Προτάσεις εκπαιδευτικών μέτρων για κόμματα και Ομοσπονδίες

04/06/2023

Άκουσε το άρθρο

Του Γιάννη Π. Πλατάρου-Μαθηματικού

Οι παρακάτω προτάσεις έχουν γραφεί με κάποιους περιορισμούς θεματολογικούς και ουσιαστικούς: Να είναι εφικτής υλοποίησης (μικρό κόστος/όφελος) , διακομματικού χαρακτήρα και απευθύνονται σε όλα τα κόμματα και τις Ομοσπονδίες για να έχουμε μια γρήγορη βελτίωση σε κάποια εκπαιδευτικά προβλήματα . Χρειάζεται να υπάρχει κοινό διεκδικητικό πλαίσιο και από τις Ομοσπονδίες μας.

1. Έκδοση ηλεκτρονικής επαγγελματικής ταυτότητας για  όλους τους εκπαιδευτικούς.

Ενσωματώνει την ταυτότητα εκπαιδευτικού για είσοδο σε μουσεία. Ενσωματώνει την φωτογραφία ταυτότητας που υπάρχει ήδη στην εφαρμογή ηλεκτρονικής αστυνομικής ταυτότητας. Συνεργάζεται και αντλεί στοιχεία από το Myschool. Ενσωματώνει την καρτούλα ΟΛΜΕ για εκπτωτική αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών καθώς χρησιμοποιεί την εφαρμογή μισθοδοσίας, αν δηλαδή το μέλος της τοπικής ΕΛΜΕ είναι οικονομικά ενήμερο και πληρώνει την συνδρομή του στο Σωματείο και την ομοσπονδία μέσω τακτικής μηνιαίας παρακράτησης. Συνιστά  και ένα κίνητρο, έτσι ώστε όλες οι συνδρομές να γίνονται αποτελεσματικά, μη γραφειοκρατικά, πολύ καλύτερα και να υπάρχει πλήρης διαφάνεια, όλων προς όλους.

Η επαγγελματική ταυτότητα υποκαθιστά σχετική βεβαίωση που υπάρχει στο Myschool και έχει χρήση, όπου  υπάρχει ανάγκη πιστοποίησης επαγγελματικής ιδιότητας (λ.χ. είσοδος σε Λέσχη Αξιωματικών για αναπληρωτές.

Για την πολύ σπάνια περίπτωση που απαιτηθεί έγχαρτη χρήση του, να υπάρχει πρόβλεψη δυνατότητας εκτύπωσης με ταυτόχρονη εγκυρότητα.

2. Εξαργυρωτικό έγγραφο για πληρωμή διδάκτρων Μεταπτυχιακού στο ΕΑΠ  για όλους τους Εκπαιδευτικούς.

Το ΕΑΠ για όσους τυχόν δεν το ξέρουν ακόμα, παρέχει προγράμματα υψηλού Ακαδημαϊκού επιπέδου με πολύ σοβαρές Ακαδημαϊκές απαιτήσεις και ταυτόχρονα με πολύ χαμηλά δίδακτρα , ασυγκρίτως χαμηλότερα (υποπολλαπλάσια) από το πιο φθηνό εκπαιδευτικό ίδρυμα ημεδαπής είτε Αλλοδαπής .

Η Φοίτηση είναι  τύπου «μερικής φοίτησης». Κάθε μεταπτυχιακό χωρίζεται σε 4 ετήσιες θεματικές ενότητες και οδηγεί σε λήψη Μεταπτυχιακού τίτλου μετά 4 έτη μερικής φοίτησης  εξ αποστάσεως. Στα πολύ φθηνά δίδακτρα περιλαμβάνονται και δωρεάν συγγράμματα.

Η φύση του επαγγέλματός μας είναι συμβατή με το πρόγραμμα (μερική παρακολούθηση) και ο εκπαιδευτικός δικαιούται Φοιτητική άδεια όμως και πάσο.

Το επόμενο εξαργυρωτικό έγγραφο για τα δίδακτρα, παρέχεται άμα τη προσκομίσει βεβαίωσης περάτωσης της προηγούμενης θεματικής ενότητας.

