ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΑΠΟΨΗ

Μισθολόγιο μελών ΔΕΠ ΑΕΙ και αποφάσεις 1911/2022, 4741/2014 της Ολομ. του ΣτΕ - Παρελθόν και Μέλλον (Ιστορική Αναδρομή και "κόκκινες" γραμμές)

Δημοσίευση: 23/02/2023
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΚΠΑ
Alt Text: 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΚΠΑ
Title Text: 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΚΠΑ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Δρ. Δημήτρης Ζώης, μέλος ΔΕΠ Παν. Πατρών, π. Ειδικός Γραμματέας ΠΟΣΔΕΠ

Το μισθολόγιο των μελών ΔΕΠ ΑΕΙ ανήκει στα λεγόμενα ειδικά μισθολόγια του δημοσίου όπως και τα μισθολόγια των Δικαστικών, των Ενστόλων, των Γιατρών του ΕΣΥ, των Διπλωματών κ.λπ. δηλ. των «ειδικών» υπαλλήλων του δημοσίου τα οποία διαφοροποιούνται από το μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων. Οι νόμοι που διέπουν τα ειδικά μισθολόγια ουσιαστικά θεσμοθετήθηκαν την διετία 1996 -1998 και ο νόμος ο οποίος αφορούσε τα μέλη ΔΕΠ ήταν ο ν.2530/1997, τον οποίο χρησιμοποιούμε στην συνέχεια ως αφετηρία για σύγκριση και με όλα τα άλλα ειδικά μισθολόγια μέχρι σήμερα.

Με τον ν.2530/1997 θεσμοθετήθηκαν η δομή του μισθολογίου και ο μισθός των μελών ΔΕΠ ΑΕΙ. Για τα διάφορα άλλα επιδόματα (π.χ. οικογενειακό, μεταπτυχιακών σπουδών κ.λπ.) ίσχυσαν και ισχύουν οι νόμοι οι οποίοι αναφέρονται στα μισθολόγια των δημοσίων υπαλλήλων.

Με τον επόμενο νόμο των μισθολογίων (ν.3205/2003) και για τις μισθολογικές ρυθμίσεις για τα μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ, οι οποίες ίσχυσαν από 1/1/2004 χορηγήθηκαν αυξήσεις αλλά και υπήρξαν αλλαγές εν σχέσει με το προηγούμενο αντίστοιχο μισθολόγιο του ν.2530/1997 (7 χρόνια νωρίτερα).

Η μόνη αξιοσημείωτη αλλαγή/ρύθμιση του ν.3205/2003 ήταν η κατάργηση του επιδόματος μεταπτυχιακών σπουδών για τα μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ με το επιχείρημα ότι η ύπαρξη μεταπτυχιακού τίτλου (διδακτορικού στην συγκεκριμένη περίπτωση) ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για τον διορισμό του μέλους ΔΕΠ.

Ήταν και είναι όμως γνωστό σε όλους ότι η νομοθεσία περί μελών ΔΕΠ προβλέπει και τις περιπτώσεις διορισμού τους χωρίς να απαιτείται/χρειάζεται η ύπαρξη Διδακτορικού Διπλώματος.

Σημειωτέον επίσης ότι για όλα τα άλλα ειδικά και μη μισθολόγια ο ν.3205/2003 προέβλεψε την χορήγηση του επιδόματος μεταπτυχιακών σπουδών ενώ ήταν παγκοίνως γνωστό ότι για τον διορισμό σε συγκεκριμένες θέσεις ήταν απαραίτητη η ύπαρξη μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών [1].

Πάντως από 1-1-2004 έπαψε να χορηγείται μόνο στα μέλη ΔΕΠ & ΕΠ (Καθηγητές ΑΕΙ, ΤΕΙ) το επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών λόγω του ν.3205/2003.

Παράλληλα από το 2001 είχε αρχίσει ένας "γολγοθάς" για τα μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ (και ΤΕΙ). Το 2001 με δικαστική απόφαση κρίθηκαν αφορολόγητα τα επιδόματα βιβλιοθήκης και ερευνητικό του ν.2530/1997.

