Απάντηση της ΕΘΑΑΕ στον πρώην πρόεδρο της ΑΔΙΠ Παντ. Κυπριανό

Η εξωτερική αξιολόγηση της Αρχής από την ENQA αφορά κυρίως την ΑΔΙΠ και όχι την ΕΘΑΑΕ

20/03/2023

Άκουσε το άρθρο

Απάντηση στα όσα υποστήριξε σε ρεπορτάζ του esos ο πρώην πρόεδρος της ΑΔΙΠ , Καθηγητής Παντελής Κυπριανός, για την εξωτερική της αξιολόγηση ,εξέδωσε η Εθνική Αρχική Ανώτατης  Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), η οποία έχει ως εξής:.

Η εξωτερική αξιολόγηση της Αρχής από την ENQA αφορά κυρίως την ΑΔΙΠ και όχι την ΕΘΑΑΕ. Αυτό προκύπτει από τη χρονική περίοδο που καταλαμβάνει η έκθεση αυτοαξιολόγησης (2015-2019) με επικαιροποίησή της το Σεπτέμβριο του 2021. Δεν είναι λοιπόν αληθές, ούτε λογικό, οι αδυναμίες να αποδίδονται στην ΕΘΑΑΕ, η οποία λειτούργησε, ως συνέχεια της ΑΔΙΠ, μόνο κατά το τελευταίο έτος (2020-21) της περιόδου αυτής.  

Η ΕΘΑΑΕ κατά το έτος αυτό, έπρεπε να ‘διορθώσει’ όλες τις αδυναμίες και ανεπάρκειες στις οποίες είχε περιέλθει η ΑΔΙΠ εξαιτίας της έλλειψης υποστήριξής της από την Πολιτεία και την αποστράγγισή της από πόρους και θεσμικά εργαλεία για μια πενταετία. Η έλλειψη υποστήριξης της ΑΔΙΠ αποδεικνύεται από δημοσιευμένα στοιχεία, όπως:

  • Τις αλλεπάλληλες αναφορές της ΑΔΙΠ στις ετήσιες εκθέσεις για έλλειψη πόρων.
  • Τις αλλεπάλληλες ανακοινώσεις της Συνόδου των Πρυτάνεων και εκκλήσεις προς την κυβέρνηση για παροχή των αναγκαίων πόρων και των θεσμικών εργαλείων στην ΑΔΙΠ.
  • Την στρατηγική της ΑΔΙΠ, η οποία αποτελεί μέρος της έκθεσης αυτοαξιολόγησης και δημοσιοποιήθηκε από το 2019 στην ιστοσελίδα της https://www.ethaae.gr/images/articles/SAR_2021.pdf

Σύμφωνα με τη Στρατηγική της, η ΑΔΙΠ, τον Οκτώβριο του 2019, διαπίστωνε ως αδυναμίες τα εξής:

1.    Σοβαρά ελλείμματα στη στελέχωση και χρηματοδότηση της ΑΔΙΠ, εξ αιτίας της σχετικής εξάρτησης από την κυβέρνηση ως προς τη στελέχωση και τη χρηματοδότηση.

2.    Καθυστερημένη έναρξη πιστοποιήσεων λόγω διετούς καθυστέρησης χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ.

3.    Σημαντικά περιθώρια εμπλουτισμού του μητρώου εμπειρογνωμόνων και αξιοποίησης αυτών σε ποικιλία δραστηριοτήτων διασφάλισης ποιότητας.

4.    Σημαντικά περιθώρια βελτίωσης της θεσμικής κουλτούρας και κουλτούρας  ποιότητας της ΑΔΙΠ (εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας Συμβουλίου/ δεοντολογίας, οργανισμός, κρίσιμες γνώσεις και δεξιότητες  προσωπικού).

5.    Σημαντικό κενό αξιοποίησης των αποτελεσμάτων Διασφάλισης Ποιότητας στις δράσεις εθνικής στρατηγικής της ΑΔΙΠ λόγω της σχετικής αδράνειας του Υπουργείου και έλλειψη ανάληψης αντίστοιχων πρωτοβουλιών της ΑΔΙΠ (αριστεία, προγραμματικές συμφωνίες).

6.    Θεσμικά εμπόδια στην συμμετοχή φοιτητών και την συνακόλουθη αξιοποίησή τους στην ανατροφοδότηση  της Διασφάλισης Ποιότητας.

