Η γραφειοκρατία υπονομεύει τον παιδαγωγικό ρόλο του σχολείου (β)

24/08/2023

Άκουσε το άρθρο

Των Κώστα Ανθόπουλου και Νίκου Τσούλια

Με βάση το πλαίσιο του πρώτου μέρους του άρθρου μας, ένας Διευθυντής Σχολείου επωμίζεται έναν πολύ μεγάλο όγκο διοικητικών και άλλων εργασιών και εξαιτίας της έλλειψης επαρκούς διοικητικού και επικουρικού προσωπικού είναι αναμενόμενο να μην είναι σε θέση να ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στο παιδαγωγικό και διοικητικό έργο του, διασφαλίζοντας το απαραίτητο θετικό παιδαγωγικό κλίμα στο Σχολείο του, καθώς και την ομαλή και χωρίς προβλήματα λειτουργία του.

Ενδεικτικά σε ότι αφορά το πλήθος των γραφειοκρατικών διαδικασιών, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε τις ακόλουθες, όσον αφορά τον Διευθυντή Δημοτικού Σχολείου (ανάλογες και μάλλον περισσότερες αφορούν τους Διευθυντές Γυμνασίων και Λυκείων):

● Καταχώριση και αποστολή στη Διεύθυνση εντύπων σχετικά με τα προγράμματα ΕΣΠΑ που εφαρμόζονται σε κάθε Σχολείο.

● Υποβολή κατάστασης μαθητών που φοιτούν στο Ολοήμερο Πρόγραμμα  το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα στη Διεύθυνση Π.Ε.

● Συμπλήρωση των απουσιολογίων – κάθε αρχή του μήνα – των αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΣΠΑ.

● Άδειες μονίμων Εκπαιδευτικών. Έγκριση χορήγησης σε έντυπη μορφή και αποστολή στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

● Συμπλήρωση και καταχώριση ωρολογίων προγραμμάτων που κάθε φορά, με την αλλαγή σύνθεσης του διδακτικού προσωπικού, συχνά προκύπτει η αναγκαιότητα αποστολής των ωρολογίων αυτών προγραμμάτων εκ νέου, εξαιτίας των τροποποιήσεων που γίνονται στη δύναμη του διδακτικού προσωπικού.

● Αναλήψεις υπηρεσίας σε έντυπη μορφή που και αυτές με τη σειρά τους, μετά από κάθε πρόσληψη Εκπαιδευτικού στη Σχολική Μονάδα υποχρεωτικά αποστέλλονται οι σχετικές φόρμες.

● Θέματα πληροφοριακού συστήματος my school.

- Καταχώριση στοιχείων βιβλίου κινητής περιουσίας.

- Καταχώριση στοιχείων βιβλίου Σχολικής βιβλιοθήκης.

- Καταχώριση στοιχείων βιβλίου τοποθέτησης Εκπαιδευτικών στο Σχολείο.

- Διαχείριση τμημάτων και αναθέσεις μαθημάτων σε Εκπαιδευτικούς.

- Σχολικές εκδρομές.

- Προγραμματισμός διδακτικών επισκέψεων, ανά τρίμηνο.

- Διεκπεραίωση  εγγραφών και μετεγγραφών από και προς σε άλλη Σχολική Μονάδα.

- Βαθμολογίες μαθητών ανά τρίμηνο.

- Συγκεντρωτικά στοιχεία αλλοδαπών, ΡΟΜΑ και παλιννοστούντων μαθητών.

- Συνδιδασκαλίες πολυταξικών ομάδων Ολοήμερων Σχολείων.

- Επίδοση βεβαιώσεων φοίτησης μαθητών παρελθόντων ετών για κάθε νόμιμη χρήση.

- Επίδοση βεβαιώσεων φοίτησης μαθητών που φοιτούν κατά τον χρόνο λειτουργίας του τρέχοντος έτους στο Σχολείο.

- Διεκπεραίωση θεμάτων για την υλοποίηση και εφαρμογή προγραμμάτων διανομής φρούτων-λαχανικών-γάλακτος και σχολικών γευμάτων.

- Διεκπεραίωση εφαρμογής θεμάτων τάξεων υποδοχής.

- Διεκπεραίωση εφαρμογής για την υλοποίηση προγραμμάτων παράλληλης λειτουργίας.

- Συμπλήρωση σε καθημερινή βάση του ημερολογίου Σχολικής ζωής, εφόσον προκύπτουν θέματα που είναι απαραίτητο να καταγράφονται ως επίσημα γεγονότα που αφορούν τη λειτουργία της Σχολικής Μονάδας.

- Καταγραφή των εισηγήσεων και των αποφάσεων του Συλλόγου Διδασκόντων στο Βιβλίο Πρακτικών του Συλλόγου Διδασκόντων.

Υπολογίζεται ότι οι συνεδριάσεις αυτές, ανά Σχολικό έτος, είναι πάνω από 25.

