Δέκα σημεία εκπαιδευτικής πολιτικής για τα οποία τα κόμματα πρέπει να τοποθετηθούν συγκεκριμένα με τα προγράμματά τους

16/05/2023

Άκουσε το άρθρο

Καραγιάννης Ιωάννης, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Μαθηματικών Ν. Κυκλάδων και 9ης ομάδας σχολείων ΔΔΕ Α΄Αθήνας

Ορισμένα από τα σημαντικά θέματα τα οποία θα έπρεπε να αποτελέσουν αντικείμενο διαλόγου μεταξύ των πολιτικών κομμάτων και να συμπεριληφθούν στην προγραμματική ατζέντα τους, συγκεκριμένα και όχι με γενικόλογες και αόριστες αναφορές, είναι μεταξύ άλλων και τα παρακάτω:

1. Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (Τ.Θ.Δ.Δ.)

Η Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας(Τ.Θ.Δ.Δ.), παρά τα προβλήματά της, που αφορούν στο περιεχόμενο των θεμάτων καθώς  και στον τρόπο εφαρμογής της, με την κλήρωση των θεμάτων στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις, αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για τον/την εκπαιδευτικό που η διδακτική του αξιοποίηση, στο πλαίσιο του μέτρου και του εφικτού, συμβάλλει στην αναβάθμιση της ποιότητας του μαθήματος.
Θα έπρεπε όμως να επικαιροποιηθεί, αφαιρώντας θέματα που δεν ανταποκρίνονται  στο επίπεδο του σχολικού βιβλίου καθώς και στο επίπεδο των μαθητών (ακόμα και μαθητών υψηλών επιδόσεων). Επιπλέον, θα έπρεπε να μειωθεί η εξεταστέα ύλη σε μέσο ποσοστό περίπου 20%, ώστε να αντιστοιχεί στον πραγματικό διαθέσιμο διδακτικό χρόνο καθώς και να υπάρχει "φίλτρο" ενοτήτων/κεφαλαίων (ώστε να αποκλείονται οι επικαλύψεις θεματικών περιοχών) στην κλήρωση 5 θεμάτων, ανά κατηγορία,  και με επιλογή θεμάτων από τον/τους διδάσκοντα/ντες το μάθημα. Η περικοπή της εξεταστέας ύλης είναι χρήσιμο να γίνει σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ενιαίου τρόπου αναμόρφωσης της ύλης για όλες τις τάξεις του Γυμνασίου και του ΓΕ.Λ.και όχι αποσπασματικά.
Τέλος, για τα ΕΠΑ.Λ. ουσιαστικά απαιτείται, εκ του ρόλου τους, αναμόρφωση της διδακτέας ύλης σε άλλο πλαίσιο από αυτό των ΓΕ.Λ. και πλήρως προσαρμοσμένη σε Εφαρμοσμένα Μαθηματικά που ευρέως χρησιμοποιούνται και σε τεχνικές ειδικότητες που υπάρχουν στα Προγράμματα Σπουδών των ΕΠΑ.Λ..

2. Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.)-Σύστημα εισαγωγής στα Α.Ε.Ι.

Η εφαρμογή του αλγόριθμου για τον υπολογισμό της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) στα ΑΕΙ μέχρι σήμερα οδήγησε, σε ορισμένες περιπτώσεις, σε στρεβλώσεις και σε άδικα αποτελέσματα. Δεν μπορούμε, με αυτόν τον τρόπο, να αποφανθούμε ακόμα αν η "φραγή" αυτή είχε ως συνέπεια την αύξηση του επιπέδου ετοιμότητας των φοιτητών που εισάγονται στα Α.Ε.Ι. και τη βελτίωση της φοιτητικής τους πορείας εντός των ΑΕΙ. Ωστόσο, είναι λογικό να υπάρχουν ακαδημαϊκά προαπαιτούμενα, κατά περίπτωση,  για την εισαγωγή μαθητών/τριών στα ΑΕΙ με τρόπο που να αντιστοιχεί στην επιλεγόμενη σχολή τους καθώς και στη γενικότερη συγκρότηση του/της υποψηφίου, όπως συμβαίνει σχεδόν ως παγκόσμια ακαδημαϊκή πρακτική,  με διαφορετικούς τρόπους από χώρα σε χώρα. Επομένως η Ε.Β.Ε. χρειάζεται αναθεώρηση και υπολογιστικό ορθολογισμό. Ταυτόχρονα, για όσους δεν εισάγονται θα πρέπει να υπάρχει η δεύτερη ευκαιρία με αναβαθμισμένη επαγγελματική κατάρτιση.

Οποιαδήποτε πολιτική παρέμβαση, και ιδιαίτερα προεκλογική, σχετικά με οποιοδήποτε θέμα αφορά στις Πανελλαδικές Εξετάσεις,  αποπροσανατολίζει τους μαθητές και ανησυχεί τους γονείς τους, ειδικά σε περίοδο Πανελλαδικών Εξετάσεων και είναι ανεπίτρεπτη. Αυτή η παρατήρηση αφορά  κυρίως στον χρόνο που εξαγγέλλεται η αλλαγή και όχι στην προγραμματική δέσμευση ενός κόμματος να αλλάξει μια ρύθμιση που εκτιμά ότι δεν είναι ωφέλιμη. Οποιαδήποτε αλλαγή υπόσχονται τα κόμματα δεν θα πρέπει να αφορά στο τρέχον σχολικό έτος.

