ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Διευθυντές Σχολείων: Απεργία -αποχή κήρυξε για τους υπαλλήλους η ΠΟΣΥΠ

Δημοσίευση: 08/12/2022
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Απεργία -αποχή   από κάθε ενέργεια διοικητικής ή άλλης φύσεως από την διαδικασία επιλογής των Διευθυντών Σχολείων κήρυξε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων υπουργείου Παιδείας.

Την απόφαση η ΠΟΣΥΠ κοινοποίησε σήμερα στα υπουργεία Παιδείας, Οικονομικών , Εσωτερικών και Εργασίας

Η πανελλήνια απεργία για όλα τα φυσικά μέλη των Συλλόγων της που εμπλέκονται διοικητικά στην διαδικασία επιλογής, απέχοντας από κάθε διοικητική πράξη που θα μπορούσε να συνδράμει στην υλοποίηση της διαδικασίας αυτής, με ημερομηνία έναρξης της απεργίας-αποχής μετά την πάροδο τεσσάρων (4) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης , σύμφωνα με την κείμενη συνδικαλιστική νομοθεσία και δη των σχετικών διατάξεων του Ν. 1264/1982, ήτοι από την Τρίτη 13.12.2022 και με ημερομηνία λήξης της απεργίας-αποχής να συμπίπτει με την ημερομηνία περάτωσης της διαδικασίας επιλογής, ήτοι έως την 28η Δεκεμβρίου 2022.

Ο Ο.ΜΕ.Δ. ανταποκρινόμενος άμεσα κάλεσε  στα Γραφεία του, την Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2022 και στις 13:00 την ΠΟΣΥΠ και το Υπουργείο Παιδείας, σε Δημόσιο Διάλογο για τα ζητήματα της απεργίας – αποχής που κήρυξε η ΠΟΣΥΠ.

Το αίτημα της απεργίας-αποχής εκ των ως άνω λόγων είναι το εξής: Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Φ.361.22/7/151151/E3/7.12.2022 εγκυκλίου του κ. Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με την οποία οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, υποβάλλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας για την επιλογή τους ως Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων από την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022 έως και την Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 16:00 και αλλαγή των ως άνω ημερομηνιών από την Τρίτη 3 Ιανουαρίου 2023 έως και την Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 16:00, προκειμένου να λάβουν οι διοικητικοί υπάλληλοι του Υπουργείου τις κανονικές τους άδειες με το πέρας του έτους και εντός των εορτών.
Κατά τη διάρκεια της απεργίας-αποχής,  θα ορισθεί  ως προσωπικό ασφαλείας ένας διοικητικός υπάλληλος για κάθε μία εκ των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΑ 19, 20, 21 ΚΑΙ 30 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 1264/1982

ΠΡΟΣ
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΣΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ 3. ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κατόπιν δημοσίευσης της υπ’ αριθ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/2022 Υπουργικής Απόφασης στο ΦΕΚ 6141/Β/3-12-2022 με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων» εξεδόθη χθες 7.12.2022 η υπ’ αριθ. Φ.361.22/7/151151/E3/7.12.2022 εγκύκλιος του κ. Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με την οποία, κατ’ επίκληση του άρθρου 1 της προαναφερόμενης απόφασης όπου εκεί ορίζεται ότι η προκήρυξη για την πλήρωση των ως άνω θέσεων εκδίδεται από τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης, καλούνται οι Διευθυντές Εκπαίδευσης όλης της Επικράτειας να προβούν στην σχετική έκδοση έως και την Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2022, έχοντας υπόψη ότι οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, υποβάλλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας για την επιλογή τους ως Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων αποκλειστικά και μόνον ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη https://schooldirectors.minedu.gov.gr, από την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022 έως και την Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 16:00.