  • Συμπλήρωση καταστάσεων που αφορούν την οικονομική διαχείριση της Σχολικής Μονάδας, αφού ο Διευθυντής του Σχολείου θεωρείται ότι είναι οικονομικός υπόλογος.
  • Καταγραφή των εισηγήσεων και των αποφάσεων της επιτροπής διεπιστημονικής υποστήριξης που λειτουργεί στη Σχολική Μονάδα, των πρακτικών εκπαιδευτικής αξιολόγησης των μαθητών, συμβουλευτικής και παιδαγωγικής υποστήριξης.

Αν μαζί με όλα τα παραπάνω προστεθεί στο έργο του Διευθυντή Σχολείου, μια σειρά από παιδαγωγικές ευθύνες και καθήκοντα όπως η συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς για την αντιμετώπιση θεμάτων πειθαρχίας των μαθητών, ο προγραμματισμός των παιδαγωγικών συναντήσεων των εκπαιδευτικών, η συνεργασία με τους γονείς για την αντιμετώπιση ζητημάτων που έχουν σχέση με την άμβλυνση των συγκρούσεων και την ενημέρωση των γονέων για θέματα αξιολόγησης των μαθητών, η συνεργασία με εκπροσώπηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την αποτελεσματική αντιμετώπιση προβλημάτων που έχουν σχέση με θέματα υλικοτεχνικής υποδομής, η εφαρμογή και υλοποίηση προγραμμάτων ενδοσχολικής επιμόρφωσης, η πλήρης και επαρκής ενημέρωση της ιστοσελίδας του Σχολείου με κείμενα που συνδέονται με τη παιδαγωγική λειτουργία του Σχολείου και την ποιότητά της γίνεται κατανοητό πόσο δύσκολο και απαιτητικό είναι το έργο του Διευθυντή του Σχολείου στις μέρες μας.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ:

Για την άμβλυνση του γραφειοκρατικού φαινομένου σε κάθε Σχολική Μονάδα και την απαλλαγή του Διευθυντή από τον τεράστιο όγκο γραφειοκρατικών διαδικασιών προκειμένου να αποκατασταθεί ο ουσιαστικός παιδαγωγικός και διοικητικός ρόλος του είναι απαραίτητο να γίνουν παρεμβάσεις με μέτρα όπως:

  1. Τοποθέτηση Γραμματειακής Υποστήριξης σε όλα τα 10/θέσια και άνω δημοτικά σχολεία, με άμεση έναρξη από τα 12/θέσια και άνω δημοτικά σχολεία.
  2. Άμεση τοποθέτηση Επιστάτη Γενικών Καθηκόντων σε όλα τα 6/θέσια και άνω δημοτικά σχολεία, το έργο του οποίου τώρα πραγματοποιούν οι Διευθυντές/τριες και οι εκπαιδευτικοί.
  3. Αξιοποίηση για την διεκπεραίωση διοικητικών εργασιών στο σχολείο εκπαιδευτικών που έχουν συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας τους και επιθυμούν να αναλάβουν διοικητικό έργο.
  4. Συγκρότηση επιστημονικής επιτροπής για τη συνολική επεξεργασία προτάσεων για θέματα που έχουν σχέση με την αποδυνάμωση γραφειοκρατικού φαινομένου που παρατηρείται στις μέρες μας στην εκπαίδευση με τη συμμετοχή τόσο των επίσημων εκπροσώπων του Υπουργείου Παιδείας όσο και κοινωνικών φορέων.

Σχόλια (29)

Για να μαθαίνουν οι νεώτεροι και να θυμούνται οι παλαιοι...
|

Σαν έμαθε τη λέξη Καλησπέρα
ο παπαγάλος, είπε ξαφνικά:
"Είμαι σοφός, γνωρίζω Ελληνικά.
Τί κάθομαι δωπέρα;"

Την πράσινη ζακέτα του φορεί
και στο συνέδριο των πουλιών πηγαίνει,
για να τούς πει μια γνώμη φωτισμένη.
Παίρνει μια στάση λίγο σοβαρή,
ξεροβήχει, κοιτάζει λίγο πέρα,
και τους λέει: Καλησπέρα!

Ο λόγος του θαυμάστηκε πολύ.
Τί διαβασμένος, λένε, ο παπαγάλος!
θαναι σοφός αυτός πολύ μεγάλος,
αφού μπορεί και ανθρώπινα μιλεί.
Απ' τις Ινδίες φερμένος, ποιός το ξέρει
πόσα βιβλία μαζί του να 'χει φέρει,
με τί σοφούς εμίλησε, και πόσα
να ξέρει στων γραμματικών τη γλώσσα!..