Το σύστημα εισαγωγής των μαθητών/τριών στα Α.Ε.Ι. απαιτεί αναμόρφωση χωρίς να θιγεί το αδιάβλητο και το αντικειμενικό των Πανελλαδικών Εξετάσεων.Δεν είναι δίκαιο να κρίνεται η εισαγωγή ή όχι ενός υποψήφιου από την επίδοσή του σε μαθήματα μια φορά σε 10 ημέρες εξετάσεων. Θα μπορούσε να υπάρχει εξέταση και σε μαθήματα της Β΄ τάξης των ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. και με συντελεστες βαρύτητας, ανά τάξη,  να υπολογίζεται ένας βαθμός αποφοίτησης στο πλαίσιο ενός εθνικού απολυτηρίου το οποίο θα αποτελεί το βασικό κριτήριο, αλλά όχι το μοναδικό,  εισαγωγής στα ΑΕΙ.

3.Άρθρο 16-Αναθεώρηση

Η Ελλάδα δεν μπορεί πλέον να βαδίσει άλλο χωρίς την αναγνώριση των μη κρατικών-μη κερδοσκοπικών Πανεπιστημίων και οφείλει να  συμβαδίσει με τη διεθνή πρακτική. Ωστόσο, αυτό πρέπει να γίνει με τον τελικό έλεγχο πιστοποίησης από την πολιτεία η οποία οφείλει να θεσπίσει τους όρους, τους κανόνες και τις προϋποθέσεις της αναγνώρισης (η Ευρωπαϊκή οδηγία αφήνει το κάθε κράτος ελευθερο να θεσπίσει κανόνες).Τέλος, αυτό δεν μπορεί να αποτελεί προτεραιότητα της πολιτείας, αφού αυτή οφείλει να προασπίσει, πρωτίστως, τη δημόσια εκπαίδευση. Επομένως πρέπει να αναθεωρηθεί το άρθρο 16 αλλά με προϋποθέσεις ελέγχου.

4. Πολλαπλό βιβλίο & ΝΠΣ

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών (ΝΠΣ), ανεξάρτητα από το περιεχόμενό τους, ουσιαστικά θα μείνουν ανεφάρμοστα αν δεν συνδυαστούν με το πολλαπλό βιβλίο που έχει ήδη καθυστερήσει πολύ. Επομένως, αν ο χρόνος εφαρμογής του πολλαπλού βιβλίου στα Γυμνάσια και στα ΓΕ.Λ. είναι π.χ. το 2027 ή και μετέπειτα,  τότε αφού τα ΝΠΣ εκπονήθηκαν το 2020-2021 και επικαιροποιήθηκαν το 2023 δεν θα είναι πια "νέα προγράμματα  σπουδών" και οι όποιες επιμορφώσεις εκπαιδευτικών, που ήδη έχουν υλοποιηθεί από το Ι.Ε.Π. θα βρίσκονται χρονικά μακριά από την εφαρμογή των ΝΠΣ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

5. Διορισμοί εκπαιδευτικών

Οι διορισμοί εκπαιδευτικών θα πρέπει όχι μόνο να ενισχυθούν αλλά και να προγραμματιστούν, με βάση τις πραγματικές ανάγκες σε όλες τις βαθμίδες και σε όλες τις κατηγορίες σχολείων σε βάθος πενταετίας.Το σύστημα διορισμών που στηρίζεται μόνο στο τυπικό προσοντολόγιο οδηγεί σε έναν άνισο, πληρωμένο αγώνα συλλογής πτυχίων με σπουδές και μεταπτυχιακά με οικονομική  αμοιβή. Επομένως απαιτείται "μικτό σύστημα" που θα λαμβάνει υπόψη του τόσο τις σπουδές όσο και την προϋπηρεσία αλλά θα περιλαμβάνει και εξετάσεις τύπου ΑΣΕΠ. Ο θεσμός του αναπληρωτή εκπαιδευτικού θα πρέπει να έχει φθίνουσα πορεία και να αντικατασταθεί, σταδιακά, από μόνιμους εκπαιδευτικούς.

6. Μισθολογικό

Η οικονομική υποβάθμιση των εκπαιδευτικών, εδώ και πολλά συνεχόμενα χρόνια, πλην των άλλων, έχει σημαντική επίδραση στη ζωή τους, αλλά και στο διδακτικό-παιδαγωγικό τους έργο. Εκπαιδευτικοί που διορίζονται σε νησιά, που δεν μπορούν να βρουν στέγη και αν βρουν ξοδεύουν τα 2/3 των μηνιαίων τους αποδοχών σε αυτήν. Εκπαιδευτικοί που ξοδεύουν μεγάλα ποσά για μετακινήσεις, χωρίς τη συνδρομή της πολιτείας, όταν υπάρχει μεταφορικό μέσο. Επομένως, απαιτείται τουλάχιστον αναπλήρωση των αποδοχών τους από τον καλπάζοντα πληθωρισμό και περαιτέρω ενίσχυση της "στεγαστικής πολιτικής" για τους εκπαιδευτικούς της παραμεθορίου (όπως άλλωστε απαιτεί και το σύνταγμα, κάτι το οποίο"ηθελημένα" αγνοείται).

