ΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ

Επιστολή πρώην - νυν αποσπασμένωνεκπαιδευτικών με οικογένεια στο εξωτερικό προς την πολιτική ηγεσία

Δημοσίευση: 16/02/2023
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Αξιότιμη κα Υπουργέ Παιδείας Αξιότιμη κα Υφυπουργέ Παιδείας

Την παρούσα επιστολή υπογράφουμε πρώην αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί στο εξωτερικό που έχουμε δημιουργήσει οικογένεια με ομογενή ή αλλοδαπό και βρισκόμαστε σε αναγκαστική άδεια ανευ αποδοχών για να μείνουμε με την οικογένειά μας ή βρισκόματε αναγκαστικά μακριά από αυτήν όπως και εκπαιδευτικοί που ήδη υπηρετούν στο εξωτερικό και έχουν δημιουργήσει οικογενεια ζώντας με την συνεχή ανασφάλεια οτι καθε τέλος του σχολικού έτους το νομικό πλαίσιο θα τους υποχρεώσει σε μια απο τις δυο παραπάνω επιλογές.

Με την περίπτωσή μας όπως και δεκάδων άλλων συναδέρφων που βρίσκονται στην ίδια κατάσταση αποδεικνύεται ότι το νομικό πλαίσιο που διέπει τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο εξωτερικό αντιμετωπίζει σχεδόν εκδικητικά όσους πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους στις ελληνόγλωσσες δομές του εξωτερικού και έκαναν οικογένεια αφαιρώντας μας την δυνατότητα να υποβάλλουμε αίτηση ακόμα και όταν υπάρχουν κενά λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος απόσπασης εκπαιδευτικών από την Ελλάδα. Ουσιαστικά πετάει στο καλάθι των αχρήστων και στερεί την Ελληνόγλωσση εκπαίδευση από πεπειραμένους και έμπειρους εκπαιδευτικούς που γνωρίζουν άριστα την γλώσσα, τις ιδιαιτερότητες και την εκπαιδευτική πραγματικότητα της κάθε χώρας χωρίς επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού με επιμίσθια και έξοδα μετακίνησης. Πάγιο επίσης αίτημα των Ελληνικών εκπαιδευτικών φορέων του εξωτερικού όπως εκφράστηκε και πρόσφατα στην κληρικολαικη συνελευση των Ελληνικών κοινοτήτων Νοτιας Αμερικής τόσο στον υφυπουργο εξωτερικών Κο Κατσανιώτη όσο και στο Γραμματεά απόδημου Ελληνισμού κο Χρυσουλάκη και τους βουλευτές που τους συνόδευαν αλλά και απο δεκάδες άλλους ομογενειακούς φορείς στην Ευρώπη και την Αμερική είναι να μπορούν να παραμένουν ή να δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση εκ νέου, εκπαιδευτικοί που έχουν δημιουργήσει οικογένεια και δεσμούς με την χώρα μια και είναι οι στηλοβάτες των σχολείων και μονάδων του εξωτερικού.