7.    Περιορισμένες δυνατότητες κάλυψης της συνολικής δαπάνης των επιτροπών πιστοποίησης και της συμμετοχής των εμπειρογνωμόνων.
Μεταξύ άλλων, η Αρχή διέβλεπε σημαντικά περιθώρια βελτίωσης της παρουσίας της στο διεθνές περιβάλλον.

Τα περισσότερα από αυτά τα σημεία, με κυρίαρχη τη μη συμμετοχή φοιτητών στις επιτροπές εμπειρογνωμόνων, αναφέρονται και στην έκθεση της ENQA.

Η ΕΘΑΑΕ μέσα σε ένα έτος (2020-21) κάλυψε χρόνιες αδυναμίες: Πέτυχε τη θεσμοθέτηση της συμμετοχής των φοιτητών στις ΕΕΑΠ, την αναβάθμιση του τρόπου συμμετοχής των εμπειρογνωμόνων με νέα ΚΥΑ, αύξησε τον προϋπολογισμό του ΕΣΠΑ κατά 25%, τον Τακτικό Προϋπολογισμό κατά 20%, το προσωπικό κατά 20%, συγκρότησε ειδικά μητρώα φοιτητών, συνέταξε νέα πρότυπα, οργανισμό και εσωτερικό κανονισμό της Αρχής και άλλα. Από την άνοιξη του 2022, φοιτητές και φοιτήτριες συμμετέχουν σε όλες τις επιτροπές πιστοποιήσεων.

Είναι αυτά τα βήματα ακριβώς που οδήγησαν την ΕΘΑΑΕ στην έγκριση της αίτησής της για ένταξη στο EQAR και όχι η προηγούμενη κατάσταση.

Για την πληρέστερη πληροφόρηση του αναγνώστη, το EQAR είναι το μητρώο των διαπιστευμένων φορέων διασφάλισης ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ), το οποίο παρέχει την άδεια σε φορείς διασφάλισης ποιότητας να διενεργούν δράσεις διασφάλισης ποιότητας για τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης του ΕΧΑΕ βάσει των European Standards and Guidelines (ESGs). Αυτή την άδεια εξασφάλισε τώρα η ΕΘΑΑΕ για πρώτη φορά, και την οποία δεν είχε εξασφαλίσει η ΑΔΙΠ. Δεν την είχε εξασφαλίσει διότι η πρώτη εξωτερική της αξιολόγηση από την ENQA διενεργήθηκε με το παλιό πρότυπο των ESGs του 2005, το οποίο δεν παρείχε δυνατότητα εγγραφής στο EQAR. Εξ αιτίας αυτής της επιλογής, η ΑΔΙΠ έμεινε για μια πενταετία εκτός του EQAR. Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες, η ENQA είναι ο φορέας που διενεργεί την εξωτερική αξιολόγηση των φορέων διασφάλισης ποιότητας βάσει των ESGs και αποτελεί «το σωματείο/σύνδεσμο» αυτών. Η εγγραφή ή ανανέωση της εγγραφής στην ENQA γίνεται μετά την εγγραφή αυτών στο EQAR. Στην περίπτωση της ΕΘΑΑΕ, η ανανέωση της εγγραφής της στην ENQA αναμένεται να επικυρωθεί στην ετήσια γενική συνέλευση της ομοσπονδίας τον ερχόμενο Απρίλιο.

Η Αρχή, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, θα αναρτήσει στην ιστοσελίδα της το σύνολο του υλικού της αξιολόγησής της, συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης του EQAR, η οποία καταλήγει σε 10 “compliant” και 4 “partially compliant” επί των 14 αρχών που εξέτασε.

Σχόλια (6)

Κ.Π., Αναπληρωτής καθηγητής
|

@@ Πρόδρομος Γιαννάς, Καθηγητής ΠΑΔΑ , πρώην μέλος ΑΔΙΠ

κ. Καθηγητά
είναι προς τιμήν σας ότι επιτέλους και κάποιος με θητεία στην ΑΔΙΠ σχολιάζει τα δημοσιεύματα για να ενημερωθεί η ακαδημαϊκή κοινότητα.
Σωστά γράφετε ότι η ΕΘΑΑΕ είναι συνε΄χεια της ΑΔΙΠ και όχι δύο οντότητες, άρα υπάρχει και συνε΄χεια της διοίκησης.