7. Σύστημα επιλογής στελεχών εκπαίδευσης

Το σύστημα επιλογής στελεχών έχει αναμορφωθεί πολλές φορές τις τελευταίες δεκαετίες και στην καλύτερη περίπτωση έχει εφαρμοστεί μόνο μια φορά μετά την ψήφισή του.

Το σύστημα επιλογής με ψηφοφορία των εκπαιδευτικών, για την ανάδειξη του Διευθυντή της σχολικής μονάδας αλλά και των ΔΔΕ και ΔΠΕ, που εφαρμόστηκε στο παρελθόν, εκτός της αντισυνταγματικότητάς του, προσθέτει προβλήματα επαγγελματικής κατάρτισης και τυπικών προσόντων των υποψήφιων διευθυντών σχολικών μονάδων.Το σύστημα αυτό δεν έχει ποτέ εφαρμοστεί σε άλλον δημόσιο οργανισμό του ευρύτερου δημόσιου τομέα, πλην της εκπαίδευσης. Δεν υπάρχει όμοιο του σε κανένα ευρωπαϊκό κράτος με τον τρόπο της καθολικής ψηφοφορίας που εφαρμόστηκε εδώ. Επομένως θα πρέπει να βρούμε ένα ορθολογικό σύστημα, αξιοκρατικό και διαφανές. Θεωρητικά το υπάρχον σύστημα εξασφαλίζει τα στοιχεία αυτά, ωστόσο στην εφαρμογή του παρατηρήθηκαν πλήθος από προβλήματα τόσο μοριοδότησης όσο και καθυστέρησης των διαδικασιών καθώς και σύνθεσης συμβουλίων επιλογής. Επομένως απαιτείται, εκ του αποτελέσματος, αναθεώρηση του υπάρχοντος συστήματος επιλογής στελεχών εκπαίδευσης.

8. Λειτουργία των ΠΕΚΕΣ

Η σχεδόν τετραετής εφαρμογή των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.), τα οποία ακόμα τυπικά υφίστανται,  δεν αντικατέστησαν τον προβληματικό θεσμό του Σχολικού Συμβούλου επιτυχώς. Δεν αποτέλεσαν, δυστυχώς,  κέντρα σχεδιασμού εκπαιδευτικής πολιτικής, όπως ήταν ο εξαρχής θεσμικός τους ρόλος-στόχος, δεν υποστηρίχθηκαν επαρκώς και ουσιαστικά  και δεν αποτέλεσαν ένα ουσιαστικό συλλογικό όργανο αποφάσεων, αφού ουσιαστικά οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου που αποτελούσαν τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. δρούσαν ως μονομελή όργανα έχοντας όμως τη "δυσκαμψία" των αποφάσεων του ΠΕΚΕΣ. Ο νέος θεσμός του Συμβούλου Εκπαίδευσης, που αντικατέστησε τον θεσμό των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., με βάση τον Ν. 4823  θα κριθεί στον χρόνο, φαίνεται όμως ο ΣΕ να έχει ουσιαστικές αρμοδιότητες που αφορούν στον προγραμματισμό, στην οργάνωση, στην καθοδήγηση και στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου (με ένα καθηκοντολόγιο που ακόμα εκκρεμεί η έκδοσή του).

9. Αντισταθμιστική Αγωγή.

Η ενισχυτική διδασκαλία στο Γυμνάσιο παρουσιάζει τα παρακάτω προβλήματα:

Α. Οι εκπαιδευτικοί που πρόκειται να απασχοληθούν στην ενισχυτική διδασκαλία προσλαμβάνονται χρονικά πολύ μετά από την έναρξη του σχολικού έτους με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτό να καλυφθούν μαθησιακά κενά με ομαλή διδακτική διαδικασία. Θα ήταν χρήσιμο η ενισχυτική διδασκαλία να έχει έναρξη εντός του Σεπτεμβρίου, λίγο μετά από την έναρξη του σχολικού έτους, και να απευθύνεται σε μαθητές/τριες που είχαν μαθησιακά κενά από την προηγούμενη τάξη.

Β.Τα ΣΚΕΔ  δεν εξυπηρετούν χωροταξικά τους μαθητές που θέλουν να συμμετάσχουν στα μαθήματα της ενισχυτικής διδασκαλίας, αφού σε αρκετές περιπτώσεις, απαιτείται μετακίνησή τους σε μεγάλες αποστάσεις και σε ώρες που είναι ήδη κουρασμένοι. Θα ήταν λειτουργικό (και ταυτόχρονα δαπανηρό) τα μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας να γίνονται στο Γυμνάσιο που φοιτούν οι μαθητές/τριες.

Γ. Δεν υπάρχει σχέδιο και επαρκής υποστήριξη στη διδασκαλία των μαθημάτων της ενισχυτικής διδασκαλίας. Θα ήταν χρήσιμο και λειτουργικό να υπάρξουν οδηγίες προς τους εκπαιδευτικούς που απασχολούνται στην ενισχυτική διδασκαλία, κεντρικά σχεδιασμένες, για την κάλυψη των μαθησιακών κενών των μαθητών/τριών με βάση τα κύρια σημεία της διδακτέας ύλης σε κάθε τάξη και κυρίως των προηγούμενων τάξεων, ώστε να ειναι σε θέση να παρακολουθήσουν τα τρέχοντα μαθήματα με λιγότερες ελλείψεις. Επίσης θα ήταν επιπλέον αποτελεσματικό να υπάρχει σχεδιασμός επιμόρφωσης, ανά ειδικότητα, στους εκπαιδευτικούς που πρόκειται να απασχοληθούν στην ενισχυτική διδασκαλία.

