ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ

Ν. Κεραμέως: Η θετική αξιολόγηση επιβραβεύει τον εκπαιδευτικό με μόρια για να γίνει στέλεχος που αυτό συνεπάγεται με υψηλότερες αποδοχές

Ολοένα και περισσότεροι εκπαιδευτικοί είναι θετικά διακείμενοι στην αξιολόγηση
Δημοσίευση: 22/01/2023
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

"Είναι γεγονός ότι, αρχικά, ένα μέρος της εκπαιδευτικής κοινότητας ήταν επιφυλακτικό ως προς την αξιολόγηση. Ωστόσο, με την πάροδο του χρόνου, συναντάμε ολοένα και περισσότερους εκπαιδευτικούς οι οποίοι είναι θετικά διακείμενοι, αντιλαμβανόμενοι ότι ο στόχος της αξιολόγησης είναι καθαρά βελτιωτικός".

Την εκτίμηση αυτή διατύπωσε η υπουργός Παιδείας Ν. Κεραμέως σε συνέντευξη στο κρατικό  Πρακτορείο  "Αθηναϊκό -Μακεδονικό, ενώ σημείωσε τα εξής:

Υποχρεωτικά τεκμηριωμένη η αξιολογική έκθεση: Ενδεικτικά, προβλέψαμε ότι η αξιολογική έκθεση των αξιολογητών είναι υποχρεωτικά τεκμηριωμένη και, αφού καταχωριστεί στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή, γνωστοποιείται στον αξιολογούμενο, ενώ προβλέπεται και ειδική διαδικασία ένστασης.

Επιβράβευση: Για τις περιπτώσεις που τα αποτελέσματα είναι θετικά, αναγνωρίζεται και επιβραβεύεται το εκπαιδευτικό έργο και ο εν λόγω εκπαιδευτικός λαμβάνει επιπλέον μόρια τα οποία μπορεί να αξιοποιήσει για την επιλογή του σε θέση ευθύνης, π.χ. για να γίνει Διευθυντής Σχολείου, Διευθυντής Εκπαίδευσης, Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης, συνεπώς για να ανέλθει στην ιεραρχία της εκπαίδευσης, ανέλιξη που συνεπάγεται και υψηλότερες αποδοχές.

Αρνητική αξιολόγηση: Αντίστοιχα, όπου η απόδοση κριθεί μη ικανοποιητική, προβλέπεται υποχρεωτική επιμόρφωση.

Επιμόρφωση αξιολογητών: Την ερχόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιηθούν ειδικές επιμορφωτικές συνεδρίες στους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στους νέους Συμβούλους Εκπαίδευσης, οι οποίοι και είναι ανάμεσα στους αξιολογητές (μαζί με τους Διευθυντές Σχολείων), εν συνεχεία θα ανοίξει η ειδική πλατφόρμα που έχει σχεδιαστεί για την αξιολόγηση εκπαιδευτικών και θα ακολουθήσουν οι κατ' ιδίαν συναντήσεις αξιολογητών και εκπαιδευτικών, καθώς και οι δια ζώσης παρακολουθήσεις στις τάξεις.  

Ακολουθεί αναλυτικά η συνέντευξη που παραχώρησε η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και την Αθηνά Καστρινάκη.

ΕΡ: Γιατί θεωρείτε σημαντική την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών; Αν είναι όντως, γιατί δεν λειτούργησε νωρίτερα;

ΑΠ: Για πρώτη φορά μετά από 41 χρόνια, ξεκινά οριζοντίως η ατομική αξιολόγηση εκπαιδευτικών, ένα κομβικό εργαλείο βελτίωσης των εκπαιδευτικών μας, των εφοδίων που προσφέρουμε στα παιδιά μας, της εκπαίδευσης συνολικά. Είναι ένα εργαλείο το οποίο χρησιμοποιείται εδώ και αρκετά χρόνια στην πλειονότητα των χωρών της Ευρώπης, με στόχο αμιγώς βελτιωτικό, αλλά ως σήμερα δεν εφαρμοζόταν στη χώρα μας. Η αξιολόγηση συνολικά στην εκπαίδευση διαρθρώνεται σε τρία επίπεδα.