Σε περίπτωση αποτυχίας στις φοιτητικές εξετάσεις το παράβολο επαναληπτικού εξέταστρου καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο. Μη περάτωση Ενότητας εντός δύο ακαδημαϊκών ετών οδηγεί στην παρακράτηση των διδάκτρων της ενότητας  από την μισθοδοσία, άτοκα, σε 12 ίσες ετήσιες δόσεις (35€-40€/μήνα)

Επί τέλους, έχουν δικαίωμα μεταπτυχιακών  σπουδών όλοι οι εκπαιδευτικοί  και χωρίς οικονομικές θυσίες   (απολύτως καμία επιβάρυνση συν όφελος από το πάσο)

Ηλικιακό όριο σπουδών εν όσω ο εκπαιδευτικός είναι ενεργός  για την επιδότηση, δεν υπάρχει, γιατί έτσι πρέπει. (Ισχύει η μοριοδότηση της 1 μονάδας/ετήσια θεματική ενότητα στο ΕΑΠ)

3. Δέσμευση «τελών παρεπιδημούντων » από τους μεγάλους τουριστικούς Δήμους που εμφανίζουν πρόβλημα στέγης για Αναπληρωτές και Νεοδιόριστους

Η έλλειψη στέγης είτε η ακρίβεια που αντιμετωπίζουν οι νέοι Εκπαιδευτικοί οφείλεται στον Τουρισμό που όμως πληρώνει ειδικό τέλος παρεπιδημούντων και εισπράττεται από τους τοπικούς Δήμους.   Ένα μέρος από αυτά που εισπράττουν κατ΄έτος να δεσμεύεται για δημιουργία ξενιών όπου οι νεοδιόριστοι και οι αναπληρωτές να μπορούν να καταβάλουν κανονικές. Τα ποσά είναι τεράστια . Έχω ακούσει σε Συνέδριο της ΚΕΔΚΚΕ την δεκαετία του 90, ότι λχ. Ο Δήμος Ρόδου  δεν ήξερε τι να κάνει τα έσοδά του από αυτό το τέλος.

Επειδή προέρχομαι και από της Αυτοδιοίκηση, ξέρω πολύ καλά τι προτείνω. Οι Δήμαρχοι δεν κάνουν φιλανθρωπία όταν μεριμνούν για την στέγαση των Αναπληρωτών, αλλά έχουν υποχρέωση και η νομοθέτηση δέσμευσης πόρων ad hoc, συνιστά μια απολύτως φυσιολογική και απολύτως εύλογη δέσμεση. Οι ξενίες μένουν στους Δήμους  και αν τις ενοικιάσουν Ιούλιο και Αύγουστο για πολύ λίγα χρόνια βγάζουν και τα έξοδα δημιουργίας και τα λειτουργικά, χωρίς η λειτουργία τους αποτελεί κανένα βαρίδι.

4. Υποχρεωτική -με νόμο- έναρξη της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στα Γυμνάσια στις 20 Σεπτεμβρίου, στο Σχολείο Φοίτησης, για Μαθηματικά και Γλώσσα.

Μόνο στα Γυμνάσια όπου έχουμε υποχρεωτική Εκπαίδευση από το Σύνταγμα. Υποχρεωτικά συμμετέχουν όλοι έχουν λάβει κάτω από την βάση σε πρότυπο διαβαθμισμένο διαγνωστικό τέστ του ΙΕΠ για την Α΄ Γυμνασίου, για Γλώσσα και Μαθηματικά, που θα έχει διεξαχθεί  στο Δημοτικό Σχολείο προέλευσης των Μαθητών. Ομοίως υποχρεωτική συμμετοχή σε Β΄ και Γ΄ τάξη σε όσους έχουν ελέγχους  με Μ.Ο. σε Μαθηματικά είτε Γλώσσα <12 . Διεξάγονται 2 ώρες /ημέρα, κάθε μέρα, 5 επιπρόσθετες ώρες ανά μάθημα , Μαθηματικών και Γλώσσας, με ωράριο Πανελλήνιο 14.00-16.00 . Η διδασκαλία είναι άκρως εξατομικευμένη. Οι υπόλοιποι μαθητές μετέχουν προαιρετικά με δηλώσεις των γονέων τους. Μπαίνουν υποχρεωτικά απουσίες για ενημέρωση γονέων για όλους και οι απουσίες μετρούν στα αποτελέσματα φοίτησης για τους υποχρεωτικώς φοιτούντες. Μόνον  για τους  υποχρεωτικά φοιτούντες υπάρχει  γενικό όριο απουσιών , αντί  το νυν 114 το 150  (προσαυξημένο αναλογικώς) .

Οι  Γονείς, των  υποχρεωτικώς φοιτούντων τέκνων τους, δύνανται να τα στέλνουν  σε Νομίμως λειτουργούντα φροντιστήρια ή φροντιστές με νόμιμη άδεια, αρκεί να το δηλώσουν στο Σχολείο με Υπεύθυνη Δήλωση (Τον φορέα) και επί πλέον να αναρτούν σε ειδική εφαρμογή την μηνιαία απόδειξη διδάκτρων από το Φροντιστήριο ή τον  ιδιώτη φροντιστή με σύγχρονη γνώση του Φροντιστηρίου. Τυχούσα μη συμμόρφωση ανά μήνα,  επιφέρει αμέσως αδυναμία έκδοσης βεβαίωσης φοίτησης  και σε δεύτερο χρόνο αναδρομική καταχώρηση των απουσιών τον Μάϊο στα αποτελέσματα φοίτησης.