Δ. Δεν υπάρχει καθόλου διδακτική υποστήριξη (εκτός από τα ειδικά μαθήματα της Γ΄ ΓΕ.Λ.) στους μαθητές/τριες ως συνέχεια του Γυμνασίου, δηλαδή στο Γενικό και στο Επαγγελματικό Λύκειο. Επομένως απαιτείται να επεκταθεί η ενισχυτική διδασκαλία και στα μαθήματα του ΓΕ.Λ. και του ΕΠΑ.Λ.
τόσο σε αυτά που είναι πανελλαδικά εξεταζόμενα όσο και σε αυτά που είναι γραπτώς εξεταζόμενα στα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια.

10. Τέλος, το κυριότερο από όλα τα παραπάνω προβλήματα αποτελεί η αυξανόμενη και ανεξέλεγκτη πλέον σχολική (και συνάμα κοινωνική) βία. Να  υπάρξει σχεδιασμός με συγκεκριμένους στόχους, ώστε να προληφθούν και να αντιμετωπιστούν φαινόμενα που καθιστούν πλέον ζητούμενο την ασφάλεια των μαθητών/τριών. Αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ομόθυμα από όλο το πολιτικό φάσμα, το κοινοβούλιο και την πολιτεία πριν να είναι πολύ αργά (με την ελπίδα ότι δεν είναι ήδη).

Αλλά θέματα που θα πρέπει να "ξαναδούν" τα κόμματα και να κάνουν προτάσεις, επικαιροποιώντας συγκεκριμένα τα προγράμματά τους είναι:

Αξιολόγηση

Α. Εσωτερική και Εξωτερική Αξιολόγηση Σχολικής Μονάδας

Β.Ατομική Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών

Γ. Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Συστήματος  ( "Ελληνική PISA").

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών
Καινοτομίες (Μέντορες, Συντονιστές, Σύμβουλοι Σχολικής Ζωής)

Α. Μεντορεία

Β. Συντονισμός

Γ. Εσωτερικός Κανονισμός Σχολικής Μονάδας

Δ. Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.

Ε. Παράλληλη στήριξη-ΕΑΕ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:

Σχόλια (25)

@οποιαδήποτε
|

Μου φαίνεται κοροιδευόμαστε είναι δυνατόν να συγκρλίνετε την ωμή παρέμβαση του Τσίπρα για την βάση εισαγωγής με το αν τα θέματα είναι εύκολα; και για να γίνεις μαροτοκαπνισμένος πρεέπει να είσαι παντού και στην τάξη, και στο φροντιστήριο και σε θέσεις πολλές.

Ο ΜΑΡΙΟΣ εκπαιδευτικός 35 χρόνια!

ΓΙωρίκας
|

"Πολλαπλό βιβλίο" άλλη μια σαχλαμάρα που κάποιοι νομίζουν ότι κάτι θα κάνει. Φαντάζομαι Μαθηματικά και Φυσική από "πολλαπλό βιβλίο", το καθένα με λίγο διαφορετικούς συμβολισμούς π.χ. Θα γελάει (κλαίει) και το παρδαλό κατσίκι.

οποιαδήποτε
|

Οποιαδήποτε πολιτική παρέμβαση, και ιδιαίτερα προεκλογική, σχετικά με οποιοδήποτε θέμα αφορά στις Πανελλαδικές Εξετάσεις : κι αν πεσουν εύκολα φέτος ; είναι παρέμβαση μη ορατή; για να δούμε τα φετινά θέματα
μπαρουτοκαπνισμένος : στο βιογραφικό δεν φαίνεται και πολύ Η ΤΑΞΗ

είναι δυνατόν;
|

Δεν ήταν δικό μου το μάθημα, αλλά ο μαθηματικός που ήταν εισηγητής, το έκανε θέμα συζήτησης.

είναι δυνατόν;
|

Σήμερα στο σχολείο μου κληρώθηκε από την τράπεζα θεμάτων για την Άλγεβρα Β ΄ Λυκείου το θέμα με κωδικό 20663 που περιέχει λογάριθμο με βάση το 2, το οποίο είναι εκτός ύλης! Έπρεπε το σχολείο να ζητήσει επανακλήρωση;

ΠΑΡΑΣΧΟΣ
|

ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΛΕΕΙ Ο.ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΠΑΡΟΥΤΟΚΑΠΝΙΣΜΕΝΟΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΑ ΛΕΕΙ ΟΛΑ "Οποιαδήποτε πολιτική παρέμβαση, και ιδιαίτερα προεκλογική, σχετικά με οποιοδήποτε θέμα αφορά στις Πανελλαδικές Εξετάσεις,  αποπροσανατολίζει τους μαθητές και ανησυχεί τους γονείς τους, ειδικά σε περίοδο Πανελλαδικών Εξετάσεων και είναι ανεπίτρεπτη. Αυτή η παρατήρηση αφορά  κυρίως στον χρόνο που εξαγγέλλεται η αλλαγή και όχι στην προγραμματική δέσμευση ενός κόμματος να αλλάξει μια ρύθμιση που εκτιμά ότι δεν είναι ωφέλιμη. Οποιαδήποτε αλλαγή υπόσχονται τα κόμματα δεν θα πρέπει να αφορά στο τρέχον σχολικό έτος."

