνάμωνε για να συνεχίσουμε ώστε να πετύχουμε τους σκοπούς και τους στόχους που είχαμε θέσει. Ενδεικτικά αναφέρω ότι κατορθώθηκε να δημιουργηθεί Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων και οι εκλογές των πενταμελών και 15μελών Συμβουλίων των μαθητών έγιναν με διαφάνεια με τη διακριτική εποπτεία όλων των εκπαιδευτικών. Η σύσταση ομάδας διαχείρισης περιστατικών ενδοσχολικής βίας (ΟΔΠ) που ενεργοποιήθηκε είχε πολύ καλά αποτελέσματα στον τομέα αυτό. Υπήρξε συνεχής ενημέρωση για προγράμματα και δράσεις (Περιβαλλοντικά, Αγωγής Υγείας κλπ) από τη Διεύθυνση του σχολείου και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου με τους μαθητές άρχισαν σιγά-σιγά να αναλαμβάνουν τέτοιες δραστηριότητες. Ξεκίνησε η συμμετοχή μαθητών σε πανελλήνιους διαγωνισμούς με θετικά αποτελέσματα. Ομάδες μαθητών με την επίβλεψη εκπαιδευτικών εκτελούσαν διάφορες εργασίες στο σχολικό κτίριο με τη θέλησή τους.

Όλα αυτά σταδιακά βελτίωσαν την εικόνα και το σχολικό κλίμα στο σχολείο. Προβλήματα και αδυναμίες παρέμεναν ακόμη. Το σχολικό έτος 2015 - 2016 πραγματοποιήθηκαν συστηματικές παρεμβάσεις στο σχολείο και στο διπλανό συστεγαζόμενο 1ο ΕΠΑΛ Χαλκίδας με στόχο την αλλαγή της σχολικής κουλτούρας και τη βελτίωση του σχολικού κλίματος μέσω της οικοδόμησης σχέσεων εμπιστοσύνης ανάμεσα στα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας. Επιμέρους στόχοι ήταν α) η ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας των εκπαιδευτικών αλλά και η ανάπτυξη της επικοινωνίας των σχολικών μονάδων β) η αποτελεσματική διαχείριση των συγκρούσεων στο πλαίσιο της σχολικής μονάδας και γ) η αποστολή του μηνύματος στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς ότι «το σχολείο νοιάζεται». Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν δράσεις που αφορούσαν την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών τη δικτύωση των σχολείων με τις υποστηρικτικές δομές του νομού Ευβοίας όπως και μεταξύ τους αλλά και με άλλα σχολεία.

Οι εκπαιδευτικοί επιμορφώθηκαν σε θέματα όπως: Ενεργητική ακρόαση, Διαχείριση κρίσεων στο σχολικό περιβάλλον - Διατμηματική επικοινωνία στο χώρο εργασίας, Ο σύμβουλος καθηγητής: Καινοτομία - καλή πρακτική για τη βελτίωση του σχολικού κλίματος κλπ. Οι μαθητές της Α τάξης και των δύο σχολείων παρακολούθησαν σεμινάρια βιωματικού χαρακτήρα τα οποία διερευνούσαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές στη σχολική μονάδα. Στόχος ήταν η καταγραφή των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μαθητές και η επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών.

Η σχολική σύμβουλος Παιδαγωγικής ευθύνης των δύο σχολείων απηύθυνε πρόσκληση για συμμετοχή και συνεργασία στα μέλη του Κέντρου Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ), του κέντρου Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π) και του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων( Σ.Σ.Ν.) του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας, της Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Ευβοίας. Η πρόσκληση οδήγησε στη συγκρότηση της υποστηρικτικής ομάδας που συντόνιζε η σχολική σύμβουλος. Τα στελέχη της υποστηρικτικής ομάδας πραγματοποιούσαν συναντήσεις με στόχο την ανταλλαγή απόψεων για την επίλυση προβλημάτων που ανέκυπταν. Οι συναντήσεις των δύο σχολικών μονάδων είχαν ως αποτέλεσμα τη διαμόρφωση προτάσεων για παρεμβάσεις στα δύο σχολεία και το συντονισμό των δράσεων. Σκοπός της υποστηρικτικής ομάδας ήταν η ενίσχυση, ενδυνάμωση και ενθάρρυνση των εκπαιδευτικών.

Όλα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα αρχικά την υλοποίηση του θεσμού του συμβούλου καθηγητή. Η δικτύωση μεταξύ των δύο σχολείων διευρύνθηκε με το 1ο ΕΠΑΛ Δάφνης το οποίο είχε υλοποιήσει το θεσμό του συμβούλου καθηγητή. Πραγματοποιήθηκαν τηλεδιασκέψεις και επισκέψεις μεταξύ των σχολείων, ανταλλαγή απόψεων, ζυμώσεις και οικοδομήθηκε σχέση εμπιστοσύνης, επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των σχολικών μονάδων. Τελικά διοργανώθηκε ημερίδα στη Χαλκίδα από τα μέλη της υποστηρικτικής ομάδας με θέμα: «τρόποι συμβουλευτικής υποστήριξης μαθητών και δράσεις βελτίωσης του σχολικού κλίματος». Στην ημερίδα συμμετείχαν εκπαιδευτικοί κάποιων ΕΠΑΛ της Αττικής αλλά και των Γυμνασίων, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ της Εύβοιας.

