ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

2η περίοδος επιμόρφωσης Β2 επιπέδου ΤΠΕ – Πρόσκληση Κέντρων Στήριξης Επιμόρφωσης (Κ.Σ.Ε.)

Δημοσίευση: 25/11/2022
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Το υπουργείο Παιδείας καλεί  τα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης (Κ.Σ.Ε.) του Μητρώου Κ.Σ.Ε. Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε. που είναι Δημόσια Σχολεία, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για να υλοποιήσουν προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, με τίτλο «Προχωρημένη Επιμόρφωση για αξιοποίηση και εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη (Β2 επίπεδο Τ.Π.Ε.)» κατά την 2η περίοδο επιμόρφωσης Β2 επιπέδου Τ.Π.Ε., με προβλεπόμενη έναρξη στις αρχές Μαρτίου 2023, για εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, που έχουν ήδη παρακολουθήσει επιτυχώς την επιμόρφωση Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. (Εισαγωγική Επιμόρφωση για την εκπαιδευτική αξιοποίηση Τ.Π.Ε.) και πιστοποιηθεί για τις αντίστοιχες γνώσεις και δεξιότητες.

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://e-pimorfosi.cti.gr/mis, με χρήση των κωδικών πρόσβασης που έχουν ήδη αποκτήσει οι Υπεύθυνοι των καλούμενων Κ.Σ.Ε., το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022.

Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης είναι διαθέσιμο εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες του Πληροφοριακού Συστήματος για την υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος των Κ.Σ.Ε. – Δημοσίων Σχολείων περιλαμβάνονται στο Εγχειρίδιο Χρήσης που είναι διαθέσιμο εδώ.

Για τα λοιπά Κ.Σ.Ε. του παραπάνω Μητρώου που είναι Ιδιωτικοί Εκπαιδευτικοί φορείς, ΑΕΙ κλπ. θα δημοσιευθεί ξεχωριστή Πρόσκληση (Προκήρυξη), καθώς απαιτείται διαγωνιστική διαδικασία για την ανάθεση προγραμμάτων, με εφαρμογή του νόμου περί προμηθειών.

Για άμεση ενημέρωση, διευκρινίσεις, καθώς και άλλες λεπτομέρειες σχετικά με τις διαδικασίες της Πρόσκλησης και τη διεξαγωγή των προγραμμάτων, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκέπτονται την Πύλη Ενημέρωσης της Επιμόρφωσης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://e-pimorfosi.cti.gr

ώστε να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις και τις συχνές ερωτήσεις που δημοσιεύονται εκεί ή/και να υποβάλλουν τυχόν ερωτήματα ηλεκτρονικά στην υπηρεσία υποστήριξης Help Desk.

Η επιμόρφωση Β2 επιπέδου Τ.Π.Ε. συνιστά προχωρημένη επιμόρφωση για την αξιοποίηση και εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη και έχει διάρκεια 60 ώρες, περιλαμβανομένων 18 ωρών υποστηρικτικών συναντήσεων για την «εφαρμογή στην τάξη». Η εφαρμογή στην τάξη είναι οργανικό κομμάτι της επιμορφωτικής διαδικασίας, και αφορά στην εφαρμογή των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτώνται από τους συμμετέχοντες στην επιμόρφωση εκπαιδευτικούς, στις σχολικές τους τάξεις, ενσωματώνοντας ψηφιακές τεχνολογίες στη δική τους διδακτική πρακτική, με την προηγούμενη υποστήριξη και καθοδήγηση των επιμορφωτών τους.

Τα επιμορφωτικά προγράμματα υλοποιούνται στο πλαίσιο της Πράξης «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.)/ Β’ κύκλος» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π. ΑΝ.Α.Δ.Ε.Δ.Β.Μ.), που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ΕΣΠΑ 2014-2020) και το Ελληνικό Δημόσιο και υλοποιείται από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων – «Διόφαντος» (Ι.Τ.Υ.Ε. – «Διόφαντος») σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Οι αιτήσεις εκπαιδευτικών για συμμετοχή στα επιμορφωτικά προγράμματα της εν λόγω 2ης περιόδου επιμόρφωσης Β2 επιπέδου Τ.Π.Ε. θα υποβάλλονται εντός του Ιανουαρίου 2023.

Ετικέτες: 
Επιμόρφωση

Σχόλια (16)

 
Σκέφτομαι έξυπνα ....
27 Νοε 2022 10:06

Καλησπέρα στους πάντες ...

