Το έγγραφο του υπ. Υποδομών για την αντιστοιχία 7 τμημάτων του ΠΑΔΑ με Πολυτεχνικές Σχολές

Οι διπλωματούχοι μηχανικοί 5ετούς φοίτησης του ΠΑΔΑ ξεπερνούν ήδη τους 750

23/11/2022

Άκουσε το άρθρο

Το esos  δημοσιεύει κατ΄αποκλειστικότητα το έγγραφο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών προς την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης , με το οποίο διαβιβάζει τους φακέλους των 7 Τμημάτων της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, προκειμένου αυτά να αντιστοιχηθούν με Τμήματα Πολυτεχνικής Σχολής.

(......)

Τo esos επικοινώνησε σχετικά με τον Πρύτανη του ΠΑΔΑ καθηγητή Παναγιώτη Ε. Καλδή ο οποίος ανέφερε ότι οι διπλωματούχοι μηχανικοί 5ετούς φοίτησης του ΠΑΔΑ ξεπερνούν ήδη τους 750 και ότι με συντονισμένες ενέργειες της Πρυτανείας, όπως και του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμανλή και του υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Άγγελου Συρίγου, υλοποιείται η εφαρμογή του άρθρου 66 του Ν. 4610/7.5.2019 (ΦΕΚ Α΄ 70) για την πρόταση αντιστοιχίας Τμημάτων Σχολών Μηχανικών του ΠΑΔΑ, με Τμήματα Πολυτεχνικών Σχολών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Επίσης, δήλωσε ότι το ΠΑΔΑ έχει αποστείλει αρμοδίως όλα τα προβλεπόμενα για την ικανοποίηση των όρων που πρέπει να πληρούνται ώστε ένα Τμήμα Σχολής Μηχανικών να θεωρηθεί αντίστοιχο με Τμήμα Πολυτεχνικής Σχολής.

Επεσήμανε ότι ικανοποιητικά οδεύει και η πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων Μηχανικών του ΠΑΔΑ από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης και μάλιστα με πλήρεις συμμορφώσεις, δεδομένου ότι, το έμψυχο υλικό, η υλικοτεχνική υποδομή, τα μαθησιακά αποτελέσματα και τα επαγγελματικά προσόντα καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις.

Τέλος ο Πρύτανης του ΠΑΔΑ τόνισε  την ανάγκη επίσπευσης των προβλεπόμενων διαδικασιών από την πολιτεία ώστε οι απόφοιτοι διπλωματούχοι μηχανικοί του ΠΑΔΑ να αποκτήσουν τα επαγγελματικά δικαιώματά τους.

Σχόλια (603)

Nik
|

@ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΔΑ σε αυτό που αναφέρεις ότι:
"Στην απόφαση αντιστοιχίας ορίζεται το χρονικό σημείο στο οποίο ανατρέχει η ισχύς της ώστε να περιλαμβάνεται το ΣΥΝΟΛΟ των αποφοίτων ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ που έχουν παρακολουθήσει το Πρόγραμμα Σπουδών ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ η επιτροπή ΚΡΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ."

Η απάντηση καθηγητή τμήματος προς αντιστοίχιση, πάνω σε αυτό που αναφέρεις, ήταν ότι με αυτό εννοούν ότι στην απόφαση αντιστοιχίας ορίζεται το χρονικό σημείο που έγινε ώστε να πιάνει και τους αποφοίτους που έχουν αποφοιτήσει.