Το ίδιο όμως είχε συμβεί και με επιδόματα άλλων ειδικών μισθολογίων τα οποία ήδη είχαν κριθεί αφορολόγητα με αποφάσεις πριν από την απόφαση η οποία αφορούσε τα μέλη ΔΕΠ.

Τα μεν μέλη ΔΕΠ λοιπόν έπρεπε για περίπου 11 χρόνια να προσφεύγουν ατομικά στα δικαστήρια ώστε κάθε χρόνο να κριθεί εάν δικαιούνται αφορολόγητο στα συγκεκριμένα επιδόματα ενώ από το 2001 κάποια ειδικά μισθολόγια μετά από σχετικές αποφάσεις του Υπ. Οικονομικών κάθε χρόνο είχαν τα συγκεκριμένα επιδόματα ως αφορολόγητά στην φορολογική τους δήλωση χωρίς καμία άλλη ενέργεια από μέρους τους.

Πέρασαν τα χρόνια μετά το 2004 και τα άλλα ειδικά μισθολόγια είχαν αύξηση αποδοχών με διάφορους νόμους ενώ το μισθολόγιο των μελών ΔΕΠ παρέμενε στάσιμο. Σημειωτέον ότι το μισθολόγιο των μελών ΔΕΠ από το 2005 έως το 2008 αυξανόταν με την ετήσια εισοδηματική πολιτική όπως και όλα τα άλλα μισθολόγια (ειδικά και μη).

Μετά την 1/10/2008 δεν υπήρξε καμία άλλη αύξηση στο μισθολόγιο των μελών ΔΕΠ έως την 1/1/2010 όταν άρχισαν για όλους οι μνημονιακές μειώσεις [2].

Οι μειώσεις στο μισθολόγιο των μελών ΔΕΠ συνεχίστηκαν μέχρι και την 31-7-2012 (Μνημόνια 1 & 2) όπως επίσης και για όλα τα άλλα μισθολόγια (ειδικά και μη) αλλά βέβαια οι μειώσεις αυτές στα άλλα ειδικά μισθολόγια άρχισαν από ήδη υψηλότερες αποδοχές (όπως είχαν ήδη διαμορφωθεί με τους νόμους μετά τον ν.3205/2003) από τις αποδοχές των μελών ΔΕΠ [2].

Μετά τις μειώσεις του 2012 (Μνημόνιο 2) η ομοσπονδία των πανεπιστημιακών (ΠΟΣΔΕΠ) προσέφυγε στο ΣτΕ (Πρότυπη δίκη για εκδίκαση της αγωγής η οποία είχε κατατεθεί την 25/5/2013) για την ακύρωσή τους όπως ήδη είχαν προσφύγει οι δικαστικοί και οι ένστολοι.

Πριν λοιπόν εκδοθεί η απόφαση του ΣτΕ για τα μέλη ΔΕΠ δημοσιεύτηκε ο ν.4274/2014 (άρθρο 22) όπου μετά από τροποποίηση των διατάξεων για το ΣτΕ δόθηκε στο δικαστήριο η δυνατότητα να προσδιορίζει με απόφασή του το από πότε αρχίζουν τα αναδρομικά τα οποία δικαιούνται όσοι δικαιώνονται από αυτό ("... να ορίσει ότι τα αποτελέσματα της ακυρώσεως ανατρέχουν σε χρονικό σημείο μεταγενέστερο του χρόνου έναρξης της ισχύος της και σε κάθε περίπτωση προγενέστερο του χρόνου δημοσίευσης της απόφασης").