Οι μετακινήσεις των μαθητών  που θα φοιτήσουν υποχρεωτικώς, είναι  γνωστές από Ιούνιο για να ληφθούν τα μέτρα για την μετακίνηση των μαθητών ιδίως αυτών που κατοικούν σε χωριά μακριά από το Σχολείο. Οι προαιρετικώς προτιθέμενοι να φοιτήσουν, πρέπει επίσης να το δηλώσου   από τον Ιούνιο.  

5. Εφαρμογή κινητού για τις απουσίες των παιδιών

Λαμβάνει γνώση ο κηδεμόνας, με κωδικούς εισόδου taxis.net  . Γνώση λαμβάνει ο Πατέρα ή μητέρα ανεξαρτήτως καθεστώτος διάστασης ή ο νόμιμος κηδεμόνας που έχει δικαστική μόνιμη απόφαση ανατροφής και επιτροπείας ανηλίκων.  Δύναται ο κάθε κηδεμόνας να υποδείξει άλλο ένα πρόσωπο που θα έχει δικαίωμα παρακολούθησης των απουσιών με ειδική εξουσιοδότηση.  Το Σχολείο με τα μεταδεδομένα που θα συλλέγει αυτομάτως και τα Αναλύτικς θα έχει την γνώση να καλεί στο Σχολείο για ενημέρωση στο Σχολείο, όλους όσους δεν μπορούν να μπουν για τον οποιοδήποτε λόγο. Επίσης θα καλεί ανεξαρτήτως εισόδου στην εφαρμογή όσους Γονείς τα τέκνα των οποίων έχουν συμπληρώσει το 50% των απουσιών και άλλα μία όταν θα έχουν συμπληρώσει το 80% των απουσιών.

Η εφαρμογή θα στέλνει αυτόματα κάθε μήνα στα δηλωθέντα μέιλ των κηδεμόνων τις απουσίες όπως και στα δηλωθέντα κινητά  με SMS . Τα SMS να παρέχονται δωρεάν.

Όταν δεν υπάρχει βεβαίωση «διαβάστηκε» είτε  παραλαβής mail και στους δύο  κηδεμόνες ή  αναπληρωτές κηδεμόνες, μετά το 50% των απουσιών, με ενεργοποίηση του Διευθυντή του Σχολείου μέσω συστήματος θα ειδοποιείται ο Εισαγγελέας για εγκατάλειψη ανηλίκου  ή παραμέληση επιτροπείας.

Τα παραπάνω θέλουν νομοθετική ειδική ρύθμιση.

6. Κατάργηση της «Πλατφόρμας ανάρτησης παραστατικών Πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 & ΠΔΕ Σχολικών Μονάδων»

Είναι απαρχαιωμένη, πρωτόγονη, εξαιρετικά δυσλειτουργική. Στην θέση της πρέπει να μπει μια σύγχρονη λειτουργική. Πιστεύω ότι αν οι λειτουργείες της υπάρχουσας πλατφόρμας αντικατασταθούν με «χειρόγραφη χαρτούρα» θα είναι πιο εύκολα όλα! (Απαράδεκτη πλατφόρμα χωρίς προστιθέμενη αξία και μάλλον με… «αφαιρούμενη αξία!»

7. Ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου

Η παραπάνω υπηρεσία που υποκαθιστά 100%  την πολυπλοκότητα του γνησίου της υπογραφής πρέπει να γίνει ως σεμινάριο σε όλους τους εκπαιδευτικούς πριν λειτουργήσουν τα Σχολεία  (1-11 Σεπτεμβρίου) μία  ώρα για όλους τους καθηγητές και άλλα μία ώρα για την ηλεκτρονική Υπεύθυνη δήλωση.

Το ίδιο σεμινάριο θα επαναλάβει ο Πληροφορικός και στους Γονείς που θα ενδιαφερθούν στην πρώτη Συνάντηση Γονέων και Κηδεμόνων με τον Σύλλογο και θα πληρωθεί για 6 ώρες υπερωρίες με την βεβαίωση του Διευθυντή Σχολικής μονάδας. (4 ώρες + 2 ώρες προετοιμασία, εκτύπωση οδηγιών εγγραφή στο Εθνικό μητρώο Επικοινωνίας για όσους δεν έχουν εγγραφεί  κτλ )

Επίσης ο Πληροφορικός στα πλαίσια της προηγούμενης επιμορφωτικής δράσης,  πρέπει να υποδείξει  το ηλεκτρονικό πορτοφόλι για ψηφιακή Αστυνομική ταυτότητα και ψηφιακό δίπλωμα οδήγησης για όσους δεν τα  έχουν ακόμη.

