ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Διευθυντές Σχολείων : Μετά τις γιορτές η υποβολή αιτήσεων των υποψηφίων ζητά ΣΥΠΥΥΠ

Δημοσίευση: 06/12/2022
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

κ. Υπουργέ, κ.Γενικέ

Με έκπληξη και αγανάκτηση πληροφορηθήκαμε, δια του ηλεκτρονικού τύπου, σχετικά με τον διαφαινόμενο σχεδιασμό σας, που αφορά στην έκδοση των Προκηρύξεων επιλογής όλων των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της χώρας, Εργαστηριακών Κέντρων, Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων, ενιαία από όλες τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου βάσει των υπ’ αριθμ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/02-12-2022 και 149720/Δ6/02-12-2022 Υπουργικών σας Αποφάσεων. Και αυτό διότι σύμφωνα με το αρ.17 (Μεταβατικές διατάξεις) των εν λόγω ΥΑ, οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής υποβάλλονται, εντός είκοσι (20) ημερών από την έκδοση της σχετικής προκήρυξης, ήτοι από 08-12-2022 μέχρι και 28-12-2022 (δεύτερη ημέρα μετά την αργία των Χριστουγέννων!). Βέβαια, σύμφωνα με το ίδιο άρθρο, προβλέπεται διάστημα δύο (2) μηνών για την έκδοση της σχετικής Προκήρυξης, η οποία φέρεται ότι θα εκδοθεί εντός πέντε ημερών !

Εφόσον τα παραπάνω ευσταθούν, πρόκειται περί ενός ακόμα ανεδαφικού σχεδιασμού της Πολιτικής Ηγεσίας και της Κεντρικής Διοίκησης η οποία επανειλημμένως αγνοεί προκλητικά τους διοικητικούς υπαλλήλους των Περιφερειακών Υπηρεσιών, καλώντας τους εντός εορτών και αργιών να αντιμετωπίσουν ασφυκτικές προθεσμίες για κρίσιμες διοικητικές διαδικασίες χωρίς καμία πρόβλεψη από μέρους της Κεντρικής Διοίκησης για ασφαλή προγραμματισμό και λήψη των προβλεπόμενων κανονικών αδειών. Και αυτή δεν είναι η πρώτη φορά, καθώς η Κεντρική Διοίκηση συστηματικά απαξιώνει και αγνοεί τις Περιφερειακές Υπηρεσίες και τους Υπαλλήλους τους.

Ενδεικτικά, στις μεταβατικές διατάξεις της με αριθμ. Φ.353.1/20/163161/Ε3/14-12-2021 Υ.Α. του Υ.ΠΑΙ.Θ. που αφορούσε στη διαδικασία επιλογής Διευθυντών Εκπ/σης προβλέπονταν διάστημα 15 ημερών για την έκδοση της σχετικής Προκήρυξης, η πρόσκληση-προκήρυξη εκδόθηκε στις 28/12/2021 (Χριστούγεννα 2021 !) ενώ η τοποθέτηση των Διευθυντών Εκπ/σης έγινε στις 18/07/2022 !

Επιπλέον, στις μεταβατικές διατάξεις της με αριθμ. πρωτ. Φ.351.1/6/40694/Ε3/08-04-2022 Υ.Α. του Υ.ΠΑΙ.Θ. που αφορούσε στη διαδικασία επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης προβλέπονταν διάστημα δύο (2) μηνών για την έκδοση της  σχετικής Προκήρυξης. Η πρόσκληση-προκήρυξη εκδόθηκε στις 18/04/2022 (Πάσχα 2022 !) ενώ δεν έχουν ανακοινωθεί μέχρι σήμερα οι αναμορφωμένοι πίνακες με την κατάταξη των υποψηφίων κατόπιν εξέτασης των ενστάσεών τους.

