ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΑΠΟΨΗ

Μην πυροβολείτε την Τ.Ε.Ε

Δημοσίευση: 08/11/2022
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Αρώνης Ευάγγελος, Διευθυντής 2ου ΕΠΑΛ Αμαρουσίου

Τις τελευταίες ημέρες γινόμαστε μάρτυρες διαφόρων video αλλά και  δημοσιευμάτων αναπληρωτών εκπαιδευτικών  ΕΠΑΛ  που παραιτήθηκαν, γιατί   «αδυνατούσαν»  να κάνουν μάθημα λόγω  συμπεριφοράς και  εκφοβισμού που δέχονταν από μαθητές των ΕΠΑΛ.   

Είναι όμως έτσι τα πράγματα ;

Από την εμπειρία μου  - και όχι μόνο - τα ΕΠΑΛ  επιλέγονται  κυρίως  από μαθητές της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Γυμνάσιο) οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως «αδύναμοι  μαθητές». Μεγάλος αριθμός αυτών έχουν διαγνωσμένες, εγγενείς ή μη μαθησιακές δυσκολίες  και σε μεγάλο επίσης  ποσοστό   παρουσιάζουν χαμηλή αυτοεκτίμηση και χαμηλές προσδοκίες  λόγω των μειωμένων επιδόσεών τους  στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο. Επιλέγονται επίσης, ιδίως  τα τελευταία χρόνια, σε ικανοποιητικό ποσοστό, από μαθητές συνειδητοποιημένους ως προς την επαγγελματική τους πορεία ή την εισαγωγή στη Τριτοβάθμια. Γι’ αυτούς προηγείται ο στόχος της εισαγωγής  σε κάποιο πανεπιστήμιο ή  η φοίτηση στο μεταλυκειακό έτος της μαθητείας  και παρά την επικρατούσα κοινωνική άποψη του υποδεέστερου σχολείου, ανταποκρίνονται πλήρως στη μαθησιακή διαδικασία, εκτιμούν την παρεχόμενη εκπαίδευση και τελικά γίνονται κοινωνοί όσων θετικών στοιχείων εντοπίζονται στη Τεχνική Εκπαίδευση.

Για τους υπόλοιπους μαθητές  που ανάγκασαν δυστυχώς τους συναδέλφους σε παραίτηση(και τους σέβομαι απόλυτα) περιορίζονται ασφυκτικά τα εξωτερικά κίνητρα για μάθηση και σε συνδυασμό με την προγενέστερη αρνητική τους  εκπαιδευτική συμπεριφορά  και μαθησιακή αποθάρρυνση, οδηγούνται στη «αδιαφορία», σε παραβατική  συμπεριφορά, αυξημένη τάση επιθετικότητας και  αποξένωση παρασύροντας  και άλλους  συμμαθητές τους  καθώς :

  • Βρίσκονται στην Επαγγελματική εκπαίδευση «αναγκαστικά» κυρίως, επειδή οι οικογένειες τους δεν έχουν οικονομική δυνατότητα να ανταπεξέλθουν στο τεράστιο οικονομικό κόστος της προετοιμασίας για την είσοδο στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, κατάσταση την οποία πρεσβεύει κυρίως  το Γενικό Λύκειο.
  • Επιλέγουν  ειδικότητα χωρίς να τους παρέχεται ουσιαστική  βοήθεια μέσω ενός ολοκληρωμένου συστήματος Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, ειδικά στο γυμνάσιο.
  • Γνωρίζουν ότι απευθύνονται σε μία ανασφαλή αγορά εργασίας με περιορισμένες δυνατότητες απορρόφησης και εν τέλει βιώνουν, ένα περιβάλλον εκπαιδευτικής και εργασιακής ανασφάλειας. Τελικά, για τους μαθητές αυτούς  το ΕΠΑΛ είναι μονόδρομος και για αυτόν ακριβώς το λόγο προκύπτει η επιτακτική ανάγκη να καλλιεργηθούν εσωτερικά κίνητρα μάθησης.

Βέβαια, τα  τελευταία χρόνια τα ΕΠΑΛ  με το θεσμό του συμβούλου καθηγητή της παράλληλης ενισχυτικής διδασκαλίας  και την πρόσληψη ψυχολόγων –υποστηρικτικές δομές που παλαιότερα δεν υπήρχαν-βελτίωσαν την γενικότερη εικόνα  στο σχολείο και  στην κοινωνία (γιατί εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά δεν υστερούν) και εγγράφονται μαθητές  απόφοιτοι γυμνασίου με υψηλή βαθμολογία. Είναι όμως ανάγκη, επειδή οι  συνθήκες της πολλαπλής κρίσης και κοινωνικής ανασφάλειας συνεχίζονται (πανδημία κλπ) και οξύνουν τα προβλήματα, να δημιουργηθεί, κατά προτεραιότητα στη ΤΕΕ, ένα πιο ολοκληρωμένο πλαίσιο υποστήριξης(δομές, επιμόρφωση, υποδομές κλπ). Ένα πλαίσιο το οποίο ,εκτός των άλλων, θα συμβάλλει στη δημιουργία και ανάπτυξη θετικού ψυχοκοινωνικού κλίματος και θα περιλαμβάνει στόχους θετικής αυτοεικόνας και αυτοαντίληψης αξιοποιώντας μεταξύ άλλων, τη διερευνητικά μάθηση, την προσωπική ενδυνάμωση και τη δημιουργία θετικών στάσεων ζωής.

Από την άλλη πλευρά, εκπαιδευτικοί  ιδίως των ΕΠΑΛ  καλούνται να βιώσουν στο σχολείο την ιδιαίτερη αυτή διαμορφωθείσα κατάσταση η οποία  τους  “προέκυψε’’   και η οποία ενδέχεται να χειροτερεύει και τελικά εργάζονται σε δύσκολο εργασιακό περιβάλλον προσπαθώντας   να συμβάλλουν στη  διαμόρφωση ώριμων ,έντιμων και κοινωνικά υπεύθυνων πολιτών. Οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να κάνουν τα πάντα στο σχολείο αλλά μπορούν να κάνουν πολλά, ιδιαιτέρως για την άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και την υποστήριξη των μαθητών που τους έχουν ανάγκη. Αυτό αποτελεί ένα άτυπο “ επίτευμα “  των μάχιμων εκπαιδευτικών στο οποίο κανείς δεν αναφέρεται.  