Όμως, δεν μας λέτε τι κάνατε εσείς ως μέλος του Συμβουλίου της ΑΔΙΠ για να λύσετε τα χρόνια προβλήματα ΄που όλοι συμφωνούν ότι υπήρχαν, όπως υποστελέχωση, μειωμένη χρηματοδότηση, κ.λπ.
Τι έκανε τόσα χρόνια η ΑΔΙΠ για τη συμμετοχή φοιτητή στις επιτροπές αξιολόγησης, που απ' ό,τι διαβάζουμε αποτελούσε μέχρι το 2020 τη βασική μη συμμόρφωση της Αρχής στις ευρωπαϊκές απαιτήσεις;

Μπορούμε να εικάσουμε ότι η ΑΔΙΠ δεν έκανε απολύτως τίποτε προς την κατεύθυνση αυτή, γιατί θα το είχαμε ήδη κάπου διαβάσει ως ένα από τα πλέον σημαντικά πεπραγμένα της και θα το είχατε και εσείς ο ίδιος αναφέρει στην ανάρτησή σας.

Τους πολίτες δεν τους ενδιαφέρουν οι κόντρες μεταξύ πρώην και νυν, αλλα τα έργα και η αποτελεσματικότητα.

Μέλος ΔΕΠ
|

@@Μέλος ΔΕΠ

Λέτε ότι η εγγραφή στο EQAR εξασφαλίζει εγγραφή στην ENQA αυτοδίκαια, δηλαδή ακόμα και όταν ΔΕΝ ικανοποιούνται όλα τα ευρωπαϊκά κριτήρια ESGs (2015), όπως έκρινε για την ΕΘΑΑΕ η επιτροπή αξιολόγησης που ή ίδια η ENQA όρισε; Και μάλιστα όταν δεν ικανοποιείται το ένα τρίτο των κριτηρίων (5 στα 15) των ESGs?

Κομματάκι δύσκολο...δεν νομίζετε;

Θα γνωρίζετε, υποθέτω, ότι στο EQAR γίνονται δεκτοί και φορείς αξιολόγησης, ύστερα από αξιολόγησή τους από άλλους φορείς και όχι από επιτροπές της ίδιας της ENQA.
Αν μια Αρχή Αξιολόγησης έχει αξιολογηθεί από άλλη-πλην εκείνων της ENQA- επιτροπή αξιολόγησης και έχει κριθεί ότι ανταποκρίνεται στα ESGs (2015) και έχει γίνει ήδη δεκτή στο EQAR, τότε μπορεί να γίνει δεκτή και στην ENQA, αφού εξεταστεί η αίτησή της.

Δεν είναι καθόλου βέβαιο (θα έλεγα ότι είναι μάλλον απίθανο) ότι η Γενική Συνέλευση (General Assembly) της ENQA θα συμφωνήσει να γίνει δεκτή η εγγραφή της ΕΘΑΑΕ στην ENQA ως πλήρες Μέλος της και όχι ως Affiliate, όταν κρίθηκε από δική της επιτροπή αξιολόγησης ότι δεν ανταποκρίνεται σε 5 από τα 15 κριτήρια των ESGs.

Αλλά, ακόμα και έτσι να γίνει, τίποτα δεν μειώνει την τεράστια ευθύνη της σημερινής διοίκησης της ΕΘΑΑΕ για την αποτυχία της να ανταποκριθεί όχι σε ένα, ούτε δύο αλλά στο ένα τρίτο των ευρωπαϊκών κριτηρίων ESGs.

Και όπως μάλιστα αναφέρεται στην Έκθεση Αξιολόγησης της ΕΘΑΑΕ η ευθύνη αυτή είναι πρωτίστως του Προέδρου και της Γενικής Διευθύντριας της ΕΘΑΑΕ.

@Μέλος ΔΕΠ
|

H εγγραφή στην EQAR εξασφαλίζει membership στην ΕΝQA
"Membership of ENQA is open to quality assurance bodies in the area of higher education that:
- Are based in the European Higher Education Area; and
- Are compliant with the ESG Parts 2 and 3, demonstrated by an external review report or EQAR registration."