KΩΣΤΑΣ ΠΑΔΑ
|

@, ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ,
Δυστυχώς τα πράγματα είναι πολύ μπερδεμένα. Να σου εξηγήσω γιατί:
α ) Ο νόμος 4610/2019 πραγματικά περιγράφει την διαδικασία για την μετάβαση φοιτητών που υπήρχαν στα ΤΕΙ ,κατά την έναρξη λειτουργίας των ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ. Πράγματι η όλη διαδικασία καταλήγει στην χορήγηση του διπλώματος.
β ) Η ΚΥΑ για την αντιστοίχιση διαχωρίζει το " δίπλωμα " από τον " κύκλο σπουδών ", γιατί αναφέρει:
" Στην απόφαση αντιστοιχίας ορίζεται το χρονικό σημείο στο οποίο ανατρέχει η ισχύς της ώστε να περιλαμβάνεται το ΣΥΝΟΛΟ των αποφοίτων ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ που έχουν παρακολουθήσει το Πρόγραμμα Σπουδών ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ η επιτροπή ΚΡΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ. "
Δηλαδή αφορά μόνο αυτούς τους φοιτητές που έχουν παρακολουθήσει το πρόγραμμα σπουδών, όπου η επιτροπή θα πιστοποιήσει ότι είναι αντίστοιχου πολυτεχνικού τμήματος.
Άρα καταλαβαίνεις ότι υπάρχει θολό το τοπίο για τους φοιτητές που εισήχθησαν στα ΤΕΙ πριν το 2019 ( και τα εμπόδια θα γίνονται μεγαλύτερα όταν το έτος εισαγωγής γίνεται παλαιότερο ).
Επίσης καταλαβαίνεις όπως είναι γραμμένη η ΚΥΑ, μπορούν να βάζουν τροχοπέδη σε κάθε εξέλιξη γιατί θα λένε " αξιολογούμε προγράμματα σπουδών και όχι τίτλους πτυχίων "

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
|

Άρθρο 43 του νόμου 4610/2019

β) Οι φοιτητές των Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε., Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. και Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι.
Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται αυτοδίκαια στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, σύμφωνα με την αντιστοιχία της παραγράφου 2 του άρθρου 40, με δικαίωμα να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 5.

2. Η ακαδημαϊκή λειτουργία των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας συνεχίζεται μεταβατικά μέχρι την αποφοίτηση των ήδη εγγεγραμμένων, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, φοιτητών, οι οποίοι συνεχίζουν και ολοκληρώνουν το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους και λαμβάνουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών Τμήματος Τ.Ε.Ι.. Προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. συνεχίζονται έως την ολοκλήρωση του προγράμματος από εγγεγραμμένους έως και την έναρξη ισχύος του παρόντος φοιτητές, οι οποίοι ολοκληρώνουν το πρόγραμμα και λαμβάνουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών Τμήματος Πανεπιστημίου.

5. Οι προπτυχιακοί φοιτητές που εξετάζονται επιτυχώς στα απαιτούμενα για τη λήψη πτυχίου υποχρεωτικά και μαθήματα επιλογής του πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους, χωρίς να έχουν υπερβεί
τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, προσαυξανόμενη κατά τέσσερα (4) εξάμηνα, έχουν τη δυνατότητα, με τον περιορισμό της παραγράφου 1, με αίτηση, που καταθέτουν στη γραμματεία του Τμήματος στο οποίο εντάσσονται, αντί να ορκιστούν και να λάβουν πτυχίο Τ.Ε.Ι., να παρακολουθήσουν επιπλέον μαθήματα από το πρόγραμμα σπουδών του αντίστοιχου Τμήματος Πανεπιστημίου και να λάβουν πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Κατ’ εξαίρεση οι φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα το Μεσολόγγι, του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα την Πάτρα και του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας μπορούν να υποβάλουν αίτηση σε ένα από τα Τμήματα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Πατρών και οι φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων μπορούν να υποβάλουν αίτηση σε ένα από τα Τμήματα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή Διοίκησης Τουρισμού ή Μουσειολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, ανεξάρτητα από το Τμήμα στο οποίο εντάχθηκαν σύμφωνα με την παράγραφο 1. Η αίτηση υποβάλλεται έως τις 15.9.2019, διαφορετικά μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ανάρτηση της βαθμολογίας στο τελευταίο μάθημα και είναι δυνατόν να ανακληθεί με νέα αίτηση του ενδιαφερομένου που υποβάλλεται το αργότερο έξι (6) μήνες μετά την κατάθεση της αρχικής δήλωσης. Τα επιπλέον μαθήματα καθορίζονται με πράξη του Προέδρου του Τμήματος, ύστερα από σχετική απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος, η οποία εγκρίνεται από τη Σύγκλητο και με την οποία γίνεται αντιστοίχιση μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Τ.Ε.Ι. με μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος του Πανεπιστημίου. Η απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, του προηγούμενου εδαφίου, με τους πρόσθετους όρους λήψης πτυχίου Πανεπιστημίου, εκδίδεται έως την 30.6.2019 και σε κάθε περίπτωση πριν από την υποβολή της αίτησης από τους φοιτητές. Δεν αντιστοιχείται με μάθημα και δεν λαμβάνεται υπόψη για τη λήψη του πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης η πρακτική άσκηση, εκτός αν περιλαμβάνεται πρακτική άσκηση και στο αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος του Πανεπιστημίου. Για τα μαθήματα που ολοκλήρωσε επιτυχώς ο φοιτητής και την πρακτική άσκηση, που δεν λαμβάνονται υπόψη για τη λήψη του πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, χορηγείται σχετική βεβαίωση παρακολούθησης.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
|

