Τι λένε οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί του ΕΠΑΛ του εκπαιδευτικού που παραιτήθηκε κάνοντας καταγγελίες

Μαθητές: "Οι καθηγητές του σχολείου μας καθημερινά είναι δίπλα μας και στηρίζουν τους στόχους μας με επιμονή και υπομονή παρά τις ελλείψεις σε κτιριακές και άλλες υποδομές"

03/11/2022

Άκουσε το άρθρο

Ο Διευθυντής του 1ου ΕΠΑΛ Αργοστολίου Πέτρος Δελλαπόρτας, από το οποίο παραιτήθηκε ο αναπληρωτής εκπαιδευτικός με επιστολή- καταγγελία , προκαλώντας πανελλήνιο θόρυβο απέστειλε, προς δημοσίευση στο esos δύο επιστολές  .

Η πρώτη είναι του Συλλόγου Διδασκόντων του σχολείου  , 1ου ΕΠΑΛ Αργοστολίου.

Η δεύτερη είναι η επιστολή του 15μελούς Συμβουλίου του σχολείου μας, 1ου ΕΠΑΛ Αργοστολίου.

Μια άλλη οπτική του 1ου ΕΠΑΛ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ -Από το 15μελες του

Το 15μελες του σχολείου μας αποφάσισε να δώσει μια απάντηση σε όλα αυτά  τα μειονεκτικά και επικριτικά σχόλια, τα οποία έχουν διαρρεύσει στο διαδίκτυο               για  το σχολείο μας, το 1ο ΕΠΑΛ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ.

Κανένας από εμάς δεν αρνείται ότι υπάρχουν παραβατικές  συμπεριφορές στο σχολείο  μας όπως σε κάθε σχολείο, όμως αυτές οι συμπεριφορές είναι η μειονότητα και δεν μπορούν να συμπεριλαμβάνουν  όλα τα παιδιά. Αυτά τα παιδιά με την παραβατική συμπεριφορά χρειάζονται βοήθεια που  δεν είχαν χρόνια. Από την οικογένεια και από την κοινωνία.  Είναι παιδιά που δεν  χρειάζονται έναν ακόμα να τα απορρίψει ή περιθωριοποιήσει.

Είναι ένα θέμα για κάθε κοινωνικό και πολιτικό φορέα του τόπου μας, της χώρας μας, όλων μας.

Τα περισσότερα παιδιά – μαθητές του σχολείου μας ΟΜΩΣ έχουν σκοπό  την απόκτηση ολοκληρωμένων επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας ή την δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης μέσω σπουδών σε ανώτερη – ανώτατη εκπαιδευτική βαθμίδα.

Οι καθηγητές του σχολείου μας καθημερινά είναι δίπλα μας και στηρίζουν τους στόχους μας με επιμονή και υπομονή παρά τις ελλείψεις σε κτιριακές και άλλες υποδομές. Από την πρώτη σχολική μέρα δεν έχει χαθεί ούτε μια διδακτική ώρα χάρη στην παρουσία και τον προγραμματισμό τους. Οι καθηγητές μας στηρίζουν γνωστικά πολλά παιδιά που δεν έχουν την δυνατότητα περαιτέρω μαθημάτων (είτε λόγω οικονομικών, είτε επειδή εργάζονται) χωρίς να πληρώνονται υπερωρίες.

Το σχολείο αυτών των καθηγητών και μαθητών  υλοποιεί Ευρωπαϊκά Προγράμματα, πήρε πρωτιά στο διαγωνισμό (at the school of open cohesion) με βραβείο μια εβδομάδα  στις Βρυξέλλες), συμμετέχει σε προγράμματα Erasmus (με έγκριση από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών), διοργανώνει ημερίδες. όλες αυτές οι δράσεις για να έχουν ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ τα παιδιά αυτού του σχολείου, που πολλοί θεωρούν κατώτερο.

Η χώρα μας, έχει ατελείωτους γιατρούς, μηχανικούς, δικηγόρους και πολιτικούς επιστήμονες χωρίς δουλειά, και της λείπουν ατελείωτα μεσαία στελέχη όλων των ειδικοτήτων των σχολείων των ΕΠΑΛ.

Το ΕΠΑΛ, η τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση, το σχολείο μας, χρειάζεται  λύσεις σε υποδομές από την πολιτεία και βοήθεια για να αντιμετωπίσουμε μαζί με τους καθηγητές μας τις παραβατικές συμπεριφορές. ΑΥΤΟ ΘΕΛΟΥΜΕ….. όχι την αποδυνάμωση και παρακμή με τα διάφορα δημοσιεύματα στα ΜΜΕ                                      και το διαδίκτυο.

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ  ΤΟΥ 1ΟΥ ΕΠΑΛ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

Ο Σύλλογος διδασκόντων  του 1ου ΕΠΑΛ Αργοστολίου, συζητώντας το θέμα της παραίτησης αναπληρωτή συναδέλφου, αλλά και τις καταγγελίες, στις οποίες αυτός προχώρησε, κατόπιν δε της έκτασης που έλαβε το θέμα σε πανελλήνιο επίπεδο, αποφάσισε να  συντάξει την παρούσα επιστολή.

