Επιστολή ΠΟΣΔΕΠ στον πρωθυπουργό για το μισθολόγιο των πανεπιστημιακών

23/03/2023

Άκουσε το άρθρο

Η ΠΟΣΔΕΠ με επιστολή προς τον πρωθυπουργό Κυριακο Μητσοτάκη ζητά να παρέμβει προσωπικά  για να δοθεί άμεσα μια ξεκάθαρη και θετική απάντηση στα παρακάτω αιτήματα, ιδίως επειδή εκκρεμεί επί έτη η συμμόρφωση της πολιτείας για αποδοχές των πανεπιστημιακών αντίστοιχες με το λειτούργημά τους και εκκρεμεί επί μήνες (από τη δημοσίευση της νεότερης σχετικής απόφασης του ΣτΕ 1911/2022) η απόκριση των αρμοδίων υπουργών:

 • τη θέσπιση νέου μισθολογίου εντός του 2023 σε συμμόρφωση με τις αποφάσεις του ΣτΕ και με επιπλέον αυξήσεις που θα καλύπτουν τις απώλειες και θα εξασφαλίζουν ανταγωνιστικά επίπεδα αποδοχών και αξιοπρεπείς συντάξεις,
 • την αναδρομική καταβολή από το 2017 σε όλους τους καθηγητές Πανεπιστημίου της μισθολογικής διαφοράς που αναγνωρίζει το ΣτΕ, ώστε να αποφεύγονται περιττές δίκες με απολύτως δεδομένη έκβαση που το μόνο που κάνουν είναι να επιβαρύνουν τον ήδη υψηλό εργασιακό φόρτο των δικαστηρίων,
 • την ουσιαστική αύξηση της χρηματοδότησης των πανεπιστημίων σε επίπεδο ικανό ώστε να καλύπτονται πλήρως οι λειτουργικές ανάγκες τους και να ενισχύεται η υλικοτεχνική τους υποδομή για την περαιτέρω ανάπτυξη της έρευνας,
 • τη χορήγηση νέων θέσεων ΔΕΠ και διοικητικού - τεχνικού - εργαστηριακού προσωπικού που θα καλύπτουν πλήρως τις αποχωρήσεις κάθε έτους, θα συμπληρώσουν τα κενά της περιόδου μηδενικών προσλήψεων και θα διασφαλίζουν την ανάπτυξη των πανεπιστημίων,

Ακολουθεί ολόκληρη η επιστολή

Εξοχότατε κ. Πρωθυπουργέ,

Τα ελληνικά πανεπιστήμια και το επιστημονικό δυναμικό τους σημειώνουν, παρά τις αντιξοότητες, διεθνείς διακρίσεις για τις οποίες όλοι είμαστε υπερήφανοι.

Όμως η ποιότητα και το μέλλον του ελληνικού δημόσιου πανεπιστημίου υπονομεύονται, από αλλεπάλληλες μεταβολές της νομοθεσίας, από τη μειωμένη χρηματοδότηση, από τον ανεπαρκή ρυθμό αναπλήρωσης των κενών προσωπικού, και από το απαράδεκτα χαμηλό (και αντισυνταγματικό) επίπεδο των αποδοχών των καθηγητών Πανεπιστημίου.

Ειδικότερα η υποχρηματοδότηση των πανεπιστημίων και της έρευνας, και ιδίως το χαμηλό και μη ανταγωνιστικό επίπεδο αποδοχών των καθηγητών στα ελληνικά πανεπιστήμια, αποτρέπουν την επιθυμητή προσέλκυση και τον επαναπατρισμό Ελλήνων ακαδημαϊκών και διακεκριμένων επιστημόνων από το εξωτερικό, αλλά και επιτείνουν τη διαρροή επιστημόνων, κυρίως από το πλέον δυναμικό, ικανό και νεανικό τμήμα του, από τα ελληνικά πανεπιστήμια.