Μετά τη διεκπεραίωση πλήθους εργασιών για την ομαλή έναρξη και διευθέτηση της νέας σχολικής χρονιάς, οι διοικητικοί υπάλληλοι καλούνται για άλλη μια φορά να λησμονήσουν οποιοδήποτε σχέδιο που αφορά τον οικογενειακό τους προγραμματισμό ως προς τις επικείμενες εορτές των Χριστουγέννων, προκειμένου να διεκπεραιώσουν τις σχετικές διαδικασίες για λόγους πολιτικού εντυπωσιασμού και μόνον!

Πόσο μάλλον όταν πρόκειται περί μίας διαδικασίας που εκκρεμεί πάνω από δύο χρόνια, με την επ΄ αόριστο παράταση της θητείας των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων, πολλοί εκ των οποίων έχουν ήδη αποχωρήσει και αναπληρώνονται! Πόσο μάλλον όταν οι σχετικές διαδικασίες, οι καθυστερήσεις, οι αλλαγές του νόμου, η αδυναμία συγκρότησης των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής, κ.ά. φανερώνουν τις αδυναμίες του ίδιου του νόμου επιλογής στελεχών εκπαίδευσης! Πόσο μάλλον όταν φημολογείται έντονα ότι οι τοποθετήσεις των νέων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων θα πραγματοποιηθούν με τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους, ενώ η ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησής τους τίθεται σε κίνδυνο λόγω της διεξαγωγής των εθνικών εκλογών. Πόσο μάλλον όταν ακόμα και από την έναρξη της διαδικασίας, τίθενται ασφυκτικά και παράλογα χρονοδιαγράμματα για τους διοικητικούς υπαλλήλους των Περιφερειακών Υπηρεσιών θεωρώντας τους δεδομένους ακόμα και τη δεύτερη ή και την τρίτη ημέρα των Χριστουγέννων.  

Είναι πασιφανής η πλήρης άγνοια και η πλήρης αδυναμία της Κεντρικής Διοίκησης του ΥΠΑΙΘ να αντιληφθεί και να κατανοήσει τις λειτουργίες και τις διαδικασίες των Περιφερειακών της Υπηρεσιών. Και δυστυχώς, δεν  είναι η πρώτη φορά που ο ανεδαφικός σχεδιασμός, η χρονική πίεση, η ένταση των εργασιών με τις πάσης φύσεως ασφυκτικές προθεσμίες και η προχειρότητα των διαδικασιών, δημιουργούν πρόσθετα προβλήματα στους διοικητικούς υπαλλήλους και στην ομαλή λειτουργία των Περιφερειακών Υπηρεσιών.

Οι Δ/νσεις Εκπ/σης καλούνται να εκδώσουν άμεσα και να επιδώσουν έγκαιρα και με ακρίβεια στους υποψηφίους, Πιστοποιητικά Υπηρεσιακών Μεταβολών και Βεβαιώσεις ώστε η διαδικασία επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων να εξελιχθεί ομαλά και να αποφευχθούν οι καθυστερήσεις που υπήρξαν στην επιλογή Δ/ντών Εκπ/σης και Σχολικών Συμβούλων. Δεδομένου όμως ότι η τελευταία διαδικασία επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων πραγματοποιήθηκε πριν έξι περίπου χρόνια, πολλοί υποψήφιοι θα αιτηθούν για πρώτη φορά την έκδοση Πιστοποιητικού Υπηρεσιακών Μεταβολών και Βεβαιώσεων, καθώς δεν έχουν ξανασυμμετάσχει στη διαδικασία. Γεγονός που θα επιβαρύνει κατά πολύ τον όγκο αιτήσεων.

Επιπλέον το περιεχόμενο αυτών των εγγράφων είναι εκ των πραγμάτων σύνθετο, λόγω των διατάξεων του ν. 4823/2021 (π.χ. συμμετοχή των υποψήφιων εκπ/κών σε Υπηρεσιακά/Πειθαρχικά Συμβούλια, Π.Ο. των ΚΠΕ,  άσκηση καθηκόντων σε Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ., Ενδοσχολικού Συντονιστή κ.α.).