8. Όχι υπηρεσιακές μεταβολές Οκτώβρη και Νοέμβρη.

Με νόμο πρέπει να απαγορευθούν αποσπάσεις, «όπου νάναι»,  «όποτε κάνουν αίτηση» «Μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου» όλες οι αποφάσεις για τοποθετήσεις. Οι εξαιρέσεις σαφέστατες και περιγραφικές . Για εξαιρετικούς λόγους υγείας και να περιγράφονται και οι λόγοι. Με παράλληλη αυστηροποίηση-βράχυνση  του χρόνου αποδοχής της πρόσληψης Αναπληρωτών και Ωρομισθίων κατά 98% σε πρώτη –δεύτερη φάση  και 2% για «Τρίτη φάση» Εξαίρεση από το 98%+2% =100% η γνήσια αναπλήρωση: Απώλεια, λήψη μακροχρόνιας Αναρρωτικής, Τοκετός.

Πρέπει τελικά να θεωρείται βέβαιο, ότι τα προβλήματα των κενών με προχωρημένο το διδακτικό έτος, δεν προκαλούνται από την έλλειψη πιστώσεων αλλά από τις τεράστιες πιέσεις για αποσπάσεις Οκτώβριο και Νοέμβριο. Το πρόταγμα του «συμφέροντος του συναδέλφου» καταστρατηγεί το Δημόσιο συμφέρον.

9. Αύξηση των ορίων απουσιών με αναμόρφωση του όλου πλαισίου

Υπάρχει μια θεώρηση τύπου «απουσίες στα ΙΕΚ» όπου αναγκαία συνθήκη παρακολούθησης μαθήματος είναι το 80% των ωρών τουλάχιστον . Άρα ένα 20% οι απουσίες. Οι ενεργές ώρες στην δευτεροβάθμια μπορούν να υπολογιστούν με παραδοχές προσεγγιστικές. 27 εβδομάδες  μαθημάτων (μείον διαγωνίσματα, Χριστούγεννα , Πάσχα, περίπατοι, εκδρομές, επέτειοι κτλ)  27 εβδομάδεςΧ32 ώρες/εβδομάδα=864 ώρες . Το 20% των ωρών –και με επί πλέον στρογγυλοποίηση- είναι 170 ώρες. Είναι ένα συμβατικό επιεικές ορόσημο. Που μπορεί να αυξάνεται σε +50 , ίσον 220 ώρες για τους έχοντες Γ.Μ.Ο. Τετραμήνων τουλάχιστον 15 και με μη επιμέτρηση απουσιών για Covid και Γρίπη. Για πάνω από 220  και έως 280 για «ολική κατά Σεπτέμβριο εξέταση» και για πάνω από 280 με επανάληψη τάξης.

Να σημειωθεί, ότι η επί πλέον πρόβλεψη προσαύξησης του ορίου λόγω βαθμολογίας, είναι μια απολύτως δημοκρατική και δίκαιη πρόβλεψη, καθώς ο έχων τον βαθμό 15 τουλάχιστον, έχει τεκμήριο γνωστικής επάρκειας, που είναι το μόνο ζητούμενο. Η οριζόντια θεσμοθέτηση, δεν κάνει διάκριση.

Στο παραπάνω πλαίσιο, χωράει και επανακαθιέρωση «τριήμερης αποβολής από τα μαθήματα» με παράλληλη επαναθεσμοθέτηση της διαγραφής απουσιών έως 20 ωρών συνολικά, από οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή , λόγω «σωστής διαγωγής», με πρακτικό από τον Σ.Δ.

Άλλες απουσίες που δεν λογίζονται (λ.χ. Σχολικοί Αγώνες, Σχολικοί διαγωνισμοί, Ευρωπαϊκά προγράμματα) είναι όσες δικαιολογούνται εκ των προτέρων με την προκήρυξή τους από το ΥΠΑΙΘ και εκ της φύσεώς τους είναι εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

10. Σύνδεση MyScool με Εισαγγελία Ανηλίκων.

Μόνο με δικαιώματα «αναγνώστη» στο μέρος που αφορά απουσίες και στοιχεία ταυτότητας κηδεμόνων και μόνον για Γυμνάσια –Δημοτικά.

Τα παραπάνω για να μπορούν να ασκούν διώξεις σε όσους δεν στέλνουν τα παιδιά τους στο Σχολείο, βάσει ειδικών  ρυθμίσεων και πρωτοκόλλου ενεργειών που θα θεσμοθετηθεί.