Καλούνται επίσης οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ή οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, που κατά περίπτωση είναι αρμόδιες, να φροντίσουν για την άμεση και κατά προτεραιότητα έκδοση του πιστοποιητικού υπηρεσιακών μεταβολών που θα τους ζητηθεί και γίνεται μνεία ότι υποχρεούνται στη χορήγησή του εγκαίρως και πάντως πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των εν λόγω αιτήσεων – δηλώσεων υποψηφιότητας.

Η Ομοσπονδία μας αντιτάχθηκε εξ αρχής (και σας γνωστοποίησε την αντίθεσή της αυτή εγγράφως) απέναντι στα χρονοδιαγράμματα αυτά εντός των εορτών των Χριστουγέννων και εντός της χρονικής περιόδου που οι περισσότεροι διοικητικοί υπάλληλοι των περιφερειακών υπηρεσιών κάνουν χρήση των κανονικών τους αδειών.  Και τούτο ενώ το Υπουργείο δημιούργησε έναν πολλαπλώς πάσχοντα νόμο για τις επιλογές των  στελεχών εκπαίδευσης, καθώς έπεσε έξω σε όλα τα χρονοδιαγράμματα για τις επιλογές των Διευθυντών Εκπαίδευσης, σε κάθε χρονοδιάγραμμα για τις επιλογές των Συμβούλων Εκπαίδευσης. Παρά ταύτα επιχειρείτε  σήμερα, εν μέσω εορτών να εκκινήσετε εκβιαστικά την διαδικασία επιλογής των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων, προτρέποντας μάλιστα προφορικά, από ότι είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, τους Διευθυντές Εκπαίδευσης ακόμη και να αναστείλουν τις άδειες των διοικητικών υπαλλήλων, προκειμένου να καθοριστεί ένα εξωπραγματικό  χρονοδιάγραμμα για τις επιλογές αυτές, το οποίο και είναι προφανές ότι θα αποτύχει, αλλά και μπορεί να επιφέρει παραιτήσεις μελών από τα Συμβούλια Επιλογής.

Η επιλογή των εορταστικών ημερών για την υποβολή των αιτήσεων και την έκδοση χιλιάδων Πιστοποιητικών Υπηρεσιακών Μεταβολών δεν δείχνει μόνο ένα προφανές διοικητικό αδιέξοδο αλλά προσομοιάζει με υπηρεσιακή και ιεραρχική εμπάθεια. Να θυμίσουμε μόνο ότι έναν ακριβώς χρόνο πριν, κατά την διαδικασία υποβολής των αιτήσεων Διευθυντών Εκπαίδευσης, με υποπολλαπλάσιους υποψηφίους η διαδικασία ξεκίνησε την 3η Ιανουαρίου 2022, αμέσως μετά το πέρας των εορτών.

Όταν οι υπάλληλοι του Υπουργείου και ειδικά των Περιφερειακών Υπηρεσιών εδώ και χρόνια, δουλεύουν ατελείωτες ώρες για να διεκπεραιώσουν με επαγγελματισμό και ευσυνειδησία τις εξόχως απαιτητικές εργασίες της διοίκησης, και μάλιστα κάτω από ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες εξαιτίας της διαχρονικής αδιαφορίας των πολιτικών ηγεσιών του ΥΠΑΙΘ, και ιδιαίτερα την συγκεκριμένη χρονική περίοδο με τους πολύμηνους ανεδαφικούς σχεδιασμούς και  τις ασφυκτικές προθεσμίες των εγκυκλίων σας, που έχουν οδηγήσει Υπηρεσίες και υπαλλήλους στα όρια της αντοχής τους και μέσα σε αυτό το κλίμα επιχειρείται σήμερα από την ηγεσία του Υπουργείου ο έσχατος υπαλληλικός περιορισμός. Ο περιορισμός  του δικαιώματος στην κανονική άδεια την ιδιαίτερη εποχή του έτους κατά την οποία δεν υπάρχει ούτε ένας δημόσιος υπάλληλος οποιουδήποτε Υπουργείου που να μην κάνει χρήση της.