Επιπλέον, οι υποψήφιοι καλούνται για πρώτη φορά να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους μαζί με μεγάλο αριθμό δικαιολογητικών με αποτέλεσμα να απαιτείται η έγκαιρη παραλαβή των Π.Υ.Μ. και των Βεβαιώσεων από τις Δ/νσεις Εκπ/σης για να έχουν τον απαραίτητο χρόνο ώστε να υποβάλλουν ορθά την αίτησή τους.

Δυστυχώς, παρά το πλήθος ενστάσεων και καθυστερήσεων στην πρόσφατη, προηγούμενη εφαρμογή παρόμοιων διαδικασιών επιλογής στελεχών του ν. 4823/2021 (π.χ. Δ/ντές Εκπ/σης, Σύμβουλοι Εκπ/σης), η Κεντρική Διοίκηση δεν κατανόησε το απαραίτητο και αυτονόητο, ήτοι τη δημιουργία συνθηκών έγκυρης και έγκαιρης  έκδοσης και χορήγησης Π.Υ.Μ. και Βεβαιώσεων από τις Δ/νσεις Εκπ/σης και υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς.

Όσον αφορά δε την Πολιτική Ηγεσία, ο μόνος ρόλος που αναγνωρίζει για τις Περιφερειακές Υπηρεσίες και τους υπαλλήλους τους είναι εκείνος του θύματος, με τη συνεχή τους επιβάρυνσή με αντικείμενα από την Κεντρική Διοίκηση, με την πλήρη απαξίωσή τους, με την επιδεικτική αδιαφορία που επιδεικνύει για σοβαρά τους προβλήματα όπως η στέγαση και η καθαριότητα, η ασφάλεια εγκαταστάσεων και εργαζομένων, η υλικοτεχνική τους υποδομή, η στελέχωση τους, η επιμόρφωση των υπαλλήλων τους, η υπηρεσιακή τους ανέλιξη κ.α.

Σε όλα τα παραπάνω δεινά, συναθροίζεται και η εμμονική άρνηση της Πολιτικής Ηγεσίας να προχωρήσει σε διαδικασίες προκήρυξης και επιλογής των Διοικητικών Διευθυντών και των Προϊσταμένων στο Υπουργείο Παιδείας και στις Περιφερειακές του Υπηρεσίες, όπου η τελευταία διαδικασία επιλογής Διοικητικών Διευθυντών έγινε πριν πολλά χρόνια.

Αδιαμφισβήτητα, οι διοικητικοί υπάλληλοι των Περιφερειακών Υπηρεσιών ανταποκρίνονται πάντα με επαγγελματισμό και αξιοσύνη στα υπηρεσιακά τους καθήκοντα τηρώντας και υλοποιώντας χρονοδιαγράμματα, πολλές φορές ασφυκτικά, ξεπερνώντας κάθε όριο υπηρεσιακής και ανθρώπινης αντοχής,  ακόμη περισσότερο σε εκείνες τις υπηρεσίες μας που παραμένουν υποστελεχωμένες.

Οι πιεστικές προθεσμίες εντός της περιόδου των Χριστουγέννων, δεν συντελούν μόνον στην επιβάρυνση των υπαλλήλων των Περιφερειακών Υπηρεσιών που καλούνται αντί λήψης της κανονικής τους άδειας να διεκπεραιώσουν κρίσιμες διοικητικές διαδικασίες, αλλά και στην πιθανή υποβολή ανακριβών αιτήσεων από τους υποψηφίους στη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα, γεγονός που θα προκαλέσει, όπως ήδη έχει αποδειχθεί,  μεγάλη καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των διαδικασιών επιλογής.

