ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ

Ασάφειες στα Θέματα της Βιολογίας;

Δημοσίευση: 06/06/2023
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Αξιότιμοι συντάκτες/αξιότιμες συντάκτριες,

Αγαπητό αναγνωστικό κοινό,

Είμαι υποψήφιος στις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις στην Ομάδα Προσανατολισμού Υγείας και εξετάστηκα σήμερα, στις 6/6/2023, στο μάθημα Βιολογία Προσανατολισμού Γ’ Γενικού Λυκείου. 

Με ιδιαίτερη έκπληξη πληροφορήθηκα πως στο ερώτημα πολλαπλής επιλογής Α1 («Τα ινίδια χρωματίνης…»), σύμφωνα με τις υποδείξεις διόρθωσης του Υπουργείου Παιδείας, η ορθή απάντηση είναι η γ: αποτελούνται από νουκλεοσώματα, ενώ η απάντηση δ: τα συναντάμε στην πρόφαση της κυτταρικής διαίρεσης θεωρείται λανθασμένη. 

Προσωπικά, έβαλα ως σωστή απάντηση τη δ. Το πρόβλημά μου, όμως, δεν είναι ούτε ότι απάντησα «λανθασμένα» ούτε οι 5/100 μονάδες που έχασα, αλλά οι διαρκείς ασάφειες στα ερωτήματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων. 

Σύμφωνα με τη θεωρία των σχολικών βιβλίων:

Β’ τεύχος: «Στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, ύστερα από ειδική επεξεργασία, τα ινίδια χρωματίνης μοιάζουν με κομπολόγια από χάντρες. Κάθε «χάντρα» ονομάζεταινουκλεόσωμα και αποτελεί τη βασική μονάδα οργάνωσης της χρωματίνης». (Κεφάλαιο 1)

Α’ τεύχος: «Πρόφαση: Είναι το μεγαλύτερο σε διάρκεια: στάδιο της μίτωσης. Στη διάρκειά της τα ινίδια της χρωματίνης αρχίζουν να περιελίσσονται και να συμπυκνώνονται, για να πάρουν τη χαρακτηριστική μορφή των χρωμοσωμάτων».

Από τα παραπάνω καταλαβαίνει εύλογα κανείς πως τα ινίδια χρωματίνης τόσο αποτελούνται από νουκλεοσώματα (απάντηση γ) όσο και συναντώνται στην πρόφαση (απάντηση δ). Δε διασαφηνίζεται στο α’ τεύχος εάν τα χρωμοσώματα αντικαθιστούν τα ινίδια χρωματίνης.

Επομένως, αδυνατώ να κατανοήσω τον λόγο για τον οποίο η απάντηση δ κρίνεται λανθασμένη. 

Παρακαλώ θερμά όπως δημοσιευτεί η παρούσα επιστολή, ώστε να ασκηθούν οι πιέσεις για να ληφθούν ως ορθές και οι δύο απαντήσεις και να πάρει διαστάσεις το ζήτημα, ώστε να πάψουν οι επιτροπές των Πανελλαδικών Εξετάσεων να επιδεικνύουν απάθεια απέναντι στους κόπους των υποψηφίων και να διενεργούνται εξετάσεις σε θέματα των οποίων οι απαντήσεις δε θα δύνανται να αμφισβητούνται.

Με εκτίμηση,

Υποψήφιος Πανελλαδικών Εξετάσεων

Επισυνάπτω, επίσης, σχετικές εικόνες από τα θέματα και τα σχολικά εγχειρίδια, με σκοπό την τεκμηρίωση των ισχυρισμών μου.

 

Σχόλια (16)

