ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΑΠΟΨΗ

Απόψεις Διευθυντή Εκπαίδευσης για τις «κρίσεις» επιλογής Στελεχών Εκπαίδευσης με αφορμή τα πρόσφατα δημοσιεύματα

Δημοσίευση: 23/04/2023
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Δρ. Αθανάσιος Νικολόπουλος , Διευθυντής Δ. Ε. Α΄ Αθήνας

Υπάρχει λόγος ύπαρξης της διαδικασίας συνεντεύξεων;

Θεωρούμε ότι τα τυπικά προσόντα, δηλαδή τα αντικειμενικά μετρήσιμα μόρια, πρέπει να είναι το μοναδικό κριτήριο επιλογής Διευθυντών;

Δηλαδή, θεωρούμε ότι οι κάτοχοι τυπικών προσόντων (π.χ. πτυχία, ξένες γλώσσες, συγγραφικό έργο κτλ) είναι απαραίτητα ικανότεροι διευθυντές από κάποιους που ενδεχομένως έχουν λιγότερα τέτοια τυπικά προσόντα;

Μήπως, σε κάποιες περιπτώσεις, η κατοχή αυτών των τυπικών προσόντων δεν συνοδεύεται απαραιτήτως από την ικανότητα ενός ηγέτη, ενός προϊσταμένου, ενός καθηγητή, ενός δασκάλου;

Αν απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα, θα έχουμε απαντήσει και στο επόμενο!

Είναι χρήσιμη η συνέντευξη ώστε να επιβεβαιώσει την ικανότητα που προκύπτει από τη μοριοδότηση των αντικειμενικών προσόντων  ή, ενδεχομένως, να θεραπεύσει μια λανθασμένη εικόνα που μπορεί να δίνει σε κάποιες περιπτώσεις η κατοχή πολλών προσόντων και μορίων;

Εάν θεωρούμε χρήσιμη τη συνέντευξη, τότε πρέπει να αποδεχτούμε και το γεγονός ότι είναι ενδεχόμενο η συνέντευξη να ανατρέπει την εικόνα κάποιων υποψηφίων όπως αυτή διαμορφώθηκε μόνο και μόνο από τη μοριοδότηση των αντικειμενικών κριτηρίων.

Εάν δεν θεωρούμε επιτρεπτό η συνέντευξη να ανατρέπει την εικόνα κάποιων υποψηφίων όπως αυτή διαμορφώθηκε μόνο και μόνο από τη μοριοδότηση των αντικειμενικών κριτηρίων, τότε ας την καταργήσουμε.

Ας γίνονται διευθυντές αυτοί που κατάφεραν να αποκτήσουν τα προσόντα που μοριοδοτούνται.

Ας ακολουθήσουμε τυφλά, χωρίς καμία παρέμβαση και κρίση, τα αριθμητικά αποτελέσματα μιας «μοριοσυλλογής».

Ας μην υπάρχει η δυνατότητα να αναδείξει ένας υποψήφιος, ενώπιον ενός συμβουλίου επιλογής, άλλα προσόντα του, όπως την επικοινωνιακή του δεξιότητα, την προσωπικότητά του, τις οργανωτικές του ικανότητες, τον τρόπο σκέψης του, το όραμά του για την εκπαίδευση, τη συνεχή ενημέρωσή του για τα εκπαιδευτικά δρώμενα, τη ρητορική του δεινότητα, την ικανότητά του να εμπνέει, να καθοδηγεί, να διαχειρίζεται ανθρώπινο δυναμικό κ.ά. Όλα τα παραπάνω προσόντα, όμως, δεν μπορούν να αποτιμηθούν και να συνυπολογιστούν χωρίς τη διαδικασία της συνέντευξης.  

Σύγκριση των βαθμολογιών των συμβουλίων επιλογής στη συνέντευξη: Η λειτουργία του «ασανσέρ»

Σε κάποια άρθρα που είδαν το φως της δημοσιότητας, αφήνεται να εννοηθεί ότι η συνέντευξη λειτούργησε καθοριστικά (ως ασανσέρ), ώστε υποψήφιοι να ανέβουν ή να κατέβουν αρκετές θέσεις στον αξιολογικό πίνακα και ότι, για παράδειγμα, στην Δ.Δ.Ε Α’ Αθήνας, τη μεγαλύτερη Διεύθυνση Β/θμιας,  αυτό το λεγόμενο «ασανσέρ» ήταν πρωτόγνωρο για κρίσεις Διευθυντών.

Στην ίδια «μομφή» αναφέρεται ότι στη Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας υπάρχει περίπτωση υποψηφίου που πήρε χαμηλό βαθμό στη συνέντευξη και έπεσε 89 θέσεις.

Επιπλέον, αναφέρεται ότι υπήρχε υποψήφιος που πήρε άριστα στη συνέντευξη και βελτίωσε τη θέση του κατά 67 θέσεις.

Τέλος, ως «μομφή παρουσιάζεται» το γεγονός ότι 76 υποψήφιοι βαθμολογήθηκαν με άριστα, δηλαδή με βαθμό 19 και 20.

