ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΑΠΟΨΗ

Θ. Κατσωνόπουλος: Σχετικά με τις τρέχουσες εκπαιδευτικές εξελίξεις

Δημοσίευση: 07/06/2023
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Του αιρετού στο  ΚΥΣΔΕ Θοδωρή Κατσωνόπουλου

Α. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Είναι γνωστό ότι λόγω της πρώτης εκλογικής αναμέτρησης όσο και της διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023, το ΚΥΣΔΕ δεν έχει συνεδριάσει, ούτε προβλέπεται να συνεδριάσει πριν την ορκωμοσία της νέας κυβέρνησης για να συζητήσει και να γμωμοδοτήσει για τις αποσπάσεις (αιτήσεις είχαν κατατεθεί ως τις 18/04), τις  μετατάξεις (αιτήσεις είχαν κατατεθεί ως τις 11/04) και άλλα θέματα που αφορούν χιλιάδες εκπαιδευτικούς και που υπό άλλες συνθήκες θα έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί με την λήψη των σχετικών αποφάσεων από το Υπουργείο. 

Ενόψει των εκλογών της 25ης Ιουνίου και από 29/05 ως την ορκωμοσία της κυβέρνησης, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, έχουμε αναστολή των υπηρεσιακών μεταβολών, των προβλεπόμενων στον Υπαλληλικό Κώδικα(ν.3528/2007).

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών 

1. Δεν αναστέλλονται οι προπαρασκευαστικές ενέργειες καθώς και η έκδοση των τελικών πράξεων που αφορούν στη μονιμοποίηση προσωπικού ή τη λύση της υπαλληλικής σχέσης για οποιοδήποτε λόγο.

2. Αντιθέτως, αναστέλλονται και δεν δύνανται να συνεδριάζουν τα οικεία Υπηρεσιακά Συμβούλια, καθώς
και να εκδοθούν οι σχετικές πράξεις που αφορούν:

2.1. Την αναγνώριση προϋπηρεσίας για βαθμολογική εξέλιξη σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 98 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007) όπως ισχύει, καθώς και κατ ́ εφαρμογή των
διατάξεων του Π.Δ. 69/2016, ή άλλων αντίστοιχων διατάξεων.

2.2. Την βαθμολογική εξέλιξη των υπαλλήλων κατόχων μεταπτυχιακών/διδακτορικών τίτλων
σπουδών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 80 και 82 του Υπαλληλικού Κώδικα ή άλλων
αντίστοιχων διατάξεων.

3. Η διαδικασία της αξιολόγησης κάθε κατηγορίας προσωπικού του δημοσίου δεν αποτελεί υπηρεσιακή
μεταβολή κατά το χρονικό διάστημα διενέργειάς της και ως εκ τούτου δεν αναστέλλεται. Εξυπακούεται
ωστόσο ότι ακόμα και στην περίπτωση που η έκθεση αξιολόγησης αποτελεί προϋπόθεση για τη διενέργεια
περαιτέρω υπηρεσιακών μεταβολών στο πλαίσιο μιας σύνθετης διοικητικής ενέργειας (π.χ. βαθμολογική
προώθηση λόγω άριστης αξιολόγησης για δύο συνεχόμενα έτη ή αποτελεί συνεκτιμώμενο στοιχείο για την
προαγωγή του υπαλλήλου), η υπηρεσιακή μεταβολή αυτή δεν θα διενεργηθεί λόγω αναστολής -
απαγόρευσης κατά την προεκλογική περίοδο.

4. Επίσης, στην αναστολή εμπίπτουν και οι κάτωθι υπηρεσιακές μεταβολές: αποσπάσεις
συμπεριλαμβανομένων των ανανεώσεων/παρατάσεων και άρσεων, μετακινήσεις, μεταθέσεις, μετατάξεις
για οποιοδήποτε λόγο καθώς και οι προπαρασκευαστικές αυτών ενέργειες (έκδοση προκηρύξεων,
συνεδρίαση συλλογικών οργάνων κλπ). Κατά συνέπεια, σε όσες περιπτώσεις η απόσπαση ή μετακίνηση
υπαλλήλου λήγει εντός της περιόδου αναστολής κατ ́ αρ. 28 του ν. 2190/1994 και δεν έχει προηγηθεί η
έκδοση της απόφασης ανανέωσης ή παράτασης, εφόσον προβλεπόταν σχετικώς, της μεταβολής αυτής
μέχρι την έναρξη της αναστολής, αυτή δεν δύναται κατά το τρέχον χρονικό διάστημα να παραταθεί ή
ανανεωθεί, οπότε και ο υπάλληλος με τη λήξη ισχύος της απόσπασης ή μετακίνησης οφείλει να επιστρέψει
στην Υπηρεσία του.

