Σε ποια μαθήματα θα εξεταστούν οι μαθητές της Γ', Β και Α' Λυκείου το νέο σχολικό έτος 2022-23

Η διαδικασία των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων με την Τράπεζα Θεμάτων

23/04/2023

Ενημερώθηκε: 24/04/2023, 15:28

Άκουσε το άρθρο

Μέσω της Τράπεζας Θεμάτων θα διενεργηθούν   οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις για τους μαθητές και τις μαθήτριες που φοιτούν και στις τρεις τάξεις όλων των τύπων Λυκείου.

Τα μαθήματα στα οποία θα διαγωνιστούν οι μαθητές είναι τα εξής:

ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ

Α΄Τάξη   

 •         Αγγλικά
 •         Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία / Αρχαία Ελληνικά
 •         Ιστορία
 •         Άλγεβρα
 •         Γεωμετρία
 •         Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
 •         Φυσική
 •         Χημεία

Β΄Τάξη

 •         Αγγλικά
 •         Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία / Αρχαία Ελληνικά
 •         Βιολογία
 •         Ιστορία
 •         Λατινικά
 •         Άλγεβρα
 •         Γεωμετρία
 •         Μαθηματικά Προσανατολισμού
 •         Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
 •         Φυσική Προσανατολισμού

Γ΄Τάξη

 •         Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία / Αρχαία Ελληνικά
 •         Βιολογία
 •         Ιστορία
 •         Ιστορία Προσανατολισμού
 •         Λατινικά
 •         Μαθηματικά Προσανατολισμού
 •         Μαθηματικά
 •         Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
 •         Πληροφορική
 •         Φυσική Προσανατολισμού
 •         Χημεία
 •         Οικονομία

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ

Α΄Τάξη

 •         Αγγλικά
 •         Ιστορία
 •         Άλγεβρα
 •         Γεωμετρία
 •         Νέα Ελληνικά
 •         Φυσική
 •         Χημεία

Β΄Τάξη

 •         Άλγεβρα
 •         Γεωμετρία
 •         Νέα Ελληνικά
 •         Φυσική
 •         Αρχές Αγροτικής Ανάπτυξης
 •         Φυτική Παραγωγή
 •         Ζωική Παραγωγή
 •         Αρχές Λογιστικής
 •         Εισαγωγή στο Μαρκετινγκ
 •         Εισαγωγή στην Εφοδιαστική (Logistics)
 •         Οικοδομικό σχέδιο
 •         Κτιριακά Εργα και δομικά υλικά
 •         Τοπογραφία
 •         Ελευθερο σχέδιο
 •         Γραμμικό σχέδιο
 •         Ιστορία σύγχρονης  τέχνης
 •         Ηλεκτροτεχνία (κυκλώματα συνεχούς και εναλλασσόμενου ρεύματος)
 •         Εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και ηλεκτρολογικό υλικό
 •         Αναλογικά και ψηφιακά ηλεκτρονικά  
 •         Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις πλοίου Ι
 •         Στοιχεία τεχνικής θερμοδυναμικής εφαρμογές
 •         Μηχανικη Αντοχή Υλικών  
 •         Τεχνολογια  Μηχανολογικών κατασκευών – Εφαρμογές  
 •         Ναυτική μηχανολογία Εφαρμογές  
 •         Ναυσιπλοία Ι Ναυτική μετεωρολογία  
 •         Αρχές προγραμματισμού υπολογιστών  
 •         Υλικό και δίκτυα υπολογιστών  
 •         Λειτουργικά συστήματα και ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων
 •         Ανατομία Φυσιολογία Ι  
 •         Υγεία και διατροφή
 •         Διαπροσωπικές σχέσεις  

