ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ

Σχολική βία-Τι προβλέπει το Σχέδιο Νόμου- Η ανώνυμη καταγγελία από μαθητές και επώνυμη από γονείς ο "κορμός" των προτεινόμενων διατάξεων

Ομάδες δράσης στα σχολεία και στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης
Δημοσίευση: 02/02/2023
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Η λειτουργία πλατφόρμας για αναφορές περιστατικών βίας με τη δυνατότητα και  ανώνυμης αναφοράς, και η σύσταση ομάδων δράσης  στα σχολεία και στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, είναι ο "κορμός" του Σχεδίου Νόμου για τη σχολική βία, το οποίο παρουσίασε η υπουργός Παιδείας Ν. Κεραμέως, σήμερα, στο υπουργικό Συμβούλιο.

Ειδικότερα,   Σχέδιο Νόμου προβλέπει τα εξής:

1. Κατασκευή και λειτουργία ηλεκτρονικής  πλατφόρμας  στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ σε συνεργασία με την κεντρική επιτροπή εμπειρογνωμόνων.

2. Σε αυτήν, οι μαθητές θα μπορούν να αναφέρουν περιστατικά, συμπληρώνοντας την ειδικά διαμορφωμένη φόρμα καταγραφής περιστατικού ανώνυμα ή επώνυμα, ενώ οι γονείς θα μπορούν να αναφέρουν περιστατικά επώνυμα.

3. Για την καταγγελία  Θα απαιτείται η σύνδεση με κωδικούς Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου (για μαθητές) ή Taxis (για γονείς).

4. Η καταγγελία  θα αποστέλλεται στην:

α) Ομάδα Δράσης, με αποδέκτες των αναφορών τους Υπεύθυνους Αντιμετώπισης της Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού της οικείας σχολικής μονάδας, που θα μπορούν να επιληφθούν αμέσως των περιστατικών αυτών,

β) Ομάδα Δράσης της αρμόδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

5. Σε περίπτωση αδυναμίας επίλυσης του ζητήματος σε επίπεδο σχολείου, η σχολική ομάδα δράσης καταφεύγει στην αρμόδια ομάδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης για υποστήριξη.

6. Επιπλέον, θα δίνεται η δυνατότητα στον αναφέροντα να παρακολουθήσει την πορεία της αναφοράς του μέσω της ειδικά διαμορφωμένης πλατφόρμας.

Δημιουργία  ομάδων  δράσης  

Α. Σε επίπεδο σχολικής μονάδας, ο Διευθυντής μαζί με έναν εκπαιδευτικό που ορίζεται από εκείνον (στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση) ή τον Σύμβουλο Σχολικής Ζωής (στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση) θα είναι Υπεύθυνοι Αντιμετώπισης της Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού, και,

  • θα λειτουργούν ως σημείο αναφοράς και ενημέρωσης για θέματα σχολικού εκφοβισμού
  • θα υλοποιούν εκπαιδευτικές δράσεις και προγράμματα ευαισθητοποίησης στη σχολική μονάδα τους και
  • θα επιλαμβάνονται περιστατικών ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού, σε άμεση επικοινωνία με την τετραμελή Ομάδα Δράσης της Διεύθυνσης στην οποία υπάγονται.

Β. Σε επίπεδο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης:

  • Θα λειτουργήσουν τετραμελείς Ομάδες Δράσης, αποτελούμενες από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης, έναν Σύμβουλο Εκπαίδευσης, έναν ψυχολόγο και έναν κοινωνικό λειτουργό, ώστε να υπάρχει εποπτεία του προγράμματος σε τοπικό επίπεδο.
  • Οι Ομάδες Δράσεις θα συντάσσουν ετήσιες εκθέσεις με τις παρατηρήσεις και τα συμπεράσματά τους για τα περιστατικά ενδοσχολικής βίας που έλαβαν χώρα μαζί με τις προτάσεις τους, και θα τις υποβάλλουν στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης ο οποίος θα ενημερώνει τακτικά το ΥΠΑΙΘ, εξασφαλίζοντας τη χάραξη μελλοντικής πολιτικής ενάντια στην ενδοσχολική βία βάσει δεδομένων.

