Οι αμοιβές των επιμορφωτών για το «Μια νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ»

Στην περίπτωση που ο αριθμός των επιμορφούμενων είναι κάτω από το όριο των 2/3, τότε μειώνονται οι ώρες της ασύγχρονης επιμόρφωσης και αναλόγως και η συνολική αμοιβή του αντίστοιχου επιμορφωτή

04/01/2023

Άκουσε το άρθρο

Η αμοιβή για τη σύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση , σύμφωνα με απόφαση του ΙΕΠ, καθορίζεται με βάση την με αριθμ. 2/106902/0022 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3276/ τ ́Β/23-12-2013), εκτός εάν μέχρι και την πραγματοποίηση των πληρωμών εκδοθεί νέα σχετική ΚΥΑ, οπότε η προσαρμογή γίνεται με βάση τα προβλεπόμενα σε αυτή και υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει υπέρβαση των ορίων του προϋπολογισμού.

Συνεπώς, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2/106902/0022 ΚΥΑ η αμοιβή της σύγχρονης εξ αποστάσεως επιμόρφωσης ανάλογα με την κατηγορία του πιστοποιητικού σπουδών προκύπτει ως εξής:

  • Αμοιβή επιμορφωτή με πτυχίο: 20 ώρες * 15,00€/ώρα
  • Αμοιβή επιμορφωτή με μεταπτυχιακό: 20 ώρες * 18,00€/ώρα
  • Αμοιβή επιμορφωτή με διδακτορικό: 20 ώρες * 20,00€/ώρα

Τα πιστοποιητικά σπουδών των επιμορφωτών πρέπει να έχουν αποκτηθεί μέχρι και πριν την έναρξη της επιμόρφωσης και είναι αναρτημένα στη διαδρομή www.iep.edu.gre-ΥπηρεσίεςΔικτυακή Πύλη e-ΙΕΠ (Μητρώο)ΕίσοδοςΠροβολή αιτήσεωνΕπιλογή αιτήσεων για υποβολή αίτησης ένταξης στο μητρώο επιμορφωτών – πολλαπλασιαστών για τη δημιουργία 4 υπομητρώων λαμβάνοντας υπόψη τις θεματικές ενότητες/γνωστικά αντικείμενα της επιμόρφωσης.

Η επιτυχής παρακολούθηση της σύγχρονης εξ αποστάσεως επιμόρφωσης βασίζεται στη συμμετοχή του επιμορφούμενου στις συνεδρίες η οποία πιστοποιείται από τα παρουσιολόγια.

Όπως αναφέρεται στην υπ’ αρ. πρωτ. 2226/12-03-2021 (ΑΔΑ: Ρ9ΘΨΟΞΛΔ-3ΧΜ) 1η τροποποίηση της Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα των Υποέργων 2-6, «η αμοιβή της ασύγχρονης εξ αποστάσεως επιμόρφωσης υπολογίζεται με μέσο κόστος, ανά τμήμα και ανά επιμορφωτική ώρα στα 20,00€».

Η επιτυχής παρακολούθηση της ασύγχρονης εξ αποστάσεως επιμόρφωσης βασίζεται στην κατάθεση και την θετική αξιολόγηση των δύο (2) δραστηριοτήτων (σεναρίων) τις οποίες θα εκπονήσει ο κάθε επιμορφούμενος κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης.

Οι δραστηριότητες των επιμορφούμενων βρίσκονται στο φάκελο Common2:\ ΕΣΠΑ_Ν\ ΕΣΠΑ 2014-2020\ MIS_5022549_ΝΕΑ_ΑΡΧΗ_ΕΠΑΛ_ΕΔΒΜ_57\ Α ΦΑΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΑΛ\ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α' ΦΑΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΝΑΕ.