Το πρώτο είναι η αξιολόγηση εκπαιδευτικής μονάδας και εκπαιδευτικού έργου. Βρισκόμαστε ήδη στη δεύτερη χρονιά υλοποίησης, αφού ολοκληρώθηκε η πρώτη εφαρμογή της κατά το σχολικό έτος 2021-2022, με σχεδόν απόλυτη συμμετοχή των σχολείων, της τάξης του 99%.

Το δεύτερο είναι η αξιολόγηση εκπαιδευτικού συστήματος, η «ελληνική PISA», ποια είναι δηλαδή τα δυνατά σημεία και ποιες οι αδυναμίες του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Και εδώ ολοκληρώθηκε ήδη ο πρώτος κύκλος -και προετοιμάζεται ο δεύτερος- των Εθνικών Εξετάσεων Διαγνωστικού Χαρακτήρα που διενεργήθηκαν στις 18 Μαΐου 2022, οι οποίες αποτυπώνουν το βαθμό ανταπόκρισης των μαθητών στις εξεταζόμενες γνώσεις και δεξιότητες, σύμφωνα με τους στόχους που θέτουν τα ισχύοντα Προγράμματα Σπουδών, σε 554 Σχολεία, Δημοτικά (ΣΤ'τάξη) και Γυμνάσια (Γ' τάξη), όλων των τύπων όλης της χώρας, με τη συμμετοχή 11.411 μαθητών.

Το τρίτο επίπεδο αφορά στην ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, που ξεκινάει την επόμενη εβδομάδα, ενός της φετινής σχολικής χρονιάς όπως είχαμε δεσμευθεί.

Τα τρία αυτά επίπεδα είναι συμπληρωματικά, αποτελώντας ένα συνεκτικό τρίπτυχο με κοινή στόχευση. Συνεπώς η αξιολόγηση στην εκπαίδευση έχει ξεκινήσει από το 2021 και τώρα ενεργοποιείται και το τρίτο και τελευταίο επίπεδο της αξιολόγησης.

ΕΡ: Τι αναμένετε να βγει από τη διαδικασία;

ΑΠ: Η αξιολόγηση έχει καθαρά βελτιωτικό χαρακτήρα. Για τις περιπτώσεις που τα αποτελέσματα είναι θετικά, αναγνωρίζεται και επιβραβεύεται το εκπαιδευτικό έργο και ο εν λόγω εκπαιδευτικός λαμβάνει επιπλέον μόρια τα οποία μπορεί να αξιοποιήσει για την επιλογή του σε θέση ευθύνης, π.χ. για να γίνει Διευθυντής Σχολείου, Διευθυντής Εκπαίδευσης, Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης, συνεπώς για να ανέλθει στην ιεραρχία της εκπαίδευσης, ανέλιξη που συνεπάγεται και υψηλότερες αποδοχές. Αντίστοιχα, όπου η απόδοση κριθεί μη ικανοποιητική, προβλέπεται υποχρεωτική επιμόρφωση. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η αξιολόγηση εστιάζει σε δύο βασικούς άξονες: ο πρώτος αφορά στο γνωστικό αντικείμενο, για παράδειγμα η διδασκαλία των μαθηματικών μέσα στην τάξη είναι ορθή και πλήρης; Ο δεύτερος άξονας αφορά στην παιδαγωγική προσέγγιση, φερ' ειπείν μπορεί κάποιος να είναι εξαιρετικά καλός επιστήμονας μαθηματικών, ωστόσο να υπολείπεται σημαντικά σε μεταδοτικότητα. Και τα δύο αυτά στοιχεία είναι σημαντικά και αξιολογούνται.

ΕΡ: Υπάρχει ημερομηνία έναρξης και λήξης της αξιολόγησης;

ΑΠ: Την ερχόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιηθούν ειδικές επιμορφωτικές συνεδρίες στους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στους νέους Συμβούλους Εκπαίδευσης, οι οποίοι και είναι ανάμεσα στους αξιολογητές (μαζί με τους Διευθυντές Σχολείων), εν συνεχεία θα ανοίξει η ειδική πλατφόρμα που έχει σχεδιαστεί για την αξιολόγηση εκπαιδευτικών και θα ακολουθήσουν οι κατ' ιδίαν συναντήσεις αξιολογητών και εκπαιδευτικών, καθώς και οι δια ζώσης παρακολουθήσεις στις τάξεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αξιολόγηση είναι μία συνεχής διαδικασία και θα διενεργείται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

ΕΡ: Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης εν γένει πώς αξιοποιούνται και από ποιους;

ΑΠ: Ήδη αξιοποιούνται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της σχολικής μονάδας και της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού συστήματος που ξεκίνησαν πριν από 1,5 χρόνο. Θα σας αναφέρω δύο ενδεικτικά παραδείγματα.

