ΒΟΥΛΗ

Γιατί δεν μειώνεται το ωράριο των εκπαιδευτικών στα ολιγοθέσια νηπιαγωγεία

Ποιο είναι το διδακτικό ωράριο εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε νηπιαγωγεία
Δημοσίευση: 21/01/2023
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Α. Θεσμοθέτηση μειωμένου ωραρίου στα ολιγοθέσια νηπιαγωγεία θα επέφερε προβλήματα στη λειτουργία τους, λαμβάνοντας υπόψη το ωρολόγιο πρόγραμμα και τον αριθμό των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σ’ αυτά, καθώς για λίγες ώρες δεν θα ήταν δυνατή η κάλυψη του πλήρους ωρολογίου προγράμματος.

Β. Συνεπώς, κατ’ αναλογία με τους δασκάλους δόθηκε στο πλαίσιο της ισότητας η δυνατότητα μείωσης του ωραρίου στους νηπιαγωγούς 4θέσιων και άνω νηπιαγωγείων, όχι όμως και στα ολιγοθέσια για λόγους εύρυθμης λειτουργίας τους.

Την παραπάνω εξήγηση έδωσε στη Βουλή η υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Ζέττα Μακρή, απαντώντας σε σχετική ερώτηση Βουλευτών.

Το διδακτικό ωράριο εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε νηπιαγωγεία, κατά ανάλογο τρόπο με αυτό των δασκάλων, βάσει της οργανικότητας των νηπιαγωγείων,, σύμφωνα με την υφ. Παιδείας, έχει ως εξής:

1. Διευθυντές/ντριες 4/θέσιων και 5/θέσιων νηπιαγωγείων, ώρες 20.

2. Διευθυντές/ντριες 6/θέσιων νηπιαγωγείων, ώρες 12.

3. Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε 1/θέσια, 2/θέσια και 3/θέσια νηπιαγωγεία, ανεξάρτητα από τον βαθμό και τον χρόνο υπηρεσίας τους, ώρες 25.

4. Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε 4/θέσια και άνω νηπιαγωγεία:

I) ώρες 24, αν έχουν μέχρι 10 χρόνια υπηρεσίας,

II) ώρες 23, αν έχουν από 10 μέχρι 15 χρόνια υπηρεσίας,

ΙΙΙ ώρες 22, αν έχουν από 15 μέχρι 20 χρόνια υπηρεσίας και

ΙV) ώρες 21, αν έχουν πάνω από 20 χρόνια υπηρεσίας.

5. Στους εκπαιδευτικούς που συμπληρώνουν τον οριζόμενο στην προηγούμενη περίπτωση χρόνο υπηρεσίας μέχρι 31 Δεκεμβρίου ανατίθεται μειωμένο ωράριο διδασκαλίας από την 1η Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους και στους λοιπούς από την 1η Σεπτεμβρίου του επόμενου διδακτικού έτους.

Η εν λόγω Υπουργική Απόφαση , σύμφωνα με τη Ζ. Μακρή, συντάχθηκε με βάση το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και με δεδομένο ότι στην Ελληνική επικράτεια είχαν ήδη δημιουργηθεί νηπιαγωγεία με οργανικότητα πάνω από 4/θεσια, κατ’ εφαρμογή της διάταξης της περίπτωσης α ́ της παραγράφου 5 του άρθρου 39 του ν.4115/2013 (Α ́24), με την οποία αντικαταστάθηκαν τα τρία πρώτα εδάφια της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του ν.1566/1985 (Α ́167).

Για τη σύνταξή της, τονίζει η υφ. Παιδείας και Θρησεκυμάτων,  ελήφθησαν υπόψη:

1. Η παρ. 7 του άρθρου 12 του ν.1566/1985 (Α ́167), η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 παρ. 5 περίπτωση β ́ του ν.4115/2013 (Α ́24), σύμφωνα με την οποία: «Για το ημερήσιο και εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα νηπιαγωγεία ισχύει η παράγραφος 8 του άρθρου 13 του παρόντος νόμου. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζεται το διδακτικό ωράριο των νηπιαγωγών, κατά ανάλογο τρόπο με των δασκάλων, καθώς και οι λεπτομέρειες εφαρμογής του».

2. Η παρ. 7 του άρθρου 13 του ν.1566/1985 [όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.3 του άρθρου 9 του ν.2517/1997 (Α ́160) και ίσχυε κατά τον χρόνο έκδοσης της υπ’ αριθμ. 127187/Ε1/01-08-2016 Υ.Α.], για το ωράριο διδασκαλίας των δασκάλων.