Για να διαδραματίσουν με επιτυχία το ρόλο τους χρειάζονται  πρώτα απ όλα ασφάλεια στο εργασιακό τους περιβάλλον και ολοκληρωμένη υποστήριξη στο πολυσύνθετο  έργο τους. Δεν μπορεί να είναι  ταυτόχρονα και διοικητικοί υπάλληλοι επιφορτισμένοι με τη συνεχώς αυξανόμενη  γραφειοκρατική  εργασία, ούτε σχολικοί φύλακες, παιδονόμοι και ταχυδρόμοι! Αντίθετα, πρέπει να ενισχυθεί ο παιδαγωγικός ρόλος του σχολείου και να καλλιεργηθούν πιο μεθοδικά οι σχέσεις μαθητών καθηγητών και οι σύλλογοι διδασκόντων να διαμορφώνουν πεδίο ουσιαστικής συνεργασίας με το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων.

Ουσιαστικοί παράγοντες υποστήριξης για τους εκπαιδευτικούς είναι η επιμόρφωση,τα σεμινάρια διαχείρισης προβλημάτων συμπεριφοράς και προσαρμογής των μαθητών, η δημιουργία και άλλων υποστηρικτικών συμβουλευτικών δομών  στο δημοτικό και στο γυμνάσιο  και γενικά  παιδαγωγικά εργαλεία  που να  συμβάλλουν στη δημιουργία θετικού κλίματος, αυτοεκτίμησης  και κινήτρων ανάπτυξης .

Παρότι η Τεχνική Εκπαίδευση επωμίζεται οξυμένα προβλήματα στις σημερινές συνθήκες του δυαδικού συστήματος (Γενικό- Τεχνικό Λύκειο) αποτελεί στη πραγματικότητα μια μορφή (μοναδικού) σχολείου η οποία είναι σε θέση να ενθαρρύνει τους μαθητές και να προσφέρει πολλαπλές δυνατότητες προσέγγισης και καλλιέργειας γνώσης σε αυτούς αξιοποιώντας την πολλαπλή νοημοσύνη, τα ενδιαφέροντα, τις κλίσεις αλλά και τις πλούσιες εμπειρίες (κυρίως εργασιακές  άμεσες ή έμμεσες) των μαθητών της. Ίσως  η μοναδική  ευκαιρία για κοινωνική ένταξη και μετάβαση στην ενεργό κοινωνική και επαγγελματική ζωή.

Γι’ αυτό μη πυροβολείτε την Τεχνική Εκπαίδευση ........

Σχόλια (22)

 
Τρικυμία εν κρανίω
04 Δεκ 2022 13:34

@ Π΄ρέπει να γίνει κατανοητό03 Δεκ 2022, τα ΤΕΙ ήταν Ανώτατα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα που απένειμαν πρώτο βασικό ακαδημαϊκό τίτλο σπουδών (επίπεδο 6) , φυσικά με δυνατότητα πραγματοποίησης μεταπτυχιακών και διδακτορικων.
Φυσικά απολύτως καμία σχέση με επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση που παρέχουν ΕΠΑΛ και ΙΕΚ (αν και εδώ υπάρχουν σοβαρές διαφορές. Μη γράφετε ανακρίβειες ή καλύτερα ενημερωθείτε προτού γράψετε δημόσια .... ασυναρτησίες!

 
Παιδεία για το 2030-2040
04 Δεκ 2022 01:37

Είναι «λύση» για την ελληνική κοινωνία να έχουμε 17χρονα παιδιά να δουλεύουν σε χαμηλόμισθες θέσεις «μαθητείας» -για παράδειγμα, με ειδικότητα Ξενοδοχοϋπάλληλος ή Αισθητικός, δηλαδή καμία σχέση με βιομηχανική ανάπτυξη και ειδίκευση, παλαιού ή νέου τύπου- και μετά από 10-15 χρόνια οι ίδιοι άνθρωποι μην έχουν καμία ελπίδα για μετεκπαίδευση;

Τα ΕΠΑΛ και ο θεσμός της μαθητείας δεν προσφέρουν στέρεα κατάρτιση σε τεχνικά επαγγέλματα ή επαγγελματική διέξοδο, όπως ισχυρίζεστε, πάλι σερβιτόροι καταλήγουν οι απόφοιτοί τους. Σαφέστατα λοιπόν χρειάζεται εναλλακτική πρόταση αντί να κρύβουμε το πρόβλημα πίσω από μετονομασίες.

Δείτε τα πλέον πρόσφατα στοιχεία της έκθεσης του ΟΟΣΑ (Education at a glance, Οκτώβριος 2022): Σε όλες τις προηγμένες δυτικές ευρωπαϊκές χώρες *οι νέοι έως 35 ετών* επιλέγουν την Ανώτατη Εκπαίδευση και όχι την Τεχνική Κατάρτιση. Στις προηγμένες χώρες μάλιστα ήδη προσεγγίζει το 70% του συνόλου των νέων.

[ The average share of 25-34 year-olds with a tertiary qualification increased from 27% in 2000 to 48% in 2021 across OECD countries. In 14 OECD countries, *more than half of all 25-34 year-olds* now have a tertiary degree.

If current trends continue, tertiary attainment will overtake upper secondary or non-tertiary attainment as the most common level of educational attainment among the entire working-age population in the near future as the current group of *25-34 year-olds* age and younger cohorts with higher levels of tertiary attainment enter the workforce. ]

Συνεπώς, και στην Ελλάδα, τα Δημόσια ΙΕΚ μπορούν να παραμείνουν και να καλύψουν τις ανάγκες για τα τεχνικά επαγγέλματα (10% έως 15%), το Λύκειο πρέπει να παραμείνει Ενιαίο και Γενικό και το Γυμνάσιο να διευρυνθεί σε εξαετές, ώστε να αποκτηθούν θεμέλια στα βασικά μαθήματα και να μην μένουν κενά από τάξη σε τάξη.