Ως προς την αξιολόγηση της σχολικής μονάδας, πριν από λίγο καιρό επισκέφθηκα ένα σχολείο στην επαρχία, το οποίο διαπίστωσε, μέσω αυτής της ανατροφοδοτικής διαδικασίας, ότι υπάρχουν μεγάλα περιθώρια βελτίωσης ως προς την εξωστρέφεια του σχολείου, επί της οποίας δεν είχε αναλάβει δράσεις. Για πρώτη φορά φέτος, λοιπόν, το σχολείο και οι μαθητές του συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά προγράμματα.

Ως προς την αξιολόγηση εκπαιδευτικού συστήματος, τη λεγόμενη ελληνική PISA, διαπιστώθηκαν συγκεκριμένες ανάγκες στο Γυμνάσιο και σε ζητήματα γλωσσικών δεξιοτήτων και μαθηματικών. Κατόπιν αυτού, έχουν επέλθει βελτιώσεις στα αντίστοιχα νέα Προγράμματα Σπουδών, τα οποία βρίσκονται σε πιλοτική εφαρμογή, προ της εισαγωγής τους σε όλα τα σχολεία της χώρας.

Τα συμπεράσματα της ατομικής αξιολόγησης των εκπαιδευτικών θα αξιοποιηθούν, όπως είπαμε, για την επιβράβευση όσων σημειώνουν θετικά αποτελέσματα, καθώς και για την επιμόρφωση όσων διαπιστωθεί ότι χρήζουν βελτίωσης.

ΕΡ: Εκτιμάτε ότι η διαδικασία θα αγκαλιαστεί ή θα πολεμηθεί από την εκπαιδευτική κοινότητα;

ΑΠ: Είναι γεγονός ότι, αρχικά, ένα μέρος της εκπαιδευτικής κοινότητας ήταν επιφυλακτικό ως προς την αξιολόγηση. Ωστόσο, με την πάροδο του χρόνου, συναντάμε ολοένα και περισσότερους εκπαιδευτικούς οι οποίοι είναι θετικά διακείμενοι, αντιλαμβανόμενοι ότι ο στόχος της αξιολόγησης είναι καθαρά βελτιωτικός. Εμείς, από την πλευρά μας, ακούσαμε τους προβληματισμούς τους - π.χ. ζήτησαν, εύλογα, να μην αξιολογούνται από έναν μόνο αξιολογητή για λόγους αμεροληψίας, για αυτό και προβλέψαμε τρεις-, ενώ παράλληλα λάβαμε όλα τα μέτρα που διασφαλίζουν την αντικειμενικότητα της διαδικασίας. Ενδεικτικά, προβλέψαμε ότι η αξιολογική έκθεση των αξιολογητών είναι υποχρεωτικά τεκμηριωμένη και, αφού καταχωριστεί στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή, γνωστοποιείται στον αξιολογούμενο, ενώ προβλέπεται και ειδική διαδικασία ένστασης. Ο στόχος είναι κοινός: οι εκπαιδευτικοί μας να βελτιώνονται, να προοδεύουν και να προσφέρουν διαρκώς περισσότερα και καλύτερα εφόδια στα παιδιά μας για να κάνουν πράξη τα όνειρά τους.