-Κυρ-παπαγάλε, θα 'χομε την τύχη
ν' ακούσομε τί λες και παραπέρα;"

Ο παπαγάλος βήχει, ξεροβήχει...
-μα τί να πει; Ξανάπε: Καλησπέρα

@Χουρδακης Μιχαηλ
|

Μακάρι να μασταν στο 1990...
Δυστυχώς είμαστε ακόμη σε προ Χριστού εποχες

Master chef (χωρίς να έχω κάνει μελέτη)
|

@Πλατάρος Γιάννης
Μα και μια ομελέτα με έτοιμο ασπράδι από το μάρκετ και σπορέλαιο, κοστίζει 0,30 ευρώ.... ενώ με φρέσκα χωριάτικα αβγά και καλαματιανό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, κοστίζει 3 ευρώ. Ποια από τις δύο ομελέτες "προκρίνεται" για τα παιδιά-εγγόνια μας/σας?

Πλατάρος Γιάννης
|

@ Τίτσερ : Επί λέξει, έγραψα:

«......Επειδή για 24-ωρη φύλαξη θέλουμε 5Χ20.000€=100.00 € ενώ για επιχορήγηση του Σχολείου για ΟΛΑ τα έξοδα 12.000€, προκρίνεται η λύση του Επιστάτη με εκσυχρονισμό του καθηκοντολογίου όλων......»

Τι δεν κατάλαβες;

Teacher
|

@Πλατάρος Γιάννης

Με πρόλαβαν οι υπόλοιποι σχολιαστές και με κάλυψαν. Γιατί προς στιγμήν νόμιζα ότι εγώ ζω σε παράλληλο σύμπαν κι όχι εσύ!
Διότι πώς αλλιώς να εξηγήσω ότι αρνείσαι να δεις το όφελος της παρουσίας του φύλακα σε ο, τι έχει σχέση με την ασφάλεια των παιδιών;
Δεν μίλησα ούτε για φθορές ούτε για την αποτροπή των καταλήψεων.
Μίλησα για την προστασία του χώρου από εξωσχολικά στοιχεία, όταν μάλιστα οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται στο μάθημα.
Μίλησα, επίσης, για τον επικουρικό ρόλο στον εκπαιδευτικό όταν παραστεί ανάγκη.
Εσύ αντί να παραδεχθείς τον χρήσιμο αυτό ρόλο του φύλακα, κουνάς στον αέρα τη μελέτη σου και αναφέρεσαι σε φεκ και υπολογισμό κόστους και διάφορα άλλα ανούσια.
Η ρήση σου για τον πόλεμο με την βλακεία και τους ηττημένους ταιριάζει εδώ!

Δισκοβόλος (πρώην Ανήσυχος εκπαιδευτικός)
|

@Στείλτε τη μελέτη στο esos (τόσα και τόσα διαβάσαμε)27 Αυγ 2023 11:30
Έχεις απόλυτο δίκιο, φίλε μου. Δύσκολα όμως θα το βρεις...
Αν τελικά καταφέρουν όλοι αυτοί οι εξουσιομανείς τυπολάτρες να σβήσουν και την τελευταία ικμάδα ζωής που έχει απομείνει στην ελληνική δημόσια εκπαίδευση, δηλαδή το παροιμιώδες φιλότιμο του Έλληνα εκπαιδευτικού που πάντα πράττει πολύ περισσότερα απ' όσα επιτάσσει το τυπικό καθηκοντολόγιο, τότε θα έχει επέλθει η οριστική της αποδόμηση και θα έχει μετατραπεί σε μια περιθωριακή προβληματική υπηρεσία απαξιωμένη από τους πάντες, καθώς πλέον θα έχει επικρατήσει κατά κράτος η ιδιωτική (πληρωμένη) εκπαίδευση.
Θα μου πεις, αυτός ακριβώς είναι ο στόχος τους. Χμ! Πολύ φοβάμαι πως πάλι δίκιο θα 'χεις...

NN
|

@Στείλτε τη μελέτη στο esos (τόσα και τόσα διαβάσαμε), 27 Αυγ 2023 11:30
Δε μας λυπάστε;

@Πλατάρος Γιάννης
Κύριε Πλατάρε, μάλλον κάνετε λάθος στους υπολογισμούς, αν και είστε μαθηματικός.
Λέτε ότι βρίσκεστε «σε αίθουσες διδασκαλίας από το 1983, συνεχώς με εξαίρεση 3 χρόνια που ήμουν δδε», όμως από κάποιο (πολύ αναλυτικό) βιογραφικό σας που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο (στο scrib το βρήκα εγώ) φαίνεται να έχετε μέχρι σήμερα 35,5 χρόνια εκπαιδευτική υπηρεσία εκ των οποίων τα 30 είναι διδακτική.
Εγώ που δεν είμαι μαθηματικός, όπως και να κάνω τις προσθαφαιρέσεις κάτι δε μου βγαίνει.