Θα ήθελα να ρωτήσω αυτούς που μιλάνε για τις αντιστοιχίσεις των παλιών προγραμμάτων σπουδών με των νέων προγραμμάτων σπουδών ποια ιδιότητα έχουν; Όσα λέτε δεν αναφέρονται πουθενά στο άρθρο 66 του νόμου 4610/2019. Μην εισηγείστε πράγματα που δεν ισχύουν. Οι αντιστοιχήσεις των μαθημάτων παλιού με νέου προγράμματος σπουδών έχουν περάσει από την συνέλευση του κάθε τμήματος και μετέπειτα και από την σύγκλητο του κάθε πανεπιστημίου. Για παράδειγμα η παράγραφος 5 του άρθρο 53 του νόμου 4610/2019 αναφέρει 5. Οι προπτυχιακοί φοιτητές που εξετάζονται επιτυχώς στα απαιτούμενα για τη λήψη πτυχίου υποχρεωτικά και μαθήματα επιλογής του πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους, χωρίς να έχουν υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, προσαυξανόμενη κατά τέσσερα (4) εξάμηνα, έχουν τη δυνατότητα με αίτηση, που καταθέτουν στη γραμματεία του Τμήματος στο οποίο εντάσσονται σύμφωνα με την παράγραφο 1, αντί να ορκιστούν και να λάβουν πτυχίο Τ.Ε.Ι., να παρακολουθήσουν επιπλέον μαθήματα από το πρόγραμμα σπουδών του αντίστοιχου Τμήματος Πανεπιστημίου και να λάβουν πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Η αίτηση υποβάλλεται έως τις 15.9.2019, διαφορετικά μέσα σε
εξήντα (60) ημέρες από την ανάρτηση της βαθμολογίας στο τελευταίο μάθημα και είναι δυνατόν να ανακληθεί με νέα αίτηση του ενδιαφερομένου που υποβάλλεται το αργότερο έξι (6) μήνες μετά την κατάθεση της αρχικής
δήλωσης. Τα επιπλέον μαθήματα καθορίζονται με πράξη του Προέδρου του Τμήματος, που εκδίδεται ύστερα από απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος, η οποία εγκρίνεται από τη Σύγκλητο και με την οποία γίνεται αντιστοίχιση μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος
Τ.Ε.Ι. με μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος του Πανεπιστημίου. Η απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, του προηγούμενου εδαφίου, με τους πρόσθετους όρους λήψης πτυχίου Πανεπιστημίου, εκδίδεται έως τις 30.6.2019 και σε κάθε περίπτωση πριν από την υποβολή της αίτησης από τους φοιτητές. Δεν αντιστοιχείται με μάθημα και δεν λαμβάνεται υπόψη για τη λήψη του πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης η πρακτική άσκηση, εκτός αν περιλαμβάνεται πρακτική άσκηση και στο αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος του Πανεπιστημίου. Για τα μαθήματα που ολοκλήρωσε επιτυχώς ο φοιτητής και την πρακτική άσκηση, που δεν λαμβάνονται υπόψη για τη λήψη του πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, χορηγείται σχετική βεβαίωση παρακολούθησης.
Άρα συνοψίζοντας και αυτοί που κάνανε αναβάθμιση πτυχίου είναι απόφοιτοι του νέου προγράμματος σπουδών και αυτό αποδεικνύεται στη συνέχεια και από τις αναλυτικές βαθμολογίες που έχουν πάρει όπου δείχνει τα νέα μαθήματα του νέου προγράμματος σπουδών.