Ετικέτες: 
Νίκη Κεραμέως

Σχόλια (94)

 
Παρατηρητής
23 Ιαν 2023 20:32

Το κυνήγι των μορίων καλά κρατεί για να διατηρηθείς στη θέση πια, όχι για να προαχθείς...Το δημόσιο ΄εχει καταντήσει τους υπαλλήλους του να κυνηγούν μόρια βάζοντας άπειρο χρήμα από το ισχνό βαλάντιό τους για να παρακολουθούν διάφορα εξ αποστάσεως σεμινάρια, να παίρνουν σαν τα χάπια πτυχία, μεταπτυχιακά κ.λπ...μπας και προαχθούν... Και στο τέλος, αν σε πάρουν για παράδειγμα, στο ΙΕΠ ως σύμβουλο δεν παίρνεις κανένα επιμίσθιο παρά το βαρύ φορτίο εργασίας... Ως αξιολογούμενος εκπαιδευτικός τώρα δεν ενδιαφέρει πια αν ξεπατώθηκες να συγκεντρώσεις προσόντα, αν έχεις απέναντί σου μαθητές από μειονεκτούντα ή προικισμένα κοινωνικοοικονομικά περιβάλλοντα, αλλά αν θα είναι αρεστή μια τυχαία 45λέπτη διδασκαλία σου σε έναν που ελάχιστα γνωρίζει περί αξιολόγησης και πολύ περισσότερο δεν γνωρίζει εσένα και τις συνθήκες εργασίας σου, μαθητές , παραπρόγραμμα τάξης κ.λπ. Αν η αξιολόγηση είναι αρνητική, και ο πενιχρός μισθός θα πέφτει κι άλλο (άσχετα αν δεν το λένε τώρα φωναχτά) και διάφορα άστοχα και βαρετά σεμινάρια θα χρειάζεται να παρακολουθείς... Αν ο κλάδος των εκπαιδευτικών δώσει έστω και μια ψήφο στην παρούσα κυβέρνηση και την Υπουργό Παιδείας θα είναι άξιος της μοίρα του.

 
Δημήτρης
23 Ιαν 2023 20:30

Η συμμετοχή σε προγράμματα Erasmus ως η αποθέωση της εξωστρέφειας της σχολικής μονάδας... Εδώ γελάμε...Ότι ο διδακτικός χρόνος πάει περίπατο με μαθητές που έχουμε να τους δούμε βδομάδες στην τάξη, γιατί προετοιμάζονται για τη συμμετοχή τους στο Erasmus και που εν τέλει χάνουν την ουσία του σχολείου που είναι να τους μεταδώσει γενικές γνώσεις, ειδικές γνώσεις και γνωστικές δεξιότητες, δεν το λέμε αυτό... Μέσα σε όλα αυτά, έχουμε και την τράπεζα θεμάτων, τα καινούρια προγράμματα σπουδών που έρχονται, την εντατικοποίηση του φόρτου εργασίας εκπαιδευτικού και διευθυντή να επιβαρύνουν τους δύστυχους εκπαιδευτικούς. Πολλά καρπούζια μας βάζεις κάτω από την ίδια μασχάλη, Υπουργέ.
Αν θέλεις, πραγματικά, Νίκη Κεραμέως, να βελτιώσεις το σχολείο και κυρίως τον εκπαιδευτικό, θα πρέπει να αναμορφώσεις τα προγράμματα σπουδών των εκπαιδευτικών σχολών που μόνο εκπαιδευτικούς για το σύγχρονο σχολείο δεν ετοιμάζουν, θα πρέπει να αναβαθμίσεις την κοινωνική θέση και τον κοινωνικό ρόλο του εκπαιδευτικού που τώρα είναι πιο κάτω και από τα τάρταρα, θα πρέπει να δώσεις καλύτερους μισθούς στους εκπαιδευτικούς (έχω δει εκπαιδευτικούς και σχολικούς διευθυντές να εργάζονται τα Σαββατοκύριακα ως γκαρσόνια) για να ζήσουν τις οικογένειές τους.

 
Κίνητρα;;;;
23 Ιαν 2023 17:06

Διαβάζω από πολλούς/πολλές για οικονομικά κίνητρα έτσι ώστε να δεχτούμε την αξιολόγηση.

Δηλαδή πρέπει να μας αξιολογήσει κάποιος/α για το αυτονόητο; Ειλικρινά, δεν το καταλαβαίνω αυτό.

Οι πιο χαμηλόμισθοι υπάλληλοι με τυπικά προσόντα που δύσκολα συναντάς σε άλλους κλάδους του δημοσίου, να λέμε πως θέλουμε την αξιολόγηση αν υπάρχει οικονομική ανταμοιβή.

Όχι κύριοι/κυρίες. Ευχαριστώ, δεν θα πέσω ούτε σε αυτό το τυράκι, έχει κι αυτό φάκα...

