ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Νέο "πακέτο" διορισμών εκπαιδευτικών: Το πρώτο τρίμηνο του 2023 οι επίσημες ανακοινώσεις

Οι διορισμοί θα γίνουν μετά τις εκλογές-Ερωτηματικά για το εάν οι νέοι διορισμοί θα γίνουν με το ισχύον σύστημα "Γαβρόγλου" ή με το νέο σύστημα που ξεκίνησε να επεξεργάζεται το υπουργείο `Παιδείας
Δημοσίευση: 02/12/2022
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Λίγο πριν την οριστικοποίηση του αριθμού των νέων διορισμών εκπαιδευτικών στα δημόσια  σχολεία βρίσκονται τα υπουργείο Παιδείας και Οικονομικών.

Το υπουργείο Παιδείας, σύμφωνα με πληροφορίες έχει ζητήσει 10.000 περίπου διορισμούς μονίμων εκπαιδευτικών.

Το υπουργείο Παιδείας στην πρόταση του αυτή έχει ένα δυνατό επιχείρημα: Οι εκπαιδευτικοί είναι στην πρώτη θέση , και με μεγάλη διαφορά,  σε αριθμό συνταξιοδοτήσεων τα τελευταία χρόνια , σε σχέση με όλους του  άλλους κλάδους του δημοσίου.

Εκτιμάται ότι η Κυβέρνηση θα είναι έτοιμη να κάνει τις πρώτες σχετικές επίσημες ανακοινώσεις το πρώτο τρίμηνο του 2023 , ενώ οι διορισμοί θα γίνουν μετά τις εκλογές.

Ερωτηματικά

Στο μεταξύ ερωτηματικά  προκαλεί εάν οι νέοι διορισμοί θα γίνουν με το ισχύον σύστημα "Γαβρόγλου" ή με το νέο σύστημα που ξεκίνησε να επεξεργάζεται το υπουργείο `Παιδείας, αλλά "πάγωσε" με εντολή άνωθεν.

 Τι είχε αποκαλύψει το esos

Το esos πρώτο είχε αποκαλύψει και στη συνέχεια επιβεβαιώθηκε με δημόσιες δηλώσεις από τον Γενικό Γραμματέα του υπουργείου Παιδείας Αλ. Κόπτση ότι το   νέο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών  το οποίο επεξεργάζεται το υπουργείο, έχει ως "κορμό" τις εξετάσεις ΑΣΕΠ".

Ειδικότερα το  Προσχέδιο το οποίο η πολιτική ηγεσία του υπουργείου έστειλε στην αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Παιδείας για παρατηρήσεις,  περιλαμβάνει τέσσερις   άξονες :

Α. Γραπτός διαγωνισμός ΑΣΕΠ για μόνιμους διορισμούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Β. Συνυπολογισμός με αντίστοιχη μοριοδότηση

  •                     προϋπηρεσίας,
  •                     παιδαγωγικής κατάρτισης
  •                     επιστημονικής κατάρτισης
  •                     κοινωνικά κριτήρια

Γ. Κατάρτιση πίνακα   μόνο για τους εκπαιδευτικούς που "πιάνουν" τη βάση.

Δ. Θα τίθενται εκτός πίνακα όσοι εκπαιδευτικοί δεν πιάνουν τη βάση, ανεξάρτητα πόσα μόρια συγκεντρώνουν από  άλλα κριτήρια.

Πίνακες διορισμού  εκπαιδευτικών

Για τους πίνακες των εκπαιδευτικών η Νίκη Κεραμέως έχει δηλώσει τα εξής:

  •     Εχουμε ζητήσει   από το καλοκαίρι, από το ΑΣΕΠ των άνοιγμα των πινάκων των  εκπαιδευτιών. Οι πίνακες λήγουν τον Αύγουστο του 2023.
  •     Σε συνεργασία με το ΑΣΕΠ να καταρτίζονται πίνακες  σε τακτά χρονικά διαστήματα και για να γίνει αυτό αντιληπτό είναι σημαντικό να εξηγήσουμε ότι πρέπει να ενημερώνονται οι πίνακες, προκειμένου να προσμετρώνται τα νέα  προσόντα που μπορεί να έχουν αποκτήσει οι εκπαιδευτικοί καθώς και η προϋπηρεσία τους.
  •     Έχουμε προβλέψει διετή διάρκεια στους πίνακες . Της Ειδικής Αγωγής ανανεώθηκαν φέτος και προβλέπεται της Γενικής να ανανεωθούν του χρόνου.