Η απόφαση του ΣτΕ για τα μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ, με την ακύρωση ως αντισυνταγματικών των μειώσεων του 2ου Μνημονίου (2012), δημοσιεύτηκε την 29/12/2014 (ΣτΕ Ολομ. 4741/2014) και ως αρχή για αναδρομικά ορίστηκε η ημερομηνία δημοσίευσης πρακτικώς όμως η 1/1/2015. Σημειωτέον ότι για πρώτη φορά εφαρμόστηκε ο ν.4274/2014 σε τέτοια απόφαση διότι λογικά ο νόμος αυτός έπρεπε να εφαρμοστεί από το ΣτΕ για υποθέσεις οι οποίες είχαν κατατεθεί προς εκδίκαση μετά από την δημοσίευσή του νόμου στις 14/7/2014. Σκεφτείτε λοιπόν τι θα είχε γίνει εάν η πρότυπη δίκη για την αγωγή των μελών ΔΕΠ (ΠΟΣΔΕΠ) είχε εκδικαστεί ακριβώς μετά την κατάθεσή της στις 25/5/2013 δηλ. π.χ. τον Ιούνιο 2013 ή έστω τον Νοέμβριο 2013 (Απόφαση επιτροπής για πρότυπη δίκη στις 9/10/2013 και προέδρου ΣτΕ στις 8/8/2014 !!!)

Το αποτέλεσμα όλης αυτής της διαδικασίας ήταν τα αναδρομικά από 1/8/2012 έως 31/12/2014 "χάθηκαν" για τα μέλη ΔΕΠ σε αντίθεση με άλλα ειδικά μισθολόγια τα οποία εισέπραξαν αναδρομικά από 1/8/2012. Επίσης με την δικαστική απόφαση από την Ολομέλεια του ΣτΕ (ΣτΕ Ολομ. 4741/2014) δημιουργήθηκε η υποχρέωση του Κράτους να διορθώσει την αντισυνταγματικότητα των περικοπών στο μισθολόγιο των μελών ΔΕΠ δηλ. να επαναφέρει το μισθολόγιο των μελών ΔΕΠ ΑΕΙ στην κατάσταση που ήταν την 31/7/2012 με αρχή όμως όχι την 1/8/2012 (όταν άρχισαν οι περικοπές του 2ου Μνημονίου) αλλά την 1/1/2015.

Πέρασαν οι καιροί και τα χρόνια, και ενώ είχαν εκδοθεί και παρόμοιες αποφάσεις για τα μισθολόγια των δικαστικών και των ενστόλων (πριν και χωρίς τους περιορισμούς του ν.4274/2014) οι οποίες εφαρμόστηκαν με νέους νόμους οι οποίοι "θεράπευσαν" την αντισυνταγματικότητα που διαπιστώθηκε και άρχισε η καταβολή των αναδρομικών από 1/8/2012 για τα μισθολόγια αυτά, για τα μέλη ΔΕΠ δεν υπήρχε «ούτε φωνή, ούτε ακρόαση».

Και έτσι φτάσαμε στο σωτήριο έτος 2017 χωρίς να έχει "θεραπευτεί" η, από το τέλος του 2014,  διαπιστωμένη δικαστικά από το ΣτΕ και τελεσίδικη αντισυνταγματικότητα των μειώσεων στο μισθολόγιο των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ επομένως η ΠΟΣΔΕΠ προσέφυγε στο Συμβούλιο του ΣτΕ για την συμμόρφωση στις Δικαστικές Αποφάσεις του οποίου η σχετική επιτροπή εξέδωσε τις 1/2017 και 19/2017 αποφάσεις της με συστάσεις για την διόρθωση της αντισυνταγματικότητας αυτής από το κράτος άμεσα

Εν τω μεταξύ δημοσιεύτηκε  ο ν.4472/2017 ο οποίος μεταξύ των άλλων συμπεριέλαβε και νέο μισθολόγιο για τα μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ όπως και για τα άλλα ειδικά μισθολόγια πλην του μισθολογίου των δικαστικών (είχε αναφερθεί ως μνημονιακός εξορθολογισμός των ειδικών μισθολογίων με "ουδέτερο" οικονομικό αποτέλεσμα !!!) [3].

Ειδικά για τα μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ, και υπό το "βάρος" της απόφασης 4741/2014 της Ολομ. του ΣτΕ,  τα οικονομικά αποτελέσματα στους μισθούς τους φαίνονται στους Πιν. 1 έως και 3 :

Παρατηρήσεις στους Πιν. 1 έως 3:

Α. Όπου βλέπετε στους Πίνακες "κόκκινο" σημαίνει μείωση και όπου βλέπετε "πράσινο" σημαίνει αύξηση. Η μείωση είναι άμεση δηλ. από 1/1/2017 ενώ η αύξηση χορηγήθηκε σε τέσσερις (4) ετήσιες δόσεις δηλ. τα έτη 2017, 2018, 2019 και 2020.