Γ. Σε κεντρικό επίπεδο, θα συσταθεί επιτροπή εμπειρογνωμόνων που θα έχει την ευθύνη για την εποπτεία και την επιμέλεια του προγράμματος, καθώς και τη συναγωγή σχετικών συμπερασμάτων.

Η επιτροπή θα αναλάβει την εκπόνηση ειδικών πρωτοκόλλων πρόληψης και χειρισμού φαινομένων ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού.

Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται, κατά την άποψη του υπουργείου Παιδείας,  η επιστημονική αρτιότητα του προγράμματος.

Το Σχέδιο Νόμου  προβλέπει ακόμη τη θεσμική κατοχύρωση δυνατότητας συνεργασίας μεταξύ φορέων και δομών που δραστηριοποιούνται κατά της ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού

Τέλος, το  Σχέδιο Νόμου συμπληρώνει πρωτοβουλίες που ήδη έχει αναλάβει στην ίδια κατεύθυνση και εφαρμόζει το υπουργείο, ενδεικτικά:

1.  Απασχόληση 3.200 ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών [από περίπου 1.600 το 2019].

2. Θεσμοθέτηση Συμβούλου Σχολικής Ζωής σε κάθε σχολική μονάδα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

3. Υποστηρικτικοί φορείς (Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης, ΚΕΔΑΣΥ) παρεμβαίνουν άμεσα. Από το 2018-2019 έχει αυξηθεί κατά 152% η συνολική δαπάνη για τις υποστηρικτικές δομές.

4.  Οριζόντιες επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών μας

5. Εισαγωγή των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα από το Νηπιαγωγείο μέχρι το Γυμνάσιο με θεματικές για σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη συμπερίληψη και την ψυχική και συναισθηματική υγεία και πρόληψη με στόχο τη δημιουργία κουλτούρας πρόληψης της σχολικής βίας και την καλλιέργεια του αλληλοσεβασμού αλλά και την ενημέρωση και ενδυνάμωση των παιδιών, ώστε να προστατεύουν τον εαυτό τους από τη σεξουαλική θυματοποίηση και βία.

Το νομοσχέδιο θεσπίζει το πρόγραμμα «Ζούμε Αρμονικά ΜΑΖΙ, Σπάμε τη Σιωπή!». Απευθύνεται σε μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς και στελέχη εκπαίδευσης και σκοπός του είναι η αντιμετώπιση και προστασία παιδιών και εφήβων από κάθε μορφή βίας και σχολικού εκφοβισμού και η δημιουργία ασφαλών, συμπεριληπτικών και υγιών σχολικών κοινοτήτων και εκπαιδευτικών περιβαλλόντων, ικανών να προάγουν την αρμονική ψυχοκοινωνική ανάπτυξη και πρόοδο όλων των μαθητών/τριών και εκπαιδευμένων. Στο πλαίσιο του προγράμματος:S

Συστηματικές επιμορφώσεις εκπαιδευτικών

-Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) θα αναπτύξει νέο και εμπλουτισμένο υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Άμεσος στόχος είναι η επιμόρφωση των Ομάδων Δράσης των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και των Υπεύθυνων Αντιμετώπισης της Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού των σχολικών μονάδων μέσα στο πρώτο έτος λειτουργίας του προγράμματος.