Έγγραφο υπ. Παιδείας στο ΑΣΕΠ: Να ετοιμαστούν οι πίνακες Γενικής Εκπαίδευσης μέχρι 31 Μαΐου του 2023

Προκειμένου να τονιστεί η ανάγκη επίσπευσης της διαδικασίας έκδοσης νέων πινάκων της επικείμενης προκήρυξης, για τη Γενική Εκπαίδευση, υποψηφίων κατηγορίας ΠΕ, η αρμόδια υπηρεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. με το υπ’ αριθμ. 109197/Ε1/8-9-2022 έγγραφό της προς το Α.Σ.Ε.Π αιτήθηκε από το ΑΣΕΠ όπως επιβεβαιώσει την περάτωση   από μέρους του, έως το τέλος Μαΐου 2023.

Αυτό αναφέρει η υφυπουργός Παιδείας Ζ. Μακρή, σε γραπτή απάντηση προς τη Βουλή, ύστερα από σχετική ερώτηση της Βουλευτού κ.  Ασημακοπούλου

  •     Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απάντηση της υφ. Παιδείας.
  •     Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την ερώτηση της Βουλευτού

Όπως τονίζει η υφ. Παιδείας για την έγκαιρη έκδοση νέων πινάκων της επικείμενης προκήρυξης, για τη Γενική Εκπαίδευση, υποψηφίων κατηγορίας ΠΕ, η αρμόδια υπηρεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. έχει ήδη προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες μέσω των αιτημάτων που έχει αποστείλει στο Α.Σ.Ε.Π.

Συγκεκριμένα, με το υπ’ αριθμ. 103179/ΓΔ5/25-8-2022 έγγραφό της «Προκήρυξη της διαδικασίας κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και ανά μουσική ειδίκευση, υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης» αναφέρθηκαν τα εξής:

«Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 56 του ν. 4589/2019 (Α ́13), οι πίνακες κατάταξης υποψηφίων εκπαιδευτικών, οι οποίοι καταρτίζονται από την Αρχή σας, ισχύουν έως τη λήξη του δεύτερου σχολικού έτους που έπεται της λήξης του σχολικού έτους, κατά το οποίο έλαβε χώρα η δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Εν όψει της κατά τα ανωτέρω λήξης ισχύος του αξιολογικού πίνακα κατάταξης Α ́ (Εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης), των Προκηρύξεων 1ΓΕ/2019 και 2ΓΕ/2019 της Ανεξάρτητης Αρχής σας, με τη λήξη του σχολικού έτους 2022-2023, στις 31/8/2023, και του αναμενόμενου μεγάλου αριθμού συμμετεχόντων, παρακαλείσθε, για την κατά την παρ. 1 του άρθρου 54 του ίδιου νόμου, προκήρυξη της διαδικασίας κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα και ανά μουσική ειδίκευση για τον κλάδο ΠΕ79.01, των υποψήφιων για την πλήρωση των κενών θέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, καθώς και για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των οικείων βαθμίδων Εκπαίδευσης.

Ειδικότερα, η κατά τα ανωτέρω διαδικασία αφορά στους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του συνόλου των κλάδων/ειδικοτήτων κατηγορίας ΠΕ».

Σχόλια (18)

 
Επιμόρφωση σε ΤΠΕ μέχρι το 2040
04 Δεκ 2022 23:12

Προτεραιότητα δίνεται στις μεγάλες ηλικίες, γιατί χρειάζεται η επιμόρφωση σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Επιμόρφωση 30.000 εκπαιδευτικών σε γνώσεις και δεξιότητες Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. - Επιμόρφωση 5.000 εκπαιδευτικών σε γνώσεις και δεξιότητες Β2 επιπέδου Τ.Π.Ε. - Εκπαίδευση 300 νέων επιμορφωτών Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε., οι οποίοι θα συμπληρώσουν και θα εμπλουτίσουν (πληρέστερη γεωγραφική κάλυψη, νέοι κλάδοι) το υπάρχον Μητρώο επιμορφωτών Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.

https://www.esos.gr/arthra/80940/prosklisi-vathmologiton-psifiakon-dokim...

