Γνωμοδότηση για τα Συμβούλια Διοίκησης των Πανεπιστημίων

04/08/2023

Άκουσε το άρθρο

Η Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών έθεσε τα εξής ερωτήματα προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους:

Α. α) Εάν εσωτερικό μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης (Σ.Δ.) της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (Α.Σ.Κ.Τ.) δύναται να παραιτηθεί από την ιδιότητά του αυτή κατά την διάρκεια της διαδικασίας ανάδειξης των εξωτερικών μελών, υποβάλλοντας την παραίτησή του στον Πρύτανη του Ιδρύματος ή εάν η εν λόγω παραίτηση δεν παράγει έννομα αποτελέσματα και πρέπει νομίμως να υποβληθεί ενώπιον του συγκροτημένου πλέον, με Διαπιστωτική Πράξη του Πρύτανη, Σ.Δ. της Α.Σ.Κ.Τ.,

β) Σε περίπτωση που γίνει δεκτό το σύννομο της υποβολής της παραίτησης του εσωτερικού μέλους του Σ.Δ. στον Πρύτανη της Α.Σ.Κ.Τ., δύναται ο Πρύτανης να την κάνει αποδεκτή και να εκδώσει διαπιστωτική πράξη συγκρότησης του Σ.Δ. του Ιδρύματος, αποτελούμενο από δέκα (10) μέλη, εκ των οποίων μόνο τα πέντε (5) είναι εσωτερικά και επιπλέον χωρίς να εκπροσωπείται το ένα εκ των δύο Τμημάτων της Α.Σ.Κ.Τ. με, κατ' ελάχιστον, δύο (2) εσωτερικά μέλη, όπως ορίζει η διάταξη του άρθρου 9 παρ. 3 εδ. γ' του ν. 4957/2022 (Α ́ 141) και γ) Είναι σύννομη η συνέχιση της διαδικασίας για την ανάδειξη των εξωτερικών μελών του Σ.Δ. της Α.Σ.Κ.Τ., μετά την αποχώρηση ενός (1) εσωτερικού μέλους από τα έξι (6).

Β. α) Εάν το γεγονός, ότι ένα από τα εκλεγέντα εξωτερικά μέλη του Σ.Δ. είναι αφυπηρετήσαν μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) άλλου Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής και έτερο εκλεγέν εξωτερικό μέλος είναι, επίσης, αφυπηρετήσαν μέλος Δ.Ε.Π. άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής αλλά και εν ενεργεία τακτικό μέλος Δ.Ε.Π., βαθμίδας Καθηγητή Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του περιορισμού που ορίζει η διάταξη του άρθρου 8 παρ. 4 εδ. β ́ του ν. 4957/2022 και β) εάν, στην περίπτωση που η απάντηση στο ανωτέρω ερώτημα είναι καταφατική, η διαδικασία συγκρότησης του Σ.Δ. καθίσταται άγονη και ο Πρύτανης, μετά την έκδοση σχετικής διαπιστωτικής πράξης, επαναπροκηρύσσει τις θέσεις των εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Σ.Δ. για την ίδια θητεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 4 του ν. 4957/2022, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 102 παρ. 1 του ν. 5043/2023 (Α ́ 91/13.4.2023).

Απάντηση

Σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, στο ερώτημα που υποβλήθηκε, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Τμήμα Ε ́) γνωμοδότησε ως εξής:

Επί του πρώτου ερωτήματος, γνωμοδοτεί, κατά πλειοψηφία, ότι

α) Εσωτερικό μέλος του Σ.Δ. της Α.Σ.Κ.Τ. δεν δύναται να παραιτηθεί από την ιδιότητά του αυτή, ενώπιον του οικείου Πρύτανη, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάδειξης των εξωτερικών μελών.

Τυχόν παραίτηση δεν παράγει έννομες συνέπειες και δεν λαμβάνεται υπόψη ως τέτοια (παραίτηση), για τα θέματα συγκρότησης του σώματος των εσωτερικών μελών του Σ.Δ., σχηματισμού της νόμιμης σύνθεσης (κατά τις δύο επίμαχες συνεδριάσεις) και διαδικασίας ανάδειξης εξωτερικών μελών.

Η τυχόν μη συμμετοχή του  ̈παραιτούμενου ̈ εσωτερικού μέλους στις παραπάνω συνεδριάσεις, θα λαμβάνεται υπόψη ως αποχή, η οποία, εν προκειμένω, δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της συγκρότησης, σύνθεσης και τη διαδικασία για την ανάδειξη των εξωτερικών μελών.

β) Κατόπιν της απάντησης στο ως άνω υποερώτημα, παρέλκει η απάντηση στο β ́ υποερώτημα του πρώτου ερωτήματος.

γ) Είναι σύννομη η συνέχιση της διαδικασίας για την ανάδειξη των εξωτερικών μελών του Σ.Δ. της Α.Σ.Κ.Τ., σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στο α ́ υποερώτημα του πρώτου ερωτήματος.

Επί του δευτέρου ερωτήματος, γνωμοδοτεί, ομόφωνα, ότι η οικειοθελής αποχώρησή μέλους Δ.Ε.Π., πριν από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας του από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, προκειμένου να αναλάβει θέση μέλους Δ.Ε.Π. σε Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, δεν εμπίπτει στον περιορισμό, που ορίζει η διάταξη της δεύτερης περίπτωσης του τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν. 4957/2022. Κατόπιν τούτου, παρέλκει η απάντηση στο β ́ υποερώτημα του δεύτερου ερωτήματος.

 Η Γνωμοδότση έγινε αποδεκτή

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