ένας απλός εκπαιδευτικός
|

Αλήθεια, αν κληρωθεί προβληματικό θέμα και το καταλάβουμε εγκαίρως, ζητάμε επανακλήρωση; Αν δεν το καταλάβουμε, γιατί δεν είναι δυνατόν να καθίσουμε λύσουμε 6 θέματα (!), εγκαίρως;...

ένας απλός εκπαιδευτικός
|

Να συμπληρώσω για την τράπεζα θεμάτων, ότι θα πρέπει να υπάρχει και ένας επιμελητής των θεμάτων που κατατίθενται, διότι, τουλάχιστον στα μαθηματικά, υπάρχουν λάθη.

ΜΙΧΑΗΛ
|

Αντί να πάρουν τμήματα ή ολόκληρο το κείμενο να το ενσωματώσουν στο πρόγραμμά τους τα κόμματα ο άλλος λέει ότι δεν είναι πολιτικές προτάσεις.Ποια πρόταση δηλαδή δεν είναι πολιτική;Το εθνικό απολυτήριο, το άρθρο 16, η ΕΒΕ, το μισθολόγιο, οι διορισμοί , η αξιολόγησή κ.α. ποια;Μακάρι να άκουγαν τον ΣΥΜΒΟΥΛΟ!

Me cris
|

Προφανώς οι επισημάνσεις του κ. Συμβούλου δεν είναι πολιτικές για την εκπαίδευση. Και προφανώς δεν είναι και αντικείμενο πολιτικών προτάσεων των πολιτικών σχηματισμών που συμμετέχουν στις εκλογές. Αλλά και να ήταν, καθόλου δεν θα έκαναν μια καλύτερη εκπαίδευση για τα ελληνόπουλα. Γιατί ο κ. Σύμβουλος ανακυκλώνει αυτά που υπηρέτησε και υπηρετεί και, από όσα γνωρίζω, παθογένειες μόνο διαπιστώνονται και τώρα τελευταία βία και επιθετικότητα. Αυτά του έμαθαν, αυτά ξέρει και λέει! Και, προφανώς κ. Μεγαλοσύμβουλε, η επίδοση δεν είναι το άπαν στην εκπαίδευση ή για να το πω αλλιώς, είναι αποτέλεσμα της εκπαίδευσης. Χωρίς να κομψεύω τα λόγια μου, όπως άλλοι σχολιαστές.

ΝΙΚΟΛΕΤΑ
|

Πολύ σωστές προτάσεις με γνώση και εμπειρία.Αποτελεί κινητή εκπαιδευτική βιβλιοθήκη γνώσης

Κουλης
|

Θα πηγαίνει να κάνει , την κακώς εννοούμενη , αξιολόγηση η όχι ;
ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ

ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ
|

Τα αυτονήτα τονίζει ο κ.Σύμβουλος ο παραγωγικός σε άλλα κράτη αυτά θεωρούνται αυτονόητα και εδώ ζητούμενα.Η καταγραφή πάντως των προβλημάτων είναι απόλυτα ρεαλιστική.35 Χρόνια..."φούρναρης"..

QWERTY
|

Μια προσεκτική ανάγνωση οδηγεί σε ένα συμπέρασμα: προχειρότητα και κακός σχεδιασμός σε όλα τα επίπεδα, αποτυχία ορθής εφαρμογής, αδυναμία επίτευξης στόχων και καμία προσπάθεια διόρθωσης, απουσία πλαν Β κ. α. Αυτό συμπεραίνει οποιος θεωρεί ότι ο σκοπός όλων όσων σχεδιάστηκαν και πολύ αναλυτικά παρουσιάζει τα κενά τους ο αρθρογράφος είναι η βελτίωση της δημόσιας δωρεάν παιδείας. Αν όμως δεν είναι αυτός ο σκοπός αλλά αντίθετα η διάλυσή της τότε τι να βελτιώσεις? . Αναρωτιέται κανείς, Είναι δυνατόν αυτοί που σχεδίασαν όλα αυτά να μην ήταν ικανοί να δουν τα όλα όσα κενά υπάρχουν και αναφέρονται στο άρθρο? Αν δεν ήταν ικανοί να τα δουν τότε κακώς επιλέχθηκαν όπως και κακώς παραμένουν στη θέση τους ή έστω κακώς ζητούν να παραμείνουν. Αν ήταν ικανοί να δουν αυτά τα προβλήματα τότε σημαίνει ότι εσκεμμένα δεν τα διόρθωσαν ούτε πριν ούτε κατά τη διάρκεια της εφαρμογή τους (ακόμη κι όταν το ΣΤΕ τα έκρινε ως αντισυνταγματικα) γιατί εξ αρχής αυτός ήταν ο σκοπός τους, να δημιουργήσουν χάος, αδιαφορώντας ακόμη και για αποφάσεις του ΣΤΕ.