Γ΄Τάξη

 •         Μαθηματικά(Άλγεβρα)
 •         Νέα Ελληνικά
 •         Ανθοκομικά Φυτά
 •         Αρχές Βιολογικής Γεωργίας
 •         Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων
 •         Δενδροκομία-Αμπελουργία
 •         Διατροφή Αγροτικών ζώων
 •         Εκτροφή Αγροτικών ζώων (Ι και ΙΙ)
 •         Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις
 •         Συντήρηση Κηποτεχνικών Εφαρμογών
 •         Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας- Κηπευτικές καλλιέργειες
 •         Ασφάλεια Τροφίμων
 •         Αρχές Οικονομικής Θεωρίας        
 •         Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης    
 •         Διαφήμιση (Εισαγωγή, Δημιουργία και Προβολή)
 •         Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις
 •         Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών
 •         Οργάνωση και Διαχείριση Μεταφορών
 •         Οργάνωση και Λειτουργία Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
 •         Οργάνωση και Λειτουργία Τουριστικών Επιχειρήσεων   
 •         Φορολογική Πρακτική                                
 •         Αρχιτεκτονικό Σχέδιο
 •         Οικοδομική
 •         Οργάνωση Τεχνικών Έργων
 •         Σχέδιο Πολιτικού Μηχανικού και Έργων Υποδομής
 •         Ιστορία σύγχρονης  τέχνης
 •         Γραμμικό Σχέδιο
 •         Διακοσμητική Σύνθεση – Τρισδιάστατη Μακέτα
 •         Ποιοτικός Έλεγχος Υφάσματος
 •         Προστασία Πολιτιστικής Κληρονομιάς
 •         Σχέδιο Κοσμηματοποιΐας
 •         Τεχνολογία Εκτυπώσεων
 •         Τεχνολογία Ξύλου-Μετρήσεις
 •         Τεχνολογία Υλικών
 •         Τεχνολογία Υφάσματος και Οργάνωση Συλλογής Ενδύματος
 •         Αυτοματισμοί Προγραμματιζόμενης Λογικής
 •         Ηλεκτρικές Μηχανές
 •         Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις 2
 •         Ηλεκτροτεχνία 2
 •         Τηλεπικοινωνίες - Τηλεματική
 •         Ψηφιακά Συστήματα
 •         Διαδικασίες Συντήρησης Αεροσκαφών
 •         Δομή και Συστήματα Αεροσκαφών
 •         Εγκαταστάσεις Κλιματισμού
 •         Κατασκευή και Λειτουργία Κεντρικής Θέρμανσης
 •         Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ
 •         Μηχανουργική Τεχνολογία – Εργαλειομηχανές
 •         Στοιχεία Μηχανών
 •         Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων
 •         Στοιχεία Ψύξης – Κλιματισμού
 •         Συστήματα Αυτοκινήτου
 •         Συστήματα Ελέγχου, Ρύθμισης και Αυτοματισμού Εγκαταστάσεων Ψύξης και Κλιματισμού
 •         Τεχνολογία Ελέγχων και Διαγνώσεων
 •         Στοιχεία Ψύξης – Κλιματισμού (Θεωρία)
 •         ΣΥντήρηση και επισκευη Εγκαταστάσεων καύσης υγρών καισίμων
 •         Κινητήρες αεροσκαφών
 •         Ναυτικές μηχανές
 •         Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις πλοίου ΙΙ
 •         Ναυσιπλοία ΙΙ  
 •         Ναυτικό Δίκαιο
 •         Μεταφορά φορτίων
 •         Βοηθητικές εγκαταστάσεις πλοίου
 •         Τηρηση φυλακης γέφυρας
 •         Δίκτυα Υπολογιστών
 •         Πληροφοριακά Συστήματα σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς
 •         Προγραμματισμός Υπολογιστών
 •         Αγωγή Βρέφους και Νηπίου
 •         Αιματολογία
 •         Ακίνητη Προσθετική
 •         Ακτινοτεχνολογία ΙΙ
 •         Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ
 •         Κοσμητολογία-Τεχνολογία Υλικών
 •         Λογοτεχνία Προσχολικής Ηλικίας
 •         Μικροβιολογία ΙΙ
 •         Νεότερες Απεικονιστικές Μέθοδοι
 •         Νοσηλευτική ΙΙ
 •         Οδοντοτεχνία ΙΙ
 •         Πρακτική Φυσικοθεραπεία
 •         Στοιχεία Παθολογίας
 •         Σύγχρονη Αισθητική ΙΙ
 •         Συνταγολογία-Νομοθεσία-Βιβλία Φαρμακείου
 •         Υγιεινή
 •         Υγιεινή Κόμης Τριχωτού Κεφαλής -Τοξικολογία- Δερματολογία
 •         Φαρμακολογία-Τοξικολογία
 •         Φυσικοθεραπεία