SKF
|

Παιδιά μην αναλώνεστε σε εικασίες και προβλέψεις. Ανακοινώσεις νωρίτερα από το δεύτερο μισό του 2024 δεν πρόκειται να υπάρξουν. Θα υπήρχαν μόνο αν υπήρχε συντονισμός από όλους. Σοβαρές κινητοποιήσεις γι αυτό το θέμα από καθηγητές και φοιτητές. (όπως με τα Γεωπονικά τμήματα που υπήρχαν μέχρι και παραιτήσεις). Ηκυβέρνηση πέρασε το νόμο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αυτό την έκαιγε. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των σχολών Μηχανικών όποτε δεήσουν από τις επιτροπές και έρθουν.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΔΑ
|

@GHV, μακάρι αν είναι αυτό που λες. Όμως αν διαβάσεις την ΚΥΑ αντιστοίχισης, γράφει:
" Στην απόφαση αντιστοιχίας ορίζεται το χρονικό σημείο στο οποίο ανατρέχει η ισχύς της ώστε να περιλαμβάνεται το ΣΥΝΟΛΟ των αποφοίτων ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ που έχουν παρακολουθήσει το Πρόγραμμα Σπουδών ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ η επιτροπή ΚΡΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ. "
άρα τα ερωτήματα είναι :
α) Πως αξιολογεί τις σχολές η ΕΘΑΑΕ.; Σίγουρα όσες αξιολογήθηκαν με επίπεδο 7 ή και αυτές που αξιολογήθηκαν με άριστα και είναι επίπεδο 6 δεν έχουν πρόβλημα.
β) Πως θα δεχθεί την αντιστοίχιση των μαθημάτων μεταξύ του προγράμματος σπουδών των ΤΕΙ και του Πανεπιστημίου που έκανε το εκάστοτε τμήμα ; Tι μπορεί να ζητήσει επιπλέον ( δηλαδή απασχολεί όσους μπήκαν στις σχολές πριν το 2019 )

GHV
|

Αντιστοιχίσεις με πολυτεχνικές σχολές θα πάρουν το 65% των τμημάτων. Το άλλο 35% θα χρειαστεί συμπληρωματικά στοιχεία ώστε να προχωρήσει σε αντιστοίχιση . Γι αυτό το λόγο και θα υπάρξει καθυστέρηση στις ανακοινώσεις

KΩΣΤΑΣ ΠΑΔΑ
|

@IEW, το πρόβλημα με την καθυστέρηση των αποφάσεων της επιτροπής δεν τυπικό αλλά πολιτικό.
Με δεδομένο ότι η ΕΘΑΑΕ έχει αξιολογήσει σε πολλές σχολές με ¨ΑΡΙΣΤΑ" και επιπέδου σπουδών 7 το πρόγραμμα σπουδών, η επιτροπή έχει τυπική δουλεία για αυτούς που ακολούθησαν το πρόγραμμα σπουδών που αξιολογήθηκε από την ΕΘΑΑΕ.
Το πρόβλημα είναι, ότι η επιτροπή σίγουρα θα φέρει αντίρρηση στην αξιοπιστία της αντιστοίχισης μαθημάτων μεταξύ που προγράμματος σπουδών του ΤΕΙ με το ΠΑΔΑ. Θα θέσουν θέματα ποιοτικά και ποσοτικά μεταξύ των μαθημάτων των δύο προγραμμάτων. ,η ξεχνάμε ότι η αντιστοίχιση των μαθημάτων έγινε από Τμήμα και όχι από ένα ανεξάρτητο φορέα ( π.χ. ΕΘΑΑΕ ).
Και τότε τι γίνεται ;
α. Με πολιτική πίεση αποδέχεται η επιτροπή την αντιστοίχιση των μαθημάτων και τελειώνει το πρόβλημα.
β. Η επιτροπή δεν δέχεται την αντιστοίχιση και θα πρέπει να λυθεί το πρόβλημα με συμπληρωματική κατάρτιση

IEW
|

Σίγουρα η άποψη ότι θα υπάρξουν ανακοινώσεις το 2025 νομίζω ότι είναι υπερβολική. Ανακοινώσεις όμως πριν το τέλος του εαρινού εξαμήνου του 2024 δεν θα υπάρξουν.

SOTOS
|

@DOG, εγω προτεινω καθε εβδομαδα που θα περνα, θα κανουμε ερωτημα στο forum, εαν εχει μαθει κανεις κατι...

DOG
|

Ο Υπουργός στις 16 Φεβρουαρίου 2023 δήλωσε :
" Έχουμε αναπτύξει συγκεκριμένες επιτροπές οι οποίες δουλεύουν για να κάνουν την αντιστοίχιση των πενταετών τμημάτων Μηχανικών με τμήματα των Πολυτεχνικών Σχολών, οπότε το επόμενο χρονικό διάστημα θεωρούμε ότι θα έχουμε νέα πάνω σε αυτό το θέμα”.