Το Υπουργείο Παιδείας  έχει ήδη, από 01/06, αιτηθεί εξαίρεσης από την απαγόρευση υπηρεσιακών μεταβολών λόγω  των εκλογών  της 25ης Ιουνίου και αναμένουμε την απόφαση του ΣτΕ.

Για τις εκλογές στις 21/05, η  Επιτροπή του άρθρου 28 παρ. 4 ν. 2190/1994 του ΣτΕ με την με αριθμό ΓΝ11/5-5-2023 Γνωμοδότησή είχε κρίνει και αποφασίσει  ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 28 παρ.4 του ν. 2190/1994 για την κατ’ εξαίρεση διενέργεια μόνο του συνόλου των προπαρασκευαστικών πράξεων που απαιτούνται για τις υπηρεσιακές μεταβολές του εκπαιδευτικού προσωπικού που αφορούν σε: κρίση και ρύθμιση των οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών, οριστική τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες, μετάταξη σε εκπαιδευτικούς κλάδους, απόσπαση σε υπηρεσίες και φορείς του ΥΠΑΙΘ, κρίση και ρύθμιση των λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών, τοποθέτηση σε λειτουργικά κενά όλων των ευρισκόμενων στη διάθεση εκπαιδευτικών, των αποσπασμένων από περιοχή σε περιοχή εκπαιδευτικών και των αποσπασμένων από σχολείο σε σχολείο εκπαιδευτικών.

Β. ΟΞΥΤΑΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Πολλές φορές έχει αναδειχθεί η ταλαιπωρία και οι απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης κυρίως για τους/τις αναπληρωτές/τριες και νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς. Ιδιαίτερα στα κοσμοπολίτικα νησιά, από την έναρξη της τουριστικής περιόδου, οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν έντονο πρόβλημα στέγασης, καθώς οι ιδιοκτήτες τους πετάνε έξω από τα σπίτια-καταλύματα που είχαν νοικιάσει αντί υψηλού αντιτίμου. Ως γνωστό, οι εκπαιδευτικοί είμαστε οι πλέον χαμηλά αμειβόμενοι στον δημόσιο τομέα, χωρίς ελπίδα οικονομικής αναβάθμισης στο άμεσο μέλλον για την συντριπτική πλειοψηφία του κλάδου. Καθώς  ο μισθός δεν επαρκεί φυσικά για να καλύψει τα υπέρογκα ποσά που ζητούν ιδιοκτήτες κατοικιών, ειδικά στα κοσμοπολίτικα νησιά (το πρόβλημα της στέγης  αρχίζει να παίρνει διαστάσεις σε όλη την επικράτεια),  βρισκόμαστε μπροστά σε μια τραγική και αδιέξοδη κατάσταση. Από τη μία η ανάγκη και η επιθυμία κάποιος/α να εργαστεί στη δημόσια εκπαίδευση είτε ως μόνιμος/η είτε ως αναπληρωτής/τρια και από την άλλη το υψηλό κόστος ζωής, κόστος που ειδικά σε κοσμοπολίτικα νησιά υπερβαίνει κατά πολύ τις οικονομικές δυνατότητες ενός/μιας εκπαιδευτικού, προκαλεί ανασφάλεια και τρόμο για όσους/όσες αιτούνται να προσληφθούν ως αναπληρωτές/τριες αλλά και για όσες/όσους επιυθμούν να διοριστούν. Μπροστά σε αυτά τα μεγάλα και δισεπίλυτα προβλήματα το Υπουργείο Παιδείας αδιαφορεί για τη διασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών διαβίωσης των υπαλλήλων του. Ένα Υπουργείο που κωφεύει στις συνεχείς οχλήσεις της ΟΛΜΕ και των ΕΛΜΕ και μεταθέτει τις ευθύνες στους  οικείους Δήμους.