Είμαστε βέβαιοι ότι γνωρίζετε το ιστορικό της διαμόρφωσης των αποδοχών των καθηγητών Πανεπιστημίου τουλάχιστον κατά την τελευταία δεκαετία. Επιτρέψτε μας να επισημάνουμε πολύ συνοπτικά τα σημαντικότερα ορόσημα:

 • Το 2012, με το Ν. 4093/2012, περικόπτονται οριζόντια και στο ίδιο υψηλό ποσοστό οι αποδοχές όλων των ειδικών μισθολογίων, ακόμη και των καθηγητών Πανεπιστημίου, παρά το γεγονός ότι κατά την περίοδο 2008-2009 οι αποδοχές των καθηγητών Πανεπιστημίου υστέρησαν σημαντικά σε σύγκριση με τις αποδοχές των άλλων κατηγοριών δημοσίων λειτουργών, οι οποίοι επίσης αμείβονταν με ειδικά μισθολόγια, καθώς σε αυτές τις κατηγορίες δόθηκαν σημαντικές αυξήσεις κατά τη διετία αυτή (βλ. [1] και αναλυτικά [2]).
 • Το 2013 η ΠΟΣΔΕΠ προσφεύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ).Το Δεκέμβριο του 2014 μετά από πρότυπη δίκη, το ΣτΕ με την απόφαση του 4741/2014 [3] δικαιώνει την ΠΟΣΔΕΠ, κρίνει τις περικοπές στις αποδοχές των καθηγητών Πανεπιστημίου αντισυνταγματικές και ορίζει να θεσπιστεί νέο ειδικό μισθολόγιο για τους καθηγητές Πανεπιστημίου, με τις αποδοχές τους να πρέπει να επανέλθουν τουλάχιστον στα επίπεδα που βρίσκονταν πριν τις περικοπές του 2012.
 • Η απόφαση 4741/2014 του ΣτΕ δεν εφαρμόζεται και το 2016 η ΠΟΣΔΕΠ προσφεύγει εκ νέου στο ΣτΕ, στο Τριμελές Συμβούλιο του ν. 3068/2002, το οποίο με την 1/2017 απόφασή του [4] δικαιώνει την ΠΟΣΔΕΠ και καλεί την Κυβέρνηση να συμμορφωθεί.
 • Το 2017 η Κυβέρνηση με τον Ν.4472/2017, νομοθετεί νέο ειδικό μισθολόγιο για τους καθηγητές Πανεπιστημίου, το οποίο όμως δεν επαναφέρει τις αποδοχές τουλάχιστον στα επίπεδα που βρίσκονταν πριν τις περικοπές του 2012, όπως όριζε η απόφαση 4741/2014. Αν και η Κυβέρνηση καταβάλει εφάπαξ την αναδρομική διαφορά για τα έτη 2016 και 2017 σε όλους τους πανεπιστημιακούς καθηγητές, η ΠΟΣΔΕΠ προσφεύγει εκ νέου το 2018 στο ΣτΕ καθώς το νέο ειδικό μισθολόγιο του 2017 δεν αποκατέστησε τις αποδοχές στο πρέπον επίπεδο.
 • Το 2022 με την 1911/2022 απόφαση της ολομέλειας του ΣτΕ [5] η ΠΟΣΔΕΠ δικαιώνεται για ακόμα μία φορά. Η Κυβέρνηση καλείται και πάλι να θεσπίσει νέο ειδικό μισθολόγιο για τους καθηγητές Πανεπιστημίου, έτσι ώστε οι αποδοχές τους να επανέλθουν τουλάχιστον στα επίπεδα που βρίσκονταν πριν τις περικοπές του 2012, καθώς και να καταβάλει αναδρομικά στους Πανεπιστημιακούς τα χρήματα που τους οφείλει.

Η ΠΟΣΔΕΠ, μετά τη δημοσίευση της τελευταίας απόφαση του ΣτΕ στις 7 Οκτωβρίου 2022, έχει ζητήσει και επιδιώξει συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών αναφορικά με

 • τη θέσπιση νέου μισθολογίου εντός του 2023 σε συμμόρφωση με τις αποφάσεις του ΣτΕ και με επιπλέον αυξήσεις που θα καλύπτουν τις απώλειες και θα εξασφαλίζουν ανταγωνιστικά επίπεδα αποδοχών και αξιοπρεπείς συντάξεις,
 • την αναδρομική καταβολή από το 2017 σε όλους τους καθηγητές Πανεπιστημίου της μισθολογικής διαφοράς που αναγνωρίζει το ΣτΕ, ώστε να αποφεύγονται περιττές δίκες με απολύτως δεδομένη έκβαση που το μόνο που κάνουν είναι να επιβαρύνουν τον ήδη υψηλό εργασιακό φόρτο των δικαστηρίων,
 • την ουσιαστική αύξηση της χρηματοδότησης των πανεπιστημίων σε επίπεδο ικανό ώστε να καλύπτονται πλήρως οι λειτουργικές ανάγκες τους και να ενισχύεται η υλικοτεχνική τους υποδομή για την περαιτέρω ανάπτυξη της έρευνας,
 • τη χορήγηση νέων θέσεων ΔΕΠ και διοικητικού - τεχνικού - εργαστηριακού προσωπικού που θα καλύπτουν πλήρως τις αποχωρήσεις κάθε έτους, θα συμπληρώσουν τα κενά της περιόδου μηδενικών προσλήψεων και θα διασφαλίζουν την ανάπτυξη των πανεπιστημίων, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει κάποια ανταπόκριση ή επίσημη δήλωση μέχρι σήμερα.