Ευελπιστώντας να υπάρξει υπηρεσιακός - θεσμικός σεβασμός και συνεργασία με τα διοικητικά στελέχη των Περιφερειακών Υπηρεσιών και τους υπαλλήλους τους, σύμφωνα με όσα εκθέσαμε αναλυτικά, αλλά και δεδομένου του χρονικού περιθωρίου που προβλέπουν οι σχετικές Υ.Α. (2 μήνες), κρίνεται απαραίτητο προς όφελος της διαδικασίας επιλογής στελεχών, των υποψήφιων εκπαιδευτικών και των υπαλλήλων των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υ.ΠΑΙ.Θ., η περίοδος υποβολής των αιτήσεων να οριστεί μετά την περίοδο των εορτών.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥΠΥΥΠ

Ο Πρόεδρος                     Η Γ. Γραμματέας
Νώντας Αθανασιάδης       Μαρία Γρηγορίου

 

Σχόλια (23)

 
ΕΛΕΝΗ ΠΑΠ.
07 Δεκ 2022 23:13

ΕΧΟΝΤΑΣ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΟΥΣΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΧΩ ΝΑ ΠΩ ΤΟ ΕΞΗΣ: ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΝΑ ΥΠΟΧΡΕΩΝΟΝΤΑΙ ΝΑ ΥΠΗΡΕΤΗΣΟΥΝ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΡΙΕΡΑ ΤΟΥΣ ΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ. ΕΤΣΙ, ΘΑ ΑΠΟΚΤΟΥΣΑΝ ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΘΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΑΝ ΤΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΤΟΥΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΟΥΝ ...

 
@περιμεναμε
07 Δεκ 2022 23:12

Περιμέναμε πολλούς και πολλές 2 χρόνια τώρα ...δε νομίζεις??? Ε,ΔΕ ΘΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΑΛΛΟ. ΩΣ ΕΔΩ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΧΑΡΤΙΩΝ ΑΜΕΣΑ. ΑΠΟ 9/12 !!!!!!! ΔΕΝ ΠΕΡΙΜΈΝΟΥΜΕ ΑΛΛΟΝ!!¡¡¡!!¡!!!!

 
@ΧΡΙΣΤΟΎΓΕΝΝΑ!!!!
07 Δεκ 2022 23:10

Πώς φαίνεται ότι δεν έχετε βάλει ποτέ για υποψήφια...
Αλλιώς θα ξέρατε ότι όχι μόνο ο ένας μηνας παίζει ρόλο και σημασία, αλλά και η μία μέρα..

 
περιμέναμε
07 Δεκ 2022 07:41

να πάρουν υποψήφιοι δπε-δδε και σύμβουλοι δεύτερα πτυχία και διδακτορικά, ε, θα περιμένετε κι εμένα ! το καλοκαίρι η π΄ροσκληση , υπουργάρα μου ! ή όποιος άλλος βγει. θα ψηφίσω όποιον το τρενάρει . πότε οι εκλογές;

 
παράταση
07 Δεκ 2022 07:39

η παραταση θα δοθεί. μα τόσο άσχετοι μερικοί σχολιαστές, τόσο κοντή μνήμη ; δεν βλέπει κανείς το μπάχαλο κεραμέως στο υπουργείο;;;;; στο τέλος θα την ψηφίσετε μην και διακόψουν άλλοι τη διαδικασία που είστε υποψήφιοι ! θα πέσει γέλιο σε πρώτη φάση τουλάχιστον

 
Μθ
07 Δεκ 2022 00:01

Είναι απαραδεκτο τις ημερες που ειναι να ξεκουραστουμε λιγο για να φορτισουμε τις μπαταριες μας κι να περασουμε ομορφες στιγμες με τις οικογενειές μας να πρεπει να τρεχουμε στις διευθυνσεις για ΠΥΜ και να ανεβαζουμε δικαιολογητικα σε πλατφορμες. Έλεος!!! Ας ξεκινήσουν οι διαδικασίες αμέσως μετά τις γιορτές. Ας φτιάξουν ένα χρονοδιάγραμμα, όπως γινόταν σε προηγούμενες κρίσεις, που να μπορεί να τηρηθεί και όλοι μαζί με καλή διάθεση ας δουλέψουμε για γίνουν τα σχολεία μας καλύτερα από όλες τις απόψεις!!!
Καλές γιορτές με υγεία σε όλους!!!