Υπενθυμίζουμε την απόφαση του 20ου Συνεδρίου της ΟΛΜΕ για την στέγαση των εκπαιδευτικών μας: «Η εύρεση στέγης για τους/τις εκπαιδευτικούς και ειδικά για  τους/τις  αναπληρωτές/τριες που υπηρετούν σε τουριστικές περιοχές αποτελεί διαχρονικά δυσεπίλυτο ζήτημα. Ειδικότερα, σε κάποια δημοφιλή τουριστικά  νησιά είτε η προσφορά στέγης είναι μηδαμινή, είτε οι εκπαιδευτικοί καλούνται να καταβάλουν ενοίκια που ξεπερνούν το ήμισυ του μηνιαίου μισθού τους.Η εξασφάλιση των στοιχειωδών συνθηκών  για την αξιοπρεπή  διαβίωση των   εκπαιδευτικών πρέπει να αποτελεί αυτονόητη υποχρέωση του Υπουργείου Παιδείας

Ζητάμε:

Τόσο το Υπουργείο Παιδείας όσο και οι τοπικές αρχές, να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες που προβλέπονται άλλωστε  στο  άρθρο 32 του  Ν.4483/2017 για τη στέγαση των εκπαιδευτικών έτσι ώστε να αρθεί το αδιέξοδο και να μπορέσουν οι εκπαιδευτικοί  απερίσπαστοι/ες να επικεντρωθούν στο λειτούργημά τους.

Να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν πολιτικές στέγασης των εκπαιδευτικών -αντίστοιχες με πολιτικές που υλοποιούνται για τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων- ώστε σε αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες που οριοθετούν τις ακραίες δυσκολίες εξεύρεσης αξιοπρεπούς στέγασης να  στηριχτεί πραγματικά η αξιοπρέπεια του κόσμου της εκπαίδευσης.

Να διαμορφωθούν πολιτικές ενίσχυσης για όσους/ες εκπαιδευτικούς καλούνται να μείνουν εκτός πρώτης κατοικίας με την καταβολή επιδόματος ενοικίου.

Γ. Η ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ  

Απίστευτη ταλαιπωρία για δύο συνεχόμενες μέρες (29 & 30/05) βίωσαν χιλιάδες μαθητές/τριες και εκπαιδευτικοί όλων των Λυκείων της χώρας καθώς κατέρρευσε η πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων. Εκπαιδευτικοί ήταν στα σχολεία από τις 6.00 το πρωί για την κλήρωση των θεμάτων από την Τράπεζα, οι μαθητές επίσης στην ώρα τους, με τα δικά τους άγχη και αγωνίες, αλλά δυστυχώς, για δύο συνεχόμενες μέρες, κάποιοι έπαιξαν άσχημο παιχνίδι εις βάρος τους. Είχαμε αδικαιολόγητες καθυστερήσεις 2, 3 και 4 ωρών, ακόμα και σε ειδικά σχολεία! Και αντί συγγνώμης από τους υπεύθυνους, είχαμε την αποποίηση των όποιων ευθυνών τους και τη γνωστή τακτική της μεταφοράς ευθύνης σε άλλους, στους χάκερς, στις στοχευμένες και συντονισμένες κυβερνοεπιθέσεις, στην αξιωματική αντιπολίτευση, στην απλή αναλογική.  Το υπουργείο Παιδείας πουθενά στο κάδρο των ευθυνών.    

Το πραγματικό πρόβλημα είναι ότι όλη την τελευταία τετραετία το Υπουργείο άφησε τις υποδομές της δημόσιας εκπαίδευσης να καταρρεύσουν. Ήταν πολιτική τους απόφαση να δώσουν εκατομμύρια ευρώ σε ιδιωτικές εταιρείες (Cisco) αντί να ενισχύσουν το πανελλήνιο σχολικό δίκτυο. Δεν είναι η πρώτη φορά, άλλωστε, που καταρρέουν οι ψηφιακές υποδομές του Υπουργείου Παιδείας (ΟΠΣΥΔ, Myschool, eclass κλπ). Τα αποτελέσματα της θητείας της κ. Κεραμέως, η οποία δήλωσε ότι δε φέρει την ευθύνη αφού δεν είναι πλέον υπουργός, είναι πια προφανή σε όλους. Ήταν τέτοια η αλαζονεία τους που δεν προέβλεψαν καμία νομοθετική ρύθμιση για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της πολιτικής τους. Καμία ρύθμιση που να λειτουργεί ως δικλείδα ασφαλείας σε περίπτωση οποιουδήποτε τεχνολογικού ή άλλου προβλήματος. Είναι ξεκάθαρο πως το ΥΠΑΙΘ αποδεικνύεται για άλλη μία φορά ανίκανο να εφαρμόσει ακόμα όσα, χωρίς διάλογο και παρά τις αντιδράσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας, νομοθέτησε.