Θα μιλήσω ως Τεχνικός Στήριξης - Βοηθός Επιμορφωτή για τις εξευτελιστικές τιμές που δίδουν. Έχουμε και λέμε: Το κάθε πρόγραμμα θα είναι Χ60 ώρες. Η κάθε ώρα για το βοηθό κοστολογείται με το τεράστιο ποσό των 7,00€ (μεικτά).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Πράξεις:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
60 ώρες Χ 7,00€ = 420€ μεικτά.
Αφαιρείται 20% φορολογία + 3,6% χαρτόσημο = 23,6%
"Στο χέρι": 420€ - (420€ * 23,6 / 100) = 420 - 99,12 = 320,88€ συνολικά.
320,88€ / 60 ώρες = 5,35€ "καθαρά" ανά ώρα!!!!!!!!!!!!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Συνέχεια:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Στα προηγούμενα προγράμματα είχαν και επιπλέον 20% παρακράτηση. Αυτό δεν ξέρουμε αν ισχύει και τώρα, άρα αν ισχύσει:

Πράξη: "Στο χε΄ρι": 320,88€ - (320,88€ * 20 / 100) = 320,88€ - 64,18€ = 256,70€.
Πράξη: "Στο χέρι": 256,70€ / 60 ώρες = 4,27€ "καθαρά" ανά ώρα!!!!!!!!!!!!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Τι κάνει συνήθως Τεχνικός Στήριξης στις δια ζώσεις συναντήσεις:
- Οργανώνει τα σεμινάρια, βρίσκει Επιμορφωτές από το αντίστοιχο Μητρώο
- Κάνει δημοσιεύ΄σεις στην ιστοσελίδα του σχολείου του σχετικά με τα προγράμματα
- Όταν κληρωθούν οι Επιμορφούμενοι Συνάδελφοι, έρχεται σε τηλεφωνική επικοινωνία για τα περαιτέρω ... Αυτό και αν θέλει χρόνο ...
- Κατεβαίνει στο Σχολείο για τις δια ζώσεις συναντήσεις (Άνοιγμα χώρων, λειτουργία εξοπλισμού, ενεργοποίηση σχετικής θέρμανσης & ενασχόληση με παρουσιολόγια, φύλαξη χώρου) και παραμονή καθόλη τη διάρκεια ... Αυτά θέλουν έξτρα χρόνο πριν και μετά ...
- Πριν την έναρξη των μαθήματων στο Σχολικό Εργ/ριο Πλη/κής θα πρέπει να έχει βρει δικό του προσωπικό χρόνο για να εγκαταστήσει τα σχετικά λογισμικά της κάθε συστάδας ...
- Εκτυπώνει έντυπα παρουσιολόγια προς υπογραφή ... Στη συνέχεια τα ελέγχει ...

Τι κάνει συνήθως Τεχνικός Στήριξης στις εξ αποστάσεως συναντήσεις:
- Βοηθάει τον Επιμορφωτή σε κάθε τι που θέλει
- Ενημερώνει τα ηλεκτρονικά παρουσιολόγια
- Ψάχνει τηλεφωνικά τους Συναδέλφους που λείπουν από το μάθημα της ημέρας για να μη χάσουν από απουσίες το πρόγραμμα ...
- Κάθεται επί Χ3 ώρες συνεχόμενα στον υπολογιστή του και παρακολουθεί μήπως και ακουστεί το όνομα του από τον Επιμορφωτή που ενδεχομένως να θέλει βοήθεια ...
- Απαντάει με δικά του έξοδα στο κινητό στις κλήσεις των Επιμορφούμενων που όλη την ώρα ΄΄εχουν τεχνικά προβλήματα (δεν ακούω, δεν βλέπω, δεν ξέρω τι φταίει, τα ακουστικά μου έχουν πρόβλημα, δεν έχω σύνδεση, με "πετάει" έξω η πλατφόρμα) και τηλεφωνικά για πολύ ώρα πρέπει να δίδει οδηγίες για να λυθεί το πρόβλημα
- Κατανέμει τους Επιμορφούμενους στα δωμάτια συζητήσεων για να δουλέψουν ομαδοσυνεργατικά όταν του ζητηθεί ...
- Παρακολουθεεί όλη την ώρα ποιος "μπαίνει και βγαίνει" στο δωμάτιο μιας και όλη την ώρα κάποιοι έχουν προβλήματα σύνδεσης (λόγω ταχύτητας - περιοχής στο Ίντερνετ)