3. Η παρ. 5 του άρθρου 3 του ν.1566/1985 [όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του ν.4386/2016 (Α ́83) και ίσχυε κατά τον χρόνο έκδοσης της υπ’ αριθμ. 127187/Ε1/01-08- 2016 Υ.Α.], για την οργανικότητα των Νηπιαγωγείων.

Σημειώνεται ότι για το ωράριο των δασκάλων ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 13 του ν.1566/1985 (Α ́167), με τις οποίες, ορίζεται, επίσης μείωση του ωραρίου, με βάση τα χρόνια υπηρεσίας, στους υπηρετούντες δασκάλους στα 4θέσια και άνω σχολεία.

Για τους υπηρετούντες δασκάλους σε 1θέσια, 2θέσια και 3θέσια δημοτικά σχολεία το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας είναι 25 ώρες ανεξάρτητα από το βαθμό και το χρόνο υπηρεσίας τους.

Σχόλια (12)

 
Νίκος
21 Ιαν 2023 23:53

Να μην μειωθεί το ωράριο. Είναι έγκλημα

 
Γιε-Yes
21 Ιαν 2023 21:34

@Το ωράριο νηπιαγωγών στην Αγγλια

Πολύ με αρέσουν αυτές οι αποσπασματικές επικλήσεις παραδειγμάτων από την Εσπερία!
Ναι, αυτό είναι το ωράριο στην Αγγλία, στη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελβετία κτλ. Ας αφήσουμε κατά μέρος τους μισθούς. Ας δούμε γενικά τη χώρα, την οργάνωση και τις παροχές προς τον πολίτη. Ας δούμε τις κλίνες εντατικής ανά 100.000 κατοίκους ας πούμε, ας δούμε τις δημόσιες συγκοινωνίες, την καθημερινότητα, τη δίκαιη φορολόγηση και όλα αυτά που διαμορφώνουν τη θέση μιας χώρας στη διεθνή κοινότητα.

Είμαστε στήθος με στήθος σε όλα αυτά με την Εσπερία και μένει να ευθυγραμμίσουμε και το ωράριο των νηπιαγωγών, μην υστερήσουμε στον τομέα αυτόν και... ρεζιλευτούμε;

 
@Το ωράριο νηπιαγωγών στην Αγγλια
21 Ιαν 2023 18:20

Αγαπητή κυρία, πέρα από το ωράριο και τις αποδοχές, ξεχάσατε να αναφέρετε ΚΥΡΙΩΣ τις συνθήκες εργασίας!!!! Μήπως στην Αγγλία η νηπιαγωγός "καθαρίζει" το νήπιο όταν αυτό λερώνεται ή έχει βοηθό; Μήπως κατασκευάζει αυτή όλες τις δημιουργικές εργασίες (φωτοτυπίες, κολάζ, χαρτοκοπτικής κλπ.) ή έχει βοηθό; Μήπως επιτηρεί, επιβλέπει και φροντίζει τα παιδιά με μαθησιακές ή άλλες διαγνωσμένες δυσκολίες ή έχει μέσα στη τάξη επιπρόσθετα ειδικό βοηθητικό προσωπικό; (εδώ με το σταγονόμετρο η ΕΒΠ/ΕΕΠ). Για να μη μιλήσουμε για διοικητικό προσωπικό, βοηθητικό προσωπικό, σίτιση στα εστιατόρια κλπ. κλπ. Άρα, δεν είναι μόνον το ωράριο και ο μισθός...

 
Ιωάννα
21 Ιαν 2023 16:32

Παιδιά ενός κατώτερου Θεού.

 
Ας πληρώνονται
21 Ιαν 2023 15:48

τουλάχιστον ως υπερωρίες οι παραπάνω ώρες. Απλό δεν είναι; Ας γίνει χθες λοιπόν.

 
Νηπιαγωγός "κορόιδο"
21 Ιαν 2023 15:45

Και μετά μιλάμε για ισονομία...Οι νηπιαγωγοί και οι δάσκαλοι των ολιγοθέσιων σχολείων, απλά και νομοθετημένα, τα κορόιδα της εκπαίδευσης. Τα οποία κορόιδα όμως ψηφίζουν τους εκπροσώπους τους στους τοπικούς συλλόγους και τα τοπικά ΠΥΣΠΕ.Όμως τι λέω τώρα... Όλοι οι εκπρόσωποί μας βλέπουν τώρα πως θα γίνουν διευθυντές ή πως θα πάρουν μια καλή απόσπαση σε φορέα...με εμάς θα ασχολούνται! Έτσι, ας λέμε εδώ μεταξύ μας τον πόνο μας γιατί 'παρακάτω' δεν θα πάει ποτέ...!

 
Περί υποτίμησης.
21 Ιαν 2023 14:17

1)Νηπιαγωγείο.

