Σχετικά με τις συνεδριάσεις του ΚΥΣΔΕ στις 28 & 30/08

01/09/2023

Άκουσε το άρθρο

Του αιρετού στο  ΚΥΣΔΕ Θοδωρή Κατσωνόπουλου

Σας ενημερώνω σχετικά με τα θέματα που συζητήθηκαν στις δύο συνεδριάσεις του ΚΥΣΔΕ 28 και 30/08/2023. Συζητήθηκαν κυρίως θέματα που αφορούσαν τις αποσπάσεις, όπως ενστάσεις, επανεξετάση αιτήσεων, ανακλήσεις, τροποποιήσεις, νέες αιτήσεις, αιτήσεις νεοδιόριστων. Οι συνεδριάσεις αυτές θα έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί πολύ νωρίτερα προκειμένου να γνωρίζουν έγκαιρα όλοι οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί που θα παρουσιάζονταν την Παρασκευή 01/09.

Α. Αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ

Εξετάστηκαν:

-94 αιτήσεις ανάκλησης μέσω ΟΠΣΥΔ. Το ΚΥΣΔΕ γνωμοδότησε αρνητικά για τις 12.

-53 αιτήσεις εκτός ΟΠΣΥΔ. Για 3 ήταν αρνητικό το Συμβούλιο.

-14 ενστάσεις μέσω ΟΠΣΥΔ. Το ΚΥΣΔΕ ήταν αρνητικό για τις 3.

-63 αιτήσεις επανεξέτασης μέσω ΟΠΣΥΔ. Για 3 ήταν αρνητικό το Συμβούλιο.

- 6 αιτήσεις εκτός ΟΠΣΥΔ. Για όλες γνωμοδότησε θετικά το Συμβούλιο.

-10 αιτήσεις εκπαιδευτικών ως σύζυγοι νεοδιόριστων (9 νέες και 1 τροποποίηση), για τις οποίες το ΚΥΣΔΕ γνωμοδότησε θετικά.

-11 αιτήσεις για τροποποίηση της απόσπασης. Το ΚΥΣΔΕ γνωμοδότησε θετικά για όλες πλην 3 λόγω αναρμοδιότητας.

-3 αιτήσεις τροποποίησης εκτός ΟΠΣΥΔ,  με θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου για όλες.

-35 νέες αιτήσεις εκτός ΟΠΣΥΔ. Για 6 το ΚΥΣΔΕ ήταν αρνητικό.

-11 αιτήσεις ως σύζυγοι ένστολων. Θετική η γνωμοδότηση του Συμβουλίου για όλες.

-5 νέες αιτήσεις ως ειδική κατηγορία. Το Συμβούλιο γνωμοδότησε θετικά για όλες.

Εξετάστηκαν επίσης αιτήσεις νεοδιόριστων (κατά προτεραιότητα):

-17 αιτήσεις πολυτέκνων. Αρνητικό το Συμβούλιο για δύο με δική μου διαφοροποίηση.

-41 αιτήσεις  (τέκνο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω). Αρνητικό το Συμβούλιο για τη μία, με δική μου διαφοροποίηση.

-14 νέες αιτήσεις (ποσοστό αναπηρίας 75% και άνω του ιδίου ή του/της συζύγου). Αρνητικό το Συμβούλιο για τη μία, με δική μου διαφοροποίηση.

-16 αιτήσεις νεοδιόριστων βάσει του ΠΔ50/96 (ασθένειες). Το Συμβούλιο γνωμοδότησε αρνητικά για τις 14, με διαφοροποίηση μου τόσο κατά την συζήτηση όσο και με τη ψήφο μου.

-15 νέες αιτήσεις νεοδιόριστων που δεν εμπίπτουν στις σχετικές διατάξεις του νόμου για τους νεοδιόριστους και δεν μπορούσε να ικανοποιηθεί καμία με βάση το γράμμα του νόμου. Διαφοροποιήθηκα δια της ψήφου μου καθώς οι συνάδελφοι επικαλούνταν σοβαρούς λόγους στις αιτήσεις τους.

Β.Αποσπάσεις σε ΣΜΕΑΕ/ΚΕΔΑΣΥ

Εξετάστηκαν:

-15 αιτήσεις εκπαιδευτικών που αιτούνταν ανάκληση της απόσπασής τους. Ικανοποιήθηκαν οι 14.