Σωστές προτάσεις αλλά...
|

Δυστυχώς η πραγματικότητα από τους... μονομάχους της εξουσίας (κόμματα) αφήνει σε πολύ πίσω μοίρα την Παιδεία.
Ο κ. Καραγιάννης τοποθετείται ευθαρσώς εκεί που άλλοι σιωπούν και μπράβο του!
Δυστυχώς έχει η εκπαίδευση αγκυλώσεις και αυτές αλλάζουν μόνο με πολιτική βούληση καθώς στο συνδικαλισμό μόνο μειοψηφία είναι οι φωνές της λογικής επί του παρόντος.
Προέχει το κυνήγι μαγισσών και φαντασμάτων ίσως.
Συγχαρητήρια για το άρθρο στον κ. Καραγιάννη, μακάρι να βρεθούμε κάποια στιγμή σε επίπεδο να συζητάμε επί των προτάσεων κ των αντιπροτασεων ως εκπαιδευτικοί!

SL^2
|

Ο κ. σύμβουλος με όσα διατυπώνει, ουσιαστικά δεν διαφωνεί με το πρόγραμμα της ΝΔ, με μικροδιαφορές. Προφανώς είναι δικαίωμά του.
Μερικές ερωτήσεις μόνο: α) Για την ατομική αξιολόγηση θέλουμε να μας πει αν υπάρχει κάποιος γενικός κώδικας διδασκαλίας, που να μπορεί να εφαρμοστεί παντού με τα ίδια αποτελέσματα. Επίσης αν έχει αποδειχθεί επιστημονικά ποιά διδασκαλία αποδίδει περισσότερο, ώστε να την εφαρμόζουν όλοι β) ποιός θεωρεί ότι πρέπει να είναι ο ρόλος ο δικός του; Πρέπει να είναι σύμβουλος, καθοδηγητής και αρωγός στις προσπάθειες των καθηγητών ή αξιολογητής; γ) γιατί δεν αποδέχεται την διατύπωση γνώμης των μελών των Συλλόγων Διδασκόντων για υποψήφιο Δντή που προέρχεται απ' αυτόν; Ποιός τον ξέρει καλύτερα αν όχι οι ίδιοι που έχουν συνυπηρετήσει; Η γνώμη των πολλών και οι δημοκρατικές διαδικασίες δεν είναι καλύτερες από τη γνώμη του ενός ή των ολίγων; Προφανώς και οι πολλοί μπορεί να κάνουν λάθος αλλά τα λάθη τους θα είναι λιγότερα απ' ότι αν αποφάσιζαν οι ολίγοι, ιδίως αν οι τελευταίοι είναι ημέτεροι. Το γεγονός ότι δεν εφαρμόζεται κάτι αλλού δεν σημαίνει ότι όταν εφαρμόζεται για πρώτη φορά δεν είναι σωστό ή πιό σωστό από άλλα μέτρα, που έχουν εφαρμοστεί κατά καιρούς. Όσο για την απόφαση του ΣτΕ, σεβαστή μεν αλλά έχει σκεφτεί μήπως είναι λάθος; (και οι κρίνοντες κρίνονται). δ) η άποψή του για τα πρότυπα σχολεία ποια είναι; Πρέπει να υπάρχουν, τι εξυπηρετούν και πόσο αναβαθμίζουν τη δημόσια εκπ/ση; Συμβαδίζουν με τις σύγχρονες παιδαγωγικές απόψεις και πρακτικές; Είναι πράγματι σχολεία αρίστων; ε) είναι υπέρ της ίδρυσης των μη κρατικών μη κερδοσκοπικών Πανεπιστημίων. Όμως σ' αυτά οι φοιτητές πληρώνουν. Άρα δέχεται ότι η παιδεία δεν είναι δημόσιο αγαθό ή όχι; Δέχεται ότι πρέπει να είναι δημόσιο αγαθό αλλά αν επί της ουσίας δεν παρέχεται δωρεάν και δεν είναι αναβαθμισμένη όπως πρέπει, χρειάζεται να την πληρώνουμε; Ποιά είναι η άποψή του ακριβώς; Και τι γίνεται με όσους/ες δεν έχουν να πληρώσουν αλλά θέλουν να πάνε στο μη κρατικό, μη κερδοσκοπικό πανεπιστήμιο; στ) ποιά είναι η γνώμη του για την εξίσωση των αποφοίτων των ιδιωτικών κολεγίων με τους πτυχιούχους ΑΕΙ, την Πανεπιστημιακή αστυνομία και την περαιτέρω υποχρηματοδότηση της Παιδείας; ζ) Αναφέρει ότι δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει ένα όριο στην είσοδο στην Γθμια εκπ/ση και άρα πρέπει να υπάρχει η ΕΒΕ αλλά χωρίς τις στρεβλώσεις της. Πως μπορούν να αρθούν οι στρεβλώσεις, που δεν είναι και λίγες; Επίσης όριο πάντα υπήρχε και ήταν ο προκαθορισμένος αριθμός των εισακτέων, επειδή δεν έχουμε ελεύθερη πρόσβαση. Προκαθορισμένος αριθμός εισακτέων και προτίμηση. Άρα αν π.χ. στη σχολή Χ ο αριθμός των εισακτέων είναι 100 γιατί να περάσουν μόνο 60; Οι άλλοι που δεν έπιασαν την ΕΒΕ και είχαν δηλώσει τη σχολή Χ γιατί να μην περάσουν; Πιάνουν τη θέση άλλου; Αν δεν μπορέσουν να βγάλουν τη σχολή, τουλάχιστον ας τους δοθεί η δυνατότητα να προσπαθήσουν. Πόσοι και πόσοι δεν ήρθαν από το εξωτερικό, επειδή δεν πέρασαν στα Ελληνικά ΑΕΙ και έγιναν άριστοι επιστήμονες, λειτουργοί ή/και επαγγελματίες;