Επίσης, λέτε για τις εκλογές. Εδώ θα θυμίσω μόνο τα πρόσφατα αποτελέσματα των εκλογών για τους αιρετούς εκπροσώπους μας....

Αν θες να κάνεις ομελέτα , σπας αυγά. Αλλιώς , φάε κάτι άλλο.

 
Το μεσημέρι αξιολογούνε στο γραφείο
23 Ιαν 2023 16:24

Μετράω ευρώ από τις πλατφόρμες μετρώ,
Είμαι άριστος θα πάρω μόρια πλυντήριο
Αξιολογείς εσύ, αξιολογώ εγώ

 
Μάντης Κάλχας
23 Ιαν 2023 15:23

Μια πρόβλεψη λοιπόν για την περίφημη αξιολόγηση:
1) Θα αξιολογηθούν θετικά σχεδόν όλοι, ας πουμε το 99%. Κανένας "αρνητικά" εκτός από "τρελές" εξαιρέσεις.
2) Κίνητρο μηδέν λοιπόν για ουσιαστική συμμετοχή, θα πέσουν αξιολογήσεις "φασόν" και θα τελειώνουμε.
3) Θα πάρουν σχεδόν όλοι τα περίφημα μόρια, και ξέρετε ΄ολοι τι θα τα κάνουν.

Όπως είπαν και άλλοι, νομίζω ότι μας κοροϊδεύουν. Αυτά τα "μόρια" δεν προσφέρουν απολύτως τίποτα, δεν σε ταϊζουν δεν πληρώνουν τους λογαριαμούς.

 
Εκπαιδευτικός ΠΕ03
23 Ιαν 2023 13:37

Αν σωστά κατάλαβα, το να είσαι "καλός εκπαιδευτικός" δεν έχει καμία αξία στην τάξη, αφού το (και καλά...) Υπουργείο της Παιδείας επιβραβεύει... απομακρύνοντας τους "θετικά αξιολογημένους εκπαιδευτικούς" από την τάξη, καλώντας - και μοριοδοτώντας - την μετάβασή τους σε "θέσεις στελεχών"...
Τι;
Όχι;

 
@ Ταμτάκος
23 Ιαν 2023 11:49

θα φύγω από τον πάγκο ,αν δε διαλέξω, μου βάζεις μικρά . θα διαλέξω μεγάλα , να πιάσουν τόπο !

 
Τερέντιος
23 Ιαν 2023 11:12

Με αξιολογείς, σε αξιολογώ.
Εσύ θετικά, εγώ αρνητικά
Εγώ στο σχολείο, εσύ στο σπίτι
Με μισείς, αδιαφορώ
Εσύ στα λεφτά, εγώ στα παιδιά
Εγώ τον Φίλη, εσύ τριφύλλι

 
Ταμτάκος
23 Ιαν 2023 08:54

Ελάτε καλέ κυρίες, ελάτε να πάρετε... Έλα καλέ κύριε, να πάρεις μόρια... Έχω ωραία μόρια...!

 
@Κίμωνας
23 Ιαν 2023 08:51

Μεγάλο λάθος, αγαπητέ Κίμωνα.
Δε λειτουργούμε έτσι... Δε γινόμαστε διευθυντές, για να μην πάρει τη θέση ένας άλλος (πιθανώς ανάξιος διευθυντής). Γινόμαστε διευθυντές για να προσφέρουμε εμείς ό,τι καλύτερο μπορούμε, εφόσον θεωρούμε και πιστεύουμε ό,τι μπορούμε να προσφέρουμε. Γιατί εάν δεν το θέλεις, μην το κάνεις... Εγώ προσωπικά πρόσφερα για 10 χρόνια (έτσι θεωρώ τουλάχιστον) και μετά παραιτήθηκα, γιατί δεν ανέχομαι να με κοροϊδεύει η κα Κεραμέως και η κυβέρνηση της δεξιάς. Και θεωρώ ότι έχω πα΄ρα πολλά προσόντα, αλλά αυτό στη διοίκηση του ελληνικού σχολείου δε σημαίνει και πολλά πράγματα. Αν αναλάβει ο "ανάξιος" με λιγότερα προσόντα, ας προσέχει τότε... Γιατί στην αξιολόγηση ξέρεις, θα υπάρχουν και οι ενστάσεις και οι δικαστικές αγωγές, εφόσον σε αδικήσει ο προϊστάμενός σου ή ο Σύμβουλος.