Τέλος:
- Βρίσκεται σε συνεννόηση διοικητικά με το Συντονιστή του κάθε προγράμματος και με τον αντίστοιχο φορεά: ΙΤΥΕ - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ ...
- Διακινεί αλληλογραφία με το συμβατικό ταχυδρομείο

Όπως καταλάβατε, επειδή επί πολλά χρόνια συμμετέχω στο έργο αυτό, έχω να πω το εξής:

Άντε στα κομμάτια αγαπητοί κύριοι (αναφέρομαι στα μεγάλα "μυαλά") που τα σκέφτηκαν - υλοποίησαν ... Ευχαριστούμε δεν θα πάρουμε. Οι τιμές σας είναι πάρα πολύ εξευτελιστικές για το διοικητικό - τεχνικό & Επιστημονικό έργο που επιτελούμε ...

Δεν έχω συνυπολογίσει τα λειτουργικά έξοδα στις εξ αποστάσεως διδασκαλίες όπως (θέρμανση σπιτού, ρεύμα, δεδομένα στο κινητό και ομιλία) ... γιατί αν αφαιρούσαμε και από αυτά ... Επίσης και οι αμοιβές των Επιμορφωτών είναι ανάξιες λόγου ...

Και αν ζείτε στην πραγματικότητα, οι τιμές θα έπρεπε να είναι από 20€/ώρα και άνω (και αν σας αρέσει ...). Αλήθεια η επιστημονική ομάδα του έργου και οι υπόλοιποι τι αμοιβές λαμβάνετε; Γιατί δεν τις λέτε;

Η κυρία που φωνάζουμε καμιά φορά να έρθει στο σπίτι μας να μας βοηθήσει στην καθαριότητα, παίρνει 6€ την ώρα και επειδή μας ξέρει, μας κάνει τη χάρη και παίρνει 5€/'ώρα.

Κάποιος Συνάδελφος μου είπε: "Ε εντάξει ο άλλος κάτι σου δίνει ...". ΟΚ λοιπόν αγαπητέ Συνάδελφε, έλα εσύ να κάνεις τον Τεχνικό και εγώ προσωπικά θα σου δίνω 2€ ανά ώρα και ένα κομμάτι πίτα! Τι;; Δεν σου αρέσει; 2€ και δύο κομμάτια πίτα την ώρα ... Είπαμε ο άλλος κάτι σου δίνει ... δεν το εκτιμάς; ;)

Θα σε κάνω Βασίλισσα λοιπόν όπως έλεγαν και στην ομώνυμη Ελληνική ταινία.
Είστε για ταινία ....

Τα χαιρετίσματα μου!

 
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
27 Νοε 2022 02:20

Σχετικά με τις δικές μας εξετ΄άσεις που πραγματοποιήθηκαν το Φεβρουάριο 2022 ,η πληροφορία που έχω είναι ότι δεν έχουν βρει ακόμη βαθμολογητές!

 
Εκπαιδευτικός
26 Νοε 2022 21:37

Κάποιοι είναι υπεύθυνοι για το χειρισμό του έργου τπε β2! Αποτελέσματα και μετά προσκληση. Λίγη σοβαρότητα επιτέλους ! Για όσους ισχυρίζονται ότι δεν χάθηκαν μόρια από διαδικασίες ψεύδεται καθώς προσκλήσεις στελεχών έχουν πραγματοποιηθεί εκτός δντων σχολείων ! 8 μήνες έκδοση αποτελεσμάτων για κονδύλια που έχουν απορροφηθεί.;; Μας υποτιμάτε ! Διορθώστε τα σενάρια άμεσα . Οι ίδιοι είστε στη διαδικασία, δεν κάνατε κάποια προσκληση, μητρώα αξιολογητών υπάρχουν .

 
ΠΕ05
26 Νοε 2022 17:39

Εμένα μου είχαν πει πριν κάτι μήνες ότι αργούν, γιατί θέλει χρόνο η διόρθωση.

 
Σπύρος
26 Νοε 2022 16:15

Τα αποτελέσματααααα πρώτα !

 
Δεν γκρινιάζω
26 Νοε 2022 11:02

Δεν έχω κανένα πρόβλημα που ΑΚΟΜΑ δεν έχουν βγάλει τα αποτελέσματα της εξέτασης Β2.
Η Αχρηστία τους είναι γνωστή τις πάσει.
Απλώς δεν θέλω να τους ξανακούσω να μου - μας κάνουν κήρυγμα περί σωστής λειτουργίας - κανόνων, αποδοτικότητας κλπ κλπ.
Εντάξει;

 
ΑΣΕΠΙΤΗΣ
26 Νοε 2022 10:36

@Γιαρμανός.....
όσοι έκαναν αίτηση για σύμβουλοι εκπαίδευσης πάπαλα τα μόρια του Β2.
Οι άλλοι που σκούζουν το κάνουν από...συνήθεια!!!

