ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ

Αιτήσεις για αποσπάσεις στο εξωτερικό μέχρι 20-03-2023

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται: από 10-03-2023 μέχρι 20-03-2023 και ώρα 23:59.
Δημοσίευση: 10/03/2023
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, προκειμένου να καλύψει κενές θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού σε σχολικές μονάδες εξωτερικού,   κ αλ ε ί τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν να αποσπαστούν από το σχολικό έτος 2023-2024 και από το ημερολογιακό έτος 2024 για το Νότιο Ημισφαίριο να υποβάλουν αίτηση απόσπασης.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται: από 10-03-2023 μέχρι 20-03-2023 και ώρα 23:59.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης στο εξωτερικό έχουν δημόσιοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής, οι οποίοι ανήκουν στους κλάδους/ειδικότητες του Παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας, εφόσον:

α) έχουν συμπληρώσει πέντε (5) έτη εκπαιδευτική υπηρεσία, από τα οποία τρία (3) έτη διδακτική υπηρεσία σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έως και τις 31-8-2023, μετά το ΦΕΚ διορισμού και

β) έχουν πιστοποιημένη καλή γνώση (Β2/Β2) της γλώσσας της χώρας στην οποία αποσπώνται ή εναλλακτικά μιας από τις γλώσσες αγγλική, γαλλική ή γερμανική, όταν αυτή δεν είναι η γλώσσα της χώρας απόσπασής τους.

ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

Δεν δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση:

α) Εκπαιδευτικοί οι οποίοι, κατά το παρελθόν, είχαν αποσπαστεί στο εξωτερικό και η απόσπασή τους διακόπηκε λόγω πλημμελούς άσκησης των καθηκόντων τους ή ανεπάρκειας στην άσκηση αυτών ή αδυναμίας ανταπόκρισης στα ειδικά καθήκοντά τους, καθώς και λόγω επανειλημμένης και αδικαιολόγητης ή μακράς απουσίας από τα καθήκοντά τους, όπως προβλέπεται στις περιπτ. α’ και β’ της παρ. 11 του άρθρου 16 του ν.4415/2016.

β) Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έχουν καταδικαστεί σε οποιαδήποτε ποινή για πράξεις ή παραλείψεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα ή έχουν τιμωρηθεί με οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή, για την οποία δεν παρήλθε ο χρόνος παραγραφής της ή εκκρεμεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (Ε.Δ.Ε) σε βάρος τους.

γ) Εκπαιδευτικοί που έχουν ολοκληρώσει τον χρόνο απόσπασής τους στα Ευρωπαϊκά Σχολεία.

δ)Εκπαιδευτικοί που συμπληρώνουν κατά το τρέχον σχολικό έτος 2022-2023 και το ημερολογιακό έτος 2023 για το Νότιο Ημισφαίριο ή έχουν συμπληρώσει κατά το παρελθόν έξι (6) και άνω συνολικά έτη απόσπασης στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού.

ε) Εκπαιδευτικοί των οποίων η απόσπαση είχε διακοπεί «οικεία βουλήσει», πριν την παρέλευση διετίας από τη διακοπή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016 , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

στ) Εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση ανάκλησης μετά την κύρωση των τελικών αξιολογικών πινάκων, καθώς και όσοι δεν ανέλαβαν υπηρεσία στη χώρα απόσπασης μετά την έκδοση της απόφασης απόσπασής τους και δεν παρήλθε διετία μετά το έτος υποβολής της αίτησης ανάκλησης της αίτησης απόσπασης ή της απόφασης απόσπασής τους.

ζ) Εκπαιδευτικοί που συμπληρώνουν κατά το τρέχον σχολικό έτος 2022-2023 και το ημερολογιακό έτος 2023 για το Νότιο Ημισφαίριο ή έχουν συμπληρώσει κατά το παρελθόν (03) τρία έτη απόσπασης στο εξωτερικό με επιμίσθιο.

η) Κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθ. 48230/Η2/28-4-2021 (B’ 1762) κοινής υπουργικής απόφασης, σε ό,τι αφορά τους υποψήφιους προς απόσπαση εκπαιδευτικούς στις σχολικές μονάδες της περιοχής ευθύνης Μονάχου-Νυρεμβέργης (Δημοτικά και Γυμνάσια), πλην του Γραφείου Στουτγάρδης ορίζεται ότι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αποσπάστηκαν αρχικά χωρίς το ειδικό επιμίσθιο και έχουν συμπληρώσει τριετή υπηρεσία τοποθέτησης σε επιχορηγούμενα από τη βαυαρική τοπική κυβέρνηση σχολεία, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης με το καθεστώς λήψης του ειδικού επιμισθίου. Διευκρινίζεται, επίσης, ότι όσοι έχουν υπηρετήσει για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός τριετίας χωρίς επιμίσθιο, αλλά με ταυτόχρονη λήψη βαυαρικής επιχορήγησης, δεν δικαιούνται να υποβάλουν νέα αίτηση απόσπασης, αλλά αίτηση παράτασης αυτής.

θ) Εκπαιδευτικοί οι οποίοι κατά το σχολικό έτος 2022-2023 και το ημερολογιακό έτος 2023 για το Νότιο Ημισφαίριο υπηρετούν με απόσπαση στο εξωτερικό (ανεξαρτήτως έτους απόσπασης).

Σχόλια (14)

 
Σοφια
01 Ιουν 2023 09:26

Μετά από πόσα χρόνια διορισμενοι μπορούμε να πάρουμε απόσπαση?

 
ΠΑΝΟΣ
18 Μαρ 2023 22:39

@Eύα καλύτερα να μιλήσεις με το ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΣΤΟ ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ. Από εδώ θα πάρεις έγκυρη ενημέρωση για τα πάντα. Κάνε την αναζήτησή σου. Να γνωρίζεις ότι κάποιες Ελληνικές Κοινότητες σε χώρες της Αφρικής αναλαμβάνουν να σου βρουν σπίτι (σε μερικές δεν πληρώνεις και ενοίκιο). Εγώ υπηρετώ Βόρεια Αφρική και είμαι πολύ ευχαριστημένος. Δυσκολίες υπάρχουν, αλλά με τον καιρό ξεπερνιούνται.

 
Εύα
18 Μαρ 2023 11:37

@ΠΑΝΟΣ μήπως θα μπορούσατε να μου δώσετε κάποιες πληροφοορίες για την ζωή στη νότια Αφρική?

 
Έτσι είναι
16 Μαρ 2023 22:21

Στην Γερμανία όσοι έρχονται με απόσπαση δεν έχουν οικονομικά κίνητρα ,έρχονται ως ευκατάστατοι αναζητώντας την εμπειρία ,όσοι νομίζουν ότι η Γερμανία είναι όπως πριν δεκαετίες που έφευγες με τη βαλίτσα γεμάτη ευροπουλα και μια Μερσεντές ανακαλούν τέλους Σεπτεμβρίου.Γιαυτο αγαπητοί συνάδελφοι οι έχων οικονομικά κίνητρα ...Αφρική Αλβανία ,Βενεζουέλα κτλ

 
ΠΑΝΟΣ
16 Μαρ 2023 21:02

"Πάνος.αλλάζουμε" και φυσικά δεν αλλάζουμε. Αν θες να πας στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου μετά από από 2 ή 3 χρόνια που θα μπορείς να κάνεις αίτηση, να πας. Είμαι σίγουρος ότι θα σου αρέσει και θα σου μείνουν και χρήματα στην άκρη.

 
Πάνος. αλλάζουμε?
15 Μαρ 2023 21:16

Είμαι αποσπασμένος στη Γερμανία,στο δεύτερο και τελευταίο έτος μου ,ανακάλεσα εφέτος γιατί εάν μείνω άλλον ένα χρόνο δεν θαχω λεφτά ούτε για όσπρια!Εαν μου επιτραπεί θα αιτηθω Αλεξάνδρεια Αιγύπτου!