κ. Πρωθυπουργέ,

Επειδή αντιλαμβάνεστε τη σημασία της ανώτατης εκπαίδευσης και το ρόλο των πανεπιστημιακών και του νέου επιστημονικού δυναμικού στην αναπτυξιακή πορεία και το μέλλον της χώρας, ευελπιστούμε ότι θα μεριμνήσετε προσωπικά για να δοθεί άμεσα μια ξεκάθαρη και θετική απάντηση στα ανωτέρω αιτήματα, ιδίως επειδή εκκρεμεί επί έτη η συμμόρφωση της πολιτείας για αποδοχές των πανεπιστημιακών αντίστοιχες με το λειτούργημά τους και εκκρεμεί επί μήνες (από τη δημοσίευση της νεότερης σχετικής απόφασης του ΣτΕ 1911/2022) η απόκριση των αρμοδίων υπουργών. Οι πανεπιστημιακοί δεν θα έπρεπε, και ενώ έχουν επανειλημμένως δικαιωθεί δικαστικά, να αντιμετωπίζονται με απαξίωση και να υποχρεώνονται να προσφεύγουν σε εσάς τον ίδιο για την επίλυση ζητημάτων που χρονίζουν από το 2007.

Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος Ιωάννης Σεϊμένης Καθηγητής
Ο Γραμματέας Γιώργος Λιτσαρδάκης Καθηγητής

Σχόλια (12)

Δάσκαλε που δίδασκες
|

@24 Μαρ 2023 20:48
- Όλο το δημόσιο υπέστη κούρεμα(αντισυνταγματικό), εξαιτίας των Μνημονίων και χάρη του εθνικού δημοσίου συμφέροντος(οικονομικού). Η δικαιοσύνη (δηλαδή οι δικαστές), αποφάσισε να δικαιώσει συγκεκριμένα τμήματα του δημοσίου (μεταξύ αυτών και το δικό της) και όχι όλα. Την 4741/2014 απόφαση της ολομέλειας του ΣτΕ μπορεί να τη διαβάσει ο καθένας.... και να βγάλει τα συμπεράσματά του σχετικά με το σκεπτικό της.
- Δεν έγραψα πουθενά ότι οι δάσκαλοι εντάσσονται σε κανένα ειδικό μισθολόγιο. Τα εισαγωγικά, δεν τα έβαλα τυχαία.... Κάντε ένα κόπο να το ξαναδιαβάσετε.

@Δάσκαλε που δίδασκες
|

Τα έχετε μπερδέψει. Οι δάσκαλοι ή "δάσκαλοι" που γράφετε δεν εντάσσονται σε κανένα ειδικό μισθολόγιο. Επίσης, οι δικαστές που δικαίωσαν τους πανεπιστημιακούς το έκαναν με κάποιο σκεπτικό. Έχετε διαβάσει την απόφαση, ή όχι; Δεν έχει σε τίποτα να κάνει με τους μισθούς των ίδιων των δικαστικών, ή άλλου ειδικού μισθολογίου. Κάντε ένα κόπο.

Γάμοι και αρραβώνες
|

Προς @OΛΜΕ ΔΟΕ 23 Μαρ 2023 22:07
Σας απάντησα σχετικά και προηγουμένως. Το μόνο που έχω να προσθέσω είναι ότι.... υπάρχουν αρραβώνες που οδηγούν σε γάμο, υπάρχουν αρραβώνες που δεν οδηγούν σε γάμο(το λεγόμενο στρίβειν δια του αρραβώνος), υπάρχουν τέλος και γάμοι χωρίς αρραβώνες. Επειδή λοιπόν οι κυβερνήσεις εδώ και αρκετά χρόνια, δεν σέβονται πια ούτε τους αρραβώνες.... η μόνη λύση τελικά είναι, να πάει ο γαμπρός σηκωτός στην εκκλησία. Μετά μπορεί βέβαια και να χωρίσει θα μου πείτε.... αλλά μια διατροφή, θέλει δεν θέλει θα την πληρώσει στο τέλος....