 
μαρια
06 Δεκ 2022 20:30

και περσι για συμβουλους διακοπες πασχα τα καταθεσαμε

 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ !!!
06 Δεκ 2022 20:14

ΕΛΕΟΣ !!!! ΜΕΣ ΣΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ, ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΔΟΥΝ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ, ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΗΡΕΜΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ, ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΦΥΚΙΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΞΩΤΕΣ ΚΟΡΔΕΛΕΣ !!!!
ΚΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙ ΜΙΑ ΕΚΠ/ΚΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Δ/ΝΤΡΙΑ, ΑΛΛΑ ΕΥΕΛΠΙΣΤΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ
ΔΕΝ ΧΑΘΗΚΕ Ο ΚΟΣΜΟΣ, ΓΙΑ 1 ΜΗΝΑ ΑΡΓΟΤΕΡΑ
ΕΛΕΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ ΚΑΠΟΙΩΝ !!!!!!

 
Ασπασία
06 Δεκ 2022 19:06

Μην ακούω τρέλες και κορδέλες. Όλα τα μπορούν οι υπάλληλοι. Είναι καλά εκπαιδευμένοι τόσα χρόνια...
Ας τους δώσουν και κάτι παραπάνω βρε αδελφέ...

 
ΙΩΑΝΝΑ
06 Δεκ 2022 18:40

Όσοι περίμεναν τρία χρόνια, ας κάνουν υπομονή λίγες μέρες ακόμη. Ούτε τους υποψήφιους δεν βολεύει η κατάθεση δικαιολογητικών μέσα στις γιορτές.
Ούτως ή άλλως όλοι γνωρίζουμε πως οι τοποθετήσεις των νέων διευθυντών θα γίνουν το καλοκαίρι. Μέχρι τότε εξάλλου θα μπορούσαν να στελεχωθούν τα συμβούλια επιλογής και με συμβούλους, που είναι και το πιο σωστό.

 
@Στρατος
06 Δεκ 2022 17:00

Αγαπητέ Στράτο, μάλλον δεν έχεις ιδέα για τη δουλειά την οποία παράγουν οι διοικητικοί σε ολόκληρη τη σχολική, για εσάς, χρόνια. Ίσως, να αγνοείς και τον αριθμό των ημερών άδειας τον οποίο δικαιούνται και τον προγραμματισμό τον οποίο καταθέτουν στον Διευθυντή ΠΕ ή ΔΕ. Ρώτησε σε παρακαλώ, τον/την ΔΠΕ ή τον/την ΔΔΕ σου και λάβε γνώσεις σχετικές με την παραγωγικότητα των διοικητικών, των απλήρωτων υπερωριών, των χατηριών να εργάζονται και αργίες, απογεύματα, αλλά και νύχτες "για να βγει η δουλειά". Αλήθεια, ούτε διευθυντής σχολείου δεν έχεις κάνει (;) για να γνωρίζεις την πίεση η οποία ασκείται στους διοικητικούς και στους αποσπασμένους; Που υπηρετείς αγόρι μου;
Ένας παλιός, προϊστάμενος Γραφείου Εκπαίδευσης, αλλά ακόμα εν ενεργεία "Γυμνασιάρχης", από τους λίγους που απέμειναν, καθώς μας υποβίβασαν σε διευθυντές. Με εκτίμηση, σε όλους και όλες εκείνους/ες τους/τις διοικητικούς που μας έχουν στηρίξει με τις γνώσεις, την πείρα τους και τη διάθεσή τους για δουλειά και βοήθεια προς όλους τους Γυμνασιάρχες και Λυκειάρχες.