Πόσο μάλλον όταν πρόκειται περί μίας διαδικασίας επιλογής που εκκρεμεί πάνω από δύο χρόνια, με την επ’ αόριστο παράταση της θητείας των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων, πολλοί εκ των οποίων έχουν ήδη αποχωρήσει και αναπληρώνονται για αόριστο χρονικό διάστημα. Πόσο μάλλον όταν οι σχετικές διαδικασίες, οι καθυστερήσεις, οι αλλαγές του Νόμου, η αδυναμία συγκρότησης των αρμοδίων Συμβουλίων Επιλογής φανερώνουν τις αδυναμίες του ίδιου του Νόμου Επιλογής Στελεχών Εκπαίδευσης. Πόσο μάλλον όταν φημολογείται έντονα ότι οι τοποθετήσεις των νέων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων θα πραγματοποιηθούν με την λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους, ενώ η ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης τίθεται σε κίνδυνο λόγω της διεξαγωγής των εθνικών εκλογών. Και μέσα σε όλα αυτά τα χρονοδιαγράμματα που συνεχώς αποτυγχάνουν, από την έναρξη της διαδικασίας τίθενται τόσο ασφυκτικά και παράλογα χρονοδιαγράμματα για του διοικητικούς υπαλλήλους των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου και μόνον θεωρώντας δεδομένη την αναστολή των κανονικών τους αδειών κατά την διάρκεια των εορτών και επίσης δεδομένη την παρουσία τους στην Υπηρεσία την δεύτερη και την τρίτη ημέρα των Χριστουγέννων.

Και ενώ όλα αυτά συμβαίνουν στις επιλογές Στελεχών Εκπαίδευσης, η παρούσα Πολιτική Ηγεσία δεν έχει επιδείξει εδώ  και τρία έτη, κανένα ενδιαφέρον και μέριμνα  για την οφειλόμενη  επιλογή  Διοικητικών Στελεχών, Διευθυντών και Προϊσταμένων στο Υπουργείο Παιδείας, όπως γίνεται σε όλο το υπόλοιπο Δημόσιο,   αν και η τελευταία φορά που είχαν επιλεγεί Διοικητικοί  Διευθυντές ήταν το 2010 και Προϊστάμενοι π.χ. στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας το 2009, γεγονός που μας οδήγησε, πριν οκτώ μήνες,  στην κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς για παράβαση καθήκοντος κατά παντός υπευθύνου στο Υπουργείο Παιδείας.

Κατόπιν τούτων, σας γνωρίζουμε ότι η Γενική Συνέλευση της Δευτεροβάθμιας Οργάνωσής μας, όπως αυτή εκφράστηκε με τις Αποφάσεις του 35ου Συνεδρίου μας, αποφάσισε ομόφωνα και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας να προκηρύσσει κατά την διάρκεια της θητείας του, απεργία, αποχή και στάση εργασίας, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παρ.8, περ. β του άρθρου 30 του Ν.1264/82, για την διεκδίκηση και στήριξη των αιτημάτων των Υπηρεσιών μας, των μελών μας – Σωματεία και των υπαλλήλων τους, για αιτήματα κλαδικά, υπηρεσιακά και υπαλληλικά.

Σας γνωστοποιούμε ότι σε εφαρμογή της ως άνω Απόφασης της Γενικής μας Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας αποφάσισε την κήρυξη απεργίας-αποχής από κάθε ενέργεια διοικητικής ή άλλης φύσεως από την διαδικασία επιλογής των ως άνω στελεχών.