 
Πιτσιφλής
23 Ιαν 2023 08:19

- Τον έφτιαξα δάσκαλε τον ηλιακό. Η βαλβίδα είχε κολλήσει, συμπλήρωσα και υγρά. Όλα καλά.
- Τι σου οφείλω μάστορα;
- Πενήντα ευρώ.
- Πενήντα;
- Ναι, γιατί πολλά είναι; Η βενζίνη μόνο....
- Να σου δώσω είκοσι αυγά βιολογικά για τα κοπέλια σου και εκατό μόρια;
- Τι είναι αυτά;
- Κρυπτονομίσματα, αυτά μας δίνει το υπουργείο τώρα.
- Έλα, πλήρωσέ με τώρα, γιατί έχω μια βλάβη στου Φωτάκη το σπίτι και πρέπει να είμαι στο Ρέθυμνο στις δώδεκα!

 
Πολίτης 2023
23 Ιαν 2023 07:36

Αναμένεται σύντομα και το...μόρια PASS για τους εκπαιδευτικούς.
Αναρωτιέμαι ποιος ο λόγος ύπαρξης της ΔΟΕ και της ΟΛΜΕ όταν σε όλη τη διάρκεια των διαδικασιών για την επιλογή στελεχών εκπαίδευσης, ήταν απλά άφωνες.
Εκτός και οι συνάδελφοι που θέλουν να εξελιχθούν σε στελέχη δεν είναι πλέον ...εκπαιδευτικοί για αυτούς.

 
ΝΟ
23 Ιαν 2023 07:05

@
Να διαβάζουμε και λίγο το νόμο. Λέει για τους αρνητικά αξιολογούμενους διευθυντες

 
lena
23 Ιαν 2023 04:08

Η αρνητική ψήφος στις εκλογές δε θα έχει τιμωρητικό χαρακτήρα αλλά βελτιωτικό!

 
Δώσαμε γυναίκα δώσαμε....
23 Ιαν 2023 01:40

Εγώ πάντως θέλω να ευχαριστήσω την κα. Υπουργό! Μου έδωσε καταπληκτική ιδέα-λύση, κάθε φορά που η κυρά θα μου ζητάει λεφτά....

 
teos
23 Ιαν 2023 00:35

@αντί να απαξιωθεί η υπεραξία των στελεχών: Επιστροφή στο 2015...τότε που είχαν όλοι πρόσβαση σε θέσεις ευθύνης ...δια της ψήφου του ΣΔ, ελέω συριζα (φτου στον κόρφο μας μην ξαναεπιστρέψει!). Κάποιοι ονειρεύονται παλινόρθωση της πρωτοδεύτερης φοράς ..."αριστεράς". Αλλοίμονό μας!!!

 
Τώρα χάσαμε την άκρη?
23 Ιαν 2023 00:11

Προς @Greek αξιολόγηση 22 Ιαν 2023 20:57
- Τη "λύση Αρβανιτόπουλου" την αξιολόγησαν οι πολίτες το 2015 στις κάλπες.
- Η κ. Υπουργός απλώς τόλμησε να μην το κάνει, για να μην έχει την ίδια τύχη (έτσι νομίζει).
- Μάλλον σχεδιάζει "εκδικητικές αξιολογήσεις" σε περίπτωση αρνητικής συμμόρφωσης.... αλλά δεν ξέρει τι αξιολόγηση σχεδιάζουμε εμείς για εκείνη.
- Άκρη δεν βγαίνει εδώ και 3,5 χρόνια με την κυρία. Στο παρά πέντε των εκλογών θα τη βρούμε?

ΥΓ. Κορυφαίο: "Ολοένα και περισσότεροι εκπαιδευτικοί είναι θετικά διακείμενοι στην αξιολόγηση". Ποιός τους το είπε?... Το Predator?

 
dimitris
23 Ιαν 2023 00:05

Στο βασικό στοιχείο το οποίο θα πρέπει να επενδύσει το υπουργείο ειναι στην δημιουργία αφοσιωμένων στελεχών και εκπαιδευτικών οι οποίοι θα παρέχουν υψηλού επιπέδου μόρφωση, εκπαίδευση και οργάνωση της εκπαιδευτικής κοινότητας. Αυτό για να πραγματοποιηθεί χρειάζεται προγραμματισμό και αποφασιστικότητα στην λύση των μακροχρονιων προβλημάτων της εκπαίδευσης.

