ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Από το 2027-2028 οι διαγραφές φοιτητών που ξεπερνούν την ανώτατη χρονική διάρκεια φοίτησης

Οι ποινές για τα ΑΕΙ που δεν θα διαγράψουν φοιτητές-Δώδεκα ερωτήσεις- απαντήσεις για τις διαγραφές φοιτητών
Δημοσίευση: 08/05/2023
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Από το ακαδημαϊκό έτος 2027-2028 θα ξεκινήσει η διαγραφή φοιτητών , σύμφωνα με τις διατάξεις που ψηφίστηκαν , πριν δυο χρόνια, στη Βουλή.

1. Ποιο  θα είναι το ανώτατο όριο φοίτησης;

Η ανώτατη χρονική διάρκεια φοίτησης σε ένα πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου με ελάχιστη διάρκεια οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα για την απονομή του τίτλου σπουδών, είναι ο χρόνος αυτός, προσαυξημένος κατά τέσσερα (4) ακαδημαϊκά  εξάμηνα.

Στην περίπτωση προγραμμάτων σπουδών των οποίων ο ελάχιστος χρόνος υπερβαίνει τα οκτώ ακαδημαϊκά εξάμηνα, η ανώτατη διάρκεια φοίτησης είναι ο ελάχιστος χρόνος σπουδών, προσαυξημένος κατά έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

2. Αυτό σημαίνει ότι θα δούμε διαγραφές φοιτητών ;

Αυτό σημαίνει ότι μετά το ανώτατο όριο φοίτησης, οι φοιτητές θα διαγράφονται από το Πανεπιστήμιο.

3. Οι διαγραφές αφορούν και τους ήδη φοιτούντες στα ελληνικά Πανεπιστήμια, το ακ. έτος 2020-21, όταν ψηφίστηκαν οι σχετικές διατάξεις;

Η ρύθμιση θα ισχύσει για τους  εισερχόμενους φοιτητές τους ακαδημαϊκού έτους 2021- 22, ενώ για τους ήδη φοιτούντες   το ακ. έτος 2020-21  υπάρχει μεταβατική διάταξη.

4. Τι θα ισχύσει για τους ήδη εγγεγραμμένους  το ακ. έτος 2020-21, αλλά δεν είχαν τότε υπερβεί τον ελάχιστο χρόνο φοίτησης ;

Για τους φοιτητές που ήταν  ήδη εγγεγραμμένοι το ακ. έτος 2020-21 και δεν έχουν υπερβεί  την ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης, ο υπολογισμός της ανώτατης διάρκειας φοίτησης εκκινεί από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2021-22 και εκτείνεται μέχρι τη συμπλήρωση της ελάχιστης διάρκειας φοίτησης, προσαυξημένης κατά τέσσερα εξάμηνα για τους τετραετούς φοίτησης και κατά έξι εξάμηνα  για πενταετή  ή εξαετή τμήματα.

Παράδειγμα εάν ένας φοιτητής που θα είναι στο 3ο έτος  το επόμενο ακαδημαϊκό  έτος 2021-22, σε τετραετές τμήμα, έχει υπόλοιπο έξι (4+2) χρόνια.  Μετά διαγράφεται.

Αντίστοιχα εάν το τμήμα είναι  πενταετούς φοίτησης έχει υπόλοιπο οκτώ (5+3) χρόνια, αρχίζοντας τον υπολογισμό αυτό από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

5. Τι θα ισχύσει για τους φοιτητές που ήδη   έχουν υπερβεί τον ελάχιστο χρόνο φοίτησης ;

Οι φοιτητές που ήδη έχουν υπερβεί τον ελάχιστο χρόνο φοίτησης τους δίνεται επιπλέον  χρόνος φοίτησης  ίσος προς την ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης του τμήματός τους, ξεκινώντας τον υπολογισμό από το επόμενο ακαδημαικό έτος 2021-22.

Για παράδειγμα εάν ένας φοιτητής βρίσκεται (το ακ. έτος 2020-21) στο δέκατο έτος σε τμήμα τετραετούς φοίτησης έχει δικαίωμα φοίτησης άλλα τέσσερα χρόνια ,  ξεκινώντας από το επόμενο ακαδημαικό έτος 2021-22. Αντίστοιχα εάν το τμήμα είναι  πενταετούς φοίτησης έχει άλλα πέντε χρόνια.