Μέχρι στιγμής υπάρχει μια κατάσταση από ευάλωτες κυρίως ομάδες που δεν δηλώνει κινητά, αν τα δηλώνει δεν είναι σωστά, δεν υπάρχει διεύθυνση σωστή έστω και ενός γονέα , έστω μιας γιαγιάς κτλ . Όσοι έχουν ασχοληθεί με τέτοια θέματα ξέρουν ότι δεν γράφω τίποτε σχετικώς.  Πρόκειται για κεντρικό Συνταγματικό πρόβλημα για το οποίο η Πολιτεία ασχολείται μεν όχι όμως όπως πρέπει. Όλοι βλέπετε δεκάδες ανήλικα να γυρνάνε στους δρόμους αδέσποτα σε ώρες λειτουργίας των Σχολείων και αυτό συνιστά ύβρη[1] για τον δήθεν πολιτισμό της «ορθοπολιτικής κορεκτίλας» που παριστάνει την ευαίσθητη λ.χ. για τις συνθήκες σφαγής των ζώων και κάνει και τον σχετικό ακτιβισμό, όμως αδιαφορεί για τους ανθρώπους που με μαθηματική ακρίβεια γίνονται λούμπεν στοιχεία.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:

Σχόλια (18)

Πλατάρος Γιάννης
|

@ Ηλία
Να γίνουν ξενίες για όλο τον κόσμο που υποχρεούται βιοποριστικά να μένει σε νησιά τα πανάκριβα.
Θα μπει προτεραιότητα για όλους:
πρώτα οι νεοδιόριστοι που δεν μπορούν να παραιτηθούν από Δ.Υ. (μέγιστο κόστος) και μετά όλοι οι υπόλοιποι.
Το τέλος το καταβάλουν οι έχοντες και αν είναι καλοί πολίτες τους ενδιαφέρει που θα πάνε. Όχι όμως όλα για τοπικά καρναβάλια. Μόνο για τουριστικές ΥΠΟΔΟΜΕΣ. οι ξενίες είναι τουριστική υποδομή (βρείτε ως άσκηση το γιατί)
Πολύ ενδιαφέρουσα η προβληματική σας, ευχαριστώ.

@ Μιχάλη Χ.
Μιχάλη, η επαγγελματική ιδιότητα δεν είναι μόνιμη και υπόκειται σε μεταβολές κατ έτος (Αναπληρωτές , συνταξιοδότηση)
Εμπεριέχει και την καρτούλα ΟΛΜΕ
Το ΕΑΠ δίνει την ευκαιρία σε ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ να κάνει μάθημα την Μεγίστη και να κάνει μεταπτυχιακά. Πολύ σπουδαία η επιδότηση για όλους , πολύ δημοκρατική.
Είπαμε υποχρεωτικά φροντιστήρια για την υποχρεωτική εκπαίδευση ΜΟΝΟΝ. Το κόστος των φροντιστηρίων, είναι 1.000 φορές μικρότερο από την ζημιά που κάνουν αυτά τα παιδιά αργότερα στην Κοινωνία, όταν έχουν μείνει πολύ πίσω.

@ Άλλους
Για το γνήσιο της υπογραφ΄ης μέσω gov λέω και γω. Όχι mysign, όχι στικάκια με 200-ευρά. όχι ηλεκτρονική υπογραφή μέσω mySchool (ηλεκτρονικές υπηρεσίες) Τα ίδια λέμε.

@ ΠΕ86
Γι αυτό που με κατηγορείτε μπείνω μπροστά πάντα εδώ και δεκαετίες. «Κάτω τα χέρια από τους πληροφορικούς!» «Μην κάνετε τις δικές τους δουλειές ΛΕΩ στους πληροφορικούς. Σας παρακαλώ δείξτε τους ΕΦ ΑΠΑΞ την δουλειά έστω και με σειρά εκτυπώσεων οθόνης και αφήστε τους να κολυμπήσουν! Υποδιευθυντές ΜΟΝΟ πληροφορικοί κατά απόλυτη προτεραιότητα!
ΑΥΤΑ ΛΕΩ ΧΡΟΝΙΑ!

@ Υπολοίπους:
Να σας έχει ο Θεός καλά , ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια.

@ Σε αυτόν που επιτίθεται προσωπικά:
Να σε έχει ο Θεός και σένα καλά και πιο πολύ τον Διευθυντή σου και τους συναδέλφους σου.
Αν δεν είχες έπαρση θα σου εξηγούσα, αλλά πρέπει να ακολουθείς στοιχειώδη δεοντολογία.