Εν τω μεταξύ, αυτές οι δεξιότητες διδάσκονται πλέον στις τάξεις του Λυκείου και σε όλα τα πανεπιστήμια, αλλά οι χιλιάδες απόφοιτοι κατω των 30 ετών παραμένουν άνεργοι ή ετεροαπασχολούμενοι.

 
Άδικη και αντισυνταγματική η επετηρίδα αναπληρωτών
04 Δεκ 2022 22:56

Με ποια εκπαιδευτική λογική αποκλείονται από τα Δημόσια Σχολεία ΟΛΟΙ οι νέοι επιστήμονες που έλαβαν πτυχίο την προηγούμενη περίοδο (2009-2022); Είναι εμπαιγμός η διδακτική προϋπηρεσία χωρίς ΚΑΜΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ αξιολόγηση να «ανταμείβεται» με 120 μόρια.

Με ποια κοινωνική λογική όσοι είναι κάτω των 40 ετών πρέπει να παραμείνουν στην ανεργία για τα επόμενα 20 χρόνια, έχοντας αποκλειστεί από τη δημιουργία οικογένειας στην Ελλάδα;

Για πάνω από μια δεκαετία το βάρος της οικονομικής κρίσης μετατοπίζεται στις νεότερες γενιές, αδρανοποιώντας ή εκτοπίζοντας τις πιο παραγωγικές ηλικίες των εργαζομένων, με ολέθρια αποτελέσματα για το μέλλον της χώρας.

Προς Ανώνυμος
04 Δεκ 2022 18:11

Το να καταδικάζετε τα παιδιά ή τα ανήψια σας σε ανεργία είναι ξεκάθαρος παραλογισμός, πάντως.

Ας μην ξεχνάμε ότι τα δικαστήρια αποφασίζουν για υποθέσεις εφόσον αυτές τεθούν ενωπιον τους: Προφανές είναι πως αν οι νέοι επιστήμονες έφταναν μέχρι το ΣτΕ θα είχαν δικαιωθεί αφού είναι αυταπόδεικτο ότι είναι ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ τους εκ των πραγμάτων αποκλεισμένοι τόσο από τη διεκδίκηση μόνιμης θέσης όσο και από τους πίνακες αναπληρωτών.

Αυτό είναι παράνομο αφού το ελληνικό κράτος οφείλει να διασφαλίζει ισότιμη μεταχείριση στις διαδικασίες πρόσληψης στον Δημόσιο Τομέα, αυτός ήταν και ο λόγος θέσπισης του ΑΣΕΠ.

Οι «νομότυπες» αποφάσεις δεν είναι απαραίτητα νόμιμες ή, πολύ περισσότερο, κοινωνικά ορθές. Δυστυχώς, οι επιπτώσεις φαίνονται στο πέρασμα των ετών και όχι άμεσα.

 
Ανώνυμος
04 Δεκ 2022 18:11

Με έκπληξη βλέπω συναδέλφους να λένε πως το υπάρχον σύστημα διορισμών είναι αντισυνταγματικό και παράνομο ενώ έχει κριθεί τελεσίδικα ως νόμιμο από το ΣτΕ. Πρέπει να συμφωνήσουμε πως την αντισυνταγματικότητα ενός νόμου την κρίνουν τα δικαστήρια και όχι ο καθένας από μας, ανάλογα με τα συμφέροντα του.
Φυσικά ο καθένας έχει το δικαίωμα να διαφωνεί σε ένα νόμο και να πιέζει την κυβέρνηση να τον αλλάξει κατά τρόπο που να εξυπηρετεί τον ίδιο και τις ανάγκες του, αλλά τουλάχιστον ο δημόσιος διάλογος θα ήταν καλό να γίνεται με ειλικρίνεια.
Όσον με αφορά, θα ήθελα να πω πως οποιαδήποτε αλλαγή που θα περιορίζει την προϋπηρεσία, τα πτυχία και τα κοινωνικά κριτήρια θα ήταν άδικη. Αυτά είναι αντικειμενικά κριτήρια, για τα οποία περιμέναμε χρόνια και καταβάλαμε μεγάλες προσπάθειες για να τα αποκτήσουμε, που ισχύουν και στον ιδιωτικό τομέα. Τυχόν γραπτός διαγωνισμός, με ποσοστό συμμετοχής άνω του 30 τοις εκατό στην διαμόρφωση των μορίων του πίνακα, θα ήταν εξαιρετικά άδικος.

