ΒΟΥΛΗ

Υφ. Παιδείας: Γιατί δεν μειώνεται το ωράριο των Νηπιαγωγών στα ολιγοθέσια Νηπιαγωγεία

Η γραπτή απάντηση της υφ. Παιδείας στη Βουλή
Δημοσίευση: 19/03/2023
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS
  • Θεσμοθέτηση μειωμένου ωραρίου στα ολιγοθέσια Νηπιαγωγεία θα επέφερε προβλήματα στη λειτουργία τους, λαμβάνοντας υπόψη το ωρολόγιο πρόγραμμα και τον αριθμό των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σ’ αυτά, καθώς για λίγες ώρες δεν θα ήταν δυνατή η κάλυψη του πλήρους ωρολογίου προγράμματος.
  • Συνεπώς, κατ’ αναλογία με τους δασκάλους δόθηκε στο πλαίσιο της ισότητας η δυνατότητα μείωσης του ωραρίου στους νηπιαγωγούς 4θέσιων και άνω νηπιαγωγείων, όχι όμως και στα ολιγοθέσια για λόγους εύρυθμης λειτουργίας τους.

Τα παραπάνω τονίζει η υφ. Παιδείας Ζέττα Μακρή σε γραπτή απάντηση προς τη Βουλή, ύστερα από σχετική ερώτηση της Βουλευτού Μ. Αμπατζίδη , ενώ αναφερόμενη στο διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τονίζει τα εξής:

Α. Το διδακτικό ωράριο ωράριο των νηπιαγωγών καθορίζεται με την αριθμ. 127187/Ε1/1- 8-2016 (Β ́ 2524) Υπουργική Απόφαση, στην οποία καθορίζεται το διδακτικό ωράριο εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε νηπιαγωγεία, κατά ανάλογο τρόπο με αυτό των δασκάλων, βάσει της οργανικότητας των νηπιαγωγείων, ως ακολούθως:

1. Διευθυντές/ντριες 4/θέσιων και 5/θέσιων νηπιαγωγείων, ώρες 20.

2. Διευθυντές/ντριες 6/θέσιων νηπιαγωγείων, ώρες 12.

3. Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε 1/θέσια, 2/θέσια και 3/θέσια νηπιαγωγεία, ανεξάρτητα από τον βαθμό και τον χρόνο υπηρεσίας τους, ώρες 25.

4. Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε 4/θέσια και άνω νηπιαγωγεία:

I) ώρες 24, αν έχουν μέχρι 10 χρόνια υπηρεσίας,

II) ώρες 23, αν έχουν από 10 μέχρι 15 χρόνια υπηρεσίας,

ΙΙΙ ώρες 22, αν έχουν από 15 μέχρι 20 χρόνια υπηρεσίας και

ΙV) ώρες 21, αν έχουν πάνω από 20 χρόνια υπηρεσίας.

5. Στους εκπαιδευτικούς που συμπληρώνουν τον οριζόμενο στην προηγούμενη περίπτωση χρόνο υπηρεσίας μέχρι 31 Δεκεμβρίου ανατίθεται μειωμένο ωράριο διδασκαλίας από την 1η Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους και στους λοιπούς από την 1η Σεπτεμβρίου του επόμενου διδακτικού έτους.

Β. Η εν λόγω Υπουργική Απόφαση συντάχθηκε με βάση το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και με δεδομένο ότι στην Ελληνική επικράτεια είχαν ήδη δημιουργηθεί νηπιαγωγεία με οργανικότητα πάνω από 4/θεσια, κατ’ εφαρμογή της διάταξης της περίπτωσης α ́ της παραγράφου 5 του άρθρου 39 του ν.4115/2013 (Α ́24), με την οποία αντικαταστάθηκαν τα τρία πρώτα εδάφια της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του ν.1566/1985 (Α ́167).

Για τη σύνταξή της ελήφθησαν υπόψη:

1. Η παρ. 7 του άρθρου 12 του ν.1566/1985 (Α ́167), η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 παρ. 5 περίπτωση β ́ του ν.4115/2013 (Α ́24), σύμφωνα με την οποία: «Για το ημερήσιο και εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα νηπιαγωγεία ισχύει η παράγραφος 8 του άρθρου 13 του παρόντος νόμου. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζεται το διδακτικό ωράριο των νηπιαγωγών, κατά ανάλογο τρόπο με των δασκάλων, καθώς και οι λεπτομέρειες εφαρμογής του».