Ας συγκρίνουμε, λοιπόν, τις βαθμολογίες αυτού του Τοπικού Συμβουλίου με τις βαθμολογίες του προηγούμενου Τοπικού Συμβουλίου της ίδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης (κατά τις κρίσεις του 2017), στο οποίο συμμετείχαν και οι αιρετοί εκπρόσωποι που, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα διασφάλισαν την ορθή και αντικειμενική κρίση κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων (τα ακριβή στοιχεία που τεκμηριώνουν τα όσα αναφέρονται παρακάτω είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου).

Πίνακας 1

Συγκριτικά στοιχεία από τις βαθμολογίες των συνεντεύξεων κατά τη διαδικασία επιλογής διευθυντών το 2023 και το 2017

Σχετικά με την κατανομή της βαθμολογίας, μια συγκριτική μελέτη κάποιων επί μέρους στατιστικών δεικτών είναι ενδεικτική:

Πίνακας 2

Συγκριτικά στοιχεία κατανομής βαθμολογιών συνεντεύξεων κατά τη διαδικασία  επιλογής διευθυντών το 2023 και το 2017

Παρατηρούμε λοιπόν (Πίνακας 2) ότι ο Μέσος Όρος στην περίπτωση των επιλογών του 2023 είναι ελαφρώς υψηλότερος σε σύγκριση με αυτόν του 2017 και ότι η Μέση Τιμή είναι πιο κοντά στον Μ.Ο. στις βαθμολογίες των συνεντεύξεων του 2023.

Αυτό προκύπτει και από το παρατηρούμενο τεράστιο εύρος τιμών των βαθμολογιών του 2017 (0,9-8) αλλά και από τη μελέτη της συχνότητας των βαθμών που πήραν οι υποψήφιοι στη συνέντευξη, καθώς στις συνεντεύξεις του 2023 δεν υπήρχε υποψήφιος διευθυντής που να πήρε βαθμό κάτω από τη βάση, σε αντίθεση με το 2017 όπου 18 υποψήφιοι διευθυντές (6,25%) βαθμολογήθηκαν με βαθμό κάτω από τη βάση.

Παράλληλα, ενώ το 2023 με άριστα 20 βαθμολογήθηκαν μόνο 23 υποψήφιοι διευθυντές (8,71%), το 2017 με άριστα 8 βαθμολογήθηκαν 58 υποψήφιοι διευθυντές (20,14%).

Η διακύμανση τιμών (βαθμολογιών κατά τις συνεντεύξεις) παρουσιάζονται στα δύο παρακάτω γραφήματα και είναι ενδιαφέρον ότι ενώ στις επιλογές του 2023 (Γράφημα 1) δεν υπάρχει βαθμολόγηση κάτω από τη βάση , στις επιλογές του 2017 (Γράφημα 2), υπάρχουν αρκετές βαθμολογίες κάτω από τη βάση (σε 18 υποψηφίους) και παρατηρείται μια «επιλεκτική» βαθμολόγηση (με βαθμούς από 1 έως 3 σε μεμονωμένες περιπτώσεις).

Παρατηρώντας στον Πίνακα 3 τη διακύμανση της σειράς κατάταξης αυτών των συγκεκριμένων υποψηφίων που πήραν εξαιρετικά χαμηλή βαθμολογία (κάτω από τη βάση) στη συνέντευξη κατά τις επιλογές Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Δ.Δ.Ε. Α’ Αθήνας το 2017 βλέπουμε ότι η «πτώση» είναι εντυπωσιακή σε σχέση με τους υποψηφίους που πήραν χαμηλή βαθμολογία στη συνέντευξη κατά τις επιλογές το 2023.

Πίνακας 3

Οι 10 υποψήφιοι με τις πιο χαμηλές βαθμολογίες στη συνέντευξη και η <<επιδραστικότητά της>> στη σειρά κατάταξής τους στον τελικό αξιολογικό πίνακα

Όσον αφορά στο κατά πόσο όσοι ανέβηκαν θέσεις στις κρίσεις του 2023, ανήκουν συνδικαλιστικά σε συγκεκριμένη παράταξη ή είναι φίλα προσκείμενοι στην κυβέρνηση, καθώς και το αντίστροφο, ακολουθούν κάποια ενδεικτικά παραδείγματα :

Υποψήφιος που ανήκει στα ΣΥΝΕΚ (παράταξη με την οποία κατεβαίνουν εκπαιδευτικοί που πρόσκεινται στον ΣΥΡΙΖΑ) και μάλιστα με πλούσια συνδικαλιστική δράση ως αιρετός εκπρόσωπος, βαθμολογήθηκε με πολύ υψηλή βαθμολογία (19,2) και ανέβηκε κατά 16 ολόκληρες θέσεις, ενώ αντίθετα, υποψήφιος που ανήκει στη ΔΑΚΕ (παράταξη με την οποία κατεβαίνουν εκπαιδευτικοί που πρόσκεινται στη ΝΔ) και μάλιστα κατέχων υψηλόβαθμη θέση συνδικαλιστικού οργάνου (πρόεδρος ΕΛΜΕ), μοριοδοτήθηκε με χαμηλότερο βαθμό έναντι του προηγούμενου συνυποψηφίου (18,8) και για ελάχιστα μόρια, στο σύνολο, δεν κατάφερε να γίνει Διευθυντής σε κάποια σχολική μονάδα.

Σχόλια (97)

 
Μαγικό Πρωτομαγιάτικο 8λεπτο
02 Μάιος 2023 11:05

@KOSTAS-ΚΑΤΕΡΙΝΑ-ΒΙΚΥ
Από 23:45 έως 23:53 σας ήρθε η "επιφοίτηση"? Και σήμερα μέρα είναι βρε παιδιά..... Για πάμε λίγη προσπάθεια ακόμα....