Β. Σημειωτέον ότι με τον "εξορθολογισμό" του μισθολογίου των μελών ΔΕΠ από 1/1/2017 "χάθηκαν" σε σχέση με την 31/7/2012 (ημερομηνία επαναφοράς του μισθολογίου μετά από την ακύρωση (αντισυνταγματικότητα) του Μνημονίου 2 (2012) από την Ολομ. του ΣτΕ) τα α) Το γεγονός ότι ένα τμήμα του μισθού της 31/7/2012 (επίδομα βιβλιοθήκης κλπ., αποφάσεις του ΣτΕ  29/2014 και 2306/2014) είχε κριθεί αφορολόγητο (ενσωμάτωση στον Βασικό το είπαν) και β) Το επιπρόσθετο ποσό το οποίο προστίθετο τα επιδόματα των Καθηγητών όταν αυτοί συμπλήρωναν 25 χρόνια υπηρεσίας (στα επιδόματα Εξωδιδακτικό, Βιβλιοθήκης και Ερευνητικό).

Γ. Επιπλέον την 1/1/2017 δόθηκε σε όλα τα μέλη ΔΕΠ (ακόμη και σε όσους δεν είχαν προσφύγει στο δικαστήριο) για το χρονικό διάστημα από 1/1/2015 έως 31/12/2016 ένα χρηματικό ποσό ίσο με την διαφορά μισθού μεταξύ 31/7/2012 και 31/12/2016) το οποίο δεν θεωρήθηκε «νέο» μισθολόγιο από 1/1/2015, υπέστη φορολογία 20% κατ’ αποκοπή και ασφαλιστικές/συνταξιοδοτικές κρατήσεις, οι οποίες όμως δεν χρησιμοποιούνται ούτε στον υπολογισμό της Κύριας Σύνταξης ούτε στον υπολογισμό των συνταξιοδοτικών αποδοχών από τα ταμεία του Δημοσίου (ΜΤΠΥ, Επικουρικό, Εφάπαξ).

Βλέποντας τον ακαθάριστο μισθό των μελών ΔΕΠ ανά βαθμίδα και χρόνια υπηρεσίας το 1997 και το 2023 (Πιν. 4) και συγκρίνοντας τα ειδικά μισθολόγια από το 1997 μέχρι το 2023 (Πιν. 5) μπορούμε να κάνουμε κάποιες χρήσιμες παρατηρήσεις για το πως αντιμετώπισε το κράτος μισθολογικά τα μέλη ΔΕΠ όλα αυτά τα χρόνια δηλ. τους ανθρώπους που παράγουν την νέα γνώση και την διαδίδουν στον Ελληνικό λαό. Σημειωτέον επίσης ότι ο ημερήσιος φόρτος εργασίας του μέσου μέλους ΔΕΠ διπλασιάστηκε τουλάχιστον μεταξύ 1997 και 2023 λόγω αυξήσεως του αριθμού των εργασιών που υποχρεωτικά πρέπει να κάνει αλλά και λόγω αυξήσεως του αριθμού των εισαγομένων φοιτητών κ.λπ.

Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι τα μέλη ΔΕΠ των παραμεθορίων περιοχών (π.χ. Θράκη, Αιγαίο κ.λπ. αλλά και άλλων μη παραμεθορίων), ενώ υφίστανται έξοδα για να συμμετάσχουν στις δραστηριότητες του Πανεπιστημίου τους, δεν λαμβάνουν το σχετικό επίδομα όπως άλλες κατηγορίες λειτουργών και υπαλλήλων του δημοσίου.