Το ζήτημα της παραίτησης του συναδέλφου εκπαιδευτικού και, ειδικότερα, ο τρόπος, με τον οποίο αυτή ανακοινώθηκε, η σύνταξη και δημοσίευση ενός εκτενούς κειμένου παραίτησης,  το περιεχόμενό της, οι γενικεύσεις που εμπεριέχει κ.λπ. είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε πολλές διαφορετικές «αναγνώσεις» από ποικίλες οπτικές γωνίες, ως εκ τούτου χρήζουν μίας σφαιρικής (ολιστικής) αντιμετώπισης, η οποία θα διέπεται πρωτίστως από παιδαγωγικά κριτήρια.

Ξεκινώντας αναφέρουμε ότι η παραίτηση ενός συναδέλφου από τη εργασία  του αποτελεί αδιαμφισβήτητα  γεγονός δυσάρεστο, το οποίο επιφέρει στον ίδιο –πέραν των αισθημάτων απογοήτευσης και στενοχώριας, τα οποία αυτός περιγράφει– μία σειρά  θεσμοθετημένων επιπτώσεων, για παράδειγμα, το γεγονός ότι υφίσταται την απώλεια της σειράς του από τον πίνακα διορισμών. 

Λόγω του ελάχιστου χρόνου, εντός του οποίου έλαβαν χώρα τα γεγονότα –ο συνάδελφος είχε διατεθεί για 2 ημέρες την εβδομάδα στο σχολείο μας και δίδαξε 3 ημέρες και συνολικά 6 διδακτικές  ώρες από  10/10/22 έως και   19/10/22 όταν και παραιτήθηκε , – δεν δόθηκε η δυνατότητα να διεξαχθούν συζητήσεις και παρεμβάσεις στο πλαίσιο του Συλλόγου Διδασκόντων της σχολικής μονάδας, ώστε να αναδειχθεί σε όλα τα επίπεδα και από όλους τους εμπλεκόμενους – ψυχολόγο, ΚΕΔΑΣΥ, Συντονίστη Εκπαιδευτικού Έργου - το πρόβλημα, να συζητηθεί θεσμικά, να αναζητηθούν και να βρεθούν τρόποι αντιμετώπισης και επίλυσης του προβλήματος που ανέκυψε, εν ολίγοις να αντιμετωπισθεί αυτό κατ’ αρχάς ενδοσχολικά.

Εκτιμούμε ότι η απόφαση του συναδέλφου εκπαιδευτικού ήταν  βιαστική και ότι ο ίδιος δεν  αξιοποίησε, όπως είναι θεσμοθετημένο και πρακτικά παγιωμένο, το συλλογικό όργανο  του σχολείου, δηλαδή τον Σύλλογο Διδασκόντων.  Εν τέλει όλοι μας –Διευθυντής και εκπαιδευτικοί του σχολείου, εμπλεκόμενοι μαθητές, γονείς, και τοπική κοινωνία– πληροφορηθήκαμε για κάποια από τα γεγονότα από την καταγγελία που ο ίδιος έδωσε στη δημοσιότητα .

Τα ζητήματα (και προβλήματα) συμπεριφοράς των μαθητών στο σχολείο δεν είναι κάτι καινοφανές. Η κατάσταση είναι σαφές ότι έχει επιδεινωθεί τα τελευταία χρόνια λόγω ποικίλων παραγόντων που διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο, όπως  το αναγκαστικό κλείσιμο των σχολείων  και η εξ αποστάσεως εκπαίδευση εξαιτίας της πανδημίας, η κρίση των ενδοοικογενειακών σχέσεων, το γενικότερο πλέγμα ανασφάλειας που δημιουργεί στους νέους η οικονομική κρίση και το φάσμα της ανεργίας, τα πρότυπα και οι αρχές που προωθούν τα social media και, γενικότερα, ο σύγχρονος τρόπος ζωής.

Όλα αυτά τα χρόνια καταβάλλεται εκ μέρους του σχολείου μας και μέσω των αρμόδιων φορέων και των θεσμών που λειτουργούν στην εκπαιδευτική κοινότητα τεράστια προσπάθεια για βελτίωση της γενικότερης κατάστασης όσον αφορά στις κτιριακές υποδομές και τον περιβάλλοντα χώρο, την ενεργοποίηση του Συλλόγου γονέων και Κηδεμόνων, αλλά και τη στήριξη και ενίσχυση των μαθητών. Θα πρέπει δε να υπογραμμιστεί ότι οι παρεμβάσεις μας, μέσω της καταγραφής και αποστολής αιτημάτων αρμοδίως, ήταν διαρκείς επί σειρά ετών.