 
Damian
02 Μάιος 2023 07:13

όπως βλέπεις κοπελιά, ( καλά, όνομα δεν έχεις εσυ;)ψυχανεμίστηκες λάθος !!!!! Οι χαρούμενοι και θετικοί άνθρωποι είναι απαραίτητοι για να παίρνουμε κι εμείς οι υπόλοιποι λίγη από την αύρα τους.

 
KOSTAS
01 Μάιος 2023 23:53

Το παρόν άρθρο ήταν κατατοπιστικό. Οι πίνακες που παρατίθενται διαφώτισαν πλήρως τον αντικειμενικό διακείμενο αναγνώστη....

 
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
01 Μάιος 2023 23:48

Θεωρώ ότι απαντώνται σημαντικά αρνητικά σχόλια που διατυπώθηκαν κατά καιρούς περί της πρόσφατης επιλογής διευθυντών σχολείων. Είναι πλήρως κατατοπιστική η θέση του συντάκτη του άρθρου.

 
ΒΙΚΥ
01 Μάιος 2023 23:45

ΆΨΟΓΗ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ. ΣΥΓΧΑΡΗΤΉΡΙΆ ΣΤΟΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΌ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ...

 
Πιτσιφλής
01 Μάιος 2023 21:13

Στην πορτοκαλιά από κάτω
Πλένει τα μπαμπακερά
Πράσινα έχει τα μάτια
κι η φωνή της βιολετιά
Αχ, έρωτα!

Στην ανθισμένη την πορτοκαλιά από κάτω
Αχ, έρωτα...

 
ΕΛΕΝ
01 Μάιος 2023 18:53

Προς τη γνωστή -άγνωστη.
Επειδή εσένα σε ενδιαφέρουν οι προεκλογικές εξαγγελίες -εκστρατείες υποψηφίων δε σημαίνει ότι ισχύει το ίδιο και για εμένα. Η ζωή μου , μου αρέσει όπως ακριβώς είναι τώρα , περνάω πολύ καλά και είμαι χαρούμενη . Ναι ο ήλιος λάμπει και τα πουλιά κελαηδούν . Είναι έγκλημα αυτό για το οποίο πρέπει να απολογηθώ;
Ότι μου αρέσει πολύ ο Πιτσιφλής είναι κάτι που αφορά εμένα , δε σου πέφτει λόγος. Αν του προκαλώ αρνητικά συναισθήματα να μου το πει για να τον θαυμάζω «από μέσα μου»
Α! Και κάτι τελευταίο: μήπως άραγε θέλω να συμμετέχω στις κρίσεις για τα τριθέσια δημοτικά για να ξεκινήσω από τα χαμηλά;
Υ.Γ αν ασχοληθείς ξανά θα γράψω ένα άρθρο να το δημοσιεύσει το esos π.χ για τους χοχλιούς που μου αρέσουν πολύ , θα βάλω και φωτό μου για να έχεις να με βλέπεις κάθε μέρα!

 
Προς ΕΛΕΝ ( το κορίτσι του Μάη)
01 Μάιος 2023 16:05

Ούτε έφυγες όπως μας είπες , ούτε κατέβηκες από το συννεφάκι. Τόσα θέματα έβγαλε σήμερα το esos , εσυ ασχολείσαι με το γνωστό , δικό σου θέμα. ζεις σε άλλο κόσμο μάλλον όπου ο ουρανός είναι πάντα γαλάζιος, ο ήλιος λάμπει και τα πουλάκια κελαηδούν χαρούμενα. Μ’αρεσει που ήθελες να γίνεις και διευθύντρια! Ίσως εμφανισιακά να είσαι δυνατή( δε σε γνωρίζω γι αυτό λέω ίσως) κατά τα άλλα όμως πιστεύω ότι είσαι αδύναμη πολύ.
Α ! Και κάτι τελευταίο: πιστευω ότι ο συνάδελφος δυσανασχετεί με τα σχόλια σου , το ψυχανεμίζομαι που λέει κι αυτός.

 
ΕΛΕΝ
01 Μάιος 2023 12:01

@ Crispy
Συμφωνώ με αυτά που έγραψες για τους Master chef και Δισκοβόλο , είναι πρότυπα και οι δύο.
Για τον Πιτσιφλή θα διαφωνήσω στο μελαγχολικός. Υπέροχος και χαρισματικός ναι , μελαγχολικός όχι. Ίσως κάποιες φορές τον πιάνει το παράπονο και όχι άδικα , για την κατάσταση που επικρατεί στα σχολεία , για την απαξίωση των εκπαιδευτικών αλλά και της εκπαιδευτικής διαδικασίας γενικότερα. Επίσης δεν ξέρω ποια ήταν η τελευταία χρονιά που μπήκε σε τάξη και μπορεί να του λείπει και το σχολείο.
Δεν είναι ούτε γκρινιάρης , ούτε μίζερος .Είναι ο λατρεμένος μου Πιτσιφλής και του στέλνω πολλά φιλιά .
Καλό μήνα!