Σας δηλώνουμε ότι η Ομοσπονδία μας, σε εφαρμογή της ως άνω Απόφασης της Γενικής της Συνέλευσης κηρύσσει πανελλήνια απεργία για όλα τα φυσικά μέλη των Συλλόγων της που εμπλέκονται διοικητικά στην διαδικασία επιλογής, απέχοντας από κάθε διοικητική πράξη που θα μπορούσε να συνδράμει στην υλοποίηση της διαδικασίας αυτής, με ημερομηνία έναρξης της απεργίας-αποχής μετά την πάροδο τεσσάρων (4) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας, σύμφωνα με την κείμενη συνδικαλιστική νομοθεσία και δη των σχετικών διατάξεων του Ν. 1264/1982, ήτοι από την Τρίτη 13.12.2022 και με ημερομηνία λήξης της απεργίας-αποχής να συμπίπτει με την ημερομηνία περάτωσης της διαδικασίας επιλογής, ήτοι έως την 28η Δεκεμβρίου 2022.

Το αίτημα της απεργίας-αποχής εκ των ως άνω λόγων είναι το εξής: Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Φ.361.22/7/151151/E3/7.12.2022 εγκυκλίου του κ. Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με την οποία οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, υποβάλλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας για την επιλογή τους ως Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων από την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022 έως και την Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 16:00 και αλλαγή των ως άνω ημερομηνιών από την Τρίτη 3 Ιανουαρίου 2023 έως και την Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 16:00, προκειμένου να λάβουν οι διοικητικοί υπάλληλοι του Υπουργείου τις κανονικές τους άδειες με το πέρας του έτους και εντός των εορτών.

Κατά τη διάρκεια της απεργίας-αποχής, ορίζεται ως προσωπικό ασφαλείας ένας διοικητικός υπάλληλος για κάθε μία εκ των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

Σας ενημερώνουμε τέλος ότι ταυτοχρόνως με την επίδοση της παρούσης γνωστοποίησης, καταθέτουμε σχετικό αίτημα Δημοσίου Διαλόγου, κατ’ άρθρο 3 του Ν. 2224/1994, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 94 του Ν. 4808/2021, ενώπιον του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (Ο.ΜΕ.Δ).
Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής καλείται να επιδώσει νομίμως και εμπροθέσμως την παρούσα προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, νομίμως εκπροσωπουμένου, προς γνώση και για τις έννομες συνέπειες.
                                                                       Αθήνα 8.12.2022

  Ο Πρόεδρος                                     Η Γενική Γραμματέας
Σάββας Φωτιάδης                         Γεωργία Μεσολογγίτου

Σχόλια (41)

 
Πιτσιφλής
11 Δεκ 2022 19:04

@ PAT
Μην λέτε λέξεις που προκαλούν συνειρμούς, μην μας ταράζετε.
Ωωχ...

 
PAT
11 Δεκ 2022 18:50

Μερικοί νομίζουν πως οι εργασιακές σχέσεις στην Ευρώπη είναι όπως αυτές στο ΚΑΤΑΡ, και τι σύμπτωση, είναι φίλια προσκείμενοι στην ΝΔ.

 
ΑΣ
11 Δεκ 2022 11:46

@"Το να αρνηθούν να συμμετέχουν σε μια διαδικασία ασκώντας νόμιμο δικαίωμα αποχής ενώ τηρούν το ωράριο τους"......

ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ

 
Ο καλός καφές, θέλει αργό ψήσιμο....
11 Δεκ 2022 00:48

Τι θα γίνει με τα τοπικά συμβούλια επιλογής (που ήδη χρειάστηκαν 2 μήνες για να συσταθούν), εάν κάποια από τα μέλη τους (για δικούς τους λόγους), δηλώσουν υποψήφιοι ΔΣΜ?
Εάν είχαν γίνει ΠΡΩΤΑ οι αιτήσεις των υποψηφίων ΔΣΜ.... και ΜΕΤΑ η συγκρότηση των τοπικών συμβουλίων, δεν θα ήταν καλύτερα?....