Τα ανωτέρω αποτυπώθηκαν και κατά την περσινή διαδικασία αυτοαξιολόγησης της σχολικής μας μονάδας, κατεγράφησαν δε ενδελεχώς όλες οι συνιστώσες λειτουργίας του σχολείου μας σε όλους τους άξονες της Αυτοαξιολόγησης. Μάλιστα, στην πληρέστατη 16σέλιδη Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης που εκπόνησε ο εντεταλμένος Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου αποτυπώνονται, μεταξύ άλλων μια σειρά προσπαθειών, δράσεων και επιτευγμάτων, επίσης οι ενέργειες του σχολείου όσον αφορά σε θέματα διαμαθητικών σχέσεων, ενδοσχολικής βίας, σχέσεων μαθητών και εκπαιδευτικών και, γενικότερα, στην παιδαγωγικού χαρακτήρα λειτουργία του σχολείου μας   

Το σχολείο αποτελείται από ζωντανούς οργανισμούς, ο κάθε ένας από τους οποίους συνυπάρχει και διαδρά με τους υπόλοιπους. Στο πλαίσιο αυτό είναι σαφές ότι δεν χρειαζόμαστε ούτε «βωβούς» μαθητές, αλλά ούτε και τρομαγμένους/τρομοκρατημένους καθηγητές. Η δημοκρατική συμπεριφορά ήταν και είναι πάντα μέλημα μας. Δεν ξεχνάμε ότι είμαστε πάνω από όλα παιδαγωγοί και, κινούμενοι σε αυτόν τον άξονα, προσπαθούμε αρχικά μέσα από τον διάλογο και, στη συνέχεια, με την επιβολή όλων των παιδαγωγικών μέτρων να βρούμε λύσεις.

Είναι άδικο για τους 131 μαθητές του σχολείου μας να μπαίνουν στην «ίδια ζυγαριά» με ελάχιστους μαθητές  που παρουσιάζουν προβλήματα συμπεριφοράς, τους οποίους φροντίζουμε να προσεγγίζουμε και να διαχειριζόμαστε πάντοτε με παιδαγωγικά κριτήρια, εφαρμόζοντας τεχνικές, μεθόδους και μέσα που υποδεικνύουν οι σύγχρονες επιστημονικές προσεγγίσεις.

 Είναι κοινός τόπος ότι οι μαθητές των ΕΠΑΛ κατά κανόνα δεν είναι «οι άριστοι των αρίστων», αντιθέτως μάλιστα, αρκετοί από αυτούς έχουν μεγάλα γνωσιακά κενά, καθώς και προβλήματα οικογενειακά και κοινωνικά. Επίσης, πολλοί από αυτούς τους μαθητές είναι εργαζόμενοι, ως εκ τούτου καταβάλλουν προσπάθεια αφενός να παράσχουν βοήθειας προς την οικογένειά τους, αφετέρου να λάβουν το πολυπόθητο απολυτήριο ή ακόμα και να κατακτήσουν ένα πτυχίο.

Εμείς, ως εκπαιδευτικοί, θεωρούμε χρέος μας να στεκόμαστε αταλάντευτα αρωγοί σε αυτήν την επίπονη προσπάθειά τους –αυτό άλλωστε κάνουμε επί σειρά ετών–, ούτως ώστε να έχουμε όσο γίνεται μικρότερη διαρροή στο σχολείο μας και, γενικότερα, στην επαγγελματική εκπαίδευση. Ταυτοχρόνως, βέβαια, δεν ολιγωρούμε, αλλά μεριμνούμε για την αντιμετώπιση με όλα τα διαθέσιμα μέσα εκείνων των περιπτώσεων  που δημιουργούν προβλήματα στη σχολική κοινότητα.

Το σχολείο μας δεν είναι ένα σχολείο, στο οποίο εν πολλοίς  «έχουν ισοπεδωθεί τα πάντα», όπως διατείνονται διάφορα δημοσιεύματα , χρησιμοποιώντας γενικεύσεις  και αυθαίρετες αξιολογικές κρίσεις. Αντιθέτως, υπάρχει συνεχής επικοινωνία και εποικοδομητική συνεργασία με τους μαθητές, με τους γονείς, με το Δεκαπενταμελές Μαθητικό Συμβούλιο, με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, με το ΚΕΔΑΣΥ, με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, με υποστηρικτικές δομές κ.λπ.

Έχουμε σταθεί και συνεχίζουμε να στεκόμαστε κοντά  στους μαθητές που παρουσιάζουν αποκλίνουσα συμπεριφορά, εφαρμόζοντας στοχευμένες παρεμβάσεις και τηρώντας με συνέπεια παιδαγωγικές αξίες και επιστημονικές αρχές.

Πρόκειται για ένα σχολείο με δράσεις στην κοινωνία, με επιτυχίες και διακρίσεις σε διαγωνισμούς  όπως και  συμμετοχές σε Ευρωπαϊκά προγράμματά  με εκπαιδευτικούς και μαθητές. Τα επιτεύγματα αυτά, αλλά και τα προβλήματα, κυρίως αυτά που αφορούν σε απαραίτητες υποδομές,  είναι καταγεγραμμένα στην ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης.       

Θα πρέπει να επισημανθεί, στο σημείο αυτό, ότι πρόσφατα διατέθηκε  και φέτος στο σχολείο μας ψυχολόγος, η οποία παρέχει εξειδικευμένη υποστήριξη. Θεωρούμε όμως  ότι χρειάζεται μόνιμη στελέχωση από ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό.  