Μανώλης
|

Φίλη μου, δικηγόρος στην Αγγλία, εργάζεται στο Δήμο, όπου μεταξύ άλλων, μετά από τηλεφώνημα σχολείου και με συνοδεία αστυνομικού, πηγαίνει στο σπίτι των μαθητών που απουσιάζουν αδικαιολόγητα και οδηγούν τους κηδεμόνες στο αυτόφωρο. Όταν είδε πόσο παράξενο μου φάνηκε αυτό, μου εξήγησε ότι στην Αγγλία είναι υποχρεωτικό να πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο μέχρι 15 ετών. Και μετά έριξε τη βόμβα. "Στην Ελλάδα δεν είναι ε;"

@Πλάταρος 3
|

Αυτά που γράφει είναι CSI.
Σε ότι αφορά τη διασύνδεση του mS με τον εισαγγελέα τώρα τι να πούμε.
Το σχολείο είναι εκπαιδευτική δομή και όχι αστυνομική.
Τι να σου κάνουν τα μαθηματικά στην αστυνομία !!!

@Πλάταρος 2
|

Αυτά που γράφει είναι pass…
Όσο αφορά τις προτάσεις που άπτονται οικονομικών θεμάτων ενοίκια, ΕΑΠ κ. α είναι στην λογική των pass.
Εμείς οι εκπαιδευτικοί θέλουμε αξιοπρεπείς μισθούς και όχι pass.
Θέλουμε αυξήσεις μισθών και όχι χορηγίες.

@Πλάταρος
|

Αυτά που γράφει είναι παιδαριώδη.
Μόνο οι στρατιωτικοί έχουν ξεχωριστές ταυτότητες. (Να βάλουμε μια κουκκίδα στο κούτελο)
Τώρα σε ότι αφορά τις απουσίες και την ενημέρωση των γονέων φαίνεται πως δεν ξέρει πως οι γονείς ενημερώνονται συνέχεια από το σχολείο με πάρα πολλούς τρόπους.
Σε ότι αφορά το όριο πάλι φαίνεται πως δεν γνωρίζει πως οι σύλλογοι διδασκόντων έχουν εργαλεία στα χέρια τους για να δείξουν την καλώς νοούμενη επιείκειά τους.
Για κάποιον που έχει υπηρετήσει σε θέση ΔΔΕ (δεν ξέρουμε αν έχει διευθύνει σχολείο) εκτιμώ πως έπρεπε να έχει την απαιτούμενη εμπειρία και να μην προτείνει διαλυτικές καταστάσεις στα δημόσια σχολεία.
Για τα υπόλοιπα σιγά-σιγά.

ΠΕ86
|

Η δουλειά του πληροφορικου είναι να κάνει μάθημα στους μαθητές κε Πλάταρε και όχι να τον χρησιμοποιείτε για όλες τις δουλειές.

Ας ξεκινήσουμε από τα αυτονόητα
|

1. Μισθός. Χωρίς αξιοπρεπείς απολαβές δεν πρόκειται να πάρεις αξιοπρεπές αποτέλεσμα. Το φιλότιμο και δεν φτάνει και εξαντλείται.
2. Αξιοπρεπής στέγαση. Σε περίπτωση αδυναμίας εύρεσης τα μαθήματα να διεξάγονται με εξ αποστάσεως σύγχρονη τηλεκπαίδευση. Γιατί ξέρετε τι λένε για αυτόν που κάνει την ανάγκη του στην θάλασσα.....

Του Αγίου Πνεύματος?
|

Άντε, χρόνια πολλά μέρα που είναι....

Lucius Artorius
|

Ένα φαινόμενο είναι να δημιουργούνται η να συγχωνεύονται τμήματα και να αλλάζουν μεσούσης της χρονιάς, π.χ. μετεγγραφές ΕΠΑΛ μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, χαρακτηρισμός φοίτησης στο τέλος του Α τετραμήνου για μη ενεργούς μαθητές, επιλεγόμενα μαθήματα (π.χ. ξένων γλωσσών) μετά την έναρξη της χρονιάς κλπ. Όλα αυτά δημιουργούν υπηρεσιακές μεταβολές στη μέση της χρονιάς και έτσι αιτήσεις, ενστάσεις, αλλαγές από σχολείο σε σχολείο κάθε βδομάδα μέχρι τα Χριστούγεννα και αργότερα είναι συχνά φαινόμενα σε πολλά ΠΥΣΔΕ...

ΖΕΥΣ
|

Πάντα πρωτοπόρος,πρακτικός και ρηξικέλευτος ο κύριος Πλατάρος.Μακάρι η εκπαίδευση να είχε μερικούς ακόμα σοφούς,χαρισματικούς και γνώστες εις βάθος των εκπαιδευτικών πραγμάτων.Είθε με τη νέα ηγεσία του ΥΠΑΙΘ να αξιοποιηθούν οι ιδέες και η γενναιοδωρία του που μέσω του esos γινόμαστε κι εμείς κοινωνοί και μαθαίνουμε καινούργια πράγματα.