 
Στα χαμενα
10 Δεκ 2022 16:17

Τελικά σταματήστε να το παίρνετε προσωπικά λες και σας κάνανε κάποιο κακό. Για να φτάσουν να αντιδράσουν έτσι φάγανε εργασιακό mobbing απαξίωση πίεση κατηγορίες άδικες αναγκάστηκαν να δουλέψουν χωρίς θέρμανση χωρίς καθαριότητα χωρίς κλιματισμό κάνανε διορισμούς 15 Αύγουστο κάνανε τοποθετήσεις δύο και τρεις φορές λόγω παράλογων εντολών του υπουργείου στερουμενοι την καλοκαιρινή αδεια τους. Τελικα αν δεν το καταλαβατε ακομη οι διοικητικοι βγαζουν δουλεια αθόρυβα Ακροβατώντας σε παραλογισμούς και πολυνομία στερουμενοι χρόνο άδειας και ακούγοντας συνεχώς αήθη σχόλια από καλοπροαίρετους. Έφτασε ο κόμπος στο χτένι λοιπόν. Και αντέδρασαν. Και μπράβο τους.

 
@ για να πούμε τι;
10 Δεκ 2022 16:06

Δεν κατάλαβες. Τα καθήκοντα των διοικητικών είναι τοποθετήσεις αποσπάσεις μεταθέσεις υπηρεσιακά συμβούλια άδειες κινητικοτητα αξιολογηση ειδική αγωγή μισθοδοσιας ειδικές αμοιβές μετακινήσεις μαθητών προσλήψεις παραιτήσεις συνταξιοδοτησης και δεκάδες αλλά αντικείμενα τα οποία διεκπεραιώνουν όλο το χρόνο χωρίς αργίες 15 ημερών Χριστούγεννα Πάσχα και 2 μήνες καλοκαίρι. Το να αρνηθούν να συμμετέχουν σε μια διαδικασία ασκώντας νόμιμο δικαίωμα αποχής ενώ τηρούν το ωράριο τους και ασκούν κανονικά όλα τα καθήκοντα τους δε επιφερει καμία περικοπή μισθου μόνο και μονο 2πειδη καποιοι θελουν να εξαντλησουν τους ανθρωπους που βγαζουν εδω και χρονια αδιαμαρτυρητα τη δουλεια. Διαβαστε λοιπον την νομοθεσια και μια φορα οχι για να προστατευσετε τα δικα σας συμφεροντα και σταματηστε να εκτειθεστε.

 
Για να πούμε όπως έχουν
10 Δεκ 2022 13:47

Δηλαδή κάθονται σπίτι τους και κόβεται το μεροκάματο; Να ξέρουμε τι λέμε! Το αντικείμενο της δουλειά τους είναι αυτό , ή το κάνουν ή ακολουθούν την ΠΟΣΥΠ και κόβεται κάθε μερα το ημερομίσθιο!

 
@ Υποψήφιος
10 Δεκ 2022 09:20

δεν κάνουν απεργία κάνουν αποχή από συγκεκριμένα καθήκοντα που γίνονται κάθε 4 χρόνια και αποτελούν ένα μικρό κλάσμα αυτών που κάνουν.
Θα είναι στις θέ΄σεις τους και θα κάνουν άλλα αντικείμενα άρα δεν δικαιολογείται περικοπή απεργίας.
Ας αξιολογηθεί τί ποσοστό του μισθού τους αναλογεί σε μια διαδικασία που γίνεται κάθε 4 χρόνια και ας γίνει η αντίστοιχη περικοπή