Το σχολικό έτος 2017-2018 τα δύο σχολεία εντάχθηκαν στο πιλοτικό πρόγραμμα «Μία Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ» (ΜΝΑΕ). Η υλοποίηση του θεσμού του συμβούλου καθηγητή, η πρόσληψη ψυχολόγου, η δικτύωση με τις υποστηρικτικές δομές και τις σχολικές μονάδες, ο εξοπλισμός του σχολείου με συστήματα τηλεδιάσκεψης και εκπαίδευσης στο πλαίσιο του ΜΝΑΕ βοήθησαν τη βελτίωση του σχολικού κλίματος. Επιπλέον η εναλλακτική ενισχυτική διδασκαλία στη Γλώσσα και στα Μαθηματικά βελτίωσε το γνωστικό επίπεδο των μαθητών.

Επιπλέον συντάχθηκε ένας κώδικας δεοντολογίας και εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του σχολείου, δηλαδή ένα είδος συμβολαίου συνεργασίας με τη συναίνεση και συμφωνία όλων των εργαζομένων. Όλα αυτά οδήγησαν σε αύξηση των εγγράφων των μαθητών και την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Η βελτίωση του σχολικού κλίματος είχε ως αποτέλεσμα την μείωση έως και εξάλειψη της παραβατικής συμπεριφοράς των μαθητών και οδήγησε στην οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς γονείς και μαθητές. Δημιουργήθηκε σχολή γονέων που λειτουργούσε τις απογευματινές ώρες στο χώρο του σχολείου με θέματα διαπαιδαγώγησης των παιδιών και προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι γονείς σε σχέση με τα παιδιά μαθητές. Τέλος τα δύο σχολεία συμμετείχαν σε ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus+ για εκπαιδευτικούς και μαθητές σε ετήσια βάση και πέτυχαν να κερδίσουν Διαπίστευση Erasmus+ για τα έτη 2021-2027.

Έγραψα όλα τα παραπάνω θέλοντας να δείξω πως το καλό σχολικό κλίμα μπορεί να μειώσει ή και να εξαλείψει τα φαινόμενα που αναφέρονται στην επιστολή παραίτησης του εκπαιδευτικού. Η σχολική μονάδα που έχει καλό κλίμα σέβεται και αποδέχεται την διαφορετικότητα, καλλιεργεί την αλληλεγγύη μεταξύ των συναδέλφων, ενθαρρύνει το σεβασμό της προσωπικότητας και της αξιοπρέπειας και προωθεί τη συνεργασία και το διάλογο. Επιπλέον οι μαθητές δεν αισθάνονται μόνοι και έχουν διεξόδους και υποστηρικτικές δομές για να απευθυνθούν και να επιλύσουν τα προβλήματα που τους απασχολούν. Σημαντικό ρόλο παίζουν και έπαιξαν οι διευθυντές των δύο σχολείων ως διευθυντές - ηγέτες και τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας εφόσον παραμερίσουν το προσωπικό τους όφελος και εθελοντικά και πρόθυμα συνεργαστούν για την επιδίωξη των στόχων της σχολικής μονάδας πού θα οδηγήσει στην αλλαγή και τη βελτίωση του σχολικού κλίματος. Εδώ πάλι έχει μεγάλη σημασία η ικανότητα του διευθυντή, ώστε αρχικά να ευαισθητοποιήσει και να ενεργοποιήσει τους εκπαιδευτικούς του σχολείου για να αναλάβουν δράσεις και να επιλέξει τον κατάλληλο εκπαιδευτικό στην κατάλληλη θέση σύμφωνα με τις ικανότητες και δεξιότητες του.

Πιστεύω ότι όλα αυτά δεν είναι φαινόμενα που εμφανίζονται μόνο στα ΕΠΑΛ αλλά και στα Γενικά Λύκεια και στα Γυμνάσια. Άλλωστε οι μαθητές προέρχονται και μετεγγράφονται από το ένα τύπου σχολείο στο άλλο. Τα περιοριστικά μέτρα για τον covid - 19 και η διαδικασία της τηλεκπαίδευσης, σύμφωνα με έρευνα, κατέδειξαν με σαφήνεια ότι στους τομείς της εκπαίδευσης, της ψυχικής υγείας, αλλά και της ενδοοικογενειακής βίας επηρέασαν αρνητικά και σημαντικά την υγεία και τη ζωή των παιδιών δημιουργώντας επιπλέον προβλήματα στη συμπεριφορά τους και επηρεάζοντας και την ομαλή λειτουργία των σχολείων.