Πλατάρος Γιάννης
|

@ Για τους Σχολικούς Φύλακες:
Επειδή για 24-ωρη φύλαξη θέλουμε 5Χ20.000€=100.00 € ενώ για επιχορήγηση του Σχολείου για ΟΛΑ τα έξοδα 12.000€, προκρίνεται η λύση του Επιστάτη με εκσυχρονισμό του καθηκοντολογίου όλων.
Αυτά έγραφα το 2013 σε 3 εργασίες μελέτες περίπτωσης στο ΕΚΔΔΑ σε ένα σεμινάριο στελεχών, για την επάρκεια στην διοίκηση της εκπαίδευσης.
μόνο ο παραπάνω πολλαπλασιασμός τα λέει ΟΛΑ.
Δεν αναφέρω τα συμπαρομαρτούντα....
Αλλά δεν είστε και τόσο κανονικοί συνομιλητές αλλά στρατευμένοι...
Άλλο «συμπαθούντες», άλλο «στρατευμένοι»
Από μια επίθεση ενός ιού που τα έσβηνε τα αρχεία και μετά ζήταγε λεφτά για επαναφορά, νόμισα ότι χάθηκαν οριστικά . Ας είναι καλά η Google drive όλου είναι άτρωτη και τα βρήκα χτες το βράδυ και τα ανέβασα στο Academia.edu
Αυτό είναι το καλό για μένα....
Και ένα σχόλιο για τον ιό που έχει έναν 300-ψήφιο πρώτο αριθμό για δημόσιο κλειδί και ζητάει λεφτά, τι κάνουμε:
1. Τίποτα.
2. Περιμένουμε 1-2 χρόνια .
3. Σε 1-2 χρόνια το δωρεάν αντιϊικό έχει πλέον το κλειδί και τα επαναφέρει ΟΛΑ!
(Για να μην πάθετε πανικό, ούτε να τα σβήσετε όπως έκανα εγώ θεωρώντας άχρηστα τα μολυσμένα αρχεία. )

Στείλτε τη μελέτη στο esos (τόσα και τόσα διαβάσαμε)
|

@Πλατάρος Γιάννης 26 Αυγ 2023 23:35
Στη σχολική ζωή και με τα παιδιά-μαθητές, νομίζω ότι δεν πορευόμαστε μόνο με καθηκοντολόγια, χαρτιά και φεκ. Ούτε και ανάγονται τα πάντα, σε μια οικονομική σχέση "κόστους/οφέλους". Συνεπικουρούν (αν δεν έχουν κυρίαρχο ρόλο) το φιλότιμο, η ευσυνειδησία, η αγάπη-μέριμνα για τα παιδιά και η πρόληψη.
Εσείς δηλαδή 40 χρόνια στην εκπαίδευση, δεν κάνατε ποτέ τίποτα ούτε και προσφέρατε ποτέ υπηρεσίες για το καλό του σχολείου και των μαθητών, αν δεν αναγράφονταν σε κάποιο φεκ?
Όταν ένας φύλακας "σώζει" ένα παιδί (κι έχουν σώσει πολλά) ή όταν προλαμβάνει μια δύσκολη κατάσταση, εμένα δεν μ' ενδιαφέρει καθόλου (ούτε και τους γονείς πιστεύω) εάν ήταν ή όχι στο καθηκοντολόγιό του και στα φεκ.
Κι ένας αστυνομικός πχ θα σώσει εσάς, ακόμη κι εκτός υπηρεσίας του.
ΥΓ. Αυτά τα περί πολέμου με τη βλακεία, τα διδάσκετε και ως Σύμβουλος? Καλό θα ήταν να το δείτε λίγο.... κι ας μη το γράφει κανένα φεκ.

Δισκοβόλος (πρώην Ανήσυχος εκπαιδευτικός)
|

@Πλατάρος Γιάννης 26 Αυγ 2023 14:03
Διαβάζω πάντα τα σχόλιά σου, άλλοτε ενδιαφέροντα κι άλλοτε ακραία συντηρητικά, ενίοτε μάλιστα και προκλητικά έως εριστικά. Τα τελευταία είναι που με εξωθούν σε απαντήσεις, στις οποίες ανταπαντάς με απαξιωτικές πλην αβάσιμες κορώνες.
Τούτο λοιπόν το θυμωμένο σου σχόλιο καταλήγει σε μια συνηθισμένη για σένα επωδό: Την απαίτηση συγνώμης από σχολιαστή που σε έθιξε! Μοιάζει θεμιτό βέβαια, αφού εθίγης, έλα όμως που αυτά τα διαβάζουμε και οι τρίτοι και θυμόμαστε τις δικές σου ασυνέπειες! Γιατί σου θυμίζω ότι εδώ κι ένα χρόνο περιμένω μάταια τη δική σου συγνώμη για τους ψευδείς ισχυρισμούς σου σχετικά με το μάθημα της Κοινωνιολογίας, όταν σου απέδειξα ότι έχει πλέον εξοβελιστεί από το αναλυτικό πρόγραμμα του λυκείου (με απόφαση Κεραμέως φυσικά), ενώ εσύ επέμενες ότι διδάσκεται κανονικά !!!!