 
DD
01 Μάιος 2023 01:28

@Δισκοβόλος (πρώην Ανήσυχος εκπαιδευτικός) 30 Απρ 2023 13:40

Η έπαρση-αλαζονεία δεν έχει να κάνει μόνο με τον συγκεκριμένο σχολιαστή, αλλά με όποιον εκφράζει διαφορετική άποψη από την δικιά σου.

 
DD
01 Μάιος 2023 01:21

@Crispy30 Απρ 2023 12:19

Είμαι ότι είμαι και δεν θα ήθελα να είμαι ούτε Μάστερ Σεφ, ούτε Πιτσιφλης.
Δισκοβόλος.., Ο συνταξιούχος συνάδελφος και πρώην διευθυντής... Ποτέ δεν είπα ότι δεν αγαπάει την Ελληνική γλώσσα ή ότι δεν γράφει καλά. Άλλα έγραψα

 
Δισκοβόλος (πρώην Ανήσυχος εκπαιδευτικός)
30 Απρ 2023 13:40

@DD
Δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει να μου φανεί παράξενο που κι εσύ βλέπεις παράλογο το συγκεκριμένο νόμο, όπως άλλωστε κάθε νοήμων εκπαιδευτικός που σχολιάζει χωρίς σκοπιμότητα σε τούτες τις σελίδες!
Το να επιμένεις βέβαια να με κατατάσσεις στην κορυφή των αλαζόνων, αυτό προφανώς είναι δικαίωμά σου, αλλά το θεωρώ τουλάχιστον υπερβολικό, αφού η εκτίμησή σου βασίζεται στην αντιπαράθεσή μου με τον γνωστό σχολιαστή, ο οποίος υμνολογεί με ακραία εμμονή τον επίμαχο νόμο, χαρακτηρίζει ανεγκέφαλους όσους δεν αποδέχονται την τελειότητα του νόμου και απαιτεί να εισπράττει ευχαριστίες για τις σοφές του παρεμβάσεις! Με λίγα λόγια, εξαντλεί στο έπακρο την έννοια της αλαζονείας!
Δεν ξέρω, αλλά μια απλή σύγκριση θα έπρεπε μάλλον να σε είχε οδηγήσει σε διαφορετικά συμπεράσματα...

 
Crispy
30 Απρ 2023 12:19

@DD σου αρέσει ο ρόλος του κακού-ζηλιάρη , δεν εξηγείται διαφορετικά αυτή η εμμονή. Γιατί δεν παίρνεις ένα άλλο ρόλο πχ του καλού, ευγενικού και σχεδόν πάντα ευδιάθετου όπως ο Master chef ή του ήρεμου αλλά μελαγχολικού Πιτσιφλή( τα προηγούμενα χρόνια ήταν πιο χαρούμενος νομίζω) . Δε σου αρέσει ο Δισκοβόλος ;Γιατί; Ο τρόπος γραφής που έχει είναι μοναδικός. Αγαπάει την ελληνική γλώσσα και είναι παθιασμένος με τις λέξεις , την ερμηνεία και τη χρήση τους. Η γραφή ξέρεις είναι ικανή να καταδείξει διάφορα στοιχεία της προσωπικότητας του κάθε ατόμου και αποκαλύπτει εσωτερικές τάσεις και πτυχές του χαρακτήρα. Ματαιοδοξία λοιπόν εγώ σε αυτό τον άνθρωπο δε βλέπω.

 
Πιτσιφλής
30 Απρ 2023 11:54

Αφήστε την Άβυσσο, μέρα που είναι σήμερα!...
Σαν σήμερα, το 1944, εκλέχτηκαν οι αντιπρόσωποι του Εθνικού Συμβουλίου της Πολιτικής Επιτροπής Εθνικής Απελευθέρωσης δηλαδή της Κυβέρνησης του Βουνού.

 
DD
30 Απρ 2023 09:10

@Δισκοβόλος (πρώην Ανήσυχος εκπαιδευτικός) 29 Απρ 2023 15:46

Θα σου φανεί παράξενο που θα συμφωνήσω μαζί σου για τον νόμο
Απαράδεκτος.
Οι νόμοι πρέπει να είναι σαφείς σε όποιον τους διαβάζει και να μην χρειάζονται ερμηνευτικές επί ερμηνευτικών εγκυκλίους.
Συγκεκριμένα για τα μετρήσιμα μόρια ένας πίνακας που θα ανέφερε το κριτήριο και τα μόρια θα ήταν αρκετός. Απλά και νοικοκυρεμένα.

Μίλησες για αλαζονεία, ίσως και να έχεις δίκιο στην συγκεκριμένη περίπτωση
αλλά
να μιλάς εσύ για αλαζονεία-έπαρση που σε όποιον δεν συμφωνεί μαζί σου
1. αμφιβάλλεις αν είναι συνάδελφος
2. του κάνεις παρατήρηση για το ψευδώνυμο που χρησιμοποιεί
3, κάνεις παρατήρησες για τυχόν ορθογραφικά λάθη μιλώντας για κακοποίηση την Ελληνικής γλώσσας
4. χαρακτηρίζοντάς τον φερέφωνο της κυβέρνησης
(θα μπορούσα να γράψω και άλλα αλλά δεν θέλω να κουράσω τους αναγνώστες)