Εν κατακλείδι, κάθε σχολική μονάδα αποτελεί ένα σύστημα που αλληλεπιδρά με την ευρύτερη τοπική κοινότητα στην οποία ανήκει. Είναι γνωστό ότι «τα κλειστά συστήματα είναι καταδικασμένα να πεθάνουν». Η αλληλεπίδραση του σχολείου με την τοπική κοινωνία και τις υποστηρικτικές δομές φαίνεται ότι αποτελεί βασική παράμετρο για την βελτίωση του σχολικού κλίματος. Η συλλογικότητα και η δικτύωση είναι πιο αποτελεσματικές σε σύγκριση με τις ατομικές ηρωικές προσπάθειες. Το σχολείο οφείλει να αλληλεπιδρά με την ευρύτερη κοινωνία και να προσφέρει ασφάλεια σε εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς. «Κανείς δεν πρέπει να αισθάνεται μόνος του». Σε όλο αυτό το εγχείρημα σημαντικό πρόβλημα υπήρξε η διαχείριση χρόνου λόγω του φόρτου εργασίας των εκπαιδευτικών. Η εμψύχωση και το κοινό όραμα ενέπνευσαν τα μέλη της σχολικής κοινότητας. Χωρίς να θέλω να καταλογίσω ευθύνες στους εμπλεκόμενους στη λειτουργία των σχολείων, πιστεύω ότι καταθέτοντας την εμπειρία μου, δείχνω ένα δρόμο, ίσως δύσκολο και ανηφορικό για τη βελτίωση του κλίματος και της επίλυσης των προβλημάτων των σχολείων και ιδιαίτερα των ΕΠΑΛ εντός της σχολικής κοινότητας με δημοκρατικό τρόπο.

Σχόλια (20)

 
Στρουθοκαμηλισμός για ΕΠΑΛ
31 Οκτ 2022 20:31

Πείτε μας το όνομα ενός πολιτικού ή καθηγητή πανεπιστημίου που έχει στείλει τα δικά του παιδιά σε ΕΠΑΛ αντί Γενικού Λυκείου.

Η μαθητεία ΔΕΝ αποτελεί κίνητρο, ας είμαστε σοβαροί όταν αναφερόμαστε στο μέλλον νέων ανθρώπων: Στον 21ο αιώνα κανέναν κοινωνικό «σκοπό» δεν εξυπηρετεί ένα πρόγραμμα σπουδών τύπου ΕΠΑΛ με ειδικότητες Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων, Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού, Αισθητικής/Κομμωτικής Τέχνης, Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής, Βοηθός Νοσηλευτή, Τεχνικός Οχημάτων και άλλα παρόμοια.

https://www.esos.gr/arthra/78779/tomeis-kai-eidikotites-ana-epal-gia-epo...

Όπως δεν έχουμε πια «παραγιους» που να φοιτούν σε «Πρότυπα Τεχνικά» Γυμνάσια, έτσι πρέπει να μεταφερθεί η επαγγελματική εκπαίδευση αποκλειστικά σε ηλικίες άνω των 18 ετών, δηλαδή σε επίπεδο τριτοβάθμιας και όχι στη δημόσια και δωρεάν δευτεροβάθμια.

Προς ΔΜ
31 Οκτ 2022 15:10

Μεμονωμένες περιπτώσεις πάντα θα υπάρχουν, αλλά ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ οι περισσότεροι αριστούχοι μαθητές που εισάγονται με υψηλή βαθμολογία σε Πανεπιστημιακές Σχολές (Ιατρική, Φιλοσοφική, Νομική, Πολυτεχνικές Σχολές, Σχολές Θετικών Επιστημών κ.α.) προέρχονται από Γενικά Λύκεια — αναμενόμενο, αφού οι έφηβοι στην ηλικία των 15 έως 18 ετών έχουν ανάγκη από μαθήματα Γενικής Παιδείας και όχι από επαγγελματική κατάρτιση.

Άδικο να στερηθούν ευκαιρίες χιλιάδες παιδιά επειδή η πολιτεία δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες της προς τις πιο αδύναμες κοινωνικό-οικονομικά οικογένειες, από τις οποίες προέρχεται το 90% των μαθητών ΕΠΑΛ.

 
ΔΜ
31 Οκτ 2022 15:10

@Σύγκριση Γενικού Λυκείου , άστοχη άτοπη και ανούσια σύγκριση , αφού οι δύο τύποι Λυκείου έχουν διαφορετικό σκοπό στόχο και κοινωνικό ρόλο. Αυθαίρετα και ανακριβή τα συμπεράσματα του τύπου "το περίπου χειρότερο Γενικό Λύκειο είναι καλύτερο από το καλύτερο ΕΠΑΛ". Ίσως πριν 30 χρόνια....Υπάρχουν ΚΑΙ στα ΕΠΑΛ αριστούχοι μαθητές του Γυμνασίου ή της πρώτης Λυκείου, και αποδεικνύεται εύκολα και από την εισαγωγή τους σε πολύ υψηλόβαθμες σχολές όπως Φαρμακευτικής , Μηχανικών Η/Υ κ.τ.λ. Βέβαια το χειρότερο είναι ο "συναδελφικός" εκπαιδευτικός ρατσισμός ο οποίος δυστυχώς περνάει σε μερικές περιπτώσεις και στους μαθητές των ΕΠΑΛ οι οποίοι έρχονται από το Γυμνάσιο με πολύ χαμηλή αυτοεκτίμηση, αλλά στην πορεία διαπιστώνουν ότι δεν ακριβώς έτσι!

 
ΕΠΑΛ>ΓΕΛ
31 Οκτ 2022 14:07

Το ΓΕΛ είναι στο 4 του ΕΠΠ.
Το ΕΠΑΛ με τη μαθητεία+πιστοποίηση πάει στο 5 του ΕΠΠ.

 
@το σχολείο να ψάχνεται διαρκώς να κάνει καινούρ(γ)ια
31 Οκτ 2022 13:59

πράγματα : αυτό έλειπε ! μα λαμβάνει το σχολείο ρόλους που ΔΕΝ το αφορούν ! μα κάθε χρόνο όλο και κάτι άλλο θα πρέπει να βρίσκετε ! είναι λογική αυτή;;;;; κοιμηθείτε και στο σχολείο με τα παιδιά τοτε ! κάτι τέτοιοι ντεμεκ ΚΕΝΟΤΟΜΑΚΗΔΕΣ μας έχουν προκόψει τόσα χρόνια.