24.166  θέματα και ενδεικτικές απαντήσεις 125 μαθημάτων Γ', Β' και Α' τάξεων Λυκείου

Η διαδικασία

Τόσο από το ΙΕΠ όσο και από το υπουργείο Παιδείας μας διαβεβαίωσαν ότι οι διαδικασίες των εξετάσεων με την Τράπεζα Θεμάτων θα είναι οι ίδιες με το προηγούμενο σχολικό έτος, όπου εξετάστηκαν οι μαθητές της  της Α ́ και Β ́ τάξης όλων των τύπων Λυκείων.

Από την Τράπεζα Θεμάτων κληρώνονται είτε αυτοτελή θέματα είτε ενότητες θεμάτων.

Μία εβδομάδα πριν την έναρξη των προαγωγικών εξετάσεων Μαΐου - Ιουνίου / Σεπτεμβρίου,  κάθε Λύκειο αναρτά, με ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας, το πρόγραμμα των εξετάσεων της Α ́, Β ́και Γ΄ τάξης στην ιστοσελίδα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής πολιτικής (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida, Σχολεία-Διευθύνσεις) με τη χρήση των κωδικών που διαθέτει στο Πανελλήνιο σχολικό δίκτυο (ΠΣΔ).

Ταυτόχρονα το κοινοποιεί ηλεκτρονικά στην οικεία Διεύθυνση Δ/θμιας εκπαίδευσης.

Σε περίπτωση αναβολής προγραμματισμένης εξέτασης για οποιονδήποτε λόγο ή σε περίπτωση εξέτασης μαθητών που για λόγους ασθένειας δεν προσήλθαν στις προγραμματισμένες εξετάσεις, ενημερώνεται σχετικά η οικεία Διεύθυνση Δ.Ε. και καθορίζεται από το σχολείο νέα ημερομηνία εξέτασης, σύμφωνα με τα παραπάνω.

Ταυτόχρονα το επικαιροποιημένο πρόγραμμα εξετάσεων αναρτάται στην ιστοσελίδα της Τράπεζας θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας.

Την ημέρα κάθε προγραμματισμένης εξέτασης κατά συγκεκριμένο μάθημα και Λύκειο, ο/η Διευθυντής/ντρια και ο/η οικείος/α ή οι οικείοι/ες διδάσκοντες/ουσες, κληρώνουν άπαξ τα προς εξέταση από την ΤΘΔΔ θέματα (έως δύο ώρες προ της ενάρξεως της εξέτασης για όλα τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα και τρεις ώρες για τα μαθήματα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας/Αρχαίων Ελληνικών, των Αγγλικών και της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας/Νέων Ελληνικών, καθώς και για τα μαθήματα Σχεδιαστικού Περιεχομένου).

Η κλήρωση διενεργείται ως εξής:

α) Είσοδος της σχολικής μονάδας στην ιστοσελίδα της ΤΘΔΔ με τη χρήση των κωδικών που διαθέτει στο Πανελλήνιο σχολικό δίκτυο (ΠΣΔ).

β) Επιλογή της τρέχουσας εξεταστικής περιόδου (Μαΐου-Ιουνίου   ή Σεπτεμβρίου), της Τάξης και του Μαθήματος.

γ) Επιλογή Κλήρωση: Ανάλογα με το εξεταζόμενο μάθημα κληρώνονται με τυχαία επιλογή έξι (6) θέματα από τα οποία τρία (3) για το 2ο και τρία (3) για το 4ο ερώτημα ή τρείς (3) ενότητες θεμάτων.

δ) Οι διδάσκοντες/-ουσες επιλέγουν τα θέματα ένα (1) για το 2ο και ένα (1) για το 4ο ερώτημα ή μία ενότητα θεμάτων στην οποία θα εξεταστούν οι μαθητές/-τριες. Στη συνέχεια, με ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας, καταχωρίζουν την επιλογή τους στην ΤΘΔΔ.