Πρόδρομος Γιαννάς, Καθηγητής ΠΑΔΑ , πρώην μέλος ΑΔΙΠ
|

Αξιότιμε κε Πρόεδρε της ΕΘΑΑΕ,
Το κείμενο σας αποτελεί απάντηση στη τοποθέτηση του πρώην προέδρου της ΑΔΙΠ κ. Π. Κυπριανού. Η απάντηση σας εδράζεται στον ισχυρισμό ΄΄οτι η ΑΔΙΠ και η ΕΘΑΑΕ είναι δύο διαφορετικές οντότητες και εσείς και τα μέλη του Συμβουλίου Αξιολόγησης και Πιστοποίησης έχετε ευθύνη από την σύσταση της ΕΘΑΑΕ και μετά. Παραθέτετε μάλιστα στοιχεία για να τεκμηριώστε το επιχείρημα σας ότι "Δεν είναι λοιπόν αληθές, ούτε λογικό, οι αδυναμίες να αποδίδονται στην ΕΘΑΑΕ, η οποία λειτούργησε, ως συνέχεια της ΑΔΙΠ, μόνο κατά το τελευταίο έτος (2020-21) της περιόδου αυτής. "
Δεν φαίνεται όμως να συμφωνούν με την τοποθέτηση σας τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης της ENQUA. Όπως αναφέρεται στη σελ 5 της Έκθεσης που δημοσιεύθηκε στα αγγλικά στις 5 Σεπτεμβρίου 2022 "As this is HAHE’s second review (based on the assumption that HQA and HAHE are the same entity)" οι αξιολογητές θεωρούν την ΑΔΙΠ και την ΕΘΑΑΕ ως ταυτότημους οργανισμούς ως προς αντικείμενο της αξιολόγησης. Για τους αξιολογητές αυτή είναι η δεύτερη αξιολόγηση της Ελληνικής ανεξάρτητης αρχής. Δεν τους ενδιαφέρει ιδιαίτερα η ονομασία του φορέα ή τα άτομα που ηγούνται και την στελεχώνουν. Το ενδιαφέρον τους επικεντρώνεται στο προς αξιολόγηση έργο.
Κε Πρόεδρε, γνωρίζατε ως Διοίκηση της ΕΘΑΑΕ ότι η αξιολ΄΄όγηση θα περιελάμβανε και χρονικό διάστημα πριν την σύσταση και λειτουργία της ΕΘΑΑΕ και για αυτό θα ήσασταν υπόλογοι.
Προξενεί ιδιαίτερη εντύπωση ότι στο κείμενο σας δεν υπάρχει καμία αυτοκριτική ή έστω αναφορά σε κενά, ελλείψεις και δυσλειτουργίες κατά την διάρκεια προετοιμασίας οδεύοντας προς την αξιολόγηση. Αναφέρομαι σε αυτό το σημείο γιατί συμμετείχα ως μέλος της ΑΔΙΠ στη προετοιμασία για την πρώτη αξιολόγηση του 2015. Τότε μαζί με τα άλλη μέλη-συναδέλφους καθώς και το προσωπικό της ΑΔΙΠ αφιερώσαμε πολύ χρόνο και καταβάλαμε ιδιαίτερες προσπάθειες για να φέρουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Το ερώτημα του τίθεται είναι αν η Διοίκηση της ΕΘΑΑΕ προέβη στις απαραίτητες και κατάλληλες ενέργειες και έλαβε όλα τα μέτρα για να λειτουργήσουν όλα όπως θα έπρεπε κατά την διαδικασία προετοιμασίας του φορέα πριν την έλευση των εξωτερικών αξιολογητών της ENQUA.

Φορολογούμενος πολίτης
|

Αχαχαχα πάλι οι προηγούμενοι φταίνε.

Μέλος ΔΕΠ
|

Λέτε: "Η ΕΘΑΑΕ μέσα σε ένα έτος (2020-21) κάλυψε χρόνιες αδυναμίες:.."

Δεν τα μετράτε σωστά όμως! Από τον Φεβρουάριο του 2020 που ψηφίστηκε ο νόμος της ΕΘΑΑΕ μέχρι το Φεβρουάριο του 2022 που έγινε η εξωτερική αξιολόγησή της είναι δύο και όχι ένας χρόνος, όπως ανακριβώς λέτε!
Δύο χρόνια δεν σας ήταν αρκετά για να διορθώσετε τις αδυναμίες που βρήκατε όταν αναλάβατε; Γι' αυτό τα μετράτε λάθος;

Λέτε: "Στην περίπτωση της ΕΘΑΑΕ, η ανανέωση της εγγραφής της στην ENQA αναμένεται να επικυρωθεί στην ετήσια γενική συνέλευση της ομοσπονδίας τον ερχόμενο Απρίλιο."