 
Χριστίνα Π.
12 Ιουν 2023 16:29

Διαβάζοντας κανείς τις πιθανές επιλογές στο ερώτημα Α1 (Τα ινίδια χρωματίνης:
α. διπλασιάζονται κατά τη μετάφαση,
β. είναι ορατά στο οπτικό μικροσκόπιο.
γ. αποτελούνται από νουκλεοσώματα.
δ. τα συναντάμε στην πρόφαση της κυτταρικής διαίρεσης.)
και συγκρίνοντάς τες με το περιεχόμενο των εξεταζόμενων βιβλίων (Τεύχους Α’ και Τεύχος Β’, Βιολογία Γ’ Γενικού Λυκείου Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών & Σπουδών Υγείας) μπορεί να διαπιστώσει ότι ορθές σύμφωνα με τα σχολικά βιβλία είναι τόσο η επιλογή γ, όσο και η επιλογή δ. Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στο Τεύχος Β’ (Βιολογία Γ’ Γενικού Λυκείου Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών & Σπουδών Υγείας),Κεφάλαιο 2ο, στη σελίδα 22, στην παράγραφο «Το γενετικό υλικό των ευκαρυωτικών οργανισμών έχει πολύπλοκη οργάνωση», «Κάθε ‘χάντρα’ ονομάζεται νουκλεόσωμα και αποτελεί τη βασική μονάδα οργάνωσης της χρωματίνης». Το γεγονός αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η επιλογή γ («αποτελούνται από νουκλεοσώματα») είναι ορθή.
Διαπιστώνουμε παρόλ’ αυτά ότι η επιλογή δ είναι επίσης ορθή σύμφωνα με το περιεχόμενο του Τεύχους Α’ (Βιολογία Γ’ Γενικού Λυκείου Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών & Σπουδών Υγείας). Στη σελίδα 135 (Κεφάλαιο 4ο), στην παράγραφο «Πυρηνική διαίρεση» αναφέρεται για την πρόφαση το εξής: «Είναι το μεγαλύτερο σε διάρκεια στάδιο της μίτωσης. Στη διάρκειά της τα ινίδια χρωματίνης αρχίζουν να περιελίσσονται και να συμπυκνώνονται, για να πάρουν τη χαρακτηριστική μορφή των χρωμοσωμάτων».
Στο απόσπασμα αυτό δε διευκρινίζεται πότε κατά την πρόφαση ξεκινά η συσπείρωση των ινιδίων χρωματίνης, ούτε πότε κατά τη διάρκειά της παύει το γενετικό υλικό να θεωρείται ότι έχει τη συσπείρωση των ινιδίων χρωματίνης και αποκτά τη μορφή των χρωμοσωμάτων. Έτσι, ο μαθητής θεωρεί ότι τουλάχιστον στην αρχή της πρόφασης το γενετικό υλικό βρίσκεται στη μορφή ινιδίων χρωματίνης. Αυτό σημαίνει ότι και η επιλογή δ («τα συναντάμε στην πρόφαση της κυτταρικής διαίρεσης») είναι ορθή.
Ο μαθητής επομένως καλείται να επιλέξει την ορθή μεταξύ δύο λογικά ορθών προτάσεων. Παρόλ’ αυτά, στις οδηγίες διόρθωσης του Υπουργείου Παιδείας μόνο η επιλογή γ βαθμολογείται ως ορθή.
Σας καλώ να επανεξετάσετε το ζήτημα αυτό και να θεωρήσετε και τις δύο επιλογές ορθές, καθώς η επιλογή δ είναι εξίσου σωστή με τη γ.

 
Binou Dafne
09 Ιουν 2023 10:06

Είναι άδικο για παιδιά που προσπαθούν όλη την χρονιά και έχουν γνώση βιολογίας να υπάρχουν ασάφειες και συντακτικά λάθη.Αναφερομαι στο Α4 που υπήρχε πρόβλημα διατύπωσης και μεγάλη ασάφεια.Ειναι κρίμα να παίζουν με την ψυχολογία των μαθητών και να προσπαθούν απλά να τους δυσκολέψουν όχι βάζοντας δύσκολα θέματα αλλά χρησιμοποιώντας λάθος διατυπώσεις και δίνοντας διπλές σωστές απαντήσεις.

 
ΕΠ
08 Ιουν 2023 23:11

ΤΟ ΝΑ ΛΕΣ ΟΤΙ ΤΑ ΙΝΙΔΙΑ ΧΡΩΜΑΤΙΝΗΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΝΟΥΚΛΕΟΣΩΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΣΑ ΝΑ ΛΕΣ ΟΤΙ ΤΟ DNA ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΑ!!!!

 
ΚΟΒΑΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ
08 Ιουν 2023 11:05

Το ΜΕΓΑ λάθος στο Α1 (γ) είναι το ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΙ. Τα ινίδια χρωματίνης δεν αποτελούνται από νουκλεοσώματα αλλά από DNA και πρωτεΐνες. Τα νουκλεσώματα είναι η βασική μονάδα οργάνωσης του ινιδίου και όχι η δομική τους μονάδα. Είναι απλά ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Ένα ατσάλινο ελατήριο δεν αποτελείται από σπείρες (δεν είναι δομική μονάδα του) αλλά είναι οργανωμένο σε σπείρες.

 
@ τι επιτέλους γνώσεις χρειάζεται ένας 18χρονος
08 Ιουν 2023 10:39

η αριστεία δεν ασχολείται με αυτά τα δευτερευοντα, κύριε !