Ο χρόνος θα δείξει πλέον ποιος λέει ψέματα !!!

Παδα
|

Μην πιστεύετε ότι λέει ο κάθε ένας έσω μέσα μέχρι τέλος του μήνα θα έχουμε νέα. Κάποιοι προφανώς ενοχλούνται για ευνόητους λόγους. Λίγο υπομονή ακόμα.

KΩΣΤΑΣ ΠΑΔΑ
|

@IUD, ο Υπουργός στην τελευταία δήλωση ανέφερε ότι εργάζονται έντονα οι επιτροπές για την λύση του προβλήματος. Δεν πιστεύω ότι θα χρειασθούν 12 μήνες....

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΔΑ
|

@IUD
Κ σεις που το ξερετε; Δουλευται σε καποιο υπουργειο;
Οχι να μας πειτε τις πηγες σας για να καταλαβουμε κ ποιον να πιστεψουμε

IUD
|

Ανακοινώσεις για τις αντιστοιχίσεις των τμημάτων μηχανικών δεν προβλέπεται πριν το φθινόπωρο του 2025. Τότε δηλαδή που θα γίνουν και οι πρώτες εγγραφές στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Υπομονή λοιπόν...

Απόφοιτος ΗΗΜ ΠαΔΑ
|

Να ευχόμαστε να ιδρυθούν και τμήματα μηχανικών στα ιδιωτικά μπας και πάρουμε ξόφαλτσα και εμείς επαγγελαμτικά δικαιώματα.

ΠΑΔΑ
|

Η ψηφοφορία απομένει .Άρα αναμένουμε.... αποτέλεσμα

OLF
|

Η επιτροπή τώρα θα ξεκινήσει για να αποφασίσουν για τις αντιστοιχίσεις και βλέπουμε. Αφού είχατε βγει στους δρόμους για να μη ψηφιστούν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αντί να βγείτε στους δρόμους για να σας δώσουν επαγγελματικά δικαιώματα. Παίξατε και χάσατε. Πηγαίντε τώρα να φοιτήσετε σε ιδιωτικά πανεπιστήμια που δίνουν και επαγγελματικά δικαιώματα.

ΑΡΗΣ
|

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΔΑ, τα πιστευεις αραγε αυτα που λες; Δεν βλεπεις οτι μας δουλευουν αγρια !

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΔΑ
|

Λοιπον ας αφησουμε το δουλεμα. ΕΙναι γνωστο πως η επιτροπη εχει τελειωσει. Περιμενουμε να δουμε ποτε θα ψηφισουν. Εχετε καποιο νεοτερο επι αυτου;

@ΑΡΗΣ | 10 Μαρ 2024 16:15
|

Συν 5 χρόνια για να βγουν οι πρώτοι πάμε στο 2030

Παδα
|

@ΑΡΗΣ. Τι εννοείς ;

ΑΡΗΣ
|

Δεν τα εμαθες, παμε για τον Σεπτεμβριο του 2025.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΔΑ
|

Καποιο νεοτερο υπαρχει;

FYI
|

Σήμερα ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και αποτελεί νόμο του κράτους. Πάμε γι άλλα…

EKG
|

πρώτα θα ψηφίσουν το νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και μετά θα προχωρήσουν θα δώσουν επαγγελματικά δικαιώματα στις σχολές μηχανικών των Δημοσίων Πανεπιστημίων. Θέλουν δηλαδή πρώτα να εξασφαλίσουν τους ψήφους που θα πάρουν από αυτή την πλευρά, ώστε να ρεφάρουν από τους άλλους που θα χάσουν έτσι κι αλλιώς μετά τον εμπαιγμό και την κοροϊδία τόσον χρόνων.

ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΤΡΑ
|

Εκτός εάν θέλουν να κάνουν ένα δώρο προεκλογικά...

GHJ
|

Μάλλον μετά τις ευρωεκλογές, με άλλα λόγια μετά το τέλος και του εαρινού εξαμήνου

ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΤΡΑ
|

@ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΔΑ, βλέπω ότι έχεις αγωνία με το θέμα της αντιστοίχισης. Σου προτείνω να κάνεις Απόκριες, Πάσχα, καλοκαιρινές διακοπές.... γιατί δεν θα γίνει τίποτα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΔΑ
|

Επιπλεον, ολα τα τμηματα των σχολων μηχανικων εχουν κριθει. Περιμενουμε την τελικη συνεδριαση της επιτροπης.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