 
@ διακοπες
10 Δεκ 2022 08:45

Οχι. Τα σχολεία να κλείσουν κανονικά 15 μερες να κάνουμε διακοπές. Οι διοικητικοί όμως να κάνουν υπερωρίες να κατέβουν Σαββατοκύριακα και να κοπούν οι άδειες τους που λήγουν στις 31 και χάνονται. Άρα όσοι έχουν 5-10 μέρες άδεια υπόλοιπο από τις 25 το χρόνο που δικαιούνται και δεν την πήραν το καλοκαίρι επειδή είχαν ΕΚΤΑΚΤΩΣ με εντολή άνωθεν τοποθετήσεις και μετά ΕΚΤΑΚΤΩΣ δεκαπενταύγουστο διορισμούς να χάσουν την άδεια τους να μην κάνουν ούτε γιορτές με ηρεμία σαν άνθρωποι επειδή το υπουργείο θέλει ΕΚΤΑΚΤΩΣ να κάνει διευθυντές για να τους τοποθετήσει ΕΚΤΑΚΤΩΣ μετά από 9 μήνες. Λογικό για όσους έχουν μηδέν ενσυναισθηση να μην καταλαβαίνουν τους άλλους και να ειρωνεύονται...

 
@ διακοπές
09 Δεκ 2022 21:23

δεν έχει νόημα αυτό που λές και κανείς δεν είπε να κλείσουν τα σχολεία 16 ημέρες πρίν τις γιορτές..από εσένα το ακούμε. Είσαι αλλού για αλλού
Δεν σε πειράζει όμως που τα σχολεία κλείνουν 2 μήνες ολόκληρους το καλοκαίρι; Γιατί να μην δουλεύουν και να έχουν μία εβδομάδα διακοπές μόνο τον Αύγουστο; (με τη δική σου λογική)

 
@κάνει μπαμ
09 Δεκ 2022 18:20

Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μιλάς με χρησμούς σαν τη Πυθία.... Αν έχεις κάτι να πεις, πες το ευθέως.... Μυστικό είναι;;; Ελεος πια με τα μυστικιστικά και τις συνομωσίες, κουράσατε....

 
νεος
09 Δεκ 2022 16:03

Τα πρακτικά που πρέπει να έχουν απομαγνητοφωνηση πως ακριβώς θα γίνουν; το υπουργειο ενεκρινε κανενα κονδυλιο για απομαγνητοφώνηση; οι εξετασει στην ξενη γλωσσα θα γινουν απο εκπαιδευτικους της διευθυνσης; τα papers θα κριθουν απο τα τοπικα συμβουλια και όχι απο πανεπιστημιακούς; καταλαβαινετε πόση προχειρότητα; όλα αυτά είναι λόγοι για προσφυγές σε δικαστήρια...

 
@κάνει μπαμ
09 Δεκ 2022 14:38

δηλαδή, γέροντα; κάντο λιανά μην ψάχνουν υπάλληλοι και υποψήφιοι

 
Κάνει Μπαμ..
09 Δεκ 2022 13:55

Διαβάζοντας προσεκτικά την προκήρυξη θα βλέπατε κάτι που θα ανοίξει ασκούς και μπορεί να τινάξει τις ημερομηνίες στον αέρα. Ακόμα και αν υπάρξουν κάποιες αιτήσεις μπορεί να δεχτεί το υπουργείο Ενστάσεις των Ενστάσεων από εκπαιδευτικούς που δεν θα μπορέσουν να κάνουν αίτηση. Εγώ το βλέπω αλλά το θέμα είναι ότι αν το δουν και οι υπάλληλοι (και δεν σχετίζεται με την απεργία αποχή τους) τότε πάμε πίσω και όχι Γενάρη αλλά αρχές Φλεβάρη και νομίζω το ξέρουν. Το σίγουρο είναι ότι η Ομοσπονδία των Υπαλλήλων του ΥΠΑΙΘ δύναται να καταφύγει στο ΣτΕ και σε νομικούς.. Έχω ψάξει και δεν έχω βρει μέχρι στιγμής κάποια απόφαση σχετικά με αυτό που είδα και αυτό είναι για μένα δείγμα ότι μπορεί να ανατρέψει -αν το πράξουν οι υπάλληλοι- τη διαδικασία.Υποψήφιοι Δ/ντες-τριες είστε μπορείτε να βρείτε τι λέω...