Ο νόμος 4415/2016 της προηγούμενης κυβέρνησης πρακτικά κατήργησε την προτεραιότητα που δινονταν σε εκπαιδευτικους με σύζυγο ομογενή ή αλλοδαπό μόνιμο κάτοικο εξωτερικού θέτωντας με το άρθρο 26 τρία κριτήρια για την παραμονή και δίνοντας έτσι προτεραιότητα στους συναδέρφους που υπέβαλλαν αίτηση από την Ελλάδα με επιμίσθιο. Τα τρια κριτήρια ορίζουν α) 7 συνεχόμενα χρόνια υπηρεσία στο εξωτερικό, β) Τέλεση του γάμου 3 χρόνια πριν την πρώτη παράταση πέραν της πενταετίας γ) Πολύ καλή γνώση σε επίπεδο Γ1 της γλώσσας. Το δεύτερο κριτήριο είναι τελείως απαράδεκτο και αντισυνταγματικό δημιουργώντας σοβαρές διακρίσεις μια και αντιλαμβάνεται την οικογενειακή ενότητα, συνοχή και ευημερία με βάση την ημερομηνία τέλεσης του γάμου καταφέρνοντας από το 2016 να χωρίσει δεκάδες οικογένειες εκπαιδευτικών ή να μας υποχρεώσει σε μακροχρόνιες άδειες άνευ αποδοχών προκειμένου να μείνουμε με τις οικογένειές μας. Το ακόμα πιο απαράδεκτο όμως του συγκεκριμένου νόμου είναι οτι κατα τις προκηρυξεις των αιτήσεων για απόσπαση μας απαγορεύει σχεδόν εκδικητικά να υποβάλλουμε εκ νέου αίτηση ακόμα και όταν υπάρχουν κενά λόγω έλλειψής ενδιαφέροντος από Ελλάδα χωρίς κανένα απολύτως κόστος για το ελληνικό Δημόσιο.

Η παρούσα κυβέρνηση ως αντιπολίτευση τότε, καυτηρίασε αυτές τις επιλογές μιλώντας για έλλειψη σεβασμού απέναντι στις οικογένειες των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών κτλ

Η απόφαση 83046/Η2 της 1ης Ιουλίου 2020 δυστυχώς δεν βελτίωσε την κατάσταση.

Πρέπει να υπάρξει άμεσα αλλαγή του πλαισίου των αποσπάσεων με άμεση απόσυρση τόσο της διάταξης που θέτει ως ανώτατο όριο απόσπασης τα έξι έτη όσο και αυτής που απαγορεύει σε όσους ήδη υπηρετήσαν στο εξωτερικό να υποβάλλουν εκ νέου αίτηση πόσο περισσότερο αυτών που έχουν δημιουργήσει οικογένεια εκεί. Προτείνουμε όπως συμβαίνει και στο εσωτερικό τη δημιουργία ενός ενιαίου πίνακα, στον οποίο θα εντάσσονται όλοι οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί-ανεξάρτητα από τον χρόνο προηγούμενης υπηρέτησης στα σχολεία του εξωτερικού- και από τον οποίο θα επιλέγονται οι προς απόσπαση, βἀσει αντικειμενικών και κοινωνικών κριτηρίων, ώστε να διασφαλίζεται η αρχή της αξιοκρατίας και της παροχής ίσων ευκαιριών σε όλους τους ενδιαφερόμενους/ες.

Από τον ενιαίο αυτό πίνακα οι εκπαιδευτικοί θα αποσπώνται για 5 χρόνια με βάση τη σειρά κατάταξής τους και κατόπιν για 3, λαμβάνοντας επιμίσθιο αν προηγουμένως δεν το έχουν λάβει, ενώ όποιος/α επιθυμεί να αποσπαστεί έχοντας ήδη λάβει κατά το παρελθόν το επιμίσθιο για τα χρόνια που προβλέπει η νομοθεσία, θα αποσπάται λαμβάνοντας αποκλειστικά τις τακτικές του/της αποδοχές στην Ελλάδα χωρίς να λαμβάνει τα έξοδα μετάβασης και οριστικής επιστροφής.

Προτείνουμε επίσης να καταργηθουν οι παρατάσεις του άρθρου 6 παραγράφου 6 της απόφασης 83046/Η2 της 1ης Ιουλίου 2020 και όσοι συνάδερφοι συμπληρώνουν το χρονικό όριο απόσπασης στο εξωτερικό και θελουν να παραμείνουν να υποβάλλουν αίτηση απόσπασης και όχι παράτασης και να εντάσσονται έτσι στον παραπάνω ενιαίο πίνακα διασφαλίζοντας έτσι ίδια αφετηρία και ίσες ευκαιρίες για όλους.