-10 ενστάσεις από τις οποίες ικανοποιήθηκαν οι 5.

-17 αιτήσεις επανεξέτασης ή τροποποίηση της απόσπασης από τις οποίες ικανοποιήθηκαν οι 12.

- 4 αιτήσεις εκπαιδευτικών που υπέβαλαν μέσω του ΟΠΣΥΔ, εκ παραδρομής λάθος αίτηση απόσπασης, από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ αντί για ΣΜΕΑΕ. Θετική η γνωμοδότηση του ΚΥΣΔΕ και για τις 4.

-13 νέες αιτήσεις εκπαιδευτικών που επιθυμούσαν να αποσπαστούν ως νεοδιόριστοι ή σύζυγοι νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, βάσει της υπ’ αριθ. 91225/Ε2/17-08-2023 εγκυκλίου. Το ΚΥΣΔΕ γνωμοδότησε θετικά για τις 10.

Εξετάστηκε και 1 αίτηση επανεξέτασης ΕΑΕ, η οποία δεν ικανοποιήθηκε λόγω μη ύπαρξης κενού στην ειδικότητα.

Σε όλες τις περιπτώσεις ψήφισα θετικά.

Γ. Αποσπάσεις σε Μουσικά Σχολεία

Εξετάστηκαν:

-10 αιτήσεις ανάκλησης απόσπασης εκπ/κών Δ.Ε.  σε Μουσικά Σχολεία (6 γενικής παιδείας και 3 μουσικής παιδείας) και οι οποίοι είχαν αποσπαστεί με την αρ. 81810/Ε2/21-07-2023 ΥΑ, απ’ τις οποίες ικανοποιήθηκαν οι 9. Διαφοροποιήθηκα δια της ψήφου μου για τις 2 που απορρίφθηκαν.

-6 ενστάσεις και 4 αιτήσεις επανεξέτασης  εκπ/κών Δ.Ε. γενικής παιδείας επί των αποσπάσεων σε Μουσικά Σχολεία, οι οποίες δεν ικανοποιήθηκαν με διαφορετική δική μου θέση τόσο επί των αιτήσεων όσο και γενικότερα επί του πλαισίου.

-3 αιτήσεις νεοδιόριστων ΤΕ16 για κατ’ εξαίρεση απόσπαση. Το ΚΥΣΔΕ γνωμοδότησε θετικά ως προς την ένταξη σε ειδική κατηγορία.

-3 αιτήσεις ανάκλησης απόσπασης σε μουσικά σχολεία για τις οποίες το Συμβούλιο γνωμοδότησε θετικά.

Για μια ακόμα φορά έθεσα το θέμα της πολύ μεγάλης καθυστέρησης εκ μέρους της Επιτροπής Μουσικής Παιδείας να διαβιβάσει στο ΚΥΣΔΕ τις εισηγήσεις της επί των ενστάσεων για τις μεταθέσεις.

Δ. Αποσπάσεις σε Καλλιτεχνικά Σχολεία

Εξετάστηκαν:

-1 αίτηση ανάκλησης απόσπασης εκπ/κού ΔΕ σε Καλλιτεχνικό Σχολείο, η οποία ικανοποιήθηκε λόγω απόσπασης της στο εξωτερικό.

-3 ενστάσεις/επανεξετάσεις αιτήσεων απόσπασης. Απορρίφθηκαν και οι 3 με βάση τα κριτήρια που είχε θέσει το Συμβούλιο, με διαφορετική δική μου γνώμη.

Ε.Απόσπαση μέσω Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Ε.Σ.Κ.)

Εξετάστηκε 1 αίτηση απόσπασης εκπ/κού Δ.Ε. σε θέση κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΗΤΙΚΟΥ για λόγους υγείας μέσω του Ε.Σ.Κ. Το ΚΥΣΔΕ γνωμοδότησε θετικά για την αποδέσμευση της εκπαιδευτικού.

Στ. Αποσπάσεις σε Ερευνητικά Κέντρα

Εξετάστηκαν 2 αιτήσεις απόσπασης εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Ερευνητικό Κέντρο για το διδακτικό έτος 2023-24. Το ΚΥΣΔΕ απεφάνθη αρνητικά και για τις 2 λόγω μη πλήρωσης των τυπικών προϋποθέσεων. Διαφοροποιήθηκα δια της ψήφου μου.