 
Πιτσιφλής
09 Δεκ 2022 13:30

Κύριε Διευθυντά,
Το παρακάτω σχόλιο δεν είναι δικό μου:
Πιτσιφλής 09 Δεκ 2022 11:39
Δίκαιο το αίτημα τους αλλά που να το βρούνε...Στου κουφού την πόρτα βρόντα όσο θέλεις ! !

 
Καθηγητής εργαστηρίων
09 Δεκ 2022 12:48

On the way to Παρατάσεως...

 
Μάκης
09 Δεκ 2022 12:00

Υπάρχει κάτι που λέγεται "υπόλοιπο αδείας" και δεν αφορά εκπαιδευτικούς. Αν έβαζαν τους εκπαιδευτικούς-διευθυντές που διαμαρτύρονται σήμερα να δουλέψουν τον Αύγουστο, θα καταλάβαιναν. Ενδεχομένως βέβαια να μην καταλάβαιναν ούτε τότε.

 
Πιτσιφλής
09 Δεκ 2022 11:44

@ η τρέλα της εποχής μας
Συμφωνώ απολύτως. Γι' αυτό κι εγώ έφυγα κι ανέβηκα στα όρη κι έχω γίνει βοσκός σε μια πλαγιά του χωριού μου. Περιμένω μάλιστα και κάποιους φίλους μου που υπηρετούν ακόμη να έρθουν κι αυτοί να φτιάξουμε ένα μεγάλο κοπάδι, δηλαδή, δυο τρεις αίγες ο καθένας και πέντε έξι ριφάκια και να τα ενώσουμε!
Είναι ωραία τα όρη!

 
Πιτσιφλής
09 Δεκ 2022 11:39

Δίκαιο το αίτημα τους αλλά που να το βρούνε...Στου κουφού την πόρτα βρόντα όσο θέλεις ! !

 
διακοπές
09 Δεκ 2022 11:37

Διακοπές...
Ας κλείσουν λοιπόν και τα σχολεία τώρα, 16 μέρες πριν τα Χριστούγεννα...οικογένεια, διασκέδαση, υγεία κλπ

 
ΓΙΩΡΓΟΣ
09 Δεκ 2022 11:19

ΤΟ ΔΙΚΙΟ ΤΟΥΣ ΒΟΥΝΟ!
ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΚΑΤΙ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΟΥΔΟΛΩΣ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ: ΤΗΝ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ.

 
@λεπτή ειρωνεία
09 Δεκ 2022 10:47

δεν τη λες , εξόφθαλμη και χοντροκομμένη, αλλά επειδή άλλος σχολιαστής μας έχει πει και ανόητους (όνομα και μη χωριό) , θα συμφωνήσεις ότι η ανάγνωση θα μπορούσε να είναι απόγνωσης κάποιων που ΟΝΤΩΣ ΤΣΑΜΠΑ χαίρονται...

 
@ @ΜΠΟΥΜ ! 09 Δεκ 2022 06:39
09 Δεκ 2022 09:49

Τα ίδια λέμε! Ωστόσο, κάποιοι δεν κατονοούν ένα κείμενο με λεπτή ειρωνεία.....

 
Ευτυχώς συνταξιουχος
09 Δεκ 2022 08:35

Η απεργία είναι δικαίωμα του εργαζόμενου. Όταν όμως απεργεις δεν πας στην δουλειά σου και σου γίνεται περικοπή μισθού!!! Αυτό το νέο φρούτο 'απεργια αποχή" είναι εφεύρεση των ..........!!!!! Κατά τα άλλα η ηγεσία του Υπουργείου Καθυστέρησης και Παράτασης ζυγιστηκε και βρέθηκε λίγη!!!