Οι παραπάνω προτάσεις θα δώσουν λύση στις απαράδεκτες διακρίσεις που διέπουν το νομικό πλαίσιο αυτήν την στιγμή και το σημαντικότερο θα θεραπεύσουν το χρόνιο πλέον πρόβλημα της έλλειψης εκπαιδευτικών που επιθυμούν να αποσπαστούν στο εξωτερικό και την κάλυψη των κενων.

Βρισκόμαστε σε χώρες που τα συντονιστικα γραφεία δίνουν κενά, δεν υπάρχει ενδιαφέρον από Ελλάδα για απόσπαση και το παράλογο νομικό πλαίσιο δεν μας επιτρεπει να τα καλύψουμε. Δώστε μας με την φετινή προκήρυξη αποσπάσεων την ευκαιρια σε όσους έχουμε υπηρετήσει στο εξωτερικό να υποβάλλουμε αίτηση, δώστε μας την δυνατότητα να προσφέρουμε τις πολύτιμες υπηρεσίες μας στην ελληνόγλωσση εκπαίδευση και να είμαστε κοντά στην οικογένειά μας χωρις καμια επιβάρυνση με επιμίσθια και έξοδα μετάβασης. Παρακαλούμε θερμα να εισακουστούν οι προτάσεις μας δίνοντας λύση τόσο στα προβλήματα των εκπαιδευτικών και τις αδικίες που δημιουργεί το νομικό πλαίσιο κυρίως σε όσους έχουμε οικογένεια αλλά το σημαντικότερο στις άμεσες ανάγκες της Ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την απρόσκοπτη λειτουργία των σχολείων και των δομών της ομογένειας.

Με τιμή
(Την επιστολή υπογράφουν επτά εκπαιδευτικοί)

Σχόλια (9)

 
Εκπαιδευτικός
18 Φεβ 2023 08:50

Δε μας αφορούν οι υπό περιπτώσεις και οι προσωπικές επιδιώξεις. Τα δεδομένα ήταν γνωστά. Γιατί 6 Χρονια; Τι προβλέπεται; Να αποσπαστεί ηαι κανένας άλλος.

 
Dimittrios
17 Φεβ 2023 16:10

Νομίζω ότι είναι σωστό και δίκιο ,να έχουν δικαίωμα απόσπασης,άπαντες παντρεμένοι ανύπαντροι μετά το 6ο έτος ,υπηρετούντες και μη , σε κενά που προκύπτουν.Να μπορούν δηλαδή να υποβάλλουν την αίτηση απόσπασης στο εξωτερικό,πράγμα που τώρα δεν ισχύει για όσους δεν υπηρετούν στο εξωτερικό.

 
Rip
17 Φεβ 2023 14:56

Η απόσπαση είχε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το ξέρατε από πριν αυτό.
Το τι κάνατε εκεί είναι δικό σας θέμα.
Γιατί να μην πάνε και άλλοι εκπαιδευτικοί. Τελείωσε ο χρόνος της απόσπασης επιστροφή πίσω τόσο απλά