 
Απόφοιτοι 25-30 ετών
04 Δεκ 2022 01:43

Έχουν οι νέοι απόφοιτοι 25-30 ετών διδακτορικό; Μόνο οι αναπληρωτές ή άλλες κατηγορίες συγκεντρώνουν τίτλους σπουδών και προϋπηρεσία, όλοι οι νέοι πτυχιούχοι είναι αποκλεισμένοι.

 
Προεκλογικές υποσχέσεις για ΑΣΕΠ
04 Δεκ 2022 01:40

Από το 2019 υπήρχε υπόσχεση για γραπτό διαγωνισμό ΑΣΕΠ, άρα η καθυστέρηση δείχνει την αδυναμία του συστήματος να προχωρήσει σε αλλαγές στο «καθεστώς επετηρίδας».

 
Βρε μαύροοο λέμε
03 Δεκ 2022 15:16

Τί κρίμα που δεν θα προλάβετε να τις υλοποιήσετε κιόλας.... Αααα εννοείτε να σας ψηφίσουμε για να μπορέσετε ε?.....

 
Δημήτρης
02 Δεκ 2022 14:34

Κι εγώ είμαι υπέρ της αξιοκρατίας μέσω γραπτών διαγωνισμών. Ποιων διαγωνισμών όμως; Ενός τριώρου από το οποίο θα εξσρτηθούν τα πάντα, ασχέτως του πώς είσαι εκείνη την ημέρα κλπ, κλπ ή των τόσων τρίωρων διαγωνισμών στα 8 εξάμηνα από τους οποίους προέκυψε ο βαθμός του πτυχίου; Το μεταπτυχιακό, για το οποίο η μελέτη είναι πολλαπλάσια του προπτυχιακού, σε πόσα τρίωρα αντιστοιχεί; Και ασφαλώς είναι άδικο το διετές μεταπτυχιακό να μοριοδοτείται όπως το μονοετές. Μην ξεχνάτε επίσης ότι η δριμύτερη κριτική που γίνεται για τις πανελλήνιες εξετάσεις εισαγωγής στα ΑΕΙ έγκειται στο γεγονός ότι καλείται ο μαθητής σε ένα τρίωρο να αποδείξει κάτι που κάλλιστα το έχει δείξει στα 3 χρόνια φοίτησης στο λύκειο και ότι πρέπει να υπολογίζεται αυτή η πορεία. Μ' ΄ένα λόγο: η προσωπικότητα κάποιου, το βιογραφικό του, η συγκρότησή του κτίζονται σιγά σιγά και σταθερά κι έρχεται κάποια στιγμή η ώρα της συγκομιδής. Ο νέος που αποφοιτά από τη σχολή ας κτίσει το βιογραφικό του, ας κάνει το μεταπτυχιακό του, το δεύτερο πτυχίο, τις ξένες γλώσσες και θάρθει η ώρα του. Εξάλλου είναι γνωστό ότι στην Ελλάδα κανείς δεν αρχίζει την πλήρη απασχόληση κάτω από τα 30.

