ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

"Δρομολογείται" η εφαρμογή των νέων θεσμών "Βιομηχανικά Διδακτορικά" και "Επισκέπτες Καθηγητές/Επισκέπτες Ερευνητές"

Προϋπολογισμού 118 εκ. ευρώ
Δημοσίευση: 07/12/2022
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

"Δρομολογείται" άμεσα, με εντολή της υπουργού Παιδείας Ν. Κεραμέως," η εφαρμογή των νέων θεσμών,  της  "εκπόνησης  Βιομηχανικών Διδακτορικών" και της   "απασχόλησης των Επισκεπτών Καθηγητών/Επισκεπτών Ερευνητών", δράσεις οι οποίες χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ειδικότερα, τα ως άνω έργα εντάσσονται στον 3ο πυλώνα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», στον οποίο οι επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων

  • την ενίσχυση της καινοτομίας των ελληνικών Πανεπιστημίων και των επιδόσεών τους στην έρευνα και την προώθηση ερευνητικών προγραμμάτων, συγχρηματοδοτούμενων από τον ιδιωτικό τομέα καθώς και της ποιότητας της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, περιλαμβανομένης και της σύνδεσής της με την αγορά εργασίας.

Το πρώτο από τα παραπάνω έργα, απευθύνεται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας, σε συνεργασία με Επιχειρήσεις ή Βιομηχανίες, και αφορά σε χρηματοδότηση Βιομηχανικών Διδακτορικών για υποψήφιους διδάκτορες που πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής σε προγράμματα διδακτορικών σπουδών, και τη διεξαγωγή βιομηχανικής ή εφαρμοσμένης έρευνας.

Στόχος είναι η εξαγωγή ερευνητικών αποτελεσμάτων για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών, καθώς και η διεξαγωγή ενός ερευνητικού έργου βιομηχανικά εστιασμένου σε επί μέρους κατηγορίες επιστημονικών πεδίων όπως

  • Φυσικές Επιστήμες,
  • Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία,
  • Ιατρική και Επιστήμες Υγείας,
  • Γεωπονικές Επιστήμες και
  • Κτηνιατρική.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 34,8 εκ. ευρώ, έχει σχεδιαστεί προκειμένου να ενισχύει τη δημιουργία γόνιμων δεσμών ανάμεσα στον ακαδημαϊκό και τον βιομηχανικό χώρο, στη σύνδεση και αξιοποίηση του παραγόμενου ακαδημαϊκού έργου για τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, στη συμβολή στην επιχειρηματική καινοτομία και ανάπτυξη στην Ελλάδα καθώς και στην εκπαίδευση και ανάπτυξη ταλέντων Ερευνητών στη Βιομηχανική Έρευνα.

Επιπλέον, το έργο θα συμβάλλει στη συνεργασία της επιστημονικής κοινότητας με τον παραγωγικό τομέα, προκειμένου να τονωθεί η καινοτομία εντός των ελληνικών πανεπιστημίων. Η συνεργασία αυτή αναμένεται να ενισχύσει και να βελτιώσει την ανάπτυξη ανθρώπινου κεφαλαίου και τη μεταφορά γνώσης στην πραγματική οικονομία.

Το δεύτερο από τα παραπάνω έργα, συνολικού προϋπολογισμού 83,5 εκ. ευρώ, απευθύνεται επίσης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας της Χώρας, για την χρηματοδότηση του Επισκέπτη Καθηγητή/ Επισκέπτη Ερευνητή για την παροχή διδακτικού/ερευνητικού έργου που τους ανατίθεται βάσει της Απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, καθώς και για την χρηματοδότηση συνεργαζόμενων επιχειρήσεων από την Ελλάδα ή το εξωτερικό, με στόχο να υλοποιήσουν ένα ερευνητικό έργο από κοινού με έναν Επισκέπτη Καθηγητή/Επισκέπτη Ερευνητή.

Τα ΑΕΙ της Χώρας, θα πραγματοποιήσουν ανοιχτές προσκλήσεις για έμπειρους ακαδημαϊκούς/ερευνητές για την εισαγωγή νέων επιστημονικών αντικειμένων ή προσεγγίσεων στη διάρθρωση και τη διδασκαλία των προγραμμάτων σπουδών ή νέων ερευνητικών πεδίων και αντικειμένων της ερευνητικής δραστηριότητας του Ιδρύματος.