Από τον Πιν. 4 προκύπτει ότι την μεγαλύτερη μείωση των ακαθαρίστων αποδοχών μεταξύ 1997 και 2023 υπέστη ο Νεοδιοριζόμενος Καθηγητής (-38,30%) αλλά και ο Καθηγητής με 29 χρόνια εργασίας (πλήρες χρονοεπίδομα ή αλλιώς εξάντληση των κλιμακίων του ν.4472/2017) (-12,77%). Συγκριτικά ο Νεοδιοριζόμενος Λέκτορας υπέστη μείωση των ακαθαρίστων αποδοχών μεταξύ 1997 και 2023 (-27,14%) ενώ ο Λέκτορας με 29 χρόνια εργασίας μεταξύ 1997 και 2023 είχε αύξηση (+1,56%) !!!.

Το συμπέρασμα είναι ότι όλα τα μέλη ΔΕΠ σήμερα (2023) μετά από απλούς και πρόχειρους υπολογισμούς έχουν αριθμητικά χαμηλότερο ακαθάριστο μισθό από όσους ήταν μέλη ΔΕΠ το 1997 χωρίς βέβαια να ληφθεί υπόψη ο πληθωρισμός, η αλλαγή του νομίσματος και οτιδήποτε άλλο επηρεάζει την αξία του νομίσματος και των μισθών μεταξύ 1997 και 2023.

Από τον Πιν. 5 προκύπτει ότι ο ελάχιστος μισθός μέλους ΔΕΠ (Νεοδιοριζόμενος Λέκτορας) μεταξύ 1997 και 2023 μειώθηκε κατά 33,83%, δηλ. το 1997 ήταν το 79,18% ενώ το 2023 είναι μόλις το 52,09% του μισθού του αντίστοιχου δικαστικού, δηλαδή ήταν δεύτερος στη σειρά των ειδικών μισθολογίων και έγινε πέμπτος !!!

Αντίστοιχα από τον Πιν. 4 προκύπτει ότι ο μέγιστος μισθός μέλους ΔΕΠ (Καθηγητής με υπηρεσία 29 ετών) μεταξύ 1997 και 2023 μειώθηκε κατά 47,05%, δηλ. το 1997 ήταν το 99,15% ενώ το 2023 είναι μόλις το 45,35% του μισθού του αντίστοιχου δικαστικού δηλαδή ήταν δεύτερος στη σειρά των ειδικών μισθολογίων και έγινε πέμπτος !!!

Λαμβάνοντας υπόψη την νέα απόφαση της Ολομ. του ΣτΕ (1911/7-10-2022) περί αντισυνταγματικότητας του μισθολογίου των μελών ΔΕΠ (του ν.4472/2017) ως προς το ύψος των αποδοχών και ως προς την "δομή" του μισθολογίου (μνημονιακός «εξορθολογισμός») αλλά και τους Πιν. 1 έως 5 παραπάνω θα πρέπει να αναφερθούν τα ελάχιστα δεδομένα τα οποία πρέπει να περιλαμβάνει ένα νέο μισθολόγιο για τα μέλη ΔΕΠ με εφαρμογή από 7/10/2022 τουλάχιστον.

Στο νέο αυτό μισθολόγιο των μελών ΔΕΠ από 7/10/2022 και ύστερα τουλάχιστον σύμφωνα με την απόφαση της Ολομ. του ΣτΕ, οι αποδοχές των μελών ΔΕΠ να θα πρέπει επανέλθουν στο ύψος που είχαν την 31/7/2012 όπως έχει γίνει και για άλλο ειδικό μισθολόγιο χωρίς μάλιστα για το μισθολόγιο αυτό να έχει "πειραχτεί/αλλάξει" η δομή του δηλ. όχι μνημονιακός «εξορθολογισμός» του με αποτέλεσμα τα αφορολόγητα ποσά είχε να εξακολουθεί νομίμως να τα έχει και σήμερα (2023) εν αντιθέσει βεβαίως με το μισθολόγιο των μελών ΔΕΠ για το οποίο το μοναδικό αφορολόγητο ποσό "χάθηκε" με την αλλαγή του μισθολογίου (του ν.4472/2017 από 01-01-2017), ενώ τα μέλη ΔΕΠ συνεχίζουν να υποβάλλονται στα έξοδα/δαπάνες τα οποία κάλυπτε το συγκεκριμένο επίδομα.