 
Πειραματικός
02 Δεκ 2022 14:28

Οι πρώτοι απόφοιτοι του αιώνα, πολλοί εκ των οποίων παραμένουν αδιόριστοι, ήξεραν ότι έχει καταργηθεί η επετηρίδα και διεξάγεται διαγωνισμός ανά διετία.
Κάτι το οποίο σταμάτησε πριν ακόμα εδραιωθεί με αποτέλεσμα πλέον να εμφανίζονται όλοι διαμαρτυρόμενοι!
Όταν με μορφή επετηρίδας, παλαιότερης ή σύγχρονης έχει διοριστεί η συντριπτική πλειοψηφία δεν είναι αναξιοκρατία η μη διενέργεια διαγωνισμού.
Τα θέματα ηθικής που εγείρονται απέναντι σε αναπληρωτές με δέκα και πλέον έτη υπηρεσίας, οι οποίοι καλύπτουν πάγιες ανάγκες, είναι εξ ίσου σημαντικά!
Υ.Γ. Οι νέοι απόφοιτοι μη διαμαρτύρονται για προσμέτρηση όλων των ετών υπηρεσίας όταν έχουν υπέρμετρα μοριοδοτηθεί μεταπτυχιακά και διδακτορικά...

 
Η «επετηρίδα» των αναπληρωτών
02 Δεκ 2022 12:27

Όλοι όσοι είναι νεότεροι είναι αυτομάτως χειρότεροι από όσους εργάζονται ως αναπληρωτές; Είναι αυτή νοοτροπία καθηγητών του 21ου αιώνα;

Η διαθεσιμότητα -και η οικογενειακή/οικονομική άνεση, πολλές φορές- για μετακίνηση σε κάποιο απομακρυσμένο σχολείο της Ελλάδας επαρκεί ως μέτρο για την αξιοκρατική αξιολόγηση των καθηγητών και δασκάλων;

Λογικό και κοινωνικά δίκαιο είναι η διδακτική προϋπηρεσία να μετράει μέχρι κάποια έτη (πχ. 4 ή 5 ή 6), όχι να λειτουργεί ως «παραθυράκι» διορισμού! Το ίδιο και τα κοινωνικά κριτήρια - όλα χρειάζονται ποσόστωση και ανώτατο όριο, αλλιώς καταστρατηγείται το γράμμα και το πνεύμα του Νόμου!

ΣΠΥΡΟΣ
02 Δεκ 2022 11:32

Απο που και ως που με ασεπ?

Προς απάντησή σας: Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) ιδρύθηκε με νόμο το 1994 - δηλαδή, έχουν περάσει σχεδόν τρεις δεκαετίες.

Δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί «άγνοια νόμου» : Δεν υπάρχει πλέον «σειρά» που να πριμοδοτεί τα «παλιά» πτυχία ως «καλύτερα» των νέων. Τίποτα δε διασφαλίζει ότι ο αναπληρωτής (θα) είναι καλύτερος από τον νέο απόφοιτο.

 
Διαγωνισμός ΑΣΕΠ για 80% των θέσεων
02 Δεκ 2022 12:04

Όταν από το 2008/9 δεν έχει γίνει ανοιχτός σε όλους διαγωνισμός ΑΣΕΠ τίθεται ζήτημα αντισυνταγματικού αποκλεισμού ΟΛΩΝ ανεξαιρέτως των νέων αποφοίτων από το 2010 μέχρι σήμερα.

Όταν μοριοδοτείται με 120 μόρια η προϋπηρεσία, τότε δημιουργείται μια επετηρίδα αναπληρωτών, με πίνακες που θα παραμείνουν κλειστοί μέχρι το 2025.

Όταν μοριοδοτούνται διδακτορικά και μεταπτυχιακά και σεμινάρια κάθε είδους, μαζί με online πιστοποιήσεις -προφανώς μη αναγκαία προσόντα για τη διδασκαλία στη Β'θμια Εκπαίδευση- τότε συντηρείται μια βιομηχανία απονομής «τίτλων» αλλά όχι σπουδών, που δε φέρνουν καμία ουσιαστική βελτίωση στο εκπαιδευτικό αποτέλεσμα εντός της τάξης.

Βλέπουμε και τις απαράδεκτες καθυστερήσεις στα σχολικά βιβλία:

https://www.esos.gr/arthra/80907/sh-etos-2025-26-tha-staloyn-ta-nea-vivl...

Τί νόημα έχει συνεπώς η μοριοδότηση ενός διδακτορικού σε κάποιο υπερ-εξειδικευμένο θέμα;... Αυτά αξιοποιούνται μόνο για την επιλογή στελε΄χων, κάτι που όπως φαίνεται απασχολεί το 90% των σχολιαστών.