 
Αποτελέσματα
25 Νοε 2022 21:55

Πού είναι τα αποτελέσματα;;;

 
Γιαρμανός.....
25 Νοε 2022 21:34

Προς όλους που γκρινιάζουν για τη μη έκδοση των αποτελεσμάτων της πιστοποίησης για το Β2.
Αρχικά να πω ότι ΚΑΚΩΣ δεν έχουν βγει ακόμα τα αποτελέσματα, επίσης να πω ότι η έναρξη της 2ης φάσης δεν αφορά αυτούς που παρακολούθησαν την 1η φάση άρα είτε έχουν βγει είτε όχι τα αποτελέσματα της πιστοποίησης το ίδιο και το αυτό είναι για αυτούς που ήδη παρακολούθησαν την 1η φάση.
Επιπλέον να ρωτήσω όλους αυτούς που φωνάζουν γιατί φωνάζουν; έχασαν τα μόρια σε κάποια διαδικασία πλήρωσης θέσεων;
Την επιμόρφωση αυτή αλλά και κάθε επιμόρφωση ο εκπαιδευτικός της τάξης την παρακολουθεί για να μπορέσει να αξιοποιήσει αυτά που έμαθε στην τάξη ώστε να βελτιώσει τη διδασκαλία του και να βοηθήσει τους μαθητές του στην καλύτερη κατανόηση του αντικειμένου που διδάσκει.
Αν τώρα έχει αλλάξει η στόχευση των επιμορφώσεων μάλλον κάποιος κάνει λάθος.....αυτός που σχεδιάζει; αυτός που παρακολουθεί; αυτός που γενικά γκρινιάζει; αυτός που γενικά σχολιάζει;

 
κ
25 Νοε 2022 15:55

Αφού
"Οι αιτήσεις εκπαιδευτικών για συμμετοχή στα επιμορφωτικά προγράμματα της εν λόγω 2ης περιόδου επιμόρφωσης Β2 επιπέδου Τ.Π.Ε. θα υποβάλλονται εντός του Ιανουαρίου 2023",
ελπίζουμε ότι μέχρι τότε θα έχουν βγει τα αποτελε΄σματα Β2 για όσους δώσαμε εξετάσεις το Φεβρουάριο 2022

 
Μ.
25 Νοε 2022 15:38

Κατά τα άλλα... αξιολόγηση...

 
stellina
25 Νοε 2022 14:04

Εμείς που δώσαμε εξετάσεις πριν από 8 μήνες και τα αποτελέσματα δεν βγήκαν ΠΟΤΕ να ξαναδιαβάσουμε ή όχι; Πότε θα το γνωρίζουμε; Kατόπιν εορτής; Αχ και να είχαμε τη δυνατότητα να σας αξιολογήσουμε!!!!

 
Γιαννης
25 Νοε 2022 13:44

Για τα αποτελέσματα του Β2 σιγή ιχθύος...

 
ΤΠΕ
25 Νοε 2022 13:07

Έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από τότε που συμμετείχαμε στις εξετάσεις πιστοποίησης κι ακόμη δεν έχουν αξιωθεί να βγάλουν αποτελέσματα... Που ακούστηκε δηλαδή... Προκηρύσσουν και 2η φάση επιμόρφωσης;;; Για γέλια και για κλάματα αυτός ο εμπαιγμός

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ B2
25 Νοε 2022 13:04

ΒΓΑΛΤΕ ΠΡΩΤΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΠΡΙΝ 8 ΜΗΝΕΣ!!!!!! ΝΤΡΟΠΗ!!! ΜΟΝΟ ΛΕΦΤΑ ΤΟΥ Ε.Σ.Π.Α ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΔΕΞΙΑ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑ.

 
Ελένη
25 Νοε 2022 11:42

Τα αποτελέσματα από πέρσι τον Φεβρουάριο ΤΠΕ2 πότε θα βγούνε; Αναρωτιούνται οι εκπαιδευτικοί που επιμορφωθήκαν, διάβασαν, κουράστηκαν έδωσαν εξετάσεις!!!

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.