Τα δεδομένα τα οποία τίθενται ώστε να ληφθούν υπόψη στο νέο μισθολόγιο των μελών ΔΕΠ είναι :

Δομή του μισθολογίου

Εάν η δομή του νέου μισθολογίου είναι η ίδια με την υπάρχουσα (Βασικός και ένα Επίδομα, ν.4472/2017) τότε θα πρέπει να προβλεφθούν α) το επίδομα να είναι αφορολόγητο β) το επίδομα αυτό για την βαθμίδα του Λέκτορα να είναι το 70% του αντίστοιχου επιδόματος του Καθηγητή όπως τουλάχιστον ισχύει για τον Βασικό μισθό γ) το επίδομα να μετονομασθεί σε π.χ. Ειδικών συνθηκών & εξόδων εκτέλεσης της εργασίας των μελών ΔΕΠ δ) να επαναχορηγηθεί το επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ε) Ο Βασικός μισθός και το επίδομα υφίστανται συνταξιοδοτικές κρατήσεις οι οποίες υπολογίζονται συντάξιμα από την 1/1/2017.

Αποδοχές του μισθολογίου

Επιπλέον λαμβάνοντας υπόψη και το (1. Δομή του μισθολογίου) θα πρέπει να αποκατασταθούν οι αποδοχές των μελών ΔΕΠ σε σχέση με τα άλλα ειδικά μισθολόγια στα ισχύσαντα το 1997 αφού βεβαίως πρώτα επανέλθουν στο ύψος που είχαν πριν την 1/8/2012 λαμβάνοντας υπόψη την βαθμίδα και τα χρόνια υπηρεσίας του κάθε μέλους ΔΕΠ την ημερομηνία εφαρμογής του νέου μισθολογίου σύμφωνα όμως με το ισχύον μισθολόγιο την 31/7/2012.

Αναδρομικά ποσά

Όλα τα ποσά που θα δοθούν ως αναδρομικά από 1/1/2017 μέχρι την ημερομηνία εφαρμογής του νέου μισθολογίου θα πρέπει ρητώς και σαφώς, εάν έχουν ασφαλιστικές/συνταξιοδοτικές κρατήσεις αυτές να παίρνουν μέρος στον υπολογισμό των συνταξιοδοτικών αποδοχών από τα ταμεία του Δημοσίου (ΜΤΠΥ, Επικουρικό, Εφάπαξ). Επίσης να νομοθετηθεί για τα «αναδρομικά» 2015-2016 η ίδια πρόβλεψη για τον υπολογισμό των συνταξιοδοτικών αποδοχών. Τέλος θα ήταν καλό και σωστό όλα τα αναδρομικά ποσά που θα δοθούν να έχουν μια εφάπαξ φορολόγηση ώστε να μην χρειάζεται να ταλαιπωρούνται τα μέλη ΔΕΠ με τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις για 7 τουλάχιστον χρόνια.

Για τα παραπάνω 1 έως και 3 πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη τα εξής :

Η δομή του προτεινόμενου μισθολογίου μπορεί να επιλεγεί να είναι η ίδια με αυτήν του ν.4472/2017 δηλ. μετά τον μνημονιακό «εξορθολογισμό» των ειδικών μισθολογίων (πλην ενός) χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρξει κάποια άλλη δομή η οποία να καταλήγει στο ίδιο οικονομικό αποτέλεσμα για τους μισθούς των μελών ΔΕΠ, όπως εξάλλου διαπιστώνει και το ΣτΕ.

Η επαναφορά του αφορολόγητου του τέως επιδόματος βιβλιοθήκης θα πρέπει να είναι στο ύψος του ποσού το οποίο είχε διαμορφωθεί αριθμητικά τουλάχιστον έως την 31/7/2012 αλλά βεβαίως όπως όπως αυτό θα είχε διαμορφωθεί την 1/1/2017 ατομικά για κάθε μέλος ΔΕΠ σύμφωνα με το ισχύον μισθολόγιο την 31/7/2012.