Πλατάρος Γιάννης
|

@ Για Νόμπελ βλακειας:
1. Όλοι γνωρίζουν ότι οι ενδεχόμενες συμπλοκές μεταξύ μαθητών, είναι ΣΑΦΩΣ ΕΚΤΟΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΌΓΙΟΥ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΏΝ ΦΥΛΑΚΩΝ.
2. Η επιτήρηση των μαθητών στα διαλείμματα, είναι αποκλειστικά στο καθηκοντολόγιο των εφημερευόντων.
3. Έχω επιληφθεί περιπτώσεων που οι φύλακες αρνούνταν να ανοίξουν την εξωτερική πόρτα, επικαλούμενοι ότι δεν είναι πορτιέρηδες και πράγματι είχαν δίκιο, διότι το "καθηκοντολόγιο" ήταν οιονει κάποιο χαρτί ανεπίσημο , χωρίς φεκ, ούτε είχε και νύξη για άνοιγμα θυρών. Οι Δήμοι σηκωναν τα χέρια ψηλά....
4. Ο πόλεμος με την βλακεια έχει τελειώσει εδώ και πολλούς αιώνες και έχουμε χάσει...

"Εχω κάνει μελέτη" για Νόμπελ αλλά την ξέρω μόνο…
|

Και ΕΝΑ τραυματισμό, ΕΝΑ ατύχημα, ΕΝΑ ξυλοδαρμό των παιδιών μας να προλάβει και ν' αποτρέψει ένας φύλακας, τα έχει "βγάλει τα λεφτά του". Αλλού κι αλλού χρυσοπληρώνουμε για "φύλακες" (1.000 προσλάβαμε μόνο για τα πανεπιστήμια και τελικά φύλακες δεν θα είναι) αλλά για τα σχολεία που είναι ανήλικα παιδιά.... είναι "Ο ορισμός της ΣΠΑΤΑΛΗΣ ΆΝΕΥ ΟΦΕΛΟΥΣ!" κατά Πλατάρο. Συγχώρα με Θεέ μου....

Πλατάρος Γιάννης
|

@Teacher.
1. Εχω κάνει μελέτη ακαδημαϊκή, για σχέση κόστους /οφέλους των σχολικών φυλακών. Είναι η μόνη μελέτη μου, που δεν έχω δημοσιεύσει για τα οικονομικά της εκπαίδευσης. (εκδδα)
2. Έχω απίστευτη και συνεχή εν τη πράξει ιδίαν αντίληψη του θέματος, συνεχώς από την έναρξη του θεσμου.
3. Το "δια ταυτα " της μελέτης, έλεγε "αλλαγή καθηκοντολόγιου τους και μετατροπή τους σε Επιστατες, με παράλληλη αλλαγή και εξσυγχρονισμό του αρχαίου καθηκοντολόγιου των Επιστατων.
4. Είμαι σε αίθουσες διδασκαλίας από το 1983, συνεχώς με εξαίρεση 3 χρόνια που ήμουν δδε.
5. Η φράση που γράφεις ότι δεν έχω μπει σε τάξη, δηλώνει την γνωστή τακτική μείωσης προσωπικής του αντιπάλου, αντί μάχης με τα επιχειρήματα του.
6. Όσοι έχουν περάσει εξω από σχολείο ξέρουν οτι:
Α) Είτε έχουν φύλακα είτε όχι, και φθορές γίνονται και καταλήψεις. Όφελος μηδέν.
Β) κόστος για 24ωρη φύλαξη, 5χ20.000=100.000=6 ή 7 φορές η επιχορήγηση της σχ. Επιτροπής για ετήσια έξοδα..
Ο ορισμός της ΣΠΑΤΑΛΗΣ ΆΝΕΥ ΟΦΕΛΟΥΣ!
Όθεν,, παρακαλώ, να ζητήσεις συγγνώμη από τον εαυτό σου, διότι πλανάσαι πλάνη οικτρά, γράφεις και προτάσεις συνεταιρικα, είσαι και μειωτικος.
Περιμένω να πεις ένα ΑΠΛΌ, "έκανα λάθος" χωρίς- έστω- συγγνώμη.

@Χουρδακης Μιχαηλ
|

Το ότι δεν υπάρχει γραμματέας και δεν υπήρξε ποτέ...λέγεται ΚΑΤΑΝΤΙΑ.
Μακάρι να μασταν στη δεκαετία του '90 αγαπητέ μου.

@Χουρδακης Μιχαηλ
|

Μάλλον δεν είστε εκπ/κος...
Οι δάσκαλοι και ο Υπ /ντης είναι 5ωρα και 6ωρα σε τάξη. Δεν προλαβαίνουν να βοηθήσουν. Ο γραμματέας όπως και να έχει...χρειάζεται. θα περνάει σε σύγχρονη πλατφόρμα τα πάντα. Κι όχι απαραίτητα το myschool, όπως λέτε.