Κι ενώ απουσίαζε, όπως αποδείχτηκε, οποιαδήποτε εναλλακτικό σενάριο και σχέδιο σε περίπτωση γενικευμένου τεχνικού προβλήματος κι ενώ είχαμε το παράδειγμα της πρώτης μέρας, με την κατάρρευση της πλατφόρμας, θα σκεφτόταν λογικά κάποιος ότι τη δεύτερη μέρα θα υπήρχε κάποιο plan b, όπως πχ να δοθεί από το υπουργείο η οδηγία στους/στις διδάσκοντες/ουσες να προετοιμάσουν θέματα σε περίπτωση νέου τεχνικού προβλήματος. Η εμμονή όμως των αρμοδίων να εμπεδωθεί και να μην αμφισβητηθεί η Τράπεζα Θεμάτων και να μην παραδεχτούν την παταγώδη αποτυχία της πολιτικής τους, οδήγησε σε νέα ταλαιπωρία χιλιάδες μαθητές και εκπαιδευτικούς των Λυκείων της χώρας. Οι πραγματικοί υπεύθυνοι, φέροντες ακέραια την ευθύνη για το ψηφιακό χάος και την πρωτοφανή ταλαιπωρία μαθητών και εκπαιδευτικών δεν είναι άλλοι από την απελθούσα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, τον Γεν. Γραμματέα, κ. Κόπτση και τον Πρόεδρο του ΙΕΠ, κ. Αντωνίου. Ας σταματήσουν πια τα «φταίνε οι άλλοι» ή «εμείς δεν γνωρίζαμε/γνωρίζουμε τίποτα». Ας ζητήσουν μια φορά συγγνώμη για τα λάθη, τις αστοχίες και παραλείψεις τους, ας ασχοληθούν σοβαρά με την επίλυση των προβλημάτων της εκπαίδευσης κι ας θυμηθούν ότι απευθύνονται σε νοήμονες ανθρώπους.  Το πρόβλημα βέβαια της Τράπεζας θεμάτων δεν είναι απλά τεχνικό αλλά βαθιά αντιπαιδαγωγικό. Όσο υποχρεούνται οι εκπαιδευτικοί να παίρνουν θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων το αποτέλεσμα είναι να αναγκάζει τους/τις εκπαιδευτικούς να “τρέχουν” να προλάβουν να βγάλουν την ύλη για την γράψουν στο βιβλίο ύλης χωρίς πραγματικά να μπορούν να σταθούν πάνω στις πραγματικές ανάγκες των μαθητών/τριών τους, χωρίς να μπορούν να καλύψουν τα πραγματικά κενά τους, χωρίς να μπορούν να προσαρμόσουν και να διαφοροποιήσουν την διδασκαλία τους σύμφωνα με την σύνθεση του κάθε τμήματος και ταυτόχρονα να αυξάνεται τρομακτικά η παραπαιδεία.

Δ. ΥΒΡΕΙΣ ΨΑΡΙΑΝΟΥ ΚΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Μετά την πρωτοφανή κατάρρευση της Τράπεζας Θεμάτων και αντί συγγνώμης, η εκπαιδευτική κοινότητα εισέπραξε χυδαίες ύβρεις από τον κ. Ψαριανό και κάποιους ελάχιστους υποστηρικτές της δικής του «λογικής». Οι κατάπτυστες δηλώσεις του υποψηφίου βουλευτή της ΝΔ στο νότιο τομέα της Αθήνας και μέχρι πρότινος μετακλητού υπαλλήλου-συνεργάτη του αντιπροέδρου της κυβέρνησης κ. Πικραμένου, εναντίον της εκπαιδευτικής κοινότητας, υποχρέωσαν την Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ) να κινηθεί νομικά εναντίον του. Ο εκπρόσωπος τύπου  της ΝΔ κ. Σκέρτσος ανέφερε ότι «οι δηλώσεις κ. Ψαριανού προφανώς είναι καταδικαστέες, έχει κληθεί, έχει δώσει εξηγήσεις, το θέμα κλείνει εδώ. Δεν στοχοποίησε ανθρώπους, δεν στοχοποίησε κλάδους, στοχοποίησε συγκεκριμένες συμπεριφορές και το αφήνουμε εδώ». Είναι χαρακτηριστικό ότι δυο φορές είπε: «το θέμα κλείνει εδώ» και «το αφήνουμε εδώ» παρέχοντας του απόλυτη κάλυψη! Υπενθυμίζουμε την ανακοίνωση της ΟΛΜΕ: «Δεν είναι η πρώτη φορά που ο κ. Ψαριανός καταφέρεται εναντίον των εκπαιδευτικών και του λειτουργήματός τους. Εχθές, μετά την πρωτοφανή κατάρρευση της Τράπεζας Θεμάτων, εξέφρασε για άλλη μία φορά το μένος του για τους/τις  εκπαιδευτικούς και την ΟΛΜΕ, χαρακτηρίζοντάς τους με χυδαίες ύβρεις. Η απαράδεκτη συμπεριφορά του δεν θα γίνει ανεκτή.Η ΟΛΜΕ έχει ήδη δώσει εντολή στη νομική της σύμβουλο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες νομικές διαδικασίες.Αναρωτιόμαστε αν η ΝΔ, με την οποία ο κ. Ψαριανός είναι υποψήφιος βουλευτής, συμφωνεί με τις δηλώσεις αυτές και αναμένουμε την αντίδρασή της».