Εντελώς απαραίτητη κρίνεται και  ως εκ τούτου μεριμνούμε ώστε να εξασφαλίζεται, η  συνεργασία του σχολείου με τις οικογένειες, με φορείς και υπηρεσίες, όπως είναι η πρόνοια του Δήμου, ο «Απόπλους», η «Μετάβαση», το κέντρο κοινότητας Ρομά , το κέντρο Ψυχικής υγείας κ.λπ.

Αδιαμφισβήτητο είναι βέβαια ότι, όπως σε κάθε σχολική μονάδα, υπάρχουν και προβλήματα προς αντιμετώπιση και επίλυση, ειδικότερα στην περίπτωση του σχολείου μας θέματα υποδομών και κτιριακά, επίσης υπάρχουν ζητήματα, που αφορούν στην αποκλίνουσα συμπεριφορά ορισμένων μαθητών· όλα αυτά όμως πόρρω απέχουν από τη εικόνα που παρουσιάστηκε.

Επιπλέον, δεν είναι δυνατόν να σπιλώνεται και να αμαυρώνεται συλλήβδην η σημαντική προσφορά των ΕΠΑΛ –ακόμη και με τις όποιες ελλείψεις ή δυσλειτουργίες αυτά παρουσιάζουν– στην Ελληνική Δημόσια Εκπαίδευση, στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι του τόπου μας και της  χώρας μας.

Εμείς ως σύλλογος του 1ου ΕΠΑΛ προσπαθούμε και στοχεύουμε σε ένα καλύτερο Σχολείο. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:

Σχόλια (42)

Υπατία
|

Επειδή εγώ το έχω διαβάσει λοιπόν το καθηκοντολόγιο του εκπαιδευτικού... πουθενά δεν αναφέρεται ότι ο εκπαιδευτικός διαπαιδαγωγεί από μόνος του παρά μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες του Διευθυντή ( ο οποίος σύμφωνα με το καθηκοντολόγιό του έχει την παιδαγωγική ευθύνη του σχολείου και της πειθαρχίας) και με βάση τις οδηγίες των στελεχών εκπαίδευσης... Για του λόγου το αληθές... Και πολύ καλά έκανε ο συνάδελφος... Τό ίδιο έκαναν και κάποιοι άλλοι στην Αγγλία... ταρακούνησαν... και άλλαξαν οι νόμοι... Βάλτε τα λοιπόν με αυτούς και οχι με τον συνάδελφο... αυτός έχει άλλον ρόλο...

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
|

ΤΟ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟ ,ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΚΑΝΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ

Rip
|

Το πρόβλημα της παραβατικοτητας των ανηλίκων είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι "αναπτυγμενες"χωρες. Στα επόμενα χρόνια θα γίνει τεράστιο και στην Ελλάδα.

Κατάσταση στην παιδεία
|

Τα προβλήματα της κοινωνίας δε διορθώνονται με τον βούρδουλα στα σχολεία - να κατανοήσουν όλοι ότι η φτώχεια στα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα στην Ελλάδα του σήμερα ΔΕ συγκρίνεται με τις προηγούμενες δεκαετίες.

Αν οι γονείς είναι άνεργοι και το σχολείο δε βοηθάει τους αδύναμους μαθητές πώς θα υπάρξει βελτίωση;

@ Καζάνι που βράζει
|

Δηλαδή τι προτείνεις ? Επειδή υπάρχει ανεργία να γίνουν τα σχολεία καφετέριες και κερκίδες? Τι σχέση έχει η εφαρμογή των υποχρεώσεων μαθητών και εκπαιδευτικών με την ανεργία (που βεβαίως και είναι σοβαρό πρόβλημα)?
Μου θύμησες το εξής:
Όταν οι Αμερικάνοι κάνανε εισβολή στο Ιράκ, μαθητής του ΕΠΑΛ μου είπε : <<Κύριε δεν διαβάσαμε σήμερα, γιατί θα γίνει πόλεμος>>

Καζάνι που βράζει
|

Η Ελλάδα έχει, μαζί με την Ιταλία και την Ισπανία, το μεγαλύτερο ποσοστό ανέργων στους νέους κάτω των 30 ετών. Έχουμε μια οικονομία σε ύφεση για πάνω από δεκαετία ενώ χιλιάδες έχουν μεταναστεύσει λόγω έλλειψης καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας.

Το μόνο που προτείνουν οι εκπαιδευτικοί στα σχόλια είναι περισσότερη αυστηρότητα προς τους εφήβους. Αυτό θα λύσει τα πρωτοφανή κοινωνικά προβλήματα;

Και γιατι γίνεται λόγος
|

μόνο για την κατάσταση στα ΕΠΑΛ? Στα Γενικά Λύκεια είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα? Ή και στα Γυμνάσια ακόμα? Δεν παρατηρούνται καθημερινά φαινόμενα παραβατικής συμπεριφοράς σε όλο και μικρότερες ηλικίες μαθητών σε όλη τη δευτεροβάθμια? Κάνουμε πως δε βλέπουμε, δεν ακούμε, δεν καταλαβαίνουμε, δεν...δεν
..