-Το Σεπτέμβριο του 2022 διενεργήθηκε σημαντική επιμόρφωση στελεχών εκπαίδευσης για θέματα διαχείρισης σχολικής βίας. Επιμορφώθηκαν 202 στελέχη εκπαίδευσης (Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, Διευθυντές Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας και Προϊστάμενοι ΚΕΔΑΣΥ). Οι θεματικές της επιμόρφωσης συμπεριελάμβαναν τις σύγχρονες τάσεις στην μελέτη και αντιμετώπιση της σχολικής βίας και του εκφοβισμού, την πρόληψη και αντιμετώπιση της σχολικής βίας και του εκφοβισμού και τον διαδικτυακό εκφοβισμό στην εποχή του COVID-19.

-Η πλατφόρμα θα περιέχει επίσης πρωτόκολλα διαχείρισης περιστατικών, καλές πρακτικές, καθώς και στοχευμένο ενημερωτικό υλικό προς ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας, τους γονείς και το ευρύτερο κοινό, λειτουργώντας έτσι ως κεντρικός ψηφιακός κόμβος του ΥΠΑΙΘ κατά της ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού.

Σχόλια (29)

 
ΜΙΧΑΛΗΣ
04 Φεβ 2023 19:26

Σε αυτήν, οι μαθητές θα μπορούν να αναφέρουν περιστατικά, συμπληρώνοντας την ειδικά διαμορφωμένη φόρμα καταγραφής περιστατικού ανώνυμα ........
......
3. Για την καταγγελία Θα απαιτείται η σύνδεση με κωδικούς Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου (για μαθητές) ........

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ΑΥΤΟ ΜΟΝΟ Η ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙ

 
Γεωργοδάσκαλος
04 Φεβ 2023 12:22

Το πρόβλημα της κοινωνίας μας είναι η άγνοια ή αγνοηση της έννοιας της ατομικής ευθύνης. Από τη στιγμή που φταίνε όλοι οι άλλοι εκτός από μένα είναι εύκολο να βάλω την κουκούλα της ανωνυμίας και να δείχνω αριστερά δεξιά. Δεν περίμενα τίποτα καλύτερο από το υπουργείο που μας έχει συνηθίσει σε ανοησίες βλακείες και μπούρδες επιεικως.

 
Nik
03 Φεβ 2023 15:18

Τα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα του παιδιού και της οικογένειάς του δεν λύνονται με πλατφόρμες ούτε με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς . Όλα λύνονται με ανάπτυξη και κοινωνικές και οικονομική ευημερία

 
@ dimitris
03 Φεβ 2023 15:10

Ωραιο πέταγμα της μπάλας στην κερκίδα. Την ίδια άποψη φαντάζομαι θα έχετε και για τη βία εκτός σχολείου; Το νουμερο 1, το οποίο είναι να απομακρύνεται ο θύτης από το περιβάλλον και να προστατεύεται το θύμα, και να υπάρχουν ΚΑΠΟΙΕΣ συνέπειες; Εκείνο πότε θα το πιάσουμε; Αφού σκύψουμε πάνω στα προβλήματα της κοινωνίας, φέρουμε έναν ψυχολόγο για τον καθένα μας, μελετήσουμε, ψάξουμε ασχοληθούμε, αλλάξουμε την τροχιά της Γης και μετά;

 
sto_zoumi
03 Φεβ 2023 14:42

Νομοσχέδια από ανθρώπους που έχουν πλήρη άγνοια για τις πραγματικές καταστάσεις. Ο ποινικός κώδικας για την ανήλικη παραβατικότητα είναι για τα τα πανηγύρια. Το θεσμικό πλαίσιο για την παραβατικότητα στα σχολεία που δεν τολμάει να αναφέρει τη λέξη ποινή αλλά το εύηχο "παιδαγωγικά μέτρα" είναι ακόμα περισσότερο για τα πανηγύρια. Η έλλειψη πολιτικής βούλησης να αντιμετωπιστεί το θέμα ριζικά οδηγεί σε καραγκιοζιλίκια σαν το υπό ψήφιση νομοσχέδιο. Η πολιτική ηγεσία ξέρει να δείχνει το σκληρό της πρόσωπο εκεί που την παίρνει, αλλά στα θέματα που κάνουν τζιζ άλλα λόγια ν' αγαπιόμαστε.