Ε. ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2023

Σε πρώτη φάση ανακοινώθηκαν 1721  διορισμοί εκπαιδευτικών Γενικής Εκπ/σης, κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33,  ΠΕ78, ΠΕ79.01, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87.01, ΠΕ87.02, ΠΕ87.03, ΠΕ87.04, ΠΕ87.07, ΠΕ87.08, ΠΕ87.09, ΠΕ88.01, ΠΕ88.02, ΠΕ88.03, ΠΕ88.04, ΠΕ88.05, ΠΕ89.01, ΠΕ89.02, ΠΕ90, ΠΕ91.01, ΤΕ01.19, ΤΕ01.25, ΤΕ02.02 και ΔΕ02.02, εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ των Προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π. 1ΓΕ/2019, 2ΓΕ/2019, 1ΓΤ/2020 και 2ΓΔ/2020,  25 διορισμοί εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ79.01 σε Μουσικά Σχολεία και εν συνεχεία 23 διορισμοί εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ05.Οι διορισμοί Γενικής Εκπαίδευσης έγιναν από τους ισχύοντες Πίνακες ΑΣΕΠ (παλιούς πίνακες), ενώ οι νέοι διορισμοί στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) θα πραγματοποιηθούν από τους νέους Οριστικούς Πίνακες ΑΣΕΠ.

Σε επίπεδο ΔΔΕ, τη μερίδα του λέοντος των διορισμών παίρνει η Δ.Ε. Δωδεκανήσου όπου διορίζονται 380 εκπαιδευτικοί και ακολουθεί η Δ.Ε. Κυκλάδων με 227.

Παρακάτω παραθέτω αριθμητικά στοιχεία (πόσοι διορίζονται) ανά περιοχή διορισμού:

Συγχαρητήρια σε όσες και όσους διορίζονται, καλή σταδιοδρομία και καλή δύναμη!

Είναι πάντα θετικό να πραγματοποιούνται κάθε χρόνο διορισμοί. Πάντως οι διορισμοί για το 2023, τόσο στη Γενική Εκπαίδευση όσο και αυτοί που επίκεινται στην ΕΑΕ, που ο συνολικός αριθμός τους ταυτίζεται με τις συνολικές αποχωρήσεις από την εκπαίδευση (εφαρμογή του κανόνα 1 προς 1 στο Δημόσιο που ισχύει από τον Γενάρη του ’19),  σε σχέση με τα πραγματικά κενά και τις ανάγκες στην εκπαίδευση, είναι σταγόνα στον ωκεανό. Ο τρόπος υπολογισμού των κενών, η αυστηρή εφαρμογή μιας ούτως ή άλλως αντιπαιδαγωγικής νομοθεσίας σχετικά με το ανώτατο όριο μαθητών ανά τμήμα, οι συμπτύξεις- συγχωνεύσεις τμημάτων και σχολικών μονάδων και οι υποχρεωτικές αναθέσεις υπερωριών, έχουν δημιουργήσει μια επίπλαστη εικόνα σε ότι αφορά τις ελλείψεις στο χώρο της εκπαίδευσης. Και φυσικά οι φετινές προσλήψεις αναπληρωτών, σχεδόν 50.000 σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, κάνουν επιτακτική την ανάγκη για ικανοποίηση του αιτήματος του εκπαιδευτικού κινήματος για μαζικούς μόνιμους διορισμούς. 

