ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Το ΕΑΠ για την επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων των Προγραμμάτων Σπουδών “Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό” (ΕΛΠ) και “Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό” (ΕΠΟ)

62 απόφοιτοι και ενεργοί σπουδαστές απέστειλαν πολυσέλιδη εξώδικη όχληση-διαμαρτυρία στην Διοικούσα Επιτροπή του ΕΑΠ
Δημοσίευση: 07/06/2023
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Ανακοίνωση για την επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων των Προγραμμάτων Σπουδών “Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό” (ΕΛΠ) και “Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό” (ΕΠΟ), μετά την εξώδικη όχληση-διαμαρτυρία 62 αποφοίτων   και ενεργών  σπουδαστών, εξέδωσε το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

"Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) έχει προσπαθήσει με συνέπεια να εξασφαλίσει και να διευρύνει τις επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων του. Η επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων του Προγράμματος Σπουδών (Π.Σ.) «Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό» (ΕΠΟ) και «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» (ΕΛΠ) καθορίζεται με το άρθρο 2 και 3 αντίστοιχα του Π.Δ. 66/2009 (Α’ 89).

Το Ε.Α.Π., διαχρονικά, με διαδοχικές ενέργειές του επιδιώκει την εξασφάλιση των ανωτέρω, ενώ με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΤΕΚ1707/29.05.2017 αναθεωρημένη εισήγηση/πρότασή του προς το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, επανέρχεται και πάλι ως προς τα επαγγελματικά δικαιώματα και τις επαγγελματικές προοπτικές των Προγραμμάτων Σπουδών του.

Στη συνέχεια, με την αρ. πρωτ. ΤΕΚ-1469/09.07.2019 επιστολή του προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, εισηγήθηκε εκ νέου, εκτός των άλλων, την ένταξη των αποφοίτων των εν λόγω Π.Σ. στον ενοποιημένο κλάδο εκπαιδευτικών «ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών».

Η Διοίκηση του Ιδρύματος, κατανοώντας την αγωνία των αποφοίτων του Πανεπιστημίου σχετικά με την δυνατότητα πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας και προσπαθώντας με κάθε πρόσφορο μέσο να προωθήσει τα αιτήματά τους, για την ισότιμη αντιμετώπισή τους με τους υπόλοιπους αποφοίτους των Α.Ε.Ι. της χώρας, έχει συνεργαστεί με τον Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π., προσκομίζοντας τ’ αντίστοιχα αναγκαία ακαδημαϊκά στοιχεία, με απώτερο στόχο το σύνολο των απονεμόμενων τίτλων (πτυχίων) από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο να συμπεριληφθεί στις προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π..

Μετά τη δημοσίευση του Π.Δ. 85/2022 (Α’ 232) «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο - Κλαδολόγιο)», η Διοίκηση του Ε.Α.Π. με το υπ’ αριθ. πρωτ. 1925/23.012023 έγγραφό της αιτήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών την ένταξη του τίτλου σπουδών «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» και «Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό» ως προσόν διορισμού ή πρόσληψης σε θέσεις του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού (7), στην περίπτωση (2) (δηλ. όταν ο φορέας ζητεί, με την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων, τον περιορισμό των αποδεκτών τίτλων, σε πτυχία ή διπλώματα ιδίως διοικητικής και οικονομικής κατεύθυνσης) του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας ως προσόν διορισμού ή πρόσληψης σε θέσεις της εν λόγω ειδικότητας, αίτημα το οποίο τελεί υπό εξέταση.

Στην ίδια κατεύθυνση βρίσκεται και η συνεχής αγωνία και φροντίδα του Ε.Α.Π. να επικαιροποιεί διαρκώς το περιεχόμενο των Π.Σ. και του εκπαιδευτικού υλικού τους, προκειμένου τα Π.Σ. να είναι σύγχρονα, να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, πρωτίστως όμως, να διατηρηθεί η υψηλή ποιότητά τους. Αυτό ισχύει ασφαλώς και στην περίπτωση των εμβληματικών Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» και «Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό», τα οποία παρέχουν ακαδημαϊκό τίτλο, ισότιμο με όλους τους (προπτυχιακούς) ακαδημαϊκούς τίτλους των υπολοίπων Α.Ε.Ι. της χώρας.

Εξώδικο

Προ μιας εβδομάδας 62 απόφοιτοι και ενεργοί σπουδαστές της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) και συγκεκριμένα των προγραμμάτων (α) Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό (ΕΠΟ) και (β) Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό (ΕΛΠ), απέστειλαν πολυσέλιδη εξώδικη όχληση-διαμαρτυρία στην Διοικούσα Επιτροπή του ΕΑΠ προειδοποιώντας με αγωγές δεκάδων χιλιάδων ευρώ για τα δίδακτρα που πλήρωσαν και για αποζημίωση ηθικής βλάβης επειδή ισχυρίζονται ότι, αντιμετωπίζουν ανυπέρβλητα προβλήματα στην αγορά εργασίας, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα.

Συγκεκριμένα διαμαρτύρονται προς την Διοικούσα Επιτροπή για επίδειξη χρόνιας αδράνειας-από το 2009 που εξεδόθη το προεδρικό διάταγμα απονομής των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων, χωρίς εν τούτοις 14 χρόνια μετά τούτα να έχουν ενεργοποιηθεί στην πράξη, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εργαστούν απρόσκοπτα στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Ισχυρίζονται ότι, η ΔΕ του ΕΑΠ δεν έχει προβεί στην λήψη των απαιτούμενων αποφάσεων και στην υιοθέτηση επαρκών οργανωτικών μέτρων αναφορικά με την σύνθεση των δύο Προγραμμάτων, και τη διδασκαλία τους, ούτε έχει προβεί στις δέουσες επαφές, εγγράφως και προφορικώς, προς τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, εις τρόπον ώστε να διασφαλισθεί η ισότιμη πρόσβαση των εν λόγω αποφοίτων με άλλους αποφοίτους του ΕΑΠ (όπως των Π.Μ.Σ. της Πληροφορικής, Ισπανικής Γλώσσας κ.ο.κ) στην αγορά εργασίας και δη στην ισότιμη διεκδίκηση δημοσίων θέσεων περιλαμβανομένων των μονάδων δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης.

Όπως υποστηρίζουν οι απόφοιτοι και σπουδαστές  είδαν στην πράξη ότι αυτή η διαβεβαίωση του ΕΑΠ που φιλοξενείτο στην ιστοσελίδα του και προσείλκυσε για χρόνια σπουδαστές στα δύο προγράμματα διαψεύστηκε στην πράξη αφού οι απόφοιτοι των δύο Προγραμμάτων αντιμετωπίζουν ανυπέρβλητα προβλήματα στην συμμετοχή τους σε Προκηρύξεις του ΑΣΕΠ καθώς και στην απασχόλησή τους στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

Ετικέτες: 
ΕΑΠ

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.