Ζ. Απόσπαση εκπαιδευτικών για τον Δευτεροβάθμιο Κύκλο του ΣΕΠ του Ηρακλείου Κρήτης για το σχολικό έτος 2023- 2024.

Αποσπάστηκαν 8 εκπαιδευτικοί με ομοφωνία στη γνωμοδότηση του Συμβουλίου.

Λοιπά θέματα

Μετατάξεις

Εξετάστηκαν 2 ενστάσεις για απόρριψη αιτήσεων μετάταξης εκπ/κών Α/θμιας Εκπ/σης στη Β/θμια Εκπ/ση. Ικανοποιήθηκε η μία ομόφωνα.

Μεταθέσεις Γενικής

Εξετάστηκαν 4 αιτήσεις θεραπείας για τις οποίες το ΚΥΣΔΕ γνωμοδότησε για όλες θετικά με ομοφωνία., δηλ υπέρ της θεμελίωσης του δικαιώματος μετάθεσης.

Μεταθέσεις στην ΕΑΕ

Το ΚΥΣΔΕ απεφάνθη θετικά σε σχέση με μία (1) ανάκληση απόφασης μετάθεσης κατόπιν ελέγχου της υπηρεσίας λόγω μη υπηρέτησης της οργανικής. Διαφοροποιήθηκα δια της τοποθέτησής μου και της ψήφου μου.

Εξετάστηκε επίσης και η ένσταση εκπαιδευτικού για οργανικό κενό ΕΑΕ που δεν δόθηκε από τη ΔΔΕ. Το θέμα συζητήθηκε αλλά ζητήθηκαν περισσότερα στοιχεία και θα συζητηθεί εκ νέου σε επόμενη συνεδρίαση.

Αιτήσεις παραίτησης για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους

Ζήτησα εκ νέου, όπως το είχα ζητήσει και στα τέλη Ιουλίου,  να εξεταστούν το αμεσότερο δυνατό όλες αιτήσεις παραίτησης των συναδέλφων για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους. Εν τέλει θα εξεταστούν στη συνεδρίαση της Δευτέρας 04/09.

Νέα συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 04/09 με την παρακάτω Ημερήσια Διάταξη:

Εξέταση αιτήσεων θεραπείας/επανεξέτασης σχετικά με αιτήσεις μετάταξης σε θέση ΕΔΙΠ.

Εξέταση θεμάτων σχετικά με αποσπάσεις εκπαιδευτικών ΔΕ από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ

Εξέταση αίτησης στελέχους για παραίτηση από τη θέση ΔΔΕ

Εξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικών ΔΕ για παραίτηση από την υπηρεσία.

Σήμερα αναμένεται η ανακοίνωση των προσλήψεων αναπληρωτών/τριών εκπαιδευτικών. Παρά την προσπάθεια «εξωραϊσμού» της κατάστασης και μετά τους 3500 μόνιμους διορισμούς που ουσιαστικά καλύπτουν μόνο τις αποχωρήσεις εκπαιδευτικών, τη φετινή σχολική χρονιά απαιτούνται προσλήψεις πάνω από 45.000 αναπληρωτών/τριων για την κάλυψη των τεράστιων κενών! Η υφυπουργός Παιδείας κ. Δόμνα Μιχαηλίδου δηλώνει στην ΕΡΤ ότι η συμπλήρωση των κενών -μετά την Α΄ φάση- μπορεί να γίνει από τα στελέχη της εκπαίδευσης με ανακατάταξη της τράπουλας! Τόσο κυνικά και με όρους τζόγου αντιμετωπίζονται όλοι/ες οι εκπαιδευτικοί μας που στηρίζουν χρόνια τώρα το δημόσιο σχολείο! Η κάλυψη όλων των πάγιων κενών με μόνιμους/ες εκπαιδευτικούς είναι η απάντηση τόσο στο ζήτημα της αδιοριστίας όσο και της εύρυθμης λειτουργίας των σχολείων.

Σας ευχόμαστε καλό μήνα, καλή και δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία και δύναμη!

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