Δισκοβόλος (πρώην Ανήσυχος εκπαιδευτικός)
|

@Πλατάρος
Μέχρι τη στιγμή που γράψατε το σχόλιό σας (ώρα 13:06) είχαν αναρτηθεί μόλις τρία προγενέστερα σχόλια, ενώ μέχρι τούτη τη στιγμή που γράφω εγώ (16:18), άλλα τρία σχόλια. Ανάμεσά τους λοιπόν ακριβώς ως γραμμή συμμετρίας στρογγυλοκάθεται το δικό σας σχόλιο, όπου προσπαθώ να καταλάβω τι θέλετε να πείτε εκτοξεύοντας έναν μετέωρο θυμό κατ' αγνώστων, δηλαδή κατά σχολιαστών που νομίζετε ότι έγραψαν κάτι εναντίον του συγκεκριμένου σοβαρού αρθρογράφου, ενώ πουθενά, μα ΠΟΥΘΕΝΑ, μέχρι τη στιγμή του σχολιασμού σας δεν υπάρχει τέτοιο σχόλιο που προσχηματικά επικαλείστε!
Μήπως επιτέλους θα οφείλατε - είναι η πολλοστή φορά που σας το ζητώ - να απευθύνετε στην ομήγυρη μια συγνώμη για την προπέτειά σας;

Μελίνα
|

Οι απόψεις που καταγράφει ο κ. Καραγιάννης διέπονται από νηφαλιότητα, ορθολογικό στοχασμό, κοινή λογική (όπως σωστά αναφέρει ο κ. Πλατάρος) και έλλειψη φανατισμού. Είναι δε ολοφάνερη από τα γραφόμενά του η πολύχρονη εμπειρία του και το πέρασμά του από όλες τις φάσεις του θεσμού που υπηρετεί (Σχολ. Σύμβουλος-Συντονιστής- ΣΕ). Αν και δεν έχει ανάγκη από υπεράσπιση, κάποια πράγματα μάλλον πρέπει να λέγονται γιατί ο κάθε ανώνυμος (πιθανόν "κολλημένος" με κάποια ιδεολογία) μπορεί να γράφει ό,τι θέλει αλλά πολλοί εκπαιδευτικοί έχουμε βοηθηθεί από τα σχόλια, τις παρεμβάσεις και την κατάθεση γνώσης του συγκεκριμένου Συμβούλου και γι'αυτό τον ενθαρρύνουμε να συνεχίσει το αγαστό έργο του ακάθεκτος και ανεπηρέαστος.

Τακης
|

Ποιος αλήθεια δεν συμφωνεί με τις προτάσεις του κ.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ο οποίος στις παρεμβάσεις του πάντα έχει κάτι να πει, να προτείνει , να διορθώσει. Βρίσκεται πάντα κοντά μας, Σύμβουλος, καθοδηγητής με ελεύθερη γνώμη.Ας φτάσουν ένα προς ένα στα αυτιά όσων πρέπει να τα ακούσουν για να τα υλοποιήσουν.

ΑΣΧΕΤΟΣ
|

Οι εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας με την τεχνητή νοημοσύνη, τη μηχανική μάθηση, τα chatbots, τις ασύλληπτες ταχύτητες internet με το 5G και το 6G, σε ορίζοντα επταετίας τουλάχιστον, κάνουν επιτακτική την ανάγκη η εκπαίδευση να προσαρμοστεί σε αυτές τις αλλαγές, για να μπορέσει να ακολουθήσει το ρεύμα της εποχής και τις ανάγκες των παιδιών/φοιτητών, που είναι οι εργαζόμενοι του μέλλοντος.
Συνεχώς προκύπτουν ανάγκες για θέσεις εργασίας σε τεχνολογικά επαγγέλματα και σύμφωνα με μελέτες στην αγορά εργασίας, μελλοντικά, θα δημιουργηθούν επαγγέλματα που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν.
Σε έναν κόσμο που συνεχώς αλλάζει, η εκπαίδευση παραμένει κολλημένη στο παρελθόν και δεν καταφέρνει να προετοιμάσει τα παιδιά για το μέλλον.
• Πώς πρέπει να γίνει αναδιαμόρφωση των σχολικών χώρων για την εκπαίδευση του μέλλοντος;
• Ποιος είναι ο ρόλος του δασκάλου στην εποχή του διαδικτύου της απέραντης γνώσης;
• Τα παιδιά είναι ικανά να μάθουν δύσκολα θέματα μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή χωρίς δάσκαλο και να αλληλοδιδαχθούν, αρκεί να υπάρξει κάποιος που θα τους θέσει ένα ερώτημα, εξάπτοντάς τους την περιέργεια και να βοηθάει στην πορεία τους, ΠΟΙΟΣ????
• Οφείλει το σχολείο να προετοιμάζει τους μαθητές για την κοινωνία που θα ζήσουν ως ενήλικες;
Η εκπαίδευση οφείλει να έχει ως σκοπό να προετοιμάσει τη νέα γενιά για έναν κόσμο που συνεχώς μεταβάλλεται, εξασφαλίζοντας της τις απαραίτητες δεξιότητες, τη γνώση και την ετοιμότητα για να βγουν έτοιμα τα μέλη της στην αγορά εργασίας, σε μία νέα πραγματικότητα η οποία απαιτεί μοντέρνες λύσεις και σύγχρονα επαγγέλματα, που βασίζονται στη δύναμη της τεχνολογικής εξέλιξης;??????
Σε αυτά πρέπει να απαντήσουμε όλοι!!!!!!!