 
Θύμιος
08 Ιουν 2023 09:43

Κανένας δεν σχολιάζει γιατί πρέπει να τα ξέρει αυτά ένας απόφοιτος λυκείου; Μήπως είναι ώρα να ξαναδούμε τι επιτέλους γνώσεις χρειάζεται ένας 18χρονος και να αφήσουμε αυτά τα θέματα για το πανεπιστήμιο;

 
Geopardy Plasmidis
07 Ιουν 2023 23:50

Καταρχάς να ξεκαθαρίσω κάτι: δίκιο έχουν μόνο οι μαθητές.

Ωστόσο δε μπορώ να μην σχολιάσω (και λιιιιιγο χιουμοριστικά) τα εξής:

1. Γιατί κανένας σχετικά με το Α1 δεν παραθέτει τη σελίδα που αναφέρει:
"O όρος αδελφές χρωματίδες χρησιμοποιείται για να περιγράψει τα διπλασιασμένα χρωμοσώματα κατά το χρονικό διάστημα που είναι συνδεδεμένα στο κεντρομερίδιο." Δηλαδή από G2 έως και Μετάφαση.

2. Γιατί το Γ, πάλι του Α1, να το παρουσιάζουμε ως λάθος, τάχα μου γιατί λέει το ινιδιο δεν αποτελείται αποκλειστικά από νουκλεοσωματα. Έγραφε το Γ τη λέξη "αποκλειστικά"; Μήπως δεν αποτελείται ένα ινιδιο από νουκλεοσωματα, που αποτελούν "τη βασική μονάδα οργάνωσης της χρωματίνης";

3. Πολλά ειπώθηκαν για το τι "γράφει" το βιβλίο, λες και μιλάμε για το πλέον σύγχρονο, "θεόπνευστο" έργο. Στο τι δεν γράφει όμως, δε βλέπω να στέκεται και πολύς κόσμος... Γράφει πουθενά η εξεταστέα ύλη τη λέξη "μονομερή", που ζητήθηκε στο Β1; Γράφει πουθενά η ύλη ότι οι πεπτιδικοι δεσμοί είναι (α-1) ώστε να φτάσουμε επαγωγικά στο ότι η ινσουλίνη θα έχει (α-2) πεπτιδικους; Ή μήπως αυτό απορρέει από εικόνα του σχολικού, η οποία όμως δεν αποτελεί (γελάω) εξεταστέα ύλη;

4. Στο Δ ζητάει τα κωδικόνια που θα μεταφραστούν "ετσιθελικά" στο πλασμίδιο. Είχε υποκινητή εκεί που έγινε η ενσωμάτωση; Μπήκε με ένα προσανατολισμό ή με "ανάποδο" (like πέντε.... εεε μα τι λέω, αναστροφή εννοούσα). Επίσης ότι υπάρχει πριν το ATG είναι αμεταφραστη περιοχή; Γιατί έτσι το rRNA λογικά είναι η Mystic ή κανένας shape-shifter ή στην καλύτερη NPC μόριο που απλά υπάρχει αλλά δεν κάνει τίποτα στην ουσία. Και τελικά οοοολα αυτά ο μαθητής να τα συμπεριλάβει στα ενδεχόμενα του ΚΑΙ να τα αιτιολογήσει ή η απάντηση θα είναι 3 κωδικόνια και αντε γειά.

 
Δρ.Παναγιωτης
07 Ιουν 2023 21:07

Ακριβώς το ίδιο κι εγώ … διαπίστωσα ότι υπήρχαν 2 σωστές απαντήσεις .. επέλεξα το δ …
Κάνω έκκληση στην αρμόδια επιτροπή να επαναεκτιμηθεί το ερώτημα και να δωθεί η σωστή λύση ..

 
Τερεζα Ιωαννινα
07 Ιουν 2023 13:09

Τα τρία από τα πέντε θέματα είχαν ασάφειες ,του Α θέματος εννοώ.Μάλλον η επιτροπή που βάζει τα θέματα ψάχνει τρόπο να παίξει με την ψυχολογία και τα νεύρα των υποψηφίων την δύσκολη αυτή στιγμή τους που διαγωνίζονται.Και των γονιών εννοείται.Είναι κοινώς απαράδεκτοι .Τι του νοιάζει;