2. Η παρ. 7 του άρθρου 13 του ν.1566/1985 [όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.3 του άρθρου 9 του ν.2517/1997 (Α ́160) και ίσχυε κατά τον χρόνο έκδοσης της υπ’ αριθμ. 127187/Ε1/01-08-2016 Υ.Α.], για το ωράριο διδασκαλίας των δασκάλων.

3. Η παρ. 5 του άρθρου 3 του ν.1566/1985 [όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του ν.4386/2016 (Α ́83) και ίσχυε κατά τον χρόνο έκδοσης της υπ’ αριθμ. 127187/Ε1/01-08-2016 Υ.Α.], για την οργανικότητα των Νηπιαγωγείων.

Γ. Όσον αφορά στο ωράριο των δασκάλων, ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 13 του ν.1566/1985(Α ́167), στις οποίες προβλέπεται μείωση του ωραρίου με βάση τα χρόνια υπηρεσίας στους δασκάλους που υπηρετούν σε 4θέσια και άνω σχολεία. Για τους υπηρετούντες δασκάλους σε 1θέσια, 2θέσια και 3θέσια δημοτικά σχολεία, το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας είναι 25 ώρες, ανεξάρτητα από το βαθμό και το χρόνο υπηρεσίας τους.

  • Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το έγγραφο της απάντησης της υφ. Παιδείας
  • Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την ερώτηση της Βουλευτού

Σχόλια (7)

 
JK
24 Μαρ 2023 22:23

Πάντα αδικημένοι οι νηπιαγωγοί αν και είναι στη σημαντικότερη βαθμίδα της εκπαίδευσης. Τι να πει κανείς όταν θεωρούν ότι μόνο φύλαξη κάνουμε. Απορώ γιατί υπαγόμαστε στο Υπουργείο Παιδείας ενώ τα κάνουμε όλα και συμφέρουμε χωρίς αντίκρυσμα. Το steam σας μάρανε. Και ναι ξέρουμε να το κάνουμε όσο κι αν δε μας υπολογίζετε!

 
Βάσω
22 Μαρ 2023 21:26

Μάλιστα, γιατί λοιπόν δεν πληρώνονται υπερωρίες; Μήπως πρέπει και για αυτό να συρθούμε στα δικαστήρια;

 
Dante
22 Μαρ 2023 14:45

Οι προϊσταμενες στα 4/θεσια έχουν διδακτικό 20ωρες.τι κερδίζουν;

 
ΕΙΡΗΝΗ
21 Μαρ 2023 12:47

Γιατί δεν κάνετε περισσότερα πολυθέσια νηπιαγωγεία στα αστικά κέντρα και αφήνετε μονοθέσια και διθέσια σε κοντινές αποστάσεις, ακόμα και στο ίδιο κτίριο; Τι εξυπηρετεί αυτό; Μόνο δυσκολεύει το έργο των νηπιαγωγών και το διδακτικό και εργασιακό ωράριο τους.

 
ΜΑΡΙΑ
21 Μαρ 2023 12:44

Με τριάντα χρόνια προϋπηρεσία, δουλεύω 25 ώρες την εβδομάδα, χωρίς διάλειμμα και με διοικητικό έργο.
Εννοείται ότι δεν μπορώ να πάω ούτε στο μπάνιο, αν δεν αναζητήσω την κυρία που καθαρίζει, για να έχει το νου της στα νήπια.
Μήπως πρέπει να δούμε τις υποχρεωτικές υπερωρίες; Ό,τι βολεύει είναι, τελικά, το νόμιμο;
Ξέχασα να προσθέσω ότι επιμορφώνομαι στα νέα αναλυτικά προγράμματα από το ΙΕΠ, μετά το εργασιακό μου ωράριο.

 
Αν.Μ.
19 Μαρ 2023 19:51

Γιατί, τότε, δεν πληρώνετε υποχρεωτικές υπερωρίες στα ολιγοθέσια; Ό,τι βολεύει είναι, τελικά, το νόμιμο;

 
Αρα
19 Μαρ 2023 18:52

Αρα παραδεχεστε πως δουλευουν παραπαπανω κ ΤΖΑΜΠΑ, ομως σας συμφερει που τα κανουν ολα κ συμφερουν στο τζαμπε βεβαιως βεβαιως..

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.