άρα τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι και με τα ΟΡΑΜΑΤΑ και πάλι δεν είστε όπως πρέπει. καταλαβαίνετε ή όχι ότι το πρόβλημα δεν λύνεται με οραματα αλλά σοβαρότητα;;;;

 
Πιτσιφλής
31 Οκτ 2022 13:29

@ εκπαιδευτικοs 31 Οκτ 2022 10:21
Τέτοια λόγια και μάλιστα αυτή την περίοδο, δεν λέμε!

 
εκπαιδευτικοs
31 Οκτ 2022 10:21

Δεν αμφισβητω την αξιεπαινη προσπαθεια και τα οποια αποτελεσματα της του κ.Δ/ντη.Μια μικρη σταγονα για τα περιπου 400 ΕΠΑΛ.Τι γινεται στην συντριπτικη πλειοψηφια αυτων;Την απαντηση την γνωριζουν οι εκπαιδευτικοι της αιθουσας.Αυτοι που καθημερινα βιωνουν την απαξια ,τις προσβολες, την λεκτικη βια .Αυτοι που γυριζουν σπιτι τους αρρωστοι,αυτοι που πολλες φορες δεν τολμουν να αναφερουν τις παραβατικες συμπεριφορες στους διευθυντες ,ειτε γιατι εισπραττουν αρνηση ουσιαστικης παρεμβασης(απαντησεις παιδια ειναι,ΕΠΑΛ ειμαστε,υπομονη και τα παρομοια) ειτε γιατι φοβουνται για τα αυτοκινητα τους .Μακαρι να βρεθει τροπος ωστε αφοβα να μιλησουν πολλοι για να ταρακουνηθουν οι αρμοδιοι.Οι εκπαιδευτικοι δεν ειμαστε υπερανθρωποι ουτε σακοι του μποξ ωστε να υπομενουμε τα παντα.Τασχολεια πρεπει να γινουν χωροι μαθησης και οχι χωροι βιας.Πως ομως να γινουν οταν κρυβουμε τα προβληματα κατω απο το χαλι και για ολα φταιει η πανδημια;Πριν την πανδημια τι εφταιγε;Τι γνωση να προσφερουμε οταν η πλειοψηφια των μαθητων ερχεται χωρις βιβλια;Δηλ. τασχολεια μας πρεπει να γινουν κεντρα απονομης τιτλων χωρις περιεχομενο;