Και θα τελειώσω με μια από τις αγαπημένες μου ατάκες από την ταινία Ο δικηγόρος του διαβόλου την οποία έχει ερμηνεύσει με μοναδικό τρόπο ο Αλ. Πατσίνο
Vanity is definitely my favorite sin
(η μετάφραση σε περίπτωση που δεν γνωρίζεις τα Αγγλικά είναι "Η ματαιοδοξία είναι σίγουρα η αγαπημένη μου αμαρτία")

 
@ "άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου"
29 Απρ 2023 22:35

ε, σας έχουν πει , κύριε ανήσυχε, εκατό φορές ότι δεν ειστε οι περισσότεροι εδώ νοήμονες και επαΐοντες , νισάφι πχια η χαμηλή αντίληψις ! εγώ σας λέω θα την ψηφίσω ξανά , κι ας είναι άλλο το θέμα.
ΥΓ . φιλιά και στον μάστερ ! κόφτε λίγο τον άλλονα μόνο , τον φλατ , δεν νταγιαντώ άλλο

 
Αρετούσα
29 Απρ 2023 21:37

Πολύ καλή η στατιστική ανάλυση κ. Διευθυντά. Σας συγχαίρω!!!!!

 
Δισκοβόλος (πρώην Ανήσυχος εκπαιδευτικός)
29 Απρ 2023 15:46

@Πλατάρος 29 Απρ. 2023 ώρα 09:43
Είναι αποκαλυπτικό, νομίζω, της ...αντικειμενικότητας που διακρίνει το λόγο σας ένα μόλις μικρό απόσπασμα από το τελευταίο σας σχόλιο: "...Το γνωστικό επίπεδο των υποψηφίων για τον νόμο με τον οποίο κρίνονται και ακριβέστερα για ένα μόνο άρθρο το 33 (=τα σταθερά μόρια, 5 σελίδες) και λίγο το 31 (αν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα, μισή σελίδα) και το άρθρο 35 (πώς θα γίνει η συνέντευξη, μία σελίδα) είναι ΑΦΑΝΤΑΣΤΑ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟ!".
Και μόνο ότι ΕΝΑ άρθρο απλώνεται σε 5 σελίδες, χωρίς να υπολογιστούν οι σελίδες των διευκρινιστικών εγκυκλίων που ακολούθησαν, αποδεικνύει ότι έχουμε να κάνουμε με ένα νομοθετικό έκτρωμα που όχι απλώς δεν είναι δυνατόν να το κατανοήσει κάθε καλοπροαίρετος συνάδελφος, αλλά ακριβώς για να μην είναι δυνατή η κατανόησή του έχει πάρει αυτή τη λαβυρινθώδη μορφή, ώστε εύκολα να συγκαλύπτει υπόγειες μεθοδεύσεις!
Πρόκειται δηλαδή περί εσκεμμένης συσκότισης μιας διαδικασίας που θα έπρεπε να είναι απλή, σαφής, κατανοητή ακόμη και από τους ...ανεγκέφαλους συναδέλφους, όπως εσείς με εξοργιστική αλαζονεία τους χαρακτηρίζετε!
Κι εν τέλει αποτελεί θράσος να βγαίνει κάποιος κάθε λίγο και λιγάκι ως σοφός δημογέροντας με τις θεόθεν διευκρινίσεις του απαιτώντας να τον ευχαριστούμε κι από πάνω! Ομολογώ πως το "άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου" είναι πλέον ανεπαρκές, για να αποδώσει μια τέτοια συμπεριφορά!

 
Πετάει ο γάιδαρος? Εάν είναι μπλε, σαν Ραφάλ....
29 Απρ 2023 11:45

@Πλατάρος Γιάννης 29 Απρ 2023 09:43
Είναι και χαρακτηριστικό είναι και ενδιαφέρον, το ότι "αναγκαστήκατε", να υποστηρίξετε ένα δημοσίευμα που αφορά τον καλυτερότερο.... 7 ημέρες αργότερα. Το είχε κάνει (το ίδιο ανεπιτυχώς) και ο Κ. Καραμανλής, όταν πχ υποστήριξε την πολιτική του ως πρωθυπουργός.... πολλά χρόνια αργότερα.
Εάν η συγκεκριμένη ανάλυση είναι τεκμηριωμένη και αξιόπιστη, περιμένουμε με ανυπομονησία να τη δούμε δημοσιευμένη, σε κάποιο έγκριτο διεθνές επιστημονικό περιοδικό. Αλλιώς, είναι μόνο για εσωκομματική κατανάλωση.... και το ξέρετε.
ΥΓ. Με απογοητεύσατε σφόδρα ως προς την επιστημονική σας αντικειμενικότητα - αμεροληψία.