Μόνο έτσι θα προετοιμάσουμε τα νέα παιδιά -δηλαδή, όσα γεννήθηκαν μετά το 2010- για την αγορά εργασίας του 2030-2040 και για τις απαιτήσεις στην κοινωνία του μέλλοντος, όχι εμμένοντας σε ιδέες και δεδομένα του 1970 ή του 1980.

«Και ακριβώς η Τεχνική Εκπαίδευση αποτελεί και πρέπει να αποτελεί την διέξοδο για τα πιο φτωχά παιδιά»

Κι ένα τελευταίο: Τα παιδιά είναι πρώτα και κύρια ΜΑΘΗΤΕΣ, αδιανόητο σε ευρωπαϊκό δημοκρατικό κράτος να διαχωρίζονται από το σχολείο τους σε «φτωχούς και πλούσιους» και αυτό να καθορίζει τις ακαδημαϊκές επιλογές τους.

 
Π΄ρέπει να γίνει κατανοητό
03 Δεκ 2022 21:40

τα ΙΕΚ δημιουργ΄ήθηκαν με σκοπό να
αντικαταστήσουν την ακριβή Κατάρτιση των ΚΑΤΕΕ ΤΕΙ που είχε αποτύχει οικτρά την αποστολή της.

Δηλαδή τον συνδυασμό επιστημονικών και πρακτικών γνώσεων σε ειδικά επαγγέλματα που είτε δεν καλύπτονταν απο ειδικότητες Κατεε ΤΕΙ είτε δεν έκαναν "καλη" δουλειά.

Το 2004 η Γιαννάκου άλλαξε την πορεία των ΙΕΚ και απο ειδικότητες πληροφορικής, λογιστικής, κ.α. μετέτρεψε τα ΙΕΚ σε σχολές ΕΠΑΛ που ακολουθούσαν παράλληλη διαδρομή και παρείχαν ίδια επαγγελματική αποκατάσταση
Για αυτό εχουμε ειδικότητες ΕΠΑΛ κομμωτικής ΙΕΚ & κομμωτικής, ΕΠΑΛ βοηθός φαρμακείου & ΙΕΚ βοηθός φαρμακείου. Ιδια επαγγελματικά προσόντα παρέχουν ΛΥΚΕΙΟ
Το αυτό συνέχισε 18 ολόκληρα χρόνια, το πείραμα των ΙΕΚ απέτυχε, και "αναβαθμίστηκαν" για την επιβίωση των ιδιωτικών. Οσο για το Ελληνα που θα κυκλοφοράει με ενα πτυχίο Λυκείου.....Ας ΠΡΟΣΕΧΕ..

 
Papillon
12 Νοε 2022 10:50

"Υπάρχει στην Ελλάδα αυτοκινητοβιομηχανία ή άλλου τύπου βαριά βιομηχανική παραγωγή; Μήπως απλώς εθελοτυφλούμε;

Εκείνο που αδυνατούν να κατανοήσουν οι θιασωτές και υπέρμαχοι των ΕΠΑΛ είναι πως η ΕΕ ακολουθεί εδώ και δεκαετίες πολιτική αποβιομηχάνισης. Τα εργοστάσια σε Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Αγγλία και Ιταλία κλείνουν και μεταφέρονται σε χώρες εκτός Ευρώπης.

Η Ελλάδα, μια μικρή σε πληθυσμό χώρα στο βαλκανικό άκρο της ηπείρου, πρέπει να θέσει ως πρώτη προτεραιότητα τη στροφή στη γενική εκπαίδευση αν θέλει να υπάρχει προοπτική για τους νέους στο μέλλον."

Με την μόνη διαφορά ότι εμείς είμαστε ΚΑΤΩ από τον μέσο όρο σταθερά όλα αυτά τα χρόνια σε σχέση με τις άλλες χώρες που αναφέρεις όπου ενώ υπάρχει αποβιομηχάνιση (και αυτό είναι που χειροτερεύει την κατάσταση των εργατικών-λαϊκών στρωμάτων και εκεί) παρόλα αυτά έχουν ακόμη ισχυρή βιομηχανία (σε σχέση με εμάς σίγουρα συν τοις άλλοις μιλάμε για ιμπεριαλιστικά κράτη) γι'αυτό και επενδύουν και αυτές στην τεχνική εκπαίδευση. Μπορείς να μου πεις ΜΙΑ χώρα που έχει εγκαταλείψει την τεχνική εκπαίδευση για να προσανατολίσει το εκπαιδευτικό σύστημα στην γενική; Που έχει γίνει αυτό; Ένα παράδειγμα μπορείτε να μας δώσετε;

Και δεν το κατάλαβα αυτό γιατί να μην απαιτήσουμε σαν λαός να επενδύσει η χώρα μας στην βαριά βιομηχανία; Γιατί να μην παλέψουμε ώστε να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, να υπάρξουν επενδύσεις σε αυτούς τους τομείς; Γιατί να μην παλέψουμε ώστε το καθεστώς να σταματήσει να ΣΑΜΠΟΤΑΡΕΙ με διάφορους τρόπους την εγχώρια βαριά βιομηχανία; Έχετε ακούσει για την Namco και το ελληνικό αυτοκίνητο που χρόνια προσπαθεί να κατασκευάσει και να κυκλοφορήσει αλλά δεν της το επιτρέπουν;

 
Papillon
12 Νοε 2022 10:34

Μάλλον ορισμένοι δεν θέλετε να αντιληφθείτε την πραγματικότητα. Από την στιγμή που ένας έφηβος από τα 15-16 του βγαίνει για αναζήτηση εργασίας, οφείλουμε να του δώσουμε διέξοδο προς τα εκεί. Και η ΜΟΝΗ διέξοδος που μπορεί να έχει ώστε να μην αποκλειστεί από την εκπαίδευση αλλά και να μπορέσει να σταθεί έξω στην αγορά και μέσα στην παραγωγή με όσο γίνεται καλύτερους όρους ώστε να βγάλει ένα μεροκάματο για να ζήσει αυτός και η οικογένειά του είναι η ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.