Teacher
|

@Πλατάρος Γιάννης

Προφανώς έχετε πολλά χρόνια να θητεύσετε σε σχολείο για να αποφαίνεστε ότι "Εν τω μεταξύ η πλέον άχρηστη και χωρίς νόημα θέση, καθήκοντα και αποτελεσματικότητα είναι του «Σχολικού φύλακα»."
Η θέση αυτή και νόημα έχει και βαρύτητα μεγάλη και αποτέλεσμα παράγει!
Στο σχολείο που υπηρετώ αρκετές φορές ο φύλακας απέτρεψε την είσοδο εξωσχολικών στο χώρο του σχολείου και παράλληλα ενημέρωνε τον Δ/ντή. Εκτός αν προτείνετε να ορίσουμε εκπαιδευτικούς με καθήκοντα πορτιέρη τις ώρες που δεν έχουν μάθημα...
Ο φύλακας με αποτελεσματικότητα αποθάρρυνε μαθητές/τριες να "κάνουν κοπάνα" και ζητούσε σημείωμα από τον Δ/ντή ή τον Υποδ/ντή ότι οι εν λόγω είχαν άδεια για να αποχωρήσουν από το σχολείο.
Ο φύλακας με ανελλιπώς ενημέρωνε τον Δ/ντή πριν επιτρέψει την είσοδο
οποιουδήποτε προσερχόταν στο χώρο του σχολείου και για τον λόγο της επίσκεψής του.
Ο φύλακας συνεπικουρούσε τους εφημερεύοντες καθηγητές σε περίπτωση που η ανάγκη το απαιτούσε, π.χ. τραυματισμός μαθητή, και γενικά ασκούσε εποπτεία σε όλο το χώρο της αυλής και εντόπιζε σημεία που κρίνονταν επικίνδυνα για την ασφάλεια των παιδιών.

Πλατάρος Γιάννης
|

16. Δυνατότητα εκτύπωσης σε μέγεθος Α8 Μαθητικών ταυτοτητων για μισό εισητηριο (το δικαιούνται όλοι, αλλά δεν το ξέρουν) με πλαστικοποιηση με αξιόπιστες συσκευές πλαστικοποιηησης, πάνω από 150€
18. Ομοίως εκτύπωση για καθηγητές., για μουσεία κοκ.

Πλατάρος Γιάννης
|

Συνέχεια στις προδιαγραφές εφαρμογής απουσιών
11. Εμφάνιση χωροταξίας τμήματος με ανφάς φωτογραφία μαθητών σε μόνιμες θέσεις.
12. Οι ανφάς φωτογραφίες έχουν προδιαγραφές ασφαλείας κατχωρίζονται ανα τρία έτη, (α και γ τάξεις) διαλειτουργουν με εφαρμογή εκτύπωσης Ειδικών Μαθητικών δελτίων μεταφοράς..
13. Χρησιμοποιούνται στην εκτύπωση απολυτηριων και αποδεικτικών, από τούδε και εφεξής. Η εφαρμογή λήψης χωτογραφιας θα είναι ειδική για όλα τα σχολεία και διαλειτουργικη με myshool
14. Η με κωδικούς taxis. net πλατφόρμα γονέων για ενημέρωση απουσιών (πέραν της αυτόματης αποστολής μέιλ) θα έχει δυνατότητα ανάρτησης δικαιολογητικών δικαιολόγησης απουσιών.
15. Με την ίδια πλατφόρμα θα γίνεται και ραντεβού σε συγκεκριμένη ώρα και για συγκεκριμένο χρόνο εύχερο για διδάσκοντα, κάθε μήνα ή νωρίτερα αν το κρίνει το σχολείο.
Μόνο η επίδοση βαθμολογίας θα γίνεται με εκ του συνεγγυς παρουσία των γονέων.
Θα χρησιμοποιείται η μία ημέρα επικοινωνίας με γωνεις για το 1/4 των γονέων που θα έχουν κλείσει ραντεβού.
Και άλλες λεπτομέρειες που χρειάζονται ρύθμιση...

Φιλελέ και 41τακατό τρελελέ
|

Λυπάμαι εάν θα στεναχωρήσω κάποιους.... αλλά για τα επόμενα 4 χρόνια ΔΕΝ πιστεύω ότι θα "ξοδευτεί" χρήμα για οτιδήποτε άλλο εκτός από μηχανήματα, ηλεκτρονικά συστήματα-πλατφόρμες και ντουβάρια (δηλ. για εργολαβίες)....

Πλατάρος Γιάννης
|

Προδιαγραφές εφαρμογής για Απουσίες:
1. Εφαρμογή σε κινητό καθηγητή ή ταμπλέτα Σχολείου.
2. Με ατομικό κωδικό καθηγητή.
3. Με ταυτοχρονική ενημέρωση της Διεύθυνσης του Σχολείου κατά την διάρκεια πρώτης ώρας με ενημερώσεις του τύπου «προσήλθε 8.35»
4. Με ημερήσια ενημέρωση MySchool.
5. Με ημερήσια ενημέρωση στο τέλος της ημέρας για Γονείς, που έχουν κωδικούς για είσοδο σε κάποια πλατφόρμα ενημέρωσης .
6. Με αυτόματη ενημέρωση γονέων μέσω μέιλ και παράλληλη κατάργηση της υποχρέωσης των εκπαιδευτικών.
7. Με παράλληλη ενημέρωση για «επιβολή παιδαγωγικού μέτρου»
8. Με δυνατότητα διόρθωσης από Διευθυντή εντός μιας ημέρας. Εντός μήνα από Σ.Δ.
9. Με παράλληλη αύξηση του ορίου απουσιών .
10. Με λήψη στα υπ΄ όψιν και δεκάδων άλλων παράπλευρων λεπτομερειών.