 
Νεοδιοριστη
22 Ιαν 2023 23:51

Συγνωμη..
Για τη συνάδελφο που λέει "του τύπου θα αρχίσει με τους νεοδιοριστος που δεν είναι με διαγωνισμό..."
Έχω κριθεί κ εγω πετύχει σε 2 Διαγωνισμούς ΑΣΕΠ
κατέχω μεταπτυχιακό διετές (εσωτερικού με εισαγωγικές εξετάσεις.. Όχι κατά παραγγελία από εξωτερικό.. ) Κ φυσικά σεμινάρια.. γλώσσες.. προϋπηρεσία χρόνων ως αναπληρώτρια ακριβως γιατι ηταν κ τα χρόνια της κρίσης με μη δεν διορισμούς..
Πολυ ωραία ως εδω.
Προσωπικα χρειάζομαι βεβαίως μια αξιολόγηση σύντομα... κατα τα λεγονενα σας.. Πέρασε καιρός..

 
Ekpaideytikos
22 Ιαν 2023 23:48

Ρε παιδιά χαλαρά !!! υπάρχουν 800 Σ.Ε και 200.000 εκπαιδευτικοί σωστά ? χοντρικά στον κάθε σύμβουλο αντιστοιχούν 250 εκπαιδευτικοί αν παρακολουθήσει 2 διδακτικές ώρες στον καθένα για δειγματική μας κάνουν 500 ώρες δηλαδή αν βλέπει 4 εκπαιδευτικούς την εβδομάδα έχουμε 125 εβδομάδες δηλαδή ( με συνεχή ροή αν βγάλουμε εξετάσεις κλπ) περίπου 5 χρονια πόσα χρόνια είναι η θητεία των Συμβούλων ?? Η υπουργάρα μας που καλά της τα έλεγε ο πρωην για την σχέση της με τα μαθηματικά (αχ τα έρμα) και είναι άσχετη και μια έρμη πράξη δεν είναι άξια να κάνει. Το υπουργείο μόνο να δίνει εντολές που δεν εφαρμόζονται ξέρει απλά κάποιοι ξέρουν και να ψηφίζουν !!!!!

 
Πυροτέχνημα.. άκαπνο!
22 Ιαν 2023 23:35

Κανείς εκπαιδευτικός δεν θέλει την αξιολόγηση!
Τι είδους αξιολόγηση με 730€ μηνιαίως και μακριά από τον τόπο κατοικίας τους; Ντροπή γι'αυτά που λέγονται και γίνονται.
Η υλική υποδομή των σχολείων βγήκε από την αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας (πώς θα αξιολογήσουν εκπαιδευτικούς σε "παράγκες"); Αυτό εκθέτει τα αρμόδια υπουργεία στον λαό και στην ΕΕ.
Βέβαια θα πουν ότι και οι 300 της Βουλής αξιολογούνται. Με τα τόσα πολλά χιλιάρικα που παίρνουν μηνιαίως, επιβάλλεται να αξιολογούνται.
Οι ίδιοι όμως δεν δέχονται να δουλέψουν με μισθούς των 730€ και να τους αξιολογεί και ο λαός!! (Δεν ακούσαμε και κάποιον να πρότεινε μείωση των μισθών τους έως το χιλιάρικο..)
Γνωρίζουμε μόνιμους καθηγητές Γερμανούς που διδάσκουν στη χώρα τους ότι η Γερμανία που έχει το 2ο καλύτερο ευρωπαϊκό μισθολόγιο δεν αξιολογεί τους εκπαιδευτικούς της.
Οι Κύπριοι εκπαιδευτικοί κάνανε σύσσωμοι αγώνα, με μπροστάρηδες τους συνδικαλιστές τους και έτσι κερδίσανε, δεν μειώθηκαν οι μισθοί τους ούτε αυξήθηκε το ωράριό τους. Όλοι ενωμένοι ήταν μάθαμε..
Υπάρχουν πρότυπα άρα και ελπίδα..