Μάλλον δεν έχετε καταλάβει τι πάει να πει φτώχεια και ανεργία. Από τη στιγμή που αυτά τα παιδιά και οι οικογένειές τους βιώνουν τέτοιες συνθήκες η λύση αυτή αποτελεί ΜΟΝΟΔΡΟΜΟ γι'αυτούς. Είναι ζήτημα επιβίωσης. Γιατί μισείτε τόσο πολύ αυτά τα παιδιά ώστε να τους αρνείστε το δικαίωμα τους στο να μπούνε στην παραγωγική διαδικασία και να εργαστούν;

Δεν μου λέτε στην Φινλανδία που στηρίζεται το όλο σύστημα στην ΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ γιατί ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ο αριθμός των μαθητών στην τεχνική εκπαίδευση ενώ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ στην γενική; Μήπως ο φινλανδικός λαός είναι περισσότερο φτωχός από εμάς; Μήπως οι μισθοί εκεί είναι χαμηλότεροι; Μήπως έχουν περισσότερη ανεργία; ΌΧΙ είναι η απάντηση. Επομένως; Για΄τι εκεί όπως και σε άλλες χώρες φυσικά επιλέγουν όλο και περισσότεροι την τεχνική εκπαίδευση;

"Στην ΕΕΚ κατά το διάστημα 2001/2013 το ποσοστό των μαθητών αυξήθηκε από 36% σε 42%.

Το ποσοστό των μαθητών στην Ανώτερη Γενική Εκπαίδευση μειώθηκε από 54% σε 50%."

https://www.esos.gr/arthra/41663/i-epaggelmatiki-ekpaideysi-kai-katartis...

Στον καπιταλισμό αναπόφευκτα θα έχουμε φτωχοποίηση των εργατικών-λαϊκών στρωμάτων όπως και ανεργία, ανεργία στους νέους κλπ αυτό είναι νόμος στον καπιταλισμό και ισχύει ΠΑΝΤΟΥ. Ανισότητες, εξαθλίωση λαϊκών στρωμάτων, φτώχεια πάνε πακέτο με την αστική κοινωνία. Είναι δεδομένο λοιπόν ότι σε αυτό το πλαίσιο ακόμα και οι νέοι θα γίνουν μισθωτοί δούλοι, θα πουλήσουν την εργατική τους δύναμη στο κεφάλαιο, θα ενταχθούν από αυτή την ηλικία στην εργατική τάξη, στο προλεταριάτο. Επομένως κάποιοι από αυτούς δεν θα έχουν την δυνατότητα για μόρφωση όπως την θέλετε εσείς. Άρα οφείλουμε να δώσουμε σε αυτά τα παιδιά μία ΔΙΕΞΟΔΟ ώστε να ζήσουν. Καλύτερα λοιπόν καταρτισμένο, ειδικευμένο εργατικό προσωπικό και προλετάριος, μισθωτός δούλος παρά άνεργος, εξαθλιωμένος, αμόρφωτος ή γκαρσόνι και ντελιβεράς.

Διότι χωρίς να υποτιμώ τα επαγγέλματα αυτά όσο και αν δεν αρέσει σε πολλούς ναι κυρίες και κύριοι η χώρα αυτή χρειάζεται ΚΑΙ εργάτες, εργάτες γης, τεχνίτες τους πάντες. Εκτός και αν θέλετε αυτά τα παιδιά να κάνουν μόνο τους ντελιβεράδες, τα γκαρσόνια άντε και τους βενζινάδες χωρίς ΚΑΜΙΑ κατάρτιση, ειδίκευση, χωρίς τίποτα στα χέρια τους, ανειδίκευτοι τελείως χωρίς να κατέχουν μία τέχνη. Εκεί τους καταδικάζετε εσείς οι...αριστεροί, οι φιλελεύθεροι, οι ψευτοπροοδευτικοί.

Άλλωστε ένα παιδί που αντιμετωπίζει προβλήματα επιβίωσης το πιο φυσιολογικό είναι να ενδιαφέρεται περισσότερο αν θα πιάσει δουλειά, αν θα εκπαιδευτεί πάνω σε κάτι που θα του δώσει και μία ΆΜΕΣΗ λύση στο οικονομικό του πρόβλημα παρά να κάθεται από τις 08:00 μέχρι τις 14:00 και να βασανίζεται ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΑΣ. Και αυτό είναι φαύλος κύκλος διότι ξεσπάει τόσο σε εμάς όσο και στους συμμαθητές του που θέλουν να μάθουν στο σχολείο. Επομένως γιατί να μην εκπαιδευτεί πάνω σε μία τέχνη, πάνω σε μία συγκεκριμένη δουλειά (και σε κάτι που το γουστάρει στην τελική) και ταυτόχρονα να εργάζεται ώστε να τα φέρνει βόλτα; ''

Εκτός και αν μας λέτε ότι είμαστε λίγο πριν την...Λαϊκή Δημοκρατία στην Ελλάδα και την ανατροπή του καπιταλισμού οπότε περιμένουμε να...την κηρύξετε. Εμπρός λοιπόν αφού θεωρείτε ότι θα εξαλείψουμε την φτώχεια, την ανεργία μια και καλή ΤΩΡΑ, γιατί αργείτε;

Περιμένουμε...

 
Αυτοκίνητα ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
10 Νοε 2022 11:54

Υπάρχει στην Ελλάδα αυτοκινητοβιομηχανία ή άλλου τύπου βαριά βιομηχανική παραγωγή; Μήπως απλώς εθελοτυφλούμε;

Εκείνο που αδυνατούν να κατανοήσουν οι θιασωτές και υπέρμαχοι των ΕΠΑΛ είναι πως η ΕΕ ακολουθεί εδώ και δεκαετίες πολιτική αποβιομηχάνισης. Τα εργοστάσια σε Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Αγγλία και Ιταλία κλείνουν και μεταφέρονται σε χώρες εκτός Ευρώπης.

Η Ελλάδα, μια μικρή σε πληθυσμό χώρα στο βαλκανικό άκρο της ηπείρου, πρέπει να θέσει ως πρώτη προτεραιότητα τη στροφή στη γενική εκπαίδευση αν θέλει να υπάρχει προοπτική για τους νέους στο μέλλον.