Πρέπει να συμπεριληφθεί αριθμητικά η αύξηση στα επιδόματα για την 25ετία του Καθηγητή όπως αυτά είχαν διαμορφωθεί την 31/7/2012 όμως η αύξηση αυτή να είναι πλέον για όλες τις βαθμίδες των μελών ΔΕΠ με κλιμάκωση όπως των βασικών μισθών όπως αυτή υφίσταται στον ν.4472/2017 δηλ. Καθηγητής 100%, Αναπληρωτής 85%, Επίκουρος 75% και Λέκτορας 70%.

Το επίδομα Ειδικών συνθηκών & εξόδων εκτέλεσης της εργασίας των μελών ΔΕΠ ειδικά για τον Λέκτορα να είναι το 70% αυτού του Καθηγητή αλλιώς στο θέμα αυτό ο Λέκτορας ήδη παίρνει από 1/1/2017 λόγω του ν.4472/2017 (αν και διδάκτορας και μέλος ΔΕΠ) επίδομα 250€ δηλ. όσο και οι μη διδάκτορες άλλων κατηγοριών στο Πανεπιστήμιο και βέβαια χαμηλότερο ποσό από τους διδάκτορες άλλων κατηγοριών διδασκόντων στο Πανεπιστήμιο. Το γεγονός αυτό το οποίο θεσμοθετήθηκε με τον ν.4490/2017 και επόμενους νόμους αποτελεί απαράδεκτη υποβάθμιση μέλους ΔΕΠ η οποία δεν είχε πραγματοποιηθεί ποτέ σε κανένα μισθολόγιο μελών ΔΕΠ από τον ν.1268/1982 οπότε θεσμοθετήθηκαν τα μέλη ΔΕΠ (Καθηγητές Πανεπιστημίου).

Τέλος θα πρέπει να επανέλθει στο μισθολόγιο των μελών ΔΕΠ το επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών το οποίο καταργήθηκε από τον ν.3205/2003 με το επιχείρημα ότι είναι απαραίτητο για τον διορισμό του μέλους ΔΕΠ (μη αληθές διότι υπάρχει η δυνατότητα διορισμού μέλους ΔΕΠ χωρίς π.χ. διδακτορικό) ενώ υπάρχει για όλα τα άλλα μισθολόγια (ειδικά και μη) και για κάποια από αυτά αυτοί που τους αφορά έχουν ως προϋπόθεση διορισμού την ύπαρξη μεταπτυχιακού τίτλου!!!

ΥΓ. Επειδή το παραπάνω άρθρο για «κάποιους» μπορεί να είναι «γεμάτο ανακρίβειες και παραλήψεις σε ένα τεράστιο κείμενο χωρίς λόγο»  (λες και γράφουμε έκθεση ιδεών...) θέλω να διαβεβαιώσω ότι ακριβώς για αυτούς (αλλά και για όποιον ενδιαφέρεται για την ουσία των πραγμάτων) γράφτηκε το παρόν.-

Αναφορές

[1]   Γνωμοδότηση ΝΣΚ 47/01-02-2011 (ΝΣΚ Αναζητήσεις)

[2]   https://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=...

[3]   https://www.esos.gr/arthra/80518/misthologio-melon-dep-kai-i-prosfati-ap...

Σχόλια (3)

 
ΔΕΠ
24 Φεβ 2023 11:49

Ας μας πει και μερικά πράγματα τώρα η κυβέρνηση για το ποσα πολλά κάνει για το Brain drain.. για να το ενισχύσει δηλαδή, όχι για να το αναστρέψει.

 
Νίκος
24 Φεβ 2023 09:12

Μπράβο. Πολύ καλή ανάλυση. Ελπίζουμε να φτάσει στα σωστά χέρια που έχουν την βούληση να πράξουν.

 
ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ
24 Φεβ 2023 05:34

Μια χαρά τα γράφει. Αυτή είναι η μισθολογική απαξίωση που έχει οδηγήσει (ένας από τους λόγους) στο εξωτερικό αναρίθμητους επιστήμονες.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.