Στην κατεύθυνση της υλοποίησης των δράσεων, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με σκοπό την παρουσίασή τους, από τον Γενικό Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων   Οδυσσέα Ζώρα, με τη συμμετοχή του υφυπουργού  Άγγελου Συρίγου, με τους Αντιπρυτάνεις Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης - Πρόεδρους των ΕΛΚΕ των ΑΕΙ καθώς και τους Προϊστάμενους των Μονάδων Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) των ΕΛΚΕ.

Κατά τη συνάντηση, παρουσιάστηκαν αναλυτικά οι ως άνω εμβληματικές και πρωτόγνωρες για τα Πανεπιστήμια δράσεις, το πλαίσιο και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους και δόθηκε η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους, προκειμένου να εκδοθούν τις επόμενες ημέρες οι προβλεπόμενες για την έναρξη των έργων προσκλήσεις.

Σχόλια (12)

 
@νικολας
08 Δεκ 2022 19:23

Όταν γεμίζεις τη επαρχία με ΑΕΙ που να τα συντηρήσεις όλα αυτά. Ούτε τα μισά δε χρειαζόμαστε. Αλλά εκεί!!!!

 
Πιτσιφλής
08 Δεκ 2022 11:22

@ Κολοκύθια μετά ριγάνεως!
Συμφωνώ μαζί σας, προβάλλετε ένα από τα μεγαλύτερα - για πολλούς δεν είναι καν πρόβλημα - προβλήματα της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Αξίζει να αναφέρω ένα παρόμοιο γεγονός για να φανεί πόσο στραβά αρμενίζει το ''τρελο σκαρί'' της Παιδείας μας.
Πριν από δέκα χρόνια γνώρισα σ' ένα blog δασκάλων έναν συνάδελφό μου που είχε κάνει ένα διδακτορικό σ' ένα ειδικό θέμα της διδακτικής των Μαθηματικών στην Πρωτοβάθμια. Ό,τι πιο αξιόλογο και απολύτως χρήσιμο έχω δει σ' όλα τα χρόνια που υπηρέτησα. 'Ομοιό του βρήκα ότι υπάρχει άλλο ένα, μιας συναδέλφου που υπηρετεί εκτός Κρήτης. Ε, λοιπόν, ούτε αυτός ούτε η συνάδελφος αξιοποιήθηκαν για την αναβάθμιση της μαθηματικής διδασκαλίας, έστω στον δήμο που εργάζονται. Συνέχισαν να διδάσκουν ο ένας στο σχολείο του και η άλλη ως διευθύντρια! Όλα έχουν πάει στον βρόντο μέχρι και σήμερα που σας μιλώ.
Δεν φταίνε μόνο τα πολιτικά κόμματα, αγαπητέ συνάδελφε, για φανταστείτε τι έχει να γίνει αν υποβαθμίσει η Πολιτεία το μεταπτυχιακό ή το διδακτορικό για την πολιορκία της Καλαμάτας...
Στον Καναδά, ένας τέτοιος δάσκαλος, αποσπάστηκε κάποτε αμέσως στο γραφείο του Συντονιστή Μαθηματικών, έγινε μέλος μιας ειδικής ομάδας κι άρχισαν να σχεδιάζουν νέες μαθηματικές διδακτικές παρεμβάσεις για να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες που εμφανίζουν αρκετοι μαθητές στην κατανόηση των λύσεων ορισμένων μαθηματικών προβλημάτων.
Φουουου... τι κάθομαι και σας λέω...

 
Πιτσιφλής
08 Δεκ 2022 10:43

@ Applied Phd για Βιομηχανική Έρευνα
Έστω κι ένας τομέας να πάει καλά - ας πούμε ο τομέας ''drones'' - το όφελος θα είναι τεράστιο για την εθνική μας άμυνα και την εθνική μας οικονομία.
Επομένως μπράβο στη Νέα Δημοκρατία που το νομοθετεί.

 
Jack Senior
08 Δεκ 2022 08:34

Ο θεσμός των industrial PhDs εχει εφαρμοστει με εξαιρετικη επιτυχία σε πολλές Ευρωπαικές χώρες. Αν στόχος μας ως κοινωνία είναι η διασύνδεση των ΑΕΙ με την πραγματική οικονομία και η έξοδος από την αναχρονιστική θεωρία της "απομόνωσης των ΑΕΙ από την οικονομία και την αγορά εργασίας", ένας τέτοιος θεσμός είναι προς την σωστή κατεύθυνση. Αρκεί να εφαρμοστεί σωστά.