 
Πλατάρος Γιάννης
29 Απρ 2023 09:43

@ Περί εγκυρότητας του άρθρου και η «σπέκουλα.»
Η ανάλυση που έκανε ο αξιότιμος ΔΙΔΕ, βασίζεται σε δημόσια και προσιτά από όλους δεδομένα και μπορεί να την κάνει ο καθένας.
Εδώ κανονικά σταματάει ο σχολιασμός...
Η ανάλυση όμως έχει και άλλες διαστάσεις ΑΣΥΝΗΘΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ:
Υπεισέρχεται σε θέματα που επί δεκαετίες ήταν ΣΥΝΗΘΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗ σε παρόμοιες αναλύσεις που έλεγαν:
«Τι να τις κάνουμε τις αναλύσεις για μέσους όρους και τυπικές αποκλίσεις;
Να μας πεις τα ασανσέρ! .........Να μας πεις πόσοι άλλαξαν θέση πριν και μετά την συνέντευξη!...»
Αυτά τα ανέλυσε ο κ. Νικολόπουλος , κάτι, που δεν έχω δει ΠΟΤΕ από εν δυνάμει κατηγορούμενο φορέα. Μόνο κατήγοροι έκαναν αναλύσεις του ασανσέρ.
Κανονικά και εδώ τελειώνει ο Σχολιασμός.
Αλλά έχω και κάτι άλλο:
Η ΔΙΔΕ της οποίας προΐσταται ο κ. Νικολόπουλος είναι τεράστια και έχει τους περισσότερους ενδιαφερόμενους για να κάνουν αντίλογο , επικριτική , να βρουν λάθη στην ανάλυση και να τα καταθέσουν εδώ τεκμηριωμένα .
Σοβαρό αντίλογο ΕΔΩ, δεν είδα ούτε έναν.
Και εδώ κανονικά σταματά ο σχολιασμός.
Κάτι τελευταίο:
Έκανε συγκριτική ανάλυση με τις προηγούμενες κρίσεις όπου ήταν δυνατόν και ανεδείχθη ότι οι παρούσες ήταν σαφώς καλύτερες .
Τέλος
Εγώ προσωπικά έμαθα κι άλλα πολλά πράγματα που τα μαθαίνω τα τελευταία 30 χρόνια.
Το γνωστικό επίπεδο των υποψηφίων για τον νόμο με τον οποίο κρίνονται και ακριβέστερα για ένα μόνο άρθρο το 33 (=τα σταθερά μόρια, 5 σελίδες) και λίγο το 31 (αν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα, μισή σελίδα) και το άρθρο 35 (πώς θα γίνει η συνέντευξη, μία σελίδα) είναι ΑΦΑΝΤΑΣΤΑ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟ!
30 χρόνια κάνω εμπειρική διορθωτική αναστοχαστική διαδικασία και διόρθωση του ΙΔΙΟΥ συμπεράσματος και την επόμενη φορά, ξαναπέφτω από τα σύννεφα!...
Το τελευταίο το κατανοούν ως αλήθεια, μη υπερβολή, ελάχιστοι επαΐοντες .

 
ΚΙΜΩΝ
28 Απρ 2023 13:09

Πολύ καλό άρθρο. Να μπουν και κάποια πράγματα στη θέση τους. Άψογο το συμβούλιο της ΔΔΕ Α ΑΘΗΝΑΣ.
Η γκρίνια και η μιζέρια πάντα θα υπάρχει από τους κακοπροαίρετους.
Λεβέντης ο Διευθυντής

 
Μη μαθηματικός
28 Απρ 2023 08:42

Στα 75 σχόλια που διάβασα, υπάρχουν μόνο δύο που ανήκουν σίγουρα σε μαθηματικό (και μάλιστα από τον κ. Πλατάρο)..... και παραδόξως, σε κανένα από αυτά δεν υπάρχει (ούτε μισή) λέξη για τεκμηριωμένο και εμπεριστατωμένο άρθρο-στατιστική ανάλυση..... Εύκολα λοιπόν τα συμπεράσματα νομίζω, ακόμα και για άσχετους στα μαθηματικά και τις στατιστικές.....

 
Τεχνικός Πραγματογνώμονας του ΟΣΕ (μη μηχανικός....)
27 Απρ 2023 23:21

@Βασιλική 27 Απρ 2023 19:00
"Υπάρχει ένα εμπεριστατωμένο άρθρο με πίνακες που μπορούν να αντιληφθούν και μη μαθηματικοί".
Εμπεριστατωμένο είναι ένα άρθρο, όταν δημοσιεύεται από κάποιο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό με κριτές.... κι όχι επειδή έχει πχ πίνακες ή επειδή μπορούν να το αντιληφθούν και μη μαθηματικοί.
Το να "το βαφτίσουμε" εσείς ή εγώ εμπεριστατωμένο -όπως πιστεύω ότι καταλαβαίνετε και ως εκπαιδευτικός- έχει μια μεγάλη δυσκολία στο να πείσει απαραίτητα κι όσους το διαβάζουν.
Κι εγώ μπορώ να σας γράψω ένα άρθρο πχ για τα συγκρουόμενα τρένα, με πίνακες, ακόμα και με παραστατικές φωτογραφίες εάν θέλετε.... και με τέτοιο τρόπο που να γίνεται αντιληπτό, ακόμα κι από τη θεία μου την Τούλα στο χωριό.... που διαβάζει το esos μόνο για τις συνταγές του Master chef. Επειδή θα είναι αντιληπτά και κατανοητά αυτά που γράφω, σημαίνει απαραίτητα ότι θα είναι και σωστά-αληθή-τεκμηριωμένα-εμπεριστατωμένα?

Όλες οι υπόλοιπες σκέψεις που καταθέτετε (δηλ. το 90% του σχολίου σας), αφορούν προσωπικές και υποκειμενικές απόψεις, υποθέσεις, εικασίες και συμπεράσματα.... που η αλήθεια είναι, ότι δυσκολεύομαι πολύ να καταλάβω πώς και σε τί ακριβώς αφορούν το συγκεκριμένο δημοσίευμα.