2) Τρίτη λυκείου - πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα

Και 3)ΕΠΑΛ με τις γνωστές συνθήκες.

Πώς μπορεί κανείς να συγκρίνει αυτά τα τρία και να θεωρεί ότι μόνο οι ώρες.
Το ωράριο
Είναι το κριτήριο για το πόσο δουλεύει κανείς.

 
Αθηνά
21 Ιαν 2023 12:06

Καιρός λοιπόν να θεωρηθούν οι πλεονάζουσες ώρες υπηρεσίας των νηπιαγωγών από τη μείωση διδακτικού ωραρίου που δεν πήραν ποτέ ως επιπλέον υπηρεσία και να προσμετρηθούν στη συμπλήρωση συνταξιμου χρόνου. Έτσι θα διορθωθεί κάπως η αδικία χρόνων

 
Λελάκη Π.
21 Ιαν 2023 11:54

Οι νηπιαγωγοί αδικούνται κατάφωρα. Όλοι το γνωρίζουν αυτό ( υπουργείο και συνδικαλιστές) αλλά κανείς δεν μέριμνα.
Δουλεύουμε περισσότερες ώρες από όλους τους εργαζόμενους στην εκπαίδευση ,καθώς δεν έχουμε κενά και διαλείμματα .
Αλλά το χειρότερο είναι ότι τις νηπιαγωγούς τις υποτιμούν ακόμα και συνάδελφοι άλλων κλάδων.Το διαπίστωσα και εδώ μέσα εξάλλου από τα σχόλια που διάβασα όταν ανακοινώθηκαν τα τοπικά συμβούλια επιλογής διευθυντών.

 
Το ωράριο νηπιαγωγών στην Αγγλια
21 Ιαν 2023 11:51

Στα μεν ιδιωτικά είναι 08:00-18:00 με μια ώρα διάλειμμα στις 13:00 που πληρώνονται μόνο τα 15 λεπτά και με αξιολογηση
Το ωράριο στα δημόσια νηπιαγωγεία είναι 08:00-15:00 με συνεχείς αξιολογησεις.Θα μου πείτε ότι το Η.Β είναι ένας οικονομικός γίγαντας ,πυρηνική δύναμη ,δεν έχει μνημόνια,η λίρα είναι υψηλότερη σε ισοτιμία από το ευρώ και οι μισθοί είναι για τα ελληνικά δεδομένα περίπου 1.800λιρες με ενοίκιο 800λιρες.Καπως έτσι είναι και στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη.Σημαντικοτατο.Πουθενα δεν ζητάνε μεταπτυχιακά κλπ.Βιογραφικο- συνέντευξη και εμπειρία.Και τα σεμινάρια τα πληρώνουν τα ιδιωτικά ή κρατικά νηπιαγωγεία και όχι ο εκπαιδευτικος.Τα μεταπτυχιακά και το ένα τριαξονικο σεμιναρίων κλπ είναι παγκόσμια ελληνική πατεντα.

 
Κώστας
21 Ιαν 2023 11:01

Το ωράριο δε μειώνεται γιατί βολεύει στο Υπουργείο. Μία νηπιαγωγός διδάσκει 25 ώρες, κάνει τις εφημερίες χωρίς ανάσα και διαλείμματα, κάνει όλες τις διοικητικές εργασίες, δηλαδή τα κάνει όλα και συμφέρει. Με τον ίδιο μισθό, που μια άλλη νηπιαγωγός ή ένας άλλος δάσκαλος έχει χρόνο για διάλειμμα και λιγότερες ώρες διδασκαλίας. Δικαιοσύνη...!!!

 
Εύη
21 Ιαν 2023 10:51

Η εξήγηση είναι ότι το Υπουργείο χρησιμοποιεί είλωτες, διότι έτσι εξοικονομεί πόρους. Δουλεύουν τα κορόιδα 25 ώρες και πληρώνονται όσο οι άλλοι που δουλεύουν 21. Επιπλέον προσλήψεις δε γίνονται κι έτσι διεθέτει τους πόρους αλλού, εκεί που το βολεύει. Άρα, η λύση είναι να προσφύγουν τα κορόιδα οι νηπιαγωγοί δικαστικώς (που κακώς δεν το έχουν κάνει τόσα χρόνια, γιατί μάλλον περιμένουν την ΔΟΕ). Ομοίως και οι δάσκαλοι των ολιγοθεσίων. Κι όποιος λέει και η ελληνική ταινία: "Ο δασκαλάκος ήταν λεβεντιά""... Εγώ λέω κορόιδα, μια ζωή... Μετά πού να πάει μπροστά αυτός ο κλάδος κι αυτή η κοινωνία, όταν δε διεκδικεί την εξάλλειψη (τουλάχιστον) της οικονομικής ανισότητας!

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