 
Nικόλας
08 Δεκ 2022 08:10

Τα βιομηχανικά διδακτορικά μας έλλειπαν. Το ότι το ΑΠΘ δεν έχει θέρμανση δεν το βλέπουμε. Το ότι Το Πανεπιστήμιο στη Φλώρινα και στα Γρεβενά, στην Καστοριά δεν έχουν θέρμανση με πολικές θερμοκρασίες δεν το βλέπουμε.

 
Γιάννης
08 Δεκ 2022 06:26

Αύξηση χωρίς αξιολόγηση ξεχάστε τη. Μη λέμε τα ίδια. Προβλέπεται ουρα για αξιολόγηση αν τη συνδέσει με αύξηση.

 
Κολοκύθια μετά ριγάνεως!
08 Δεκ 2022 03:30

Κολοκύθια μετά ριγάνεως!
Εξηγούμαι...
Πήρα άδεια με αποδοχές για την εκπόνηση διδακτορικού που το ολοκλήρωσα σε 4 περίπου χρόνια. Στο μεσοδιάστημα προσλήφθηκαν αναπληρωτές για να καλύψουν τη θέση μου.
Το κατέθεσα, όπως όφειλα, στο Υπουργείο αλλά κανείς δεν ενδιαφέρθηκε γι' αυτό.
Άρα, έχουμε μια μελέτη που χρηματοδοτήθηκε από δημόσιους πόρους (μισθοδοσία δική μου και των αναπληρωτών) που πήγε άκλαυτη.
Έχει δει κανείς πιο large Υπουργείο και κράτος που αντέχει να σπαταλα χρήματα σε βάρος του δημόσιου προϋπολογισμού για μελέτες που δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης;
Ε, έτσι θα γίνει και τώρα με τα Βιομηχανικά Διδακτορικά. Μια φούσκα που μόλις αλλάξει η κυβέρνηση ή ακομα και ο/η Υπουργός θα πάνε και αυτά άκλαυτα.
Άρα, κολοκύθια μετά ριγάνεως!

 
Polar_Fish
08 Δεκ 2022 02:37

Το πρόβλημα ειναι οτι ο θεσμός ειναι ευκαιριακός και δεν υπάρχει σταθερό πλαίσιο.

 
Applied Phd για Βιομηχανική Έρευνα
07 Δεκ 2022 23:14

Σε μια χώρα με ισχνή βιομηχανία και αναιμική κουλτούρα καινοτομίας στον ιδιωτικό τομέα (ελάχιστα κονδύλια για R&D) πώς θα γίνουν διδακτορικά σε συνεργασία με επιχειρήσεις;

Παρόμοια προγράμματα τα τελευταία 25 έτη δεν είχαν μεγάλη απήχηση, ακόμα και σε περιόδους ανάπτυξης.

Η βιομηχανική έρευνα απαιτεί καταρχάς ισχυρή και εξωστρεφή βιομηχανία, τόσο στον δευτερογενή όσο και στον τριτογενή τομέα - κάτι που η Ελλάδα, όντας απομονωμένη στην φτωχή βαλκανική χερσόνησο, δυστυχώς δεν κατάφερε να χτίσει μετά τον Παγκόσμιο Πόλεμο.

Το αντίθετο μάλιστα, όλες οι ελληνικές επιχειρήσεις πέρασαν σε ξένους ομίλους, που δεν είχαν κανένα ενδιαφέρον να χρηματοδοτήσουν μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και κουλτούρα έρευνας. Έτσι, σταδιακά γίναμε καταναλωτές και όχι συμπαραγωγοί των αγαθών υψηλής τεχνολογίας.

 
Πλατάρος Γιάννης
07 Δεκ 2022 20:32

Η σολοικη μεταφραστική αγγλικουρα "βιομηχανικά διδακτορικά" υποδηλοι την με το κιλό βιομηχανική παραγωγή διδακτορικων. Στην δοκιμη γλωσσική μας αίσθηση, αυτό σημαίνει!
Χάθηκε το "διδακτορικα βιομηχανίας;"
Πέθαναν όλοι οι παλιοί φιλόλογοι;

 
τώρα αυτό μας έλειπε
07 Δεκ 2022 19:09

....βιομηχανικά "απόβλητα...." 118 εκατ ευρώ, υπάρχουν λεφτά, δώστα όλα. Μύρισαν εκλογές....

 
όλα τα έφτιαξε άριστα και το ΚΕΡΑΣΑΚΙ
07 Δεκ 2022 18:00

μα τα έφτιαξες όλα , άσε ρε Νίκη κάτι και την επόμενη 4ετία , μόνο αυξήσεις στους πλεμπαίους εκπαιδευτικούς θα δώσεις;;;;; ε, όχι

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.