6. Γιατί το υπουργείο Παιδείας δίνει περισσότερο συνολικό χρόνο φοίτησης σε όσους είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε έτος εντός της ελάχιστης διάρκειας φοίτησης, καθώς και στους λεγόμενους “αιώνιους” φοιτητές, σε σχέση με αυτούς που θα εισαχθούν από την επόμενη χρονιά;

 Εδώ υπάρχει νομικό ζήτημα. Υπήρξε εκτίμηση νομικών  του υπουργείου Παιδείας ότι  θα μπορούσε να προσβληθεί η διάταξη,  για έλλειψη δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς το Κράτος, εάν το όριο φοίτησης για τους ήδη εγγεγραμμένους φοιτητές ήταν πολύ στενό.

7. Θα υπάρξουν διαγραφές φοιτητών;

Με τη συμπλήρωση  της ανώτατης διάρκειας φοίτησης , η Κοσμητεία της Σχολής είναι υποχρεωμένη να εκδώσει πράξη διαγραφής.

8. Εάν ένα Πανεπιστήμιο αρνηθεί να διαγράψει φοιτητές, όπως έγινε και στο παρελθόν με το νόμο 4009/11, θα υπάρξουν επιπτώσεις;

Γι αυτά τα Πανεπιστήμια θα υπάρξει “ποινή” ως προς τη χρηματοδότηση.

9. Εάν ένας φοιτητής έχει προβλήματα υγείας διαγράφεται;

Με τον εσωτερικό κανονισμό του ΑΕΙ  καθορίζονται διαδικαστικές λεπτομέρειες και τα δικαιολογητικά για την κατ εξαίρεση υπέρβαση της ανώτατης χρονικής διάρκειας φοίτησης για σοβαρούς λόγους υγείας που ανάγονται στο πρόσωπο του φοιτητή ή στο πρόσωπο συγγενούς πρώτου βαθμού εξ αίματος ή συζύγου ή προσώπου με το οποίο ο φοιτητής έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης

10. Εάν ένας φοιτητής έχει αντικειμενικούς λόγους που δεν επιτρέψουν την ολοκλήρωση των σπουδών στον χρόνο που προβλέπει η παραπάνω ρύθμιση, θα διαγραφεί;

Οι φοιτητές που αποδεδειγμένα εργάζονται τουλάχιστον είκοσι (20) ώρες την εβδομάδα, οι φοιτητές με αναπηρία καθώς και οι αθλητές κατά τη διάρκεια των σπουδών  τους ανήκουν σε αθλητικά σωματεία εγγεγραμμένα στο Μητρώο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και

βα) για όσα έτη καταλαμβάνουν  διάκριση 1ης  έως και 8ης θέσης σε πανελλήνια πρωταθλήματα  ατομικών αθλημάτων  με συμμετοχή τουλάχιστον  12 αθλητών και 8 σωματείων  ή αγωνίζονται σε ομάδες  των δύο ανώτερων κατηγοριών  σε ομαδικά αθλήματα  ή συμμετέχουν ως μέλη εθνικών ομάδων  σε πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, παγκόσμια πρωταθλήματα  ή άλλες διεθνείς διοργανώσεις  υπό την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, ή

ββ/ συμμετέχουν έστω άπαξ,κατά τη διάρκεια  της φοίτησής τους στο πρόγραμμα σπουδών  για το οποίο αιτούνται την υπαγωγή τους σε καθεστώς μερικής φοίτησης, σε ολυμπιακούς αγώνες και ολυμπιακούς αγώνες κωφών,δύνανται να εγγράφονται ως φοιτητές μερικής φοίτησης, ύστερα από αίτησή τους που εγκρίνεται από την κοσμητεία της σχολής.  

11. Τι ισχύει για τους φοιτητές που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς μερικής φοίτησης;

Για τους φοιτητές που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς μερικής φοίτησης κάθε εξάμηνο στο οποίο φοιτούν υπό το καθεστώς αυτό, προσμετράται ως μισό ακαδημαϊκό εξάμηνο και δεν μπορούν να δηλώσουν  προς παρακολούθηση και να εξετάζονται  σε αριθμό μεγαλύτερο από το ήμισυ των μαθημάτων του εξαμήνου  που προβλέπει το πρόγραμμα σπουδών .