 
Δισκοβόλος
31 Οκτ 2022 10:09

@ΗΛΙΑΣ
Αγαπητέ Ηλία, επιμένεις στις μονομανείς αντιεκπαιδευτικές σου αιχμές προσπαθώντας μονοκόμματα να εκφράσεις μια ιδιότυπη λογική, η οποία βλέπει πολύ επιλεκτικά τη σχολική πραγματικότητα κι επομένως τη διαστρεβλώνει ανελέητα.
Θα ήθελα λοιπόν να αντιπαραθέτεις "στοιχεία θετικής αντιπροσφοράς", όπως έλεγε ένα παλιό θέμα έκθεσης πανελλαδικών εξετάσεων, σε όλα αυτά που χρεώνεις στο σχολείο και στους εκπαιδευτικούς.
Για παράδειγμα, τι ακριβώς εννοείς με τη φράση "...η πόρτα είναι ανοιχτή για κάθε εξωσχολικό...". Δε γνωρίζεις ότι το σχολείο είναι ανοιχτό για κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη, ο οποίος μπορεί να προσέλθει και να ζητήσει ο,τιδήποτε τον ενδιαφέρει για τον εαυτό του ή το παιδί του; Θα πρέπει λοιπόν να κλειδώνει η είσοδος μετά την έναρξη του ημερήσιου προγράμματος; Σκέφτηκες ποτέ ωστόσο ότι η φύλαξη του σχολείου αποτελεί ευθύνη της πολιτείας, η οποία ποτέ δε φρόντισε να πράξει το συγκεκριμένο καθήκον της προσλαμβάνοντας το αναγκαίο για τη δουλειά αυτή προσωπικό; Ή μήπως έχεις την άποψη ότι ο διευθυντής εν ώρα μαθήματος κι εφόσον δεν έχει κι ο ίδιος μάθημα θα πρέπει να εγκαταλείπει το γραφείο και την αφόρητη γραφειοκρατική του εργασία, για να ασκεί επιπλέον και καθήκοντα εφημερεύοντος; Αλίμονο! Όσο άξιοι κι αν είναι κι αυτοί οι άμοιροι, υπεράνθρωποι δεν είναι!
Μιλάς για φθορές που δεν πληρώνονται από αυτούς που τις κάνουν. Ένα δίκιο έχεις σ' αυτό. Πρακτικά όμως πώς φαντάζεσαι ότι μπορεί να ικανοποιηθεί κάτι τέτοιο; Πώς μπορεί άραγε να εντοπιστεί με σιγουριά ο δράστης τέτοιων πράξεων, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις καταλήψεων; Θα έπρεπε άραγε πάλι ο διευθυντής να εισβάλει ως διαρρήκτης σπάζοντας κάποιο παράθυρο και να έρθει αντιμέτωπος με τους αλλόφρονες καταληψίες καταγράφοντας τα ονόματά τους; Μήπως αυτό είναι ευθύνη τελικά υπέρτερων θεσμικών οργάνων (δήμος, εισαγγελέας, αστυνομία) να το πράξουν, αλλά για κάποιο λόγο που εσύ θέλω να μου τον εξηγήσεις ποτέ δεν το πράττουν;
Λες χωρίς καμία αμφιβολία ότι "...επιτρέπονται τα κινητά στο μάθημα αγνοώντας τη νομοθεσία..."), πράγμα που με εξοργίζει αφάνταστα, γιατί δείχνεις παντελώς άσχετος με τη σχολική πραγματικότητα. Φυσικά και δεν επιτρέπονται τα κινητά και τιμωρούνται συχνότατα μαθητές που δεν πειθαρχούν σ' αυτό. Αν κάποιοι δεν το κάνουν, δεν έχεις το δικαίωμα να το γενικεύεις τόσο αυθαίρετα! Αλλά θα ήθελα και πάλι να μου πεις εσύ πώς θα μπορούσες να εντοπίσεις ένα κρυμμένο κινητό που λαθραία κουβαλάει μαζί του ο μαθητής και το χρησιμοποιεί πονηρά σε κάποια γωνιά της αυλής. Θα προχωρούσες σε σωματική έρευνα; Αν ναι, παρακαλώ πολύ να μας το πεις ξεκάθαρα.
Λες και άλλες ακρότητες που δείχνουν μια αφ' υψηλού αντίληψη παριστάνοντας μάλιστα τον νομιμόφρονα φορολογούμενο που τον ενοχλεί η "απραξία" των εκπαιδευτικών (Θεός φυλάξοι, άνθρωπε!!!) ή η σπατάλη χρημάτων που ο ίδιος πληρώνει από την τσέπη του (ξέρουμε καλά πόσο νομιμόφρονες είναι όλοι οι φωνασκούνετς "φορολογούμενοι") για φοιτητές που περνούν με "5" ξεχνώντας ότι κάτι τέτοιο δεν υφίσταται, ενώ αντιθέτως με 5 και με 3 και με 0 περνούν την ίδια στιγμή στα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, όπου δεν ισχύει καμία ΕΒΕ κι απ' όπου προκύπτουν πτυχιούχοι ισότιμοι με τους πτυχιούχους των επισήμων πανεπιστημίων!
Εν ολίγοις εκφράζεις μια "λογική" χωρίς λογική, που στερείται στοιχειώδους αίσθησης του προφανούς και της ρεαλιστικής πραγματικότητας και που βλέπει εντελώς μονόπλευρα τα πράγματα συμπλέοντας με την εξουσία, η οποία έχει την κύρια ευθύνη για όλες τις κοινωνικές και ειδικότερα εκπαιδευτικές μας παθογένειες. Λυπάμαι που ένας απλός πολίτης δε νοιάζεται ούτε στο ελάχιστο να δει κατάματα τους υπεύθυνους όλων των δεινών μας και ξεπέφτει σε λογικές κοινωνικού αυτοματισμού ελεεινού επιπέδου!

 
Σύγκριση Γενικού Λυκείου με ΕΠΑΛ
31 Οκτ 2022 09:47

Σε κάθε περίπτωση, ένα «μέτριο» έως «καλό» Γενικό Λύκειο πάντοτε θα υπερέχει των σχολείων τύπου ΕΠΑΛ - μόνο ένα «κακό» σχολείο είναι χειρότερο από τα ΕΠΑΛ, και αυτό είναι προφανές από το γεγονός ότι κανένα παιδί του οποίου η οικογένεια έχει μια οικονομική άνεση κοντά στον μέσο δεν τα επιλέγει.

Επίσης, τα ΕΠΑΛ δεν επιλέγονται από κανέναν ΑΡΙΣΤΟΥΧΟ μαθητή ή μαθήτρια.

Επομένως, αντί να προσπαθούμε να διορθώσουμε τα προβλήματα στο Λύκειο θα ήταν προτιμότερο να οργανώσουμε την Πρωτοβάθμια (Δημοτικό και Νηπιαγωγείο) και Δευτεροβάθμια (Γυμνάσιο και Α' Λυκείου) Εκπαίδευση ώστε να μην έχουμε ανάγκη από σχολεία για «μαθητεία»

Υπάρχει χώρος και χρόνος στα Δημόσια ΙΕΚ, ώστε όσοι είναι ηλικίας 18-35 και έχουν ολοκληρώσει την Υποχρεωτική Εκπαίδευση να αποκτήσουν κάποια τεχνική ειδικότητα χωρίς να πληρώνουν δίδακτρα - πρέπει όμως απαραίτητα μέχρι τα 18 να δίνεται έμφαση στην θεμελίωση της Γενικής Παιδείας.

 
Ηλίας
31 Οκτ 2022 07:49

Όταν η πόρτα είναι ανοιχτή για κάθε εξωσχολικο την ώρα του μαθήματος, όταν οι φθορές σε έπιπλα και υποδομές δε πληρώνονται από αυτούς που τα κάνουν, όταν επιτρέπονται τα κινητά στο μάθημα αγνοώντας τη νομοθεσία, όταν βολευόμαστε με την απραξία, όταν δε θελουμε αξιολόγηση, όταν δεν υποχρεώνονται πι γονείς να ακολουθήσουν τη δομή που προτείνει το κεδασυ, όταν περνάει και το 5 στο πανεπιστήμιο που συντηρεί ο φορολογούμενος …..λογικό είναι να υπάρχουν τέτοιες συμπεριφορές .