 
Τεχνική Εκπαίδευση στα Δημόσια ΙΕΚ για άνω των 18
10 Νοε 2022 11:15

Καθόλου περίεργο που ένα παιδί στο οποίο δεν έχει δοθεί ΚΑΜΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ τα προηγούμενα σχολικά χρόνια να ισχυρίζεται ότι το μόνο που το ενδιαφέρει είναι να ασχολείται με κάποιο χόμπι ή ένα πρακτικό επάγγελμα που τους δίνει κάποια οικονομική ανεξαρτησία — είναι άλλωστεαπίθανο ένας 16χρονος ο οποίος δεν έχει κανένα θετικό ερέθισμα, ούτε από οικογένεια ούτε από την πολιτεία, να αποκτήσει από μόνος του κλίση προς την εκπαίδευση.

Αγνοώντας επιδεικτικά την κοινωνική πραγματικότητα και ισχυριζόμενοι ότι τα παιδιά ΦΤΩΧΩΝ οικογενειών έχουν μόνη διέξοδο (!) τα υποβαθμισμένα Τεχνικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) είναι σαν να αποδεχόμαστε όλες τις ανισότητες που έχουν συσσωρευθεί τα προηγούμενα 15 χρόνια της ζωής των παιδιών (οικογενειακή εστία, Δημοτικό, Γυμνάσιο) και να τα καταδικάζουμε για τα επόμενα 20!

Στους αποφοίτους ΕΠΑΛ είναι πολύ χαμηλότερο το ποσοστό εισαγωγής στα ΑΕΙ και απόκτησης πτυχίου, κάτι που σαφέστατα επηρεάζει ΟΛΗ την επόμενη πορεία -επαγγελματικά και κοινωνικά- των νέων ανθρώπων. Ξεκάθαρος παραλογισμός λοιπόν η επιμονή ότι αρκεί ένα Απολυτήριο Γυμνασίου για τους νέους πολίτες που θα ζήσουν και θα εργαστούν στην Ευρώπη του 2040!

Η Γενική Εκπαίδευση, συνεπώς, πρέπει να είναι εξασφασισμένη για ΟΛΑ τα παιδιά κάτω των 18 ετών, ενώ η Τεχνική Εκπαίδευση μπορεί κάλλιστα να προσφέρεται στα αντίστοιχα προγράμματα των Δημοσίων ΙΕΚ.

ΔΕΝ καταργείται η Τεχνική Εκπαίδευση, όπως παρελκυστικά ισχυρίζονται ορισμένοι: Απλώς αναγνωρίζουμε πως *στον 21ο αιώνα* αυτή πρέπει να προσφέρεται ΜΟΝΟ σε *ενήλικες άνω των 18 ετών* που έχουν πρώτα ολοκληρώσει τις Υποχρεωτικές Σπουδές (Δημοτικό, Γυμνάσιο και Γενικό Λύκειο).

 
Papillon
09 Νοε 2022 20:00

"Γιατί όμως κάνουν κάτι που δεν θέλουν; Γιατί συμμετέχουν εθελοντικά (μην ξεχνάμε ότι το ΕΠΑ.Λ. δεν είναι υποχρεωτικό) σε κάτι που δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους, δεν τους εκφράζει, δεν τους αφορά και δεν τους χρησιμεύει σε τίποτα πέρα από την απόκτηση του απολυτηρίου/πτυχίου;

Όλα αυτά δεν αποτελούν μία από τις αιτίες για όλα τα δεινά των ΕΠΑ.Λ. και, κατ' επέκταση, της Τ.Ε.Ε.; Δεν δημιουργούν αίσθημα δυσφορίας και αδιαφορίας στους μαθητές, καθώς και απαξίωσης του σχολείου και της παιδείας, δεν απομακρύνουν τους μαθητές από την εκπαιδευτική διαδικασία και δεν πυροδοτούν, σε ακραίες περιπτώσεις, την παραβατικότητα και τη βία;"

Έτσι είναι. Πόσες φορές μας έχουν πει ανοιχτά μαθητές ότι βαριούνται, ότι δεν θέλουν να βρίσκονται μέσα στις τάξεις του ΕΠΑΛ; Τα παιδιά μας τα λένε γιατί αρνούμαστε να τα ακούσουμε και επιμένουμε σε κάτι που αποδεδειγμένα δεν λειτουργεί; Αυτό που τους λέμε επί της ουσίας είναι "Όχι ρε θα έρχεσαι εδώ από τις 08:15 μέχρι τις 14:00, θα κάθεσαι μέσα σε κάθε μάθημα για 35-40-45 λεπτά, θα κάνεις ό,τι σου λέμε για να πάρεις το χαρτί που θέλεις".

Γιατί αυτά τα παιδιά να έρχονται στα ΕΠΑΛ; Για ποιο λόγο; Αντικειμενικά δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν και στην τελική δεν θέλουν κιόλας ακριβώς γιατί ξέρουν και τα ίδια ότι δεν μπορούν. Αλλά από την στιγμή που έρχονται για να...πάρουν το χαρτί προφανώς και θα μας δημιουργούν ένα σωρό προβλήματα ακριβώς γιατί το "θέλω το χαρτί" δεν το επιθυμούν πραγματικά. Γιατί σου λέει το παιδί "κύριε πρέπει να πάρω το απολυτήριο". Ε αυτό είναι ΣΤΡΕΒΛΩΣΗ και πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή. Ποιος δημιούργησε αυτήν την "ανάγκη" του απολυτηρίου των ΕΠΑΛ για μαθητές που απλά δεν μπορούν να προσαρμοστούν μέσα σε αυτό; Η ίδια η κοινωνία, η πολιτεία, εμείς το κάναμε αυτό. Από τη μία λέμε "δεν είναι υποχρεωτική η φοίτηση στα ΕΠΑΛ" αλλά από την άλλη "πρέπει να έχεις ένα χαρτί από ΕΠΑΛ για να βρεις μία δουλειά". Αυτό είναι κοροϊδία σκέτη και τα παιδιά το έχουν καταλάβει γι'αυ΄το και ξεσπούν επάνω μας.