 
Σπυρίδων Αγ. Παρασκευή
06 Δεκ 2022 16:08

Μη μας τρελαίνετε !!!! Φτάσαμε ως εδώ με κόπους και βάσανα!!!!!! Και ζητάτε παράταση??????? Οχιιιιιιιιι. Εγκληματικό. Προκήρυξη αύριο!!!!!!¡!!!!!¡

 
Δάσκαλος
06 Δεκ 2022 16:01

Από τέτοιου είδους αντιδράσεις εξηγούνται πολλά.
Κάποιοι/ες ΔΕΝ επιθυμούν να προχωρήσει η διαδικασία.

 
Spiros
06 Δεκ 2022 15:56

Σωστά. Τι άλλο θα ακούσουμε!!

 
Αλεκα
06 Δεκ 2022 15:47

Να δώσει παραπάνω χρήματα στους υπαλλήλους που θα βγάλουν τα ΠΥΜ.

 
Λέων Κομοτηνή
06 Δεκ 2022 15:47

Οχιιιιιιιιιιιι. Άμεσα!!!!! Τώρα αααα!!!!!!! Κατάθεση προσόντων από Πέμπτη!!!!!!!!

 
Δημήτριος Αθηνα
06 Δεκ 2022 15:44

Αν ένας μόνο υπάλληλος κάνει το πιστοποιητικό υπηρεσιακων μεταβολων τότε σωστά όλα τα παραπάνω... αλλά αν ασχοληθούν 6 -8 υπάλληλοι θα είναι όλα μια χαρά!!! Μη μας χαλάτε τη χαρά!!! 3 χρόνια αναμένουμε τη στιγμή!!!!

 
Μαρία
06 Δεκ 2022 15:42

Τόσο καιρό που λέμε να βγει η προκήρυξη που είσαστε???? Από το 2020 έπρεπε να χε βγει. . .
Πάντα οι διευθύνσεις θα έχουν πολλή δουλειά ετσι και αλλιως...καμία ημερομηνία "δεν είναι καλή "για
πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών . Να αφοσιωθουν όλοι οι υπάλληλοι δέκα μέρες μόνο μ αυτό.

 
Λόλα Αττικη
06 Δεκ 2022 15:39

Δεν πάμε καλα. Χρόνια αναμέναμε αυτή τη στιγμή... τι είναι αυτά που λέτε???? Να κάτσουν πολλοί υπάλληλοι κι όχι μόνο 1-2 και να ασχοληθούν με τη διαδικασία αυτή.

 
Κρεων
06 Δεκ 2022 15:30

Η ΣΥΠΥΥΠ να αφήσει την προστασία μας. Θέλουμε να βγει η προκήρυξη. Τελεια και παύλα.

 
Φ.Φ.Φ.
06 Δεκ 2022 15:28

Η προκήρυξη να βγει κανονικά αύριο,όπως έχει προγραμματιστεί. Απλώς,θα μπορούσαν να δώσουν μερικές μέρες παραπάνω... δηλ αντί 28 /12 να πουν ως αρχές Γενάρη. Ούτε βήμα πίσω!!!!!!!!!!!! Περιμένουμε χρόνια αυτή τη στιγμή!!!!

 
Γεράσιμος 2000
06 Δεκ 2022 15:26

Μην κάνετε πίσω!!!!!! ΑΥΡΙΟ ΕΠΙΤΕΛΟΎΣ ΝΑ ΒΓΕΙ Η ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ!!! ΑΠΟ ΤΟ 2020 ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΑΥΤΉ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ .

 
Στράτος
06 Δεκ 2022 14:52

Ελληναράδικη αντίδραση με αναφορές που θα μπορούσαν να αποτελέσουν ικανό λόγο για παρέμβαση της δικαιοσύνης καθώς ο Σύλλογος μοιάζει να "εκβιάζει" τα πράγματα με την απειλή ότι δεν θα κάνουν σωστά το έργο τους οι υπάλληλοι επειδή είναι γιορτές και θέλουν τις άδειες και την ξεκούρασή τους.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.