Γιώργος Αθηνα
|

Η πρόσληψη γραμματέα ( όπως και επιστάτη) μπορεί να γίνει μέσω δήμων..
Επιτακτική ανάγκη η πρόσληψη και των 2. Ετσι και το κάνουν αυτό... θα τους ψηφίσω την επόμενη φορά!!!

Διευθύντρια Αττικης
|

Επιτέλους!!!!!!! Επιστάτης και γραμματέας!!!!! Έτσι και γίνει αυτό...παρόλο που είμαι τρελή συριζαια...θα γίνω ΝΔ!!!!!!!!!!

Πλατάρος Γιάννης
|

@Μιχαλη Χουρδακη.
Άρα έχουμε απουσιολογιο.
Κόψιμο στο τέλος της ημέρας.
Διακορευση, αποθήκευση σε φακελλο/τμήμα, σε φοριαμο.
Καταχώριση στο Μyshool /εβδομάδα.
Καμία απολύτως βελτίωση.

@ΕΠΊΚΟΥΡΟΣ
|

Συμφωνώ με τις παρατηρήσεις και προτάσεις σου. Γενικό συμπέρασμα: η θέσπιση παραπάνω θέσεων σε ΣΜ και Δνσεις μάλλον κάνουν πιο γραφειοκρατική και δυσκίνητη τη λειτουργία των σχολείων και υπηρεσιών ενώ χαλαρώνουν τη συνοχή την ευθύνη το συντονισμό μεταξύ των μελών τους και εν τέλειτην αποδότικότητά τους. Τι μπορεί να γίνει; πρώτα συμμάζεμα των διάσπαρτων σχολικών μονάδων (και δεν εννοώ δυσπρόσιτες ορεινές κλπ) που λειτουργούν για χάρη των τοπικών κοινωνιών, των συντεχνιακών συμφερόντων και φυσικά του πολιτικού κόστους. Είναι ανορθολογισμός και πολυτέλεια τουλάχιστον σε απόσταση 50 χμ σε πεδινή περιοχή να λειτουργούν 5 γυμνάσια και 5 Λύκεια με 45 50 μαθητές το καθένα και όλες τις ειδικότητες. Δεύτερον υποχρεωτική παραμονή στο σχολείο ΌΛΩΝ των εκπαιδευτικών κατά το εργασιακό τους ωράριο. Αυτό εκτός από τη διεκπεραίωση εργασιών που αναλαμβάνει ο δντης θα έχει άμεση ποιοτική απόδοση σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας της σχολικής μονάδας για ευνόητους λόγους. Τρίτον κίνητρα δηλ γενναίες αυξήσεις στους εκπαιδευτικούς, που δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να προκύψουν αν δεν προηγηθούν τα αυτονόητα.

Χουρδάκης Μιχαήλ
|

@Πλατάρος Γιάννης

Απλά εφάρμοσα τον Ν. 4727/2020 που λέει για *υποχρεωτικό ηλεκτρονικό πρωτόκολλο*, *υποχρεωτικό ΣΗΔΕ* και *υποχρεωτική διακίνηση εγγράφων ηλεκτρονικά* . Δηλαδή έφτιαξα εφαρμογές που διαλειτουργούν (αναγκαστικά, όχι ότι το έχω ανάγκη) με το MySchool εκεί όπου χρειάζεται (αναθέσεις, απουσίες, βαθμολογία) και από εκεί και ύστερα δεν υπάρχει τίποτα το χάρτινο στο σχολείο μου. Πρακτικό, πρωτόκολλο άδειες κλπ όλα έφυγαν άκλαφτα τα χαρτιά.

Οι απουσίες περνιούνται με την επιλογή XML Import που έχει το MySchool. Δεν δίνω και πολύ σημασία βέβαια, έτσι και αλλιώς κάθε χρόνο το Υπουργείο τις σβήνει.

Και ναι, δεν θα περιμένω το υπουργείο να βγάλει υπουργική απόφαση ή εφαρμογές για να εφαρμόσει τα αυτονόητα. Το κάνω και μόνος μου.

Μέχρι πότε βέβαια; Μέχρι να βαρεθώ ή να πάρω σύνταξη. Ακόμα και όταν πάρω σύνταξη ακόμα θα ψάχνουμε τα αυτονόητα και θα υπάρχουν συνδικαλιστές που να λένε για σχολικούς γραμματείς.