 
όλα μέσα
09 Δεκ 2022 08:31

στις γιορτές, στον Αύγουστο τν παραμονή πρωτοχρονιάς!
οι Διοικητικοί υπάλληλοι δεν είναι στρατιωτικό σώμα. Υπάλληλοι είναι.
Και στο στρατό μετά από 2 ΄ώρες σκοπιά σε αλλάζουν. Δεν σου λένε "κα΄τσε άλλες 10 ώρες να κάνεις σκοπιά και θα π΄άρεις υπερωρία ή μόρια!!!!!
Πού πήγε η οδηγία του ΠΟΥ, κάθε 1 ώρα εργασίας σε οθόνη 15 λεπτά διάλειμμα και σε εξωτερικό χώρο να κοιτάει μακριά το μάτι;
Αυτά εφαρμόζονται;

 
Αναστασια
09 Δεκ 2022 07:45

Τα παράλογα χρονοδιαγράμματα η απαξίωση των υπαλλήλων (Ας καθίσουν ένα Σαββατοκύριακο να τα βγαλουν- υπάρχει και προστασία του εργαζόμενου από την αυθαιρεσία του εργοδότη αγαπητέ μου) Η εμμονή και η ιδεοληψία δεν είναι καλοί σύμβουλοι. Μπράβο στο προεδρείο. Ας δείξουν τώρα και οι διοικητικοί τα δόντια τους μπας και καταλάβει η διοίκηση ότι αν δεν υπολογίζεις τον εργαζόμενο για άνθρωπο με σπίτι οικογένεια υποχρεώσεις και δικαιώματα θα τους βρεις απέναντι και η δουλειά σου ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ.

 
Υποψήφιος
09 Δεκ 2022 07:39

Η διαδικασία πρέπει να προχωρήσει κανονικά.
Η υπουργός θα πρέπει θα προσφύγει στη δικαιοσύνη.
Η απεργία είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα, αλλά απαιτεί το στοιχειώδες, δηλαδή την περικοπή μισθού.
Η αποχή από τα καθήκοντα του υπαλλήλου συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα και ως τέτοιο οφείλει να αντιμετωπιστεί.

 
Αναστασια
09 Δεκ 2022 07:14

Τα παράλογα χρονοδιαγράμματα η απαξίωση των υπαλλήλων (Ας καθίσουν ένα Σαββατοκύριακο να τα βγαλουν- υπάρχει και προστασία του εργαζόμενου από την αυθαιρεσία του εργοδότη αγαπητέ μου) Η εμμονή και η ιδεοληψία δεν είναι καλοί σύμβουλοι. Μπράβο στο προεδρείο. Ας δείξουν τώρα και οι διοικητικοί τα δόντια τους μπας και καταλάβει η διοίκηση ότι αν δεν υπολογίζεις τον εργαζόμενο για άνθρωπο με σπίτι οικογένεια υποχρεώσεις και δικαιώματα θα τους βρεις απέναντι και η δουλειά σου ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ.

 
@ ΜΠΟΥΜ !
09 Δεκ 2022 06:39

τραγικό σχόλιο , όπως και άλλα (ακόμα και του Στράτου) :

- προφανώς και θα βγει καταχρηστική η στάση τους
-προφανώς και έχουν δίκιο
-προφανώς και όλο αυτό γίνεται για σταχτη στα μάτια κυρίως ψηφοφόρων-υποψηφίων
-προφανώς και ΔΕΝ θα γίνουν κρίσεις μέχρι τις εκλογές (συγκεκριμένα μέχρι την προκήρυξη , δηλ και ένα μήνα προ εκλογών)
-προφανώς και γίνεται εκβιαστικά (ψηφίστε μας , γιατί οι άλλοι θα ακυρώσουν , θα αλλάξουν και τον νόμο)
-προφανώς όλα γίνονται για το θεαθήναι και σπιντάτα με κόστος ταλαιπωρία υπαλλήλων , είναι αναίσθητη-οι στο μαρούσι μπροστά στην ιδεοληψία και με τα χαστούκια που τρώνε.
-προφανώς και θα κάνουν ό,τι θέλουν και θα το επιβάλουν ιδεοληπτικά και με σφοδρότητα, εντελώς εκδικητικά
απλά πράματα

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.