 
Τάκης Γ πρώην αποσπασμένος
17 Φεβ 2023 06:25

Παρατηρώ κάποια πικρόχολα σχόλια εδω μέσα που δυο τινα σημαίνουν: ή οτι αυτοί που τα γράφουν δεν έχουν την παραμικρή ιδέα όσον αφορά το παρόν νομικό πλαίσιο αποσπάσεων και τι ισχύει ή απλά δεν διάβασαν την επιστολή των συναδέρφων και γράφουν οτι τους φανεί. Σε κανενα σημειο της δεν αναφερουν, ούτε οτι θέλουν να έχουν προτεραιότητα σε σχέση με αυτούς που ζητάνε απόσπαση για πρώτη φορά, ούτε ατυπη μονιμότητα ζητάνε ούτε να καβατζώσουν μονιμα τις θεσεις του εξωτερικού όπως διατείνονται ορισμένοι πικροχολοι εδώ μέσα.
Το βασικό τους αίτημα απο οτι καταλαβαίνω εγώ τουλάχιστον είναι να έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση απόσπασης όταν υπάρχουν κενα που δεν καλύπτονται απο συναδέρφους που αποσπώνται για πρώτη φορά από την Ελλάδα, πράγμα που τους αρνειται το παρον νομικό πλαίσιο. Δηλαδή υπαρχουν κενα σε μια χώρα, δεν τα δηλώνει κανεις καινούριος που έχει προτεραιότητα απο την Ελλάδα και αυτοί που έχουν εναν λογο παραπάνω λογω οικογένειας και θελουν να ειναι, δεν τους επιτρέπει το νομικο πλαίσιο να κανουν αιτηση για να το καλύψουν χωρις κανένα κόστος μάλιστα. Μιλαμε για γραφειοκρατικό παραλογισμό!!! Ζητούν επίσης να καταργηθούν οι παρατάσεις πέρα απο το 6ο ετος και να γίνουν αποσπάσεις. Σήμερα δηλαδή ο εκπαιδευτικός Β που έχει συμπληρώσει το 6ο ετος σε μια χώρα, αν δεν θελει να πάει κάποιος από Ελλάδα για πρώτη φορά, μπορει να ζητήσει και να πάρει παράταση για 7ο κτλ, Ο εκπαιδευτικός Α όμως που υπηρέτησε στην ίδια χώρα και έπρεπε να φύγει αφήνοντας την οικογένεια του εκει γιατί ήρθε σαν καινούριος τοτε ο εκπαιδευτικος Β, δεν έχει το δικαίωμα να διεκδικήσει την ίδια θέση γιατι δεν του επιτρέπει το νομικό πλαίσιο να υποβάλλει αίτηση. Δηλάδή έχουμε δυο εκπαιδευτικούς που έχουν κανει και οι 2 εξί χρόνια εξω και οι δυο δεν παίρνουν επιμίσθιο και οι δυο έχουν εμπειρία αλλά ο ένας έχει το δικαίωμα να κανει αίτηση παράτασης για πέρα απο 6 και ο άλλος που έχει και την οικογένεια εκεί δεν έχει το δικαίωμα να κάνει αιτηση απόσπασης. Είναι παράλογο αυτό; Ειναι ακριβώς αυτό που λέει στο σχόλιο της και η Βασιλική απο την προσωπική της εμπειρία. Ζητάνε λοιπόν απο οτι αντιλαμβάνομαι ίδια αφετηρία για αυτές τις περιπτώσεις με αιτηση απόσπασης και για τους δύο και επιλογή του προσώπου με βάση αντικειμενικά και κοινωνικά κριτήρια.
Τέλος κάνουν μια πρόταση αλλαγής του πλαισίου των αποσπάσεων με βάση το πως γίνονται στο εσωτερικό, δίνοντας το δικαίωμα σε όλους χωρίς αποκλεισμούς να υποβάλλουν αίτηση απόσπασης και απο εκει και πέρα με αντικειμενικά και κοινωνικά κριτήρια να γίνονται οι επιλογές πρώτα για 5 και μετά αν ξαναεπιλεγούν με τα ίδια κριτήρια για 3 και πάει λέγοντας.
Τέλος Ελληνόγλωσση εκπαίδευσή δεν είναι μόνο η Γερμανία στην οποία επιμένετε ορισμένοι και κρίνετε με βάση αυτήν, είναι και η Αυστραλία είναι και η Λατινική Αμερική είναι και η Αφρική και σε κάποιες χώρες από αυτές τις περιοχές οι συνάδερφοι που πάνε και δουλεύουν μεσα σε αντίξοες συνθήκες είναι πράγματι ήρωες.