Παρατηρήσεις
|

Ως προς το 1:
Αντί για υπηρεσιακή ταυτότητα, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η βεβαίωση από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου (ΜΑΔΕΔ) σε συνδυασμό με έγγραφο ταυτοπροσωπίας (ταυτότητα/διαβατήριο/άδεια οδήγησης/βιβλιάριο ασφαλιστικού ταμείου). Η βεβαίωση από το ΜΑΔΕΔ εκδίδεται ήδη και άμεσα.

Ως προς το 2:
Τα δίδακτρα του ΕΑΠ δεν θα τα χαρακτήριζα "πολύ χαμηλά".

Ως προς το 5:
Μπορεί να δοθεί άμεσα η δυνατότητα πρόσβασης στο myschool και στους γονείς μόνο ως προς το μέρος που αφορά τα στοιχεία των παιδιών τους (απουσίες, βαθμολογίες). Επιπλέον θα μπορούν να αιτούνται και να εκδίδουν ηλεκτρονικά βεβαίωσης φοίτησης κλπ όπως κάνουν εδώ και χρόνια πολλά ΑΕΙ)

Ως προς το 7:
Βεβαίωση γνησίου υπογραφής γίνεται ήδη μέσω του gov. Μπορεί η βεβαίωση εγγράφων να γίνει από εκεί.

Ως προς το 9:
Οι 114 απουσίες (130 απουσίες για τους μαθητές εσπερινών σχολείων) είναι ήδη αρκετές. Εξαίρεση μόνο για περιπτώσεις που χρειάστηκε νοσηλεία σε νοσοκομείο (καθώς και ό,τι ισχύει ήδη για Στρατολογία, Δικαστη΄ρια, Προκαταρκτικές Εξετάσεις για ΤΕΦΑΑ-Σχολές Ενόπλων Δυνάμεων/Σωμάτων Ασφαλείας κλπ)

Ως προς το 10:
ΑΝ η μη εγγραφή στο σχολείο (υποχρεωτική εκπαίδευση) ατόμων έως 16 ετών εμπίπτει στις αξιόποινες πράξεις που διώκονται αυτεπαγγέλτως [αν εμπίπτει], τότε είναι -ήδη- υποχρέωση του κάθε δημόσιου υπαλλήλου (δημόσιου λειτουργού εν προκειμένω) να ενημερώνει τον αρμόδιο εισαγγελέα βάσει του ΚΠΔ Άρθρο 38, παρ. 2

Στράτος
|

Η πρώτη αγάπη (Διεύθυνση σχολείου) και παντοτινή. Ο νέος ρόλος του Σχ. Συμβούλου μοιάζει να μη συγκινεί τόσο τον αγαπητό Γιάννη Πλατάρο. Ή οι προτάσεις του είναι μέρος της άσκησης του έργου παιδαγωγικής ευθυνης;

Συγχαρητήρια, κύριε Πλάταρε!
|

Πολύ καλά τα γράφετε.
Ιδίως για το σημείο 10.
Έχω στείλει ενυπόγραφη, επώνυμη επιστολή στον Συνήγορο του Παιδιού για περιστατικό με ανήλικο που συστηματικά το έβλεπα να επαιτεί σε συγκεκριμένο κεντρικό σημείο του δήμου (υπό την στενή παρακολούθηση ενήλικα σε άλλη γωνία του δρόμου). Το παιδάκι ήταν τρομοκρατημένο, φοβόταν να απαντήσει στις ερωτήσεις μου για το εάν πηγαίνει σχολείο ή όχι, ποιος είναι αυτός που τον εκμεταλλεύεται, πού μένει, κλπ.
Η απάντηση του Συνηγόρου του Παιδιού ήλθε μετά από δύο μήνες με απλό ταχυδρομείο. Παραδεχόταν ότι ο θεσμός, δηλαδή η Πολιτεία, είναι ανίσχυρη απέναντι στο φαινόμενο.
Θλιβερό.

Ελένη
|

Διαφωνούσα με παλιότερες αναρτήσεις σας, τώρα όμως οφείλω να πω συγχαρητήρια.

ΚΑΡΑΔΕΞΙΟΣ
|

Σύνδεση MyScool με Εισαγγελία Ανηλίκων.

Μάλλον αυτό αφορά ακροδεξιά κόμματα. Ποινικοποίηση της εκπαίδευσης. Έχει παιδιά ο κύριος για να γράφει όλα αυτά; Ας ρωτήσει το Σύμβουλο Εκπαίδευσης να του πει.