ΝΙΚΟΛΑΣ
|

Μακάρι όσα πόσα προτείνονται να γίνουν

Πλατάρος Γιάννης
|

Ο Συνονόματος κ. Καραγιάννης, αριστίνδην και μόνος του, έχει τον τίτλο του καλύτερου Σχολικού Συμβούλου, διαχρονικώς. Συνεχώς, αδιαλείπτως, διαχρονικώς εκφράζει την άποψή του...
* Την κοινή λογική.
* Η κοινή λογική ουδεμία σχέση έχει με την επιστημονική από επιστημολογική άποψή, όμως στην Χώρα του ψέματος, της ανειλικρίνειας, της αντίφασης, της υποκρισίας, της φυσικής εκφοράς ψεύδους όμως εκπνέουμε , της σιωπής ασυρμάτου από αρμοδίους (Συνδικαλισμό κ..α.) και κυρίως λόγω της παντελούς γνωστικής υστέρησης των ανθρώπων του κλάδου μας, η άρθρωση κοινής λογικής είναι ΟΑΣΗ ΣΤΟΧΑΣΜΟΥ. Απόδειξη του μέχρις στιγμής ισχυρισμού, θα αποτελέσουν τα εδώ απαξιωτικά σχόλια ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΛΟΓΟ!. Προσέξτε το φαινόμενο αναμιμνησκόμενοι το ανέκδοτο του ηλίθιου, που ήθελε να ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΣΟΦΟΣ. Ακολούθησε την συμβουλή ενός όντως σοφού, ότι ο «εύκολος δρόμος για την σοφία, είναι η απαξίωση των άλλων!....» Βλέπεις ένα ωραίο κείμενο που αγγίζει την πραγματικότητα; Λες: «Σαχαλαμάρες!....» «Τι να μας πεις και συ ταλαίπωρε εγκάθετε;» Ομιλείς ημίν ω τάλας;
* Μια από τις 10 θέσεις του σεβαστού και υποληπτόμενου από πάντες κ. Καραγιάννη, είναι να ιδρυθούν ΑΕΙ , ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ , ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ.
Η παραπάνω θέση είναι μια θέση που θα μπορούσε να ενώσει όλο του πολιτικό φάσμα και είναι γνωστή πολλά χρόνια.
Αμ έλα που δε!....
Ο αρθρογράφος είναι βορά στην ανθρωποφαγία του ανωνύμου, που απαξιώνει, επειδή ακριβώς είναι ανώνυμος. Θα μπορούσε να γράψει αντίλογο στην άποψη.
Ο γράφων μπορεί να πάσχει από μιθριδατισμό στο φαινόμενο επειδή το μελετά δεκαετίες, αλλά εξάγει και συμπεράσματα.
* Δεν σχολιάζω άλλο, δηλώνω ότι συμφωνω΄ σε όλα, που όλα είναι λελογισμένα, ήπια, λογικά, ηθικά, συνετά και θα έπρεπε να είναι κοινής αποδοχής.
Η μόνη περιέργεια που (δεν) έχω τα απαξιωτικά επί του προσώπου, από ανδράποδα...

άρες μάρες
|

και μόνο η αναφορά στο πολλαπλό βίβλίο που ΔΕΝ είναι θέμα, αλλά η ουσιαστική τομή σε αναλυτικά προγράμματα και επιλογή νεών εγχειριδίων από τα πανάθλια που υπηρετουν οι εκπαιδευτικοί (δίνοντας δικό τους υλικό κάποιοι - οι πολλοί έχουν βαρεθει πια)
τα στελε΄χη μιλάνε από θέση ισχύος
τα θέματα τα ξέρουμε , πλαγίως η γνω΄μη που εκφράζεται... άστο καλύτερα

ΣΙΑ
|

Μια ρεαλιστική και ολοκληρωμένη ανάλυση-πρόταση από εκπαιδευτικό με πλούσια εμπειρία.

Σύμβουλος ΠE03
|

Μια ευγενική προσπάθεια καταγραφής, υπάρχουν και άλλες απόψεις. Κάποια είναι διαδικαστικά του κλάδου μας, κάποια είναι σε όλες τις ατζέντες των κομμάτων και ένα 40% εξ αυτών από μια άποψη, μπορεί να ενταχθεί σε πολυπλοκότερες διαδικασίες στρατηγικής. Συνήθως τα θέματα αυτά (το 40%) είναι το έργο των ανώτερων θεσμικά οργάνων της πολιτείας, όπως η ακαδημία και τα πανεπιστήμια (είναι σοβαρό θέμα η παιδεία για να την αφήνουμε εξ ολοκλήρου στους πολιτικούς.) Αν δεν παίζουν το ρόλο τους τα ανώτερα αυτά θεσμικά όργανα, εμείς απλώς συνεχίζουμε να βγάζουμε προσομοιώσεις ή πιέζουμε τον ΔΔΕ να μας λύσει το υπαρξιακό πρόβλημα του ΠΕΚΕΣ. Μέχρι εκεί πρέπει να φτάνει το βόλι μας, εκτός αν ...

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