Μάλλον δεν έχετε καταλάβει πολλοί ότι υπάρχουν μαθητές που μας αντιλαμβάνονται σαν...δεσμοφύλακες και τα σχολεία σαν φυλακές. Και όταν κάποιος νιώθει φυλακισμένος πως νομίζετε ότι αντιδράει; Αλλά κάποιοι επιμένετε και θέλετε αυτά τα παιδιά μέσα στα ΓΕΛ και τα ΕΠΑΛ. Μάλιστα ορισμένοι ζητάτε γενική εκπαίδευση για όλους δηλαδή ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΕΙ τεχνική εκπαίδευση κάτι που ΔΕΝ συμβαίνει ΣΕ ΚΑΜΙΑ χώρα του κόσμου. Μάλλον δεν αντιλαμβάνεστε την πραγματικότητα η τεχνική-επαγγελματική εκπαίδευση αποτελεί την διέξοδο για αυτά τα παιδιά των φτωχών και εργατικών-λαϊκών στρωμάτων. Και εκεί πρέπει να εστιάσει η κοινωνία. Τι παραλογισμοί είναι αυτοί; Από την στιγμή που χρειάζεσαι εργατικά χέρια αναπόφευκτα πρέπει να έχεις ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ εκπαίδευση. Και ακριβώς αυτή αποτελεί και πρέπει να αποτελεί την διέξοδο για τα πιο φτωχά παιδιά.

Αντί η πολιτεία να τα κατευθύνει σε άλλου είδους δομές ώστε να μα΄θουν μία τέχνη, να δουλεύουν με τα χέρια, να τα δώσει και μία δουλειά να βγάζουν το μεροκάματο και στην τελική να ασχοληθούν και με κάτι που γουστάρουν (πχ μου έχουν πει πολλοί μαθητές ότι θα ήθελαν να ασχολούνται ΜΟΝΟ με τα αυτοκίνητα και τα μηχανάκια συγκεκριμένα με το ηλεκτρολογικό και το μηχανολογικό μέρος τους), εμείς τα θέλουμε να κάνουν και ασκήσεις για το σπίτι, να γράφουν και διαγωνίσματα, να παρακολουθούν μαθήματα που δεν τους ενδιαφέρουν.

Εδώ όμως πρέπει να καταλάβουν και οι γονείς ότι τα σχολεία δεν είναι χώροι περιπάτων. Αυτή η νοοτροπία "εύκολο είναι το ΕΠΑΛ, πη΄γαινε μωρέ να πάρεις το χαρτί δεν είναι τίποτα" πρέπει να σταματήσει. Γενικά πρέπει να δώσουμε στα παιδιά να καταλάβουν ότι έρχεσαι στο σχολείο; Πρέπει να προσαρμοστείς στους κανόνες του. Αν θέλεις το απολυτήριο πρέπει να διαβάζεις, να μελετάς και να ακολουθείς ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα.

 
Ειδικότητες και στοιχεία για τα ΕΠΑΛ 2022
09 Νοε 2022 12:49

Το όραμα για τα νέα παιδιά που θα ζήσουν και θα εργαστούν στην Ελλάδα στον 21ο αιώνα:

https://www.esos.gr/arthra/78779/tomeis-kai-eidikotites-ana-epal-gia-epo... (2022)

https://www.esos.gr/arthra/66357/oi-eidikotites-ton-epal-kai-mathitiko-d... (2020)

«Από τα στοιχεία για τις 35 ειδικότητες, σε ημερήσια και εσπερινά ΕΠΑΛ, διαπιστώνουμε ότι οι πολυπληθέστερες είναι του Τεχνικού Οχημάτων, με 11,57% του συνολικού μαθητικού δυναμικού, του Βοηθού Νοσηλευτή, με 8,59%, και του Υπαλλήλου Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών, με 8,01%»

...Μήπως πρέπει να υπογράψουμε συνεργασία με τα αντίστοιχα ΕΠΑΛ των ΗΠΑ; Ίσως ήταν Μια Καλή (Νεα) Αρχή!