 
Ι.Κ.
27 Απρ 2023 22:53

Πρόκειται για ένα άρθρο από τον Προϊστάμενο της ΔΔΕ Α Αθήνας που παρουσιάζει με μετρήσιμο και εμπεριστατωμένο τρόπο τα στοιχεία που αφορούν στις κρίσεις του 2017 και του 2023. Είναι πολύ εύκολο, επειδή μάλλον είναι επιλεκτική η μνήμη κάποιων, να ξεχνούν τα παλιά και να εστιάζουν σε ο,τι βολεύει και υποκρύπτει άλλες σκοπιμότητες. Θεωρώ εκεί πάντα βρίσκεται η παθογένεια. Αντί να εστιάσουμε στο θετικό και πως αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ένα αποτέλεσμα προς όφελος της δημόσιας εκπαίδευσης, λειτουργούμε μηδενιστικά. Είναι πραγματικά κρίμα! Συγχαρητήρια για την τοποθέτηση στον Προϊστάμενο εκπαίδευσης.

 
Ο ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ
27 Απρ 2023 22:42

Νομίζω ότι οι κρίσεις των Διευθυντών Γυμνασίων και Λυκείων ήταν αρκετά αξιοκρατικές στη Δ.Δ.Ε. Α' Αθήνας.
Συγχαρητήρια στο Προϊστάμενο.

 
ΜΕΡΟΠΗ
27 Απρ 2023 21:38

Σχετικά, με το άρθρο του ΔΔΕ Α' Αθήνας, πολύ τεκμηριωμένο, κατατοπιστικό.
κ. Διευθυντά, εύγε σας!!!

 
Βασιλική
27 Απρ 2023 19:00

Υπάρχει ένα εμπεριστατωμένο άρθρο με πίνακες που μπορούν να αντιληφθούν και μη μαθηματικοι΄. Οι γκρίνιες και οι μιζέριες ας σταματήσουν εδώ. Αλλωστε, όλοι κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Τα υπόλοιπα μόνο ζημιά προκαλούν.
Η εκπαίδευση βρίσκεται σε δύσκολη καμπή, οι αλλαγές είναι σαρωτικές και η αξιολόγηση επιτέλους είναι μπροστά μας για τη βελτίωση της εκπαίδευσης των μαθητών του δημόσιου σχολείου. Χρειάζονται άνθρωποι που να μπορέσουν να υπηρετήσουν τις αλλαγές και όχι μηδενιστές ή αρνητές των πάντων.
Πάντα αναρωτιόμουν πώς γίνεται κάποιος να αυτοαποκαλείται προοδευτικός και να υπηρετεί τη στασιμότητα. Το "όχι σε όλα, ξέρετε, είναι πρόκληση για την κοινωνία. Ας κατέβουμε (κατέβετε) από το ροζ συννεφάκι της στείρας ιδεολογίας και ας προετοιμάσουμε τους μαθητές μας για μια νέα πραγματικότητα.... Δυστυχώς δεν μπορεί κανένας να υπηρετεί μια θέση ευθύνης από το συννεφάκι του....

 
Μεγιστάνας από Λεστινίτσα (Πλάκα με κάνεις? Νο1-2-3-4)
26 Απρ 2023 18:26

@DD 26 Απρ 2023 09:25
"αν εφαρμόστηκε σωστά ο νόμος". "Εάν πάρω ΟΛΑ τα στοιχεία στα χέρια μου σε 1 με 2 μήνες θα μπορώ να σ απαντήσω αν έγιναν ατασθαλίες ή όχι".
Ο νόμος είχε 250 άρθρα κι έχουν γίνει άλλες τόσες τροποποιήσεις, που ΔΕΝ θα βγάλει άκρη ούτε ο Πρόεδρος του ΣτΕ σε 1 με 2 χρόνια..... για το "αν εφαρμόστηκε σωστά ο νόμος"! Και θα μας απαντήσετε εσείς "σε 1 με 2 μήνες αν έγιναν ατασθαλίες ή όχι"??? Ο Σέλρλοκ Χόλμς είστε? ***Πλάκα με κάνεις? Νο1***
Ποιά "ΟΛΑ τα στοιχεία θα πάρετε στα χέρια" σας? Εδώ δεν πήραν όλα τα στοιχεία που αφορούν τους ΙΔΙΟΥΣ, υποψήφιοι ΔΔΕ-ΔΠΕ και ΣΕ εδώ και 1 και πλέον χρόνο! Εσείς πώς θα τα πάρετε δηλαδή στα χέρια σας τα στοιχεία τους? Με ριφιφί στα 126 Συμβούλια??? (4 των ΔΔΕ-ΔΠΕ + 6 των ΣΕ + 116 των ΔΣΜ). ***Πλάκα με κάνεις? Νο2***