 
Κάθε πέρσι και καλύτερα
31 Οκτ 2022 03:17

Αν τα παιδιά έχουν προβλήματα στο σπίτι και στη γειτονιά τους, αυτό θα φανεί και στη σχολική τους επίδοση.

Δε θέλουμε σχολεία «διαχειρίσιμα», ευχαριστούμε πολύ, αλλά χρειαζόμαστε σχολεία που να παρέχουν ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ σε όλα τα παιδιά - και αυτή ξεκινάει από το Δημοτικό και το Γυμνάσιο και φτάνει στο Λύκειο.

Χρειάζονται παιδοψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί, χρειάζονται τάξεις ενισχυτικής διδασκαλίας για να καλύπτονται τα κενά από το Γυμνάσιο, χρειάζονται σχολικές βιβλιοθήκες και αθλητικές εγκαταστάσεις, δε μπορεί ο κόσμος να συνεχίσει να πορεύεται με υποσχέσεις.

 
Σχολείο
30 Οκτ 2022 23:38

Πολλοί από εμάς που έχουμε δουλέψει σε ΕΠΑΛ νιωθουμε μέσα μας ότι ο καθηγητής δεν φταίει σε τίποτα. Πήγε και προσπάθησε να κάνει τη δουλειά του. Θα έπρεπε να υπάρχει το πλαίσιο ώστε αν συναντάει τέτοιες συμπεριφορές να προστατεύεται και όχι να απειλείται αυτός και το αμάξι του. Ένας νέος άνθρωπος έχασε τη δουλειά του γιατί δεν άντεξε να διαπομπεύεται και να απειλείται. Πόσοι όμως ακόμα το υπομένουν γιατί δεν έχουν την πολυτέλεια να παραιτηθούν. Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με σεβασμό και όχι να νιώθει ότι μπαίνει σε αρρένα να παλέψει. Κάτι πρέπει να αλλάξει. Πρώτα απ όλα γι αυτούς τους μαθητές που θέλουν η τάξη να είναι τάξη και όχι να θυμίζει κάτι άλλο. Το σχολείο που λειτουργεί με κανόνες δεν θα πρέπει να είναι η εξαίρεση που κάποιοι εμπνευσμένοι διευθυντές το κατάφεραν με πολύ κόπο αλλά ο κανόνας.

 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΑΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
30 Οκτ 2022 21:33