ΓΕΩΡΓΙΑ
|

Εργάστηκα σε ΕΠΑΛ τριάντα χρόνια.Το μεγαλύτερο πρόβλημα το είχαμε οι φιλόλογοι, μαθηματικοί, φυσικοί, ενώ οι των τεχνικών μαθημάτων επειδή στα εργαστήρια έμπαιναν δύο ή τρεις συνάδελφοι δεν διαμαρτύρονταν ιδιαίτερα. Υπήρχαν παιδιά τα οποία ήταν εξαιρετικά και προσπαθούσαμε να τα βοηθήσουμε και να προστατέψουμε από συμμαθητές τους οι οποίοι ήταν ο φόβος όλων μας. Διαβάζοντας την επιστολή του συναδέλφου αναπληρωτή θυμήθηκα τραγικές καταστάσεις γιατί με γύρισε χρόνια πίσω,σε πράγματα που τα έζησα,σα να ξαναμπήκα σε κάποιο τμήμα που με προκαλούσε πονοκέφαλο πριν ακόμη μπω στην τάξη.

@Ηλίας
|

Το καθηκοντολόγιο των εκπαιδευτικών το γνωρίζετε. Μήπως γνωρίζετε και τις υποχρεώσεις των μαθητών και μάλιστα ηλικιών άνω των 16;

Papillon
|

Ως αναπληρωτής αισθάνομαι την ανάγκη να μοιραστώ και τις δικές μου σκέψεις γιατί εδώ φαίνεται ότι έχουμε χάσει την μπάλα.

Πρώτον για την θεωρία των "κοινωνικών αιτιών". Αυτή η χρόνια καραμέλα πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή. Τα κοινωνικά προβλήματα δεν πρέπει να μετατρέπονται σε άλλοθι για την ανοχή και την συγκάλυψη σε αντικοινωνικές και παραβατικές συμπεριφορές μαθητών. Υπάρχουν πολλά παιδιά από φτωχές και εργατικές-λαϊκές οικογένειες, παιδιά που οι γονείς τους δουλεύουν σκληρά ώστε αυτά να μορφωθούν (ή και τα ίδια τα παιδιά εργάζονται), παιδιά που αντιμετωπίζουν χίλια δύο προβλήματα στη ζωή τους αλλά όταν έρχονται στο σχολείο έρχονται για να ΜΟΡΦΩΘΟΥΝ και η συμπεριφορά τους είναι ΆΨΟΓΗ. Ακόμα και παιδιά τα οποία όταν έρχονται στο σχολείο είναι απλά αδιάφορα και βαριούνται μέσα στην τάξη, με πολλά εκπαιδευτικά και μορφωτικά κενά (και φυσικά αυτά τα παιδιά πρέπει να τα βοηθήσει η πολιτεία όπως και όλοι μας) και πάλι σέβονται τόσο τους εκπαιδευτικούς όσο και τους συμμαθητές τους και απλά δεν δημιουργούν το παραμικρό πρόβλημα. Απλώς λόγω κενών ή άλλων αιτιών δεν παρακολουθούν το μάθημα παρόλα αυτά είναι παιδιά με αρχές και συνείδηση.

Τόσο το ΕΠΑΛ όσο και τα ΓΕΛ είναι για αυτά τα παιδιά. Για τα υπόλοιπα όμως ΟΧΙ. Για αυτά χρειάζονται άλλου είδους εκπαιδευτικε΄ς δομές και εδώ κολλάει αυτό που είπε και ο dimitris. Δομές με ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ κατάρτιση. Αυτά τα παιδιά ΔΕΝ αντέχουν ένα ολόκληρο εφτάωρο από τις 8 και τέταρτο μέχρι τις 2 το μεσημέρι, 35-45 λεπτά μάθημα μέσα σε τάξεις. Αισθάνονται ότι καταπιέζονται, βαριούνται σε βαθμό τε΄τοιο ώστε να ξεσπούν και ξεσπούν όπως αυτά καταλαβαίνουν και όπως γνωρίζουμε όλοι μας. Ας πούμε την αλήθεια πόσες φορές μαθητές μας έχουν πει ανοιχτά "κύριε βαριέμαι, δεν αντέχω άλλο εδώ μέσα, δεν κάνω τίποτα, δεν με ενδιαφέρει το μάθημά σας, θέλω να φύγω" και άλλα τέτοια; Αυτά τα παιδιά νιώθουν σαν φυλακισμένοι αλλά σου λένε "δεν μπορώ να κάνω αλλιώς, πρέπει να πάρω το απολυτήριο". Και φυσικά εφόσον νιώθουν σαν...στρατιώτες που κάνουν την υποχρεωτική τους θητεία γιατί ΔΕΝ επιθυμούν πραγματικά να είναι στο σχολείο αλλά έρχονται από υποχρέωση αφού χρειάζονται το χαρτί σου λένε "θέλω να πάρω το απολυτήριο αλλά όπως γουστάρω εγώ με φασαρία, με φωνές, θα μου βάλεις και ένα 11, 12 να περάσω και τέλος".

