ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΑΠΟΨΗ

Περί Χοροεσπερίδων: ένα παιχνίδι ισορροπιών ή – αλλιώς - ποια θα ήταν τα αποτελέσματα ενός «take it or leave it»

Δημοσίευση: 12/05/2023
Σχολεία
Alt Text: 
Σχολεία
Title Text: 
Σχολεία
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Όλοι συμφωνούμε ότι η εκπαιδευτική διαδικασία πρέπει να διέπεται πρωτίστως από νηφαλιότητα αλλά και αγαστή συνεργασία μέσα από σχέσεις εμπιστοσύνης στο τρίπτυχο εκπαιδευτικοί – μαθητές – γονείς. Με τον τρόπο αυτό αφενός υποστηρίζουμε τους/τις μαθητές/τριες και αφετέρου τους ενισχύουμε με τα καλύτερα εφόδια ώστε να αναπτύξουν την κριτική σκέψη τους, να δομήσουν τις βάσεις που θα τους επιτρέψουν να αντιμετωπίζουν ορθολογικά τις προκλήσεις της διαδρομής τους στην εφηβεία και να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις της κοινωνικής τους αντίληψης και της συναισθηματικής τους υπόστασης. Η μεταξύ των μαθητών δυναμική διάδραση και η αλληλεπίδραση με όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας είναι ένας σημαντικός άξονας συγκρότησης της ταυτότητάς τους.

Και είναι αλήθεια ότι η διαδρομή της εφηβείας (όπως και εκείνη της μετέπειτα ακαδημαϊκής πορείας αλλά από διαφορετική οπτική) είναι περίοδος «ανακάλυψης» του κόσμου, για να δημιουργηθούν οι καλύτεροι δυνατοί όροι κοινωνικοποίησης και εξωστρέφειας.

Όπως είναι αλήθεια επίσης ότι οι προκλήσεις είναι υπαρκτές, ποικίλες και πολύπλευρες. Μια τέτοια διαχρονική πρόκληση είναι και το φαινόμενο της διοργάνωσης των «ανεξάρτητων ή αυτόνομων χοροεσπερίδων» από μέλη της μαθητικής κοινότητας ενός ή περισσοτέρων σχολείων. Ως εκδήλωση, μια χοροεσπερίδα είθισται να διοργανώνεται υπό την αιγίδα και ευθύνη των Συλλόγων Γονέων. Λειτουργώντας σε κλίμα ειλικρίνειας και ακούγοντας τις επιθυμίες της μαθητικής κοινότητας, μέσω του 15μελούς μαθητικού συμβουλίου, οι Σύλλογοι Γονέων πετυχαίνουν να χτίσουν σχέσεις εμπιστοσύνης ώστε η διοργάνωση μιας χοροεσπερίδας (στην οποία ο Σύλλογος Γονέων αναλαμβάνει την ευθύνη της μέσω γραπτής ανακοίνωσης προς τα μέλη του) να πληροί τις απόλυτες προϋποθέσεις ασφάλειας και ομαλής διεξαγωγής της. Συγκεκριμένα:

1. Αποκλειστική χρήση του χώρου (όταν δεν πραγματοποιείται στο σχολικό περιβάλλον αλλά σε κέντρο διασκέδασης),

2. Προφύλαξη από την παρείσφρηση ατόμων που δεν συνδέονται με τη σχολική κοινότητα,

3. Έλεγχος για την κατανάλωση απαγορευμένων ουσιών (πχ οινοπνευματώδη ποτά),

4. Συνεχής περιφρούρηση του χώρου από γονείς – μέλη του Συλλόγου Γονέων – κυρίως των χώρων υγιεινής,

5. Παραλαβή των μαθητών/τριών απευθείας από τους γονείς τους (ειδικά όταν πρόκειται για Γυμνάσιο) κατά την αποχώρηση,

είναι ορισμένα από τα βασικά σημεία που αναλαμβάνουν ως ευθύνη οι Σύλλογοι Γονέων όταν η χοροεσπερίδα τελεί υπό την αιγίδα τους.