Η ENQA όμως αποτελείται από Members και Affiliates". (Για τη διαφορά μεταξύ Members και Affiliates
Τι από τα δύο, λοιπόν, θα εγκριθεί από τη γενική συνέλευση τον Απρίλιο;

Γιατί για να γίνει κάποια εθνική Aρχή Member της ENQA πρέπει να έχει θετική αξιολόγηση, την οποία η ΕΘΑΑΕ απέτυχε να λάβει, όπως φαίνεται στην τελική απόφαση του Board εδω:

"However, the Board would like to clarify that, following ENQA’s rules (Article 7 of Rules of Procedure1), HAHE is not eligible for a partial review, as this option is only available to ‘members under review’ if a regular cyclical review is not due before the end of their two-year period as ‘members under review’. Following HAHE’s full review this year, it is unfortunately not possible to further extend the status of ‘member under review’.

Ο κανονισμός της ENQA προβλέπει και τα εξής: (Terms of reference Article 7.1) 1) If the Board judges an existing member not to comply with the ESG and thus meet the criteria for membership, it shall be given two years to conform with the criteria, during which time the agency shall be designated as a “member under review”. Equally, if an agency becomes unable to meet the membership criteria during its five-year membership period, the agency,
if still otherwise eligible, will be assigned as “member under review”.

Αυτό σημαίνει ότι για να γίνει πάλι Μέλος η ΕΘΑΑΕ θα πρέπει να περάσουν δύο χρόνια...για να κάνει αίτηση ώστε να αξιολογηθεί εκ νέου...

Τι είδους membership λοιπόν "αναμένεται" όπως λέτε, τον Απρίλιο;

Δεν είναι, επομένως, αλήθεια ότι με ευθύνη της σημερινής διοίκησης, η ΕΘΑΑΕ έχασε το στάτους του Μέλους για τα επόμενα δύο χρόνια, επειδή απέτυχε να ανταποκριθεί σε 5 από τα 15 κριτήρια της ENQA;
Και από την αίτηση μέχρι την τελική απόφαση θα χρειάστεί άλλος ένας τουλάχιστον χρόνος. Οπότε συνολικά, και εφόσον η ΕΘΑΑΕ καταφέρει να βελτιωθεί και να ανταποκριθεί στα απαιτούμενα κριτήρια, για τρία χρόνια η ΕΘΑΑΕ δεν θα είναι πλήρες Μέλος αλλά μόνο Affiliate στην ENQA?

Και ύστερα από αυτά η σημερινή διοίκηση της ΕΘΑΑΕ δεν αισθάνεται την υποχρέωση να παραιτηθεί, εφόσον είχε το χρόνο να καλύψει τις αδυναμίες που παρέλαβε αλλά απέτυχε;

Ούτε για όσα αληθινά ντροπιαστικά αναφέρονται στην έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης της ENQA για τις συνθήκες της εσωτερικής λειτουργίας που είχαν ως αποτέλεσμα να μην κριθεί επαρκής;

Νομίζετε ότι, ύστερα από αυτά, διατηρείτε ακόμα το ηθικό ανάστημα να συνεχίσετε να αξιολογείτε τα ελληνικά πανεπιστήμια;

Και δεν σας σώζει η αποδοχή της αίτησης στο EQAR διότι οι απαιτήσεις δεν είναι ίδιες, καθώς το EQAR απαιτεί substantial compliance και όχι πλήρη συμμόρφωση με τα κριτήρια του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης!
Μην προσπαθείτε λοιπόν να παραπλανήσετε τον κόσμο λέγοντας ότι δεν πάθαμε και τίποτα...Γιατί γνωρίζετε ΄ότι η ιδιότητα του Μέλους της ENQA είναι η βασική προϋπόθεση για την ισότιμη συμμετοχή όχι μόνο της ΕΘΑΑΕ, αλλά των ελληνικών πανεπιστημίων και της χώρας συνολικά στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Και όπως έγραψε και κάποιος άλλος εδώ: άλλο μια επιχείρηση να γράφεται στο ΓΕΜΗ (EQAR) κι άλλο να μπαίνει στο Χρηματιστήριο (ENQA Member).

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