 
αντί να απαξιωθεί η υπεραξία των στελεχών,
22 Ιαν 2023 22:24

αντί να έχουν όλοι πρόσβαση σε θέσεις ευθύνης , αντί να βελτιωθεί όλο το εκπαιδευτικό σύστημα στην ουσία , τι λεει η άσχετη;;;;
καλή ψήφο σε όλους - εκτός εκπαιδευτικών ιδιαίτερα

 
22 Ιαν 2023 21:47

@Κρεων
Θα αξιολογηθείς!
Μείον ένα μόριο από τώρα γιατί δεν έβαλες τόνο στο όνομά σου.

 
Maria
22 Ιαν 2023 21:45

Να δω να πηγαίνουν εκτός έδρας για τις αξιολογήσεις (με έξοδα του κράτους)....και τι στον κόσμο

 
Νίκη
22 Ιαν 2023 21:26

Σαν το σύννεφο τρέχει, σαν ίσκιος διαβαίνει.
Τα πανιά του φουσκώνουν στο πρίμο αγεράκι.
Κάπου πρέπει να χιμήξει, καθώς το γεράκι.
Τ’ είναι κείνο στη θάλασσα την αφρισμένη;

Να ’τανε τάχα πλεούμενο; Να ’ναι καράβι;
Τρομαγμένα τα κύματα φεύγουν μπροστά του.
Μια σηκώνεται ορθό, μια βυθίζεται κάτου,
Μια πηδάει στον αφρό κι απ’ τον ήλιο ανάβει.

Πες αλήθεια, της θάλασσας είσαι στοιχειό;
Ποιαν εκδίκηση τρέχεις απόψε να πάρεις;
Στο τιμόνι ποιον έχεις; Και μου ’πε:
– Η Νίκη με πηγαίνει στην Ιθάκη!....

 
@Greek αξιολόγηση
22 Ιαν 2023 20:57

Το ζήτημα που αναφέρεις το είχε λύσει η <<αξιολόγηση Αρβανιτόπουλου>>. Για να πάρεις κλιμάκιο, χρειάζεται θετική αξιολόγηση. Η κ. Υπουργός απλώς δεν τόλμησε να το κάνει. Μάλλον σχεδιάζει <<εκδικητικές επιμορφώσεις>> σε περίπτωση αρνητικής αξιολόγησης. Άστο καλύτερα, δεν βγαίνει άκρη......

 
Υποψήφιος
22 Ιαν 2023 20:32

Βλέπω το επόμενο σλόγκαν του υπουργείου: Αξιολογηθείτε για να πάρετε μόρια!

 
Κρεων
22 Ιαν 2023 20:29

Αγαπητή Κεραμεως, δεν έχω βλέψεις για στέλεχος. Δε θέλω καθόλου. Δε μαρεσει. Θέλω μόνο την τάξη μου. Επομένως κίνητρο για εμένα προσωπικά δεν υπάρχει. Επομένως δε θα μπω στη διαδικασία. Σαν κι εμένα...πολλές χιλιάδες. Απλώς σε ενημερώνω για να βρεις κάποιο άλλο πιο πιασαρικο κίνητρο γιατί αυτό δεν πιάνει...

 
Greek αξιολόγηση
22 Ιαν 2023 20:20

Δηλαδή αν αξιολογηθούν "θετικά" οι μισοί εκπαιδευτικοί (μάλλον και πολύ περισσότεροι), τότε θα γίνουν στελέχη όλοι αυτοί για να πάρουν αύξηση;
Μην υποτιμάτε τη νοημοσύνη μας ρε παιδιά, λίγο έλεος... Που τα είδατε αυτά; Γιατί δεν μπορείτε να πάρετε μια καλή πρακτική από κάπου αλλού να τη φέρετε εδώ; Γιατί όλα πατέντες στο γόνατο; Είμαι σίγουρη ότι δε θα κρατήσει αυτό το πράγμα, δεν είναι δυνατόν.

 
Γιάννης Ν
22 Ιαν 2023 20:20

Ανταλλάσσονται μόρια με ψήφους; Δε νομίζω. Θα ανταποδώσουμε στα ίσα.

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