Τέλος, είναι αδιανόητο ΜΟΝΟ στην Ελλάδα από όλες τις χώρες της ΕΕ να μην υπάρχουν θέσεις για νέους εκπαιδευτικούς κάτω των 30 ετών ενώ τα παιδιά στα Γυμνάσια είναι υποχρεωμένα να έχουν καθηγητές 30 και 40 χρόνια μεγαλύτερους τους!

Το Υπουργείο Παιδείας, ανεξαρτήτως κυβέρνησης, έπρεπε να είχε ήδη καθιερώσει ένα ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΟ σύστημα με βάση τις ανάγκες των ΣΧΟΛΕΙΩΝ και των ΜΑΘΗΤΩΝ, όχι τα αιτήματα διορισμού: Προσμέτρηση 3 έως 5 ετών διδακτικής προϋπηρεσίας και 1 μεταπτυχιακού τίτλου (εκτός ειδικών θέσεων, πχ. Πειραματικών Σχολείων) ως ΜΟΝΑΔΙΚΑ προαπαιτούμενα για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό ΑΣΕΠ. Από τον διαγωνισμό ΑΣΕΠ, που θα πρέπει να επαναλαμβάνεται ΚΑΘΕ ΔΙΕΤΙΑ, θα έπρεπε να διορίζεται το 80%, ενώ οι υπόλοιποι (κοινωνικά κριτήρια, αναπληρωτές, κτλ.) θα μπορούν να διεκδικήσουν το 20% των θέσεων.

Αλλιώς, είναι σαν να δεχόμαστε πως όλοι οι πτυχιούχοι πριν το 2000 -με τις συνθήκες και τα δεδομένα των ελληνικών ΑΕΙ της τότε εποχής, που ούτε ξένη βιβλιογραφία έδιναν οι περισσότεροι καθηγητές στα Πανεπιστήμια ούτε ακόμη λογισμικό Η/Υ χρησιμοποιούσαν (βλ. εκπαίδευση και πιστοποίηση σε ΤΠΕ, ενώ φτάσαμε αισίως στο 2023, ένα τέταρτο του αιώνα μετά...) - είναι καλύτεροι από ΟΛΟΥΣ τους σημερινούς πτυχιούχους, ακόμα και από τους αριστούχους!

 
ΣΠΥΡΟΣ
02 Δεκ 2022 11:32

Απο που και ως που με ασεπ? Ολοι οσοι εχουν φαει τα χρονια τους αναπληρωτες να μπουν στην ιδια σειρα με καποιον που πηρε τωρα πτυχιο;

 
Υποκρισία απύθμενη
02 Δεκ 2022 10:34

Και έτσι η Κεραμέως και η ΝΔ θα καταλήξουν να έχουν διορίσει 35.000 εκπαιδευτικούς με το νόμο Γαβρόγλου τον οποίο θα καταργούσαν... Τι υποκρισία... Αξιοκρατία μόνο στα λόγια. Πού είναι η αλλαγή του συστήματος και ο γραπτός διαγωνισμός κ. Κεραμέως;

 
25.000 που μονιμοποιήθηκαν
02 Δεκ 2022 08:10

κανένας δεν μονιμοποιήθηκε... τι λες ; τι διδασκεις; ποιας δεεπ;

 
νέο σύστημα ;;;;; αχαχαχαχαχαχ
02 Δεκ 2022 07:45

παντως ψηφαλάκια δεν έχει, όποιος και να είναι κυβέρνηση θα τους κάνει μάλλον. απορώ : στα εκπαιδευτικά έχουν άσχετους συμβούλους ! αλλά και στα πολιτικάντικα-ψηφοθηρικά και pr πάλι άχρηστους; θα τους φουντάρουν στις εκλογές !

 
Κωστας
02 Δεκ 2022 07:42

Ήμουν τυχερός που ήμουν ανάμεσα στους 25.000 που μονιμοποιήθηκαν! Θείο δώρο!

 
Ελεν
02 Δεκ 2022 07:40

Κανονικά με διαγωνισμό πρέπει. Αξιοκρατικό σύστημα.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.