Ως εμπλεκόμενος στο ΜΝΑΕ από το ξεκίνημα του και με αφορμή το σημερινό άρθρο του συνταξιούχου πλέον Διευθυντή του 2ου ΕΠΑΛ Χαλκίδας κ. Λέων Κωνσταντίνου θέλω να αναφέρω τα εξής:
1) Το σχολείο μου , 2ο ΕΠΑΛ Χαλκίδας, αγκάλιασε το ΜΝΑΕ με όλους τους πυλώνες του από την πρώτη στιγμή εφαρμογής του , αφού αποτέλεσε ένα από τα 9 πιλοτικά σχολεία του προγράμματος. Με αφορμή το συγκεκριμένο πρόγραμμα , το σχολείο έγινε περισσότερο εξωστρεφές και ανέλαβε πρωτοβουλίες που σε κάθε άλλη περίπτωση δεν θα έκανε.
2) Για την αλλαγή του κλίματος η οποία δεν έγινε μονομιάς , ούτε βέβαια ξαφνικά ο δρόμος στρώθηκε με ροδοπέταλα, συνετέλεσαν: η Διοίκηση του σχολείου που εμπιστεύτηκε χωρίς ιδεοληψίες την υποστηρικτική ομάδα των εκπαιδευτικών που συγκροτήθηκε , η συντριπτική πλειοψηφία του συλλόγου εκπαιδευτικών που είδε το πρόγραμμα ως μοναδική ευκαιρία να αλλάξει τα πράγματα όπως επίσης όλοι οι τοπικοί εμπλεκόμενοι φορείς που μας αγκάλιασαν από την πρώτη στιγμή και στάθηκαν δίπλα μας συνεχώς καθώς και η 1η επιστημονική επιτροπή του προγράμματος που μας είδε ως ισότιμα μέλη και μας έδωσε βήμα έκφρασης όπου και όποτε χρειάστηκε.
3) Το σχολείο μου ΔΕΝ είναι τέλειο. Δεν έχω αυταπάτες ότι θα γίνει τέλειο. Αλλά τα προβλήματα στο σχολείο μου είναι ΠΛΕΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΜΑ. Γιατί το σχολείο μου πλέον ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ. Προσπαθεί να αλλάξει κατεστημένες νοοτροπίες μέσα στην κοινότητα των εκπαιδευτικών. Προσπαθεί κάθε χρόνο να περάσει το μήνυμα σε όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας (μαθητές ,εκπαιδευτικούς , γονείς) ότι όλα αλλάζουν αρκεί να το θέλουμε. Αλλά να το θέλουμε πραγματικά και όχι όταν ζοριστούμε να τα παρατήσουμε με συνοπτικές διαδικασίες.
4) Το σχολείο μου πλέον απέκτησε μια ομάδα εκπαιδευτικών με ΟΡΑΜΑ όσο και αν σας φαίνεται αυτό κοινότυπο. Δεν είμαστε όλοι αλλά είμαστε πολλοί. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το σχολείο να ψάχνεται διαρκώς να κάνει καινούρια πράγματα. Συνεργάζεται, εξαιρετικά πιστεύω, με όλους τους νέους εκπαιδευτικούς που έρχονται σε αυτό να δουλέψουν (αποσπασμένους , νεοδιόριστους και αναπληρωτές). Δεν είναι τυχαίο ότι αρκετοί συνάδερφοι δηλώνουν ξανά το σχολείο για να έρθουν να διδάξουν και τις επόμενες χρονιές ή έρχονται συστημένοι από εκπαιδευτικούς που υπηρέτησαν σε αυτό τα προηγούμενα έτη.
5) Το σχολείο μου διατηρεί συνεχώς επαφές με όλους τους εμπλεκόμενους τοπικούς φορείς (που αναφέρει και ο κ. Λέων στο σημερινό του άρθρο) και τις χρησιμοποιεί κάθε χρόνο για την συνεχή του αυτοβελτίωση. Δεν ντρεπόμαστε να πάρουμε τηλέφωνο τους ειδικούς αν αυτό κριθεί απαραίτητο. Ούτε αφήνουμε τα πράγματα στην τύχη τους να χρονίσουν.
6) Όσο αφορά τα παιδιά του σχολείου μου θεωρώ ότι αυτά αντιλαμβάνονται , άλλα περισσότερο και άλλα λιγότερο, την προσπάθεια που κάνουμε. Θα πρέπει βέβαια να καταλάβουν όλοι ότι η παιδεία ξεκινά από το σπίτι και όσες προσπάθειες και να γίνουν από οποιοδήποτε σχολείο , όσους ψυχολόγους και όσους συμβούλους καθηγητές και να έχουμε, δεν πρόκειται ένα παιδί να αλλάξει την συμπεριφορά του αν η οικογένεια του δεν το αγκαλιάσει και δεν το βοηθήσει. Κάθε φορά που βλέπω ένα μαθητή μου να αδιαφορεί , να μην βοηθάει στην εκπαιδευτική διαδικασία ή ακόμη και να την δυσκολεύει, στην πραγματικότητα βλέπω στο πρόσωπο του, στις πράξεις του, στη συμπεριφορά του την οικογένεια του.
7) Οι αλλαγές στο σχολείο μου όπως προείπα δεν έγιναν από τη μια στιγμή στην άλλη. Το ίδιο έγραψε και ο πρώην Διευθυντής μας ο κ. Λέων. Όμως η επίδραση τους είναι μακροχρόνια. Και όσο διατηρούμε το ΟΡΑΜΑ, τόσο θα βελτιώνεται η κατάσταση.
Με εκτίμηση Α. Χαλικόπουλος
30/10/22

 
Θοδωρής
30 Οκτ 2022 20:49

Το τραγικό είναι ότι ήδη μερικοί λένε ότι φταίει .....ο καθηγητης που παραιτήθηκε......
Αυτό και αν είναι αισχος....
Και το ΥΠΑΙΘ απαράδεκτο. Παραβιάζει το ίδιο την ιεραρχια....

 
Α. Κονταξής
30 Οκτ 2022 18:59

Όσο οι καθηγητές υποστηρίζονται και εμπνέονται από το γενικότερο πλαίσιο και από τη διοίκηση και δρουν συλλογικά, μπορούν και κάνουν θαύματα για τους μαθητές τους. Αναδεικνύουν τις κρυμμένες ικανότητες των μαθητών τους και τους προσφέρουν ευκαιρίες να κάνουν μια νέα αρχή στο επαγγελματικό σχολειο. Αντίθετα, όσο οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζονται ως όργανα εκτέλεσης εντολών άνωθεν και ακυρώνεται ο παιδαγωγικός τους ρόλος,
τόσο λιγότερο μπορούν να επιδράσουν στους μαθητές. Δημιουργείται μια παραλυτική και ανταγωνιστική κατάσταση που περιορίζει τις δυνατότητες του σχολείου να σώσει μαθητές που μεγάλωσαν σε δύσκολες συνθήκες. Και το σχολείο, αντί να διευκολύνει την κοινωνική κινητικότητα, αναπαράγει και ενισχύει τις κοινωνικές ανισότητες

 
A different view
30 Οκτ 2022 18:33

Νομίζω ότι πιο έγκυρο θα ήταν να ακούσουμε τι έχουν να πουν και οι ίδιοι οι καθηγητές. Μου είχε τύχει σε σχολείο ΕΠΑΛ παλιότερα όπου καθημερινά ερχόμασταν με πολύ δύσκολες καταστάσεις ο διευθυντής να λέει ότι όλα στο σχολείο βαίνουν καλώς και ότι υπάρχει απόλυτη ησυχία. Δυστυχώς στην Ελλάδα πολλές φορές το ΕΠΑΛ το διαλέγουν μαθητές με πολύ χαμηλές μαθητικές επιδόσεις που θεωρούν ότι το χαρτί θα το πάρουν ότι και να γίνει. Η αλήθεια είναι ότι παρά το άσχημο κλίμα σπάνια κοβόταν κάποιος. Επίσης οι πολλοί παραβατικοι μαθητές επικρατουσαν με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται πολύ η διεξαγωγή του μαθήματος και παιδιά που είχαν έρθει να μάθουν να μην μπορούν να παρακολουθήσουν γιατί κάποιοι είχαν έρθει για να πάρουν απλά το χαρτί. Μακάρι ο κύριος να έφερε σαρωτικές αλλαγές αλλά μη θεωρούμε ότι στα υπόλοιπα σχολεία φταίνε οι καθηγητές που δεν έκαναν το ίδιο. Με κάποιο τρόπο οι μαθητές που μετατρέπουν το μάθημα σε κάτι άλλο από αυτό που θα έπρεπε να ήταν θα πρέπει να ξέρουν ότι θα υποστούν συνέπειες που δεν θα τους αφήνουν να συνεχίζουν ανενοχλητοι το έργο τους.