Κατά τη διαδικασία αυτή, οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες διδασκαλίας των γνωστικών αντικειμένων και την εν γένει λειτουργία της σχολικής μονάδας κατά τη τρέχουσα σχολική χρονιά.

Στις προβλεπόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις κατατακτήριες εξετάσεις, τα θέματα των προφορικών εξετάσεων καταρτίζονται από τους/τις οικείους/ες διδάσκοντες/ουσες. Οι γραπτές εξετάσεις για τα μαθήματα της Ομάδας Α ́ διεξάγονται σύμφωνα με τη διαδικασία των προαγωγικών. Οι μαθητές και οι μαθήτριες εξετάζονται στην ίδια εξεταστέα ύλη και στα ίδια θέματα με τους/τις υπόλοιπους/ες μαθητές/τριες (άρθρα 113 και 136 του ν. 4610/2019)

Εάν, εκ παραδρομής, γίνει κλήρωση σε λάθος μάθημα:

    Ο/Η Διευθυντής/ντρια καταχωρίζει σε συγκεκριμένη φόρμα της ΤΘΔΔ αιτιολογημένο αίτημα εκ νέου κλήρωσης στο μάθημα αυτό. Στη συνέχεια επιλέγει ‘’Αποστολή‘’. Το αίτημα διαβιβάζεται, μέσω της πλατφόρμας της ΤΘΔΔ, στην οικεία Διεύθυνση εκπαίδευσης.
     Η οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, αφού προχωρήσει σε σχετικό έλεγχο, δίνει τη δυνατότητα στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα εκ νέου κλήρωσης.

Σε περίπτωση που για τεχνικούς λόγους σε κάποιο Λύκειο δεν καταστεί δυνατή η κλήρωση των θεμάτων, ενημερώνεται ο/η οικείος/α Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης και η σχετική κλήρωση πραγματοποιείται στα γραφεία της Διεύθυνσης. Τα θέματα αποστέλλονται στο σχολείο με τον προσφορότερο τρόπο.

Τη γενικότερη ευθύνη για την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων (παροχή οδηγιών, υποστήριξη κ.α) και την αντιμετώπιση ειδικών προβλημάτων που προκύπτουν στις σχολικές μονάδες ευθύνης του έχει ο/η Διευθυντής/ντρια Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπ/σης.

Για το σκοπό αυτό ορίζεται σε κάθε Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπαίδευσης υπάλληλος (οι) ως Υπεύθυνος (οι) της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης δυσκολίας.

Σχόλια (9)

ΔΕΠ
|

@Πλατάρος Γιάννης 25 Ιαν 2024 22:10
Πότε καταργήθηκε η Πανεπιστημιακή Αστυνομία; Μπορείτε να μας δώσετε το σχετικό link με το ΦΕΚ κατάργησης; Μήπως η κυβέρνηση απλά δεν εφαρμόζει αυτά που ψηφίζει; Και γι αυτό κατηγορείτε...την αντιπολίτευση;;; Σοβαρά τώρα;

Πεστα χρυστινα με υ
|

δεν το παιρνουν πίσω για να μην πεσει το ρευμα.. ευγε,

@Πλατάρος Γιάννης
|

"Το "αλεα ΤΖάκτα εστ" και το διάβα του Ρουβικωνα, έγινΕ όταν ο..." :
ΤΖακτα, όπως ΤΖακι Τσαν...
Αυτά εγινΕ ??? Έτσι είναι η νέα γραμματική?

"πλΗνθοι" : με Η όπως πχ. γράφουμε "το κΗτρΗνο χρώμα"....

"τσαττζιτιπι" ... αυτό μάλλον κλίνεται κάπως έτσι?... το τσαττζιτιπι του τσαττζιτιπιου κλπ κλπ

Δε σχολιάζω τη στίξη, όπου το κόμμα εμφανίζεται εκεί που δεν πρέπει και απουσιάζει επιδεικτικά από εκεί που πρέπει..

Α ρε ερμή γλώσσα...

Η τελευταία σας πρόταση, πάντως, με την οποία συμφωνώ απόλυτα, τα λέει όλα:
Είμαστε μια γελοία κοινωνία και πρέπει να το αποδεχτούμε....