Χουρδάκης Μιχαήλ
|

1. Δεν έχει νόημα. Υπάρχει η κανονική ταυτότητα που μπορεί ηλεκτρονικά να έχει και την πληροφορία ότι κάποιος είναι εκπαιδευτικός.
2. Μπαρδον; Δεν κατάλαβα τι είναι τουτο
3. Ναι
4. Για ποιο λόγο; Για να πληρώνουμε να ενισχύσουμε τους μαθητές που απλά βαριούνται να διαβάσουν;
5. Το έχω ήδη υλοποιήσει αλλά όσο υπάρχει το αεριτζίδικο σύστημα "τους περνάμε όλυος με ανωτέρα βία" δεν έχει νόημα.
6. Γενικώς πολλές απαρχαιωμένες πλατφόρμες πρέπει να φτιαχτούν από την αρχή, θα μου πεις ποιος θα τις φτιάξει. 2 γενικές διευθύνσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης έχουμε στο Υπουργείο.
7. Υπάρχει ήδη ο νόμος 4727/2020 που ορίζει ακριβώς τι πρέπει να γίνει και τον έχω υλοποιήσει στο σχολείο μου.
8. Ναι
9. Αν ήταν στο χέρι μου θα καταργούσα τελείως τις απουσίες. Φυσικά με ένα ακόμα μέτρο, με τις τρείς φορές που ο μαθητής δημιουργούσε το παραμικρό πρόβλημα θα έφευγε από το σχολείο.
10. Τώρα θες να κάνεις δουλειά στο απαρχαιωμένο και εγκαταλειμένο MySchool ? Good Luck.

Ηλίας
|

Μερικές παρατηρήσεις :

#3 : Γιατί ο γραφών πιστεύει ότι από την ακρίβεια και τον Τουρισμό πλήττωνται μόνοι οι νεοδιόριστοι και οι αναπληρωτές; Οι συνάδελφοι που για αντικειμενικούς λόγους (αδυναμία μετάθεσης) υπηρετούν σε τουριστικές περιοχές εδώ κ χρόνια πληρώνουν τις ίδιες τιμές ειδών πρώτης ανάγκης, καυσίμων και φυσικά ενοικίων! Μέχρι και ντόπιοι που πρέπει να ζουν με το μισθό τους, δυσκολεύονται με το κόστος ζωής! Εκτός αν θεωρεί "ντε φάκτο" πως ο παλιός έχει "πιάσει την καλή" με ιδιαίτερα και δεν ξέρω και εγώ ποια άλλη οικονομική δραστηριότητα.

Επίσης να πω ότι ΔΕΝ είναι δυνατό, όταν λέμε πως ένας ΠΕ δημόσιος υπα΄΄λληλος θεωρείται "προνομιούχος", αυτός ο "προνομιούχος" να ζορίζεται με το βασικό κόστος διαβίωσης και να έχει ανάγκη επιδόματα, εστίες τύπου γκέτο ή στρατιωτικών καταλυμμάτων κτλπ.

Είμαστε μισθωτοί και δε θέλουμε ελεημοσύνη των ντόπιων ή τον οίκτο των Δήμων αλλά αξιοπρεπές εισόδημα!

#8 : Ας είμαστε σοβαροί... Επί σειρά ετών σε περιοχές που δεν υπάρχουν αρκετοί μόνιμοι (όχι γιατί ζητάνε αποσπάσεις αλλά γιατί ζητάνε μεταθέσεις σε κενά στον τόπο τους) η αναπλήρωση γίνονταν ακόμα και στην Ε' φάση..! ΝΑΙ ΝΑΙ ΚΑΛΑ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ!!! Κενά που ήταν γνωστά από τον Ιούνιο του περασμένου ΄έτους καλύπτονταν έως και μετά την Πρωτοχρονιά!!!

Συμπλήρωμα στις προτάσεις του κ.Πλαταρου
|

Το Νο.3 να ισχύσει για όλους τους νέους που πηγαίνουν ιδιαίτερα στα νησιά για δουλειά.Μενουν ανά 5 μαζί σε μια τρύπα ή κοντέινερ.Δουλευουν 7 ημέρες την εβδομάδα και πάνω από 12 ώρες ημερησίως.Αυτα τα φτωχά παιδιά μας κ.Πλαταρο που πολλά από αυτά ξέρουν γλώσσες και έχουν και μεταπτυχιακά ψυχή δεν έχουν;Από μάνα βγήκαν και αυτά και όχι από νεροχύτη.Εξ άλλου δουλεύουν στην τουριστική σεζόν για έξι το πολύ μήνες για να ζήσουν τους υπόλοιπους έξι.Γιατι αυτή η διάκριση κ.Πλαταρο;Γιατί αυτός ο διαχωρισμός;Θα μου πείτε είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι.Ναι που φορολογουνται για να πληρώνονται οι δημόσιοι.Το δε τέλος παρεπιδημούντων γιατί να το καρπούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι και όχι και οι ιδιωτικοί;Πολίτες της χώρας δεν είναι και αυτοί;Ρωτήσατε όσους καταβάλουν αυτό το τέλος αν θέλουν να γίνεται αυτή η διάκριση στα λεφτά τους;

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