 
CHARALAMPOS TSOULOUCHAS
16 Φεβ 2023 19:33

Επί τέλους, το καθεστώς είναι η ΑΠΟΣΠΑΣΗ και τίποτ' άλλο. Τώρα πώς καταφέρνουν κάποιοι να παίρνουν σύνταξη με 30ετή θητεία στη Γερμανία είναι μια πονεμένη ιστορία. Έχουν γίνει "υπερβάσεις" στις οποίες στηρίχτηκαν οι παλιότεροι καιτις οποίες επικαλούνται οι νεότεροι. Εν πάση περιπτώση οι εκπαιδευτικοί του εξωτερικού δεν είναι οι ήρωες της ελληνικής εκπαίδευσης, ας σταματήσει αυτός ο μύθος. Όποιος θέλει μετά παρε΄λευση τριών ετών μπορεί να περάσει στο γερμανικό λ.χ. εκπαιδευτικό σύστημα, απαιτείται όμως και δεύτερη ειδικότητα. Ας την αποκτήσει όποιος θέλει να μείνει στη Γερμανία. Νομίζω ότι η Maria (την οποία δεν γνωρίζω) ήταν σαφέστατη.

 
Maria
16 Φεβ 2023 15:07

Επι της ουσίας ζητάτε μια άτυπη μονιμότητα στερώντας έτσι το δικαίωμα από άλλους συναδέλφους που επιθυμούν και έχουν τα προσόντα να προσφέρουν σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού
Ως σαν να ζητούσα εγώ επειδή παντρεύτηκα στη Θεσσαλονίκη να έχω μόνιμη θέση εκεί ακόμα και αν υπάρχουν συνάδελφοι με περισσότερα μόρια από εμένα που δικαιούνται να πάνε
Αυτο είναι δίκαιο και συνταγματικό ;

 
Βασιλική
16 Φεβ 2023 12:52

Οι αποσπάσεις δίνονται για οικογενειακούς λόγους. Έτσι όσοι είναι μακριά από την οικογένειά τους, αφού υπηρετήσουν την οργανική τους αιτούνται απόσπαση. Και οι αποσπάσεις στο εξωτερικό μπορούν να γίνονται για οικογενειακούς λόγους. Υπάρχουν συνάδερφοι, όπως κι εγώ που είτε είμαστε μακριά από τις οικογένειές μας είτε αναγκάζονται να βγουν σε άδειες άνευ αποδοχών. Όλοι εμείς στηρίξαμε αυτά τα σχολεία σε καιρούς δύσκολους, όταν κάποιες κυβερνήσεις θέλαν να τα κλείσουν. Φύγαμε εν μία νυκτί για να έρθουν κάποιοι άλλοι στη θέση μας και οι οποίοι έχουν γίνει αποσπασμένοι πέραν της εξαετίας και μπορούν να ζητούν απόσπαση κάθε χρόνο, ενώ εμείς που διωχθήκαμε κακήν κακώς δε μπορούμε να κάνουμε αίτηση για απόσπαση, για τί δεν ήμασταν την προηγούμενη χρονιά. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Πίσω έχει η αχλάδα την ουρά... συγκεκριμένα σε δύο το πολύ μήνες , θα τα πούμε με όσους μας υποσχέθηκαν να διορθώσουν την αδικία που έγινε τότε...

 
Γιάννης
16 Φεβ 2023 09:32

Δεν το γνωρίζατε πριν την απόσπαση ότι υπάρχει αυτό το καθεστώς; Αν δε σας συνέφερε γιατί δηλώσατε; Και μένα η σύζυγος διορίστηκε σε παραμεθόριο εν γνώση μας. Και για το λόγο αυτό ακολουθούμε τις συνέπειες.

 
dimitris
16 Φεβ 2023 08:59

Η Πολιτεία δεν διορίζει κάποιους συνάδελφους για πάντα στα σχολεία του εξωτερικού ως μόνιμους εκπαιδευτικούς. Ας παραιτηθούν οι συνάδελφοι και να ενταχθούν στο Εκπαιδευτικο Σύστημα της αλλοδαπής.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.