 
Κ.Α.
03 Φεβ 2023 14:39

Πριν από αυτό το νομοσχέδιο ας επαναφέρει η ΝΔ στις ποινές ουσιαστικό περιεχόμενο, ξεπερνώντας τα κόμπλεξ της απέναντι στην προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που μετέτρεψε τις ποινές για τους μαθητές σε ποινές που επιβαρύνουν τον Διευθυντή του σχολείου. Η αποβολή δεν σημαίνει πλέον ότι ο μαθητής μένει στο σπίτι του και οι γονείς αναλαμβάνουν έστω να δούνε τι συνέβη, γιατί συμβαίνει κλπ αλλά ο μαθητής έρχεται σχολείο και απασχολείται με ευθύνη του Διευθυντή! Αυτήν την πρωτοτυπία ΣΥΡΙΖΑ διατηρεί και η ΝΔ! Οι μαθητές με παραβατική συμπεριφορά μας "δουλεύουν" όλους, οι γονείς τους ήσυχοι συνεχίζουν να αδιαφορούν για τη δράση των παιδιών τους και τώρα η ΝΔ μας λέει ότι χρειάζεται πλατφόρμα καταγγελιών! Δείχνουν πόσο έξω από την πραγματική καθημερινή σχολική ζωή βρίσκονται.

 
δσ
03 Φεβ 2023 12:58

δεν περιμεναμε κατι καλυτερο... επειδη δεν εχουμε καθαριστριες και φυλακες να βαλετε ομαδες δρασεις εκπαιδευτικων και γι αυτα

 
ποια ανωνυμία ακριβώς διασφαλίζεται;
03 Φεβ 2023 12:46

Για την καταγγελία Θα απαιτείται η σύνδεση με κωδικούς Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου (για μαθητές)

 
niksemertz
03 Φεβ 2023 12:14

Φληναφήματα και πομφόλυγες

 
Μαζευτείτε με τις Ψηφιο-θεραπείες σας της τελευταίας ώρας
03 Φεβ 2023 12:08

Θα γεμίσει ο ιστότοπος από ανώνυμες καταγγελίες πιτσιρικάδων για να κάνουν την πλάκα τους, με εκπαιδευτικούς να διεξάγουν "ανακρίσεις" στα σχολεία.
Θα υπάρχουν κηδεμόνες που θα εκθέσουν όλα τα στοιχεία τους, μέσω taxisnet, για το παιδί τους, όχι μόνον στο σχολείο του, αλλά και στην πλατφόρμα καταγγελιών?
Η απόδοση της υπουργού σας δεν καλύπτεται από το "ψηφιακό σας νέφος".

 
Πολίτες
03 Φεβ 2023 11:39

Αν δεν υπάρχει η συνειδητότητα....των ποινών.....δεν θα αλλάξει τίποτα.
Τιμωρείται το παιδί και το φορτώνεται ο Δ/ντής .....δήθεν να το απασχολήσει ......Ποινή για γέλια.....!!!
Θα ήθελα να μας πει ο φωστήρας που το πρότεινε......να του στείλουμε ένα παιδί να το απασχολήσει εκείνος.....!!!
Γελάνε οι μαθητές.....με το ποινολόγιο......!!!
Όσο για τη θεωρία .....για όλα φταίει η ακρίβεια.....και τα σημερινά προβλήματα.....!!!
Να θυμίσω ότι στην επαρχία μέχρι το 2000.... τα πιο πολλά σπίτια είχαν για θέρμανση......ΜΙΑ ΣΟΜΠΑ......!!!