Ο κάθε επιμορφωτής στο πλαίσιο της ασύγχρονης επιμόρφωσης καλείται:

  • να μελετήσει τις δύο δραστηριότητες (σενάρια) που υποβλήθηκαν από κάθε επιμορφούμενο κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης σε αρχική και τελική έκδοση και να αξιολογήσει την τελική τους έκδοση, ώστε να εκδοθεί βεβαίωση παρακολούθησης
  • να υποστηρίζει, να ανατροφοδοτεί και να καθοδηγεί τον κάθε επιμορφούμενο σε όλη τη διάρκεια της επιμόρφωσης για την εκπόνηση της τελικής δραστηριότητας (σεναρίου)

Επιπροσθέτως επισημαίνεται ότι ο επιμορφωτής σε όλη τη διάρκεια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (σύνολο 32 ωρών) αναπτύσσει μια αλληλεπίδραση με τον επιμορφούμενο μέσω ενός forum που σκοπό έχει τη διευκόλυνση της αυτοκατευθυνόμενης μάθησης ώστε να εξασφαλίσει αμοιβαία επανατροφοδότηση ανάμεσα στον επιμορφούμενο και στο πρόγραμμα επιμόρφωσης. Με την ολοκλήρωση της κάθε επιμόρφωσης, ο επιμορφωτής παραδίδει μια έκθεση αξιολόγησης ανά τμήμα επιμόρφωσης, σε διάστημα ενός μήνα από την λήξη της επιμόρφωσης

Με βάση τα παραπάνω, εισηγούμαι την έγκριση του τρόπου κοστολόγησης των αμοιβών των επιμορφωτών στο πλαίσιο των Υποέργων 2-6 της Πράξης «Μια νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ - Υλοποίηση της Επιμόρφωσης» με κωδικό ΟΠΣ 5022549, ως εξής:

Η συνολική αμοιβή του επιμορφωτή για 32 ώρες επιμόρφωσης είναι:

  • Αμοιβή επιμορφωτή με πτυχίο: 20 ώρες σύγχρονης * 15,00€/ώρα + 12 ώρες ασύγχρονης * 15,00€/ώρα = 300,00€ + 180,00€ = 480,00€
  • Αμοιβή επιμορφωτή με μεταπτυχιακό: 20 ώρες σύγχρονης * 18,00€/ώρα + 12 ώρες ασύγχρονης * 18,00€/ώρα = 360,00€ + 216,00€ = 576,00€
  • Αμοιβή επιμορφωτή με διδακτορικό: 20 ώρες σύγχρονης * 20,00€/ώρα + 12 ώρες ασύγχρονης * 20,00€/ώρα = 400,00€ + 240,00€ = 640,00€

Όπως αναφέρεται στην υπ’ αρ. πρωτ. 2226/12-03-2021 (ΑΔΑ: Ρ9ΘΨΟΞΛΔ-3ΧΜ) 1η τροποποίηση της Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα των Υποέργων 2-6, «το ελάχιστο πλήθος των επιμορφούμενων ανά τμήμα που θα εκπονήσει τα προβλεπόμενα δύο σενάρια, ώστε να τεκμηριώνεται η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου από τον/την επιμορφωτή/ώτρια που υποστηρίζει το τμήμα, στη φάση της ασύγχρονης εξ αποστάσεως επιμόρφωσης είναι τα 2/3». Το όριο των 2/3 υπολογίζεται στη βάση του αριθμού των επιμορφούμενων κατά τη δημιουργία των τμημάτων και όχι του αριθμού των επιμορφούμενων που παρουσιάζονται την πρώτη μέρα της επιμόρφωσης.

Στην περίπτωση που ο αριθμός των επιμορφούμενων είναι κάτω από το όριο των 2/3, τότε μειώνονται οι ώρες της ασύγχρονης επιμόρφωσης και αναλόγως και η συνολική αμοιβή του αντίστοιχου επιμορφωτή.

Παράδειγμα:

Αν ένα τμήμα έχει δημιουργηθεί με 15 επιμορφούμενους και στη συνέχεια οι 10 από αυτούς εκπονήσουν δραστηριότητες, τότε επειδή 10 = (2/3) * 15, ο επιμορφωτής θα αμειφθεί για συνολικά 32 ώρες επιμόρφωσης, 20 ώρες σύγχρονης και 12 ώρες ασύγχρονης επιμόρφωσης.

Αν όμως ο αριθμός των επιμορφούμενων που εκπονήσουν δραστηριότητες μειωθεί στους 9 άρα κάτω από 2/3, τότε οι ώρες της ασύγχρονης επιμόρφωσης είναι 12*9/10=10,8 και ο επιμορφωτής θα αμειφθεί για συνολικά 30,8 ώρες επιμόρφωσης, 20 ώρες σύγχρονης και 10,8 ώρες ασύγχρονης επιμόρφωσης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