 
Μην πυροβολείτε την ΤΕΕ
09 Νοε 2022 07:30

Τζάμπα οι σφαίρες θα πάνε , είναι ήδη πυροβολημενη

 
Ian
09 Νοε 2022 00:57

Δεν αμφισβητούνται οι καλές προθέσεις ούτε ο αγώνας των λειτουργών της Τ.Ε.Ε. για την εκπαίδευση και τη γενικότερη υποστήριξη των μαθητών τους. Όμως, ο τίτλος του άρθρου δεν αποδίδει ακριβώς την πραγματικότητα! Δεν «πυροβολεί» κανείς (εκτός ίσως ελαχίστων) την Τ.Ε.Ε. ως θεσμό, ως φορέα παροχής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Αν στηλιτεύεται ή κατακρίνεται κάτι είναι οι συγκεκριμένες συμπεριφορές, αντιλήψεις και στάσεις ομάδων μαθητών (ίσως και εκπαιδευτικών) και ενδεχομένως η 'κουλτούρα' συγκεκριμένων ΕΠΑ.Λ. που αποτυγχάνουν να προσφέρουν αυτά που περιγράφει ο κ. Αρώνης.
Το μείζον ζήτημα βέβαια είναι η απουσία ξεκάθαρης και στοχευμένης εκπαιδευτικής πολιτικής σε μάκρο- και μίκρο-επίπεδο όσον αφορά την Τ.Ε.Ε. και τα ΕΠΑ.Λ. καθώς και η απουσία ολοκληρωμένου επαγγελματικού προσανατολισμού και συμβουλευτικής, η αδυναμία λήψης ενημερωμένων αποφάσεων από τις οικογένειες και οι περιορισμένες ή αδιέξοδες επιλογές εκπαιδευτικής και επαγγελματικής εξέλιξης των μαθητών.
Η παραδοχή ότι στα ΕΠΑ.Λ. συσσωρεύονται μαθητές χαμηλών επιδόσεων και προσδοκιών, με μαθησιακές δυσκολίες και κοινωνικά προβλήματα και με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο, δημιουργεί την αίσθηση ότι τα σχολεία αυτά είναι «υποδεέστερα» και απευθύνονται σε 'παιδιά ενός κατώτερου θεού', τα οποία βρίσκονται εκεί «αναγκαστικά» αφού το ΕΠΑ.Λ. είναι για αυτά «μονόδρομος»!
Γιατί όμως κάνουν κάτι που δεν θέλουν; Γιατί συμμετέχουν εθελοντικά (μην ξεχνάμε ότι το ΕΠΑ.Λ. δεν είναι υποχρεωτικό) σε κάτι που δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους, δεν τους εκφράζει, δεν τους αφορά και δεν τους χρησιμεύει σε τίποτα πέρα από την απόκτηση του απολυτηρίου/πτυχίου;
Όλα αυτά δεν αποτελούν μία από τις αιτίες για όλα τα δεινά των ΕΠΑ.Λ. και, κατ' επέκταση, της Τ.Ε.Ε.; Δεν δημιουργούν αίσθημα δυσφορίας και αδιαφορίας στους μαθητές, καθώς και απαξίωσης του σχολείου και της παιδείας, δεν απομακρύνουν τους μαθητές από την εκπαιδευτική διαδικασία και δεν πυροδοτούν, σε ακραίες περιπτώσεις, την παραβατικότητα και τη βία;
Το βασικό ζήτημα δεν είναι μόνο να προσφέρουμε στους μαθητές όσο περισσότερο γίνεται υψηλού επιπέδου ψυχοκοινωνική υποστήριξη μέσω νέων υποδομών και προσωπικού και να επιμορφώνουμε συνεχώς τους εκπαιδευτικούς εφοδιάζοντάς τους με όλο και περισσότερες παιδαγωγικές γνώσεις και δεξιότητες για την αντιμετώπιση των παραπάνω δυσάρεστων φαινομένων, ενόσω αυτά θα επιδεινώνονται. Αυτός είναι ένας φαύλος κύκλος που θα συνεχίζεται αέναα και δυστυχώς θα χειροτερεύει! Αν συνεχίσουμε έτσι απλά θα κυνηγάμε την ουρά μας!
Το βασικό ζήτημα είναι να αντιμετωπίσουμε και να εξαλείψουμε τις γενεσιουργές αιτίες των φαινομένων αυτών! Όπως όμως ανέφεραν αρκετοί σχολιαστές, οι αιτίες αυτές είναι δευτερευόντως εκπαιδευτικές και πρωτευόντως κοινωνικές, πολιτικές (με την ευρεία έννοια) και οικονομικές. Προέρχονται από την αδυναμία της κοινωνίας και της πολιτείας να ενσταλάξει στους νέους τις αξίες της πραγματικής μόρφωσης, της ευρύτερης παιδείας, της μείζονος προσπάθειας, της συμμετοχής, της συνεργασίας και να τους αναπτύξει ουσιαστικές γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και συμπεριφορές για να γίνουν ενεργοί, συμμετοχικοί, σκεπτόμενοι και εποικοδομητικοί πολίτες του 21ου αιώνα και κυρίως από τις αδυναμίες και τις στρεβλώσεις της οικονομίας και της αγοράς να απορροφήσει και να εντάξει αρμονικά και αποτελεσματικά όλους τους νέους που αποφοιτούν από τα ΕΠΑ.Λ. αλλά, σε μεγάλο βαθμό, και από τα ΓΕ.Λ.
Με βάση τα παραπάνω, όσες σωστές και θετικές εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις και καινοτομίες εφαρμοστούν, θα επιφέρουν επιφανειακές μόνο βελτιώσεις στα ΕΠΑ.Λ. Εάν δεν γίνουν ριζικές, δομικές και συστημικές μεταβολές σε κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, δεν πρόκειται δούμε ουσιαστική αλλαγή στην παρούσα κατάσταση των σχολείων. Όπως είναι τα πράγματα, δεν είμαι πολύ αισιόδοξος ότι τα ΕΠΑ.Λ. είναι «ίσως η μοναδική ευκαιρία για κοινωνική ένταξη και μετάβαση στην ενεργό κοινωνική και επαγγελματική ζωή»!

 
Α. Κονταξής
08 Νοε 2022 20:54

Σωστά, τα ΕΠΑΛ αντικειμενικά έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις πολλαπλές ικανότητες των μαθητών και να τους προσφέρουν εναλλακτικές δυνατότητες για μια νέα αρχή στην εκπαιδευση Και σε πολλές περιπτώσεις αυτό γίνεται πραγματικότητα με την αυτοθυσία των εκπαιδευτικών. Αυτό που λείπει είναι ένα μακροχρόνιο πρόγραμμα που θα επικεντρώνεται στην ανίχνευση και αξιοποίηση των ιδιαίτερων ικανοτήτων, εμπειριών, δεξιοτήτων των μαθητών που, για διάφορους λόγους, είχαν αποτυχίες στο σχολείο της θεωρητικής γνώσης που κυριαρχεί στην Ελλάδα. Αυτό επιχείρησε το πρόγραμμα Μια νέα αρχή στα ΕΠΑΛ του 2016 και είχε αρκετές επιτυχίες, όσο πρόλαβε να προχωρήσει. Τέτοιες επιτυχίες μπορούν να οδηγήσουν σε ένα σχολείο το οποίο θα προσφέρει δυνατότητες σε όλους τους μαθητές. Αυτός είναι κατά τη γνώμη μου και ο καλύτερος τρόπος για ένα ενιαίο λύκειο θεωρίας και πράξης

 
Αντιφάσεις
08 Νοε 2022 18:11

Απο τη μια όλοι παραδέχονται πως τα ΕΠΑΛ επιλέγονται κυρίως από μαθητές με χαμηλή έως μέτρια βαθμολογία, και πως το περιβάλλον δεν είναι κατάλληλο για την εκπαιδευτική διαδικασία, όμως από την άλλη ζητούν από τους πολίτες να εμπιστευτούν τα παιδιά τους σε αυτά.

Για ποιο λόγο; Για να γίνουν κακοπληρωμένοι και χωρίς προοπτική εξέλιξης υπάλληλοι Τουριστικών Επιχειρήσεων;

Ας πάψουμε επιτέλους να ωραιοποιούμε καταστάσεις: Στην παρούσα μορφή τους τα ΕΠΑΛ δεν έχουν κανένα θετικό παιδαγωγικό αποτέλεσμα, το ακριβώς αντίθετο.

 
Είστε ωραιοι
08 Νοε 2022 17:19

Γενική εκπαίδευση σε όλους. Ιδιαίτερα σε όλους.