 
εκπαιδευτικός
03 Φεβ 2023 11:24

Είναι αναγκαίο να υπάρχουν πρωτόκολλα σαφώς ορισμένα, ώστε να γνωρίζει το σχολείο τον τρόπο νόμιμης αντιμετώπισης. Επίσηςείναι αναγκαίο να διασφαλίζεται ο εκπαιδευτικός σε περίπτωση που αντιληφθεί πρόβλημα και θέλει να το καταγγείλει.

 
ΝΟ
03 Φεβ 2023 11:11

@dimitris
Ασφαλώς δεν λύνεται. Αντιμετωπίζεται.
Ασφαλώς φταίει η οικογένεια. Πολλές θεωρίες επί του θέματος. Πως θα μπεις στην οικογένεια με το έτσι θέλω?
Ο καθένας, κάνει παιδί και το αφήνει στην τύχη του. Τουλάχιστον, η νομοθεσία να δημιουργήσει μια αφετηρία αντιμετώπισης. Συμφωνώ με τις ποινές. Η ατιμωρησία έχει παρενέργειες. Προτιμότερος ο διάλογος και ο πολιτισμός, αλλά δεν βρίσκουν παντού πρόσφορο έδαφος.

 
dimitris
03 Φεβ 2023 10:52

Η σχολική βια δεν λύνεται με νομοσχέδια. Χρειάζεται ιδιαίτερη διερεύνηση στο ιδιαίτερο οικογενειακό περιβάλλον. Χρειάζονται κοινωνικοί λειτουργοί οι οποίοι θα ασχοληθούν πραγματικά με το θέμα της βίας. Φτώχεια, ανέχεια, ανεργία γονέων, κοινωνικές ανισότητες από αυτά τα κοινωνικά φαινόμενα θα πρέπει να αρχίσει η έρευνα. Κοινωνικές ανισότητες μεταξύ των μαθητών στην πιο ευαίσθητη ηλικία των μαθητών την εφηβική, θα παράγουν βια.

 
Ιωάννης Κ.
03 Φεβ 2023 10:06

Όλα αυτά είναι "να 'χαμε να λέγαμε". Με γραφειοκρατικά μέτρα δεν λύνεται κανένα κοινωνικό πρόβλημα. Το πρόβλημα της βίας ξεκινά μέσα από το σπίτι και στο σχολείο γίνεται ακόμη χειρότερο, όλα ως αποτέλεσμα της ΑΠΑΙΔΕΙΑΣ που έχει σαρώσει όλη την κοινωνία. Η ελληνοκεντρική παιδεία, με τον μοναδικό της πλούτο και το νόημα ζωής που προσφέρει, έχει εξοβελιστεί πλέον από τα σχολεία και οι κύριοι του Υπουργείου απλά προσπαθούν να διαχειριστούν τα αποτελέσματα των καταστροφικών πολιτικών τους εδώ και πολλές δεκαετίες.

 
ph
03 Φεβ 2023 10:03

Αν δεν υπάρχει αποβολή, ώστε η οικογένεια να ασχοληθεί πραγματικά, δεν θα αλλάξει τίποτε. Είμαστε εντελώς άοπλοι και αντικείμενο συκοφάντησης. Συνήθης έκφραση "α το σχολείο δεν κάνει τίποτε". Φυσικά τώρα θα το γράφουν και στην πλατφόρμα.

 
Έρχεται η ώρα σας.
03 Φεβ 2023 10:02

Άρες μάρες κουκουνάρες. Άλλη μια κενολογία. Λεφτά να σπαταλάμε, προσλήψεις να κάνουμε. Ποινές θα πέφτουνε ή θα έχει ένα χάϊδεμα το αυτάκι για θύτες και θύματα και τέλος;
Το έχετε παραξηλώσει στον λαϊκισμό. Ευτυχώς τελειώνει ο χρόνος της διακυβέρνησης σας.