Και σε αυτό το τελευταίο μπαίνει και ένας α΄λλος βασικός παράγοντας που εντελώς τυχαία δεν τον θίγει ούτε στο ελάχιστον καμία ανακοίνωση τόσο του Συλλόγου του σχολείο όσο και του 15μελούς. Είναι αυτή η νοοτροπία του νεοέλληνα που την καλλιεργεί και στο παιδί του ότι "μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις, να φέρεσαι όπως γουστάρεις χωρίς να σκέφτεσαι τις συνέπειες των πράξεών σου στον διπλανό σου και στην κοινωνία, χωρίς να προσπαθείς και να κοπιάζεις για το οτιδήποτε στην ζωή και να επιβραβεύεσαι κιόλας με ένα καλό βαθμό, ένα απολυτήριο, μία θέση στο κράτος" κλπ. Ελάτε τώρα πείτε την αλήθεια δεν ισχύει αυτό; Δεν το καλλιεργούμε εμείς οι ίδιοι στους μαθητές από το Γυμνάσιο ακόμα (μη πω και από το Δημοτικό) με καθαρά ΧΑΡΙΣΤΙΚΟΥΣ βαθμούς ώστε να περνάνε τα παιδιά τις τάξεις χωρίς διάβασμα και προσπάθεια; Αλήθεια ποια ΟΛΜΕ και ποιο εκπαιδευτικό κίνημα αντιδράει στο γεγονός ότι μαθητές περνάνε επειδή παίρνουν 20 στην...Γυμναστική και στα...Θρησκευτικά ενώ σε ΒΑΣΙΚΑ μαθήματα όπως Άλγεβρα, Γεωμετρία, Φυσική, Γλώσσα είναι ΚΟΥΜΠΟΥΡΕΣ;

Πρέπει λοιπόν η πολιτεία να τα σπρώξει προς άλλη κατεύθυνση

Κωνσταντινα
|

Οι επιστολές είναι επιβεβλημε΄νες Καλώς γράφτηκαν και καλώς αντέδρασε το σχολείο. Σημαντικό ότι γίνονται παρεμβάσεις και προσπάθεια. Από την άλλη το σκεπτικό τους είναι χαρακτηριστικό. Η επιστολή του παραιτηθέντος αναπληρωτή εκλαμβάνεται ως περιθωριοποίηση και απόρριψη συγκεκριμένων μαθητών. Δηλαδή , παρόλα όσα λέμε, πιο πολύ φοβόμαστε τα λόγια; Πώς πειρθωριοποεί κα΄ποιους μια επιστολή διαμαρτυρίας; Ο αναπληρωτής ένιωσε άσχημα, ένιωσε αδυναμία, απελπισία, ίσως. Είναι νέος, έχει πιθανόν και κάποια στήριξη οικονομική και παραιτήθηκε. Μπορεί και να μην έχει. Όποιος εκπαιδευτικός θα έβλεπε πολύτιμη αυτή τη μαρτυρία. Αυτή τη δημόσια διαμαρτυρία και έκκληση βοήθειας.Σε αυτούς που κα΄νουν ηρωϊκές εκκλήσεις στους κανονισμούς και την ιδιότητα του εκπαιδευτικού , και ότι έπρεπε να μείνει να παλέψει κλπ , πράγματι κι εγώ πιστεύω ότι έπρεπε.. Αλλά και με θεσμική στήριξη και παρέμβαση. Να σκύψει κάποιος στην περίπτωσή του. Και κυρίως ο σύλλογος , ο έμπειρος, ο αγωνιστικός.. Μέσα από τις δικές μου εμπειρίες αμφιβάλλω για την παιδαγωγική αγάπη όσων δεν μπορούν να στηρίξοιυν συνάδελφο. Το σχολείο είναι ένας ιδιαίτερος χώρος. Και η πεταλούδα που κινεί τα φτερά της δε χρειάζεται να διασχίσει την Κίνα και τον κόσμο για να επηρεάσει κα΄ποιον. Όλοι είμαστε πολύ κοντά. Επαγγελματισμός στο σχολείο.. Τι είναι άραγε; Ό, τι και σε μια εταιρεία; Και πάλι; Ξέρει ο κόσμος στην Ελλάδα πολλά από πραγματικές εταιρείες; Ή φαντάζεται;

@Απογοητευμένος/η
|

Θα σε απογοητεύσω ακόμα περισσότερο. Πιάσε οοολους τους Υπουργούς από το 1970 ως και σήμερα. Μέτρα τους. Και μετά μέτρα τι ποσοστό αυτών ήταν καταρτισμένοι στο αντικείμενο: δηλαδή, management οργανισμών, δημόσια διοίκηση, διοίκηση εκπαιδευτικών οργανισμών, σε οποιαδήποτε βαθμίδα. Αμα βρεις 1-2 σφύρα.
Ο καθένας νομίζω ότι μπορεί να αναλάβει έναν πολύπλοκο οργανισμό για τον οποίο δεν έχει ιδέα κατά βάση πως "τρέχει" και να εφαρμόσει "το όραμά" του/της. Τρομάρα μας...