 
Εκπαιδευτικός
15 Μαρ 2023 09:23

@Τάκης Γ 14 Μαρ 2023 16:25

Να ισχύσει, αλλά μόνο σε περίπτωση που υπάρχουν κενές θέσεις, και αφού τοποθετηθούν πρώτα οι "νέοι"

 
ΠΑΝΟΣ
15 Μαρ 2023 07:25

Κάντε την αίτησή σας κανονικά. Εγώ είμαι σε χώρα της Αφρικής και το επιμίσθιο μένει ολόκληρο στην άκρη, αλλά και μέρος του μισθού. Μην ακούτε τι σας λένε.

 
Τάκης Γ
14 Μαρ 2023 16:25

Για άλλη μια φορά το παράλογο και άδικο νομικό πλαίσιο δεν δίνει την δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση, εκπαιδευτικοί που έχουν ξαναυπηρετήσει στο εξωτερικό έχουν εμπειρία, γνωρίζουν την γλώσσα και δεν επιβαρύνουν με επιμίσθιο και εξοδα μεταφοράς πολλοί απο τους οποίους μάλιστα έχουν και οικογένεια σε αυτές τις χώρες. Για άλλη μια φορά θα υπάρχουν κενα σε χώρες που δεν θελουν να πάνε ή δεν δηλώνουν εκπαιδευτικοί που κανουν αίτηση για πρώτη φορά, και το νομικό πλαίσιο το οποίο υποτίθεται οτι θα άλλαζαν οι άριστοι δεν δινει την δυνατότητα να κανουν αίτηση άτομα που θα θέλαν να πάνε και να τα καλύψουν, επειδή εκδικητικά έχουν ξαναυπηρετήσει έξω. Παραλογισμός

 
Ήρωες ή παντελώς απληροφορητοι
13 Μαρ 2023 23:01

Οι συνάδελφοι που αιτούνται απόσπαση στην νότια Γερμανία ...άντε στο Μόναχο πληρώνουν κάτι παραπάνω οι Γερμανοί στη Στουτγάρδη η κατάσταση είναι θλιβερή!Ρεκορ ανακλήσεων η φετινή χρονιά, κατά πάσα πιθανότητα θα έχουμε καινούριο ρεκόρ εφέτος!

 
Ήμαρτον
13 Μαρ 2023 18:24

Για να βγει καποιος εξω με αποσπαση πρέπει να έχει μπατζετ απο 1500 στις πιο φθηνές χώρες εως 6000 στις πιο μετριες.
Το επιμίσθιο δε φθάνει ουτε στις πιο φθηνες χωρες.
Οποτε σκεφτείτε το καλα πριν εκτεθειτε.
Απο Οκτώβριο αρχιζουν οι ανακλησεις και η αναμονη πανω απο 2 μηνες, καλα Χριστούγεννα επιστροφή με χρέη.
Αυτη ειναι η πραγματικότητα.

 
Αποσπασμενος
12 Μαρ 2023 21:23

Αγαπητοί συνάδελφοι,λόγου πληθωρισμού και όχι μόνο ,το επιμισθιο έχει την αξία των 1000 ευρώ και πολλά λέω,γι'αυτό πριν αποφασίσετε να αιτηθητε απόσπαση σκεφτητετο πάρα πάρα πολύ .Ειδικα στη νότια Γερμανία με 1000 ευρώ νοικιάζεις δυάρι εάν είσαι τυχερός!

 
γιατί δεν βγάινουν ΟΛΕΣ οι προσκλήσεις αποσπάσεων
12 Μαρ 2023 11:29

μαζί και παράλληλα να τρέχουν ;

 
Διάκριση
11 Μαρ 2023 19:47

Στην σελίδα 5 αναφέρει η πρόσκληση: "6. Για την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες περιοχής ευθύνης του
Συντονιστικού Γραφείου Μονάχου κλάδων ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστήμων και ΠΕ80 Οικονομίας, η απόσπαση αφορά σε Κοινωνιολόγους και σε Οικονομολόγους, αντίστοιχα". Αποτελεί διάκριση και άνιση αντιμετώπιση εκπαιδευτικών του ιδίου κλάδου. Δηλαδή κάτοχος πτυχίου πολιτικών επιστημών (ΠΕ78) με μεταπτυχιακό στην κοινωνιολογια δεν μπορεί να αποσπαστεί στην Γερμανία;

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