 
Μουφα...
03 Φεβ 2023 09:54

Αυτό είναι το νομοσχέδιο; ΜΙα εφαρμογή για να στέλνεις αναφορες; Λες και δεν μπορείς να πας στο γραφείο του Δ/ντη ως μαθητής ή γονιός; Ή να πάρεις ένα τηλέφωνο; Μας δουλεύετε ρε;!!
Που είναι οι προβλέψεις για τις ποινές; Για την προστασία των θυμάτων; Για την απομάκρυνση των δραστών σε σοβαρές περιπτώσεις;
Σκέτη κοροϊδία.

 
ανώνυμα ή επώνυμα
03 Φεβ 2023 09:32

1. Δεν ήμουν ποτέ υπέρμαχος της ανώνυμης καταγγελίας για ευνόητους λόγους.
2. Οι οριζόντιες επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών δεν αποτελούν πανάκεια.
3. Όλα όσα αναφέρονται επικεντρώνονται στις εκπαιδευτικές δομές και στον εκπαιδευτικό. Κάποια παρέμβαση που να επικεντρώνεται στους γονείς πλην της δυνατότητας τους για επώνυμη καταγγελία [γιατί κάλλιστα μπορούν να προτιμήσουν το ανώνυμο μέσω της χρήσης των λογαριασμών των παιδιών τους];;
4. Υπήρχε και παλιότερα πλατφόρμα για καταγγελίες τέτοιου τύπου. Έμεινε στα αζήτητα!!!

 
Φ. Κώστας
03 Φεβ 2023 09:12

Έχουμε μάθει τα παιδιά στην απόλυτη ανωνυμία.

 
Πολίτης Ν
03 Φεβ 2023 09:08

Να δούμε πόσες άλλες επιτροπές και "υπεύθυνους" θα καταφέρουν να ορίσουν και πόση ακόμη γραφειοκρατία να δημιουργήσουν.

Όσο για τις ανώνυμες καταγγελίες, αναρωτιέμαι αν ο ανώνυμα καταγγέλων θα μπορεί να αναφέρει κάποιον άλλο (π.χ. συμμαθητή του) επώνυμα. Αν κάποιος θέλει να εκδικηθεί ένα συμμαθητή του και να τον βάλει "να τρέχει" (έστω και αν αθωωθεί), τι προστασία υπάρχει;

 
Θαθαθαθαθαθαθαθα
03 Φεβ 2023 09:08

Με θα και με να δεν λύνονται τα προβλήματα.
Μια τρύπα στο νερό.

 
Bullying προς εκπαιδευτικούς πού;;;;;;
03 Φεβ 2023 09:08

Αγνοείται η ύπαρξή του.
Αδιαφορία προς τα δικαιώματα των εκπαιδευτικών όπως πάντα.

 
Dg
03 Φεβ 2023 09:01

Όποια και αν είναι η ερώτηση μια πλατφόρμα είναι η απάντηση.

 
Nikos
03 Φεβ 2023 08:45

Μήπως, λέω, μήπως πρέπει να επανέλθουν και οι ποινές μέχρι 5θήμερη αποβολή; Γιατί ωραίες οι δράσεις και τα λόγια αλλά πρέπει να παιδιά να μάθουν ότι υπάρχουν και συνέπειες για τις πράξεις τους.
Από λόγια, ανούσια σεμινάρια και ημερίδες χορτάσαμε .

 
Πε19
03 Φεβ 2023 07:17

Ποιος θα τα κάνει αυτά και πότε? Και τελικά μάθημα πότε θα γίνεται?

 
πανος
03 Φεβ 2023 07:12

με όλα ασχολείστε και έχετε προτάσεις..... εκτός από το ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ!Το οποίο κάποτε θα μας κοστίσει αλλά θα είναι πλέον πολύ αργά!

 
Μάθημα θα κάνει ;
03 Φεβ 2023 07:08

Χρειάζονται προσλήψεις μόνο για τις πλατφόρμες και τη διαχείριση γιατί αρκετά έχει ο εκπαιδευτικός. Πρέπει να κάνει και μάθημα μη ξεχνάμε.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