Απογοητευμένος/η
|

Το πρόβλημα με την εκπαίδευση στην Ελλάδα σε ΟΛΕΣ τις βαθμίδες είναι ότι ο/η κάθε υπουργός Παιδείας έρχεται με το δικό του/της όραμα (;;;!!!), που συνήθως είναι συρραφή καλών και λιγότερο καλών πρακτικών, προερχόμενες από ποιός ξέρει ποια χώρα, το οποίο προσπαθεί να εφαρμόσει/επιβάλει για το πολύ περιορισμένο διάστημα που είναι υπουργός χωρίς καμία ουσιαστική προετοιμασία και κυρίως, χωρίς προηγούμενη επαρκή εφαρμογή και ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ επιμόρφωση των εκπ/ κών που θα το εφαρμόσουν. Κατά συνέπεια, στο τέλος βγαίνει μια τρύπα στο νερό μέχρι το επόμενο όραμα του /της επόμενου/ης υπουργού. Υπενθυμίζω μερικά εκπ/κά "οράματα" διαδοχικών υπουργών Παιδείας που ξεκίνησαν, εφαρμόστηκαν και τελείωσαν άδοξα την τελευταία 7/ετία : Σχολική και κοινωνική ζωή, Κοινωνικό Σχολείο, Θεματική εβδομάδα και, τελευταία, Εργαστήρια Δεξιοτήτων, 'Ομιλοι.... Αναμένουμε με ανυπομονησία !!! το όραμα του/της επόμενου/ης υπουργού

Fight club
|

Εκπαιδευτικούς ή θηριοδαμαστές χρειαζόμαστε τελικά; μήπως στα μαθήματα για πτυχίο να περιλάβουμε και τις πολεμικές τέχνες...
ΥΓ:Αυτό με την εσωτερική αξιολόγηση με αποτελείωσε.

Παλιος
|

Υπέροχη αντιμετώπιση.Παραδεχομαστε τα προβληματΑ αλλά προσπαθουμε

Δημήτρης
|

Εμείς ως σύλλογος του 1ου ΕΠΑΛ προσπαθούμε και στοχεύουμε σε ένα καλύτερο Σχολείο.
Το αρκεί η προσπάθεια ισχύει μόνον για τους μαθητές στις πρώτες τάξεις του δημοτικού.
Για όλους τους μεγαλύτερους δεν ισχύει. Πρέπει να βγαίνει και σωστό αποτέλεσμα.
Πρέπει να σταματήσει αυτή η μόδα που αρκούμαστε στην προσπάθεια.

Χαρης Τζελ.
|

Για άλλη μια φορά, ως κλάδος στρουθοκαμηλίζουμε. Στρογγυλεύουμε τα πάντα, πετάμε και δυό ¨παιδαγωγικές κορώνες¨ και συνεχίζουμε μακάριοι...

ΔΜ
|

@Πε86, Από όλη την ,τεκμηριωμένη σε όλα τα επίπεδα, ανακοίνωση αυτό καταλάβατε;;

dimitris
|

Τα προβλήματα με την μαθησιακή διαδικασία στα ΕΠΑΛ είναι γνωστά. Αυτή η κατάσταση βολεύει. Η πολιτεία θα πρέπει να πάρει απόφαση για την αναβάθμιση της τεχνικής εκπαίδευσης και να γίνει πραγματικά τεχνική εκπαίδευση να εκπαιδεύει εξειδικευμένους επαγγελματίες οι οπαίοι θα στελεχώσουν την σύγχρονη αγορά τής εργασίας. Τα ΕΠΑΛ είναι μια ενδιάμεση κατάσταση τεχνικής και γενικής εκπαίδευσης και ταυτόχρονα ένας εύκολος δρόμος για την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο.

ΠΕ800
|

Η στάση σας αγαπητοί συνάδελφοι, ερμηνεύει πολλά και δυστυχώς προδιαγράφει περισσότερα γιατί αν δεν δέχεσαι το πρόβλημα στις πραγματικές του διαστάσεις, δεν προκύπτει λύση. Μάλιστα γίνεσαι μέρος του προβλήματος. Υπηρετώ σε ΕΠΑΛ 32 χρόνια και έχω άποψη...

Η ουσία για τα ΕΠΑΛ
|

«Είναι κοινός τόπος ότι οι μαθητές των ΕΠΑΛ κατά κανόνα έχουν μεγάλα γνωσιακά κενά, καθώς και προβλήματα οικογενειακά και κοινωνικά.

Επίσης, πολλοί από τους μαθητές των ΕΠΑΛ είναι *εργαζόμενοι*, ως εκ τούτου καταβάλλουν προσπάθεια αφενός να παράσχουν βοήθεια προς την οικογένειά τους, αφετέρου να λάβουν το πολυπόθητο Απολυτήριο Λυκείου ή ακόμα και να κατακτήσουν ένα πτυχίο.

Θα πρέπει να επισημανθεί, στο σημείο αυτό, ότι πρόσφατα διατέθηκε και φέτος στο σχολείο μας ψυχολόγος, η οποία παρέχει εξειδικευμένη υποστήριξη. Θεωρούμε όμως ότι χρειάζεται μόνιμη στελέχωση από ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό.

Εντελώς απαραίτητη κρίνεται και ως εκ τούτου μεριμνούμε ώστε να εξασφαλίζεται, η συνεργασία του σχολείου με τις οικογένειες, με φορείς και υπηρεσίες, όπως είναι η πρόνοια του Δήμου, ο Απόπλους, η Μετάβαση, το κέντρο κοινότητας Ρομά, το κέντρο Ψυχικής υγείας κ.λπ».