12. Οι φοιτητές   μπορούν να τη διακόψουν τη φοίτηση τους;

Οι φοιτητές μπορούν, ύστερα από αίτηση τους προς την κοσμητεία της σχολής τους, να διακόψουν τη φοίτησή τους για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη. Η φοιτητική ιδιότητα αναστέλλεται  κατά το χρόνο διακοπής της φοίτησης .

Σχόλια (6)

 
Νικόλαος
08 Μάιος 2023 17:37

Ακόμα και να εφαρμοστεί (απίθανο) απλά θα οδηγήσει να παίρνουν ένα "εύκολο" ή "μη τίμιο" πτυχίο οι περισσότεροι. Ότι ακριβώς δηλαδή γίνεται πλέον στο Λύκειο.

 
Θύμιος
08 Μάιος 2023 17:34

Καλό να διαγράφονται οι "αιώνιοι", αλλά τα στατιστικά θα βελτιώνονταν πολύ καλύτερα αν εισάγονταν στα πανεπιστήμια φοιτητές που έχουν τις βάσεις να τελειώσουν σε τέσσερα-πέντε χρόνια. Κι αυτό δυστυχώς δεν ισχύει σε πολλές σχολές!

 
ναι καλά
08 Μάιος 2023 11:54

δεν βλέπω υποχρεωτικότητα, δηλ η ποινή της μη διαγραφής είναι η χρηματοδότηση; καλά, μας δουλεύουν, αν κάτι είναι υποχρεωτικό συνδέεται με πειθαρχικές ποινές, όχι με μη χρηματοδότηση, σιγά τα ωά,
και για να μην παρεξηγηθώ: είμαι εναντίον των διαγραφών, δεν έχει κανένα νόημα

 
Μέλος ΔΕΠ από την περιφέρεια
08 Μάιος 2023 11:24

Σωστή είναι η πολιτική των διαγραφών, δεν έχει νόημα να κουβαλάς αιώνιους φοιτητές, παρόλο που δεν έχουν κόστος για τα ΑΕΙ. Υπάρχει ένα όφελος που ακόμα δεν μπορούμε να μετρήσουμε:
Θα πιεστούν οι φοιτητές μας και θα πέσει ο μέσος χρόνος αποφοίτησης. Θα βελτιωθούν σημαντικά οι διεθνείς δείκτες τις Ελλάδας, καθώς ο ο μέσος χρόνος αποφοίτησης είναι σημαντική συνιστώσα αυτών.
Επιπλέον, επειδή παρακολουθώ την προεκλογική συζήτηση, η οποία επικεντρώνεται στο θέμα της ΕΒΕ, νιώθω ότι γυρίζουμε δύο χρόνια πίσω.
Ο θεσμός της ΕΒΕ είναι επιτυχημένος.
Το επόμενο βήμα θα πρέπει να είναι η αναδιάρθρωση του ακαδημαικού χάρτη.
Να κλείσουν τα τμήματα χωρίς φοιτητε΄ς (και αποφοιτους) για να μπορέσουν να αναπτυχθούν χωρίς βαρίδια τα περιφερειακά πανεπιστήμια

 
Μέλος ΔΕΠ
08 Μάιος 2023 10:21

Μακάρι να εφαρμοστεί αυτός ο νόμος. Μακάρι να γίνει και γρηγορότερα. Οι αιώνιοι φοιτητές υποβαθμίζουν τα ελληνικά πανεπιστήμια σε μια σειρά από ευρωπαϊκούς δείκτες

 
Παλιός
08 Μάιος 2023 08:48

Και στο παρελθόν διαγράψαμε φοιτητές στο ΑΕΙ στο οποίο εργάζομαι. Δουλειά στη Γραμματεία, επιτροπή, μέλη ΔΕΠ, συνελεύσεις, Κοσμητείες, να βρουμε άκρη. Και αφού τα κάναμε όλα αυτά ήρθε ο επόμενος υπουργός και με ένα χαρτί μας λέει "όλα άκυρα, όποιον διαγράψατε είναι σαν να μην έγινε". Αυτά για τη "δικαιολογημένη εμπιστοσύνη στο κράτος" που λεει και το άρθρο.
Ελπίζω αυτή τη φορά να μην αλλάξουν γνώμη πάλι.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