Πλατάρος Γιάννης
|

Προτείνετε πρόσληψη «Γραμματέα και Επιστάτη» που είναι πάγιο και διαρκές αίτημα του κλάδου από το 1975.... Ωραία!....
Εν τω μεταξύ ο κλάδος «πέτυχε» άλλα:
«Πρόσληψη Ψυχολόγου και Νοσηλευτή»....Ωραία(;;;)
Εν τω μεταξύ η πλέον άχρηστη και χωρίς νόημα θέση, καθήκοντα και αποτελεσματικότητα είναι του «Σχολικού φύλακα».
Να μας εξηγήσει παρακαλώ ο κ. Χουρδάκης πώς κάνει την αυτόματη καταχώριση απουσιών στο Myschool, πώς κατάργησε την υποχρεωτική τήρηση «ημερήσιου δελτίου απουσιών» και τα περί αυτού, αν καλώς κατάλαβα....

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ
|

Οι προτάσεις σας είναι: "αλλαξε ο Μανωλιός και έβαλε τα ρούχα αλλιώς". Θυμίζουμε σε όλους ότι το 2010 καταργήθηκαν τα γραφεία εκπαίδευσης και οι προϊστάμενοι αυτών στο σχέδιο κας Διαμαντοπούλου για περιορισμό των επιδομάτων και περισσότερο συγκεντρωτικό χαρακτήρα του συστήματος. Ήρθε η κυβέρνηση Σύριζα και τοποθέτησε σε κάθε Δ/νση εκπαίδευσης, χωρίς αξιολόγηση και θητεία, 5(πέντε) προϊσταμένους τμημάτων διοικητικούς υπαλλήλους, με επίδομα θέσης 300 ευρώ. Τουτέστιν σε μια μικρή Δ/νση που είχε έναν Δ/ντή εκπαίδευσης που στοίχιζε 400 ευρώ (επίδομα θέσης), έχουμε σήμερα τον Δ/ντή-Δ/ντρια εκπαίδευσης και πέντε 5 διοικητικούς προϊσταμένους τμημάτων (300Χ5=1500 ευρώ) επιδόματα θέσης. Ράβε ξήλωνε χωρίς σχέδιο χωρίς προγραμματισμό και οργάνωση, χωρίς χρηματοοικονομική μελέτη για τα χρήματα του δημοσίου.
Μία είναι η λύση: Νέα σύγχρονη νομοθεσία για τη λειτουργία της εκπαίδευσης. Είναι αδιανόητο να βασιζόμαστε μέχρι και σήμερα στο Ν.1566/85. Στοχοθεσία σε όλους τους τομείς της διοίκησης. Διοίκηση ολικής ποιότητας σε όλη την πυραμίδα της εκπαίδευσης από το Υπουργείο μέχρι και το μονοθέσιο σχολείο και νηπιαγωγείο. Ανάληψη ευθυνών από κάθε στέλεχος της εκπαίδευσης για δόλο, λάθη, παραλήψεις και αστοχίες. Αλλαγή του τρόπου και της διαδικασίας επιλογής στελεχών εκπαίδευσης. (ουσιαστικά προσόντα και δεξιότητες ανάλογα με τη θέση κατάληψης. Τεστ δεξιοτήτων, ενσυναίσθησης και ψυχικής ετοιμότητας). Αύξηση προϋπολογισμού για την εκπαίδευση με οικονομική λογοδοσία. Εν κατακλείδι όλα από το μηδέν, αλλιώς δεν υπάρχει σωτηρία.

ΞΑΝΘΟΣ
|

ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΟ ΑΝ ΘΕΛΟΥΜΕ....!!!
ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΕΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ.
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑΣ Ή ΔΥΟ ΓΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ.
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΟΓΚΟ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΟΥΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ( ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ,ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ).
ΧΡΗΜΑΤΑ ΞΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ , ΓΙΑ ΑΠΙΘΑΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ , ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΝΑ ΠΙΑΝΟΥΝ ΤΟΠΟ.
Η ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΠΟΤΕ ΓΙΑΤΙ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ.
Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΟΜΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΥΣ.
ΥΠΑΡΧΕΙ ΘΕΛΗΣΗ; .....ΔΕΝ ΤΟ ΒΛΕΠΩ......

Χουρδάκης Μιχαήλ
|

Όποιος έκανε αίτηση για διευθυντής τα ήξερε αυτά από πριν. Επομένως δεν υπάρχει καμία ανάγκη να πληρώνει το δημόσιο γραμματέα. Υπάρχουν οι υποδιευθυντές και υπάρχουν και οι εκπαιδευτικοί για την όποια βοήθεια.

Πέρα από αυτό, φαίνεται ότι δεν διάβασε κανένας σας το σχόλιο μου στο μέρος "α". Στη σημερινή εποχή της τεχνητής νοημοσύνης ε όχι δεν θα προσλάβουμε γραμματέα να περνάει δεδομένα στο απαρχαιωμένο mySchool λες και είμαστε στο 1990.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