Δυστυχώς όμως, συχνά παρατηρούμε έναν μηχανισμό διοργάνωσης ευρείας κλίμακας χοροεσπερίδων, που δε συνδέεται στο παραμικρό με τη σχολική κοινότητα και παρακάμπτει τους γονείς των μαθητών/τριών (και άρα και τους θεσμικούς εκπροσώπους τους) να υλοποιεί αυτό που χαρακτηρίσαμε πιο πάνω ως «ανεξάρτητη ή αυτόνομη χοροεσπερίδα», δηλαδή μια χοροεσπερίδα που δεν τελεί υπό την αιγίδα ενηλίκων (Συλλόγων Γονέων) οι οποίοι έχουν και την επιμέλεια των ανηλίκων μαθητών/τριών που συμμετέχουν σε αυτήν. Οι Σύλλογοι Γονέων και τα στελέχη των ΔΣ αυτών, μέσα από την μακρά εμπειρία τους από συναφείς δράσεις, πρέπει πρωτίστως να ενημερώσουν τα μέλη τους ώστε να γνωρίζουν για αυτές τις περιπτώσεις χοροεσπερίδων ότι:

1. Οι εν λόγω χοροεσπερίδες διοργανώνονται με παράνομη συνεννόηση των υπευθύνων των χώρων διασκέδασης με τους ανήλικους μαθητές. Ειδικότερα, αν η διοργάνωση είναι μεγάλης (3-4 σχολεία) ή πολύ μεγάλης κλίμακας (7-8 σχολεία) τον οργανωτικό ρόλο αναλαμβάνει ένα πρόσωπο που ακούει στον χαρακτηρισμό «διαχειριστής» και το οποίο εκτελεί τις συνεννοήσεις με τον υπεύθυνο του χώρου αλλά και τους ανήλικους μαθητές για τις οργανωτικές λεπτομέρειες της χοροεσπερίδας. Συμπληρωματικά αναφέρουμε ότι εντός των μαθητικών κοινοτήτων ο εκάστοτε «διαχειριστής» δύναται να αναπτύξει δίκτυο «πωλητών» για τη διανομή προσκλήσεων ώστε η χοροεσπερίδα να έχει τη μέγιστη δυνατή προσέλευση.

2. Δεν γίνεται έλεγχος της κάλυψης βασικών κανόνων ασφαλείας για χώρο που καλείται να φιλοξενήσει 300+ άτομα (ενδεικτικά αναφέρουμε ότι διοργανώνονται τέτοιου είδους χοροεσπερίδες ακόμα και σε χώρους που δεν διαθέτουν έξοδο κινδύνου, δεν πληρούν τους όρους πυρασφάλειας ή/και δεν διαθέτουν μηχανολογική εγκατάσταση τεχνητού αερισμού).

3. Η συνάθροιση 800+ ατόμων (πολλές φορές και 1500+) από διαφορετικά σχολικά περιβάλλοντα με αυξημένη πιθανότητα εισόδου εξωσχολικών στοιχείων (όχι μαθητών) εγκυμονεί πολλαπλούς κινδύνους ακόμη και για τη σωματική ακεραιότητα των ανηλίκων μαθητών. Παρ’ ό,τι μια τέτοια χοροεσπερίδα απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες σχολείων (Γυμνασίων ή Λυκείων), είναι σύνηθες να παρευρίσκονται και άτομα εκτός της ηλικίας των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

4. Δεν υφίσταται επίβλεψη για την παράνομη κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών αλλά και επιτήρηση σε σημεία ανάγκης αυξημένου ελέγχου, όπως είναι οι χώροι υγιεινής.

5. Την αντικειμενική (αστική και ουσιαστική) ευθύνη για τη συγκεκριμένη εκδήλωση φέρει ο χώρος της εκδήλωσης μέσω του υπευθύνου του, χωρίς το εχέγγυο αξιοπιστίας του Συλλόγου Γονέων.

6. Κανείς στην περίπτωση αυτή δεν είναι σε θέση να αναλάβει την ευθύνη και να εγγυηθεί για την περιφρούρηση και ασφάλεια των μαθητών και μαθητριών που θα παρευρίσκονται σε μια τέτοια εκδήλωση.

Αναγνωρίζουμε ότι τα παιδιά στην ηλικία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχουν όλες τις προϋποθέσεις μέσα από την εμπιστοσύνη στο εκπαιδευτικό περιβάλλον και το κατάλληλο οικογενειακό πλαίσιο να αναδείξουν συγκροτημένους και ώριμους χαρακτήρες ώστε να αναλάβουν την ευθύνη που τους αναλογεί για τις πράξεις και τις αποφάσεις τους. Όμως σε θέματα ασφάλειας και τήρησης νομικού πλαισίου, ήτοι εμπορικές συμφωνίες με ανηλίκους, ανοχή στην κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών και συνάθροιση με άτομα εκτός του σχολικού περιβάλλοντος, οι Γονείς και οι θεσμικοί εκπρόσωποί τους πρέπει να είναι σε εγρήγορση και να επιφυλάσσονται παντός νομίμου δικαιώματός τους όπως επίσης να προβαίνουν σε άμεσες καταγγελίες σε περίπτωση που πληροφορηθούν γεγονότα διακύβευσης της ασφάλειας των μαθητών/τριών.