 
Αλικη Μποβ.
07 Ιουν 2023 11:51

Φέτος ήταν η δεύτερη χρόνια που πήρα μέρος στις πανελλήνιες . Πέρσι δεν πέρασα στην ιατρικη για μόλις 200 μόρια όσο δηλαδή αντιστοιχεί περίπου ένα πολλαπλής . Φέτος μόλις είδα το θέμα α1 διαπίστωσα την ύπαρξη δυο σωστών απαντήσεων των γ και δ . Ενώ έβλεπα και τα δυο εξίσου σωστα έπρεπε να βάλω μια σωστή απάντηση όποτε με την λογική πως τα ινιδια δεν αποτελούνται αποκλειστικά από τα νουκλεοσωματα αλλά και από άλλες πρωτεΐνες έβαλα την επιλογή δ η οποία και τελικά ήταν λάθος . Το πήγα δηλαδη 50 50 αλλά δυστυχώς η τύχη δεν ήταν με το μέρος μου. Το θεωρώ απαράδεχτο σε ένα πολλαπλής επιλογής να υπάρχουν με βάση το βιβλίο δυο σωστές απαντήσεις. Πιστεύω πως θα έπρεπε να δεχθούν και τις δυο σωστες καθώς οι μαθητές που επέλεξαν το δ δεν ήταν λιγότερο διαβασμένη από τους υπόλοιπους αφού η πρόταση επιβεβαιώνεται κιόλας από τα λεγόμενα του βιβλίου . Θα είναι πολύ στενάχωρο αυτά τα 200 μόρια του πολλαπλής επιλογής να μου στοιχήσει και πάλι την ιατρικη

 
Νίκη Χ.
07 Ιουν 2023 11:35

Θέλω να εκφράσω το αίσθημα της αδικίας που νιώθει το παιδί μου, το οποίο αφιέρωσε με ευλάβεια τον πολύτιμο χρόνο του για να πετύχει έναν ψηλό στόχο. Εξαιτίας της πολύ καλής προετοιμασίας του όταν βρέθηκε αντιμέτωπο με το 1ο ερώτημα πολλαπλής της Βιολογίας ανέσειρε τις πληροφορίες από τα δύο βιβλία και διαπίστωσε πως οι σωστές απαντήσεις βρίσκονται σε δύο προτάσεις. Ένιωσε κάποιος να του βάζει τρικλοποδιά και πως αυτός ο κάποιος δεν σέβεται τον αγώνα όχι μόνο του δικού μου παιδιού αλλά όλων των παιδιών που αγωνίζονται να φέρουν εις πέρας αυτή τη δοκιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων.
Κάνω έκκληση στην αρμόδια επιτροπή να επαναεκτιμηθεί το ερώτημα και να δωθεί η σωστή λύση.

Ν.Χ.
Μητέρα

 
Polar_Fish
06 Ιουν 2023 22:41

Eχετε αναρωτηθεί που ειναι η επιστήμη της Βιολογίας όταν όλα ειναι λέξεις και διατυπώσεις?

 
Μαργαρίτα Αγγ.
06 Ιουν 2023 22:10

Πολλοί είναι οι φροντιστές και καθηγητές βιολογίας που εντόπισαν την ασάφεια του θέματος Α1 της βιολογίας. Προσωπικά συγχαίρω τον μαθητή - υποψήφιο για το θάρρος της γνώμης του και τη δημοσιοποίηση του θέματος - προβλήματος. Καλό θα ήταν να αναγνωριστεί από το υπουργείο η ασάφεια και να εκληφθούν σωστές και οι δύο απαντήσεις! Ας σεβαστούμε επιτέλους και τον κόπο και την νοημοσύνη των υποψηφίων. Ένα " λάθος " που αναγνωρίζεται παύει να είναι λάθος. Ένα λάθος που κρύβεται κάτω από το χαλί είναι έγκλημα εις βάρος των παιδιών ...

 
Θεοδόσης Αλεξ.
06 Ιουν 2023 21:53

Είναι προφανές πως είναι σωστό το Δ με βάση το βιβλίο.
Λογικά κάποιος μπορεί να θεωρήσει το Γ μη σωστό λόγω της παρουσίας και συνδετικων πρωτεϊνών πλην των νουκλεοςωμάτων στην σύσταση των ινιδίων.

 
Ασάφεια
06 Ιουν 2023 20:38

Να συνεχίσουμε με το Α4;
"...από τον πυρήνα εισέρχονται και εξέρχονται, αντίστοιχα."
Αν ο ποιητής ήθελε να πει ΑΠΟ τον πυρήνα εισέρχονται και εξέρχονται τότε σωστή απάντηση είναι το Β. Αν ο ποιητής ήθελε να πει ΣΤΟΝ πυρήνα εισέρχονται, τότε σωστή απάντηση είναι το Γ.
Η ΚΕΕ έδωσε σωστή απάντηση το Γ. Ελληνικά δεν ξέρουν;

 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
06 Ιουν 2023 20:36

ΚΑΝΕΝΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ,ΚΑΝΕΝΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΔΕΝ ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΗΝ
ΠΡΟΦΑΝΕΣΤΑΤΗ ΑΣΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΕ Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ???
ΣΑΦΕΣΤΑΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΥΟ ΣΩΣΤΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.