"Μέχρι τότε ο καθένας το προσεγγίζει όπως τον βολεύει Αλλά αποδείξεις δεν έχω ακούσει από κανέναν".
Ε να σας δώσω τότε ένα παράδειγμα αντικειμενικής προσέγγισης, το οποίο πιστεύω να θυμάστε (και στο οποίο ακόμα περιμένω την απάντησή σας).
Πόσα απίδια είπαμε βάνει ο σάκος? 11 Απρ 2023 14:20
@DD 11 Απρ 2023 08:08
Μόρια
1.Είναι δημοσιευμένα τα μόρια από τα μετρήσιμα. Πχ 20
2. Είναι δημοσιευμένα τα συνολικά μόρια. Πχ 41,85 (τα 20 μόρια από το 1. + μόρια από συνέντευξη + μόρια από αίτηση θεραπείας).
Ερώτηση : Αφαιρώντας από το 2 το 1 (2-1)..... βρείτε μου σας παρακαλώ τα μόρια της συνέντευξης και τα μόρια των συνολικών μετρήσιμων.
https://www.esos.gr/arthra/82792/dieythyntes-sholeion-sernetai-i-platfor...
Υπάρχει άραγε πιο απλή, αντικειμενική και άμεση απόδειξη, ότι ΔΕΝ μπορείτε να ξέρετε, ούτε καν τα συνολικά αντικειμενικά μόρια αλλά ούτε και τα μόρια της συνέντευξης κάποιου υποψηφίου.... ή ακόμα και τα δικά σας, σε περίπτωση που πχ ήσασταν υποψήφιος? (πράγμα που δεν πιθανολογώ με βάση τα επιχειρήματά σας). ***Πλάκα με κάνεις? Νο3***

Να σας θυμίσω άραγε, ότι στα 116 Τοπικά Συμβούλια Επιλογής για τους ΔΣΜ, υπάρχουν περιπτώσεις (λίγες θέλω να πιστεύω), που πχ ούτε ΕΝΑ μέλος τους, ΔΕΝ κρίθηκε-αξιολογήθηκε και το ΙΔΙΟ με τον "καλυτερότερο"?.... Και απλά τον διάβασαν.... και μετά τον εφάρμοσαν για πρώτη φορά σε ξένες κασίδες? Υπάρχει περίπτωση λέτε, να "εφαρμόστηκε σωστά ο νόμος" σε τέτοιες περιπτώσεις? Ή μήπως υπάρχει περίπτωση να εφαρμόστηκε σωστά, στα Κεντρικά Συμβούλια Επιλογής με τα ρεκόρ και τις "βροχές" των παραιτήσεων και αντικαταστάσεων των μελών τους? ***Πλάκα με κάνεις? Νο4***

ΥΓ. Μετά από 2 ολόκληρα χρόνια εφαρμογής του "καλυτερότερου", μάλλον θα ήταν καλύτερα να ψάχναμε για αποδείξεις, για το εάν τελικά εφαρμόστηκε έστω και κάτι σωστά....

 
Πλατάρος Γιάννης
26 Απρ 2023 17:29

@@πειραιωτη.
Η διοίκηση πρέπει να διορθώνει τα λάθη της.
Η διοίκηση πρει να διορθώνει τα ενδεχομενα λάθη της οικοθεν και όχι με δικαστικές αποφάσεις.
Είναι θεάρεστο, υπέρτατα δημοκρατικο και Άγιο, όταν ένα όργανο της Διοίκησης ατομικό ή συλλογικό, βλέπει και λάθος και το διορθώνει ΑΜΕΣΩΣ!
Είναι κατάρα και εκφασισμος να λέει η διοίκηση "Ας πάνε στα δικαστήρια κι άμα δικαιωθούν,... δικαιώθηκαν!" Το λένε ΠΟΛΛΟΊ!!
Αγαπητέ πικρόχόλε πειραιωτη, πρέπει να εκφράζεις ΆΓΡΙΑ ΧΑΡΆ, όταν βλέπεις ένα λάθος της εκτελεστικής εξουσίας να διορθώνεται χωρίς προσφυγή στην δικαιοσύνη, κάτι που ταλαιπωρεί αφάνταστα τους προσφεύγοντες!
Αγαπητέ πειραιωτη να κάνεις τον Σταυρό σου που κάποια σφάλματα διορθώνονται οικοθεν, τάχιστα και ασφαλώς, πριν δημιουργήσουν ΕΝΝΟΜΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ, σε αυτούς που ευνοούνται από το λάθος!
Στο δικαιϊκο μας σύστημα έχουμε και τα Δικαιώματα από τα.... λάθη!
Εικάζω ότι είσαι ένας που ευνοήθηκε από κάποιο λάθος και άρχισες την γκρίνια που σε τσάκωσαν!
Τσάκωσαν αρκετούς τέτοιους στην Ελλάδα!
Τι να κάνουμε;;;;;;
Άνθρωποι είμαστε!
Το λάθος ενός οργάνου, μπορεί να διορθωθεί από το ίδιο το όργανο έως και 5 έτη μετά το λάθος!
Τα λάθη δεν πρέπει ούτε να διαιωνιζονται, ούτε να λύνονται από τα Δικαστήρια όταν γίνονται αντιληπτά!
Χαρά να Εκφράζετε που διορθώθηκε αδικία!
Διορθώστε με αν μπορείτε!

 
gr2000
26 Απρ 2023 12:17

Πολύ καλό το άρθρο ενημερωτικό κατατοπιστικό και ως προ την στατιστική ανάλυση. Και βέβαια εκτός των μορίων και τα τυπικά προσόντα που είναι σημαντικό να διαθέτει κάποιος ο οποίος επιθυμεί να αναλάβει μία θέση στελέχους διευθυντή σε κάποιο σχολείο θα πρε΄πει να έχει την ικανότητα της διαχείρισης καταστάσεων πολλές φορές κάτω από δύσκολες συνθήκες ,όπου στην συνέντευξη καλείτε να αναδείξει αυτές τις ικανότητές του!

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