 
Χμ
30 Οκτ 2022 18:01

Θετικές δράσεις και μπράβο σας. Για μένα η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Από τη μία έχω την αίσθηση ότι ο παραιτηθείς ανέμενε κάποιου είδους ακαδημαϊκό ακροατήριο στα θρανία και γι 'αυτο προχώρησε σε επιβολή ποινών και μάλιστα μαζικά από την 1η ημέρα(!!!) (ωριαίες αποβολές). Από την άλλη τα προβλήματα είναι πολλά και υπαρκτά και μόνος του ο διευθυντής ή ο σύλλογος δεν μπορούν να κάνουν, παρά ελάχιστα πράγματα. Απαιτούνται ψυχολόγοι άμεσα. Συγχαρητήρια στον διευθυντή τόσο για τις προθέσεις του όσο και για τα αποτελέσματα που πέτυχε.

 
Polar_Fish
30 Οκτ 2022 16:59

Η κυρια αδυναμία του συστήματος ειναι η αύξηση αναπληρωτών καθηγητών. Ο αναπληρωτής καθηγητής που πηγαιοέρχεται και δεν μενει στο τοπο του σχολειου δεν μπορεί να κάνει τη πολιτική διασύνδεσης με την κοινωνία και την καλλιέργεια ενός κλίματος εμπιστοσύνης. Ασχοληθήκατε με μια παραίτηση, όχι ομως με ενα καρδιακό επεισόδιο αναπληρωτή στα ΕΠΑΛ.

 
μπλα μπλα
30 Οκτ 2022 16:53

δε μας τα λεει καλά ο συνταξιουχος διευθυντής που τα έκανε προφανώς ολα καλά ως άξιος ηγέτης για παλαμοκρότημα ! προφανώς δεν είχε ΣΟΒΑΡΑ και οργανωμένα προβλήματα από προσωπικότητες ακραίες . αν μας λεει ότι μόνο με ΕΚΤΟΣ ωραρίου πρόγραμμα πρέπει να κρατάνε οι εκπαιδευτικοι τα παιδιά , δεν έχουμε αυτή την εικόνα όλοι. πολύ ωραιοποιημένα τα λεει λιβανιζόμενος προφανώς . αλίμονο αν πρέπει και αν νομίζει κανείς ότι 15-17χρονα με πραγματικές παραβατικές συμπεριφορές μπορούν να επηρεαστούν παιδαγωγικά. η ψυχολογία και οι θεωρίες προσωπικότητας άλλα λένε. το σχολείο έχει επενέργεια σε ήπιες περιπτώσεις. τι δεν καταλαβαίνετε; τι γίνεται στα επαλ είναι γνωστό , δεν είναι μεμονωμένα όσα γράφει η επιστολή. απλώς δεν σκάνε όλα . το σχολείο δεν έχει εργαλεία να λύσει προβλήματα ! καταλάβετέ το. απλώς στη βάρδιά του ('ισως και χρόνια) δεν έκατσε η στραβή ! όποιος θέλει ας αυτοβαυκαλίζεται...

 
Διευθυντής
30 Οκτ 2022 16:44

Συγχαρητήρια. Προσυπογράφω ανεπιφύλακτα.

 
ΕΠΑΛ 15 χρόνια πριν
30 Οκτ 2022 15:43

Ένα σημαντικό ποσοστό μαθητών των ΕΠΑΛ προέρχεται από οικογένειες με οικονομικές δυσκολίες, κάποιοι αναγκάζονται να δουλεύουν (πχ. στην εστίαση), δεν υπάρχει στήριξη στα μαθήματα γενικής παιδείας.

Αφήνοντας, λοιπόν, εφήβους αβοήθητους να ολοκληρώσουν τυπικά τα ΕΠΑΛ, πιστεύουμε ότι βγάζουμε ειδικευμένους τεχνικούς που θα εργαστούν στο μέλλον στις επιχειρήσεις;

Εντελώς διαφορετική η Ελλάδα του 2000 από τη σημερινή, μην το ξεχνάμε αυτό.

Η επαγγελματική εκπαίδευση προσελκύει μαθητές χαμηλών επιδόσεων, «παιδιά με βασικές ελλείψεις στη Γλώσσα και στα Μαθηματικά.

Χαρακτηριστικό ότι οι περισσότεροι λαμβάνουν μεν απολυτήριο ΕΠΑΛ, που απαιτεί να έχουν τη βάση απόλυσης, αλλά όχι ειδικότητα – κάτι που απαιτεί υψηλότερους βαθμούς.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