Δεν αρκούν μόνο οι αλυσιτελείς και τυποποιημένες επιστολές αποποίησης ευθύνης από τα ΔΣ των Συλλόγων Γονέων απέναντι σε ένα τέτοιο υπαρκτό φαινόμενο. Το σημαντικό για ένα ΔΣ Συλλόγου Γονέων - και για κάθε ενήλικα γενικά - δεν είναι να αποποιηθεί την ευθύνη. Το σημαντικό είναι να αναλάβει την ευθύνη είτε της στήριξης μιας επιλογής είτε της συμβουλής σε ένα θέμα κυρίως όταν υπάρχει η εμπειρία και η τεχνογνωσία είτε (και πιο σημαντικό) της προφύλαξης των παιδιών μέσω της απαγόρευσης συμμετοχής τους σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Πάντα ήμασταν και πάντα θα είμαστε δίπλα στα παιδιά μας σε ό,τι μας χρειάζονται, αλλά και σε ό,τι είμαστε σε θέση να βοηθήσουμε χωρίς, όμως, να θέτουμε σε κίνδυνο την ασφάλειά τους.

(όσα αναφέρουμε παραπάνω βασίζονται σε στοιχεία που έχουμε συγκεντρώσει από διαφορετικά μαθητικά περιβάλλοντα και συνομιλίες με μαθητές πλέον του ενός σχολείου)

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Προτύπου Γυμνασίου Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης

Ο Πρόεδρος  Ο Γενικός Γραμματέας

Ιωάννης Φωτιάδης  Χριστόδουλος Ζορμπάς

Ετικέτες: 
Χοροεσπερίδες

Σχόλια (3)

 
Για τα λεφτά τα κάνεις ολα, για το έρμο το Ευρώ
13 Μάιος 2023 11:53

Αλισβερίσι και εμπόριο να γίνεται, εκδρομές σε ξενυχτάδικα, χοροεσπερίδες, ...
Money, money, money, ... from Mama Mia! Τα παιδιά μας στην ... γύρα.
Γονείς προστατέψτε τα παιδιά σας ... μην το αφήνετε σε άλλους να το κάνουν, γιαυτό θεωρούνται ανήλικα και είναι υπό την επίβλεψή σας.
Κάθε πράμα στον καιρό του, όταν ενηλικιωθούν έχουν όλο τον χρόνο να πάνε και εκδρομές με τις παρέες τους και όπου αλλού.
Όχι στο "ξεπέταγμα" τους από την εφηβεία ... και μετά να βλέπουμε κάθε χρόνο και νέα δράματα.

 
το να ΜΗΝ πηγαίνουν σε τετοια μέρη και εκδηλώσεις
12 Μάιος 2023 18:50

πριν τα 18 δεν μας περνά από το μυαλό ε; τόσο υποχρεωτικό είναι; τόσο της μόδας; οι μόδες αλλάζουν. παλιότερα πχ πήγαιναν στα αλώνια και 18-19 τα αγόρια , 14 το πολυ τα κορίτσια παντρεύονταν, ζωή στερησης και κόπου. σήμερα που η ζωή ε΄χει μια ανωτερη ποιότητα πρέπει να πλειοδοτούμε στη βλακεια; ένα μέτρο; ο πολιτισμός έδωσε αγωνα να κρατήσει η παιδικότητα περισσότερα χρόνια και τώρα την πουλάμε; πάλι;

 
Πιτσιφλής
12 Μάιος 2023 14:12

Ορθά σχολιάζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. Και επειδή συχνά δυστυχώς παρατηρείται το δυσεξήγητο φαινόμενο οι γονείς να δείχνουν μία παράλογη ευπιστία σε ό,τι αυθαίρετο και προσχηματικό προβάλλει το παιδί τους για να αποσπάσει τη συγκατάθεσή τους, ώστε να πάει κι αυτό στην ''αυτόνομη χοροεσπερίδα» και με δεδομένη την αδυναμία ενός καλοπροαίρετου Συλλόγου Γονέων να παρέμβει αποτελεσματικά για να αποτρέψει αυτή την αυτόνομη και ανεξέλεγκτη δράση των παιδιών, είναι προφανές πλέον ότι η Πολιτεία πρέπει επιτέλους να δράσει με μία κατάλληλη νομοθετική παρέμβαση που θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε και εξοντωτικές ποινές για κάθε παράβαση που θα έχει σχέση με τέτοιες κοινωνικές εκδηλώσεις. Και όταν λέω εξοντωτικές, εννοώ δρακόντειες, χωρίς προδέρμ, δηλαδή τεράστια χρηματικά πρόστιμα, φυλάκιση χωρίς αναστολή και κλείσιμο καταστήματος για χρόνια...
Για την ψυχική και σωματική υγεία των παιδιών του ελληνικού λαού!

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