Άρα είναι πλέον σαφές ότι τα περισσότρα παιδιά στα ΕΠΑΛ ως εργαζόμενοι είναι πλέον μαθητές «μερικής απασχόλησης», με συσσωρευμένα κενά γνώσεων, και ότι το κράτος τα έχει εγκαταλείψει χωρίς να προσφέρει ουσιαστικές ενισχυτικές υπηρεσίες (ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργους, ενισχυτικά μαθήματα σε Γλώσσα και Μαθηματικά).

Εξάλλου, αν διαβάσετε ολόκληρη την επιστολή, γίνεται αναφορά σε ένα μόνο προβληματικό τμήμα της Α' Τάξης και σε εξωσχολικούς, ενώ στα υπόλοιπα τμήματα στην Β' και Γ' Τάξη Λυκείου η κατάσταση είναι σαφώς καλύτερη.

Πε86
|

Όσοι έχουμε διδάξει σε ΕΠΑΛ ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται στην τάξη.Αν οι συνάδελφοι δεν θέλουν (!) να το δουν και τους ικανοποιεί αυτή η κατάσταση τι να πω....

Αναπληρωτης
|

Έγιναν αυτά που λέει ο συνάδελφος η οχι;

δεν είναι «οι άριστοι των αρίστων», αντιθέτως
|

Πάντως θα είχε ενδιαφέρον ένα κείμενο των μαθητών, με τα δικά τους λόγια, τις δικές τους σκέψεις και προτάσεις και τα δικά τους συναισθήματα.

Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα
|

Δηλαδή όλα καλά..ο άνθρωπος απλά δεν κατάλαβε! Μάλλον θα τα έβγαλε από το μυαλό του! Στρουθοκαμηλισμός σε όλο του το μεγαλείο. Μπράβο, και εις ανώτερα παιδιά!

Δηλαδή τελικά
|

Φταίει ο αναπληρωτής καθηγητής που παραιτήθηκε....

KONSTANTINOS CHOR.
|

Αγαπητοί συνάδελφοι, αξιόλογη η προσπαθεια σας αλλά η πραγματικοτητα της τάξης σας διαψεύδει.

sto_zoumi
|

Επί της ουσίας: Κι εμείς θα θέλαμε να μπορούσαμε να παραιτηθούμε αλλά κάνουμε μόκο και υπομένουμε την κατάσταση.

ΗΛΙΑΣ
|

Συνάδελφοι του 1ου ΕΠΑΛ Αργοστολίου

και μαθητών του ιδιου ΕΠΑΛ,

αυτά που αναφέρετε τα έλεγα ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ κάποιες ημέρες πριν στο ESSOS σε αντίστοιχο θέμα που αφορούσε τον Αναπληρωτή ...

και κάποιοι δυσαρεστήθηκαν, πολύ δυσαρεστήθηκαν και άρχισαν τις
θεωρητικές απαντήσεις ...

Ο Αναπληρωτής με 6 ώρες τα παράτησε διδάσκοντας σε ένα περιφερειακό
ΕΠΑΛ / σχολείο.

Αναρωτιέμαι αν φοιτούσε σε ένα κεντρικό ΕΠΑΛ στην Αθήνα με 800 παιδιά,

τι θα έκανε ? θα έφευγε μετανάστης για να γλυτώσει από την ελληνική εκπαίδευση

και τα //παραβατικά// ΕΠΑΛ .

Γιατί άραγε δεν έμεινε να εργαστεί για να βελτιώσει την λειτουργία σας,

από ότι κατάλαβα για εκπαιδευτικός διορίστηκε,

διάβασε ποτέ το καθηκοντολόγιο και τις αρμοδιότητες του Ελληνα Εκπαιδευτικού,

Κατάλαβε ποιος είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού ή είχε στο μυαλό του πως προσλήφθηκε σε ιδιωτικο //φροντιστήριο//.

ΣΥΝΑΔΕΛΦΕ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΑΛΕΓΟΥΜΕ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ.

ΘΑ ΣΑΣ ΘΥΜΙΣΩ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΟΥ ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ // ΑΡΘΡΟ 16

ΣΥΝΑΔΕΛΦΕ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ

ΤΙ ΥΠΗΡΕΤΕΙΣ ΣΑΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ

Δεν έχεται καμιά ευθύνη κ. Δ.ντά του ΕΠΑΛ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ,
ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΑΣ !

Μην νιώθετε ότι //απολογείστε// είμαι σίγουρος ότι κάνετε την δουλειά σας πολύ σωστά.

Σας εύχομαι καλή συνέχεια σε εσάς και τους μαθητές σας ...

ΠΡΕΠΕΙ να καταλάβει ο συνάδελφος Αναπληρωτής ότι θα έκανε
ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΣΤΟ ΕΠΑΛ ΣΑΣ , ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΣ

ΚΑΛΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΤΟ ΕΠΑΛ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

Μη παραιτηθείς
|

Συγχαρητήρια

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