 
Ειδικότητα ΕΠΑΛ Κομμωτικής
08 Νοε 2022 16:02

Για κανένα παιδί του 2030 δεν είναι μονόδρομος τα επαγγελματικά Λύκεια - επιτέλους, ας σταματήσουν οι εκπαιδευτικοί να θέτουν τις θέσεις εργασίας τους πάνω από το μέλλον των παιδιών!

Ποιοι γονείς συμφωνούν με αυτό το πρόγραμμα για τα δικά τους παιδιά;

Ο Τεχνικός Οχημάτων ή ο Κομμωτής πρέπει να εκπαιδευτεί από τα 16 του; Γιατί να μην πάει σε ένα Δημόσιο ΙΕΚ στα 19, έχοντας πρώτα ολοκληρώσει την εγκύκλιο παιδεία;

 
ίσες ευκαιρίες
08 Νοε 2022 15:46

Ίσες ευκαιρίες για παιδιά που ξεκινάνε από δύσκολες αφετηρίες. Αυτό είναι και το αγαθό της δημοκρατίας στην πράξη και όχι στα λόγια, στα ευχολόγια και τους αφορισμούς.

 
Μάλιστα...
08 Νοε 2022 12:36

Ακριβώς έτσι είναι η σημερινή πραγματικότητα των ΕΠΑΛ και όχι της δεκαετίας του 80' στην οποία αναφέρονται κάποια μονότονα....

 
pacifist anarchist
08 Νοε 2022 12:06

........αξιοποιώντας την πολλαπλή νοημοσύνη.

Από που προκύπτει αυτό; Υπάρχουν προγράμματα σπουδών βασισμένα σε αυτήν; Να μη γράφουμε κάτι για να δείχνουμε ότι το ξέρουμε. Τα τεστ του Gardner και, γενικά παρόμοια τεστ που έχουν προταθεί, ελάχιστα χρησιμοποιούνται, ιδιαίτερα στην ανύπαρκτη διαφοροποιημένη εξατομικευμένη διδασκαλία. Είμαστε ακόμη στον κλασικισμό των αρχαίων ελληνικών και στα ιδιαίτερα της αρπαχτής και δεν διαβλέπω καμιά βελτίωση. Για την γνωστική υπερφόρτωση του καπιταλιστικού εκπαιδευτικού συστήματος, και τον άκρατο ανταγωνισμό που επιβάλει, η οποία οδηγεί στην χαμηλή αυτοεκτίμηση και απέχθεια για τη γνώση, κουβέντα καμιά.
Ως εκπαιδευτικός επι 40 χρόνια στην ΤΕΕ προσπαθούσα να προσεγγίσω αυτά τα παιδιά και σε αρκετά έδειχνα έναν άλλο τρόπο εκτόνωσης, αυτόν που οδηγεί σε δημιουργικότητα μέσω εξατομικευμένων εργασιών. Κάθε παιδί θέλει το δικό του τρόπο προσέγγισης. Για να διδάξεις σε σχολεία πρέπει να είσαι καλά καταρτισμένος παιδαγωγικά. Στην Ελλάδα, όλοι είμαστε εκπαιδευτικοί και, όταν καλούμαστε να διδάξουμε σε "δύσκολα" σχολεία, τότε αισθανόμαστε πόσο δύσκολο είναι να "οδηγείς ένα λεωφορείο" χωρίς να είσαι οδηγός.

 
Παιδιά πολιτικών και ακαδημαϊκών
08 Νοε 2022 10:42

Το παιδί ποιου υπουργού ή άλλου πολιτικού ή καθηγητή πανεπιστημίου πηγαίνει σε ΕΠΑΛ;

Αφήστε επιτέλους τις μεγαλοστομίες περί "πολλαπλής νοημοσύνης" και "πλούσιας εργασιακής εμπειρίας" που δήθεν καλλιεργείται στα Τεχνικά Λύκεια διότι υποτιμάτε εκείνη των πολιτών, που λογικό είναι να μη θέλουν το κράτος να βάζει glass ceiling στους ανηλικους μαθητές.

Ίσες ευκαιρίες για όλους, επέκταση της υποχρεωτικής Γενικής Παιδείας - είναι κοινωνικό αίτημα πια.

 
Γενική Εκπαίδευση για όλα τα παιδιά
08 Νοε 2022 10:35

Οι νέοι πολίτες, που θα ζήσουν στον 21ο αιώνα, έχουν ανάγκη από γενική και θεωρητική εκπαίδευση, ώστε να μπορούν να επιβιώσουν σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία.

Οι σημερινοί μαθητές Δημοτικού θα εργάζονται το 2040, με συνθήκες που κανείς δεν μπορεί να προβλέψει, επομένως πρέπει να έχουν αποφοιτήσει από Γενικό Λύκειο.

Οι εκπαιδευτικοί οφείλουμε να προασπίσουμε το μέλλον των παιδιών, παρέχοντας τους το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα, αντί να τα εγκλωβίζουμε σε απαξιωμένα σχολεία β' κατηγορίας.

 
Πιτσιφλής
08 Νοε 2022 10:24

Άριστα τα γράφει ο Διευθυντής του ΕΠΑΛ. Αυτή η Παιδεία προέχει, τους πολλούς αδύναμους πρέπει να στηρίξεις πρωτίστως και μάλιστα από το Δημοτικό, γιατί όλοι, ακόμα και σιωπηλά, συμφωνούν σ' αυτό που επιγραμματικά καταλήγει ο Διευθυντής γι' αυτά τα παιδιά:
''Ίσως ''είναι'' η μοναδική ευκαιρία ''που έχουν'' για κοινωνική ένταξη και μετάβαση στην ενεργό κοινωνική και επαγγελματική ζωή.''
Όλα τα άλλα, τα εντυπωσιακά, τα επίκαιρα σαλονάτα, πρέπει να ακολουθούν, είναι δευτερεύοντα, αφού τα προνομιούχα παιδιά έχουν βέβαιη την κοινωνική ένταξη και πολλές ευκαιρίες για την κοινωνική ανέλιξή τους.
Συγχαρητήρια κύριε Διευθυντά για το υπέροχο άρθρο σας.

 
τι λέει ο ανθρωπος..
08 Νοε 2022 09:10

νομίζει ηρθαμε απο άλλο πλανήτη?

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