Τακης
|

Κατάντησαν τα σχολεία να είναι στη χειρότερη κατάσταση κ τους εκπαιδευτικούς στο έλεος του Θεού...να βλέπουν οι μαθητές τη σύλληψη του δασκάλου τους ...ότι χειρότερη εικόνα ....

ΑΠΟΡΙΑ
|

Στην Υ.Α. 79942/ΓΔ4 – 31.5.2019 που αφορά στις: “Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης”, στο άρθρο 2 (Διακοπές – Αργίες – Εορταστικές Εκδηλώσεις), αναφέρεται ότι:
4) Ημέρες αργίας των Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων, Επαγγελματικών Λυκείων, Γυμνασίων ΕΑΕ, Λυκείων ΕΑΕ, Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων και Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.) ορίζονται:
α) όλες οι Κυριακές,
β) οι θρησκευτικές εορτές του Αγίου Πνεύματος και των Τριών Ιεραρχών,
γ) οι εθνικές επέτειοι της 28ης Οκτωβρίου και της 25ης Μαρτίου κ.λ.π.
Και πιο κάτω στο εδάφιο 6, σημειώνεται ότι:
6) ... Κατά την παραμονή της θρησκευτικής εορτής των Τριών Ιεραρχών, με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ ουσών, αφιερώνεται ένα δίωρο από το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων σχετικών με την προσφορά των Τριών Ιεραρχών στα γράμματα.
Πως λοιπόν μία εγκύκλιος υπερισχύει μιας Υ.Α.;
(Εκτός και εάν έχει εκδοθεί νέα διάταξη μεγαλύτερης ισχύος, οπότε η ενλόγω εγκύκλιος την επεξηγεί).

Ενήλικας
|

Όσοι έχουν αποφοιτήσει σε επαγγελματικό λύκειο από το 2012 και νωρίτερα,
τότε που η εισαγωγή γινόταν μόνο για τα τ.ε.ι, δίνοντας τέσσερα πανελλαδικά
μαθήματα, όσοι από αυτούς θελήσουνε να δώσουνε φέτος πανελλαδικές
εξετάσεις, με ποιο σύστημα θα δώσουνε; Θα δώσουν με το φετινό σύστημα;
Θα ΄δώσουν τα μαθήματα που διδάσκονται φέτος οι μαθητές;

Μητέρα μαθητή Γ' Λυκείου
|

Συγνώμη, οι μαθητές Γ λυκείου των θετικών επιστημών θα γράψουν ιστορία μέσω τράπεζας θεμάτων και ενώ έχουν μπροστά τους τις πανελλαδικές εξετάσεις; έλεος ποιος το σκέφτηκε αυτό;

Αναστασία
|

Θα κληρωθούν τρία θέματα και θα διαλέψουμε ένα όπως και πέρυσι ή ότι μας τύχει;

Αλέξανδρος
|

Στα μαθηματικά γεν. παιδείας ("κόντρα" μάθημα για τους μαθητές των ανθρωπιστικών σπουδών) μέχρι το τέλος Μαρτίου είχαν αναρτηθεί σχετικά λίγα θέματα στην τράπεζα (περίπου 40-45). Τις τελευταίες μέρες αναρτώνται σχεδόν καθημερινά νέα θέματα, ο αριθμός πλησιάζει τα 100 και κανείς δεν γνωρίζει πού θα φτάσει μέχρι τις απολυτήριες εξετάσεις του Μαΐου. Είναι αυτή η πιο κατάλληλη περίοδος για να γίνει μαζική ανάρτηση νέων θεμάτων, τώρα που η προετοιμασία των υποψηφίων για τις πανελλήνιες εξετάσεις είναι στην τελική ευθεία; Ποιος μαθητής των ανθρωπιστικών θα βρει χρόνο τώρα για να ασχοληθεί με τα νέα θέματα της τράπεζας στα μαθηματικά; Φαίνεται ότι η τακτική που ακολουθείται από τους διαχειριστές της τράπεζας είναι να τιμωρήσουν τους μαθητές στις απολυτήριες εξετάσεις του μαθήματος.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