Δάσκαλε που δίδασκες
|

Προς @Θωμάς 23 Μαρ 2023 13:09
Τα ειδικά μισθολόγια ΔΕΝ είναι οι 10 εντολές του Μωυσή. Άνθρωποι τα αποφάσισαν. Ομοίως και οι δικαστικές αποφάσεις, από δικαστές παίρνονται.... και στην προκειμένη περίπτωση, αφορούσαν ΚΑΙ τους δικούς τους μισθούς. Ελπίζω λοιπόν να μην διαφωνείτε με την ουσία του σχολίου του @Θωμά, που είναι, ότι το μισθολόγιο των εκπαιδευτικών οφείλει να αναθεωρηθεί. Είναι πολιτική η απόφαση. Χωρίς δικαστικές αποφάσεις και χωρίς φιοριτούρες ειδικών και μη μισθολογίων. Είναι ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ οι "δάσκαλοι" των ειδικών μισθολογίων, να αμείβονται ως ανειδίκευτοι εργάτες. Θα βγάλουν "κακούς" γιατρούς-δικαστές-πανεπιστημιακούς.

@θωμας
|

γιατι θωμα η τριτοβαθμια εκπαιδευση θεσμικα εχει άλλα χαρακτηριστικά και πλαισιο που κατοχυρωνεται απο το συνταγμα. Εχει αλλοιωθει οχι τωρα αλλα τα τελευταια 10 χρόνια ενωοι μισθοι πρεπει να ειναι συνδεδεμενοι με των δικαστικων φτασαμε να παιρνουμε ψιχια και η διαρροη επιστημονων καλα κρατεί!
Ειναι σα να λεμε γιατί οχι αυξησεις στις γραμματειες των δικαστηριων και οχι μονο στους δικαστικους;;;

@OΛΜΕ ΔΟΕ
|

Κοιτάξτε, η επιστολή των πανεπιστημιακών δεν είναι "δώσε και μένα μπάρμπα". Υπάρχει κλάδος που δε χρειάζεται αυξήσεις; Προφανώς όχι, όλοι θέλουν. Αλλά εδώ μιλάμε για ειδικό μισθολόγιο (αυτό κάτι σημαίνει βάσει του Συντάγματος) και για αποφάσεις του ΣτΕ και κατώτερων δικαστηρίων που έχουν ήδη δικαιώσει τους πανεπιστημιακούς. Και η κυβέρνηση απλά τις αγνοεί. Δεν είναι απλά διεκδικήσεις για αυξήσεις, τέτοιες έχουν όλοι στον κόσμο. Είναι απαίτηση να σέβεται η κυβέρνηση αποφάσεις της Δικαιοσύνης που έχουν ήδη εκδοθεί και τις γράφουν στα παλιά τους τα παπούτσια.

OΛΜΕ ΔΟΕ
|

Καθεύδουν. Οι δάσκαλοι και οι καθηγητές δεν χρειάζονται αύξηση; Αν δεν ξυπνήσουν καλά να πάθουν.

Γιάννης
|

Δε μας πείθετε.

Πάρης
|

Σωστε΄ς οι παραπάνω παρατηρήσεις _ απλά, φανερώνουν το δράμα της νεοελληνικής γλώσσας _ τής μόνης όπου : και το > γιατί και το > διότι = Και η ερώτηση > και η απάντηση , είναι με την ίδια λέξη =" γιατί". Δηλαδή, σαν να λέμε:" Why did they cut the salaries ? "Απάντηση= Why did they cut the salaries. (!)....

ΔΕΠ
|

Προφανώς η κυβερνηση μας "γράφει" μαζί με τις αποφάσεις του ΣτΕ. Το μόνο "όπλο" μας είναι η έμπρακτη διαμαρτυρία κκ της ΠΟΣΔΕΠ. Οι επιστολές τόσα χρόνια δεν έκαναν απολύτως τίποτα.
Και φυσικά, η ψήφος μας στην κάλπη που έρχεται!

@Θωμάς
|

Γιατί οι πανεπιστημιακοί δεν είναι εκπαιδευτικοί της Α' ή Β'βάθμιας ή "απλοί" ΔΥ αλλά εντάσσονται σε Ειδικό Μισθολόγιο όπως οι γιατροί και οι δικαστικοί. Γι'αυτό. Και γιατί οι περικοπές στο μισθολόγιο των πανεπιστημιακών κρίθηκαν παράνομες με βάση αποφάσεις του ΣτΕ και κατώτερων δικαστηρίων.

Θωμάς
|

Γιατί μόνο το μισθολόγιο των
Πανεπιστημιακών και όχι των εκπαιδευτικών;

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