ΣΤ. ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η υπ. αριθμ. 60191/Ν4/06.06.2023 κοινή απόφαση των Υπηρεσιακών Γραμματέων ΥΠΑΙΘ κ. Βλάσση και ΥΠΕΣ κ. Βαλατσού με την οποία γίνεται  ανακατανομή (μέσω της κατάργησης - σύστασης θέσεων) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού του ΥΠΑΙΘ.

Καταργούνται χίλιες διακόσιες πενήντα τρεις (1253) κενές οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου που υφίστανται στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με τον Οργανισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (άρθρα 77-78 του π.δ. 18/2018) ανά νομό. 

Συστήνονται οκτακόσιες τριάντα τέσσερις (834) οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (άρθρα 77-78 του π.δ. 18/2018), ανά νομό. 

Συστήνονται τριακόσιες ογδόντα δύο (382) οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ), ανά νομό και ανά Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Η κάλυψη των συνιστώμενων θέσεων στα Δ.Ι.Ε.Κ. δύναται να πραγματοποιηθεί είτε με μετάταξη ή απόσπαση υπαλλήλων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1.γ, του άρθρου 32, του ν. 4763/2020 (Α’ 254) όπως ισχύει, είτε με μετάθεση υπαλλήλων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3528/2007 (Α’ 26) και του άρθρου 85 του π.δ. 18/2018 (Α’ 31).

Καταργούνται είκοσι (20) κενές οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου που υφίστανται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με τον Οργανισμό του Υπουργείου (άρθρα 70-73 του π.δ. 18/2018) και συστήνονται πενήντα επτά (57) οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου.

Σας ευχόμαστε καλή δύναμη και υγεία για την περίοδο των εξετάσεων με τις πολλαπλές αυξημένες απαιτήσεις για τους εκπαιδευτικούς μας!

Σχόλια (5)

 
@Κάτια
08 Ιουν 2023 15:20

Δεν τους ενδιαφέρει καθόλου η προσωπική και οικογενειακή ζωή μας.

 
Εκπαιδευτικός
08 Ιουν 2023 11:24

Έλεος τελειώνετε εκεί στο υπουργείο, πιέστε το ΣτΕ να ολοκληρωθεί η διαδικασία σε όλους τους εκπαιδευτικούς τομείς! πάλι θα μείνουμε όμηροι των πολιτικών;το κράτος έχει συνέχεια,δεν θα παραλύσει η εκπαίδευση εξαιτίας των εκλογών.Και αν χρειαστεί τρίτες εκλογές;θα πάμε από Σεπτέμβριο;τι είναι αυτά τα απαράδεκτα πράγματα;

 
Κατια
08 Ιουν 2023 07:04

Όλες οι υπηρεσιακές μεταβολές πρέπει να ολοκληρωθούν άμεσα , διότι ο εκπαιδευτικός κόσμος πρέπει να γνωρίζει , για να προγραμματίσει εγκαίρως την προσωπική και οικογενειακή ζωή του αλλά και τα σχολεία 1 Σεπτεμβρίου πρέπει να λειτουργήσουν.

 
Στράτος
07 Ιουν 2023 15:14

Η αναμενόμενη απόφαση του αρμοδίου Τμήματος του ΣτΕ για την αιτηθείσα εξαίρεση των υπηρεσιακών μεταβολών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας πρέπει ΑΜΕΣΑ να εκδοθεί και να είναι ΘΕΤΙΚΗ για όλη τη διαδικασία και όχι, όπως στις προηγούμενες εκλογές, μόνο για τις προπαρασκευαστικές ενέργειες. Τοποθετήσεις υπεραρίθμων, οργανικές τοποθετήσεις, αποσπάσεις εκπαιδευτικών κ.α. είναι υπηρεσιακές μεταβολές που αφενός υπόκεινται σε αυστηρές διατάξεις μοριοδότησης που δεν μπορούν να παρακάμψουν τα υπηρεσιακά συμβούλια (εκτός των αποσπάσεων σε φορείς που γίνονται με αδιαφανή κριτήρια) και αφετέρου η έγκαιρη ολοκλήρωσή τους συνδέεται με την εύρυθμη έναρξη του επόμενου σχολικού έτους.
Κι αν δηλ. χρειαστούν τρίτες εκλογές τον Αύγουστο, τι θα γίνει;

 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
07 Ιουν 2023 15:13

Με τους εκπαιδευτικούς που έχουν πάρει μετάθεση και πρέπει να παρουσιαστούν με την λήξη της σχολικής χρόνιάς 21/6/23 και δεν έχει ορκιστεί κυβέρνηση τι γίνεται;

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